2/2007 Český mýtus...........


Kontext

Leslie Fiedler: Román a Amerika (přeložil Petr Onufer)
Ondřej Sýkora: Vymezování díry (Prostory Dvorského pseudoestetiky)
Martin C. Putna: Ruralismus a regionalismus pro exil (Jiří Škvor alias Pavel Javor, Jaromír Měšťan, Bedřich Svatoš)
Martin Pokorný: Jak překládat Písmo?
Josef Ptáček: Země krásná (fotokontext)

Rozhovor

„Pro někoho horizont, pro jiného symbol bludných cest“ (s Václavem Havlem o českým mýtech a antimýtech, o čecháčkovství a o Americe a také o smrti) (připravil Martin C. Putna)

Literatura

Jan Štolba: Nezastavitelný den
„Fascinuje mě podivná vystrčenost zátylku do světa“ (Z rozpravy Petra Hrušky se studenty pražské FF UK v rámci cyklu „Básníci 90. let“)
Petr Hruška: Nové básně
Petr Král: Paříž
Durs Grünbein: Posmrtný Berlín a jiné básně (přeložila Wanda Heinrichová)
Petr Šimek: Není pravda, že Bůh mlčí, když básníme
Jevgenij Charitonov: Trouba (přeložila Alena Machoninová)

Téma | Český mýtus

Martin C. Putna: „Téma prastaré, ale potřebné“ (editorial)
Martin C. Putna: Český mýtus, to jest: Kánon českých příběhů
Martin Bedřich: Mýtus Týnského chrámu
Dominique Patier: Přišel svatý Prokop z ruské kolonie u Cařihradu? (přeložila Zuzanna Bedřichová)
Clemens Brentano a Založení Prahy (Martin C. Putna, Clemens Brentano, Arnošt V. Kraus)
Salomon Kohn (Sippurim): Jak Židé přišli do Čech (přeložil Martin C. Putna)
Bruce R. Berglund: Demokratický Hrad jako posvátný prostor (Náboženství a ideály v obnově Pražského hradu) (přeložil Martin C. Putna)
Emanuel Vajtauer: Utajený nový národ (Mýtus o slovanské sounáležitosti)

Pod čarou

Aleš Roleček: Dopis z Říma
Petr Boháč: Dopadne někdy ten džbán, pane Štolbo? (Jana Štolby Nedopadající džbán)
Martin Pokorný: Lasciate ogni speranza, voi ch’entrate (Daniely Hodrové Citlivé město)
Josef Hrdlička: Život a smrt ve tvaru prázdna (Rogera Gilbert-Lecomta Život láska smrt prázdno a vítr)
Ondřej Koupil: Hieronymovi o edici listů (epistula I) (Jeronýma Výbor z dopisů)
Martin Nodl: Glosy historické XXIV („Chvála kompilátorství“, Mezi dvěma světy)
Adéla Gemrothová: Blatný v Komedii (Kabaret Ivan Blatný)
Viola Fischerová: O několika ctnostech básníka Petra Hrušky (Úvodní slovo k autorskému čtení v Café & knihkupectví Fra)
Olga Lomová: Bráním se (Úvodní slovo k autorskému čtení Violy Fischerové v Café & knihkupectví Fra)
Martin C. Putna: Zápisník XXIII, římský, velikonoční, papežský
František Schilla: Kontrola odborníky? Kéž by! (ad Marná překladu snaha, Souvislosti 1/2007)
 

Internetovou verzi Souvislostí významně podpořila OSF Praha. Děkujeme.  Lacerta - typografie, sazba, web-design - tvář Souvislostí!