4/2011 Šiškin, Sidonie Nádherná...........


Kontext

Jiří Zizler: Divišovy přívraty a odvraty
Marta Ljubková: David Drábek ke čtení
Vratislav Effenberger: Přízrak třetí války (výňatky)
Petr Král: Význam Přízraku třetí války
Johana Petra Poncarová: Podivná jména skotských kopců
Štěpán Grygar: Fotografie 2008–2010 (fotokontext)

Rozhovor

Psaní jako jediná cesta z exilu (Rozhovor s Davidem Grossmanem o jeho novém románu, smrti syna Uriho a izraelské armádě - UKÁZKA) (přeložil Denis Molčanov)

Literatura

David Grossman: Žena na útěku před zprávou (přeložily Lenka Bukovská a Mariana Fisher)
Albert Camus: Svatba v Tipase (přeložil Denis Molčanov)
Denis Molčanov: Pozváni a vyvoleni (Kontext Camusovy Svatby)
Aifric Mac Aodha: Syrinx v zajetí (přeložila Daniela Theinová)
Jan Polkowski: Cantus (přeložil Jaroslav Šubrt)
Christian Morgenstern: Z aforismů (přeložil Martin Pokorný)
Petr Fabian: Zůstat tu očima
Jan Grabec: Odplouvá se
Jan Zvettler: Stále ještě
Vladimír Mikeš: Škodlivý prostor
Sylva Fischerová: Jak chtěl pánbůh Romovo dobro

Téma | Šiškin

Alena Machoninová: Emigrace do literatury
Michail Šiškin: Listář (přeložila Linda Hartmannová)
„Kniha je barikáda“ (Rozhovor s Michailem Šiškinem o prostoru kolem slov, Puškinovi, uhánějícím vlaku jazyka a nemožnosti ideálního překladu) (připravila Linda Hartmannová)

Blok | Sidonie Nádherná

Iva Mrázková: Dopisy Sidonie Nádherné nadlesnímu Jaroslavu Žákovi a jeho rodině
Jaroslav Žák: Jaká vlastně byla Sidonie Nádherná
Konec jedné iluze (Dopisy Sidonie Nádherné nadlesnímu Jaroslavu Žákovi a jeho rodině, s komentářem Jaroslava Žáka mladšího) (připravili Iva Mrázková a Jaroslav Žák)

Pod čarou

Marta Ljubková: Dopis ze Soulu
Jiří Zizler: Bagately o Vyhnancích Františky Jirousové, Vrači Martina Ryšavého, utajeném Richardu Popelovi a orientační volbě mrtvých básníků
Matouš Turek: Kritik skrytý v překladateli (Aloyse Skoumala Pěšinka pro podivíny)
Dominik Melichar: Být tak někým jiným (Bianky Bellové Mrtvý muž)
Radka Bzonková: Veselé přemrštěnosti (Saši Sokolova Palisandreia)
Milan Děžinský: Dívat se na štíty domů (antologie From a Terrace in Prague)
Martin Nodl: Glosy historické XLII (Kněžská korespondence Jednoty bratrské 1610–1618, Bartolomějská noc: Zločin v zájmu státu 24. srpna 1572)
Martin C. Putna: Návrat na Brideshead: tema con variazioni
Jakub Krč: Manifest neviditelnosti (Martina Peciny Knihy a typografie)
Petr Halmay: Štěpána Noska Na svobodě

Ohlasy

Martin Hilský: Shakespeare na recept a recept na Shakespeara (ad Alena Dvořáková, I špatným jen lepší: nad knihou Martina Hilského Shakespeare a jeviště svět, Souvislosti 2/2011)
Alena Dvořáková: V odpověď Martinu Hilskému bych ráda uvedla následující (ad Martin Hilský)
 

Internetovou verzi Souvislostí významně podpořila OSF Praha. Děkujeme.  Lacerta - typografie, sazba, web-design - tvář Souvislostí!