ANKETA • Souvislosti 1/2000


Vážení přátelé… (úvod k anketě)


V Praze 8. 2. 2000

Vážení přátelé,

byli bychom velmi potěšeni, kdybyste byli tak laskavi a udělali si čas na naše čtyři anketní otázky.

1. Jak silnou působnost mají slova Písma, odmyslíme-li si jeho vazbu na církevní společenství? Lze si tuto vazbu vůbec odmyslet? Jel-li Bible vyňata z tradičního prostoru církví, zakotvených v liturgii, a volně ponechána civilní a kulturní sféře, jakými cestami dochází slovo Písma „svého výtěžku“?

2. Kterého překladu Bible a z jakého hlediska – teologického, estetického, „funkčně uživatelského“ aj. – si pro jeho úroveň vážíte (včetně neúplných celků, samostatných vydání Nového zákona, básnických překladů jednotlivých biblických knih apod.)?

3. Přikládáme 5 českých překladů Žalmu 30. Je Vám některý z nich bližší? Proč?

4. Můžete se – na základě přiloženého pracovního překladu, překladatelských poznámek a komentářů Martina Prudkého, případně i hebrejského a latinského znění – pokusit o vlastní překlad Žalmu 30?

Své odpovědi nám, prosím, pošlete do konce března 2000.

Petr Borkovec a Martin Valášek


Na obsah