4/2013 Neznámý Čapek, Kriwet...........


Kontext

Hans Magnus Enzensberger: Chudák Orwell! (Proč se my občané necháme dobrovolně sledovat) (přeložila Nikola Mizerová)
Hans Magnus Enzensberger: Každodenní zázraky (přeložila Nikola Mizerová)
Lavinia Greenlawová: Interiér s prodlužkou (přeložil Štěpán Nosek)
Josef Moucha: Balkánské fotografie (fotokontext)
Josef Moucha: Vylámané ostří půlměsíce

Rozhovor

Ve skrytosti všeho (Rozhovor s Pascalem Quignardem o jistotách, všemohoucnosti jezdce v sedle, příliš snadných pádech a odmítání vlády) (přeložil Denis Molčanov)

Literatura

Pascal Quignard: Vyhození ze sedla (přeložil Denis Molčanov)
Hans Magnus Enzensberger: Zánik Titaniku (přeložila Nikola Mizerová)
Tekuté sklo – Básníci z okruhu časopisu Topos (W. Kudyba, A. Gleń, W. Kass, K. Kuckowski, P. Dakowicz, J. Jakubowski, W. Gawłowski, A. Nowaczewski (přeložil Jiří Červenka)
Ivona Pekárková: Choroba
Vladimír Mikeš: Dvě poemy
Jan Grabec: Odvahy se dostává
Básník Ticho: Dvě básně z Malé knihy Noci
Barbora Gregorová: Čas sester

Téma | Neznámý Čapek

Alessandro Catalano: Hledání nového umění před první světovou válkou
„Živě lituji, že jsem mohl přeložit z vašeho básnického díla pouhý zlomek“ (Karel Čapek Filippu Tommasu Marinettimu) (přeložil Jiří Pelán)
Karel Čapek: Poezie a výtvarné umění v Čechách (přeložil Jiří Pelán)
„Jsem Vám povinen díkem za váš dokonalý překlad“ (Dopisy Karla Čapka Josefě Hrdinové)
„Opravdu zůstávám Vaším věčným dlužníkem“ (Dopisy Josefa Čapka Josefě Hrdinové)
Alexandre Mercereau: Úvodní slovo k výstavě Moderní umění
Richard Weiner: Tři fejetony

Blok | Ferdinand Kriwet

Pavel Novotný: K radiofonické tvorbě Ferdinanda Kriweta
„Střihněte to natvrdo!“ (Rozhovor s Ferdinandem Kriwetem o analogovém střihu připravil Pavel Novotný)
Ferdinand Kriwet: Poslechové texty (přeložil Pavel Novotný)
Franz Mon: Rozhlasovou hru je třeba udělat (přeložila Nikola Mizerová)

Pod čarou

Vít Pokorný: Dopis ze Salamanky
Jiří Zizler: Bagately o pamětech moralisty a rozkoši z Demla
Adéla Petruželková: Hledání marnotratného otce (Tomáše Zmeškala Sokrates na rovníku)
Blanka Kostřicová: Obrazy a příběhy (Martina Vopěnky Nebarevné vzpomínky)
Aneta Hauznerová: Úplná výplň (Jakuba Řeháka Past na Brigitu)
Marta Pató: Ještě na okraj k Esterházyho Nebeské harmonii (místo ediční poznámky)
Martin Nodl: Glosy historické L (Daniely Dvořákové Barbora Celjská, Zdeňky Hledíkové Počátky avignonského papežství a české země)
Michal Arnot: Václav Havel v normalizačních letech (Jiřího Suka Politika jako absurdní drama)

Ohlasy

František Dryje: Pozor, varlata! (ad Jiří Zizler, Bagately o Republice a varlatech Vratislava Effenbergera a Unionu – Ideálním státu Jana Čumilovského, Souvislosti 3/2013)
Jiří Zizler: Pan František Dryje mě hbitě chytil za nohu (ad František Dryje)
 

Internetovou verzi Souvislostí významně podpořila OSF Praha. Děkujeme.  Lacerta - typografie, sazba, web-design - tvář Souvislostí!