4/2006 Vzdálená láska, Stempowski...........


Kontext

Martin Pokorný: Umění a smysly: Kantova nauka o estetických idejích
Petr Fantys: Bob Dylan – Písně na papíře a portrét umělce
Josef Hrdlička: Kontradikce Ladislava Klímy (o Sebraných spisech, sv. I. a II.)
Petr Šrámek: Nekrobiografický Halas (nad monografií Michala Bauera Tíseň tmy)
Sylva Fischerová: Odysseus aneb Hérós jako literární postava (Část druhá)
Hynek Alt: Untitled (fotokontext)

Rozhovor

Justin Quinn: Dvakrát se Seamusem Heaneym
„Ztracený, nešťastný a doma“ (se Seamusem Heaneym o severoirských nepokojích, básnících, atavismech a lyrickém oportunismu hovoří Seamus Deane) (přeložila Mariana Housková)
„Přídavná jména nemají s podstatnými žádnou důležitou souvislost“ (Seamus Heaney s americkými studenty o irské a britské poezii, Pekle, ženskosti, Orfeovi a melodii) (přeložil Marek Antonín)

Literatura

Seamus Heaney: Kde náhoda se chytla do přesnosti (přeložil Daniel Soukup)
Nikolaj Gumiljov: Les a jiné básně (přeložil Jaroslav Kabíček)
Mariusz Appel: Zkraty a návraty (přeložil Jiří Červenka)
Pavel Růžek: Osada pusté reality
Štěpán Nosek: Sentiment (řeč-esej o poezii Petra Halmaye)
Petr Halmay: Střední věk
Ivan Schneedorfer: Bleskurychlé básně
Marek Šindelka: V dlouhé době zimy

Téma | Vzdálená láska

Jiří Pelán, Daniel Samek: Nedotýkati se prosím!
Antonín Mokrejš: Eros jako téma Platónova myšlení
Andreas Capellanus: Umění dvorné lásky (přeložil Petr Šourek)
Jiří Pelán: Dvojí podoba kurtoazní lásky
Richard de Fournival: Bestiář lásky (přeložili Hana Škrabalová a Petr Šourek)
Daniel Samek: Láska v nepřítomnosti (Osudová láska v gaelské tradici staroirské)
Příběh o Trystanovi (Jak šel s Esyllt, ženou Marcha ap Meirchion) (přeložil Hynek Janoušek)
Jiří Starý: „Lásku žen jsi zkusil, každý zemřít musí“ (Tristan a Isolda na starém Severu)
Marsilio Ficino: O lásce aneb Platónova Hostina (přeložil Jiří Pelán)
Leone Ebreo: První dialog o lásce (přeložil Jiří Pelán)
Pietro Bembo: Rozpravy asolské (přeložil Jiří Pelán)

Blok | Jerzy Stempowski

Jan Linka: Nepospíchající kolemjdoucí
Jerzy Stempowski: Ve středním Podněstří (přeložil Jan Linka)
Jerzy Stempowski: Zplnomocnění recenzenta (přeložil Jiří Zatloukal)

Pod čarou

Petr Borkovec: Laudatio na Marka Šindelku (Promluva u příležitosti předání Ceny Jiřího Ortena 2006)
Jiří Zizler: Ve stopách příběhu (Pavla Kolmačky Stopy za obzor)
Marta Ljubková: Chladná krása Libuše Moníkové (Libuše Moníkové Fasáda a Pavana za mrtvou infantku)
Martin Pokorný: Evropa a duch (Jindřicha Chalupeckého Evropa a umění)
Petr Boháč: Sběratel citátů, vzletných slov, zřejmostí, klišé a zajímavostí (Jiřího Koláře a Michala Bauera Z každého z nás postupem let něco zmizí)
Štěpán Zbytovský: O německé literatuře tradičně, nově, česky (Ehrharda Bahra Dějiny německé literatury)
Ondřej Koupil: Dvě knihy podruhé: Jeruzalémská bible a tzv. Bognerův překlad
Martin Nodl: Glosy historické XXII (Zahlcený „mikrokosmos“, Odpovědnost intelektuálů)
Michal Arnot: Lužovy kapitoly z domácího odboje (Radomíra Luži V Hitlerově objetí)
Martin C. Putna: Zápisník XXI, o Slovanském Německu
 

Internetovou verzi Souvislostí významně podpořila OSF Praha. Děkujeme.  Lacerta - typografie, sazba, web-design - tvář Souvislostí!