2/2004 Coetzee, Utopie, Oresteia...........


Kontext

J. M. Coetzee: Sám se svým člověkem (Přednáška u příležitosti převzetí Nobelovy ceny za literaturu v prosinci 2003) (přeložila Alena Dvořáková)
Alena Dvořáková: Vztah J. M. Coetzeeho k anglické romanopisecké tradici
J. M. Coetzee: Daniel Defoe, Robinson Crusoe (přeložila Alena Dvořáková)
Petr Boháč: Domov, v němž žijeme
Přemysl Rut: Viníci bez viny (Cesta jednoho tématu)
Justin Quinn: Strážný anděl Jorie Grahamové (přeložila Mariana Housková)

Rozhovor

Najít to pravé slovo (s Františkem Fröhlichem o Terezínu, překládání, divadlu, Dánsku a Sudetech) (připravil Martin Valášek)

Literatura

Miluše Zadražilová: Spřízněni volbou (Sofija Parnok a Vladislav Chodasevič)
Vladislav Chodasevič: O básních Sofije Parnok (přeložili Miluše Zadražilová a Luděk Kubišta)
Sofija Parnok: Šedá růže (přeložil Luděk Kubišta)
Vladislav Chodasevič: S. J. Parnok (přeložila Miluše Zadražilová)
Elizabeth Bishopová: V čekárně a jiné básně (přeložila Mariana Housková)
Mariana Housková: Zaujatý pozorovatel Elizabeth Bishopová
Josef Hrdlička: Příroda a znaky
Jiří Červenka: Krajina rozmluv
Roman Szpuk: Mraky myslí na hory
Pavel Hoza: Vzdálenosti, Portrét, Bludiště

Utopie

Patrik Ouředník: Utopus to byl, nikoli ostrov, kdo učinil mě ostrovem
Sylva Fischerová: Co je člověk aneb Fantazie je síla
Jan Jandourek: Muži, ženy a sex v nejlepších možných světech (Výpisky čtenáře utopií)
Pavel Helan: Rok 2440 podle Louise Sebastiena Merciera

Oresteia

„Podávaje na veřejnosť překlad slavné Aischylovy trilogie Oresteje…“ (České překlady a jejich autoři)
Matyáš Havrda: Poznámky k překladatelské strategii
Petr Borkovec: Čtyři glosy k překladu Oresteie
Jan A. Dus: Vina a odpuštění (Několik sond do Aischylovy Oresteie, knihy Genesis a evangelií)
Daniela Čadková: Nová Oresteia Arnošta Dvořáka a otázka adaptace

Pod čarou

Záviš Šuman: „Bez Tebe být je nebýt vůbec snad“ (Zbyňka Havlíčka Dopisy Evě, Evy Prusíkové Dopisy Zbyňkovi)
Jaroslav Med: Epos o neotřesitelné naději (Charlese Péguyho Eva)
Jan M. Heller: Máraiho evropská odysea (Sándora Máraiho Zpověď)
Zdeněk Zárybnický: Poznámka k edici Versus
Marta Ljubková: Mezi dramatem a divadlem (Karla Krause Divadlo ve službách dramatu)
Martin Nodl: Glosy historické XII (Vratislava Vaníčka Vratislav II., Petra Charváta Boleslav II., Boženy Kopičkové Eliška Přemyslovna, Nialla Fergusona Nešťastná válka)
Jan Dobeš: Příliš jednoduchá diagnóza (Thierryho Woltona Rudohnědá – nemoc 20. století)
David J. Bartoň: Co odpovědět Jóbovi? (Carla Gustava Junga Obraz člověka a obraz Boha)
Martin C. Putna: Zápisník XI (Vyhlazení recenzentů II, Böhmerwald, Sudetoněmečtí katolíci, Urzidil–Zrzavý)

Ohlasy

Antonín Petruželka: Katolický učenec se vrací na stromy (ad Martin C. Putna: Zápisník X, Souvislosti 1/2004)
Martin C. Putna: Vřelé díky Antonínu Petruželkovi! (ad Antonín Petruželka)
 

Internetovou verzi Souvislostí významně podpořila OSF Praha. Děkujeme.  Lacerta - typografie, sazba, web-design - tvář Souvislostí!