1/2010 Hledání Polska, Tři tváře polské poezie...........


Kontext

Tim Parks: Trenitalia (přeložil Viktor Janiš)
Marta Ljubková: Na druhý pokus (druhé knihy Tomáše Zmeškala, Markéty Pilátové, Petry Soukupové a Stanislava Berana)
Alena Dvořáková: Nad překladem Coetzeeho Deníku špatného roku
Patrik Ouředník: Jak pochopit svět: spirituální logika Ramóna Llulla
Martin C. Putna: Křesťanství a homosexualita v USA (Část druhá: Pokusy o integraci na poli biblistiky, církevní historie, spirituality a sakramentální teologie)
Jiří Hanke: Lidé starého Kladna (fotokontext)
Michal Janata: Dění času a domácká cizost místa ve fotografiích Jiřího Hankeho

Rozhovor

„Strkat prsty do drátů“ (Rozhovor s Krzysztofem Koehlerem o časopisu bruLion, básnících-frustrátech, sarmatismu a kultuře ve veřejnoprávní televizi) (připravili Miloš Doležal a Jaroslav Šubrt)

Literatura

Krzysztof Koehler: Příchod. Východ. Vchod (přeložil Jiří Červenka)
Být jak Jack Sparrow (Současná polská poezie /nejen/ metafyzická – Wojciech Kudyba, Agnieszka Kuciaková, Wojciech Bonowicz, Artur Nowaczewski) (přeložil Jiří Červenka a Jan Faber)
Petr Král: Zatáčky a
Jan Štolba: Z dopisu (k Zatáčkám Petra Krále)
Druhy kamufláže (Tři současní američtí básníci – Ernest Hilbert, A. E. Stallingsová, Reginald Shepherd) (přeložila Daniela Theinová a Daniel Soukup)
Leta Semadeniová: Básně z kuchyně (přeložila Michaela Jacobsenová)
Adéla Petruželková: A to je žánr řekl bys
Marek Šindelka: Jméno
Miloš Doležal: Pod bílým orlem (Praha-Krakov-Varšava-Krakov-Praha)

Téma | Hledání Polska

Maciej Ruczaj: Je Polsko sexy? aneb debaty o stavu „polské duše“
Maria Janionová: Rozejít se s Polskem? (přeložila Lucie Kněžourková)
Ewa M. Thompsonová: O povaze polských averzí (přeložila Kateřina Tichá)
Krzysztof Koehler: V rytmu ranních chvál na ruské mrtvole (přeložil Jiří Červenka)

Blok | Tři tváře polské poezie

Wojciech Kudyba: Deset let polské poezie (přeložil Jiří Červenka)
Marcin Świetlicki: Schizma (přeložil Jiří Červenka)
Tadeusz Dąbrowski: Černý čtverec (přeložil Jiří Červenka)
Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki: Poezie jako místo na zemi (přeložil Jaroslav Šubrt)
Igor Stokfiszewski: Čtvrtá poezie (přeložila Lucie Kněžourková)

Pod čarou

Barbora Gregorová: Dopis z Krakova
David Voda: Dopis dítěte nad všedním dnem
Jiří Zizler: Bagately o Souvislostech labyrintu Michala Bauera, Činu a slovu Vladimíra Binara a Rozpravách s básníky devadesátých let
Markéta Kořená: V srdci poznání? (Tato fakulta bude rudá!)
Martin Nodl: Glosy historické XXXV (Jiřího Pechara Život na hraně, Kateřiny Bláhové České dějepisectví v dialogu s Evropou)
Ondřej Hojda: Od želvích krunýřů k Unicodu (Lukáše Zádrapy a Michaely Pejčochové Čínské písmo)
Daniela Iwashita: Lekce Parsifal (Jindřicha Pokorného Parsifal. Osudy jedné demokratické odbojové skupiny v letech 1938–1945 s poválečným dovětkem.)
Petra Hesová: Herloš! (Zuzany Urválkové Dvojlomná zrcadlení: Dílo Karla Herloše-Herloβsohna v českém literárním kontextu)
Jan M. Heller: Jak dnes psát a vyprávět dějiny (Jana Horského Dějepisectví mezi vědou a vyprávěním)
Martin C. Putna: Zápisník XXXIV: Přerušení Zápisníku
 

Internetovou verzi Souvislostí významně podpořila OSF Praha. Děkujeme.  Lacerta - typografie, sazba, web-design - tvář Souvislostí!