4/2005 Strom, Limonov, Stevens II...........


Kontext

Petr Boháč: Poezie jako potopa: poezie jako čekání budoucího (V pokušení tvorbou Františka Halase)
Marta Ljubková: Pod tíhou příběhu (o prózách Jana Balabána)
Marta Dršatová: Esterházyho hrabalovské prázdniny
Alena Dvořáková: Inverzní Maurice – lekce lásky a ztráty

Rozhovor

Svoboda a volnost se pojí s úzkostí z rozkladu a entropie (se Stanislavem Dvorským o Hře na ohradu, dobové senzibilitě, řečovém smetí čili česneku a ikonách šedesátých let) (připravil Lukáš Jiřička)

Literatura

Peter Waterhouse: Vyšel jsem si (přeložila Michaela Jacobsenová)
Eduard Limonov: Kniha mrtvých (přeložila Radka Bzonková)
Eduard Limonov: Jen zátylky jen zátylky jen zátylky (básně z konce šedesátých let) (přeložila Radka Bzonková)
Radka Bzonková: Malčik naoborot a jeho Kniha mrtvých
Elizabeth Bishopová: Ve vesnici (přeložila Mariana Housková)
Stanislav Dvorský: 18 fragmentů Ohrady (Z deníku břichomluvce II)
Josef Hrdlička: Osikové listy
Vlasta Dufková: Můj bezdomovec
Justin Quinn: Vlny a stromy (přeložil Tomáš Fürstenzeller)
Marcin Baran: Tvoje negativy (přeložil Jiří Červenka)

Téma | Strom

Dalibor Antalík: Strom jako symbol božského života a vědění ve starověké Mezopotámii a Syropalestině
Jiří Janák: Stromy hojnosti, vzkříšení a věčnosti (Sykomora, persea a vrba ve starém Egyptě)
Martin Hříbek: Strom užitečný, citlivý a uctívaný (Několik příkladů z indické tradice)
Michal Kovář: „Toho stromu poslušen buď“ (Uctívání stromů ve starém Finsku)
Daniel Samek: Strom jako bytost, strom jako záštita světa (Gaelská tradice starého Irska)
Jiří Starý: Stromy a lidé (Severská kosmologie a antropologie)
Jaroslav Nešetřil: Strom jako matematická struktura – i v umění

Blok | Stevens II

Wallace Stevens: Podoba na konci jeskyně (Z pozdních básní) (přeložil Daniel Soukup)
Daniel Soukup: Wallace Stevense a český překladatel
Wallace Stevens: „Dnes ráno sníh“ (Výběr z korespondence) (přeložil Daniel Soukup)
Wallace Stevens: Imaginace jakožto hodnota (přeložil Daniel Soukup)
Wallace Stevens:: „Když básník vykročí ze své jeskyně…“ (Slavnostní řeč při převzetí Národní knižní ceny za poezii) (přeložil Daniel Soukup)

Pod čarou

Josef Hrdlička: Poznámka k Vojvodíkovu Březinovi (Josefa Vojvodíka Od estetismu k eschatonu)
Ondřej Koupil: Přednášky profesora Černého po velké přestávce (Václava Černého Soustavný přehled obecných dějin literatury naší vzdělanosti 3: Baroko a klasicismus)
Záviš Šuman: Skutečnost snu? Ding an sich nebo pro nás? (Zbyňka Havlíčka Skutečnost snu)
Eva Krátká: Maximální „minimum“ Vladimíra Burdy (Vladimíra Burdy Lyrické minimum)
Jitka Bednářová: Ediční potěšení i zklamání (Dopisy Bohuslava Reynka Tereze Sumové)
Jan M. Heller: Černá mše jako drama v próze (George Taboriho Autodafé)
Martin Nodl: Glosy historické XVIII (Alaina Soubigoua Tomáš Garrigue Masaryk, Jiřího Štaifa Obezřetná elita)
Jaroslav Vlček: 3651 (Josefa Petra Ondoka Muklovský Vatikán)
Jan Dobeš: (Ne)nalomená víra starého bolševika (Arnošta Kolmana Zaslepená generace)
Jan Linka: Mezi Skyllou a Charybdou (Jiřího Löwa a Igora Míchala Krajinný ráz)
Ondřej Hojda: Člověk a příroda (Karla Stibrala Proč je příroda krásná?)
Martin C. Putna: Zápisník XVII, londýnský
 

Internetovou verzi Souvislostí významně podpořila OSF Praha. Děkujeme.  Lacerta - typografie, sazba, web-design - tvář Souvislostí!