1/2009 Rádiová umění...........


Kontext

Eugenio Montale: Je poezie ještě možná? (Řeč u příležitosti převzetí Nobelovy ceny za literaturu v prosinci 1975) (přeložil Jiří Pelán)
Marta Ljubková: Východ vs. západ (Cestománie české prózy)
Alena Dvořáková: Výchova dětí v Čechách, aneb Co se rýmuje a co nerýmuje
Jiří Šigut: Fotografické záznamy (fotokontext)
Jaromír Typlt: Osvit zvuku (k Fotografickým záznamům Jiřího Šiguta)

Rozhovor

„Jejich slovo bude učiněno větrem“ (s Rudolfem Matysem o rozhlasové hře, Náchodě i Petrovicích, pseudosisyfovi, babylonizaci kultur, tichu i příposlechu a kráse jenom na kmínek) (připravil Miloš Doležal)

Literatura

Miloš Doležal: Poznámky k poslední básnické sbírce Jana Vladislava
Jan Vladislav: Příběhy
Jiří Pelán: Dvě doktrinální básně italského stilnovismu (Guido Guinizzelli, Guido Cavalcanti)
David Voda: Na obvyklém místě
Jiří Mědílek: V únoru stačí mít cokoli
Wojciech Bonowicz: Poslední v řadě (přeložil Jiří Červenka)
Sabine Eschgfällerová: Zkus vážit slova (přeložil David Voda)
Erzsébet Juhászová: Temešmár, nicht wahr? (přeložila Marta Pató)
Miloš Doležal: V mlze Varšavy ódy chorého (31. 10. – 7. 11. 2008)

Téma | Rádiová umění

F. T. Marinetti, Pino Masnata: Rádia (přeložil Martin Pokorný)
Hans Burkhard Schlichting: Rozhlasová hra na křižovatce (Osobní pohled a obecné tendence) (přeložila Olga Bártová)
Anketa (Bureš, Doležal, Dudík, Faltýnek, Feriancová, Goldflam, Halas, Horňák, Hraše, Jahodová, Janáč, Janoušková, Jiřička, Jurman, Klestilová, Koníř, Malý, Novotný, Pekárek, Rataj, Rathouská, Sedláček, Typlt, Vedral, Vojtěchovský, Vrzák, Železný)
„Na první pohled to možná vypadá, že nejjednodušší je dělat experiment“ (rozhovor s Jiřím Hrašem o voicebandu, zvukové hře, ambaláži a pam pam pa dam) (připravil Michal Jurman)
„To je věc dalších bláznů“ (rozhovor s Václavem Daňkem o Audiostudiu a zvukovém experimentu obecně) (připravil Michal Jurman)
Heidi Grundmannová: Geometrie mlčení (přeložil Martin Pokorný)
Andreas Hagelüken: Akustické (mediální) umění: Ars acustica a myšlenka původního umění pro rozhlas – průzkum historických rámcových podmínek v Německu (přeložil Jan Hon)
„Mou snahou je vyjádřit gesto zvukem“ (rozhovor s Michalem Ratajem o rádiovosti, Vojckovi, myšlení zvukem a narozeninách umění) (připravil Petr Šrámek)
Lukáš Jiřička: Velmi osobní manifest čili stručná proklamace
Jaromír Typlt: Audio (Záznamy a skici)

Pod čarou

Jonáš Hájek: Dopis z Lotyšska
Marta Ljubková: Máme k dispozici spíš materiál (Radky Denemarková Smrt nebudeš se báti aneb Příběh Petra Lébla)
Václav Maidl: Proč čtu rád Petera Demetze (Petera Demetze Dějiště: Čechy)
Sabine Eschgfällerová: Mimo území mýtu (Ingeborg Bachmannové Místo pro náhody I)
Jiří Zizler: Bagately o Šindelkově Chybě, Šiktancově Vážné známosti, Berlínském sešitě Petra Borkovce a vegetování kulturních časopisů
Martin Pokorný: Třetí místo (Spánek a sny)
Martin Nodl: Glosy historické XXXI (Jonathana Boltona Nový historismus, Zdeňka Vašíčka a Françoise Mayerové Minulost a současnost, paměť a dějiny)
Matěj Kotalík: Z Čech až na konec světa: geneze národního hnutí napříč kontinenty (Benedicta Andersona Představy společenství)
Ondřej Hojda: Jaké to je, když se kolabuje? (Něco překrásného se končí – Kolapsy v přírodě a společnosti)
Martin C. Putna: Zápisník XXX: Třikrát z americké bohemistiky

Ohlasy

Jiří Hrubý: Vážená Aleno Dvořáková… (ad Alena Dvořáková, „A jeli dál“: cesty a hranice Cormaca McCarthyho, Souvislosti 3/2008)
Alena Dvořáková: Vážený pane Hrubý... (ad Jiří Hrubý)
 

Internetovou verzi Souvislostí významně podpořila OSF Praha. Děkujeme.  Lacerta - typografie, sazba, web-design - tvář Souvislostí!