...........


Kontext

Jiří Pelán: Giuseppe Ungaretti, Ostrov (Esej o básni)
Alena Dvořáková: Je třeba zabít postavu, aneb Morálka literárních úmrtí
Eva Jelínková: Kdo otevře Zámek (Nad novým překladem Kafkova románového fragmentu)
Martin C. Putna: Ještě z šedé zóny: Vladimír Binar
Libuše Jarcovjáková: Trans_fusion (fotokontext)
Ivan Pinkava: Trans_fusion Libuše Jarcovjákové


Rozhovor

„Z obdivu, lásky a tušeného příbuzenství“ (S literárním historikem Jiřím Brabcem o Díle Jaroslava Seiferta, oáze básníkova úsměvu a důvěřivé atmosféře devadesátých let) (připravil Jonáš Hájek)

Literatura

Hans Magnus Enzensberger: Z dějin pokroku (přeložili Nikola Mizerová a Pavel Novotný)
Kornélia Deres: Chlupatáta (přeložil Tomáš Vašut)
Jakub Lev Houdek: Myš a vyhnanství
Jiří Feryna: Osa
Miroslav Salava: Vyplout z pout
Vratislav Färber: K poezii Miroslava Salavy
Jan Škrob: Nasadit silnej refrén (K refrénům v současné české poezii)
Petr Hruška: Ocitání
Pavel Novotný: Drž
Martin Rous: V síti
Jan Škrob: Čas rozhazovat kameny

Téma | Friedrich Hölderlin

Jonáš Hájek: Editorial
Friedrich Hölderlin: S odkrytou hlavou (přeložil Ivan Chvatík)
„Ve svazích skřípou ložiska hroznů“ (Malá přehlídka hölderlinovských básní: Jiří Karásek ze Lvovic, Vladimír Mikeš, Jiří Kuběna, Antonín Brousek, Jaromír Zelenka, Rudolf Jurolek, Tomáš Tichý, István Vörös, Jonáš Hájek)
Theodor W. Adorno: Parataxis (K Hölderlinově pozdní lyrice)
Pavel Novotný: Okraje nicoty (K Hölderlinově básni Polovice života)
Vladimír Mikeš: Teď ve své plnosti leží den podzimu
Martin C. Putna: Švábská pouť

Blok | Maďarská literatura

Attila Pató: Svět, co se sdílí sám se sebou (Dvě moderní maďarské prózy z venkovského prostředí)
Szilárd Borbély: Nemajetní (přeložil Robert Svoboda)
Ferenc Barnás: Čtyři (přeložila Marta Pató)

Pod čarou

Jiří Zizler: Bagately o Literárním pondělí Václava Černého a dvou básnických monumentech
Adéla Petruželková: „Pán Bůh to s náma myslí opravdu nějak vážně“ (Ahoj můj miláčku – Ivana Martina Jirouse a Juliany Jirousové vzájemná korespondence z let 1977–1989)
Aneta Hauznerová: Bouškova prudká řeč (Kamila Boušky Hemisféry)
Blanka Kostřicová: Napůl Ábel, napůl Kain (Bohumila Hrabala Povídky, črty a hovory)
Jan Linka: I Cesta může být cíl (Oldřicha Janoty Kytaru s palmou)
Jonáš Hájek: Příliš velké sousto (Antonína Brouska Překlady)
Adéla Petruželková: Quinnův irský román (Justina Quinna Mezi vilami)
Jiří Zizler: Laudatio na Sylvii Richterovou (Cena Nadace Český literární fond za významné literární dílo roku 2015)
Tereza Marečková: Divadlo se štítem literatury (Za noci našeho bytí, Malina a Třetí lež v Meetfactory)
Martin Nodl: Glosy historické LX (Jana Randáka V záři rudého kalicha, Oty Halamy Svatý Jan Hus)
Pavel Mareš: Žebřík do nebe (Ióanna Klimaka Nebeský žebřík)
Tomáš Vašut: Dopis ze Segedína
 

Internetovou verzi Souvislostí významně podpořila OSF Praha. Děkujeme.  Lacerta - typografie, sazba, web-design - tvář Souvislostí!