2/2010 Alexie, Gao Xingjian...........


Kontext

Péter Nádas: Opatrné vymezení místa děje aneb projdeme-li se pozorně okolo jedné plané hrušně (přeložil Jiří Zeman)
Patrik Ouředník: Svět, jaký bude
Alena Dvořáková: Člověk starcem: Philip Roth 1993–2009
Martin Vosáhlo: Bukvice (fotokontext)

Rozhovor

„Člověk vytváří těsnou, dá se říct tělesnou vazbu“ (s Péterem Nádasem o deformacích jazyka, smetaně jak husí játra, Ladislavu Fuksovi, tanatologických studiích a plané hrušni na zahradě) (připravila Marta Pató)

Literatura

Assia Djebarová: Mlčení písma (přeložil Denis Molčanov)
Assia Djebarová: Horečka v dětských očích (přeložil Denis Molčanov)
Kamil Bouška: Nové básně
Yveta Shanfeldová: Člun odráží od ledna
Sylvester Pollet: Sedím, sedím, vyřezávám vycházkové hole na prodej (přeložil Petr Mikeš)
Martin Prinz: Skvělý pár (přeložila Zuzana Augustová)
Zuzana Augustová: Prinzův Skvělý pár a jiné prózy
Christian Bobin: Krokem bláznivým (přeložil Denis Molčanov)
Jurij Odarčenko: Kapradí

Téma | Sherman Alexie

Luboš Snížek: Tři, možná čtyři kroky Shermana Alexieho k opuštění rezervace
Sherman Alexie: Sčítání lidu (přeložil Luboš Snížek)
Sherman Alexie: „Velký lyrický hlas dneška“ (přeložil Jiří Hrubý)

Blok | Gao Xingjian

Gao Xingjian: Bible osamělého člověka (přeložil Denis Molčanov)
Michaela Pejčochová: Svoboda jako příliš těžké břemeno bytí (Gao Xingjianova Bible osamělého člověka)
Gao Xingjian, Yang Lian: Aby poezie byla aneb Rozprava bez odpovědi (přeložil Denis Molčanov)

Pod čarou

Yveta Shanfeldová: Dopis z Pennsylvánie
Josef Straka: Dopis z Berlína
Marta Ljubková: Nový Matoušek (Ivana Matouška Oslava)
Jiří Zizler: Bagately o Demlových dopisech Josefu Ševčíkovi, daseinsanalytických sbornících a užitečnosti aury Václava Hraběte
Martin Pokorný: Dantovské odezvy (Danta Alighieriho Božská komedie)
Josef Hrdlička: Ke Kritickému sborníku (Kritický sborník 1981–1989)
Václav Maidl: „Goethe byl nejenom dobrým a velkým člověkem, ale kulturou“ (Johannese Urzidila Goethe v Čechách)
Matouš Turek: Od smrti k noetice (Juliana Barnese Žádný důvod k obavám)
Matěj Kotalík: Strážci odkazu a hledači cest (Michala Kopečka Hledání ztraceného smyslu revoluce)
Martin Nodl: Glosy historické XXXVI (Tato fakulta bude rudá!, Jana Slavíka Válečný deník historika)
 

Internetovou verzi Souvislostí významně podpořila OSF Praha. Děkujeme.  Lacerta - typografie, sazba, web-design - tvář Souvislostí!