1/2008 Knihovny, Kocourek...........


Kontext

Stanley Edgar Hyman: Pokusy o integraci (Kritik ideální, kritik skutečný) (přeložil Petr Onufer)
Jiří Zizler: „Statečnost srdce, pohledu, vkusu“ (Nad kompletním Dílem Bedřicha Fučíka)
Věra Linhartová: Dōgen, Shōbōgenzō Uji (Poznámky na okraj překladu) (přeložila Jitka Hamzová)
Věra Linhartová: Dōgen neboli přítomnost ve světě (přeložila Jitka Hamzová)
Viktor Šlajchrt: Dobrodružství zachráněné řeči (Nad antologií próz romských autorů Čalo voďi – Sytá duše)
Jaromír Čejka: Stopy (fotokontext)

Rozhovor

„V textu se snažím být pozorný“ (s Pavlem Kolmačkou o touze po lodi, Stopách za obzor, utřiďování, nefeši a času do půl sedmé) (připravil Antonín Petruželka)

Literatura

Pavel Hoza: Mesiáš
Jakub Řehák: Světla mezi prkny
Yveta Shanfeldová: Kéž by mi zas řezali tu nohu
David Voda: Svetlo snehu (si)
Břetislav Svozil: Kampak se asi všichni stěhujou
Antonín Mareš: Momentky

Téma | Knihovny

„Čím je knihovna pro architekta přitažlivé téma? Čím by dnes knihovna měla být a čím ne?“ (anketa)
„Knihovna by měla být místem bez bariér“ (s Věrou Vohlídalovou o Krajské vědecké knihovně v Liberci a vůbec novodobých knihovnách připravil Petr Šrámek)
Jaromír Typlt: A klid je zpět (Krajská vědecká knihovna v Liberci 14. září 2004)
„Konkurentům knihoven postupně došly síly“ (rozhovor s Petrem Leškem o knihovnách, kultivaci společnosti, tvarové ikoničnosti a Sluňákovu připravil Petr Šrámek)
Monika Mitášová: Architektura současných knihoven – dílo ve stavu zrodu
Petr Lešek: Alexandrijská knihovna
Radka Bzonková: Biblio-nonstop nad Bodamským jezerem (Univerzitní knihovna v Kostnici)
Martin Bedřich: Knihovna jako organon bádání (Knihovna Warburgova institutu v Londýně)
Alena Machoninová: Leninka (Ruská státní knihovna v Moskvě)
Radka Bzonková: Moji bibliotěki (na Olympijském stadionu a v Memorialu)
Přemysl Rut: Stavba knihovny

Blok | Josef Kocourek

Jaromír Typlt: Příběhy čtenářů Josefa Kocourka
Anketa (Quido Roman Kocian, Ladislav Zívr, Vladimir Zorzut, Jiří Červenka, Milan Hubáček, Josef Kroutvor)
Josef Kocourek: Kalendář, v němž se obracejí listy (kapitola devátá)

Pod čarou

Jakub Krč: Dopis z Kuby
Martin Bedřich: Dopis z Litvy
Marta Ljubková: Nabídka, nebo poptávka? (Stanislava Berana Až umřeš, nikdo už ti nebude chtít sahat na prsa, Jiřího Hájíčka Fotbalové deníky, Bogdana Trojaka Brněnské metro)
Jiří Zizler: Bagately o knižních rozhovorech, samuraji Vajchrovi, Mojmíru Trávníčkovi a básnických dvojčatech Violy Fischerové
Martin Nodl: Glosy historické XXVII (Petra Placáka Fízl, Tomáše Durdíka Hrady přechodného typu)
Michal Arnot: O rodičích a dětech v 50. letech (Hany Frejkové Divný kořeny, Ivana Margolia Praha za zrcadlem)
Jan Linka: Tisíce srdcí v jednom velikém životě (Veliký život Pána a Spasitele našeho Krista Ježíše)
Ondřej Koupil: Prozaický chrám ze 14. století (Život Krista Pána)
Jakub Řehák: Nová sbírka Violy Fischerové… (Úvodní slovo k autorskému čtení Violy Fischerové v Café a knihkupectví Fra)
Jonáš Hájek: Nová důležitost rozlišovaného světa (Úvodní slovo k autorskému čtení Petra Hrušky v Café a knihkupectví Fra)
Martin C. Putna: Zápisník XXVI: Malá bostonská předchuť České katolické literatury
 

Internetovou verzi Souvislostí významně podpořila OSF Praha. Děkujeme.  Lacerta - typografie, sazba, web-design - tvář Souvislostí!