4/2004 Schwarzenberg, Barkovová, Pavese...........


Kontext

Jitka Bednářová: Rajská Etiopie a poklady zlaté (Esoterika Josefa Floriana) (čtvrtá florianovská studie)
Petr Borkovec: Parus major (k možnému čtení jedné básně)
Alena Dvořáková: Případ Menard, případ Borg (Ke sporu filozofie s literaturou)
Marta Ljubková: Ženy 2004

Rozhovor

„Když jste štěkati, lid napomínati měli, neštěkali jste“ (s Milošem Sládkem o Památníku národního písemnictví, vyučování literatury, baroku, kostelech a krajině) (připravil Martin Bedřich)

Literatura

Josif Brodskij: Torzo (přeložil Petr Borkovec)
Cesare Pavese: Řemeslo života (Deník z let 1935–1950) (přeložila Kateřina Vinšová)
Cesare Pavese: …Přes jilmy a palach… (přeložil Jiří Pelán)
Cesare Pavese: Mýtus, symbol a to třetí (přeložil Martin Pokorný)
Ana Blandiana: Inkoust (přeložila Libuše Valentová)
François Sonkin: Kapitoly o otcovské lásce (přeložila Vlasta Dufková)
Jan Linka: O bozích a ubohých
Břetislav Svozil: Sibiř
Věra Jirousová: Blíž a nedotýkej se mě
Jakub Houdek: Hlava Medúzy
Ladislav Nebeský: Zpřesňování

Téma | Karel VI. Schwarzenberg

Martin C. Putna: Předběžný náčrt díla Karla VI. Schwarzenberga na základě jeho pozůstalosti
Bojna: Pravicové postavy
Karel Schwarzenberg: Cesta předoasijské říšské myšlenky
Karel Schwarzenberg: Koruna česká
Jindřich Středa: Třikrát o českém státu a střední Evropě (Boleslav II., nebo Wilson? – K dějinám střední Evropy – Památka svatého Štěpána)
Karel Schwarzenberg: Dějiny domu schwarzenberského
K. S.: Otázka izraelských výbojů
Jindřich Středa: Na nápěv „Auld lang syne“

Blok | Anna Barkovová

Radka Bzonková: „Nepovedená skica bytí“ (Život v osamění Anny Barkovové)
Anna Barkovová: Noční duše (přeložila Radka Bzonková)
Anna Barkovová: Čas nalézaný (přeložila Radka Bzonková)
Anna Barkovová: Dopisy – Deníky – Sešity (přeložila Radka Bzonková)

Pod čarou

Martin Pokorný: Nad úvahami Přemysla Blažíčka (Přemysla Blažíčka Kritika a interpretace)
Marie Langerová: Pár poznámek k Holanovským nápovědám (Jiřího Opelíka Holanovské nápovědy)
David J. Bartoň: Jsou věci mezi nebesy a zemí, o nichž se filozofům ani nesní (Václava Navrátila O smutku, lásce a jiných věcech)
Irena Vaňková: Osnovo, která mne vineš k sobě… (Miloše Doležala Čas dýmu)
Martin Bedřich: Dva monology (Jana Čepa Před námi tma a mráz, Josefa Váchala Kus žvance a hrst tabáku)
Michal Arnot: Třídní (od)boj (Jana Nováka Zatím dobrý – Mašínovi a největší příběh studené války)
Martin Nodl: Glosy historické XIV (Erwina Goffmana Stigma, Alexandry Navrátilové Narození a smrt v české lidové kultuře)
Pavlína Rychterová: O svatých a nesvatých, ztracených v překladu (Petra Dinzelbachera Světice, nebo čarodějky?)
Matyáš Havrda: Exteriorita zjevení v Jungově Aionu (Carla Gustava Junga Aion)
Pavel Mareš: Starý i nový slovník latinských spisovatelů (Evy Kuťákové, Anežky Vidmanové a kol. Slovník latinských spisovatelů)
Martin C. Putna: Zápisník XIII, jandourkovský. Zrcadlo Adrianova zrcadla aneb Pokus o portrét podle literárních sebeportrétů
Za Bohuslavem Blažkem…
 

Internetovou verzi Souvislostí významně podpořila OSF Praha. Děkujeme.  Lacerta - typografie, sazba, web-design - tvář Souvislostí!