1/2016 Adam Zagajewski, T. S. Eliot...........


Kontext

Patrik Ouředník: Dějiny Francie † Naší drahé zesnulé (Didaktický mikroromán o dvanácti kapitolách)
Jen Lien-kche: Nebesa a život mě naučily vnímat temnotu (Děkovná řeč při převzetí Ceny Franze Kafky za rok 2014) (přeložila Zuzana Li)
Daniela Iwashita: Suum cuique (O neznámém dopisu, epigramu a pseudonymu Jakuba Demla a dobré radě Vladimíra Binara)
Štěpán Nosek: Teď, tohle světlo (K obrazu Johna Singera Sargenta Carnation, Lily, Lily, Rose)
Jan Šplíchal: Hlubočepské scenérie (fotokontext)

Rozhovor

Střet s absolutním zlem (Rozhovor goncourtovských laureátů za rok 2015 Mathiase Énarda a Kámela Daúda o orientalismu, islamismu, džihádismu, wahhábismu, knihách, ženách a naději) (přeložil Denis Molčanov)

Literatura

Jaroslava Janáčková: Jeden Havlíčkův epigram ve světle datace a názvu
„Buďte zdráv a pište hodně proti kněžím“ (Dopisy P. Františka Mudry Karlu Havlíčkovi z let 1845–1847)
Eva Krásová: 25 dní
Ondřej Krystyník: Pelichat přestaň
Tomáš Gabriel: Laky stolu a oken
Petr Pazdera Payne: Opice, Předmluva
Jonáš Hájek: Kdepak motat se v kruhu (k básnickým cyklům Petra Repky, Alžběty Stančákové a Petra Prokopce)
Peter Repka: Že-lez-ni-ce IV.
Alžběta Stančáková: Gramofon
Peter Prokopec: Stretnutie so snežným vlkom

Téma | Adam Zagajewski

Michael Alexa: Fascinace Zagajevským (editorial)
Patnáct variant jedné básně (Rozhovor s Adamem Zagajewským o bezohledném slunci a uštěpačných ptácích) (přeložil Michael Alexa)
Jarosław Klejnocki: Deset důvodů, proč někteří polští básníci nenávidí Adama Zagajewského (přeložil Michael Alexa)
Adam Zagajewski: Pokus se opěvovat zmrzačený svět (přeložil Michael Alexa)
Adam Zagajewski: Mučedníci a komedianti aneb Co dělala poezie ve dvacátém století (přeložil Michael Alexa)
Adam Zagajewski: Popsat to, co je malé, lze alespoň zkusit (přeložil Michael Alexa)
Petr Borkovec: Stojím před obrazem (K jedné situaci v poezii Adama Zagajewského)

Blok | T. S. Eliot

Martin Pokorný: Editorial
Jim McCue – Christopher Ricks: Růst Pustiny (přeložil Martin Pokorný)
Bernard Sharratt: Umět číst mezi škrty (přeložil Martin Pokorný)
Northrop Frye: Neskutečné město (přeložil Jakub Říha)
Hugh Kenner: Večeře s Eliotem (přeložil Martin Pokorný)

Pod čarou

Jiří Zizler: Bagately o kritice Terezie Pokorné, Durychově Bloudění, Cieslarově deníku a Camusovi v Praze
Marta Ljubková: Rodinný kolotoč (Petry Soukupové Pod sněhem)
Josef Hrdlička: Hlas, kterému odpovídám, hlas, kterým hovořím (Věry Linhartové Masožravé portréty/Portraits carnivores)
Aneta Hauznerová: Vytesat křehkost (Kristiny Láníkové Pomlčka v těle)
Jonáš Hájek: Básník v novinách (Publicistika Jaroslava Seiferta)
Blanka Kostřicová: Kroutvorovo mingei (Josefa Kroutvora Chvály, pocty i rozpaky)
Jan Linka: K raněnovověkým meditacím a modlitbám (Jana Malury Meditace a modlitba v literatuře raného novověku)
Michal Arnot: Kniha-rozhovor s Janem Rychlíkem (Vladimíra Kučery a Jana Rychlíka Historie, mýty, jízdní řády)
Martin Nodl: Glosy historické LIX (Dušana Coufala Polemika o kalich, Jana Zelenky Beneficium et feudum)
Ondřej Koupil: Poznámka k překladu Augustinových Vyznání
Alžběta Stančáková: Dopis z Bordeaux
 

Internetovou verzi Souvislostí významně podpořila OSF Praha. Děkujeme.  Lacerta - typografie, sazba, web-design - tvář Souvislostí!