4/2021 Dante: 700 let, Jan Beran...........


Esej o básni

Paul Celan: „Dřevěná hvězda…“
Josef Hrdlička: „Dřevěná hvězda…“

Kontext

Alena Dvořáková: Četli snad všichni tu samou povídku? (Nad letošní Bookerovou cenou)
Alena Dvořáková, Alena Dvořáková: Spravedlnost se slibuje (Nad románem Damona Galguta The Promise)
Šárka Grauová: Literární „psýcha“ Miloslavy Holubové
Aleš Roleček: Van Goghova Cesta s cypřišem a hvězdou

Rozhovor

Navlékání perliček (S Janem Beranem o taoismu, jeho českých podobách, nových objevech a překladatelských úskalích staročínských textů) (připravila Zuzana Li)

Nova et vetera

Vojtěch Vacek: Spáry
Pavel Novotný: Samomluva v Divadle Alfred ve dvoře
Pavel Novotný: Samomluva (Mluvní základ pro audiovizuální inscenaci)
Richard Brautigan: Kůň, který musel zastavit (přeložila Olga Špilarová)
Johannes van der Sluis: Dva vlaky do Rigy neboli Zmizení beze stopy (přeložili Silvie Malinovská a Wim Barends)

Bagately Jiřího Zizlera

O Kritikách a esejích Arnošta Procházky, Merhautových Cestách polemiky, Čepově a Pourratově korespondenci, Borzičových Šiškách lstivě se smějících za úsvitu a Moštěkově svazečku Byl slídivej jak kočka

Dante: 700 let

Martin Pokorný: Světlo, cesta, slovo (Editorial)
F. W. J. Schelling: Dante ve filozofické souvislosti
Benedetto Croce: Dantova poezie (přeložil Jiří Pelán)
Max Brod: Dantova znovunabytá světskost
Michelangelo Picone: Beatrice jako postava
Ztracená cesta, temný les (Patero výkladů – Pietro Alighieri, Ottimo, Cristoforo Landino, Alessandro Vellutello, Lodovico Castelvetro)
G. A. Scartazzini: Temný les a intelektuální hřích
Massimo Tedoldi: Krása řeči u svatého Bonaventury
Étienne Gilson: Symbolika v Bonaventurově myšlení
Ulrich G. Leinsle: Stvořený svět jakožto znak v učení sv. Bonaventury
Bruno Nardi: „Ten neslýchaný zvuk a to veliké světlo“
Bartoloměj Angličan: O světle a jeho vlastnostech
Bartoloměj z Boloně: O Kristu a světle

Čínské bistro Zuzany Li

O čínském zelí a horizontu, o cestě, řeči a smyslu, příteli z dáli, bystřině a ozvěnách

Glosy historické Martina Nodla LXXXI

O Šloufově červnové Praze 1953 a Přerušené revoluci Miroslava Nováka

Pod čarou

Marta Ljubková: Muž, který dlouho nemá jméno (Juliana Barnese Muž v červeném kabátě)
Nikola Mizerová: Několik postřehů k novému překladu Morgensterna (Christiana Morgensterna 77 šibenic)
Adéla Petruželková: Korespondence Bruna Schulze (Bruna Schulze Kniha dopisů)
Blanka Kostřicová: Útěk se špatným koncem (Jiřího Hejdy Útěk)
Jakub Lev Houdek: Hraniční dáma Petra Čichoně (Petra Čichoně Borderline Frau)
Vratislav Färber: Retúr k Mazancovi (Petra Mazance Asi už poslední /sešit/)
Jaromír Typlt: Před smutkem příští básně (Josefa Hrdličky Předkové kostí)
Zdeněk A. Eminger: Filosofování z ruzyňské vazby (Ladislava Hejdánka Úvod do filosofování)
Michal Arnot: O těch, kteří se „zapletli“ (Člověk v soukolí StB)
 

Internetovou verzi Souvislostí významně podpořila OSF Praha. Děkujeme.  Lacerta - typografie, sazba, web-design - tvář Souvislostí!