1/2004 Pound, Filmový dokument...........


Kontext

Václav Jamek: Dva hosté u večeře
Justin Quinn: Stopař Thoma Gunna (přeložil Petr Onufer)
Jitka Bednářová: „Mám přítele nepochopitelného a úžasného“ (Josef Florian jako postava Bloyových deníků, tajného a veřejného) (třetí florianovská studie)
Tomáš Vítek: Básník jako výraz vzestupu a pádu řeči

Rozhovor

Nejvíc jsem toho přečetl z české literatury (s Jiřím Pelánem o Hrabalovi, Weltliteratur, minores a Perunově návratu) (připravili Petr Šrámek a Martin Valášek)

Literatura

Vlasta Dufková: Vo modrým ptáčku
Petr Borkovec: Ženský rod
Jan Řezáč: Sen o pražských bukinistech
Jakub Ekier: Během tebe (přeložil Petr Borkovec)
Bogdan Trojak: Balada o nepeřeném šípu
David Jan Žák: Mezi anděly je zatoulaný žlutý mrak

Téma - Ezra Pound

Ezra Pound: Masky (přeložil Martin Pokorný)
Donald Davie: Dva typy verše (přeložil Martin Pokorný)
Hugh Kenner: Uzel a vortex (přeložil Martin Pokorný)
Peter Makin: Proměny a čas (Poznámky ke cantos I–XXX) (přeložil Martin Pokorný)
Robert Duncan: Hold a elegie pro Ezru Pounda v zajetí, 12. května 1945 (přeložil Martin Pokorný)
Jakub Synecký: Ezra Pound. Fragment

Blok - Filmový dokument

Bohuslav Blažek: Ne-čas a ne-bytí? (Festival dokumentárních filmů jako obraz současnosti)
Dimenze dokumentárnosti (o dokumentárním filmu s Janem Gogolou ml., Erikou Hníkovou, Vítem Janečkem, Martinem Marečkem a Alicí Růžičkovou)

Pod čarou

Mariana Housková: V šerosvitu starých slov (Béowulf)
Filip Outrata: Rekordmani pouště (Palladiovy Poučné příběhy pro komořího Lausa, Jeronýmovy Legendy o poustevnících)
Jana Fantysová: Medievalista české současnosti versus Člověk českého středověku (sborník studií Člověk českého středověku)
Martin Nodl: Glosy historické XI (Georgese Dubyho Dějiny Francie od počátků po současnost, Andrzeje Grajewského Jidášův komplex)
Jan Dobeš: Konec, nebo začátek evropské éry? (Felixe Gilberta a Davida C. Large Konec evropské éry)
Jaroslav Richter: Nepříjemné dědictví (Františka Červinky Česká literatura a okupace)
Ondřej Hojda: Básníkova cesta čaje (Ludvíka Kundery Piju čaj)
Martin Gaži: Calcaria Stifteriana (Nad staronovým českým vydáním Die Mappe meines Urgroßvaters) (Adalberta Stiftera Paměti mého pradědečka)
Petr Fantys: McEwanův dialog s modernismem (Iana McEwana Pokání)
Marta Ljubková: Za nové drama (Karla Hugo Hilara O divadle)
Martin C. Putna: Zápisník X (Obnovení Zápisníku, Novozákonní apokryfy II., O čem Konfucius nehovořil, Veselý kalendář na celý rok, Dílo Bedřicha Fučíka VI, Box 1/2003)

Ohlasy

Tomáš Míka: Jsem možná výtečný, zrak mám však churav (ad Martin Pokorný: Jsem možná churav, zrak mám však výtečný, Souvislosti 4/2003)
Martin Pokorný: Předpokládám, že laskavý čtenář… (ad Tomáš Míka)
David Falada: Vážený pane šéfredaktore… (ad Franz Schindler: František Čeřovský, otec boje za dekriminalizaci homosexuálů v Československu, Souvislosti 4/2003)
 

Internetovou verzi Souvislostí významně podpořila OSF Praha. Děkujeme.  Lacerta - typografie, sazba, web-design - tvář Souvislostí!