NOVA ET VETERA • Souvislosti 4/2022


Helmuth Kajzar / Sebeobrana. Magický manifest (přeložil Lukáš Jiřička)


Helmut Kajzar

Sebeobrana

(Magický manifest)

POSTAVY:

Nuda smrti

Nuda lásky

Královna Mab

Autor

Provazochodec

Vchod, který je východem.

Bílé zdi.

Čtyřúhelník scény.

Ocelové lano úhlopříčně přetíná scénu.

Nahoře dvě zrcadla bez rámů.

Herci ve večerních šatech. Úplně nalíčení. Přilepené řasy. Mastné červené rty. Paruky. Tváře-masky. Elegance. Takt. Vkus. Tíhnutí k ideálu. Ke kráse. Herci by měli zapomenout na svůj převlek. Oblečení je atributem, ochranným znakem, je potvrzením obtížně vydobytého místa ve společnosti. Je to gala, slavnostní večer, je to raut, pohoštění, je to výslech, procesí, je to otázka času.

Vysoko na laně drží rovnováhu nahý Provazochodec.

I on musí zapomenout na svou nahotu.

Světla velmi silná a barevná.

Herci hovoří do mikrofonů.

Jejich gesta neilustrují to, co říkají.

Herci se neztotožňují s postavami. Celí jsou z života či z představivosti. Jak loutky.

Bojují s letargií. Bezvládností. Chodí po scéně "odsud posud". Prohlížejí se. Snaží se sebe rozeznat. Poslouchají se navzájem. Budí se. Usínají. Kouří cigarety. Pijí kávu. Alkohol. Zavírají oči. Oblouznění. Posedlí. Nevěří si. Navzájem se provokují. Bojí se. Ale to vše se děje pod povrchem převleku a masky. Kradmo.

A diváci? Divák je dvojníkem herce.

Čas představení je všem známý. Představení bude trvat půldruhé hodiny anebo hodiny dvě, avšak text vystačí na hodinu. A právě o tyto minuty ticha se hraje.

O místech ticha rozhodují účinkující.

O zrychlení rytmu rovněž.

Nelze přesně předvídat dech díla trvajícího 90 minut. Herci nesmějí dříve sejít ze scény.

Provazochodec přechází nad scénou tam a zpět. Někdy spadne. Upadnuvší říká:

zabíjí mě závist

zlý úsměv čaroděje

z první stránky novin

Po těch slovech hasne světlo a je slyšet hudbu.

Scéna se opět rozjasňuje, když se Provazochodec znovu nalézá na svém místě.

PROLOG

V tichosti ceremonie vstoupení.

EPEISODION I

NUDA LÁSKY

hlas známý

z dětství

melodií návratu

bílá měkká vlhká

zákoutí vůně

těla

pro lásku rození

AUTOR

      představit si břeh moře

      slunce a vítr

      vítr odliv a příliv

KRÁLOVNA MAB

      za nic na světě

      bych nevzala

      ani sušenou ani vařenou

NUDA SMRTI

      a tak jednou provždy

      ve smyčce abecedy

v nenasycení

NUDA SMRTI

      sladké závislosti

KRÁLOVNA MAB

      od úst do pusy

AUTOR

      mezitím naklonění k pramenu

      obnovy v tanci

      v rovnováze

      tehdy pocítíš radost

v těle

a dáš ji

mládí navíc vždycky

KRÁLOVNA MAB

      pavouk na komži

      během večeře

NUDA LÁSKY

      těla tak bílá

      těla pro

lásku rození

AUTOR

      písek drobný a teplý

      oddech pouště růžový

      sirocco

KRÁLOVNA MAB

      byl to zkrátka znak

času

AUTOR

      dodejme je potřeba pamatovat si že

      úsměv v protikladu

      promiňte

      lehkém protikladu není

      protikladu v radosti

NUDA SMRTI

      v písku pohozená

KRÁLOVNA MAB

      přivátá větrem

AUTOR

      fotografie Einsteina s vypláznutým

      jazykem

Pálí fotografii, rozhazuje popel.

KRÁLOVNA MAB

      on prach svůj kázal

      na čtyři světové strany

      na vítr

NUDA LÁSKY

      jak zlobivé dítě

      s vypláznutým jazykem

AUTOR

      mládí které je

      nemůže být jinak

je je je optimismem

NUDA SMRTI

      nejlépe beze slov

KRÁLOVNA MAB

      v sluncích Asie a Afriky

NUDA SMRTI

      tvář

KRÁLOVNA MAB

      Evropu lépe nepřipomínat

NUDA LÁSKY

     lidská tvář nejvíce

AUTOR

      navíc grimasa zoufalství by byla

      uměleckou lží popřením

     dospělého estetického souhlasu když destilace obrazu

      slovem

NUDA LÁSKY

      viděl jsem v zelené vodě

bazénu stehna a břicho dívky

KRÁLOVNA MAB

      studentky teologie

AUTOR

      proti metafoře v radostném

      protikladu obnovy

      skutečnosti živlů

      chodidly tanečníka

KRÁLOVNA MAB

      s ocasem a bez

      v žádném případě

      nevzala bych

NUDA LÁSKY

      vykoupení

     očištění

KRÁLOVNA MAB

      v pondělí

      úterý

      ve středu

AUTOR

      ve jménu pochopení

NUDA SMRTI

      a ve slunci sny

      násilná stěhování

      zoufalství nespi

KRÁLOVNA MAB

      zcela bezdůvodně

NUDA SMRTI

      když absolutní ticho

KRÁLOVNA MAB

jak v muzeu nebo v kostele

AUTOR

      bez anekdoty uvnitř

NUDA SMRTI

      a v pecích srpna když sny

AUTOR

      ještě mám otevřené oči

STASIMON: MODLITBA - SEN

NUDA LÁSKY

      útěky ve spánku

když tajemství dveří

dveří nejmenších v největších

stačí zmáčknout knoflík

aby se otevřely bronzové

největší člověk

Místodržící

v nejmenších

a já za ním

"mámo maminko"

mám komára v uchu

a tu bolest

proč jsi mě porodila

někdo po nás jde

hněv lidu lži

naše pravda naše

ale povedlo se jsme

za bránou víry jak myši

v díře v noře

ale i tady poslední soud

zájezdy se cpou s výkřiky

uchvácení a údivu

zmlkli

zločinci

všichni dávají najevo pýchu

a zoufalství mimikou

jeptišky hrozí schůzce

varují prsty

národ před porážkou

fotbalového týmu

jsem těhotná

musíme si tedy na sebe

dávat pozor na jazyku

roste vřed

za okny přehlídka druhá v tomto

týdnu jsem viděl v televizi za oknem pluly tanky motorky odpalovací rampy umění tygři školy výrobní závody tvůrci sportovci autobusy obyvatelstvo všichni si sebe navzájem vážili držíc se za ruce za transparenty neboť DEFILÉ JE STUHOU EPOCHY - poučil mě zástupce předsedy má nateklý obličej a žluté oči rysa - a my jsme - říkal - uměleckým dílem předsedy jeden pohyb barevných hadříků které držíte v rukou - říkal - i vznikne obraz tváře předsedy bojovná myšlenka v níž uštědříme rozhodující ránu a není zapamatuj si to není probuzení

EPEISODION II

AUTOR

podvod

bezohledně

nepovedená

óda

NUDA LÁSKY

si nepamatuji o čem jsem hovořil

KRÁLOVNA MAB

      hlas císařského slavíka

      v hodinkách cenzury

AUTOR

      ačkoliv na druhou stranu

KRÁLOVNA MAB

      s lehkostí největších obtíží

AUTOR

      podvod

NUDA SMRTI

      zbytečná slova

AUTOR

      neexistují zbytečná

      vezměme například

NUDA SMRTI

      toho pisálka

AUTOR

      který používá

KRÁLOVNA MAB

hesla

AUTOR

      slova

NUDA SMRTI

      leklé ryby

KRÁLOVNA MAB

v slunci v rozpáleném pouštním písku

AUTOR

     darebáctví o čem mluvíme podvod

KRÁLOVNA MAB

      abychom vyškrábali

NUDA SMRTI

      v smradu

NUDA LÁSKY

      embryo pravdy

AUTOR

     ale na druhou stranu

NUDA SMRTI

otevři oči a nepředstírej

NUDA LÁSKY

      neakceptování toho

AUTOR

co se nazývá vzorem

KRÁLOVNA MAB

      jak se opovažuje

NUDA SMRTI

     vypisovat vyslovovat

NUDA LÁSKY

     zamlčovat překrucovat

KRÁLOVNA MAB

      přežvykovat

NUDA SMRTI

      obracet

AUTOR

      vznešená hesla

      humanismus

      rovnost

      bratrství

NUDA SMRTI

      konfrontace

      denunciace

NUDA LÁSKY

      sborový zpěv šelestění novin

KRÁLOVNA MAB

      společná odpovědnost nesmí se usnout

AUTOR

      nevědomost cíle

KRÁLOVNA MAB

      hloupost egoismus

AUTOR

      v uzavření zvenku

      a uvnitř chycený

KRÁLOVNA MAB

      v hlouposti rozjívení

NUDA LÁSKY

      epochy vlků

KRÁLOVNA MAB

      pokud je možné se vyjádřit

      tak lapidárně

NUDA LÁSKY

      hloupost zoufalství

AUTOR

     zvenku i zevnitř

KRÁLOVNA MAB

      absolutní zdání pazoury

AUTOR

      když volba slov

KRÁLOVNA MAB

      není lehkou věcí

      a ne na nás závisí

AUTOR

      ten pomník živý pomník

KRÁLOVNA MAB

      z alabastru sýra a marmelády

AUTOR

      ten vydupaný vyhvízdaný a oklamaný

KRÁLOVNA MAB

      všednost epochy

NUDA LÁSKY

      heroismus hrdinství

      dobrota naděje co dále

AUTOR

      když trapnou hloupostí

      je každý protest a vzpoura

NUDA SMRTI

      vědomí rozkladu zcela umělé a našprtané

AUTOR

      cílová vražedná proměna

      všeho v dětskou zábavu

KRÁLOVNA MAB

      v oklamání růženců panny

AUTOR

      blbost blbost podvod

      nezodpovědnost

NUDA SMRTI

      strach

NUDA LÁSKY

      násilí

KRÁLOVNA MAB

      čurymury

AUTOR

      kdy například nepovedené

      verše nepotřebné věty

tragika

KRÁLOVNA MAB

      tragiku je třeba ze sebe

      vyhazovat a bojovat s ní

AUTOR

      pocit únavy

     či impotence

      rozházených ledabyle jak předměty

      které se už nepodaří posbírat

      a možná to ani nemá cenu

NUDA LÁSKY

      když jen co matka

      co otec cítí

co je

STASIMON: DROGY

AUTOR

      stála ve frontě

      na mouku a mléko

      na marmeládu z řepy

      měla drsné ruce

      v mlčení souhlasila

      s cenou štěstí

      neřekla nic

KRÁLOVNA MAB

     slyšte píseň otroka

AUTOR

      jsem synem náhody

beztvarých úst

propocené košile

bundy vojáka

a v sutinách ztišeného

smíchu

byl jsem láskou

plev silnějších

od smrti

byl jsem hříbětem

spásal trávu

běhal s větrem

chytil jsem motýla

byl jsem šťastný

KRÁLOVNA MAB

      slyšte píseň otroka

AUTOR

      a teď a teď je to úplně

jiné budím se ráno s hořkostí

v ústech koukám z okna na osamělé

stromy na hnízda kavek a vran

na pochmurné nebe proč

pochmurné pamatuji se přeci bezstarostné

mraky a moje radost na povrchu

srdce vyrážím do práce pracuji v divadle

vracím se domů poslouchám hudbu v rádiu

listuji Večerním expresem koukám co hrají v kině

v Non Stop: Dobrodružství Hucklebberyho Finna

ve Vědě: Jejich věc

v Muranowě: Experiment in Terror

ve Zbyszkovi: Rozhovor

v Albatrosu: Motýli

v Polonii: Strach

v Anatolu: Přiznání policejního komisaře prokurátorovi republiky

v Auroře: Vzkříšení

Strach v Atlantiku

v Pohádce: Krátká dovolená

Beata: Vinnetou mezi supy

Čajka: Safari 5000

v Daře: Panika v Needle Parku

ve Femině: Vzali nohy na ramena

Borůvce: Major Hubal

Jitřence: Rozhovor

v Kongresu: Jeremiah Johnson

v Kalině: Rodeo

Klubu: Velký Gatsby

Kultuře: Hranice lásky

v Kosu: Sssssss

Letci: Drsná Oklahoma

v Luně: Život plný neštěstí

a Legenda o Pavlovi a Pavle

1. máj: Kellyho hrdinové

Rackovi: Teď se nedívej

v Moskvě: Dobrodružství v Ontariu

v Mladé gardě: 40 karátů

v kině Ochota: Co dál, doktore?

Zavlažovač - v Palladiu

Ani slovo o fotbalu - v Úderníkovi

Angel a sedm koní - v Přátelství

Smrtelný omyl - v Redutě

Teď se nedívej - v Relaxu

Don Juan 73 - v Sawě

Motýl s křídly od krve - v Pokladu

Tulák z širých plání

Země zaslíbená

Barevné punčochy

Historie hříchu

Hezká holka jako já

Velký blondýn s černou botou

Konec prázdnin

Historie hříchu - v Duze

Bezhlavý jezdec - ve Warse

To já zabil

Svobodné město

Tulák z širých plání

Americká noc

Obklíčeni slony

Catlow

Modré uniformy

Houstička

jdu do kina zapomenout na hlad

vracím se domů proč se vracím

do jakého domu cestou kupuji chléb

zaháním myšlenky dovzdělávám se vracím

se k hladu poučuji se že málo

je třeba abych přišel k sobě

nepomáhá rozum dívám se na sebe

jak na cizího už nejsem ničím majetkem

je moje tělo kdo mi ho zabral

KRÁLOVNA MAB

slyšte píseň otroka

AUTOR

v kinech se nyní prodávají pohledy na katastrofu

společné vyhlazení sekretářky a ředitelé

skáčou z nejvyšších pater

do propastí odpadových šachet

hlavou dolů všichni přijdou o všechno

spravedlivě

v kině

KRÁLOVNA MAB

slyšte píseň otroka

AUTOR

ale přeci jsou mezi námi ač nejsou

mi lidé s pasem dlouhověkosti

a výsadami komusi odebranými proč za mnou

kráčí úzkost nedůvěra budím se ráno s hořkostí

v ústech a dívám se z okna na osamělé stromy

EPEISODION III

KRÁLOVNA MAB

nesmí se

AUTOR

odsud posud

NUDA SMRTI

co je komu do toho

AUTOR

když se žít začalo

KRÁLOVNA MAB

v horkém dni na terase

NUDA SMRTI

tyto vzpoury výzvy

KRÁLOVNA MAB

sen o zmrzlině

se šlehačkou a ovocem

je nejvhodnější

AUTOR

tragičnosti se navíc nesmí

KRÁLOVNA MAB

kupovat jak zmrzlinu

na špejli a lízat

NUDA SMRTI

v horkém dni

NUDA LÁSKY

na slunci bez probuzení

KRÁLOVNA MAB

ve strachu že bude chybět

talent

NUDA SMRTI

uměleckost moc síla

KRÁLOVNA MAB

bodlák na psím ocase

AUTOR

všeho bytí

KRÁLOVNA MAB

nebytí řiti jak bytí

SMRT NAHÁ

podvod ryba bez hlavy

NUDA LÁSKY

na slunci

v pouštním písku

KRÁLOVNA MAB

mělce pohřbené

NUDA LÁSKY

a co

AUTOR

báseň přeci

óda

podobná básni

KRÁLOVNA MAB

na objednávku

AUTOR

tak báseň

KRÁLOVNA MAB

a stojí

NUDA SMRTI

stojí

NUDA LÁSKY

na štorc

AUTOR

na ostří nože

KRÁLOVNA MAB

na stráži

NUDA SMRTI

aportuje

NUDA LÁSKY

tak přímo doslova

KRÁLOVNA MAB

bez hlavy

NUDA LÁSKY

bez ocasu

KRÁLOVNA MAB

společensky nepřijatelný výstřelek

AUTOR

jen horkost krve

a zápal mládí

NUDA LÁSKY

lehkomyslnost

KRÁLOVNA MAB

optimismus hlouposti na lačno není povolen

AUTOR

ve stoce

NUDA SMRTI

svůdce mládí

KRÁLOVNA MAB

svůdce lásky

NUDA LÁSKY

dohazovač

AUTOR

téměř božský

NUDA LÁSKY

vyslanec

KRÁLOVNA MAB

cirkusák a akrobat žonglér

AUTOR

sotva postava

KRÁLOVNA MAB

naprosto umě

vocaď

pocaď

AUTOR

báseň óda

NUDA SMRTI

na ostří

NUDA LÁSKY

na štíru

nesmí se tak bez varování

NUDA SMRTI

odsud posud nejlépe

NUDA LÁSKY

vocaď pocaď

AUTOR

a vzpoura

KRÁLOVNA MAB

i peníze se zpožděním

NUDA LÁSKY

na laně na hranici

KRÁLOVNA MAB

hanebnosti

AUTOR

dílo určené

KRÁLOVNA MAB

bezohledně

AUTOR

k obdivu ke kořisti

KRÁLOVNA MAB

nočního hmyzu

NUDA SMRTI

podvod na slunci

KRÁLOVNA MAB

v mdlobě téměř antické

bělmem nadpozemské dokonalosti

AUTOR

v hudbě stromů

větve stromů

a zář

KRÁLOVNA MAB

dotknutý krutým

ocelovým perem

AUTOR

nekonečna

NUDA LÁSKY

a lásku bych neměl

STASIMON: KŘEČ

NUDA SMRTI

tehdy náhle v autobuse

nejprve dušnosti

dušnost krev tepe v hlavě

pak člověk bledne

nebo naopak

krev tepe v hlavě dušnost

nejde si všimnout

v mačkanici v autobuse

mačkanici se všichni potí

jeden přilepený na druhého

otírají si čela kapesníky

na nos se lepí i košile

lepí se na záda a prsa

a ty velebené kapky potu proudy

ze shora zad z ramen lopatek šíje

které se lijí korytem páteře

a hromadí se kolem kříže a hýždí

když je lepkavo a slabo když je

právě tehdy ona neočekávaná

ten neočekávaný

prostě nehoda

incident

uprostřed slepeného se sebou davu

zkrátka jeden vedle druhého

náhle mezi cestujícími

někdo z cestujících

zezelená

dušnost ve skutečnosti zčervená a

bledne nebo naopak

pak zděšení

někteří si ani nevšimli

tělo se vynáší ven

poslední znaky přemáhání

téměř nepostřehnutelný záchvěv

zachvění a co bylo potom

lidským potem

únavy životem je bylo chladnou

křečí

EPEISODION IV

NUDA SMRTI

proč všichni

v myšlenkách a

představivosti

zopakovali to slovo

KRÁLOVNA MAB

svaté opakování

NUDA LÁSKY

narození

temnoty

AUTOR

akce

a viny

KRÁLOVNA MAB

svaté opakování

NUDA LÁSKY

nadšení

NUDA SMRTI

které spaluje

KRÁLOVNA MAB

vysušuje

NUDA SMRTI

na šedý popel

AUTOR

opony divadel

KRÁLOVNA MAB

srpen trpěnsrpentrpěnsrpentrpěn

AUTOR

tak hoří jen

KRÁLOVNA MAB

nepovedené básně

NUDA SMRTI

marionety

NUDA LÁSKY

clony v oknech

NUDA SMRTI

stíny zamilovaných

NUDA LÁSKY

prorocká slova

AUTOR

přízraky mysli

KRÁLOVNA MAB

zkažené maso

NUDA SMRTI

mršina

Je slyšet křik.

KRÁLOVNA MAB

vosy a čmeláci

NUDA SMRTI

v pouštním písku

KRÁLOVNA MAB

zralé hrušky

NUDA SMRTI

sos bez petrželky

KRÁLOVNA MAB

v žádném případě

nedala bych do úst

ani sušené ani vařené

AUTOR

s ocasem i bez

KRÁLOVNA MAB

sos do nosu

a naopak

nos do sosu

NUDA SMRTI

     vocaď pocaď

KRÁLOVNA MAB

svaté opakování

AUTOR

poslušný

KRÁLOVNA MAB

odsud posud

AUTOR

monolog

NUDA SMRTI

dialog replika

KRÁLOVNA MAB

chór

NUDA SMRTI

kvartet

NUDA LÁSKY

pro smyčce jazyky

AUTOR

v žáru

neonů v záři

nekonečna

NUDA SMRTI

vocaď pocaď

AUTOR

nedávno přeci

napsal jsem přeci

NUDA LÁSKY

klasický kvartet

AUTOR

čtyřúhelník

napsal napsal

KRÁLOVNA MAB

s ocasem i bez

AUTOR

báseň ódu ano

poému skladbu hluboký

prázdný blábol

KRÁLOVNA MAB

nikdy a ani jednou navždy

AUTOR

každopádně útěk

KRÁLOVNA MAB

bezohledně ne nevezmu

AUTOR

v opozici

KRÁLOVNA MAB

na štorc na špici nazpět

SMRT NAHÁ

naopak

AUTOR

právě včas

NUDA SMRTI

s uříznutou hlavou

NUDA LÁSKY

bez ocasu

AUTOR

na ostří nože

takříkajíc

KRÁLOVNA MAB

ryba do úst

NUDA SMRTI

není na výběr

NUDA LÁSKY

ani hlava

ani ocas

AUTOR

tak se nesmí

v žádné nehodě incidentu

NUDA SMRTI

docela naživo nožem

NUDA LÁSKY

odsud posud

STASIMON: NŮŽ

NUDA SMRTI

nejlépe zabíjet

všem na očích

opilí vyšli

včera na ulici

přečetl jsem si se zaujetím

kvůli stylu jazyka v novinách

a chtěli pět zlotých

dostali peníze a hodili je na zem

jaká stručnost

KRÁLOVNA MAB

epochy

NUDA SMRTI

požadujíce navíc dvacet zlotých

měl u sebe jen bankovku

v ceně sto zlotých

tak ji vytáhl z kapsy

a držel tehdy v ruce

přiložili mu na krk nůž

ze strachu před splněním

výhružky

souhlasil

KRÁLOVNA MAB

se zabráním stovky

NUDA SMRTI

v tu samou chvíli

prohlíželi napadenému

kapsy

a našli

druhou stozlatovou bankovku

AUTOR

a co dál co dál

NUDA SMRTI

při pronásledování chytili

pachatele

během vyšetřování

přiznali se jen

ke krádeži peněz

což následně odvolali

soudu představili

novou verzi případu

AUTOR

mýtu

EPEISODION V

NUDA LÁSKY

je spíše veselé

taková hra poloslov

KRÁLOVNA MAB

ve tmě

SMRT NAHÁ

půli slova

KRÁLOVNA MAB

na dělící čáře

AUTOR

odsud posud

NUDA SMRTI

na slunci se zapomíná

AUTOR

navíc to vše na výšinách

NUDA SMRTI

smradu sušených

NUDA O LÁSCE

mělce pohřbených

KRÁLOVNA MAB

ach kdyby ruiny

paláce v Knóssu

ony slavné tajemné ruiny

stopa mrtvé kultury

byly ve skutečnosti

městem pro panenky

kdyby tam vše

byl jen jako

pro božské loutky

bez vody bez ohně bez

chutí

jako v ateliéru

koupelny trůnní sály

prázdné chodby

AUTOR

a jeden vchod

KRÁLOVNA MAB

bez paměti nelze

NUDA LÁSKY

z rohu do rohu

NAROZENÍ SMRTI

pst pst

AUTOR

poddaní gravitačního zákona

KRÁLOVNA MAB

směšní představitelé lidí

protože jestli je život vedle

jsou-li naživu

STASIMON: KALICH

NUDA LÁSKY

v březnu roku 1975

zemřela Theresa Giehse

herečka

tato téměř osmdesátiletá

žena byla ve své pravdomluvnosti

vzteklá

báli se jí

nesnášela lhaní

mladí herci které

učila na ni vzpomína s láskou

a úctou

mluvila pravdu

ve svých úsudcích byla nezávislá

byla ošklivá

ošklivost proměnila v nehybnost

měla oči pronikavé unavené

chápající

hodné lásky

Giehse využívala své autority

neuzavřela se novému

několik dní před její smrtí jsem viděl

ji v televizi v monodramatu

F.X. Kroetze - Výhledy na budoucnost

hrála důchodkyni která tráví

poslední

noc ve svém bytě

před stěhováním do domova

důchodců

ještě si nezabalila

z veškerého životního majetku

z věcí které ji obklopovaly

musí vybrat ty nejpotřebnější

kanárka v kleci

mluví s ním

mluví sama se sebou

přesvědčuje se že co ji čeká je správné

nutné

je správné se vzdát

schopnost omezovat se

ale také je správný boj

těch několik předmětů památek

bez nichž je život bez chuti

barvy

jednoduše nesnesitelné

nekoupila si televizi protože

sleduje pořady jednou týdně u dcery

takto si vybojovala možnost každý týden

vidět svá vnoučata

je chytrá v domově důchodců

vymezuje hranice rozděluje pokoj na dva

sektory

je dokonce dobré žít

s někým dalším

před kolika lety? s Brechtem

začala sledovat takové

lidské vši

kteří se lstivostí snaží zmírnit nevyhnutelnost

bránit je

co ještě

co ještě

bylo mi líto že odešla

opustila mě

naštvaná a trpící

s mou úsměvnou

servilní

poplivanou a oslintanou tváří

v zrcadle

EPEISODION VI

KRÁLOVNA MAB

teplo

NUDA SMRTI

chladno

KRÁLOVNA MAB

teplo

teplo

NUDA SMRTI

chladno

chladno

psaní mluvení

AUTOR

nejde to

napsat tak docela

KRÁLOVNA MAB

přece to nikdo nepotřebuje

AUTOR

opravdu

NUDA SMRTI

existovala generace

KRÁLOVNA MAB

leda k smíchu

NUDA SMRTI

posledních několik let

KRÁLOVNA MAB

leda k smíchu

NUDA SMRTI

jen v Americe

KRÁLOVNA MAB

bláznovství slintání mazlavost příval slov

NUDA SMRTI

protože on věděl kdy

zemře

a ty nevíš

KRÁLOVNA MAB

deodorant

NUDA SMRTI

oněch dvanáct

KRÁLOVNA MAB

na výsosti

NUDA SMRTI

donutil je být

jeho učedníky

(nevím, jak to dokázal) slovem

AUTOR

rozedma ne óda

tragičností je třeba

bojovat

vymazat ji

jen číhá

NUDA SMRTI

teplo teplo chladno chladno

NUDA LÁSKY

aby kdo kdy prostě

napsal že chce být

šťastný

KRÁLOVNA MAB

oni se stydí

protože když budou šťastní

nebudou trpět

NUDA SMRTI

chladno chladno

AUTOR

moje slova

NUDA SMRTI

vřed na povrchu

puchýřky strupy lišeje

AUTOR

studené

NUDA LÁSKY

s potaženým jazykem

KRÁLOVNA MAB

hrátky s jazykem

NUDA LÁSKY

hrátky jazyka

KRÁLOVNA MAB

tak s ním ometat

tak vylizovat

AUTOR

zdánlivě zahojené rány

NUDA SMRTI

orální hry

NUDA LÁSKY

teplo

jako dítě

KRÁLOVNA MAB

takové vyplazování

ukazování

slintání

AUTOR

nové pokusy

NUDA LÁSKY

nejprve namazat

NUDA SMRTI

pak slízávat

KRÁLOVNA MAB

pokožka tragédie

pupek komedie

NUDA LÁSKY

nejdřív čehý

NUDA SMRTI

potom hot

KRÁLOVNA MAB

a qui pro quo

NUDA SMRTI

díra hluboko mělká

KRÁLOVNA MAB

už jsem zapomněla

AUTOR

a přesto věřím že jsem

slušným člověkem

NUDA SMRTI

před příkopem prrrrrr

AUTOR

je třeba najít motiv

a zpracovat

to dílo bude nejasné

na povrchu nejasné

KRÁLOVNA MAB

takhle hoří

křídla andělů

NUDA SMRTI

na slunci umělosti

KRÁLOVNA MAB

chladno chladno

AUTOR

v paprscích inspirace

SMRT NAHÁ

teplo teplo

NUDA O LÁSCE

je to jen náhodně zaslechnutá

próza

KRÁLOVNA MAB

božský zub zmije tedy

nesmrtelnost duše

NUDA LÁSKY

suverenita a probuzení

AUTOR

kalich slov

Ozve se výkřik. To křičí ptáci mrchožrouti, kteří znečistili oltáře.

NUDA LÁSKY

to jsou rackové chechtaví

NUDA SMRTI

to jsou rackové plačící

AUTOR

během toho mezi čtyřmi stěnami

bez dekorací a opon

KRÁLOVNA MAB

bez prostěradel

AUTOR

mezi čtyřmi stěnami

NUDA LÁSKY

za bílým závěsem

AUTOR

bez dekorace

NUDA SMRTI

na slunci komedie

AUTOR

zasychající skvrna

NUDA SMRTI

černající na slunci

AUTOR

skvrna

KRÁLOVNA MAB

očekávání plné třasu

NUDA LÁSKY

jako dotek

NUDA SMRTI

zahřátá doběla

NUDA LÁSKY

pokožka

KRÁLOVNA MAB

klobouku

NUDA SMRTI

kostí

NUDA LÁSKY

zubů a rtů

AUTOR

srdce

KRÁLOVNA MAB

v temnotě a tichu

v tichu a tmě

AUTOR

reprodukce

KRÁLOVNA MAB

odsud posud

NUDA SMRTI

vocaď pocaď

KRÁLOVNA MAB

z rohu do rohu

SMRT NAHÁ

pst pst

NUDA LÁSKY

a lásku bych neměl

STASIMON: OBĚŤ

AUTOR

okna vlaku

venku jaro

nové generace zeleně

rostliny nemohou utéct

rostou na místě

odsouzeny k trvání

a posečení

a já ještě včera

evropskými dálnicemi

z Paříže do Ostende

z Ostende do Bruselu

z Bruselu do Berlína

míjel jsem tisíce aut

osobních a nákladních

seděl jsem seděli jsme

bez hnutí ve svištících

zpět a kupředu kapslích

zamčení zavření připoutaní

bezpečnostními pásy

blížily se Velikonoce

lidé opouštěli domovy aby

se podívali na ruiny

moře

hory

Notre-Dame

čerpací stanice

přespali v kempu

vypili kávu

snědli koláč

vili tytéž

uprchlíky

jako my a oni

v autě rozmluva s Renatou a Piotrem: zatkli ho v plavkách... spal... anarchismus v naší době... je hloupost nedospělost... společnosti sní o stabilitě... všichni nás straší kolem... o tom je propaganda... strany bojují proti sobě... tábory... ticho nebo přijde Zdzicho... není divu psi vyčuchali úkryt... vytáhli ho za vlasy... policista mu zkroutil ruku... vyrvání vlasů asi bolí víc... ve vazbě... se rozhodli zemřít... na očích celého světa... vyvstala otázka zda má společnost právo... kdy je smrt legální... rozhodli se pro hladovku... byli krmeni hadičkami přes nos... vězeňský lékař na jeden den jel pryč...

a jeden den stačil...

tělo bylo vydáno rodině...

bylo mu devatenáct let

a v rakvi vypadal

na osmdesát

ve vězení narostl mu

plnovous

doma ho oblékli

do krajkové košile

a sametového oblečení

jak na první přijímání

nalíčili mu

obličej

(tato móda k nám přišla z Ameriky)

ale plnovous trčel ven

nechtěl

se vejít do rakve

byly pořízeny fotografie

objevily se v tisku

viděl jsem je vedle afrického náčelníka

krvavého

blázna

politického kolbiště roku tisíc devět set

sedmdesát pět

hodil ministra do rybníčku s krokodýly

(bravo)

řeže genitálie důstojníkům podezřelým ze zrady

a dusí je jimi

(nechutné fuj)

vyhání Židy a hindy

(Hitler byl génius)

zástupkyni státu v oesen přikázal

zatknout protože měla románek s neznámým bělochem

na letišti Orly

(senzace a fuj)

točí o sobě filmy jako většina otců

národa ale sám k nim skládá

hudbu

(ne takový divous)

slyší hlas Boží

(což je docela vtipné no no)

má zjevení vidí přesně

cíl své politiky

(skutečný šťastlivec)

a naplní svou historickou misi

(je to hrozné hrozné ale uvidíme)

nebojí se atentátů protože zná

den své smrti ale neprozradí

nikomu ono datum

(ach bože bože jak je nám to podobné)

EPEISODION VII

NUDA LÁSKY

a dále a mělčeji

NUDA SMRTI

a hlouběji

KRÁLOVNA MAB

dementi usnesení

projevu

NUDA LÁSKY

komentáře

NUDA SMRTI

shora dolů

NUDA LÁSKY

od srdce k srdci

KRÁLOVNA MAB

horoskopy

hovory mužů

štěnice

v Bílém domě

AUTOR

únava o čem jsem mluvil

NUDA LÁSKY

nechuť

NUDA SMRTI

ó dítě ty dítě

s vousy

proroka

AUTOR

ještě mám oči otevřené přeci

NUDA LÁSKY

pohrdání

AUTOR

a lhostejnost

NUDA SMRTI

uznání rozsudku

NUDA LÁSKY

čekání

nebo je to jen sen

noční můra

KRÁLOVNA MAB

zúčtování

AUTOR

sebeobrana

NUDA SMRTI

společenská bezmocnost

AUTOR

a oslabení

životního instinktu

NUDA LÁSKY

milion milionů milion milionů

KRÁLOVNA MAB

"a srdce bije jedno"

NUDA SMRTI

pouštní písky

AUTOR

chycené ryby

KRÁLOVNA MAB

vocaď pocaď

AUTOR

recenzent chválí opatrnost v názvu

jemný fanatismus jedinou spásou

NUDA SMRTI

remíza v Tokiu

KRÁLOVNA MAB

válečné pandemonium

NUDA SMRTI

vdova po prezidentovi

jemně se usmívá

žalozpěv za utracené miliony

AUTOR

manko v kiosku

NUDA SMRTI

rozhovory v Kremlu

NUDA LÁSKY

Coco Chanel

NUDA SMRTI

pytel na hlavě

NUDA LÁSKY

lhostejnost

AUTOR

jež je něčím

NUDA LÁSKY

jistě existuje vztah

AUTOR

mezi známkou a

NUDA SMRTI

ukřižovaným

KRÁLOVNA MAB

ta svlečená se opět vdala

za olivového multi multi

AUTOR

vedle nářku

že tvůrci ztratili víru

KRÁLOVNA MAB

a proto jsou pesimisty ale ty

se neboj když ti nic nehrozí

NUDA SMRTI

zda stačí zabít

NUDA LÁSKY

ve jménu ve jménu čeho

NUDA SMRTI

obětovat

KRÁLOVNA MAB

namazat na pomazaného

AUTOR

tragédii

komedii

NUDA SMRTI

před nějakou dobou

AUTOR

před koncem hry

NUDA LÁSKY

chtěl bys urychlit

NUDA SMRTI

zničit a vyjevit

politický vaudeville

KRÁLOVNA MAB

krvavá fraška ne v pravou chvíli

AUTOR

předčasné rozhodnutí

ačkoli to nikdy není

ani příliš brzy ani příliš pozdě

NUDA SMRTI

a nikdy a nikdy a nikdy

EXODUS

AUTOR

neboj se

láska existuje

miluji

tvé nejsladší ucho

zaklínám je ono je moje

nikdo ho nebude milovat

tak moc tak moc jako já

ono zemře se mnou

ono žije se mnou

ono mě slyší

přeci jsi mi dal své ucho

neber mi ho

je moje navždy moje tvé ucho je

mořem lesem hlínou obilím

jakým jen chceš

tvé ucho je pšenicí zlatým

šuměním ječmene stříbrem

ovsa je fialovou bouří

bleskem který trhá záclony

je tajemstvím chrámu svátkem

ukřižování skleněnou koulí černými

višněmi jinovatkou touhy loutkou

v písku fotografií rodičů

srstí zajíce celkem

úplňkem

lítostí která vše

bere startem a přistáváním

tím co je řečeno

a co je myšleno

co musí zemřít

a ještě žije

je neustálou proměnou

a porozuměním

a odpuštěním

to vše dětinské

e nevinné

je tváří v tvář

NUDA SMRTI

pamatuješ

NUDA LÁSKY

skutečné chutě

vanilková zmrzlina sirup

NUDA SMRTI

a jehly které spojovaly

zločince s obě

hrbáče

KRÁLOVNA MAB

žlutá limonáda uzavřená

zátkami

NUDA SMRTI

pamatuj nebyl konec

ani začátek

NUDA LÁSKY

všechno

najednou

a vedle sebe

AUTOR

bez pýchy

splnil

vzpomínat bude

v novém prostoru

v pokoře v tichu

čistá slova

splnil

na památku

a v novém čase

bude číst

a mluvit bude

svaté svaté

naše

zvířecky-lidské

odsouzené svobodné

bude vzpomínat

poznávat

odpouštět

NUDA LÁSKY

nespi a nespi

(1974-1975)

Z polštiny přeložil Lukáš Jiřička. (Překlad vznikl za rezidenčního pobytu Českého literárního centra v Broumově v roce 2022.)


>Na obsah
>Pošlete nám svůj komentář k tomuto článku
>Přímý odkaz na článek: http://www.souvislosti.cz/clanek.php?id=2958