POPELEC UMĚLCů • Souvislosti 2/2000


Popelec umělců


Rozhovor s Tomášem Halíkem

Mohl bys nejdřív říci, jak vznikla myšlenka „popelce umělců“?

To je stará tradice, která vznikla v Paříži, kde v katedrále Notre Dame byla na popeleční středu sloužena bohoslužba za umělce padlé v první světové válce. Na to pak navázal zvyk v hlavních evropských metropolích konat tuto bohoslužbu, která je často doprovázena jinými formami setkání představitelů církve a lidí z uměleckého světa. Já jsem byl na tuto tradici upozorněn duchovním, který se v Mnichově stará o umělce – tam je to velice živá tradice. A u nás se už několik let snažíme ji přizpůsobit českým podmínkám.

A hlavním smyslem je vést dialog mezi „světem víry“ a „světem umění“?

Ano. Já jsem od počátku nechtěl, aby to byla jen taková formální „akademie“ umělců, kteří jsou ve společnosti známí jako tzv. „katoličtí umělci“, ale chtěl jsem také a především oslovit ty, kteří se takto sice neprezentují, nejsou tak vnímáni, ale přesto skrze svoji tvorbu i svůj životní příběh se cítí k transcendentále života přitahováni. Chtěl jsem také, aby se při té příležitosti setkali lidé různých oborů – výtvarní umělci, spisovatelé, herci – i různých uměleckých směrů, aby to byla opravdová příležitost k dialogu. A byl jsem překvapen, s jakým zájmem to někteří lidé přijali – např. Ludvík Vaculík, který tomu byl od počátku velmi nakloněn. Ovšem dnes to není jen setkání umělců, ale i modlitba za umělce – během bohoslužby se modlíme za ně, za jejich inspiraci. A pak je tam prostor pro původní uměleckou tvorbu. Tady se ukázal jako velmi dobrý partner Přemysl Rut, který přináší spoustu zajímavých nápadů. A zejména trojice Přemysl Rut, Martin C. Putna a Robert Hugo (náš varhaník) stojí u většiny těch, které se uskuteční.

Bylo za těch pět ročníků něco, co tě překvapilo, co bylo pro tebe zvlášť cenné?

Pokaždé se něco takového najde. Teď hned si vzpomínám třebas na text Silvestra Braita uvedený před třemi roky. Byl to sen, který se mu zdál v době jeho věznění v 50. letech: jak to bude s církví po osvobození. A dnes, když to můžeme zažívat, tak člověka až mrazilo, jak to byl sen prorocký, jak to, co se mohlo v době hlubokého komunismu zdát karikaturou, se nakonec po pádu komunistického režimu skutečně začalo bohužel naplňovat. Jak ti mnozí kolaboranti lehce „proklouznou“ dál jakoby nic, zatímco mnozí z těch, kteří se obětavě nasazovali a pro církev trpěli, přijdou hodně zkrátka – a tihle bývalí kolaboranti je ještě budou kádrovat. Letos se zase povedlo zrealizovat drama Přemysla Ruta, které na příběhu z dávných dějin církve bylo vlastně velmi aktuálním zrcadlem církve dnešní. S velmi jemným humorem bylo vhodným navázáním na ten úkol, který na počátku postu před nás postavil Jan Pavel II., aby se církev v tom miléniovém roce podívala na své dějiny s pokorou a pokáním.

A výhled do budoucna?

Uvidíme. Já si kladu otázku, jestli se nepokusíme o něco podobného jako ve Vídni, kde posunuli termín z popeleční středy na začátek svatodušní doby, aby zdůraznili ten prvek tvořivosti, který je typický jak pro svatodušní událost, tak pro umění. Rozhodně bychom neměli ustrnout v nějakém stereotypu. Pro každé nové setkání bude třeba mít nějaký zvláštní tvůrčí nápad – a já věřím, že ti lidé, kteří se dosud nabídli ke spolupráci, jsou zárukou, že tato tradice bude skutečně tvořivě rozvíjena.

Rozhovor s Přemyslem Rutem

O tobě se zmiňuje Tomáš Halík jako o klíčovém muži jakéhosi neformálního týmu, který připravuje „popelec umělců“. Co sis myslel, když jsi byl poprvé vyzván, aby ses na přípravě této akce podílel?

— Pokud si vzpomínám, jako obvykle se o mě přetahovala zvědavost s pochybnostmi: zvědavost proto, že se rád zúčastňuji podniků, o kterých nic nevím, když něco vím o lidech, kteří mě k účasti vybízejí; a pochybnosti proto, že jsme první „popelec“ připravovali narychlo z toho, co kdo měl jen trochu k věci a k použití. Což by bylo do budoucna málo. Ale Tomáši Halíkovi se zřejmě podařilo nastolit téma, které nejenom zasluhuje, ale naléhavě vyžaduje pozornost a péči: vztah víry a umění – tady, dnes. V dějinách církve lze doložit tradici, která chápe umění jako něco povrchního, vnějškového, co vlastně od duchovního života odvádí, ale je tu také tradice, která vidí v umění jeden z možných projevů víry, ba jeden z podnětů, které mohou víru probudit, přivést člověka „na jiné myšlenky“. Vím, o čem mluvím, mám tu zkušenost s duchovní hudbou.

Krása je jeden ze základních aspektů bytí (podle Tomáše Akvinského), čili je to teologicky velmi dobře zdůvodněné. A když ty teď po několika letech vidíš svoje účastenství na této akci, co to tobě přináší?

— Vždycky znovu se nejdřív snažím vyrovnat s tím, že se to koná na popeleční středu. To mi přináší téma, protože popeleční středa je příležitost k pokání. Ale Popelec umělců je zároveň společenská událost – pokání by tedy nemělo mít jen osobní, niterný rozměr, ale mělo by se zároveň týkat církve jakožto společenství. Snad je ten předpoklad z dosavadních „popelců“ (s výjimkou prvního, téměř improvizovaného) patrný. Tématem druhého „popelce“ byla dávná polemika Jana Čepa s Františkem Halasem, jestli je zapotřebí víry k tvorbě – připomenutá s otázkou, jak jsme na tom dnes my. Třetí „popelec“ připadl na 25. února, což byla dobrá záminka k zamyšlení, jestli nám ta totalita vlastně nechybí, jestli nepotřebujeme, aby z nás nějaký útlak „destiloval ducha“, jestli jsme schopni ho vyzařovat i bez toho nepříjemného podnětu. Na čtvrtý „popelec“ jsem přinesl svou rozhlasovou hru o člověku, který měl pověst svatosti, a přesto se z velmi nízkých pohnutek dopustil dvojnásobné vraždy. Fabuli k ní jsem našel v Bablerových Etiopských legendách. Scénické čtení se setkalo s příznivým přijetím, což mi dodalo odvahy napsat pro pátý „popelec“ něco nového. Rád bych věřil, že jsem se tak nejvíc přiblížil k tomu, čím by měl Popelec umělců být: zpytováním svědomí skrze „krásná umění“. A v tomto smyslu inspirací pro každého, koho taková možnost oslovuje.

Čtenáři si v Souvislostech mohou přečíst celý scénář tvého díla, které pro letošek takto vzniklo. Můžeš jim k němu poskytnout nějaký vhodný „klíč“?

— Doufám, že text žádné vysvětlování nepotřebuje. Snad bych měl jenom říct, že jsem vycházel z legendy o Sedmispáčích, čili o sedmi efeských mučednících, kteří byli za císaře Decia (poslední velké pronásledování křesťanů v Římské říši – pozn. JZ) zazděni do jeskyně, kam se uchýlili, aby nemuseli obětovat pohanským bohům. Měli tam zahynout hladem, ale usnuli a podle legendy se probudili v dobách, kdy vládl císař Theodosius, panovník křesťanský. To nečekané probuzení do „lepších časů“ mi připadalo symbolické i pro naši situaci. Snad se na tom dá ukázat, jak je možné si někdy s „lepšími časy“ nevědět rady.

rozhovory připravil Jiří Zajíc


>Na obsah
>Pošlete nám svůj komentář k tomuto článku