PŘED ZRCADLEM ZA ZRCADLEM • Souvislosti 2/2000


Angelika Bartelová / Ekumena v Tübingen


Jedním z důvodů, proč jsem se rozhodla odejít ze Saska studovat teologii do Tübingen, byla skutečnost, že tato univerzita má katolickou i evangelickou teologickou fakultu, které jsou obě umístěny v jedné budově. Krom toho je tu společná moderní knihovna, dobře vybavená počítači pro studium literatury. Univerzitní knihovna v Tübingen se specializuje na teologii, je zde tedy možné si vypůjčit téměř kteroukoli teologickou knihu. Je tu také široký výběr anglických, francouzských, španělských a italských časopisů.

Obě fakulty však bohužel žijí každá svým vlastním životem. Projevuje se to např. i tak, že každá fakulta má svůj vlastní seznam přednášek. (Seznam přednášek katolické fakulty, vydávaný studentskou radou, je oproti seznamu evangelické fakulty bohatě ilustrován a doplněn vtipy.)

Na začátku nového semestru se pro věřící obou vyznání konaly úvodní mše, obě ale probíhaly ve stejnou dobu.

My studenti můžeme bez problémů navštěvovat semináře a přednášky na obou fakultách, zápočty pak bývají zpravidla uznávány na vlastní kmenové fakultě. Studující evangelické teologie ale musí u nás na katolické fakultě absolvovat seminář filozofie nebo fundamentální teologie, protože na jejich fakultě se žádné filozofické obory nevyučují.

Přede dvěma lety se konal první ekumenický studijní den, který zorganizovaly obě studentské rady. Byli pozváni uznávaní teologové obou vyznání, kteří diskutovali o tématu nauky ospravedlnění. Tento studijní den by se měl pro velký úspěch opakovat. Ekumenická spolupráce studentských rad se však nadále ukazuje jako velice obtížná, protože evangelická rada se rozštěpila na dvě části. Na spíše konzervativní pietistickou a na levicovou.

Přechod z gymnázia na univerzitu byl pro mne významným krokem, neboť výuka je zde organizována daleko volněji než ve škole. Od studentů se očekává, že se především zorientují v nabídce studijních programů. Měli by tu pracovat hlavně samostatně vědecky a výsledky své práce pak předkládat formou referátů, domácích a klausurních prací. V teologii existuje rámcový program přednášek a seminářů v oborech, ve kterých pak studenti skládají zkoušky. Na seminářích, které jsem dosud navštěvovala, vždy vládla otevřená a přístupná atmosféra. Každý, kdo chtěl, se kdykoli mohl přihlásit o slovo. Neustále probíhaly diskuse a rozhovory, málokterým docentům se ale podařilo rozpoutat diskuse mezi studenty. Většinou diskutovali pouze studenti s docenty.

Výuka tří starých jazyků, latiny, řečtiny a hebrejštiny, je povinná. Všem studentům teologie se doporučuje studovat rok na nějaké jiné fakultě. Protože katolická fakulta udržuje kontakty s četnými fakultami z celého světa, není pro nás žádný problém studovat rok v zahraničí. Máme v tomto vymezeném rámci studia velkou možnost volby, mohu si tedy svůj studijní program sestavovat sama. Znamená to však také, že se musím naučit organizovat si svůj vlastní denní program. Řešila jsem i otázky typu: Kde se mi dobře učí a kdy? Ve svém pokoji nebo v knihovně? Kdy vlastně potřebuji přestávku? Kolik toho musím přečíst kromě přednášek? Které přednášky mám vlastně navštěvovat a kde nejraději čtu skripta a knihy?

Zamýšlela jsem se také nad využíváním času mimo univerzitu a nad tím, kde bych se mohla angažovat. Odpověď na tuto otázku mne přivedla do katolické vysokoškolské obce (KHG), kde jsem dva roky zpívala ve sboru a nyní zde působím v radě obce. Mezi evangelickou studentskou obcí (ESG) a katolickou (KHG) skutečně žije ekumena. Dokládáme to i společným semestrálním tématem: „Čemu věříš ty?“ a mnoha výlety, představeními, slavnostmi atd. Během ekumenických bohoslužeb také společně slavíme Večeři Páně podle tzv. limské liturgie. Obě naše rady obcí se setkávají jednou za semestr u pracovního oběda, kde probírají společný program, zároveň ale také hovoří o údržbě našeho „Stocherkahnu“ (což je člun podobný gondole, ve kterém se jezdí po zdejší řece Neckar. Je to typický symbol Tübingen). Hlavní představitelé obou obcí se také pravidelně setkávají k ekumenickým služebním rozhovorům.

Podle mého názoru je v Tübingen mezi oběma obcemi dobrý ekumenický vztah. Spolupráce teologických fakult by však mohla být intenzivnější.

POZNÁMKA
Protože mnozí z těch, kdo kritizují situaci na naší katolické teologické fakultě, nemají možnost srovnání s jinými školami, rozhodli jsme se postupně požádat důvěryhodné osoby v jiných zemích teologii studující nebo vyučující, aby nám popsaly tamější situaci. Toto je první svědectví od studentky prvního ročníku.

bb


>Na obsah
>Pošlete nám svůj komentář k tomuto článku