4/2010 Dante, Arrabal...........


Kontext

Eugène Minkowski: „Rozsvěcím lampu“ (přeložil Josef Hrdlička)
Eugène Minkowski: Svět za námi (Před a za) (přeložil Josef Hrdlička)
Tomáš Vítek: Cesta panny a cesta kurvy: ke kořenům antické xenofobie
Joseph Mitchell: Nahoře ve starém hotelu (přeložila Tereza Límanová)
Jan Horáček: Na okraji měst (fotokontext)
Jiří Sádlo: Skrytá města – rozhraní typu centrum / okraj (k fotografiím Jana Horáčka)

Rozhovor

„Poezie je hlas v činnosti“ (Rozhovor s Vladimírem Binarem nad otázkami z jeho knih: Odkud přicházíme? Kdo jsme? Kam jdeme? Co je poezie? (připravila Daniela Iwashita)

Literatura

Vladimír Binar: Rekviem
Adam Zagajewski: Hedvábné (přeložil Michael Alexa)
Luboš Svoboda: Open space office
Ladislav Nebeský: Z plošných binárních básní
Ivan Binar: Modrý smíšek
Vladimir Kantor: Smrt penzisty

Téma | Dante

Úvodem
Lectura Dantis (Anketa: Alena Wildová Tosi, Vladimír Mikeš, Karel Thein, Petr Rezek, Sylvie Richterová)
Z Dantovy lyriky (připravil a přeložil Jiří Pelán)
Pietro Alighieri: Zpod závoje jinotajů (přeložil Matouš Jaluška)
Giovanni Boccaccio: O začátcích Komedie a o koncích lásky (přeložil Jiří Pelán)
Benvenuto da Imola: Autor divotvůrce (přeložil Matouš Jaluška)
Dante Alighieri: Útok šelem a pekelné brány (Peklo, zpěv I a III, přeložila Sylvie Richterová)
Martin Pokorný: „Uprostřed cesty“: několik dantovských pobídek
Theodore „Teddy“ Roosevelt: Dante a Manhattan (přeložil Martin Pokorný)
Leo Spitzer: Fraška v Pekle (přeložil Martin Pokorný)
Dante Alighieri: Lenoch Belacqua (v překladech Jaroslava Vrchlického, Karla Vrátného, O. F. Bablera a Vladimíra Mikeše)
Charles S. Singleton: Poezie, teologie, alegorie (přeložil Martin Pokorný)
Étienne Gilson: Spravedlnost a rozmanitost(přeložil Martin Pokorný)
Dante Alighieri: Setkání s Odysseem (Peklo, zpěv XXVI, přeložil Jiří Pelán)
T. S. Eliot: Dante: emoce a řád (přeložil Martin Pokorný)
John Leyerle: Rosa-rota: růžice v kolesovém okně a Dantův Ráj (přeložil Martin Pokorný)
Salvatore Battaglia: Středověká „persona“ a její „příkladnost“ (přeložil Jiří Pelán)

Blok | Fernando Arrabal

„Prokázat blbům trochu laskavosti“ (Rozhovor s Fernandem Arrabalem o zmizelém otci, André Bretonovi, patafyzice a trenkách s hasičkou) (připravil Denis Molčanov)
Fernando Arrabal: Kámen bláznovství (přeložil Denis Molčanov)
Fernando Arrabal: Panický člověk (přeložil Denis Molčanov)
Fernando Arrabal: Klitoris (přeložil Milan Kundera)

Pod čarou

Petr Borkovec: List z mého lida
Daniela Iwashita: Smrt jako tvůrce syžetu (Jana Balabána Zeptej se táty a Povídky)
Jonáš Hájek: Počtení o Šiktancovi (Petra Hrušky Někde tady)
Jiří Zizler: Bagately o Panství ideologie a moci literatury Jiřího Brabce, Thoreauově Chůzi a osmdesátinách Jiřího Opelíka
Jan M. Heller: O hloubce poznání a šířce zodpovědnosti (Hermanna Brocha Román – mýtus – kýč)
Martin Nodl: Glosy historické XXXVIII (Jiřího Lacha Josef Borovička: Osudy českého historika ve 20. století, Antonína Kalouse Matyáš Korvín: Uherský a český král)
Kateřina Šimová: K dějinám ruské meziválečné emigrace (Lesley Chamberlainové Parník filozofů)
Petr Jan Vinš: Spíše evergreen než novinka (Kurta Rudolpha Gnóze)
 

Internetovou verzi Souvislostí významně podpořila OSF Praha. Děkujeme.  Lacerta - typografie, sazba, web-design - tvář Souvislostí!