3/2004 Sontagová, Takácsová, Písmo...........


Kontext

Susan Sontagová: O stylu (přeložil Martin Pokorný)
Martin Pokorný: Překladem stati O stylu...
Josef Fulka: Tři figury beztvarosti u Amélie Nothombové
Justin Quinn: Sběrači hub Paula Muldoona (přeložil Štěpán Nosek)

Rozhovor

Strach, že odhalím „chlad vlastního srdce“ (s maďarskou básnířkou Zsuzsou Takácsovou o zírání do beznaděje, víře a básni ve skleněné rakvi) (připravila Lucie Szymanowská)

Literatura

Gavrila Romanovič Děržavin: Chvála venkovského života (přeložil Jaroslav Kabíček)
Petr Onufer: „Držet si obtížnou balanc“: poezie Richarda Wilbura
Richard Wilbur: Nemrtví a jiné básně (přeložil Petr Onufer)
Vlasta Dufková: Tři prózy (Barvínek, Brambory, Chožděňje po mukam /Pouť k pomukání/)
Vlasta Dufková: Krátké texty
Sylva Fischerová: Zázrak
Miloš Doležal: Mezi Varšavou, Lublinem a Krakovem
Vlasta Dvořáčková: Oman luční, Tužebník, Mušle
Petr Halmay: Oslnivě bílé
Petr Borkovec: Sonagram a jiné nové básně

Téma - Písmo

Radek Chlup: Mystické výklady alfabéty
Petr Šourek: Ticho, čtu (si)!
Jiří Starý: Runové písmo
Anglosaská runová báseň (přeložil a komentoval Miloš Komanec)
Daniel Samek: Ogam – staroirské rozhraní jazyka i písma
Csaba Zahorán, Miklós Komoróczy: Rovásírás – sikulské runové písmo
László Fejes: Abur, písmo národa Komi
Žebrácký symbolický těsnopis

Blok - Zsuzsa Takácsová

Zsuzsa Takácsová: Prázdná cesta (přeložila Lucie Szymanowská)
Zsuzsa Takácsová: Báseň svlečena ze šatů (přeložila Lucie Szymanowská)
Zsuzsa Takácsová: Ryba a síť (Smrt v maďarské poezii) (přeložila Lucie Szymanowská)
Lucie Szymanowská: Přivykání naději

Pod čarou

Marta Dršatová: Opravená Harmonie (Pétera Esterházyho Opravené vydání – Dodatek k Harmonii caelestis)
Jan M. Heller: Muž na vrcholu života (Gustava Herlinga-Grudzińského Benátský portrét a jiné prózy)
Petr Fantys: Burgess hraje postavu Shakespeara (Anthonyho Burgesse Všechno, jen slunce ne)
Martin Pokorný: Smích a patos – dvojí ohlédnutí (Per viam Ivana Dubského, Příznaky pouště Milana Nápravníka)
Jan Hon: Wo man schaut, es tun sich Widersprüche auf (Andrey Hohmeyerové Böhmischen Volkes Weisen)
Martin Nodl: Glosy historické XIII (Jana Gebharta a Jana Kuklíka Druhá republika 1938–1939, Mileny Bartlové Průvodce studiem dějin středověkého výtvarného umění)
Alessandro Catalano: Svět české aristokracie trochu jinak (Petra Mati Svět české aristokracie /1500–1700/)
Jan Linka, Ondřej Koupil: Film Kristovy pašije (Mela Gibsona The Passion of the Christ)
Martin C. Putna: Zápisník XII (O E. F. Burianovi, marxismu a strukturalismu, Jiří Kuběna, Viola Fischerová, Chvála Jiřího Hanuše)
 

Internetovou verzi Souvislostí významně podpořila OSF Praha. Děkujeme.  Lacerta - typografie, sazba, web-design - tvář Souvislostí!