POD ČAROU • Souvislosti 2/2000


Šest otázek pro A. Vitouše


Hrál jste někdy hudbu, která byla označována na plakátech nebo nahrávkách jako duchovní?

— Kroměříž, červen 1993: Mezinárodní festival současné hudby s duchovním zaměřením. Autorský koncert.

Skládal jste hudbu takto označovanou?

— Ne.

Jak moc je pro vás důležitá duchovní dimenze v hudbě, kterou sám skládáte, bez ohledu na její označení?

— Co je to vlastně ta duchovní dimenze v hudbě a jak ji lze rozpoznat?

Zde se dostáváme na tenký led. Pokud jsou lidé naladěni ji vůbec hledat, nacházejí ji často každý jinde. Nejde totiž o vlastní zvuk hudebního díla, ale o to, jak my příslušné poselství vpouštíme dovnitř. To je ovlivněno různými aspekty, ale mě především zajímají kulturní vzorce. Ty nás ovlivňují více, než jsme ochotni si připustit. Objasním to na příkladu:

Dříve byly hudební preference dané. Dnes si určujeme preference sami. To je způsobeno abstraktní kvalitou post-renesanční hudby, takže například rekviem, oslavné hymny a mše jsou provozovány v koncertních halách, aniž bychom měli pocit nějaké nepatřičnosti. Výsledkem tohoto vývoje, který pokračoval zavedením nahrávací technologie a masmédií, je celkový pocit přesycenosti a ztráta úcty k hudbě jako k nositelce duchovního poselství. Tak vypadá jeden ze vzorců, které ovlivňují dnešní situaci.

Pro mě osobně je hudba zvuk uspořádaný lidmi a z tohoto úhlu pohledu má pro mě vždy duchovní dimenzi. Záleží na vnitřní čistotě tvůrce a vhodném settingu. Pak může mít duchovní dimenze i hudba pro tělo. Vše ostatní je věc příjemce. Dříve jsem o tomto hledisku v souvislosti se svou činností muzikanta příliš neuvažoval. Dnes, když jsem starší, je toto hledisko pro mne rozhodující. Proto si hlídám své preference.

Duchovní hudba amerických černochů působí na bělochy většinou jako velmi světská. To je jen jeden z rozdílů mezi obecným pojetím duchovní hudby ve dvou civilizacích. Protože jste se v životě mnohokrát ponořil do etnické hudby a hodně jste cestoval, jaké jiné modely duchovní hudby jsou pro Vás v současném světě ještě aktuální?

— Vzhledem k výše uvedenému vidím duchovnost v písních Boba Dylana nebo Pink Floydů.

Je pro Vás duchovní ladění hudby nějak spojeno s určitým nástrojem, rytmem, tempem, zvukovou barvou a podobně?

— Ne.

Jaký druh hudby označované jako „duchovní“ nesnášíte?

— Většinu produkce tzv. New Age Music a národní hymny.

Alan Vitouš odpovídal na písemné otázky Bohuslava Blažka.


>Na obsah
>Pošlete nám svůj komentář k tomuto článku