BIBLIOGRAFIE REVUE SOUVISLOSTI

(ročníky I–XXX, 1990–2019)


Zpracoval Martin Pokorný. PODTITUL:

1990–1991: Revue pro křesťanskou kulturu 

1992–2001: Revue pro křesťanství a kulturu 

od 2002: Revue pro literaturu a kulturu


VYDAVATEL:

1990 (č. 1) – 1993 (č. 3): Zvon, české katolické nakladatelství a vydavatelství, s. r. o. 

1993 (č. 4–5) – 1994 (č. 4): Kruh kolem Souvislostí (sdružení)

1995 (č. 1) – 2001 (č. 3–4): Sdružení na podporu vydávání časopisů 

od 2002 (č. 1): Sdružení pro Souvislosti 


PERIODICITA:

1990–1991: čtyřikrát ročně

1992: šestkrát ročně 

1993: pětkrát ročně (dvojčíslo 4–5)

od 1994: čtyřikrát ročně (dvojčísla 2–3/1996, 3–4/1997, 3–4/1998, 3–4/1999, 3–4/2000, 3–4/2001, 3–4/2002, 1–2/2003, 3–4/2018)


ŠÉFREDAKTOŘI A VEDOUCÍ/VÝKONNÍ REDAKTOŘI:

1990 (č. 1) – 1991 (č. 4): Antonín Petruželka (vedoucí redaktor) 

1992 (č. 1 a 2): Josef Čábela (vedoucí redaktor)

1992 (č. 3) – 1993 (č. 4–5): Václav Konzal (šéfredaktor), Martin C. Putna (výkonný zástupce šéfredaktora, do 1993/3)

1994 (č. 1): Václav Vokolek (šéfredaktor)

1994 (č. 2) – 1996/1997: [v tiráži šéfredaktor neuváděn, de facto Martin C. Putna]

1997 (č. 3–4) – 2000 (č. 2): Petr Borkovec a Martin Valášek (výkonní redaktoři)

2000 (č. 3–4) – 2016 (č. 4): Martin Valášek (výkonný redaktor)

od 2002 (č. 1): Martin Valášek (šéfredaktor)


REDAKCE (v letech 1990–1992 uváděna jako redakční rada): 

1990 (č. 1 a 2): Jiří Hauber, Bohdan Chlíbec, Josef Mlejnek, Květoslava Neradová, Antonín Petruželka (vedoucí redaktor), Martin C. Putna, Pavel Rejchrt

1990 (č. 3 a 4): Josef Čábela, Eva Formánková, Josef Mlejnek, Květoslava Neradová, Antonín Petruželka (vedoucí redaktor), Martin C. Putna, Pavel Rejchrt

1991 (č. 1): Josef Čábela, Eva Formánková, Josef Mlejnek, Květoslava Neradová, Antonín Petruželka (vedoucí redaktor), Martin C. Putna, Pavel Rejchrt, Štěpán Špinka

1991 (č. 2, 3, 4): Josef Čábela, Eva Formánková, Josef Mlejnek, Květoslava Neradová, Antonín Petruželka (vedoucí redaktor), Martin C. Putna, Pavel Rejchrt

1992 (č. 1 a 2): Josef Čábela (vedoucí redaktor), Ladislav Daniel, Eva Formánková, Kamila Míková, Josef Mlejnek, Květoslava Neradová; Ludmila Hronková (tajemnice redakce)

1992 (č. 3): Eva Formánková, Václav Frei, Václav Konzal (šéfredaktor), Květoslava Neradová, Martin C. Putna (výkonný zástupce šéfredaktora), Pavel Rejchrt; Ludmila Hronková (tajemnice redakce). 

1992 (č. 4 a 5): Petr Borkovec, Eva Formánková, Václav Frei, Václav Konzal (šéfredaktor), Květoslava Neradová, Martin C. Putna (výkonný zástupce šéfredaktora), Pavel Rejchrt; Ludmila Hronková (tajemnice redakce)

1992 (č. 6): Petr Borkovec, Eva Formánková, Václav Frei, Václav Konzal (šéfredaktor), Robert Krumphanzl, Květoslava Neradová, Martin C. Putna (výkonný zástupce šéfredaktora), Pavel Rejchrt; Ludmila Hronková (tajemnice redakce)

1993 (č. 1): Petr Borkovec, Eva Formánková, Jan Jandourek, Václav Konzal (šéfredaktor), Robert Krumphanzl, Květoslava Neradová, Martin C. Putna (výkonný zástupce šéfredaktora), Pavel Rejchrt; Ludmila Hronková (tajemnice redakce)

1993 (č. 2): Petr Borkovec, Eva Formánková, Václav Konzal (šéfredaktor), Robert Krumphanzl, Martin C. Putna (výkonný zástupce šéfredaktora); Ludmila Hronková (tajemnice redakce)

1993 (č. 3): Petr Borkovec, Miloš Doležal, Eva Formánková, Václav Konzal (šéfredaktor), Robert Krumphanzl, Martin C. Putna (výkonný zástupce šéfredaktora); Ludmila Hronková (tajemnice redakce)

1993 (č. 4–5): Petr Borkovec, Eva Formánková, Václav Konzal (šéfredaktor), Robert Krumphanzl, Martin C. Putna

1994 (č. 1): Petr Borkovec, Robert Krumphanzl, Martin C. Putna, Václav Vokolek (šéfredaktor), Jaromír Zelenka (tajemník redakce)

1994 (č. 2): Petr Borkovec, Robert Krumphanzl, Martin C. Putna, Václav Vokolek, Jaromír Zelenka (tajemník redakce)

1994 (č. 3 a 4): Petr Borkovec, Martin C. Putna, Jaromír Zelenka (tajemník redakce)

1995 (č. 1) – 1996 (č. 2–3): Petr Borkovec, Václav Petrbok, Martin C. Putna, Jan Klimeš (tajemník redakce)

1996 (č. 4) – 1997 (č. 2): Petr Borkovec, Jan Jandourek, Štěpán Nosek, Václav Petrbok, Martin C. Putna, Martin Valášek, Jan Klimeš (tajemník redakce)

1997 (č. 3–4): Petr Borkovec (výkonný redaktor), Jan Jandourek, Štěpán Nosek, Václav Petrbok, Martin C. Putna, Martin Valášek (výkonný redaktor), Jan Klimeš (tajemník redakce)

1998 (č. 1–4): Petr Borkovec (výkonný redaktor), Jan Jandourek, Štěpán Nosek, Martin C. Putna, Martin Valášek (výkonný redaktor), Jan Klimeš (tajemník redakce)

1999 (č. 1) – 2000 (č. 2): Petr Borkovec (výkonný redaktor), Jan Jandourek, Štěpán Nosek, Martin Valášek (výkonný redaktor), Jan Klimeš 

2000 (č. 3–4) – 2016 (č. 4): Petr Borkovec, Petr Šrámek, Martin Valášek (výkonný redaktor, od 2002/1 šéfredaktor) 

2017 (č. 1–4): Jonáš Hájek, Petr Šrámek, Martin Valášek (šéfredaktor) 

od 2018 (č. 1): Petr Šrámek, Martin Valášek (šéfredaktor) 


GRAFICKÁ ÚPRAVA A SAZBA:

1990 (č. 1) – 1991 (č. 1): grafická úprava Josef Karhan, sazeč neuveden

1991 (č. 2): grafická úprava Josef Karhan a Jiří Grossmann, sazeč neuveden

1991 (č. 3): grafická úprava Josef Karhan a Jiří Grossmann, sazeč Pavel Tomáš

1991 (č. 4) – 1992 (č. 1): grafická úprava Josef Karhan, sazeč Pavel Vodička

1991 (č. 2, 3, 4): grafická úprava a sazba Pavel Vodička

1992 (č. 1): grafická úprava Josef Karhan, sazeč Pavel Vodička

1992 (č. 2) – 1993 (č. 2): grafická úprava a sazba Pavel Vodička

1993 (č. 3): grafická úprava neuvedena, sazba Laiwa Press Plzeň, 

1993 (č. 4–5) – 1994 (č. 4): grafická úprava neuvedena, sazba Neptun DTP

1995: grafická úprava a sazba Michal Eben, obálku podle návrhu Michala Jůzy utkala Marie Applová

1996–1998: obálka a grafická úprava Jiří Mědílek, sazba MU typografické studio

1999–2001: obálka a grafická úprava Jiří Mědílek, sazba studio Lacerta (Jakub Krč)

2002–2003: obálka a grafická úprava Jiří Mědílek a Jakub Krč, sazba studio Lacerta (Jakub Krč)

2004–2005: obálka, grafická úprava a sazba studio Lacerta (Jakub Krč)

2006–2007: obálka a předělové strany Michael Čtveráček, grafická úprava a sazba studio Lacerta (Jakub Krč)

2008–2014: koncepce obálky a předělové strany Michael Čtveráček [na obálce fotografie Viktora Kopasze], grafická úprava a sazba studio Lacerta (Jakub Krč)

2015–2017: koncepce obálky a předělové strany Viktor Kopasz, grafická úprava a sazba studio Lacerta (Jakub Krč)

od 2018: koncepce obálky Viktor Kopasz, grafická úprava a sazba studio Lacerta (Jakub Krč)
- - - - -ABECEDNÍ SOUPIS: 
***

Abeceda o ženách

přeložil Radovan Krátký

roč. 3, č. 4 (1992), s. 129–131


***

Aby všichni jedno byli (Z dopisu biskupa čínské podzemní církve)

přeložil Bohuslav Smil

10, č. 1 (1999), s. 83–85


Adamovič, Georgij – Bachtin, Nikolaj – Gippiusová, Zinaida – Vejdle, Vladimír

Má poezie cíl?

přeložila Miluše Zadražilová

roč. 4, č. 2 (1993), s. 87–94


Adler, Hans Günther

Věčný čas

přeložil Jan Mareš

roč. 16, č. 2 (2005), s. 143–144


Adorno, Theodor W.

Parataxis (K Hölderlinově pozdní lyrice)

přeložil Martin Pokorný

roč. 27, č. 2 (2016), s. 142–148


Adorno, Theodor W.

Vypravěč v současném románu

přeložil Martin Pokorný

roč. 19, č. 3 (2008), s. 13–17


Agustiniová, Delmira

Nevyslovitelné

přeložil Ivan Slavík

roč. 2, č. 2 (1991), s. 92


Ahlová, Ruth

Ano, jsme feministické teoložky

přeložila Michaela Freiová

roč. 3, č. 4 (1992), s. 39–50


Achleitner, Friedrich

Busty neboli konfekční figury (odborný příspěvek)

přeložil Pavel Novotný

roč. 25, č. 3 (2014), s. 198–201


Achleitner, Friedrich

Přípravy na popravu (montáž)

přeložil Pavel Novotný

roč. 25, č. 3 (2014), s. 204–206


Achleitner, Friedrich – Bayer, Konrad – Rühm, Gerhard – Wiener, Oswald

Literární kabaret (anotace)

přeložila Nikola Mizerová

roč. 23, č. 2 (2012), s. 174


Achmatovová, Anna

Listy z deníku

přeložila Ludmila Dušková

roč. 2, č. 4 (1991), s. 139–143


Aids, Elsa

Jsem na místě, které musím opustit

roč. 28, č. 2 (2017), s. 87–95


Aichingerová, Ilse

Deník mizení

přeložila Nikola Mizerová

roč. 22, č. 2 (2011), s. 199–207


Aichingerová, Ilse

Jako vysoký šrapnel se do výšky vyhoupla večernice

přeložila Nikola Mizerová

roč. 22, č. 2 (2011), s. 174–181


Aichingerová, Ilse

„Jednoduše se nezúčastnit“

rozhovor připravila Julie Kospachová

přeložila Michaela Jacobsenová

roč. 22, č. 2 (2011), s. 189–190


Aichingerová, Ilse

Krátké spojení 

obsahuje: Třináct let – Kreslení stromů – Skrz naskrz – Můj otec – Krátká ukolébavka – Sněhuláci – Sounáležitost – Postranní průhled – Rada zavčasu – Dobrá rada drahá – Jednoho 4. března – Příkaz stavitele při stavbě ulice prince Evžena – Možnosti – Prosba – Vzpomínky pro Samuela Greenberga Hemlin – Vídeňské zkratky 

přeložila Michaela Jacobsenová

roč. 14, č. 1–2 (2003), s. 134–146


Aichingerová, Ilse

Milovníci západních sloupů

přeložila Jitka Bodláková

roč. 14, č. 1–2 (2003), s. 147–155


Aichingerová, Ilse

Slovo z mlčení (o nejmilejších autorech)

přeložila Michaela Jacobsenová

roč. 22, č. 2 (2011), s. 191–198


Aichingerová, Ilse

Spěte v houpací síti (občanská neposlušnost)

přeložila Nikola Mizerová

roč. 22, č. 2 (2011), s. 182–188


Ajvaz, Michal

Andělé z Duina

předmět: R. M. Rilke

roč. 11, č. 3–4 (2000), s. 189–200


Ajvaz, Michal

Auctor minor

roč. 28, č. 3 (2017), s. 98–104


Ajvaz, Michal

Giorgio de Chirico – Piazza dʼItalia

roč. 22, č. 2 (2011), s. 38–50


Alamanni, Luigi

Přec, Itálie, krok můj k tobě spěje

přeložili Václav Černý a Jan Zábrana

roč. 13, č. 3–4 (2002), s. 155


Alberti, Rafael

Námořník na souši

přeložil Vít Pokorný

roč. 29, č. 1 (2018), s. 87–91


Albrecht, V.

Teologické fakulty na Karlově univerzitě?

roč. 1, č. 3 (1990), s. 123–125


Alenka, Metoděj [= Antonín Petruželka] 

Nejsme policajti, jsme likvidátoři (Výběr z rozhovoru s ochrankou smíchovského yardu)

roč. 9, č. 1 (1998), s. 298–299


Alenka, Metoděj [= Antonín Petruželka] 

Tojové a hardkoráři

roč. 9, č. 1 (1998), s. 291–297


Alexa, Michael

Fascinace Zagajewským

roč. 27, č. 1 (2016), s. 148–149


Alexie, Sherman

Sčítání lidu

obsahuje: Evoluce – Ve vlaku z Bostonu do New York City – Jak napsat velký indiánský román – Powwow na konci světa – Turisti – Farma – Jak stvořit agnostika – Sčítání lidu

přeložil Luboš Snížek

roč. 21, č. 2 (2010), s. 145–160


Alexie, Sherman

„Velký lyrický hlas dneška“

přeložil Jiří Hrubý

roč. 21, č. 2 (2010), s. 161–167


Alighieri, Pietro

Zpod závoje jinotajů

předmět: Dante Alighieri

přeložil Matouš Jaluška

roč. 21, č. 4 (2010), s. 152–157


Aljaž, Jakob

Triglav (Slavin)

roč. 8, č. 1 (1997), s. 4–5


Aljochin, Ivan

Žlutá báseň

přeložil Petr Borkovec

roč. 8, č. 3–4 (1997), s. 324


Almadhoun, Ghayath

Hlavní město

přeložil Adam Pospíšil

roč. 28, č. 1 (2017), s. 64–69


Alonso, Dámaso

Neviditelná přítomnost

přeložili Ivan Slavík a Josef Forbelský

roč. 1, č. 2 (1990), s. 50–55


Altolaguirre, Manuel

Svět, kde i mrtví zrodili se

přeložil Vít Pokorný

roč. 26, č. 2 (2015), s. 88–94


Altrichter, Michal

Jsou jména filosofů obnošená?

roč. 3, č. 6 (1992), s. 114–117


Alvarez, A.

Úvod do poezie Miroslava Holuba

přeložil Jan Zikmund

roč. 28, č. 4 (2017), s. 108–115


Ambrož z Milána, svatý

O dobru smrti

přeložil V. Vodička

roč. 2, č. 1 (1991), s. 52–54


Ambrož z Milána, svatý

O dobru smrti

přeložil V. Vodička

roč. 3, č. 5 (1992), s. 64–65


Anderegg, Johannes

Vydělení a přechod: ke Goethovu pojetí básnické řeči

přeložil Martin Pokorný

roč. 30, č. 4 (2019), s. 5–12


Andersen, Hans Christian

Stín

přeložil František Fröhlich

roč. 25, č. 2 (2014), s. 64–71


Andreas, Petr

Napsal nám spisovatel Miroslav Holub

roč. 28, č. 4 (2017), s. 139–148


Andreas, Petr

„Socialismů je spousta“

rozhovor připravil Jonáš Hájek

roč. 28, č. 1 (2017), s. 54–62


Andrenik, Ivan

Jako do větru – Daleko za obzor – Legenda

roč. 3, č. 3 (1992), s. 108–109


Andruchovyč, Jurij

Indie

přeložila Marie Iljašenko

roč. 26, č. 4 (2015), s. 78–82


***

Anglosaské hádanky (Roh a medovina)

přeložili Miloš Komanec a Daniel Soukup 

roč. 14, č. 3 (2003), s. 82–83


[anketa]

Anketa k poezii a kritice Antonína Brouska

respondenti: Rudolf Matys, Petr Halmay, Štěpán Nosek, Tereza Burdová, Sylvie Richterová, Karel Hvížďala

roč. 23, č. 2 (2012), s. 135–146


[anketa]

Anketa o překládání a překladatelích, čtení a čtenářích Bible

respondenti: Milan Balabán, Jiří Červenka, Kateřina Dejmalová, Háta Dejmalová, Dominik Duka, František Fröhlich, F. X. Halas, Zoe Hauptová, Jan Heller, Josef Hřebík, Ondřej Koupil, Věroslav Mertl, Jana Nechutová, Jiří Pelán, Petr Pokorný, Ivan Slavík, Dušan Šlosar, Ivan O. Štampach, Eva Stehlíková, Alexandr Stich, Oldřich Uličný, Anežka Vidmanová, Josef Vintr

roč. 11, č. 1 (2000), s. 120–149


[anketa]

Anketa o stavu české typografie, sazby a písmotvorby

respondenti: Lubomír Šedivý, Boris Mysliveček, František Štorm, Robert V. Novák, Luboš Drtina

roč. 10, č. 2 (1999), s. 61–69


[anketa]

Anketa o Světovce v 50. a 60. letech

respondenti: František Fröhlich, Josef Hiršal, J. Honzík, Vladimír Justl, Antonín J. Liehm, Luba a Rudolf Pellarovi, Antonín Přidal, Marie Zábranová

připravili Zuzana Semínová a Martin Valášek

roč. 14, č. 1–2 (2003), s. 105–112


[anketa]

Bylo morálně náročnější žít ve vyhraněné situaci totality, nebo je to pro vás těžší v současné době?

respondenti: Milan Nakonečný, Václav Vokolek, Tomáš Ježek, Iva Kotrlá

roč. 4, č. 1 (1993), s. 121–126


[anketa]

Bylo morálně náročnější žít ve vyhraněné situaci totality, nebo je to pro vás těžší v současné době?

respondenti: Dominik Duka, František Lobkowicz, Jan Konzal, Jiří Reinsberg, Adela Kvasničková

roč. 4, č. 3 (1993), s. 114–120


[anketa]

Co podle Vašeho názoru dalo Desetiletí církvi a co národu?

respondenti: Tomáš Halík, Petr Piťha, Miloslav kardinál Vlk, Oto Mádr, Aleš Opatrný, Václav Malý, Zdeněk Susa

roč. 8, č. 1 (1997), s. 257–270


[anketa]

Co právě překládají

respondenti: Zuzana Li, Tomáš Dimter, Šárka Grauová, Radovan Charvát

roč. 29, č. 1 (2018), s. 216–217


[anketa] 

„Čím je knihovna pro architekta přitažlivé téma? Čím by dnes knihovna měla být a čím ne?“

respondenti: Petr Benedikt, Ladislav Kuba, Robert Seidl, Jan Třeštík, Aleš Papp, Projektil architekti, Miroslav Míka, Pavel Jiroudek, HŠH architekti

roč. 19, č. 1 (2008), s. 102–107


[anketa]

Desetiletí duchovní obnovy (Co podle vašeho názoru dalo desetiletí církvi a co národu?)

respondenti: Tomáš Halík, Petr Piťha, Miloslav Vlk, Oto Mádr, Aleš Opatrný, Václav Malý, Jiří Zajíc, Zdeněk Susa

roč. 8, č. 1 (1997), s. 257–271


[anketa] 

„I am from the writersʼ house“ 

respondenti: Eda Kriseová, Bára Gregorová, Kateřina Rudčenková, Jonáš Hájek, Míša Bečková, Lenka Matoušková, Věra Chase

roč. 22, č. 1 (2011), s. 221–228


[anketa]

…jako když kuchař jí – anketa o autorském čtení

respondenti: Jiří Kuběna, Jaromír Zelenka, Daniela Fischerová, Petr Mikeš, Pavel Šrut, Ivan Slavík, Přemysl Rut, Václav Jamek, Eva Kantůrková, Miloš Doležal, Ludvík Vaculík

roč. 10, č. 2 (1999), s. 23–36


[anketa]

Josef Kocourek

respondenti: Quido Roman Kocian, Ladislav Zívr, Vladimir Zorzut, Jiří Červenka, Milan Hubáček, Josef Kroutvor

roč. 19, č. 1 (2008), s. 172–181


[anketa]

Lectura Dantis

respondenti: Alena Wildová Tosi, Vladimír Mikeš, Karel Thein, Petr Rezek, Sylvie Richterová

roč. 21, č. 4 (2010), s. 131–141


[anketa]

Má setkání a setkávání s Josefem K. Šlejharem

respondenti: Jan Ryant Dřízal, Jaromír Typlt, Petr Král, Vratislav Färber, Aleš Roleček, Jaromír Zemina

roč. 29, č. 2 (2018), s. 123–132


[anketa]

Mistr Jan Hus

respondenti: Tomáš Halík, Erazim Kohák, Petr Kolář, Jakub S. Trojan, Jiří Zajíc

Rozprava o Mistru Janu Husovi

roč. 3, č. 6 (1992), s. 8–16


[anketa]

„Muž bez obav“ (Ze vzpomínek na Karla Pecku)

respondenti: Zdeněk Adamec, Jiří Stránský, Karel Šiktanc, Ludvík Vaculík, Milan Uhde, Eda Kriseová, Lenka Procházková, Karel Hynie, Ladislav Helge

roč. 28, č. 1 (2017), s. 112–120


[anketa]

Opolský obrazově 

Respondentí: Jan Hísek, Vojtěch Jirásko, František Štorm, Vít Ondráček)

roč. 30, č. 4 (2019), s. 126–135


[anketa]

Patří umění do kostela?

respondenti: Milivoj Husák, Stanislav Zápotocký, Svatopluk Havelka, Petr Baran, Jiří Reinsberg, Petr Payne, Jaroslav Šerých, Pavel Ambros, Martina Pachmanová, Pavel Šlegl, N. Ř., Michal Arnetti, Jiří Jandourek, Michal Altrichter

roč. 5, č. 2 (1994), s. 53–64


[anketa]

Proč malíř-spisovatel píše-maluje?

respondenti: Jan Slovák, Ladislav Novák, Ivan Matoušek, Jiří Mědílek, Milan Knížák, Michal Singer, Pavel Rejchrt, Vladimír Kokolia, Ludvík Kundera

roč. 9, č. 1 (1998), s. 225


[anketa]

Překladatel a redaktor

respondenti: Vlasta Dufková, Libor Dvořák, Alice Flemrová, František Fröhlich, Dana Gálová, Šárka Grauová, Lenka Housková, Anežka Charvátová, Michaela Jacobsenová, Viktor Janiš, Miroslav Jindra, Anna Kareninová, Dušan Karpatský, Rita I. Kindlerová, Eva Kondrysová, Ondřej Koupil, Milan Macháček, Petr Onufer, Jiří Pelán, Ladislav Šenkyřík, Miloš Urban, Lenka Urbanová, Kateřina Vinšová, Jan Zelenka

roč. 18, č. 1 (2007), s. 158–186


[anketa]

Rádiová umění

respondenti: Michal Bureš, Miloš Doležal, Dimitrij Dudík, Vilém Faltýnek, Vanda Feriancová, Arnošt Goldflam, Jan Halas, Róbert Horňák, Jiří Hraše, Markéta Jahodová, Marek Janáč, Viki Janoušková, Lukáš Jiřička, Michal Jurman, Iva Klestilová, Luboš Koníř, Radek Malý, Pavel Novotný, Hynek Pekárek, Michal Rataj, Kateřina Rathouská, Tomáš Sedláček, Jaromír Typlt, Jan Vedral, Miloš Vojtěchovský, Aleš Vrzák, Ladislav Železný

anketa

roč. 20, č. 1 (2009), s. 115–140


[anketa]

Setkávání s GGG (Vzpomínky a ohlédnutí) 

respondenti: Jiří Šindler, Pavel Švanda, Stanislav Kolíbal, Jiří Blažek, Alena Málková-Vimrová, Jiří Dunděra, Markéta Hejná, Jan Šícha, František Rafaja, Eliška Vlasáková, František Xaver Halas, Jana Uhdeová, Vladimír Herák, Vladimír Franěk

roč. 27, č. 3 (2016), s. 139–164


[anketa]

Velebný otče, dejte mi ty housle neboli Duchovní hudba tady a teď

respondenti: Jan Maria Dobrodinský, Lukáš Dobrodinský, Václav Dobrodinský, Jan Hanuš, Josef Hercl, Pavel Jurkovič, Bohuslav Korejs, Vladimír Koronthály, Radek Rejšek, Josef Rut, Milan Slavický, František Šmíd, František Xaver Thuri, Jaroslav Tůma

roč. 11, č. 2 (2000), s. 7–24


[anketa]

„Všichni se mnou mluvějí, všichni mě mají na dlani, a nikdo neví, co jsem“ (Vzpomínky na Štěpána Zavřela)

respondenti: Marie Reiszová, Marie Dufková, Antonín Branžovský, Josef Kopeček, Jiří Štikar, Václav Suk, Irena Jandová, Milan Vítek, Květoslava Zbyňková, Corrado Pirzio-Biroli, Emanuele Luzzati, Sergio Simonetti, Maurizio Zanetti, Ivan Theimer, Josef Paleček, Fiona Moodie, Mafra Gagliardi, Leo Pizzol, Ivo Lorenzon, Jindra Čapek, Ruggero Gosetto, Markéta Škopková-Pačutová, Hana Valová-Dostálová, Anna Castagnoli, Andreina Parpajola, Nicoletta Bertelle, Piero Zanotto, Vlasta Baránková, Emilio Urberuaga, Giuliano Ferri, Petr Sís, Augustin Gazda, Marina Tonzig, Alessandro Catalano, Massimo De Martin, Tomáš Míka, Veronika Matiášková, Kryštof Míka

roč. 20, č. 3 (2009), s. 160–220


[anketa]

Vzpomínky a vyznání

respondenti: Karel Šiktanc, Jiří Pelán, Miriam Löwensteinová, Zdeněk Sklenář, Jan Beran, Lucie Olivová, Jaromír Typlt, Zuzana Li, Michaela Pejčochová, Helena Honcoopová, Petr Hruška, Ivo Hucl, Vladimír Svatoň, Lubomír Ondračka, Lukáš Jiřička

předmět: Oldřich Král

roč. 29, č. 2 (2018), s. 191–233


[anketa]

Vzpomínky na Alexandra Sticha

respondenti: Tilman Berger, Alessandro Catalano, Miroslav Červenka, Marie-Elizabeth Ducreux, Alena Fidlerová, Helena a František Fröhlichovi, Martin Gaži, Eva Hajičová, Jiří Holý, Jiří Homoláč, Milada Homolková, Jaroslava Janáčková, Jiří Januška, Jaroslav Kolár, Ondřej Koupil, Karel Kučera, Ivan Lutterer, Jaroslav Med, Věra Menclová, Kamila Míková, Petr Nejedlý, Stefan Michael Newerkla, Martin Nodl, Tereza Zofia Orłoś, Patrik Ouředník, Antonín Petruželka, Pavel Preiss, Martin C. Putna, Robert Pynsent, Eva Ryšavá, Jan Schejbal, Luděk Svoboda, Petr Šrámek, Jan Tydlitát, Zdeněk Tyl, Oldřich Uličný, Jonatan Vinkler, Josef Vintr, Vít Vlnas, Alena Wildová Tosi, Slavomír Wollman

roč. 14, č. 1–2 (2003), s. 9–56


Antalík, Dalibor

Stolování ve starověké Mezopotámii

roč. 14, č. 3 (2003), s. 17–28


Antalík, Dalibor

Strom jako symbol božského života a vědění ve starověké Mezopotámii a Syropalestině

roč. 16, č. 4 (2005), s. 130–139


***

Antologie současné maďarské poezie

(Krisztina Tóthová, István Vörös, Árpád Kun, Szilárd Borbély, István Kemény, János Térey, Férenc Szijj, András Ferenc Kovács) 

přeložili Lucie Szymanowská, Petr Borkovec a Bohdan Chlíbec

roč. 9, č. 3–4 (1998), s. 225–259


Antošová, Svatava

Zuiop – Probuzený šofar 

roč. 3, č. 5 (1992), s. 114–115


Anzenbacher, Arno

Uvádět do filozofie

roč. 2, č. 1 (1991), s. 169–170


Apollinaire, Guillaume

Napříč Evropou

přeložil Petr Král

roč. 22, č. 1 (2011), s. 70–86


Apollinaire, Guillaume

Napříč Evropou

přeložil Petr Král

roč. 22, č. 1 (2011), s. 70–86


Appel, Mariusz

Zkraty a návraty

přeložil Jiří Červenka

roč. 17, č. 4 (2006), s. 116–118


Aranguen, José Luis

Krize etiky

přeložila Lucie Neumannová

roč. 1, č. 4 (1990), s. 5–6


Arator

Epos o skutcích apoštolských

přeložil Jakub Sitár

roč. 13, č. 1 (2002), s. 43–49


Arendtová, Hannah

Revoluce

přeložila Lucie Šavlíková

roč. 4, č. 3 (1993), s. 10–17


Armand, Louis

„Můj příběh neznáš a ani ho nenapíšeš…“

předmět: Lukáš Tomin

přeložili Tereza Novická a David Vichnar

roč. 26, č. 1 (2015), s. 25–34


Arnautová, Maita

Básně

obsahuje: Výstup – Zrození Venuše – Portrét – Déšť ve městě – Kdo ví – Jsem země… – Dvě básně – Škoda že nejsem Eurydika 

roč. 12, č. 2 (2001), s. 149–154


Arnautová, Maita

Ještě k překladu Římských elegií

předmět: Josif Brodskij

reakce na: Tomáš Glanc, „Řím, člověk, papír“, Souvislosti 1/2005

roč. 16, č. 3 (2005), s. 294–300


Arnot, Michal

Bartoškovi vězňové

roč. 12, č. 3–4 (2001), s. 276–278


Arnot, Michal

Bušta, Felkl, Čurda

recenze na: Miloš Doležal, Čurda z hlíny

roč. 30, č. 2 (2019), s. 172–174


Arnot, Michal

Cesta k poválečné východní Evropě

recenze na: Anne Applebaumová, Železná opona

roč. 27, č. 4 (2016), s. 189–191


Arnot, Michal

Doležal o Toufarovi podruhé

recenze na: Miloš Doležal, Krok do tmavé noci

roč. 28, č. 1 (2017), s. 233–236


Arnot, Michal

Dvě století podle Křena

recenze na: Jan Křen, Dvě století střední Evropy

roč. 17, č. 2 (2006), s. 291–293


Arnot, Michal

K Jinému Masarykovi

recenze na: Pavel Kosatík, Jiný TGM

roč. 30, č. 1 (2019), s. 180–182


Arnot, Michal

Kniha-rozhovor s Janem Rychlíkem

recenze na: Vladimír Kučera – Jan Rychlík, Historie, mýty, jízdní řády

roč. 27, č. 1 (2016), s. 234–235


Arnot, Michal

Krok za krokem Husákovým životem

recenze na: Michal Macháček, Gustáv Husák

roč. 29, č. 2 (2018), s. 250–254


Arnot, Michal

Lužovy kapitoly z domácího odboje

recenze na: Radomír Luža, V Hitlerově objetí

roč. 17, č. 4 (2006), s. 299–302


Arnot, Michal

Nový pohled na Číhošť

recenze na: František Drašner, Číhošťský zázrak

roč. 14, č. 1–2 (2003), s. 357–361


Arnot, Michal

O falešných západních hranicích očima hlavního aktéra a svědka

recenze na: Václava Jandečková, Kámen

roč. 25, č. 3 (2014), s. 236–238


Arnot, Michal

O rodičích a dětech v 50. letech

recenze na: Hana Frejková, Divný kořeny; Ivan Margolius, Praha za zrcadlem

roč. 19, č. 1 (2008), s. 206–209


Arnot, Michal

Politická „elita“ v dobách komunismu

recenze na: Jiří Pernes, Takoví nám vládli; Karel Kaplan, Gottwaldovi muži

roč. 16, č. 3 (2005), s. 269–273


Arnot, Michal

Třídní (od)boj

recenze na: Jan Novák, Zatím dobrý

roč. 15, č. 4 (2004), s. 241–244


Arnot, Michal

Václav Havel v normalizačních letech

recenze na: Jiří Suk, Politika jako absurdní drama

roč. 24, č. 4 (2013), s. 237–239


Arnot, Michal

Volavčí sítě nejen nad Vysočinou

recenze na: Luděk Navara, Volavčí sítě

roč. 24, č. 1 (2013), s. 275–278


Arnot, Michal

Znovu o Babicích

recenze na: Michal Stehlík, Babické vraždy 1951

roč. 28, č. 2 (2017), s. 255–259


Arrabal, Fernando

Kámen bláznovství

přeložil Denis Molčanov

roč. 21, č. 4 (2010), s. 260–270


Arrabal, Fernando

Klitoris

přeložil Milan Kundera

roč. 21, č. 4 (2010), s. 280


Arrabal, Fernando

Panický člověk

přeložil Denis Molčanov

roč. 21, č. 4 (2010), s. 271–279


Arrabal, Fernando

„Prokázat blbům trochu laskavosti“

rozhovor připravil Denis Molčanov

roč. 21, č. 4 (2010), s. 248–259


Artmann, Hans Carl

Zeleň jmelí dlí tiše

obsahuje: Teď jde o to… – Jsem polární souhvězdí… – Musím napsat báseň… – Otče náš… – Zeleň jmelí dlí tiše

přeložili Bohumila Grögerová a Josef Hiršal

roč. 14, č. 1–2 (2003), s. 128–133


Ashbery, John

Litanie

přeložil Tomáš Gabriel, redakce překladu Olga Peková

roč. 25, č. 2 (2014), s. 102–113


Ashfordová, Daisy

Mladí náštěvníci neboli Páně Solníčkův plán

přeložil Ladislav Šenkyřík

roč. 7, č. 4 (1996), s. 88–102


Auden, Wystan Hugh

Básně 

obsahuje: Svatební píseň – Už je to konečně venku 

přeložila Bronislava Cvejnová-Skalická

roč. 9, č. 2 (1998), s. 206–208


Auden, Wystan Hugh

Básně

obsahuje: Na ostrově – Musée des Beaux Arts – Gare du Midi – Na paměť W. B. Yeatse († leden 1939) – Oslava vápence – Laudes – Vystoupí Smrt – Mezitím – Zpěv chvály na kukačku

přeložil Miloš Kučera

roč. 19, č. 4 (2008), s. 66–76


Auden, Wystan Hugh

Čtení

přeložila Eva Masnerová

roč. 9, č. 2 (1998), s. 209–215


Auden, Wystan Hugh

Psaní

přeložila Eva Masnerová

roč. 9, č. 2 (1998), s. 216–226


Auerbach, Erich

Figura

přeložil Martin Pokorný

roč. 27, č. 3 (2016), s. 175–201


Augustová, Zuzana

H. C. Artmann 

roč. 29, č. 2 (2018), s. 31–43


Augustová, Zuzana

Prinzův Skvělý pár a jiné prózy

roč. 21, č. 2 (2010), s. 106–107


Babáček, Mojmír

Bitva

roč. 19, č. 4 (2008), s. 96–99


Babiczky, Tibor

Koupání a jiné básně

přeložil Robert Svoboda

roč. 26, č. 1 (2015), s. 134–140


Babits, Mihály

Kniha Jonášova

přeložil Robert Svoboda

roč. 25, č. 1 (2014), s. 127–138


Babka, Petr

IV. svazek Spisů Hermanna Hesseho

recenze na: Hermann Hesse, Souborné dílo 4

roč. 10, č. 3–4 (1999), s. 280–282


Babka, Petr

Apollinairův pornografický (?) román

recenze na: Guillaume Apollinaire, 11 tisíc prutů aneb rychrářovy lásky

roč. 11, č. 3–4 (2000), s. 296–298


Babka, Petr

Cesta k matkám

recenze na: Hermann Hesse, Souborné dílo III. a V.

roč. 11, č. 3–4 (2000), s. 300–303


Babka, Petr

Dvě nové knihy o ruské revoluci

recenze na: Orlando Figes, Lidská tragédie. Ruská revoluce 1891–1924; Richard Pipes, Dějiny ruské revoluce

roč. 12, č. 2 (2001), s. 162–166


Babka, Petr

Neznámý velký autor

recenze na: Hermann Grab, Městské sady a jiné povídky

roč. 11, č. 3–4 (2000), s. 298–300


Babka, Petr

Svoboda jako fatum (Výklad Schellingova pojetí svobody)

roč. 10, č. 3–4 (1999), s. 179–199


Babka, Petr

Šamanem snadno a rychle

recenze na: Angeles Arrienová, Archetypy šamanské tradice

roč. 11, č. 3–4 (2000), s. 273–275


Babka, Petr

Třikrát o osudu

recenze na: Alexej Remizov, Hodiny a jiné prózy; Vasilij Grossman, Panta rhei

roč. 11, č. 2 (2000), s. 229–231


Babka, Petr

Zítra budou jen samí carové

předmět: Zamjatin

roč. 11, č. 1 (2000), s. 178–191


Babler, Otto František

Z myšlenek o básnících a básních

roč. 5, č. 2 (1994), s. 110–111


Bachelard, Gaston

Básnický okamžik a metafyzický okamžik

přeložil Josef Hrdlička

roč. 17, č. 3 (2006), s. 4–8


Bachelard, Gaston

Snový prostor

přeložil Josef Hrdlička

roč. 17, č. 3 (2006), s. 9–11


Bachmannová, Ingeborg

Deník z války

přeložila Michaela Jacobsenová

roč. 23, č. 1 (2012), s. 62–69


Bachmannová, Ingeborg

Mé básně se mi poztrácely

přeložila Michaela Jacobsenová

roč. 27, č. 3 (2016), s. 127–132


Bachmannová, Ingeborg

Místo pro náhody

přeložila Michaela Jacobsenová

roč. 17, č. 3 (2006), s. 81–90


Bachmannová, Ingeborg

Skleněné ticho při zacházení s roztříštěným světem (fragment z roku 1969)

přeložil Tomáš Dimter

roč. 13, č. 3–4 (2002), s. 190–192


Bakalová, Vlasta

Z pozůstalosti

roč. 27, č. 3 (2016), s. 61–68


Bakič, Pavel

„Toto otřesné je již skutkem“ (Ohlédnutí za Markem Strandem)

roč. 28, č. 2 (2017), s. 138–140


Balabán, Milan

Ježíš – muž Boží víry (Co pro mě znamená Ježíš zvaný „kristus“)

roč. 1, č. 2 (1990), s. 36–40


Balantič, France

Prosba o slova

přeložil František Benhart

roč. 8, č. 1 (1997), s. 197


Balassi, Bálint

Spasíš-li mě, vzejde dobro dvojité

přeložila Lucie Szymanowská

roč. 17, č. 2 (2006), s. 98–107


Ball, Hugo

Útěky z doby (Z deníků 1916)

přeložila Nikola Mizerová

roč. 27, č. 3 (2016), s. 55–60


Balthasar, Hans Urs von

Vergilius: Sláva světa, sláva poslání

přeložil Pavel Polák

roč. 13, č. 1 (2002), s. 11–27


Banaszkiewicz, Jacek

Třikrát o hostině

přeložila Zuzanna Janyšková

roč. 14, č. 3 (2003), s. 126–134


Baran, Marcin

Tvoje negativy

přeložil Jiří Červenka

roč. 16, č. 4 (2005), s. 124–128


Barańczak, Stanisław

Ranní deník

obsahuje: Tváří v trávu – Papír a popel, dvě rozporná svědectví – 

Ne – V půl páté ráno

přeložil Dalibor Dobiáš

roč. 9, č. 3–4 (1998), s. 71–74


Barbera, Sandro

Kafkův zámek (Cesty jednoho obrazu)

přeložil Martin Pokorný

roč. 25, č. 2 (2014), s. 4–15


Barborka, Zdeněk

Ignác

roč. 2, č. 3 (1991), s. 206–208


Bargielska, Justyna

Básně

přeložila Lucie Zakopalová

roč. 23, č. 1 (2012), s. 160–166


Bargielska, Justyna

Obsoletky

přeložila Lucie Zakopalová

roč. 23, č. 1 (2012), s. 167–170


Bargielska, Justyna

„Vyhlížím každý verš“

rozhovor připravila Lucie Zakopalová

roč. 23, č. 1 (2012), s. 171–176


Barkovová, Anna

Čas nalézaný

přeložila Radka Bzonková

roč. 15, č. 4 (2004), s. 200–202


Barkovová, Anna

Dopisy – Deníky – Sešity

přeložila Radka Bzonková

roč. 15, č. 4 (2004), s. 203–221


Barkovová, Anna

Noční duše

přeložila Radka Bzonková

roč. 15, č. 4 (2004), s. 191–199


Barnesová, Djuna

Aller et retour

přeložil Martin Pokorný

roč. 23, č. 3 (2012), s. 225–231


Barnás, Ferenc

Čtyři

přeložila Marta Pató

roč. 27, č. 2 (2016), s. 185–196


Bartelová, Angelika

Ekumena v Tübingen

přeložila Jana Šlajchrtová

roč. 11, č. 2 (2000), s. 225–226


Barthes, Roland

Rozkoš z textu

přeložila Olga Špilarová

roč. 18, č. 3 (2007), s. 16–22


Bartlová, Milena

Existuje křesťanské umění?

roč. 3, č. 3 (1992), s. 116–122


Bartlová, Milena

Oslava utrpení

předmět: Mikuláš Medek; Mistr Týnské kalvárie

roč. 1, č. 3 (1990), s. 118–119


Bartoloni z Empoli – Pietro Domenico

Bakchus v Čechách

přeložil Vladimír Mikeš

roč. 13, č. 3–4 (2002), s. 107–111


Bartoň, David J.

Co odpovědět Jóbovi?

recenze na: Carl Gustav Jung, Obraz člověka a obraz Boha

roč. 15, č. 2 (2004), s. 245–247


Bartoň, David J.

Jsou věci mezi nebesy a zemí, o nichž se filozofům ani nesní

recenze na: Václav Navrátil, O smutku, lásce a jiných věcech

roč. 15, č. 4 (2004), s. 232–234


Bartoň, David J.

Kdo neví, o čem mluví, měl by raději mlčet

recenze na: Encyklopedie mystiky I–II

roč. 13, č. 2 (2002), s. 299–303


Bartoň, David J.

Kniha je velká…

recenze na: Zdeněk Vašíček, Podmínky volby

roč. 14, č. 4 (2003), s. 341–344


Bartoň, David J.

Morálka, nebo moralismus?

recenze na: Friedrich Nietzsche, Genealogie morálky

roč. 14, č. 1–2 (2003), s. 367–372


Básník Ticho

Dvě básně z Malé knihy Noci

roč. 24, č. 4 (2013), s. 98–101


Básník Ticho

Obchodník s nocí, narcis a netopýr

roč. 22, č. 2 (2011), s. 129–141


Bašó

Nad hrobem…

přeložili Miroslav Novák a Jan Vladislav

roč. 8, č. 2 (1997), s. 79


Bateson, Gregory

Ekologie a flexibilita městské civilizace

přeložila Markéta Cukrová

roč. 4, č. 4–5 (1993), s. 51–56


Battaglia, Salvatore

Středověká „persona“ a její „příkladnost“

předmět: Dante

přeložil Jiří Pelán

roč. 21, č. 4 (2010), s. 237–246


Bayer, Konrad

Hora

přeložil Pavel Novotný

roč. 23, č. 2 (2012), s. 191–200


Bayer, Konrad – Artmann, H. C.

Dvě básně

přeložil Pavel Novotný

roč. 25, č. 3 (2014), s. 197


Bayer, Konrad – Rühm, Gerhard

Každý začátek je těžký: utopický román

přeložila Nikola Mizerová

roč. 23, č. 2 (2012), s. 190


Bayer, Konrad – Rühm, Gerhard

Vražda

přeložil Pavel Novotný

roč. 25, č. 3 (2014), s. 202–203


Bayer, Konrad – Rühm, Gerhard

sraní a chcaní

přeložil Pavel Novotný

roč. 23, č. 2 (2012), s. 178–179


Bažil, Martin

Maro Christianus (Vergilius očima pozdněřímských křesťanů)

roč. 11, č. 3–4 (2000), s. 201–221


Beardová, Mary

Veřejný hlas žen aneb Slovo má slečna Triggsová

přeložila Alena Dvořáková

roč. 25, č. 1 (2014), s. 17–29


Beckett, Samuel

Krappova poslední páska

přeložil Martin Pokorný

roč. 14, č. 4 (2003), s. 302–308


Bednářová, Jitka

Dopis z Bohemky

roč. 19, č. 3 (2008), s. 220–225


Bednářová, Jitka

Ediční potěšení i zklamání

recenze na: Reynek, Bohuslav. Dnes jen o té prašivině

roč. 16, č. 4 (2005), s. 258–263


Bednářová, Jitka

Frankofilie Josefa Floriana

roč. 14, č. 3 (2003), s. 298–317


Bednářová, Jitka

Jaroslav Med a Zahradníčkova Blahoslavená Anežka

roč. 23, č. 2 (2012), s. 254–255


Bednářová, Jitka

„Mám přítele nepochopitelného a úžasného“

předmět: Josef Florian; Léon Bloy

roč. 15, č. 1 (2004), s. 15–28


Bednářová, Jitka

Nadpřirozené účetnictví (Finanční praxe Dobrého díla)

předmět: Josef Florian

roč. 14, č. 4 (2003), s. 244–259


Bednářová, Jitka

Nejsnadnější věcí je mýlit se (Po roce k devadesátinám Milana Suchomela)

roč. 30, č. 4 (2019), s. 205–206


Bednářová, Jitka

Píši stručně, jinak již to neumím (Bohuslav Reynek v dopisech)

recenze na: Bohuslav Reynek, Korespondence

roč. 24, č. 3 (2013), s. 214–219


Bednářová, Jitka

Rajská Etiopie a poklady zlaté

roč. 15, č. 4 (2004), s. 4–23


Bedřich, Martin

Aby Warburg v souvislostech

roč. 19, č. 4 (2008), s. 133–137


Bedřich, Martin

…daleko od všech jevišť

recenze na: Michel De Ghelderode, Pašijové hry

roč. 13, č. 2 (2002), s. 272–274


Bedřich, Martin

Dopis z Londýna

roč. 19, č. 3 (2008), s. 225–227


Bedřich, Martin

Dva monology

recenze na: Jan Čep, Před námi tma a mráz; Josef Váchal, Kus žvance a hrst tabáku

roč. 15, č. 4 (2004), s. 238–241


Bedřich, Martin

„Horlivost ta snědla tě“

recenze na: Čistý plamen lásky

roč. 16, č. 1 (2005), s. 219–223


Bedřich, Martin 

Hypnerotomachia

recenze na: Francesco Colonna, Hypnerotomachia Poliphili

roč. 30, č. 3 (2019), s. 195–200


Bedřich, Martin

K odchodu Jaroslava Meda

roč. 29, č. 1 (2018), s. 200–203


Bedřich, Martin

Klíč ke čtení alegorií

recenze na: Cesare Ripa, Ikonologie

roč. 30, č. 4 (2019), s. 197–201


Bedřich, Martin

Klíč ve znacích stvoření

recenze na: Jan Čep, Umění a milost

roč. 14, č. 1–2 (2003), s. 325–328


Bedřich, Martin

Knihovna jako organon bádání

roč. 19, č. 1 (2008), s. 151–155


Bedřich, Martin

Konec dějin umění?

recenze na: James Elkins, Proč lidé pláčou před obrazy

roč. 19, č. 3 (2008), s. 247–250


Bedřich, Martin

Malé úvahy nad Velkými dějinami

recenze na: Jiří Mikulec, Velké dějiny zemí Koruny české VIII. (1618–1683)

roč. 20, č. 4 (2009), s. 205–208


Bedřich, Martin

Morfeus mě kolebati počal

recenze na: Jozef H. A. Gallaš, Kusy rozpadlých cihel se změnily v knihy

roč. 14, č. 4 (2003), s. 346–349


Bedřich, Martin

Mýtus Týnského chrámu

roč. 18, č. 2 (2007), s. 169–177


Bedřich, Martin

Průvodce poutním místem i životem

recenze na: Matěj Tanner, Hora Olivetská

roč. 13, č. 1 (2002), s. 243–248


Bedřich, Martin

Skutečně barokní edice

recenze na: Svět je podvodný verbíř

roč. 17, č. 1 (2006), s. 263–266


Bedřich, Martin

Svatojanská východiska v Máchově Křivokladu

roč. 16, č. 3 (2005), s. 9–14


Bedřich, Martin

Tuť mu bába biblí vyloží

roč. 13, č. 3–4 (2002), s. 285–289


Bedřich, Martin

Umění a náboženství v díle Alberta Vyskočila

roč. 17, č. 2 (2006), s. 228–249


Bedřich, Martin

WOO: RI aneb Současné umění z Koreje v českých kostelech (glosa o pozadí jedné výstavy)

roč. 23, č. 4 (2012), s. 234–238


Bei Ling

„Odmítám uvěřit, že bych jako básník skončil“

rozhovor připravila Zuzana Li

roč. 22, č. 3 (2011), s. 172–174


Bei Ling

Snům aby neodešly a času

přeložila Zuzana Li

roč. 22, č. 3 (2011), s. 183–186


Bekešová, Martina

Příručka prvního dotyku

roč. 12, č. 2 (2001), s. 199–202


Bekešová, Martina

Václav Pankovčín aneb Putování ze západu na východ a zpět

roč. 12, č. 1 (2001), s. 157–164


Belli, Giuseppe Gioacchino

Římské sonety

přeložil Jiří Pelán

roč. 13, č. 1 (2002), s. 114–123


Bělunková, Libuše

Buďte větroplaši!

roč. 16, č. 1 (2005), s. 77–84


Bembo, Pietro

Rozpravy asolské

přeložil Jiří Pelán

roč. 17, č. 4 (2006), s. 227–238


Bendlová, Peluška

Lidský fenomén Teilharda de Chardin

roč. 3, č. 2 (1992), s. 137–140


Bendová, Kamila

Význam Charty 77

roč. 5, č. 3 (1994), s. 159–164


Bendová, Veronika

Dušičky

roč. 25, č. 3 (2014), s. 91–98


Beneš, Josef

Boj za mír při potlesku v sále

roč. 2, č. 2 (1991), s. 171–173


Benhart, František

Hranice je můj osud

roč. 8, č. 1 (1997), s. 39–46


Benhart, František

Jak se stalo, že moje paní uvařila v Miletíně kávu z vody vídeňského původu

roč. 8, č. 1 (1997), s. 47–56


Benhart, František

Mezi básnictvím a politikou

předmět: Kocbek

roč. 6, č. 4 (1995), s. 116–121


Benhart, František

Vzpomínka na Istrii

roč. 8, č. 1 (1997), s. 35–38


Benjamin, Walter

Původ německé truchlohry

přeložil Martin Pokorný

roč. 27, č. 4 (2016), s. 18–22


Benn, Gottfried

Dílo tvrdosti a bolesti

přeložil Pavel Rejchrt

roč. 4, č. 2 (1993), s. 116–118


Benn, Gottfried

Forzýtií nadechni se naposled…

přeložil Ludvík Kundera

roč. 8, č. 2 (1997), s. 86


Benvenuto da Imola

Autor divotvůrce

přeložil Matouš Jaluška

roč. 21, č. 4 (2010), s. 161–162


Benýšek, Zbyněk

„Nic v uměleckém díle nemůže být nepravda“

rozhovor připravil Jan Šulc

roč. 26, č. 4 (2015), s. 64–67


Benýšek, Zbyněk

Zápisy

roč. 26, č. 4 (2015), s. 57–63


***

Béowulf (Tři ukázky s hodovní tematikou)

přeložil Jan Čermák

roč. 14, č. 3 (2003), s. 68–81


Beranová, Jana

Dopis Sylvě Fischerové k rulfovskému bloku Souvislostí 1/2014

roč. 25, č. 2 (2014), s. 263–264


Bergelson, David

Staroba

přeložil Petr Jan Vinš

roč. 23, č. 4 (2012), s. 115–121


Bergengruen, Werner

Špatný dům

přeložil Ivan Slavík

roč. 3, č. 2 (1992), s. 78


Berger, Michael

Mühlbergerovy Dějiny

roč. 16, č. 3 (2005), s. 142–146


Bergerová, Alena

Křesťanství po čtyřiceti letech reálného socialismu

roč. 1, č. 3 (1990), s. 116–118


Berglund, Bruce R.

Demokratický Hrad jako posvátný prostor

přeložil Martin C. Putna

roč. 18, č. 2 (2007), s. 208–221


Bergmann, Hilda

Jarní píseň – Šumava

přeložil Jan Mareš

roč. 16, č. 2 (2005), s. 133–134


Bernhard, Thomas

Je to komedie? Je to tragédie?

přeložil Tomáš Dimter

roč. 13, č. 3–4 (2002), s. 172–176


Bertram, Ernst

Černá smrt

přeložil Petr Borkovec

roč. 5, č. 4 (1994), s. 79–80


Besançon, Alain

Kdo je to císař?

přeložil Josef Mlejnek

roč. 2, č. 4 (1991), s. 24–33


***

Bezhlavci, obři, skřítci, divný místa…

předmět: legendy a pověsti staré Šumavy

přeložil Josef Rauvolf

roč. 7, č. 2–3 (1996), s. 77–89


Bezruč, Petr

Při Lysé nohy mi probili hřebem

roč. 4, č. 3 (1993), s. 2–6


Bílek, František

Josefe můj milý (Tři dopisy Františka Bílka lnářskému augustiniánovi Josefu Paterovi)

připravil Jaromír Linda

roč. 5, č. 3 (1994), s. 115–118


Bílek, Petr A.

Chaos na okraji slovníku

recenze na: Daniela Hodrová a kol., …na okraji chaosu…: Poetika literárního díla 20. století

roč. 12, č. 3–4 (2001), s. 248–253


Bílek, Petr A.

Mezi jednou básní

roč. 18, č. 4 (2007), s. 77–79


Bílek, Petr A.

Podněty k četbě

recenze na: Martin Pokorný, Způsoby četby

roč. 14, č. 4 (2003), s. 337–340


Bílek, Petr A.

Událost, či text?

recenze na: Květa Legátová, Želary

roč. 13, č. 1 (2002), s. 224–227


Bilý, Peter

Dáždnik v pavučinách, hudba lunovratu I.

roč. 17, č. 3 (2006), s. 212–215


Binar, Ivan

Modrý smíšek

roč. 21, č. 4 (2010), s. 97–105


Binar, Vladimír

Playback

roč. 3, č. 6 (1992), s. 83–85


Binar, Vladimír

Dům bolest, bolest dům… – Proti pahorku… – Žár I – Žár III 

roč. 5, č. 1 (1994), s. 151–153


Binar, Vladimír

„Poezie je hlas v činnosti“

rozhovor připravila Daniela Iwashita

roč. 21, č. 4 (2010), s. 56–74


Binar, Vladimír

Rekviem a jiné básně

roč. 21, č. 4 (2010), s. 76–81


Binding, Rudolf Georg

Rozhovor stromů

přeložil Ivan Slavík

roč. 3, č. 2 (1992), s. 74


Biron, Tadeáš

Lehounký prach

roč. 10, č. 2 (1999), s. 162–166


Bishopová, Elizabeth

Úsilí náklonnosti (Vzpomínky na Marianne Moorovou)

přeložila Mariana Housková

roč. 18, č. 4 (2007), s. 131–140


Bishopová, Elizabeth

V čekárně a jiné básně

přeložila Mariana Housková

roč. 15, č. 2 (2004), s. 91–103


Bishopová, Elizabeth

Ve vesnici

přeložila Mariana Housková

roč. 16, č. 4 (2005), s. 86–101


Bishopová, Elizabeth

Z úzkého kraje

obsahuje: U rybářských domků – Otázky cestování – Benzinová pumpa – Los – Jedno umění – Páté patro – Růžový psík 

přeložila Mariana Housková

roč. 12, č. 2 (2001), s. 130–145


Bláhová, Alena

Alice Millerová: Opomíjený klíč

roč. 7, č. 4 (1996), s. 258–259


Blaive, Muriel

Zpřístupnění archivů komunistické tajné policie: případ České republiky – od Zdeny Salivarové k Milanu Kunderovi

přeložil Petr Fantys

roč. 20, č. 4 (2009), s. 158–173


Blanchard, Nelly

Křik němého Burela a obrazy slavného Héliase

přeložily Lenka Mundevová a Karolina Koukolová

roč. 24, č. 2 (2013), s. 191–203


Blanchard, Nelly – Thomasová, Mannaig

Obnovení nepřátelství (Rétorika bretonských angažovaných básníků v sedmdesátých letech 20. století)

přeložila Lenka Mundevová

roč. 25, č. 2 (2014), s. 183–199


Blanchet, André

Franz Kafka neboli Posedlost skrytým Bohem

přeložil Josef Hradec

roč. 1, č. 2 (1990), s. 24–36


Blanchot, Maurice

Zpěv sirén – setkání s imaginárnem

přeložil Martin Pokorný

roč. 17, č. 2 (2006), s. 4–9


Blandiana, Ana

Inkoust

přeložila Libuše Valentová

roč. 15, č. 4 (2004), s. 85–88


Blandiana, Ana

Mezičas – Schovávaná – Uhodit – Jako pěna – Z diskusního příspěvku na sjezdu rumunsko-americké akademie

přeložila Libuše Valentová

roč. 2, č. 2 (1991), s. 111–115


Blatný, Ivan

Berle v Píšťanech

obsahuje: Aragon, Jean-Moulin – Czieganie na boga – Štěstí – Nazionalsocialistische Deutsche Arbeiter-Partei – Die Wälder – Politika – Otázky – Náboženství – Ze staré básně – Víra – Smíření

připravil Antonín Petruželka

roč. 6, č. 4 (1995), s. 63–66


Blatný, Ivan

„Dneska bych se omluvil a trochu bych toho už nechal“

rozhovor připravil Lubo Mauer

roč. 24, č. 2 (2013), s. 52–77


Blatný, Ivan

„Mal som sen, že z Bratislavy bolo jedno velké prostibolo“

roč. 24, č. 2 (2013), s. 96–98


Blatný, Ivan

Milicionáři vstávají

roč. 24, č. 2 (2013), s. 80–91


Blažek, Bohuslav

Apokalypsa podle futurologů

roč. 5, č. 1 (1994), s. 139–146


Blažek, Bohuslav

Apokryfnost jako úděl slova

roč. 6, č. 1 (1995), s. 11–15


Blažek, Bohuslav

Čas a prostor strukturovaný písmem

roč. 10, č. 2 (1999), s. 43–48


Blažek, Bohuslav

Čas horečnatých snů

roč. 10, č. 3–4 (1999), s. 95–117


Blažek, Bohuslav

Čechy viděné cizinci: Čechy konečně viděné

roč. 12, č. 1 (2001), s. 256–258


Blažek, Bohuslav

Čítanková republika

roč. 11, č. 3–4 (2000), s. 100–106


Blažek, Bohuslav

Demytologizace, remytologizace nebo…?

roč. 5, č. 4 (1994), s. 131–136


Blažek, Bohuslav

Duchovní dimenze současného venkova

roč. 6, č. 2 (1995), s. 231–235


Blažek, Bohuslav

Gaia: osudy jedné hypotézy

roč. 4, č. 4–5 (1993), s. 26–30


Blažek, Bohuslav

Hudebno vs. duchovno

roč. 11, č. 2 (2000), s. 36–39


Blažek, Bohuslav

Ježíš v Disneylandu

recenze na: David Lyon, Jesus in Disneyland

roč. 12, č. 1 (2001), s. 232–234


Blažek, Bohuslav

Ježíš v našich médiích

roč. 5, č. 2 (1994), s. 150–155


Blažek, Bohuslav

Kdy začne být Holan k nečtení?

roč. 11, č. 2 (2000), s. 125–129


Blažek, Bohuslav

Klamné závěry

roč. 8, č. 3–4 (1997), s. 341–373


Blažek, Bohuslav

Kniha jako návod k jednání I.

recenze na: Riane Eislerová, Síla partnerství

roč. 14, č. 3 (2003), s. 393–398


Blažek, Bohuslav

Kniha jako návod k jednání II.

roč. 14, č. 4 (2003), s. 360–365


Blažek, Bohuslav

Libčevesko Kryštofa Blažka

roč. 7, č. 2–3 (1996), s. 254–255


Blažek, Bohuslav

Malé město v rukách velkého architekta

roč. 8, č. 1 (1997), s. 228–231


Blažek, Bohuslav

Mohou být dnes knihy významným vědeckým počinem?

roč. 13, č. 2 (2002), s. 201–210


Blažek, Bohuslav

Má-li se architektura polidštit, musíme ji vnímat

roč. 12, č. 1 (2001), s. 31–43


Blažek, Bohuslav

Média jako monolog nebo dialog

roč. 3, č. 3 (1992), s. 138–144


Blažek, Bohuslav

Ne-čas a ne-bytí?

roč. 15, č. 1 (2004), s. 156–165


Blažek, Bohuslav

Několik argumentů pro regionalismus

roč. 7, č. 2–3 (1996), s. 7–9


Blažek, Bohuslav

New age newspeak?

roč. 5, č. 3 (1994), s. 58–62


Blažek, Bohuslav

O společenství a dospělosti

reakce na: Jaromír Matěna, Církev dneška – moje církev, Katolický týdeník 41/1996

roč. 7, č. 4 (1996), s. 239–246


Blažek, Bohuslav

Participace v památkové péči (Sociálněekologický pohled)

roč. 12, č. 1 (2001), s. 44–51


Blažek, Bohuslav

Princip nečitelnosti

roč. 10, č. 3–4 (1999), s. 39–65


Blažek, Bohuslav

Problém problémů

roč. 4, č. 2 (1993), s. 136–144


Blažek, Bohuslav

Spor o podobu a smysl stáří. 60.–90. léta

roč. 8, č. 2 (1997), s. 37–48


Blažek, Bohuslav

Svět po mezích růstu – modely světa od mýtu k vědě

roč. 8, č. 3–4 (1997), s. 83–88


Blažek, Bohuslav

Symboly moci: ústup ze slávy

roč. 12, č. 1 (2001), s. 52–54


Blažek, Bohuslav

Škola jako zrada dospělých na dětech

roč. 11, č. 1 (2000), s. 73–81


Blažek, Bohuslav

Tento blok

roč. 8, č. 3–4 (1997), s. 7


Blažek, Bohuslav

Vesnice: Aktuálnost venkovského způsobu života

roč. 4, č. 4–5 (1993), s. 215–220


Blažek, Bohuslav

Výchovné pověry

roč. 7, č. 4 (1996), s. 51–59


Blažek, Bohuslav

Z lůna Moona

roč. 10, č. 2 (1999), s. 171–175


Blažek, Bohuslav

Zdroje soudobého konceptu dětství

roč. 7, č. 4 (1996), s. 39–50


Blažek, Bohuslav

Zobecněná teologie osvobození: kosmická dimenze

recenze na: Leonardo Boff, Náš dům Země. Slyšet křik utlačovaných

roč. 10, č. 1 (1999), s. 242–249


Blažek, Bohuslav

Život s Macharem

roč. 11, č. 3–4 (2000), s. 88–99


Blažek, Filip

Národní kultura a písmo

roč. 10, č. 2 (1999), s. 55–60


Blažek, Filip

(Typo)grafické časopisy

roč. 10, č. 2 (1999), s. 74–75


Blažeková, Martina

Pre A., pre B., pre L.

roč. 23, č. 2 (2012), s. 91–97


Blažeková, Martina

R variácie

roč. 24, č. 1 (2013), s. 117–124


Blažeková, Martina

Rez čte

roč. 29, č. 3–4 (2018), s. 120–123


Blechová, Lenka

Pět desetiletí – pět novelistů

roč. 8, č. 3–4 (1997), s. 215–217


Blekastadová, Milada

Jan Amos Komenský – básník a umělec

roč. 3, č. 1 (1992), s. 17–25


***

Blouznivci našich hůrek (Ze sborníku dolnoújezdských adamitů)

připravil Václav Petrbok

roč. 6, č. 1 (1995), s. 71–79


Bloy, Léon

Dopisy snoubence

přeložil O. A. Tichý

roč. 3, č. 4 (1992), s. 76–86


Bloy, Léon

Krev chudého, toť peníze

přeložil Josef Florian

roč. 4, č. 3 (1993), s. 66–68


Bloy, Léon – Florian, Josef

Korespondence

roč. 3, č. 6 (1992), s. 57–66


Blumenberg, Hans

Metafora celku zakusitelnosti

přeložil Petr Babka

roč. 10, č. 3–4 (1999), s. 81–85


Bobin, Christian

Krokem bláznivým

přeložil Denis Molčanov

roč. 21, č. 2 (2010), s. 108–115


Bobin, Christian

„Nic živějšího než poezii člověk nevymyslí“

rozhovor připravila Sophie Nauleauová

přeložil Denis Molčanov

roč. 23, č. 1 (2012), s. 98–108


Bobysud, Milan

Apokryf

roč. 6, č. 1 (1995), s. 137–138


Bobysud, Milan

Na svatech klesl ostenek

roč. 25, č. 2 (2014), s. 128–130


Bobysud, Milan

Srůst dílem… – Střecha… – Dny… – U sklepa kočka…

roč. 6, č. 4 (1995), s. 154–156


Bobysud, Milan

Ve sledu zprvu… – V úskocích…

roč. 6, č. 1 (1995), s. 137–138


Boccaccio, Giovanni

O začátcích Komedie a o koncích lásky

předmět: Dante

přeložil Jiří Pelán

roč. 21, č. 4 (2010), s. 158–160


Bodet, Jaime Torres

Být

přeložil Ivan Slavík

roč. 2, č. 2 (1991), s. 97–98


Boff, Leonardo – Boff, Clodovis

Výkřik chudoby z pohledu víry

přeložila Marta Gloserová

roč. 4, č. 3 (1993), s. 55–60


Bogucká, Tereza

V prabázních svých pohřbeni

přeložil Jan Kuča

roč. 9, č. 3–4 (1998), s. 45–54


Boháč, Petr

Básník tragické křehkosti

roč. 16, č. 2 (2005), s. 20–31


Boháč, Petr

Být blízko a básnit

recenze na: Karel Šiktanc, Hrad Kost – Šarlat – Zimoviště

roč. 16, č. 1 (2005), s. 216–218


Boháč, Petr

Čekání na básníka se odkládá…

recenze na: Bogdan Trojak, Strýc Kaich se žení

roč. 16, č. 3 (2005), s. 259–262


Boháč, Petr

Domov, v němž žijeme

roč. 15, č. 2 (2004), s. 16–34


Boháč, Petr

Dopadne někdy ten džbán, pane Štolbo?

recenze na: Jan Štolba, Nedopadající džbán

roč. 18, č. 2 (2007), s. 236–240


Boháč, Petr

Inspirace z roku 2009 o díle Šedesátý devátý

roč. 20, č. 2 (2009), s. 196–200


Boháč, Petr

Jen prázdná dlaň

recenze na: Jaromír Typlt, Stisk

roč. 19, č. 2 (2008), s. 225–228


Boháč, Petr

Mateřství a vyprávění

roč. 18, č. 3 (2007), s. 4–10


Boháč, Petr

Myšlení středem

recenze na: Pegasovo poučení. Antologie české poezie 1945–2000

roč. 14, č. 1–2 (2003), s. 320–325


Boháč, Petr

Nad bezradností současné poezie

recenze na: Vojtěch Kučera, A hudba?; Jiří Koten, Aby dům

roč. 17, č. 1 (2006), s. 257–261


Boháč, Petr

Odrazy melancholikova pohledu

roč. 17, č. 2 (2006), s. 52–60


Boháč, Petr

Poezie jako potopa: poezie jako čekání budoucího

roč. 16, č. 4 (2005), s. 4–15


Boháč, Petr

Sběratel citátů, vzletných slov, zřejmostí, klišé a zajímavostí

recenze na: Jiří Kolář, Z každého z nás postupem let něco zmizí

roč. 17, č. 4 (2006), s. 283–286


Boháč, Petr

Svět ghetta

recenze na: Literární revue Weles, číslo 34

roč. 19, č. 3 (2008), s. 232–234


Bohdanovič, Maxim

Z básní

přeložil Max Ščur

přebásnil Jan Frolík

roč. 25, č. 4 (2014), s. 114–121


Bojtár, Endre

Slavnostní slova o Péteru Esterházym

přeložila Marta Morvayová

roč. 12, č. 2 (2001), s. 109–111


Bolaño, Roberto

Básně

přeložil Jan Grabec

roč. 23, č. 3 (2012), s. 99–102


Böll, Heinrich

Dopis mladému nekatolíkovi

přeložila Nikola Mizerová

roč. 29, č. 1 (2018), s. 129–136


Böll, Heinrich

„Lʼart pour lʼart kašle“

přeložila Nikola Mizerová

roč. 28, č. 2 (2017), s. 30–33


Böll, Heinrich

Nové problémy paní Saubermannové

přeložili Nikola Mizerová a Pavel Novotný

roč. 29, č. 1 (2018), s. 137–138


Böll, Heinrich

„Všechno, co přichází z druhé nebo třetí ruky, je mi podezřelé“

rozhovor připravil Heinz Ludwig Arnold

přeložila Nikola Mizerová

roč. 29, č. 1 (2018), s. 139–153


Bolton, Jonathan

Číst Patrika Ouředníka

přeložila Olga Špilarová

recenze na: Patrik Ouředník, Rok čtyřiadvacet; Patrik Ouředník, Europeana

roč. 23, č. 1 (2012), s. 111–118


***

Bombice padaju na grad

poznámka: pásmo z emailů z bombardovaného Srbska

přeložila Marta Dršatová

roč. 11, č. 1 (2000), s. 151–171


Bombitz, Attila

O kom víme, koho jsme nikdy neviděli

roč. 24, č. 1 (2013), s. 30–37


Bonnefoy, Yves

Jediná růže

přeložil Petr Král

roč. 27, č. 3 (2016), s. 52–54


Bonnefoy, Yves

Kafka a poezie

přeložil Václav Jamek

roč. 18, č. 4 (2007), s. 4–8


Bonnefoy, Yves

Sedmá strana hluku

přeložili Václav Jamek a Jiří Pelán

roč. 18, č. 1 (2007), s. 4–16


Bonowicz, Wojciech

Poslední v řadě

přeložil Jiří Červenka

obsahuje: Už jsem se vzpamatoval – Více – Druhé zvonění – Sofa – Černé ruce – Tlustá paní prošla – Tentýž – Solid

roč. 20, č. 1 (2009), s. 73–76


Bor, D. Ž.

Sen o lidské řeči

roč. 16, č. 2 (2005), s. 11–19


Borbély, Szilárd

Dokud Jezule v srdcích spí (Jesličkové mysterium)

roč. 16, č. 1 (2005), s. 203–205


Borbély, Szilárd

Chtěl jsem jim ze slov postavit pomník

připravil Róbert Kiss Szemán

přeložila Lucie Szymanowská

roč. 16, č. 1 (2005), s. 176–181


Borbély, Szilárd

Jedna cesta, devět stezek

přeložila Lucie Szymanowská

roč. 16, č. 1 (2005), s. 213–214


Borbély, Szilárd

Nemajetní

přeložil Robert Svoboda

roč. 27, č. 2 (2016), s. 176–184


Borbély, Szilárd

Pompa funebris

roč. 16, č. 1 (2005), s. 186–202


Borbély, Szilárd

Úvahy o Kaddiši

přeložila Lucie Szymanowská

roč. 16, č. 1 (2005), s. 206–212


Borges, Jorge Luis

Golem

přeložili Jan Jícha a Alena Rettová

roč. 13, č. 3–4 (2002), s. 235–243


Borkovec, Petr

8. II. – Noční chodec – 16. IV. – 27. IV. 

roč. 5, č. 2 (1994), s. 147–148


Borkovec, Petr

11. II.

roč. 4, č. 2 (1993), s. 124


Borkovec, Petr

X. (Květy) – XV.

roč. 2, č. 4 (1991), s. 194–195


Borkovec, Petr

Čtyři glosy k překladu Oresteie

roč. 15, č. 2 (2004), s. 205–209


Borkovec, Petr

Delší haiku

předmět: Ondřej Štindl, K hranici

roč. 27, č. 4 (2016), s. 175–176


Borkovec, Petr

Devět linorytů Jana Slováka

roč. 5, č. 1 (1994), s. 162–165


Borkovec, Petr

Dopis z Bruselu

roč. 20, č. 2 (2009), s. 245–246


Borkovec, Petr

Dopis z Kremže

roč. 27, č. 4 (2016), s. 194–196


Borkovec, Petr

Falconi tinnunculo

roč. 13, č. 3–4 (2002), s. 261–267


Borkovec, Petr

Hák (Storkwinkel 12)

roč. 17, č. 3 (2006), s. 104


Borkovec, Petr

Laudatio na Marka Šindelku

roč. 17, č. 4 (2006), s. 272–274


Borkovec, Petr

Lavice lhářů

roč. 30, č. 2 (2019), s. 137–141


Borkovec, Petr

List z mého lida

roč. 21, č. 4 (2010), s. 282–285


Borkovec, Petr

Ne, nezeptal…

roč. 7, č. 1 (1996), s. 199–200


Borkovec, Petr

Nová kniha Czesława Miłosze

recenze na: Czesław Miłosz, Psík při cestě

roč. 8, č. 3–4 (1997), s. 463–464


Borkovec, Petr

O dvou knihách a arkádě

roč. 4, č. 1 (1993), s. 133–134


Borkovec, Petr

O třech knihách

recenze na: Rostislav Valušek, Ztotožňování; Václav Vokolek, Nápisy; Bohdan Chlíbec, Zasněžený popel

roč. 3, č. 6 (1992), s. 127–129


Borkovec, Petr

O veselých tirážích

roč. 5, č. 4 (1994), s. 146–147


Borkovec, Petr

Orfeus mezi golfisty a lipicány. Zpráva z mezinárodního setkání spisovatelů Vilenica 97

roč. 8, č. 3–4 (1997), s. 474–478


Borkovec, Petr

Parus major

roč. 15, č. 4 (2004), s. 24–29


Borkovec, Petr

„Podávaje na veřejnosť překlad slavné Aischylovy trilogie Oresteje…“

roč. 15, č. 2 (2004), s. 186–200


Borkovec, Petr

Sníh – Kresba krajiny – Přes noc – Večer

roč. 3, č. 3 (1992), s. 110–111


Borkovec, Petr

Pokoj – Pokoj s chodbou – Gauč – Přístěnek

roč. 8, č. 3–4 (1997), s. 433–435


Borkovec, Petr

Pokoj a motýl

roč. 17, č. 1 (2006), s. 15–24


Borkovec, Petr

Pro sebe a jejich stíny

předmět: Brodskij, Chodasevič

roč. 10, č. 1 (1999), s. 182–184


Borkovec, Petr

Před sněhem

roč. 16, č. 1 (2005), s. 94–96


Borkovec, Petr

Půjdu rád

roč. 24, č. 2 (2013), s. 251–252


Borkovec, Petr

Ruka

roč. 22, č. 2 (2011), s. 107–110


Borkovec, Petr

Silnice se stromy

roč. 7, č. 2–3 (1996), s. 68–69


Borkovec, Petr

Sonagram a jiné nové básně

roč. 15, č. 3 (2004), s. 111–116


Borkovec, Petr

Stojím před obrazem (K jedné situaci v poezii Adama Zagajewského)

roč. 27, č. 1 (2016), s. 181–182


Borkovec, Petr

Strofy

roč. 14, č. 4 (2003), s. 260–275


Borkovec, Petr

V černé zeleni

roč. 25, č. 4 (2014), s. 82–86


Borkovec, Petr

Z Frajírka

roč. 19, č. 4 (2008), s. 77–79


Borkovec, Petr

Zakoušet píseň

předmět: Václav Renč

roč. 3, č. 5 (1992), s. 5–7


Borkovec, Petr

Ženský rod

roč. 15, č. 1 (2004), s. 79–85


Boros, Ladislaus

Mysterium mortis (Hypotéza rozhodnutí)

přeložil Jan Spousta

roč. 3, č. 5 (1992), s. 10–17


Bosanquetová, Theodora

Život spisovatele

přeložil Martin Pokorný

roč. 30, č. 3 (2019), s. 112–115


Boson, Nicholas

Pár slov o kornštině

přeložila Leona Macháčková

roč. 17, č. 2 (2006), s. 190–192


Bossuet, Jacques-Bénigne

A tehdy proroctví zaniknou

přeložil Vladimír Neuwirth

roč. 5, č. 1 (1994), s. 46–53


Boswell, John

Homosexualita v kultuře vrcholného středověku

přeložil Martin Hoffman

roč. 14, č. 4 (2003), s. 20–42


Botlík Oldřich, Souček David

Aby žáci uměli víc, musí být učiva méně

roč. 11, č. 1 (2000), s. 83–94


Bouldingová Maria

Zimy ducha

přeložila Michaela Freiová

roč. 1, č. 1 (1990), s. 33–38


Bouše, Zdeněk Bonaventura

Podobenství o milosrdném Samaritánovi

roč. 1, č. 3 (1990), s. 38–41


Bouše, Zdeněk Bonaventura

Věřím v církev obecnou

roč. 3, č. 6 (1992), s. 24–26


Bouška, Kamil

Nové básně

obsahuje: Trojský kůň – Těžká lyra – Mléčná dráha – Symfonie – Krátký tepelný efekt – Sníh – Jaro

roč. 21, č. 2 (2010), s. 81–83


Bouška, Kamil

Prázdný sál

obsahuje: Obyčejná věc – Prázdný sál – Domov – Kolonie – Průvan – Negramotnost – Rozpad

roč. 19, č. 4 (2008), s. 80–82


Bouška, Sigismund

Pusto a prázdno – Zmučené vrby – U hřbitova – Uplakaná okna – Pes – Cesta k nemocnému – Znamení kříže – Maurice Maeterlinck – Mrtvý Verlaine 

roč. 3, č. 6 (1992), s. 68–74


Bouška, Kamil

Sentence

roč. 28, č. 3 (2017), s. 130–133


Boyd, William

Krátká setkání

přeložil Martin Pokorný

roč. 30, č. 1 (2019), s. 138–144


Bozděchová, Ivana

Překládala jsem Seamuse Heanyho

roč. 9, č. 2 (1998), s. 103–109


Božejovský, Otakar

„Člověk nemusí mít vše“

rozhovor připravila Marina Tonzig

přeložila Veronika Matiášková

roč. 20, č. 3 (2009), s. 153–159


Brabec, Jiří

V Čechách meziválečných

rozhovor připravili Martin Valášek, Václav Petrbok a Jakub Krč

roč. 6, č. 4 (1995), s. 3–9


Brabec, Jiří

„Z obdivu, lásky a tušeného příbuzenství“

rozhovor připravil Jonáš Hájek

roč. 27, č. 2 (2016), s. 50–58


Bradstreetová, Anne

Dvě básně

obsahuje: Autorka své knize – Mému drahému a milujícímu manželovi

přeložil Tomáš Míka

roč. 7, č. 4 (1996), s. 201–202


Brandejs, Josef

Broumovsko po válce

roč. 16, č. 2 (2005), s. 169–181


Brandstaetter, Roman

Bethlehem

přeložil Jaroslav Šubrt

roč. 2, č. 4 (1991), s. 82–83


Brandstaetter, Roman

Josef Rakower se pře s Bohem

přeložila S. Voříšková

roč. 1, č. 3 (1990), s. 94–96


Brandstaetter, Roman

Tři sny proroka Jonáše

přeložil Josef Mlejnek

roč. 2, č. 2 (1991), s. 47–54


Braun, Volker

Geologická tektonika dějin

přeložili Pavel Novotný a Nikola Mizerová

roč. 26, č. 2 (2015), s. 95–102


Brennanová, Maeve

Nevěsta

přeložila Daniela Theinová

roč. 26, č. 3 (2015), s. 123–126


Brikciusová, Anna

Před porotou tří kobylek lučních

roč. 25, č. 2 (2014), s. 131–133


Britting, Georg

Zimní lampa

přeložil Ivan Slavík

roč. 3, č. 2 (1992), s. 77


Brjusov, Valerij

Ó otevři své bledé nohy

přeložil Petr Borkovec

roč. 8, č. 3–4 (1997), s. 318


Broch, Hermann

Obraz světa v románu

přeložila Naděžda Macurová

roč. 20, č. 2 (2009), s. 4–21


Brodskij, Josif

Benátské strofy

přeložila Maita Arnautová

roč. 19, č. 2 (2008), s. 76–78


Brodskij, Josif

Benátské strofy 2

přeložila Maita Arnautová

roč. 24, č. 1 (2013), s. 147–148


Brodskij, Josif

Elegický urbanista Jevgenij Rejn

přeložili Miluše Zadražilová a Ladislav Zadražil

roč. 10, č. 3–4 (1999), s. 221–227


Brodskij, Josif

Torzo

přeložil Petr Borkovec

roč. 15, č. 4 (2004), s. 60–61


Brodskij, Josif

Vodoznaky

přeložili Tomáš Glanc a Jana Kleňhová

roč. 14, č. 4 (2003), s. 218–227


Brodskij, Josif

Zármutek a rozum

přeložil Tomáš Míka

roč. 8, č. 2 (1997), s. 178–219


Brousek, Antonín

„Nevydané básně zůstávají živější“

rozhovor připravili Barbora Chybová a Petr Šrámek

roč. 23, č. 2 (2012), s. 109–120


Broński, Maciej (= Wojciech Skalmowski)

Isaac Bashevis Singer (1904–1991)

přeložil Josef Hradec

roč. 2, č. 4 (1991), s. 209–213


Bruni, Nikolaj Alexandrovič

Já viděl smrt, běžela troufale

obsahuje: Na smrt sestry – V. I. Leninovi – Odloučení – Píseň – U malinké mojí chaloupky… – Sestře – Matce – Sovětským letcům

přeložil Michal Laštovička

roč. 10, č. 1 (1999), s. 174–181


Bryan, Mikuláš

1–2–3–et–4–5–6–7–8: na okraj bretonského a českého lidového tance

roč. 24, č. 2 (2013), s. 179–183


Bryan, Mikuláš

Přežít písní

roč. 24, č. 2 (2013), s. 158–172


Brzáková, Pavlína

Oko a přirozené nazírání světa u tradičních národů

roč. 12, č. 2 (2001), s. 39–41


Březina, Otokar

Vládnoucí… 

roč. 1, č. 1 (1990), s. 4–5


Břicháček, Václav

Hodnoty a každodenní život

roč. 7, č. 4 (1996), s. 236–239


Buber, Martin – Rogers, Carl

Rozhovor mezi Martinem Buberem a Carlem Rogersem

roč. 4, č. 4–5 (1993), s. 234–236


Buddeus, Ondřej

Aperspektivní textový subjekt

obsahuje: poetika2.rtf – 1. lokálně-klimatická perspektiva – 2. tautologická perspektiva – 3. egocentrická perspektiva – 4. objektivní perspektiva – 5. lyrická perspektiva – 6. From an Anglo-American Point of View – 7. (de)strukturální perspektiva – 8. femininní perspektiva – 9. románová perspektiva – 10. imagistická perspektiva – 11. divadelní perspektiva – 12. finální perspektiva

roč. 20, č. 4 (2009), s. 95–104


Buddeus, Ondřej

Solární panel naruby (obraz Jiřího Franty nvoaejivneoiano final home, 2009)

roč. 22, č. 3 (2011), s. 23–39


Buddeus, Ondřej

Ze života rorýsů

roč. 18, č. 4 (2007), s. 88


***

„Budu vyprávět o poklidném životě olivy“ (Výbor ze současné okcitánské poezie)

(Jean-Frédéric Brun, Philippe Gardy, Jean-Claude Forêt, Robert Lafont)

přeložil Josef Prokop

roč. 25, č. 2 (2014), s. 234–238


Bulatovič, Miodrag

Východisko z kruhu

přeložila Lenka Blechová

roč. 8, č. 3–4 (1997), s. 219–225


Bulgakov, Sergej

Na hostině bohů (Pro et contra)

přeložil Martin C. Putna

roč. 2, č. 4 (1991), s. 45–59


Burel, Hervé

Historie jedné rodiny z Dolní Bretaně

přeložila Karolina Koukolová

roč. 24, č. 2 (2013), s. 204–207


Bureš, Leo – Hauber, Jiří – Chlíbec, Bohdan – Murrer, Ewald – Szpuk, Roman – Kolmačka, Pavel

Překračování času

roč. 1, č. 1 (1990), s. 69–75


Burian, Václav

Z poznámek o naději

roč. 13, č. 3–4 (2002), s. 272–274


Buriánková, Magdalena

Čeští malíři v Bretani

roč. 17, č. 2 (2006), s. 214–225


Bušta, Pavel

Milostné básně

roč. 27, č. 3 (2016), s. 101–103


Butler, Peter

Ukázka vypravěčské ironie v próze Jana Opolského

roč. 30, č. 4 (2019), s. 103–110


***

Být jak Jack Sparrow (Současná polská poezie – nejen – metafyzická)

obsahuje: Kudyba, Wojciech: Przysłop – Agnieszka Kuciak: Jenom tygři – Agnieszka Kuciak: Odměna – Wojciech Bonowicz: Co může a co nemůže být – Wojciech Bonowicz: Být jako Jack Sparrow – Artur Nowaczewski: Amsterdam

přeložili Jiří Červenka a Jan Faber

roč. 21, č. 1 (2010), s. 102–108


Bzonková, Radka [= Rubilina, Radka]

Biblio-nonstop nad Bodamským jezerem

roč. 19, č. 1 (2008), s. 143–150


Bzonková, Radka [= Rubilina, Radka]

Happening v tuhém stalinismu

roč. 22, č. 3 (2011), s. 17–22


Bzonková, Radka [= Rubilina, Radka]

Jen jeden osud

roč. 19, č. 3 (2008), s. 172–176


Bzonková, Radka [= Rubilina, Radka]

Malčik naoborot a jeho Kniha mrtvých

roč. 16, č. 4 (2005), s. 73–85


Bzonková, Radka [= Rubilina, Radka]

Moji bibliotěki

roč. 19, č. 1 (2008), s. 160–162


Bzonková, Radka [= Rubilina, Radka]

„Nepovedená skica bytí“

předmět: Anna Barkovová

roč. 15, č. 4 (2004), s. 184–190


Bzonková, Radka [= Rubilina, Radka]

Nymfeo

roč. 16, č. 1 (2005), s. 92–93


Bzonková, Radka [= Rubilina, Radka]

Třikrát poprvé

předmět: Miluše Zadražilová

roč. 24, č. 3 (2013), s. 106–109


Bzonková, Radka [= Rubilina, Radka]

Veselé přemrštěnosti

recenze na: Saša Sokolov, Palisandreia

roč. 22, č. 4 (2011), s. 239–243


Calvino, Italo

Obnažené poprsí

přeložila Alena Dvořáková

roč. 30, č. 1 (2019), s. 24–26


Camus, Albert

Svatba v Tipase

přeložil Denis Molčanov

roč. 22, č. 4 (2011), s. 72–77


Canxue

Původ zámku: nad četbou Kafky

přeložil František Reismüller

roč. 24, č. 2 (2013), s. 4–10


Capellanus, Andreas

Umění dvorné lásky

přeložil Petr Šourek

roč. 17, č. 4 (2006), s. 159–167


Caseyová, Maud

Rodová linie

přeložila Magda Melichová

roč. 30, č. 1 (2019), s. 119–123


Catalano, Alessandro

Angelo Maria Ripellino a Pražské jaro

roč. 19, č. 2 (2008), s. 103–105


Catalano, Alessandro

Dopis z Japonska

přeložila Alice Flemrová

roč. 20, č. 3 (2009), s. 222–230


Catalano, Alessandro

Dopis z Padovy

roč. 19, č. 2 (2008), s. 216–220


Catalano, Alessandro

Dějiny habsburské monarchie čtvrtstoletí po Evansovi

přeložila Helena Mahlerová

recenze na: Winkelbauer, Thomas. Ständefreiheit und Fürstenmacht

roč. 16, č. 2 (2005), s. 234–238


Catalano, Alessandro

Hledání nového umění před první světovou válkou

roč. 24, č. 4 (2013), s. 112–145


Catalano, Alessandro

Italský deník kardinála Arnošta z Harrachu a bouřlivý rok 1638

přeložila Helena Mahlerová

roč. 13, č. 3–4 (2002), s. 29–45


Catalano, Alessandro

K nevydané Antologii italské renesance Václava Černého

roč. 13, č. 3–4 (2002), s. 135–140


Catalano, Alessandro

Kauza Kundera? Problém je (možná) jinde…

roč. 20, č. 4 (2009), s. 174–180


Catalano, Alessandro

Mýtus magické Prahy

přeložil Václav Marek

recenze na: Petr Demetz, Praha černá a zlatá; A. M. Ripellino, Magická Praha

roč. 12, č. 1 (2001), s. 144–156


Catalano, Alessandro

Pietro Domenico Bartoloni z Empoli – italský učenec 18. století o českých králích a mělnickém vínu

přeložila Helena Mahlerová

roč. 13, č. 3–4 (2002), s. 99–107


Catalano, Alessandro

„Rademus barbas Italis“: Italové a Češi nejen po Bílé hoře

roč. 13, č. 3–4 (2002), s. 9–14


Catalano, Alessandro

Rakouské osmnácté století

recenze na: Karel Vocelka, Österreichische Geschichte 1699–1815

roč. 14, č. 4 (2003), s. 353–356


Catalano, Alessandro

Samizdat mezi pamětí a utopií

roč. 24, č. 3 (2013), s. 158–159


Catalano, Alessandro

Svět české aristokracie trochu jinak

recenze na: Petr Maťa, Svět české aristokracie (1500–1700)

roč. 15, č. 3 (2004), s. 242–245


Catalano, Alessandro

Viewegh, Urban a politika

přeložila Helena Mahlerová Giordana

roč. 13, č. 2 (2002), s. 256–261


Catalano, Alessandro

Viewegh, Urban a politika

přeložila Helena Mahlerová Giordana

recenze na: Michal Viewegh, Báječná léta s Klausem; Miloš Urban, Paměti poslance parlamentu

roč. 13, č. 2 (2002), s. 256–261


Catalano, Alessandro

Výchova románu v Čechách: Problémy a tendence české prózy devadesátých let

přeložila Alice Flemrová

roč. 13, č. 1 (2002), s. 178–188


Catalano, Alessandro

Zdeněk Kalista a svobodní zednáři

roč. 16, č. 1 (2005), s. 166–172


Catalano, Alessandro

Zdeněk Kalista aneb Nekonečný boj proti obrovské přesile

roč. 16, č. 1 (2005), s. 98–111


Cejp, Tomáš

Poznámka k Taizé

roč. 2, č. 2 (1991), s. 178–181


Cejp, Tomáš

U Kamenného zvonu

předmět: Bohuslav Reynek

roč. 3, č. 2 (1992), s. 135–137


Cejp, Tomáš

Zápasení

roč. 2, č. 1 (1991), s. 60–66


Celan, Paul

Růže nikoho

obsahuje: Tolik hvězd… – Chymická – A la pointe acérée

přeložil Miloš Tomasco

roč. 14, č. 1–2 (2003), s. 124–127


Celan, Paul

Ve výši úst

přeložil Miloš Tomasco

roč. 5, č. 2 (1994), s. 115–119


Celan, Paul

Vyraž ke Sprévě, zajdi k Havole

přeložil Miloš Tomasco

roč. 17, č. 3 (2006), s. 75–80


Césaire, Aimé

Některá má přísloví

přeložil Vojtěch Šarše

roč. 28, č. 2 (2017), s. 155–161


***

Cesta v prachu dohořívá

(Pavel Kolmačka, Zbyněk Hejda, Marek Toman, Ludvík Kundera, Miroslav Salava, Jiří Červenka, Miloš Doležal, Jan Slovák, Petr Borkovec, Jiří Mědílek, Petr Maděra, Karel Křepelka, Vratislav Färber, Martin Josef Stöhr, Rostislav Valušek, Martin Souček, Jaromír Zelenka, Věra Jirousová)

připravil Štěpán Nosek

roč. 7, č. 2–3 (1996), s. 64–73


Cieslar, Jiří

Oko – pohled odjinud

roč. 12, č. 2 (2001), s. 69–72


Cílek, Václav – Neubauer, Zdeněk – Putna, Martin C.

Karlštejn jako archa záchrany aneb Král, Grál, Antikrist

roč. 7, č. 2–3 (1996), s. 175–184


Cílek, Václav

Andělský příběh o mrtvé a živém, dvou pavích perech a životu věčném

roč. 6, č. 3 (1995), s. 237–239


Cílek, Václav

Blaník a Highgrove v roce 1996: pokračování legendy grálové

roč. 7, č. 2–3 (1996), s. 24–37


Cílek, Václav

Karlštejn jako archa záchrany aneb Král, Grál, Antikrist

roč. 7, č. 2–3 (1996), s. 174–184


Cílek, Václav

Krajinou živého prostoru

roč. 4, č. 4–5 (1993), s. 125–130


Cílek, Václav

Svatý Vojtěch – posmrtné putování pastýře zběsilého lidu

roč. 8, č. 1 (1997), s. 279–285


Claudel, Paul

Křížová cesta

přeložil Ivan Slavík

roč. 2, č. 1 (1991), s. 95–101


Claudel, Paul

Náboženství a básnictví

přeložil Otomar Radina

roč. 2, č. 1 (1991), s. 101–105


Cluny, Claude-Michel

Filozofovo zklamání

přeložil Matěj Petrů

recenze na: Patrik Ouředník, Příhodná chvíle, 1855

roč. 23, č. 1 (2012), s. 139–140


Coetzee, J. M.

Daniel Defoe, Robinson Crusoe

přeložila Alena Dvořáková

roč. 15, č. 2 (2004), s. 12–15


Coetzee, J. M.

Sám se svým člověkem

přeložila Alena Dvořáková

roč. 15, č. 2 (2004), s. 5–11


Colagrande, Paolo

Ouředníkovi utopisté plují do Nového světa

přeložil Ivo Slušný

roč. 23, č. 1 (2012), s. 141–142


Cortés, Alfonso

Okno – Tanec hvězd

přeložil Ivan Slavík

roč. 2, č. 2 (1991), s. 96–97


Coufal, Milan

Jazýčky plné ohně

roč. 22, č. 2 (2011), s. 111–119


Courbet, Jean-Marc

„Otázka regionálních kultur je univerzální“

rozhovor připravil Vít Pokorný

roč. 25, č. 2 (2014), s. 149–154


Crace, Jim

Ďáblova spíž

přeložil Petr Onufer

roč. 17, č. 1 (2006), s. 52–56


Crace, Jim

Imaginární kontinenty a arkádie

rozhovor připravil Petr Kopecký

roč. 17, č. 1 (2006), s. 42–50


Cremona, Florio

Obléhání Prahy roku 1648

přeložila Helena Mahlerová

roč. 13, č. 3–4 (2002), s. 63–70


Cros, Charles

Hieroglyf – Bilance

přeložil Jaroslav Kabíček

roč. 7, č. 1 (1996), s. 188–190


Cvetajevová, Marina

Verše Čechám

přeložila Jana Štroblová

roč. 3, č. 4 (1992), s. 103–110


Cypkin, Leonid

Deset minut čekání

přeložila Jana Kleňková

roč. 17, č. 3 (2006), s. 118–124


Cypkin, Leonid

Léto v Baden-Badenu

přeložila Jana Kleňhová

roč. 19, č. 4 (2008), s. 83–95


Czapska, Maria

„Šťastné dítě, ještě nic nechápeš!“

přeložil Jaroslav Šubrt

roč. 19, č. 2 (2008), s. 163–167


Czapski, Józef

Derviš (Chaim Soutine)

přeložil Jaroslav Šubrt

roč. 19, č. 2 (2008), s. 189–197


Czapski, Józef

Krvavé volání Varšavy (Otevřený dopis J. Maritainovi a F. Mauriacovi)

přeložil Josef Mlejnek

roč. 19, č. 2 (2008), s. 187–188


Czapski, Józef

„Post mortem… konečně jsem našel ten správný titul“ (Záznamy z deníků)

přeložil Jaroslav Šubrt

roč. 19, č. 2 (2008), s. 207–214


Czapski, Józef

Starobělské vzpomínky

přeložil Josef Mlejnek

roč. 19, č. 2 (2008), s. 175–186


Čábela, Josef

Filozofie

recenze na: Arno Anzenbacher, Úvod do filozofie

roč. 1, č. 3 (1990), s. 125–126


Čadková, Daniela

Nová Oresteia Arnošta Dvořáka a otázka adaptace

roč. 15, č. 2 (2004), s. 217–221


Čáp, Jan

Flann O’Brienovy Řeči pro pláč

roč. 8, č. 3–4 (1997), s. 301–303


Čapek, Jan Blahoslav

„Mne zajmi, pane můj…“

roč. 3, č. 1 (1992), s. 5


Čapek, Jan Blahoslav

O českém monotématismu

roč. 3, č. 6 (1992), s. 53–57


Čapek, Josef

„Opravdu zůstávám Vaším věčným dlužníkem“ (Dopisy Josefa Čapka Josefě Hrdinové)

roč. 24, č. 4 (2013), s. 160–161


Čapek, Karel

„Jsem Vám povinen díkem za váš dokonalý překlad“ (Dopisy Karla Čapka Josefě Hrdinové)

roč. 24, č. 4 (2013), s. 153–159


Čapek, Karel

Poezie a výtvarné umění v Čechách

přeložil Jiří Pelán

roč. 24, č. 4 (2013), s. 148–152


Čapek, Karel

„Živě lituji, že jsem mohl přeložit z vašeho básnického díla pouhý zlomek“ (Karel Čapek Filippu Tommasu Marinettimu)

přeložil Jiří Pelán

roč. 24, č. 4 (2013), s. 146–147


Čarek, Jan

„Básník sám měl i svou druhou, jasnou a veselou tvář…“

roč. 30, č. 4 (2019), s. 171


Čáslavová, Petra

Vězeňský samizdat jako neznámý fenomén v dějinách československé nezávislé kultury let 1948–1989

roč. 24, č. 3 (2013), s. 194–208


Čelebič, Gojko

Letteratura Montenegro

přeložil Lenka Blechová

roč. 8, č. 3–4 (1997), s. 277–289


Čep, Jan

Nechtějí rozumět (Dodatky k sebraným spisům)

obsahuje: Nechtějí rozumět – Kulturní tradice – Hranice 

připravil Václav Petrbok 

roč. 6, č. 4 (1995), s. 21–28


Čep, Jan

Tady a tam

roč. 3, č. 2 (1992), s. 68–72


Čep, Jan

Tvoje rovnováha se zdá tak jistá! (Jan Čep Janu Franzovi)

roč. 17, č. 1 (2006), s. 218–229


Čep, Jan

Všech svatých a dušiček

roč. 1, č. 3 (1990), s. 65–67


Čermák, Jakub

Středohoří

roč. 28, č. 1 (2017), s. 88–93


Čermák, Jan

Já o panně zpívám

roč. 30, č. 1 (2019), s. 4–9


Čermák, Jan

„Práce si člověka vynalézavě hledá“

rozhovor připravil Daniel Soukup

roč. 21, č. 3 (2010), s. 51–62


Čermák, Jan

Topos hostiny

předmět: Béowulf – Pan Gawain a Zelený rytíř

roč. 14, č. 3 (2003), s. 59–67


Čermák, Josef

Mezinárodní souvislosti Liblické konference o Franzi Kafkovi

roč. 26, č. 1 (2015), s. 35–54


Čermáček, Petr

Jsou už jen krátká odpoledne… – Nahé okno… – V kostech dýně zkouším…

roč. 7, č. 4 (1996), s. 226


Černohlávek, Jiří

Dva příběhy – Pod lesem – Klapý 

roč. 1, č. 2 (1990), s. 94–95


Černý, František

„Paměti se nepíšou proto, aby se nic neřeklo“

rozhovor připravil Petr Šrámek

roč. 20, č. 4 (2009), s. 78–90


Černý, Václav

Claudelův lyrický verš

roč. 2, č. 1 (1991), s. 105–109


Černý, Václav

Co zbývá z TGM

roč. 3, č. 6 (1992), s. 36–50


Černý, Václav

Slovo úvodem: K Antologii italské renesance

roč. 13, č. 3–4 (2002), s. 141–151


Čert, Jim

Člověk je dutina – Balada o prasvětle

roč. 4, č. 1 (1993), s. 98


Červenka, Jiří

Cesta do Šateineiai

roč. 1, č. 4 (1990), s. 96–100


Červenka, Jiří

Cestou

roč. 7, č. 2–3 (1996), s. 66–67


Červenka, Jiří

Doktor „Živého“?

předmět: Boris Pasternak, Doktor Živago

roč. 2, č. 2 (1991), s. 182


Červenka, Jiří

Dopisy, vzpomínky, sny

roč. 24, č. 1 (2013), s. 95–103


Červenka, Jiří

Krajina rozmluv

roč. 15, č. 2 (2004), s. 109–111


Červenka, Jiří

Mrazivé květy

obsahuje: Cestou ze Šatova – Tváš spící – Sen – Sen jako z Charmse… – Leden lásce nepřeje… – Psycho – Čím více jsi se vzdalovala…

roč. 10, č. 2 (1999), s. 167–170


Červenka, Jiří

Po potopě – Ledvice – V kantýně – Na zámek

roč. 6, č. 2 (1995), s. 179–180


Červenka, Jiří

Pocta Stanisłavu Vincenzovi

roč. 9, č. 3–4 (1998), s. 59–64


Červenka, Jiří

Píšu snad mrtvému?

roč. 24, č. 1 (2013), s. 130–132


Červenka, Jiří

Ze Znojma do Pecky

roč. 28, č. 1 (2017), s. 83–87


Červenka, Jiří

Snídaně – Ne, to nejsem já… – Kde jsi… – Nejde o vlastnictví… – Hlasy – Čím je dnes pro mě poezie…

roč. 1, č. 4 (1990), s. 129–131


Červenka, Miroslav

Apokryf

roč. 6, č. 1 (1995), s. 131–132


Červenka, Miroslav

Had – Nápis na znečištěnou řeku – Toto jsou… – Národ býka – Babylónský astrolog – Modlitba o vráceném ráji – Sebeoslovení – Podívej, trhám

roč. 2, č. 3 (1991), s. 209–214


Červenka, Miroslav

Omílání – On TV: Předpověď počasí – Na hraně chaosu

roč. 6, č. 1 (1995), s. 131–132


Červenka, Miroslav

Záření z mlhy

předmět: Bohuslav Reynek

roč. 2, č. 1 (1991), s. 82–85


Červenková, Jana

Za člověka mluví jeho jméno

předmět: Felix Vodička

roč. 28, č. 4 (2017), s. 161–162


Češka, Jakub

Vzpomínka na Markétu Brouskovou

roč. 30, č. 2 (2019), s. 174–177


Čihák, Libor

Volání v čase adventním – Na popeleční středu 

roč. 2, č. 4 (1991), s. 197–198


Čiháková, Barbora

Básnické texty Karla Pecky

roč. 28, č. 1 (2017), s. 144–153


Čichoň, Petr

Bar vysoko nad mořem

recenze na: Jaroslav Erik Frič, Kolotoče bílé hlasy

roč. 5, č. 2 (1994), s. 162


Činátl, Kamil

Jak číst v obecném zájmu?

recenze na: V obecném zájmu. Cenzura a sociální regulace literatury v moderní české kultuře 1794–2014

roč. 29, č. 1 (2018), s. 25–31


Činátl, Kamil

Škola, kněz a učitel (Katolická církev a osvícenské reformy obecného školství)

roč. 11, č. 1 (2000), s. 26–43


***

Čtení ze Svatováclavské bible

připravil Ondřej Koupil

roč. 26, č. 4 (2015), s. 48–51


***

Čtyři cirkuláře

(dopisy)

roč. 5, č. 1 (1994), s. 103–106


Čtyři otázky pro Pavla Hájka, editora románu Cvrček mého krbu 

roč. 29, č. 2 (2018), s. 121–122


Čumba, Ladislav

Wittgensteinova kniha faktů

roč. 25, č. 2 (2014), s. 134–138


Dąbrowski, Tadeusz

Černý čtverec

obsahuje: Věřím 24 hodin denně – Druhá část pravdy – Pohlazení – Báseň ze současnosti – Takřka – Orfeus a Euridika – důsledně

přeložil Jiří Červenka

roč. 21, č. 1 (2010), s. 209–215


Dąbrowski, Tadeusz

Černý čtverec 

obsahuje: Kolikrát už jsem v životě umřel… – Večírek – Fragmenty milostného diskurzu – Penzionovaný profesore… – Babička má krámek… – Ve vedlejším pokoji… – Není pravda… 

přeložil Jiří Červenka

roč. 22, č. 1 (2011), s. 64–67


Dąbrowski, Tadeusz

„Pohybuji se na hranici hereze“

rozhovor připravil Jiří Červenka

přeložila Lucie Zakopalová

roč. 22, č. 1 (2011), s. 52–61


Dačický z Heslova, Mikuláš

Gloria in excelsis Deo – Jáma pamětnice – předmluva k Pamětem

roč. 1, č. 4 (1990), s. 137–138


Dadié, Bernard B.

Vzhůru, Afriko!

přeložil Vít Pokorný

roč. 28, č. 2 (2017), s. 162–168


Dachovský, Karel

O modlitbě – Karlov

roč. 1, č. 2 (1990), s. 96–97


Damas, Léon Gontran

Oko za zub

přeložil Vojtěch Šarše

roč. 28, č. 2 (2017), s. 148–154


Daniel, Ladislav

Beuys + souvislosti

roč. 3, č. 1 (1992), s. 119–120


Daniel, Ladislav

Ribera a souvislosti

roč. 3, č. 2 (1992), s. 134–135


Dante Alighieri

Lenoch Belacqua

přeložili Jaroslav Vrchlický, Karel Vrátný, O. F. Babler a Vladimír Mikeš

roč. 21, č. 4 (2010), s. 187–194


Dante Alighieri

Láska je to, co ušlechtilé srdce

přeložili Václav Černý a Emanuel Frynta

roč. 13, č. 3–4 (2002), s. 153


Dante Alighieri

Setkání s Odysseem (Peklo, zpěv XXVI)

přeložil Jiří Pelán

roč. 21, č. 4 (2010), s. 213–217


Dante Alighieri

Útok šelem a pekelné brány

přeložila Sylvie Richterová

roč. 21, č. 4 (2010), s. 163–170


Dante Alighieri

Z Dantovy lyriky

přeložil Jiří Pelán

roč. 21, č. 4 (2010), s. 142–151


Daněk, Hnát

Drbu rybu za uchem

roč. 28, č. 1 (2017), s. 101–105


Daněk, Václav

Bez J. K. Vzpomínka na mladšího spolužáka

roč. 7, č. 1 (1996), s. 194–197


Daněk, Václav

„To je věc dalších bláznů“

rozhovor připravil Michal Jurman

roč. 20, č. 1 (2009), s. 148–151


Daníček, Jiří

Pod prázdným nebem… – Kdo nebyl odešel… – Do rána moudřejšího… – Malá elegie 

roč. 2, č. 1 (1991), s. 153–156


Darío, Rubén

Charitas

přeložil Ivan Slavík

roč. 2, č. 2 (1991), s. 89–90


David IV. Budovatel

Kajícné zpěvy

přeložil Václav A. Černý

roč. 4, č. 3 (1993), s. 85–94


Davie, Donald

Dva typy verše

přeložil Martin Pokorný

roč. 15, č. 3 (2004), s. 106–107


Davie, Donald

T. S. Eliot: konec jedné éry

přeložil Martin Pokorný

roč. 25, č. 3 (2014), s. 36–46


Dawson, Christopher

Problém budoucnosti: totální sekularizace, nebo návrat ke křesťanské kultuře

přeložil Miroslav Kratochvíl

roč. 3, č. 1 (1992), s. 36–43


Deane, Seamus

Přecházení řeky – Návrat – Kořeny

přeložil Štěpán Nosek

roč. 8, č. 3–4 (1997), s. 309–311


Deane, Seamus

Překročit hranici

přeložil Štěpán Nosek

roč. 12, č. 3–4 (2001), s. 57–58


Debeljak, Aleš

Grand hotel Evropa

obsahuje: Tváře před zdí – Meteorologický obraz – Grand hotel Evropa – Plody milosti – Pastýřský přeložil František Benhart

příběh – Námezdní vojáci

roč. 8, č. 1 (1997), s. 220–223


Debeljak, Aleš

Hranice jazyka, hranice světa?

přeložil František Benhart

roč. 8, č. 1 (1997), s. 216–219


Debeljak, Aleš

Slovinská básnická tradice a Edvard Kocbek

přeložila Zuzana Semínová

roč. 8, č. 1 (1997), s. 159–165


Décaudin, Michel a Étienne-Alain, Hubert

Malá historie jednoho pojmenování: literární kubismus

přeložila Magdaléna Fričová

roč. 9, č. 1 (1998), s. 127–144


Dehmel, Richard

Očekávání – Doma u krbu – Teď a vždycky – Hlas ve tmě – Richard Dehmel Idě Coblenzové

přeložili Václav Petrbok a Petr Borkovec

roč. 6, č. 3 (1995), s. 68–71


***

Dějiny Slovanských mystifikací (Hájek z Libočan, Balbín, Škultéty, Rohoň, Rulík, Marek, Palacký, Vinařický, Havlíček, Kollár, Krolmus, Arbes, E. Beneš, Zd. Nejedlý, A. Horák)

připravili Václav Petrbok a Martin Valášek

roč. 6, č. 2 (1995), s. 185–201


Delerm, Philippe

Interiér

přeložila Tereza Límanová

roč. 22, č. 1 (2011), s. 39–40


Deleuze, Gilles

Čím se liší anglo-americká literatura

přeložil Martin Pokorný

roč. 22, č. 3 (2011), s. 152–161


Demeter, František

Dvě dětské písničky

přeložila Milena Hübschmannová

obsahuje: Už jsem velká – Kytara

roč. 7, č. 4 (1996), s. 161


Demeterová, Helena

Saraka

přeložila Milena Hübschmannová

roč. 7, č. 4 (1996), s. 155–156


Deml, Jakub

Básník, šílenství a mrtvice – Za našimi větami – Pojď, bratře můj…

roč. 4, č. 1 (1993), s. 83–85


Deml, Jakub

Jakub Deml Jaroslavu Durychovi

roč. 5, č. 1 (1994), s. 43–45


Deml, Jakub

Jindy kterákoli věc – Dvě písně

roč. 4, č. 1 (1993), s. 7–8


Deml, Jakub

K dílu Jakuba Demla (Korespondence s biskupskou konsistoří)

poznámka: výňatek z knihy Pro budoucí poutníky a poutnice

roč. 1, č. 1 (1990), s. 79–80


Deml, Jakub

Sedm let jsem u vás sloužil (ukázka z rukopisných vzpomínek na Josefa Floriana)

připravila Daniela Iwashita

roč. 23, č. 4 (2012), s. 4–10


Deml, Jakub

Žalm kající

roč. 11, č. 3–4 (2000), s. 5–6


***

Demonia Factory (Noví jihoameričtí básníci)

(José Carlos Yrigoyen, Héctor Hernández Montecinos, Maurizio Medo, Alejandro Tarrab, Paul Guillén, Alan Mills, Ernesto Carrión)

přeložil Petr Zavadil

roč. 20, č. 2 (2009), s. 211–240


Denemarková, Radka

Bernstein znamená jantar

roč. 23, č. 2 (2012), s. 228–231


Denemarková, Radka

Dopis Ester od Wannsee

roč. 19, č. 4 (2008), s. 240–246


Denemarková, Radka

Hodiny z olova

roč. 27, č. 4 (2016), s. 83–90


Denemarková, Radka

Máš mě za šílenou? Já tebe taky! (Rosalba Carriera: Vlastní [moje] podobizna)

roč. 20, č. 4 (2009), s. 40–45


Denemarková, Radka

„Neboť toto nám zbývá: lopotit se pomocí špatné řeči, kterou tu máme k dispozici“ 

předmět: Ingeborg Bachmannová

roč. 22, č. 2 (2011), s. 51–61


Deres, Kornélia

Chlupatáta

přeložil Tomáš Vašut

roč. 27, č. 2 (2016), s. 70–75


Derrida, Jacques

Co je to poesie?

přeložil Karel Thein

roč. 6, č. 1 (1995), příloha, s. X–XIII


Derrida, Jacques

Svědek všech chvil: za Mauricem Blanchotem

přeložil Martin Pokorný

roč. 17, č. 2 (2006), s. 10–16


Děržavin, Gavrila Romanovič

Chvála venkovského života

přeložil Jaroslav Kabíček

roč. 15, č. 3 (2004), s. 54–56


Děržavin, Gavrila Romanovič

Pozvání na oběd – Vyznání – Poslední osmiverší

přeložil Jaroslav Kabíček

roč. 7, č. 1 (1996), s. 163–166


***

Devatero podob slovinského sonetu 

(France Prešeren, Milan Jarc, Božo Vodušek, Tone Pavček, Dane Zajc, Veno Taufer, Tomaž Šalamun, Milan Jesih, Peter Kolšek)

připravili František Benhart a Peter Svetina; přeložili Josef Hiršal (Prešeren) a František Benhart

roč. 8, č. 1 (1997), s. 133–141


Devatine, Flora

Básně

přeložila Moe Binar

roč. 26, č. 1 (2015), s. 88–92


Devatine, Flora

Francouzská Polynésie se musí pustit do psaní!

rozhovor připravily Moe a Teata Binarovy

roč. 26, č. 1 (2015), s. 74–86


Děžinský, Milan

Dívat se na štíty domů

recenze na: From a Terrace in Prague

roč. 22, č. 4 (2011), s. 243–245


Děžinský, Milan

Pochodeň Walta Whitmana

roč. 29, č. 2 (2018), s. 4–7


Dickinson, Emily

Přijď zvolna, ráji!

přeložila Eva Klimentová

roč. 24, č. 1 (2013), s. 140–146


Didi-Huberman, Georges

Formy přežívají: dějiny se otevírají

přeložil Jiří Pelán

roč. 19, č. 4 (2008), s. 138–149


Didunyk, Tomáš

Obyvatelé

roč. 8, č. 2 (1997), s. 57–75


Dichtl, Josef

Dneska – Tanec mrtvých v Polné na Šumavě – Poslední pes z našeho dvora

přeložil Jan Mareš

roč. 16, č. 2 (2005), s. 141–142


Dimter, Tomáš

Bernhard o Bachmannové, Bachmannová o Bernhardovi

roč. 13, č. 3–4 (2002), s. 185–189


Dimter, Tomáš

Homér na smetišti

roč. 30, č. 3 (2019), s. 182–188


Když si překladatel nedá opravdu dobrý pozor… 

(diskuse: Alena Dvořáková, Viktor Janiš, Miroslav Jindra)

předmět: Margaret Atwoodová Dobré kosti

roč. 18, č. 1 (2007), s. 187–205


Dittrich, František

Vzpomínka na Zdeňka Kalistu

roč. 16, č. 2 (2005), s. 254–256


Diviš, Ivan

Jedna loď

roč. 2, č. 2 (1991), s. 156–162


Diviš, Ivan

Jizba

roč. 4, č. 2 (1993), s. 76–86


Diviš, Ivan – Mertl, Věroslav – Sak, Robert – Slavík, Ivan – Suchý, Josef

Až přijde chvíle, to bude setkání! (Vzpomínky na F. D. Mertha)

roč. 6, č. 3 (1995), s. 135–136


Djebar, Assia

Horečka v dětských očích

přeložil Denis Molčanov

roč. 21, č. 2 (2010), s. 77–80


Djebar, Assia

Mlčení písma

přeložil Denis Molčanov

roč. 21, č. 2 (2010), s. 74–76


Dlask, Jan

Debata Tikkanen–Kihlman: jedna z největších literárních polemik finských Švédů

roč. 27, č. 4 (2016), s. 134–144


***

Dnes Wales i život v něm dýchá již jen stěží… (Velšská středověká poezie)

přeložili Leoš a Vladimíra Šatavovi 

roč. 17, č. 2 (2006), s. 150–162


Dobeš, Jan

Demokracie a církev: od nepřátelství ke spolupráci

recenze na: Hans Maier, Revoluce a církev

roč. 12, č. 2 (2001), s. 158–162


Dobeš, Jan

Kniha o tom, co se nestalo

recenze na: Muriel Blaive, Promarněná příležitost

roč. 13, č. 2 (2002), s. 284–291


Dobeš, Jan

Konec, nebo začátek evropské éry?

recenze na: Felix Gilbert – David C. Large, Konec evropské éry

roč. 15, č. 1 (2004), s. 193–195


Dobeš, Jan

Nejenom Vídeň na přelomu nejenom století

recenze na: Carl E. Schorske, Vídeň na přelomu století

roč. 12, č. 1 (2001), s. 244–252


Dobeš, Jan

(Ne)nalomená víra starého bolševika

recenze na: Arnošt Kolman, Zaslepená generace

roč. 16, č. 4 (2005), s. 271–275


Dobeš, Jan

Od světovlády k troskám – aktivní hráč i pasivní objekt

recenze na: Eberhard Jäckel, Německé století

roč. 16, č. 1 (2005), s. 241–244


Dobeš, Jan

Příliš jednoduchá diagnóza

recenze na: Thierry Wolton, Rudohnědá – nemoc 20. století

roč. 15, č. 2 (2004), s. 240–244


Dobeš, Jan

Recept proti intelektuální závislosti

roč. 12, č. 3–4 (2001), s. 268–275


Dobeš, Jan

Richard Wagner a Adolf Hitler: přímý duchovní následník, nebo jen vzdálený příbuzný?

recenze na: Jan P. Kučera, …je hodně Hitlera ve Wagnerovi

roč. 13, č. 1 (2002), s. 268–274


Dobeš, Jan

Stále naléhavé svědectví

recenze na: Victor Klemperer, Deníky 1933–1941

roč. 13, č. 3–4 (2002), s. 305–309


Dobeš, Jan

Úskalí biografií – z viníka obětní beránek

recenze na: Werner Maser, Hermann Göring

roč. 16, č. 3 (2005), s. 273–275


Dobeš, Jan

Všední ctnosti i nectnosti v mezních situacích

recenze na: Tzvetan Todorov, V mezní situaci

roč. 11, č. 3–4 (2000), s. 261–267


Dobiáš, Dalibor

Invariant životního příběhu

roč. 23, č. 3 (2012), s. 150–158


Dobiáš, Dalibor

K polské reflexi současné literatury

recenze na: Jerzy Jarzębski, Apetyt na Przemianę

roč. 9, č. 3–4 (1998), s. 273–275


Dobiáš, Dalibor

Úvodem

roč. 23, č. 3 (2012), s. 126–129


Dokládal, Petr

Vážený a milý otče…

Dopis duchovnímu otci Janu Jandourkovi

roč. 6, č. 1 (1995), s. 152–153


Doležal, Martin

Za přízraky mrtvých

recenze na: Giorgio Bassani, Pamětní deska v Mazziniho ulici

roč. 13, č. 3–4 (2002), s. 289–290


Doležal, Miloš

Čechy krásné, Čechy mé 

roč. 29, č. 2 (2018), s. 58–62


Doležal, Miloš

Do hájenky na Mazury (Vratislav – Varšava – Pranie – Varšava)

roč. 25, č. 1 (2014), s. 81–89


Doležal, Miloš

Dva kreslíři. Tmy, stíny, zátiší

roč. 9, č. 1 (1998), s. 336–338


Doležal, Miloš

Dvakrát o fotografii

roč. 6, č. 4 (1995), s. 163–165


Doležal, Miloš

Dřevěný sloup

roč. 5, č. 2 (1994), s. 172–173


Doležal, Miloš

GGG

předmět: Gertruda Gruberová-Goepfertová

roč. 27, č. 3 (2016), s. 114–117


Doležal, Miloš

Hlavy, tváře, obličeje Pavla Brázdy

roč. 4, č. 3 (1993), s. 128–129


Doležal, Miloš

Chiméry tesklivé, šmoury těla

roč. 6, č. 2 (1995), s. 217–221


Doležal, Miloš

Jan Franz byl i pro nejbližší přátele záhadou

roč. 17, č. 1 (2006), s. 184–188


Doležal, Miloš

Jaro – Oknem – Sníh… – Vzdušný proud…

roč. 2, č. 3 (1991), s. 222–223


Doležal, Miloš

Jaro

roč. 7, č. 2–3 (1996), s. 67


Doležal, Miloš

K Borové (Z listu profesoru Josefu Franzovi)

roč. 17, č. 1 (2006), s. 206–208


Doležal, Miloš

Křesťanská akademie Řím: Pokus o portrét jednoho exilového vydavatelství

roč. 13, č. 1 (2002), s. 125–137


Doležal, Miloš

Malíř pronásledovaný krkavci aneb Prtioko na vandru

roč. 5, č. 3 (1994), s. 144–146


Doležal, Miloš

Mezi Varšavou, Lublinem a Krakovem

roč. 15, č. 3 (2004), s. 93–105


Doležal, Miloš

Na lesních mýtinách a ve skalních stěnách

roč. 7, č. 2–3 (1996), s. 255–257


Doležal, Miloš

Na trnech aneb něco o autorovi kreseb

roč. 4, č. 1 (1993), s. 130–132


Doležal, Miloš

Nahoře a dole, tedy malé, nepatrné, průhledné

roč. 8, č. 1 (1997), s. 250–252


Doležal, Miloš

Nenápadnost trávy

roč. 6, č. 3 (1995), s. 235–236


Doležal, Miloš

O vnímání a vkořenění

roč. 6, č. 1 (1995), s. 149–150


Doležal, Miloš

Pod bílým orlem (Praha-Krakov-Varšava-Krakov-Praha)

roč. 21, č. 1 (2010), s. 152–160


Doležal, Miloš

Poezja to nie sralnia (Dopis z Krakova)

roč. 28, č. 3 (2017), s. 312–316


Doležal, Miloš

Polské knoflíky

roč. 18, č. 4 (2007), s. 89–94


Doležal, Miloš

Poznámky k poslední básnické sbírce Jana Vladislava

roč. 20, č. 1 (2009), s. 48–50


Doležal, Miloš

Samota nesmírně zmnožená

roč. 12, č. 1 (2001), s. 108–110


Doležal, Miloš

Svity nad cestami. Krajiny duše. Rozžíhání tmy

roč. 7, č. 1 (1996), s. 222–224


Doležal, Miloš

Ticho torza v bílé tóze

roč. 22, č. 2 (2011), s. 210–217


Doležal, Miloš

Trhlina Lumíra Zapletala

roč. 23, č. 4 (2012), s. 97–99


Doležal, Miloš

V mlze Varšavy ódy chorého (31. 10. – 7. 11. 2008)

roč. 20, č. 1 (2009), s. 94–104


Doležal, Miloš

Vynoření ze zášeří

roč. 5, č. 4 (1994), s. 148–151


Doležal, Miloš

Z dějin

roč. 25, č. 2 (2014), s. 118–122


Doležal, Miloš

zimo, děsivá jsi… – 21. den měsíce – Třikrát v březnové krajině

roč. 5, č. 3 (1994), s. 121–123


Doležal, Miloš

Zpívat, aby se neumřelo (Reportážní záznam jedné potulky po Českomoravské vrchovině)

roč. 18, č. 3 (2007), s. 154–159


Doležal, Miloš

Zuby mořského psa

roč. 19, č. 2 (2008), s. 97–100


Doležalová, Šárka

Ianus podruhé

recenze na: Věra Linhartová, Ianus tří tváří

roč. 25, č. 3 (2014), s. 222–225


Doležalová, Šárka

Poutnice bezmístím

recenze na: Věra Linhartová, Soustředné kruhy

roč. 22, č. 1 (2011), s. 235–238


Domy jiných lidí (Pět současných irských básníků: Conor O’Callaghan, David Wheatley, Vona Groarkeová, Sinéad Morrisseyová, Caitríona O’Reillyová)

přeložili Štěpán Nosek, Tomáš Fürstenzeller, Daniela Furthnerová

roč. 16, č. 2 (2005), s. 87–101


Donhauser, Michael

Sedmnáct diptychů prózou

přeložila Michaela Jacobsenová

roč. 14, č. 1–2 (2003), s. 156–165


Dorosz, Krzystof

K tomu, abychom mohl být liberály, je třeba, abychom byli konzervativní

rozhovor připravil Maciej Zięmba

přeložil Josef Hradec

roč. 3, č. 2 (1992), s. 45–54


Dostál, Mojmír

Básnivý prozatér (Kratičké zamyšlení nad krátkými prózami)

roč. 30, č. 4 (2019), s. 115–119


Dostál, Mojmír

Rozvrat všech cizích krbů začíná u vlastního (Cvrček mého krbu Josefa K. Šlejhara)

roč. 29, č. 2 (2018), s. 108–120


Dostálová, Růžena

Nikos Kazantzakis a Bohuslav Martinů

roč. 7, č. 1 (1996), s. 128–131


Dostálová, Růžena

Řecko a my v dějinách

roč. 7, č. 1 (1996), s. 61–78


Došek, Karel

Siločáry krajiny

roč. 23, č. 4 (2012), s. 33–41


Drbohlav, Vladimír

Typografia

roč. 10, č. 2 (1999), s. 71–73


Drda, Adam

„Lidská paměť je zrádná“

rozhovor připravil Martin Valášek

roč. 18, č. 4 (2007), s. 42–64


Drda, Adam

Torzo II. – Nevyhnutelnost 

roč. 2, č. 1 (1991), s. 158–160


Drewermann, Eugen

Vor zanech na břehu

přeložil Jan Spousta

roč. 4, č. 2 (1993), s. 15–25


Drewermann, Eugen

Žena s krvotokem

přeložil Jan Spousta

roč. 4, č. 1 (1993), s. 135–144


Droste-Hülshoffová, Annette von

V den všech věrných zemřelých

přeložil Bohuslav Reynek

roč. 5, č. 1 (1994), s. 26–27


Drozenová, Wendy

Ikebana – Mučedníci – Pohleď… 

roč. 1, č. 2 (1990), s. 98–99


Dröscher, Vitus B.

Oko složené z tisíce očí (Fasetové oko)

přeložil Jaroslav Jankovský

roč. 12, č. 2 (2001), s. 60–64


Dršalová, Marta

Esterházyho hrabalovské prázdniny

roč. 16, č. 4 (2005), s. 22–27


Dršatová, Marta

Dva fejetony z Uher

roč. 9, č. 3–4 (1998), s. 145–150


Dršatová, Marta

Máraiho krásné prózy

recenze na: Sándor Márai, Čutora, pes s charakterem – Judita; Sándor Márai, Země, země…! – Odkaz Ester; Sándor Márai, Svíce dohořívají – Zpověď

roč. 17, č. 2 (2006), s. 270–274


Dršatová, Marta

Opravená Harmonie

recenze na: Péter Esterházy, Opravené vydání

roč. 15, č. 3 (2004), s. 218–222


Dršatová, Marta

Segedín, to já sním

roč. 9, č. 3–4 (1998), s. 263–267


Dršatová, Marta

Souvislosti v Maďarsku – Maďarské souvislosti

roč. 10, č. 3–4 (1999), s. 308–311


Dryje, František

Pozor, varlata! 

reakce na: Jiří Zizler, Bagately o Republice a varlatech Vratislava Effenbergera a Unionu – Ideálním státu Jana Čumilovského, Souvislosti 3/2013

roč. 24, č. 4 (2013), s. 242–244


Dudouit, Samuel

Bylo to krátce po nástupu sezón

přeložil Petr Král

roč. 25, č. 3 (2014), s. 113–122


Dufková, Vlasta

Dva Ferdové

obsahuje: Puberta – Dva Ferdové – Podraz – Smysl života – Inženýr – Fatum

roč. 19, č. 2 (2008), s. 85–90


Dufková, Vlasta

Krátké texty

roč. 15, č. 3 (2004), s. 79–81


Dufková, Vlasta

Můj bezdomovec

roč. 16, č. 4 (2005), s. 115–117


Dufková, Vlasta

Nerozmotám

roč. 14, č. 4 (2003), s. 276–284


Dufková, Vlasta

Tři prózy

roč. 15, č. 3 (2004), s. 68–78


Dufková, Vlasta

Vo modrým ptáčku

roč. 15, č. 1 (2004), s. 65–78


Dufková, Vlasta

Zmrtvýchvstání heteronymů

předmět: Fernando Pessoa

roč. 17, č. 1 (2006), s. 266–269


Duka, Dominik

Evangelium jednadvacátého století? (Několik myšlenek nad knihou Clauda Tresmontanta Hebrejský Kristus)

roč. 1, č. 3 (1990), s. 6–12


Duncan, Robert

Hold a elegie pro Ezru Pounda v zajetí, 12. května 1945

roč. 15, č. 1 (2004), s. 143–145


Dunín Borkovský, Josef

Písně slovanské…

přeložil J. P. Koubek

roč. 6, č. 2 (1995), s. 18–19


Durych, Jaroslav – Vašica, Josef – Králík, Oldřich – Jehlička, Ladislav 

Albertu Vyskočilovi k šedesátinám

roč. 17, č. 2 (2006), s. 259–262


Durych, Jaroslav

Doufám, že český národ pochopí

roč. 10, č. 1 (1999), s. 104–106


Durych, Jaroslav

Kouzelný kočár

roč. 1, č. 3 (1990), s. 78–89


Durych, Jaroslav

Kouzelný kočár

roč. 1, č. 4 (1990), s. 112–119


Durych, Jaroslav

„Nehledám národ, hledám člověka“

připravil Přemysl Rut

roč. 11, č. 3–4 (2000), s. 7–43


Durych, Václav

K čemu ještě Jaroslav Durych?

roč. 11, č. 3–4 (2000), s. 49–64


Durych, Václav

Mlčení Jaroslava Durycha

roč. 1, č. 3 (1990), s. 76–78


Durych, Jaroslav

Stavba z kamene

roč. 6, č. 4 (1995), s. 10–12


Dus, Jan Amos

Vina a odpuštění

roč. 15, č. 2 (2004), s. 210–216


Dus, Jan Amos

Vzít vážně pohanství v sobě: K. H. Miskote o germánství

roč. 5, č. 4 (1994), s. 36–38


Dus, Jan Amos

Židé, smysl dějin a budoucnost

roč. 5, č. 1 (1994), s. 8–16


Duvalová, Anjela – Delpastreová, Marcelle – Paulinová, Louisa

„Jsem teď na všechno sama“ (Básnířky Bretaně a Okcitánie)

přeložili Mikuláš Bryan a Josef Prokop

roč. 25, č. 2 (2014), s. 176–182


Dvorský, Stanislav

18 fragmentů Ohrady

roč. 16, č. 4 (2005), s. 102–112


Dvorský, Stanislav

Konec poezie a smrt v básnickém díle Zbyňka Havlíčka

roč. 21, č. 3 (2010), s. 102–113


Dvorský, Stanislav

Svoboda a volnost se pojí s úzkostí z rozkladu

rozhovor připravil Lukáš Jiřička

roč. 16, č. 4 (2005), s. 42–56


Dvorský, Stanislav

Židovská jména – bájení a skutečnost (Několik upřesnění k prvnímu českému poválečnému samizdatu)

roč. 28, č. 3 (2017), s. 48–62


Dvorský, Stanislav – Král, Petr

Pražští „postsurrealisté“ a existencialismus

roč. 29, č. 3–4 (2018), s. 34–45


Dvorský, Stanislav – Král, Petr – Wernisch, Ivan

Protest (zasláno)

roč. 25, č. 4 (2014), s. 235–236


Dvořák, Jiří

Revoltující svědomí

recenze na: The Conscience in Revolt. Portraits of the German Resistance 1933–1945

roč. 5, č. 4 (1994), s. 156


Dvořák, Ladislav

Mé přítmí, mé příšeří – Nejohroženější místo – A znám se 

roč. 3, č. 3 (1992), s. 6–7


Dvořák, Libor

Tři vzpomínky velmi osobní

roč. 24, č. 3 (2013), s. 96–99


Dvořák, Milan

Jak by měl ruský vzdělanec oslovit českému aneb Jak překládat odkazy na širší kulturní povědomí v písních Alexandra Galiče

roč. 9, č. 2 (1998), s. 128–133


Dvořák, Milan

Proč a jak se dělal nový český překlad Evžena Oněgina

roč. 14, č. 1–2 (2003), s. 204–213


Dvořáková, Alena

„A jeli dál“: cesty a hranice Cormaca McCarthyho

roč. 19, č. 3 (2008), s. 18–30


Dvořáková, Alena

Ať žijí duchové! (K viktoriánským duchařským historkám)

roč. 20, č. 3 (2009), s. 23–35


Dvořáková, Alena

Borgesovo básnické krédo

recenze na: Jorge Luis Borges, Ars poetica

roč. 17, č. 3 (2006), s. 248–253


Dvořáková, Alena

Co nového v Gileádu (nad romány Margaret Atwoodové)

roč. 30, č. 3 (2019), s. 11–19


Dvořáková, Alena

Čas zakoušení, čas četby: Věk nevinnosti Edith Whartonové

roč. 24, č. 1 (2013), s. 4–21


Dvořáková, Alena

Člověk starcem (Ke Coetzeeho Pomalému muži a Deníku špatného roku)

roč. 20, č. 2 (2009), s. 30–39


Dvořáková, Alena

Člověk starcem: Philip Roth 1993–2009

roč. 21, č. 2 (2010), s. 35–52


Dvořáková, Alena

Dublinské mýty

roč. 19, č. 2 (2008), s. 29–46


Dvořáková, Alena

Fakt šílená (K románu Lucy Ellmannové Ducks, Newburyport) 

roč. 30, č. 4 (2019), s. 15–20


Dvořáková, Alena

I špatným jen lepší

recenze na: Martin Hilský, Shakespeare a jeviště svět

roč. 22, č. 2 (2011), s. 4–27


Dvořáková, Alena

Inverzní Maurice – lekce lásky a ztráty

roč. 16, č. 4 (2005), s. 28–39


Dvořáková, Alena

Jak anglický román natahuje ruku časem

recenze na: Ladislav Nagy, In memoriam

roč. 27, č. 3 (2016), s. 208–210


Dvořáková, Alena

„Jak se má lidem rozumět?“ aneb Austenová znovu nalézaná

roč. 24, č. 2 (2013), s. 11–30


Dvořáková, Alena

Je třeba zabít postavu, aneb Morálka literárních úmrtí 

roč. 27, č. 2 (2016), s. 11–16


Dvořáková, Alena

Jiná pravda o psaní 

roč. 27, č. 4 (2016), s. 23–26


Dvořáková, Alena

John McGahern (1934–2006)

roč. 26, č. 4 (2015), s. 148–150


Dvořáková, Alena

K Janišovu překladu Kvítku karmínového a bílého

předmět: Michel Faber

roč. 26, č. 2 (2015), s. 11–30


Dvořáková, Alena

Když jsme umírali (po syrsku)

recenze na: Chálid Chalífa, Death Is Hard Work

roč. 30, č. 3 (2019), s. 200–203


Dvořáková, Alena

Kouzlo nemožností, aneb Ježíš ve zlatých baletních piškotech

recenze na: J. M. Coetzee, The Childhood of Jesus / The Schooldays of Jesus

roč. 27, č. 4 (2016), s. 176–181


Dvořáková, Alena

Make It New aneb O románovém vzkříšení

roč. 22, č. 1 (2011), s. 4–12


Dvořáková, Alena

Malinko moci v bezmoci (Mlíkař Anny Burnsové)

roč. 29, č. 3–4 (2018), s. 46–62


Dvořáková, Alena

Maurice odkud přeložený?

recenze na: Edward Morgan Forster, Maurice

roč. 17, č. 1 (2006), s. 272–276


Dvořáková, Alena

Moderní čtenář, bengálská noc

recenze na: Dusivá noc. Moderní bengálské povídky

roč. 21, č. 3 (2010), s. 289–294


Dvořáková, Alena

Mrtvý kocour, živá voda, zakopaná fazole

předmět: Mark Twain, Tom Sawyer 

roč. 28, č. 2 (2017), s. 23–26


Dvořáková, Alena

Na modrém pozadí naděje

recenze na: Igor Malijevský, Měsíc nad řekou Tejo

roč. 26, č. 2 (2015), s. 174–179


Dvořáková, Alena

Nad Milotovou knihou, sami a společně

recenze na: Karel Milota, Noc zrcadel

roč. 17, č. 3 (2006), s. 234–238


Dvořáková, Alena

Nad překladem Coetzeeho Deníku špatného roku

recenze na: J. M. Coetzee, Deník špatného roku

roč. 21, č. 1 (2010), s. 29–37


Dvořáková, Alena

Nesnesitelná dětinskost bytí

recenze na: Donna Tarttová, Stehlík

roč. 26, č. 3 (2015), s. 4–14


Dvořáková, Alena

Neútěšná hudba slov Kazua Ishigura

roč. 29, č. 1 (2018), s. 12–24


Dvořáková, Alena

Novela, aneb Něco mezi jako literární hodnota

roč. 28, č. 3 (2017), s. 42–47


Dvořáková, Alena

Novoviktoriánské kvítečno

recenze na: Michel Faber, Kvítek karmínový a bílý

roč. 26, č. 1 (2015), s. 4–14


Dvořáková, Alena

O literárních spoilerech (očima jednoho kazisvěta)

roč. 28, č. 4 (2017), s. 17–26


Dvořáková, Alena

O pních a laplích vědecko-fantasticky (Umina verze Emila Hakla, Bytost Václava Kahudy, Stručné dějiny Hnutí Petry Hůlové)

roč. 29, č. 2 (2018), s. 17–30


Dvořáková, Alena

Odpověď Michalu Sýkorovi

roč. 24, č. 2 (2013), s. 262–265


Dvořáková, Alena

Pět náčrtů Johna McGaherna (Komentář k překladu)

roč. 26, č. 4 (2015), s. 161–164


Dvořáková, Alena

Pod natrženou plachtou literárního nebe

roč. 27, č. 4 (2016), s. 162–166


Dvořáková, Alena

Proč Richard Flanagan tak strašně miluje slova? (Úzká cesta hluboko na sever)

roč. 25, č. 4 (2014), s. 18–29


Dvořáková, Alena

Případ Menard, případ Borg

recenze na: Text a dílo: případ Menard

roč. 15, č. 4 (2004), s. 30–41


Dvořáková, Alena

Puškinovi na památku aneb Pomníky, hrobky a pohrobci poezie (Esej o básni)

roč. 28, č. 1 (2017), s. 4–13


Dvořáková, Alena

Román macht frei? 

recenze na: Martin Amis, Zájmová zóna

roč. 25, č. 3 (2014), s. 4–19


Dvořáková, Alena

Románová fikce jako historická lež? (Kalfařův Kosmonaut z Čech)

roč. 29, č. 3–4 (2018), s. 23–33


Dvořáková, Alena

Ryderova neutěšená jízda (Nad Ishigurovým románem Neutěšenci)

roč. 30, č. 3 (2019), s. 76–77


Dvořáková, Alena

S Italem Calvinem nad obnaženým poprsím

roč. 30, č. 1 (2019), s. 27–29


Dvořáková, Alena

Sýkorův Antimidas aneb Proměny literatury při dotyku jednoho důmyslného teoretika

roč. 19, č. 4 (2008), s. 12–22


Dvořáková, Alena

V odpověď Martinu Hilskému bych ráda uvedla následující

reakce na: Martin Hilský, Shakespeare na recept a recept na Shakespeara, Souvislosti 4/2011

roč. 22, č. 4 (2011), s. 262–265


Dvořáková, Alena

Vztah J. M. Coetzeeho k anglické romanopisecké tradici

roč. 15, č. 2 (2004), s. 16–22


Dvořáková, Alena

Vážený pane Hrubý…

reakce na: Jiří Hrubý, Vážená Aleno Dvořáková…, Souvislosti 1/2009

roč. 20, č. 1 (2009), s. 240–251


Dvořáková, Alena

Výchova dětí v Čechách aneb Co se rýmuje a co nerýmuje

roč. 20, č. 1 (2009), s. 16–20


Dvořáková, Alena

Wham! Bam! Spam! aneb Dopis z Prahy (o umění šířeném vzduchem a hluku)

roč. 22, č. 3 (2011), s. 188–191


Dvořáková, Alena

Z bledé zločinkyně laureátkou

roč. 18, č. 4 (2007), s. 9–14


Dvořáková, Alena

Ztracená Austenová (milníky a patníky anglické recepce)

roč. 23, č. 4 (2012), s. 17–32


Dvořáková, Alena

Ztracená Austenová (česká recepce Austenové v letech 1900–2012)

roč. 24, č. 1 (2013), s. 38–52


Dvořáková, Alena – Válková, Marie – Jůzl, Jindřich – Fantys, Petr 

Marná překladu snaha 

předmět: Nad překladem románu Iana McEwana Sobota

roč. 18, č. 1 (2007), s. 206–236


Dvořáčková, Vlasta

Oman luční, Tužebník, Mušle

roč. 15, č. 3 (2004), s. 106–107


Dyk, Viktor

Oh, Ahasvere

roč. 4, č. 4–5 (1993), s. 13–15


Dylagowa, Hanna

Brestská unie – smír či svár

přeložil Jan Linka

roč. 7, č. 1 (1996), s. 203–208


Dymińska, Dominika

Danke

přeložila Natálie Paterová

roč. 28, č. 3 (2017), s. 143–145


Dynka, Jiří

Minimální okolí mrazícího boxu – Plastová přepravka

roč. 7, č. 4 (1996), s. 214–221


Ďurovič, Lubomír

Typologie klení ve slovanských a sousedních jazycích

přeložily Marie Kohoutová a Petra Papoušková

roč. 7, č. 2–3 (1996), s. 46–57


Eckhart, Mistr

Ubi est qui natus est rex judeorum?

přeložil Jan Sokol

roč. 2, č. 3 (1991), s. 83–88


Eco, Umberto

Viděl jsem je tancovat kolem tanků

přeložila Alice Flemrová

roč. 19, č. 2 (2008), s. 129–134


Effenberger, Vratislav

Přízrak třetí války

roč. 22, č. 4 (2011), s. 21–28


Èfron, Ariadna Sergejevna

Jeptiška

přeložila Radka Bzonková

roč. 19, č. 3 (2008), s. 203–205


Èfron, Ariadna Sergejevna

„Žít v zítřku, v navždy“: z dopisů Ariadny Efronové Borisi Pasternakovi a Adě Federolf-Škodinové

přeložila Veronika Mistrová

roč. 19, č. 3 (2008), s. 206–217


Eich, Günter

Básně ze čtyřicátých let

přeložil Jonáš Hájek

roč. 22, č. 2 (2011), s. 168–172


Eich, Günter

Odlehlé dvorce

přeložil Jonáš Hájek

obsahuje: Večerní povoz – Březnové ráno – Moréna – V říjnu přes Holledau – Niederschönhausen – Vojenské cvičiště – Gladenbach – Éós – Odlehlé dvorce – Lazaret – Jaro na Zlaté Míli – Latrína – Geisenhausen

roč. 20, č. 3 (2009), s. 98–106


Eich, Günter

Pro Ilse

přeložil Jonáš Hájek

roč. 22, č. 2 (2011), s. 208


Eichendorff, Joseph von

„To zdálo se, že nebe v tichosti políbilo zem“ 

přeložil Aleš Misař

roč. 29, č. 3–4 (2018), s. 149–152


Eichendorff, Joseph von

V stáří

přeložil Ivan Slavík

roč. 8, č. 2 (1997), s. 80–81


Eisendle, Helmut

Svoboda, jakou chci aneb Ego-washing

přeložila Nikola Mizerová

roč. 22, č. 3 (2011), s. 140–149


Ekier, Jakub

Během tebe

přeložil Petr Borkovec

roč. 15, č. 1 (2004), s. 89–91


El-Dunia, Zita

Hubit naléhavou psotu zla

recenze na: Jan Kameník, Cesta za Henochem

roč. 24, č. 3 (2013), s. 225–230


Eliot, Thomas Stearns

Dante: emoce a řád

přeložil Martin Pokorný

roč. 21, č. 4 (2010), s. 218–226


Eliot, Thomas Stearns

Chvalozpěv na světlo

přeložil Ivan Slavík

roč. 1, č. 2 (1990), s. 47–50


Eliot, Thomas Stearns

Popeleční středa

přeložil Martin Pokorný

roč. 13, č. 3–4 (2002), s. 244–252


Eliáš, bratr M. (OCSO)

Život a smrt křesťanů na Blízkém východě

roč. 8, č. 3–4 (1997), s. 159–168


***

Emblém

(Władisław Tatarkiewicz, Janusz Pelc, Teresa Michałowska, Krysztof Mrowcewicz, Jan Hynek Dlouhoveský)

připravil Jan Linka

roč. 9, č. 1 (1998), s. 25–37


Eminger, Zdeněk A.

A všichni jsme cizinci na této zemi

recenze na: Zygmunt Bauman, Cizinci před branami

roč. 28, č. 2 (2017), s. 259–261


Eminger, Zdeněk A.

K Heideggerovu Původu uměleckého díla

roč. 27, č. 4 (2016), s. 191–193


Eminger, Zdeněk A.

Kde se bere nábožensky motivované násilí

recenze na: Jonathan Sacks, Ne v Božím jménu

roč. 29, č. 3–4 (2018), s. 236–237


Eminger, Zdeněk A.

Na obojím záleží. Na životě i smrti

recenze na: Smrt a umírání v náboženských tradicích současnosti

roč. 28, č. 3 (2017), s. 307–309


Eminger, Zdeněk A.

Nač básníci v nuzný ten čas?

recenze na: Martin Heidegger, Nač básníci?

roč. 29, č. 1 (2018), s. 208–210


Eminger, Zdeněk A.

Radost nad propastí beznaděje

recenze na: Doktor vězeňských věd: Rozhovor s Jiřím Stránským

roč. 28, č. 1 (2017), s. 222–224


Eminger, Zdeněk A.

„Stojí tady a nemůže jinak“

recenze na: Tomáš Petráček, Západ a jeho víra

roč. 29, č. 1 (2018), s. 212–214


Eminger, Zdeněk A.

Tak trochu jiná kniha o Bohu

recenze na: T. N. Wright, Překvapivá naděje

roč. 29, č. 2 (2018), s. 254–258


Eminger, Zdeněk A. 

Ticho před bouří

recenze na: Jiří Padevět, Dvacet minut na vsi

roč. 30, č. 4 (2019), s. 201–203


Eminger, Zdeněk A.

Třikrát o ztraceném bohu, třikrát o ztraceném člověku

recenze na: Kam se ztratil Bůh: Vácha, Satoria, Halík

roč. 29, č. 2 (2018), s. 247–250


Eminger, Zdeněk A. 

Za Milanem Balabánem

roč. 30, č. 1 (2019), s. 186–188


Emmanuel, Pierre

Krev

přeložil Jindřich Pokorný

roč. 1, č. 1 (1990), s. 42–43


Emmanuel, Pierre

Trůnní řeč

přeložil Jindřich Pokorný

roč. 4, č. 3 (1993), s. 80–82


Énard, Mathias – Daúd, Kámel

Střet s absolutním zlem

rozhovor připravil Pierre Assouline

přeložil Denis Molčanov

roč. 27, č. 1 (2016), s. 42–51


Envoi

Mezi mapou a krajinou

roč. 14, č. 4 (2003), s. 289–294


Enzensberger, Hans Magnus

Chudák Orwell (Proč se my občané necháme dobrovolně sledovat)

přeložila Nikola Mizerová

roč. 24, č. 4 (2013), s. 4–7


Enzensberger, Hans Magnus

Chudák Orwell! (Proč se my občané necháme dobrovolně sledovat)

přeložila Nikola Mizerová

roč. 24, č. 4 (2013), s. 4–7


Enzensberger, Hans Magnus

Jak se národy vymýšlejí od psacího stolu

přeložila Nikola Mizerová

roč. 28, č. 4 (2017), s. 7–10


Enzensberger, Hans Magnus

Každodenní zázraky

přeložila Nikola Mizerová

roč. 24, č. 4 (2013), s. 8–10


Enzensberger, Hans Magnus

O neřešitelných problémech

přeložila Nikola Mizerová

roč. 27, č. 4 (2016), s. 27–30


Enzensberger, Hans Magnus

Z dějin pokroku

přeložili Nikola Mizerová a Pavel Novotný

roč. 27, č. 2 (2016), s. 60–69


Enzensberger, Hans Magnus

Zánik Titaniku

přeložil Pavel Novotný

roč. 24, č. 4 (2013), s. 60–68


Eörsi, István

Matka

přeložila Ana Okrouhlá

roč. 6, č. 1 (1995), s. 126–129


Erker, Vladimír

Kostrbaté písmo

obsahuje: Bez dechu – Pomalu jeden za druhým… – Oblaka… – Popsané listí stromů… – Ztrácí se ozvěna…

roč. 8, č. 2 (1997), s. 237–239


Erker, Vladimír

Tak na němý sonet

obsahuje: Tu i tam – Chvílemi jsem… – Už zas – Po celý den… – Sonet č. 1999

roč. 12, č. 1 (2001), s. 189–191


Erlebachová, Marie Veronika

Svatý Jan Žižka mi praví

roč. 5, č. 3 (1994), s. 76–79


Eschgfäller, Sabine

Mimo území mýtu

recenze na: Ingeborg Bachmannová, Místo pro náhody

roč. 20, č. 1 (2009), s. 209–211


Eschgfäller, Sabine

Zkus vážit slova

přeložil David Voda

obsahuje: hra na hokynářství – ta ruka – ok(n)o – dotýkat se nějakého kamene, s bílými proužky – ty, udělám si tě – laskavé zviřátko, to mnou cestuje, aby – morava je země u moře – žádnou duši – chalupka (pro tebe)? – jedno ráno – ein oktobermorgen – dívky v zoo, pokus – Šmeralova 11

roč. 20, č. 1 (2009), s. 77–84


Ess, Josef van

Ježíš a Muhammad z pohledu muslimů a křesťanů. Islámský pohled

přeložil Jan Spousta

roč. 8, č. 3–4 (1997), s. 127–131


Esterházy, Péter

Harmonia caelestis

přeložila Dana Gálová

roč. 12, č. 2 (2001), s. 92–108


Esterházy, Péter

Nemyslím na to, jestli čtenář chcípne, než to přečte

rozhovor připravil Petr Morvay

roč. 12, č. 2 (2001), s. 112–122


Esterházy, Péter

Opravené vydání

přeložil Robert Svoboda

roč. 25, č. 1 (2014), s. 159–165


Esterházy, Péter

Proublems of dz rájtr tudej

přeložila Dana Gálová

roč. 9, č. 3–4 (1998), s. 181–191


Etkind, Jefim

Řečové styly a umělecký překlad

přeložila Miluše Zadražilová

roč. 9, č. 2 (1998), s. 13–15


Fabian, Petr

Lomová pole

obsahuje: Komnaty ptáků… – Kladení pastí na myši – Soumrak… – 25. XII. – A znovu stejný starý sníh… – Celá jsi zezlátla… – Odlet 

roč. 12, č. 3–4 (2001), s. 244–247


Fabian, Petr

Máš jí napsat dopis

roč. 29, č. 1 (2018), s. 75–81


Fabian, Petr

Zůstat tu očima

roč. 22, č. 4 (2011), s. 107–112


Fabiánová, Tera

Jak jsem chodila do školy

přeložila Milena Hübschmannová

roč. 7, č. 4 (1996), s. 139–150


Fabjan, Peter

Bratrův stav mohla vylepšit pouze transplantace srdce

přeložil Tomáš Dimter

roč. 13, č. 3–4 (2002), s. 183–184


Falada, David

Vážený pane šéfredaktore…

reakce na: Franz Schindler, František Čeřovský, otec boje za dekriminalizaci homosexuálů v Československu, Souvislosti 4/2003

roč. 15, č. 1 (2004), s. 226–227


Falada, Václav

Jaký byl vlastně Jaroslav Kabíček?

roč. 7, č. 1 (1996), s. 197


Fantys, Petr

Abramsův příběh (nejen) o romantismu

recenze na: E. A. Abrams, Zrcadlo a lampa

roč. 13, č. 3–4 (2002), s. 203–209


Fantys, Petr

Bob Dylan: Písně na papíře a portrét umělce

roč. 17, č. 4 (2006), s. 16–26


Fantys, Petr

Burgess hraje postavu Shakespeara

recenze na: Anthony Burgess, Všechno, jen slunce ne

roč. 15, č. 3 (2004), s. 225–230


Fantys, Petr

Harold Bloom se chce stát kanonickým kritikem

recenze na: Harold Bloom, Kánon západní literatury

roč. 11, č. 3–4 (2000), s. 286–291


Fantys, Petr

Klasika pro hledače absolutna

recenze na: Julio Cortázar, Nebe, peklo, ráj

roč. 13, č. 1 (2002), s. 251–254


Fantys, Petr

Kniha doličná

recenze na: John Banville, Kniha doličná

roč. 11, č. 2 (2000), s. 233–235


Fantys, Petr

McEwanův dialog s modernismem

recenze na: Ian McEwan, Pokání

roč. 15, č. 1 (2004), s. 205–208


Fantys, Petr

Něco od Alasdaira Graye – Něco z kůže

recenze na: Alasdair Gray, Něco z kůže

roč. 10, č. 3–4 (1999), s. 284–287


Fantys, Petr

Padesát povídek

recenze na: Donald Barthelme, Padesát povídek

roč. 11, č. 1 (2000), s. 255–258


Fantys, Petr

Příběh trpící sebestředné celebrity, bojující za dobrou věc

recenze na: Salman Rushdie, Joseph Anton

roč. 24, č. 1 (2013), s. 266–269


Fantys, Petr

Rozum, vášeň, šílenství a labyrinty

roč. 12, č. 3–4 (2001), s. 253–257


Fantys, Petr

Technologie psaní a literatura v (literárních) teoriích

roč. 17, č. 1 (2006), s. 4–14


Fantys, Petr

To kdyby vás to zajímalo

recenze na: Jaroslav Rudiš, Grandhotel

roč. 18, č. 1 (2007), s. 274–277


Fantys, Petr

Život Lanarkův

recenze na: Alasdair Gray, Lanark

roč. 14, č. 1–2 (2003), s. 331–333


Fantysová-Matějková, Jana

Ať tě on rytířem učiní…

recenze na: Wojciech Iwańczak, Po stopách rytířských příběhů

roč. 13, č. 1 (2002), s. 274–277


Fantysová-Matějková, Jana

Dvě historičky o středověké ženě

recenze na: Regine Pernoudová, Žena v době katedrál; Leah Otis-Cour, Rozkoš a láska

roč. 14, č. 1–2 (2003), s. 346–354


Fantysová-Matějková, Jana

Nejedlého meluzínské dobrodružství

recenze na: Martin Nejedlý, Středověký mýtus o Meluzíně a rodová pověst Lucemburků

roč. 19, č. 2 (2008), s. 248–254


Fantysová-Matějková, Jana

Středověké mnišství v západní Evropě

recenze na: Hugh Lawrence, Dějiny středověkého mnišství

roč. 13, č. 3–4 (2002), s. 296–298


Fantysová-Matějková, Jana

Středověké ženy z Arga

recenze na: Edith Ennenová, Ženy ve středověku

roč. 13, č. 2 (2002), s. 278–284


Färber, Vratislav 

Dítě moje vlažně spi – Děti odcházejí

roč. 7, č. 4 (1996), s. 197–200


Färber, Vratislav

K Filtračním papírům Petra Maděry

recenze na: Petr Maděra, Filtrační papíry

roč. 25, č. 4 (2014), s. 232–233


Färber, Vratislav

K poezii Miroslava Salavy

roč. 27, č. 2 (2016), s. 95


Färber, Vratislav

Kdyby tak nesnadně… – zas zrají ořechy… – melancholická hnědel… – první seno… 

roč. 5, č. 3 (1994), s. 119–120


Färber, Vratislav

Klobouk dolů před starostmi!

roč. 23, č. 2 (2012), s. 47–58


Färber, Vratislav

Literární i hudební kritik, překladatel a odborný lékař…

roč. 18, č. 4 (2007), s. 142–145


Färber, Vratislav

Plenérista veršem

roč. 9, č. 1 (1998), s. 209–211


Färber, Vratislav

Přesné vidění?

roč. 24, č. 2 (2013), s. 138–139


Färber, Vratislav

Retúr k Aubrechtové a Olšovskému

recenze na: Svatava Aubrechtová, Návštěvy; Miroslav Olšovský, Tahiti v hlavě

roč. 30, č. 4 (2019), s. 203–205


Färber, Vratislav

Retúr k Zelenkovi, Holmanovi a Fürstenzellerovi

recenze na: Jaromír Zelenka, Překlady; Miroslav Holman, Otisky; Tomáš Fürstenzeller, Objektiv

roč. 30, č. 3 (2019), s. 207–209


Färber, Vratislav

studený úplněk… – vše splývající… – odkvétají hlohy… – Všechno pomíjivé…

roč. 1, č. 4 (1990), s. 128–129


Färber, Vratislav

Úžas

roč. 24, č. 1 (2013), s. 106–107


Färber, Vratislav

večerní (j. opolskému)

roč. 30, č. 4 (2019), s. 176


Färber, Vratislav

V těchto dnech se mnou tady je…

roč. 7, č. 2–3 (1996), s. 70


Färber, Vratislav

Změň šém!

roč. 23, č. 2 (2012), s. 59–66


Faulkner, William

Komáři

přeložil Petr Onufer

roč. 17, č. 2 (2006), s. 90–97


Fehr, Götz

Nepomuci

přeložil Jan Mareš

roč. 16, č. 2 (2005), s. 143


Fejes, László

Abur, písmo národa Komi

roč. 15, č. 3 (2004), s. 184–186


Fendrich, Radim J.

Dost bylo demytologizace

recenze na: Otakar A. Funda, Víra bez náboženství

roč. 5, č. 3 (1994), s. 141–143


Ferenčuhová, Mária

V meste psov – Plán mesta2 – Deti stále čakajú na prázdniny

roč. 17, č. 3 (2006), s. 224–227


Ferklová, Renata

Vězeň kamení (Poezie z 50. let)

předmět: Zdeněk Kalista

roč. 16, č. 1 (2005), s. 131–134


Fernandez, Dominique

Obrazy z dějin homosexuality ve filmu

přeložil Martin C. Putna

roč. 14, č. 4 (2003), s. 109–119


Feryna, Jiří

Osa

roč. 27, č. 2 (2016), s. 83–88


Fiala, Kamil

„Jak těžko býti analytikem“

roč. 18, č. 4 (2007), s. 146–162


Fiala, Petr

Felix Maria Davídek a jeho spolupracovníci (Poznámky k historii skryté církve na Moravě)

roč. 4, č. 1 (1993), s. 47–59


Fialová, Zuzana

„Jestliže si nemohu obměkčit bohy, vábím peklo.“

roč. 9, č. 1 (1998), s. 49–58


Fialová, Zuzana

Nebýt jednou z mnoha

recenze na: Božena Neumannová, Byla jsem ženou slavného muže

roč. 10, č. 2 (1999), s. 191–194


Fialová, Zuzana

Nekamenujme proroky aneb Pokus o pochopení za každou cenu

roč. 9, č. 3–4 (1998), s. 294–297


Fialová, Zuzana

Nemorální otisk skutečnosti (Borel – Baudelaire – Céline)

recenze na: Pétrus Borel, Champavert – Nemorální povídky

roč. 10, č. 3–4 (1999), s. 200–203


Fialová, Zuzana

Od každého prokletého trochu

recenze na: Ivan Slavík – Jiří Kudrnáč, Čeští prokletí básníci

roč. 10, č. 1 (1999), s. 258–260


Fialová, Zuzana

Pane šéééditeli, pane šéééditeli

recenze na: Louis Ferdinand Céline, Klaun’s band I, II

roč. 14, č. 3 (2003), s. 371–373


Fialová, Zuzana

Přímo dýkou uchem do srdce

roč. 13, č. 2 (2002), s. 129–137


Fialová, Zuzana

Řád jako projev nejvyšší svobody

roč. 11, č. 3–4 (2000), s. 44–47


Fialová, Zuzana

Samota znamená svobodu aneb Úvaha nad jednou divadelní hrou

roč. 8, č. 1 (1997), s. 248–250


Fialová, Zuzana

Svět obrazů ukrytých na dně

recenze na: Henri Michaux, Prostor uvnitř

roč. 11, č. 2 (2000), s. 228


Fialová, Zuzana

V kraji za zrcadlem Ivana Matouška

recenze na: Ivan Matoušek, Ego

roč. 8, č. 3–4 (1997), s. 459–460


Fialová, Zuzana

Život mimo dobro a zlo

recenze na: Milan Kundera, Valčík na rozloučenou

roč. 8, č. 3–4 (1997), s. 375–384


Fibich, Ondřej

Věže – Večerní – Spolu – Větrno – Podzim v zemi Jana Křtitele – Podzimní Březina – Vissiones imm chrystal I. – Vissiones imm chrystal II. – Obnovení

roč. 1, č. 1 (1990), s. 66–68


Fibich, Ondřej

Co zbývá – Podoby soumraku 

roč. 5, č. 4 (1994), s. 119–120


Fic, Igor

Barokní tvář Terezie z Avily

roč. 2, č. 2 (1991), s. 71–76


Ficino, Marsilio

O lásce aneb Platónova Hostina

přeložil Jiří Pelán

roč. 17, č. 4 (2006), s. 210–215


Fidelius, Petr

K Jirousově koncepci undergroundu

roč. 4, č. 1 (1993), s. 33–46


Fiedler, Leslie A.

Archetyp a signatura

přeložil Petr Onufer

roč. 14, č. 1–2 (2003), s. 221–234


Fiedler, Leslie A.

Kdo to byl Leslie A. Fiedler?

přeložil Petr Onufer

roč. 14, č. 1–2 (2003), s. 235–242


Fiedler, Leslie A.

Román a Amerika

přeložil Petr Onufer

roč. 18, č. 2 (2007), s. 4–16


Filipec, Lubomír

Večer v adventě – Byt, ve kterém nejdou hodiny – O Palečkovi 

roč. 1, č. 3 (1990), s. 111


Filipi, Pavel

Poslední večeře: eucharistie

roč. 14, č. 3 (2003), s. 135–140


Fínková, Eva – Marksová, Romana – Pospíšilová, Lenka

Chytit se ještěra za ocas: k antologii bretonských textů

roč. 24, č. 2 (2013), s. 222–228


Fischer, Mojmír

Setkání s Violou a jejími básněmi

předmět: Viola Fischerová

roč. 25, č. 3 (2014), s. 161–162


Fischerová, Sylva

Americký kvartet

roč. 26, č. 1 (2015), s. 112–124


Fischerová, Sylva

Celej život píšu zádušní básně (O elementárních ctnostech, které nic nestojí)

rozhovor připravili Jonáš Hájek a Magdaléna Křížová

roč. 29, č. 2 (2018), s. 46–55


Fischerová, Sylva

Co je člověk aneb Fantazie je síla

roč. 15, č. 2 (2004), s. 146–164


Fischerová, Sylva

Hřích

roč. 18, č. 4 (2007), s. 66–76


Fischerová, Sylva

Jak chtěl pánbůh Romovo dobro

roč. 22, č. 4 (2011), s. 131–137


Fischerová, Sylva

Jiný život

roč. 24, č. 3 (2013), s. 59–64


Fischerová, Sylva

Konečně za slova

roč. 14, č. 3 (2003), s. 343–350


Fischerová, Sylva

Nové básně

obsahuje: Jako – Elba – Uvnitř popisu – Smrt netřeba podezírat

roč. 21, č. 3 (2010), s. 81–87


Fischerová, Sylva

Odysseus aneb Hérós jako literární postava 1.

roč. 17, č. 3 (2006), s. 27–43


Fischerová, Sylva

Odysseus aneb Hérós jako literární postava 2.

roč. 17, č. 4 (2006), s. 48–62


Fischerová, Sylva

Silvestr na Malvazinkách

roč. 19, č. 4 (2008), s. 100–110


Fischerová, Sylva

Tady byl básník (Motolské krematorium, pohřeb Jiřího Rulfa)

roč. 25, č. 1 (2014), s. 224–226


Fischerová, Sylva

Theodicea

roč. 13, č. 2 (2002), s. 244–254


Fischerová, Sylva

Vymýšlet metafory

obsahuje: Muzeum motýlů – Dary – Chvíle letního odpoledne – Pláž v Nabeulu, Afrika – Sestra ironie

roč. 18, č. 1 (2007), s. 110–114


Fischerová, Sylva

Zázrak

roč. 15, č. 3 (2004), s. 82–92


Fischerová, Viola

Amadeo – Zkřivděný bez ženy… – Přichází ubohý… – Tyto vinice… – Už mě nebude… – Už neřekne… – Nejdřív ti vyřízli…

roč. 6, č. 3 (1995), s. 83–86


Fischerová, Viola

Básně-faksimile z archivu Mojmíra Fischera

roč. 25, č. 3 (2014), s. 163–166


Fischerová, Viola

Matečná samota

obsahuje: U domu dětství… – Pane nejsem hodna… – Nastává Tvá lidská hodina… – Být v Tobě… – Jako ptáci… – U Tebe v chrámu… – Nemít v sobě… – Co si počneme… – Schoulené tělo… – Pane dal… – Skrytě temné… – Co nakreslím Pane… – Občas mi Pane…

roč. 13, č. 1 (2002), s. 233–238


Fischerová, Viola

„Moje nejdražší kuřátko“ (dopisy Violy Fischerové otci)

připravila Sylva Fischerová

roč. 25, č. 3 (2014), s. 167–181


Fischerová, Viola

O několika ctnostech básníka Petra Hrušky

roč. 18, č. 2 (2007), s. 256–258


Fischerová, Viola

Předkonec

roč. 17, č. 3 (2006), s. 137–143


Fischl, Viktor

Anketa o překládání a překladatelích, čtení a čtenářích Bible

anketní odpověď

roč. 11, č. 1 (2000), s. 124


Fjellström, Pehr

Krátké vyprávění o lovu na medvěda u Laponců

přeložil Jan Dlask

roč. 14, č. 3 (2003), s. 9–16


Florenskij, Pavel

Mystérium chrámu jako syntéza umění

přeložila Soňa Mikátová

roč. 9, č. 1 (1998), s. 7–15


Florian, Josef

O knihách, o lidech, o umění

roč. 3, č. 1 (1992), s. 60–73


Florian, Josef

„Pro mne Synge je pravou pochoutkou“ (Z dopisů Josefa Floriana Jaroslavu Skalickému)

roč. 19, č. 3 (2008), s. 154–158


Florian, Josef

Vysoká zemská školní rado! (Josef Florian a domácí vyučování)

připravila Tereza Riedlbauchová

roč. 11, č. 1 (2000), s. 44–67


Florian, Václav

Jak se premiérova kočka s kocourem klášterního zahradníka zasloužili o mé pěvecké vzdělání

roč. 17, č. 2 (2006), s. 130–136


Floss, Pavel

Postmoderna inspiruje komeniologii?

roč. 3, č. 2 (1992), s. 16–26


Fo, Dario

Netopejrov

přeložila Marina Feltlová

roč. 18, č. 1 (2007), s. 124–134


Follain, Jean

Básně

přeložil Petr Král

roč. 28, č. 3 (2017), s. 105–111


Forková, Veronika

(Bez)bolestné prolnutí německého a polského živlu

recenze na: Stefan Schwin, Hanemann

roč. 17, č. 2 (2006), s. 274–278


Forková, Veronika

Románkem své babičky proti polským národním mýtům

recenze na: Tadeusz Konwicki, Bohyň

roč. 16, č. 2 (2005), s. 227–230


Formánková, Eva

Filosofie dialogu

roč. 4, č. 2 (1993), s. 130–133


Formánková, Eva

Filozof Jan Patočka

roč. 2, č. 3 (1991), s. 230–232


Formánková, Eva

Hodnověrná je jenom láska

recenze na: Hans Urs von Balthasar, Hodnověrná je jenom láska

roč. 2, č. 1 (1991), s. 171–174


Formánková, Eva

Jak si Václav Bělohradský představuje filozofii a křesťanství

roč. 3, č. 1 (1992), s. 121–126


Formánková, Eva

Kierkegaardova „rovnost před Bohem“

roč. 4, č. 3 (1993), s. 18–30


Formánková, Eva

Osoba a osobnost u Romana Guardiniho

roč. 1, č. 4 (1990), s. 25–32


Formánková, Eva

Román Proces a Kafkova kritika duchovnosti

roč. 2, č. 4 (1991), s. 144–165


Formánková, Eva

Rozhodni ty, obraze krásný… neboli o čem jsou pohádky

roč. 4, č. 4–5 (1993), s. 191–200


Formánková, Eva

Simone Weilová o potřebě svatosti v moderní době

roč. 3, č. 4 (1992), s. 5–21


Formánková, Eva

Ve škole

roč. 5, č. 3 (1994), s. 3–6


Formánková, Eva

Vzpomínka a otázka

roč. 3, č. 1 (1992), s. 132–134


Fousková, Hana

„Když mě požíráte zaživa“ (Z rukopisných básní)

roč. 26, č. 3 (2015), s. 61–65


Fousková, Hana

Narodila jsem se sama

roč. 17, č. 1 (2006), s. 84–89


Fousková, Hana

Průjezd

roč. 14, č. 3 (2003), s. 227–232


Frameová, Janet

Básně

přeložil Denis Molčanov

roč. 23, č. 4 (2012), s. 163–166


Frameová, Janet

Labutě

přeložila Magda Melichová

roč. 30, č. 1 (2019), s. 109–113


Frameová, Janet

Laguna

přeložil Denis Molčanov

roč. 23, č. 4 (2012), s. 142–150


Frameová, Janet

Poslední příběh

přeložil Martin Pokorný

roč. 30, č. 1 (2019), s. 136–137


Frameová, Janet

Pár slov o ruské válce

přeložil Martin Pokorný

roč. 30, č. 1 (2019), s. 100–101


Frameová, Janet

Sněhuláku, Sněhuláku

přeložil Denis Molčanov

roč. 23, č. 4 (2012), s. 153–159


Frameová, Janet

Tváře ve vodě

přeložil Denis Molčanov

roč. 23, č. 4 (2012), s. 151–152


Frameová, Janet

Za jiným létem

přeložil Denis Molčanov

roč. 23, č. 4 (2012), s. 160–162


Franěk, Jiří

Slovo o pluku Igorově aneb Ruské RKZ

roč. 6, č. 2 (1995), s. 20–39


Frank, Manfred

Rosenbergův mýtus 20. století a tradice německého myšlení

přeložil Zdeněk Opava

roč. 5, č. 4 (1994), s. 29–35


Franke, Wilhelm

Noční ves – Zvuk jeseně

přeložil Jan Mareš

roč. 16, č. 2 (2005), s. 138, 139


František z Assisi, svatý

Pták chocholouš a bratr Slunce

roč. 4, č. 4–5 (1993), s. 83–84


Franz, Jan

Úryvky z odmlčení

připravil Miloš Doležal

roč. 6, č. 4 (1995), s. 29–38


Freiová, Michaela

Vzpomínka na emancipaci

roč. 2, č. 2 (1991), s. 186–192


Friebert, Stuart

Československo

přeložil Petr Fantys

roč. 28, č. 4 (2017), s. 116–122


Friedell, Egon

Aforismy

přeložila Nikola Mizerová

roč. 25, č. 2 (2014), s. 114–117


Friedrich, Radim J.

Úvaha (nejen) o jednom protestu

recenze na: Poslední pokušení Ježíše Krista (film)

roč. 5, č. 1 (1994), s. 171–172


Friedrich, Radim J.

Z deníku bohoslovce

roč. 6, č. 2 (1995), s. 236–240


Fröhlich, František

České překlady Hanse Christiana Andersena

roč. 25, č. 2 (2014), s. 72–87


Fröhlich, František

České překlady Ibsenových her

roč. 9, č. 2 (1998), s. 59–62


Fröhlich, František

Najít to pravé slovo

rozhovor připravil Martin Valášek

roč. 15, č. 2 (2004), s. 50–62


Fröhlich, František

Takhle je to dané. Toto inscenujte!

rozhovor připravil Martin Valášek

roč. 10, č. 2 (1999), s. 37–41


Frolík, Jan

Město Přesto

roč. 24, č. 2 (2013), s. 136–137


Frolík, Jan

Útěcha z ornitologie

roč. 22, č. 3 (2011), s. 122–127


Frolíková, Alena

Rozhovor s Alenou Frolíkovou o českém (ne)porozumění Řecku

rozhovor připravil M. C. Putna

roč. 7, č. 1 (1996), s. 79–85


Frost, Robert

Zavři teď okna – Stařec v zimní noci – Aspoň jednou něco – Všechno bych času dal – Večerní zastavení v zasněženém čase – Otázka

přeložily Hana Žantovská a Bronislava Skalická

roč. 8, č. 2 (1997), s. 174–177


Frye, Northrop

Neskutečné město

předmět: T. S. Eliot

přeložil Jakub Říha

roč. 27, č. 1 (2016), s. 193–207


Frynta, Emanuel

Malíř Mikuláš Medek

roč. 18, č. 1 (2007), s. 17–32


Fulka, Josef

Foucault, nový archivář

roč. 14, č. 1–2 (2003), s. 214–220


Fulka, Josef

Popis nepřítomného (Poznámka k Raymondu Rousselovi)

roč. 14, č. 4 (2003), s. 237–243


Fulka, Josef

Tři figury beztvarosti u Amélie Nothombové

roč. 15, č. 3 (2004), s. 24–34


Fulka, Josef

Věc a pohled (Poznámka k Robbe-Grilletovi)

roč. 14, č. 3 (2003), s. 318–324


Fulka, Josef – Štichauer, Pavel

Pelánovy „modré květy“ evropské literatury

recenze na: Jiří Pelán, Kapitoly z francouzské a italské literatury

roč. 13, č. 1 (2002), s. 255–260


Fürstenzeller, Tomáš

Lux aeterna

roč. 25, č. 4 (2014), s. 87–91


Fürstenzeller, Tomáš

Pokoj s výhledem do krajiny nitra 

roč. 30, č. 3 (2019), s. 5–8


Furthnerová, Daniela

Melancholie kamene

roč. 12, č. 3–4 (2001), s. 44–50


Furthnerová, Daniela

Třináctá komnata (Soudobé irské básnířky)

roč. 14, č. 1–2 (2003), s. 256–267


Fučík, Bedřich

Exilové království samoty

roč. 3, č. 5 (1992), s. 85–91


Fučík, Bedřich

Jan Kameník: Memento slov

roč. 2, č. 3 (1991), s. 142–145


Fučík, Bedřich

Malý průvodce k velkému přátelství

roč. 2, č. 2 (1991), s. 124–142


Fučík, Bedřich

Mé svědectví o Otokaru Březinovi

roč. 1, č. 2 (1990), s. 64–69


Fučíková, Renáta

„Žádné téma není dost velké“

rozhovor připravil Petr Šrámek

roč. 29, č. 1 (2018), s. 47–62


Gabriel, Tomáš

Infantilita povýšená na dospělost

recenze na: Martin Poch, Cesta k lidem; Jiří Dynka, Kavárny

roč. 26, č. 4 (2015), s. 177–179


Gabriel, Tomáš

Laky stolu a oken

roč. 27, č. 1 (2016), s. 107–111


Gabriel, Tomáš

Návštěva nás má doma příliš dlouho

recenze na: Ondřej Buddeus, Zóna

roč. 28, č. 1 (2017), s. 213–215


Gabriel, Tomáš

Slyšíš, to se zbláznil les

recenze na: Jitka N. Srbová, Les

roč. 27, č. 4 (2016), s. 181–183


Gabriele, Mario M. – Giancaspero, Donatella Costantina – Linguaglossa, Giorgio – Grieco Rathgeb, Steven J. – Ventura, Anna

Nová estetická ontologie v italské poezii

přeložili Viola a Antonio Parente

roč. 30, č. 2 (2019), s. 72–81


Gácsová, Anna

Staré železo

přeložila Lucie Szymanowská

roč. 9, č. 3–4 (1998), s. 221–224


Gagen-Tornová, Nina

Memoria

přeložila Radka Bzonková

roč. 19, č. 3 (2008), s. 189–202


Gajdošík, Petr

Přečíst Vláčila

rozhovor připravil Ondřej Koupil

roč. 28, č. 4 (2017), s. 42–52


Gál, Evžen

Maďaři v Česku

roč. 9, č. 3–4 (1998), s. 139–144


Gál, Evžen

„Není vše postmoderní, co se třpytí“

roč. 12, č. 2 (2001), s. 85–91


Galchenová, Rivka

Realita

přeložila Daniela Theinová

roč. 30, č. 1 (2019), s. 114–118


Galchenová, Rivka

Ztracená

přeložila Daniela Theinová

roč. 26, č. 3 (2015), s. 139–148


Galič, Alexandr

Básně

(obsahuje Petěrburská romance – Balada o čistých rukou – Oblaka – Je mi všechno fuk – Balada o čertovi – Balada o nadhodnotě – Zlatokopecký valčíček – Sopotský písňový festival v srpnu 1969 – Ave Maria – Valčík jeho veličenstva aneb Jak se pije vodka ve třech – Rybářský příběh Jegora Malceva – Balada o věčném ohni – 

přeložil Milan Dvořák

roč. 9, č. 2 (1998), s. 134–163


Gallantová, Mavis

Pozdní navrátilec

přeložil Martin Pokorný

roč. 23, č. 3 (2012), s. 232–246


Gallantová, Mavis

Willi

přeložil Martin Pokorný

roč. 26, č. 3 (2015), s. 127–130


Galmiche, Xavier

„Cítit se ztracen v Holanovi má metafyzický význam“

rozhovor připravila Jitka Bednářová

roč. 20, č. 3 (2009), s. 66–74


Gao Xingjian – Yang Lian

Aby poezie byla aneb Rozprava bez odpovědi

přeložil Denis Molčanov

roč. 21, č. 2 (2010), s. 188–196


Gao Xingjian

Bible osamělého člověka

přeložil Denis Molčanov

roč. 21, č. 2 (2010), s. 171–178


Gao Xingjian

Hora duše

přeložil Denis Molčanov

roč. 17, č. 1 (2006), s. 96–109


Gao Xingjian

Ideologie a literatura

přeložil Denis Molčanov

roč. 23, č. 1 (2012), s. 16–28


Gao Xingjian

Obhajoba literatury

přeložil Denis Molčanov

roč. 17, č. 1 (2006), s. 110–121


Gao Xingjian

Prut pro mého dědečka

přeložil Denis Molčanov

roč. 17, č. 1 (2006), s. 122–138


Gao Xingjian

„Sledovat vlastní škrabošku zevnitř“

rozhovor připravil Petr Šrámek

roč. 23, č. 4 (2012), s. 44–52


García Lorca, Federico

Maurky z Jaénu: Lidová píseň andaluských Morisků z 15. století

přeložil Lumír Čivrný

roč. 8, č. 3–4 (1997), s. 4–5


García, Luis Scherz

Manipulace přírody a její etické hranice

přeložil Josef Forbelský

roč. 2, č. 2 (1991), s. 40–46


Gaži, Martin

Calcaria Stifteriana

recenze na: Adalbert Stifter, Paměti mého pradědečka

roč. 15, č. 1 (2004), s. 199–205


Gaži, Martin

Dějiny sub specie mortis

roč. 12, č. 3–4 (2001), s. 206–215


Gaži, Martin

Dějiny umění jako historie kulturní a kultovní

recenze na: Jan Royt, Obraz a kult v Čechách 17. a 18. století

roč. 10, č. 3–4 (1999), s. 272–277


Gaži, Martin

„Dotěraví Jidáši“ (Odrobinky z dějin českého antisemitismu)

roč. 9, č. 3–4 (1998), s. 23–27


Gaži, Martin

Doubkův Masaryk

recenze na: Vratislav Doubek, T. G. Masaryk a česká slovanská politika 1882–1910

roč. 11, č. 1 (2000), s. 238–240


Gaži, Martin

Durych svatovojtěšský

recenze na: Jaroslav Durych, Svatý Vojtěch

roč. 9, č. 1 (1998), s. 308–311


Gaži, Martin

Dvakrát o literatuře z Čech

recenze na: Jürgen Serke, Böhmische Dörfer; Antonín Měšťan, Česká literatura mezi Němci a Slovany

roč. 13, č. 3–4 (2002), s. 280–285


Gaži, Martin

Gončarov mezi Dostojevským, vodou a zemí

roč. 7, č. 2–3 (1996), s. 263–281


Gaži, Martin

Hercynský hvozd: Končiny literární I

roč. 16, č. 2 (2005), s. 118–132


Gaži, Martin

Hercynský hvozd: Končiny literární II

roč. 16, č. 3 (2005), s. 114–132


Gaži, Martin

Hra(vost?) všeho základem?

recenze na: Johan Huizinga, Homo ludens. O původu kultury ve hře

roč. 12, č. 2 (2001), s. 175–177


Gaži, Martin

Jezuité esejem

recenze na: René Fülöp-Miller, Moc a tajemství jezuitů

roč. 11, č. 3–4 (2000), s. 247–249


Gaži, Martin

Kniha bez jediného otazníku

recenze na: Marie L. Neudorflová, České ženy v 19. století

roč. 11, č. 1 (2000), s. 244–246


Gaži, Martin

Kniha o literárním (post)romantismu

recenze na: Zdeněk Hrbata, Romantismus a Čechy

roč. 11, č. 2 (2000), s. 235–236


Gaži, Martin

Manýristická učebnice mravů, sexuologie, psychologie a vyprávění

recenze na: Šimon Lomnický z Budče, Kupidova střela – Dětinský řápek

roč. 12, č. 1 (2001), s. 214–217


Gaži, Martin

Moře z břehů aneb Lze varovat?

roč. 6, č. 3 (1995), s. 26–36


Gaži, Martin

O mužích, ženách a prostoru veřejném, soukromém i jazykovém

recenze na: Bethke Jean Elsthainová, Veřejný muž, soukromá žena

roč. 11, č. 1 (2000), s. 246–248


Gaži, Martin

Od „čuchu k ruštině“ k třináctému apoštolu (Ze zákulisí počešťování L. N. Tolstého v letech 1888–1911)

roč. 9, č. 2 (1998), s. 110–127


Gaži, Martin

Podobenství o církvi uprostřed modloslužebného světa

recenze na: Jaroslav Durych, Děti

roč. 10, č. 1 (1999), s. 251–254


Gaži, Martin

Postihnout boha skrze tento svět

roč. 13, č. 2 (2002), s. 223–230


Gaži, Martin

Syntéza „širokých“ dějin českého 19. století?

recenze na: Jitka Lněničková, České země v době předbřeznové 1792–1848

roč. 10, č. 2 (1999), s. 198–201


Gaži, Martin

Weiner z pasti

recenze na: Marie Langerová, Weiner

roč. 11, č. 3–4 (2000), s. 282–284


Gaži, Martin

Za mariologickým dluhem dědů a pradědů

roč. 12, č. 3–4 (2001), s. 278–280


Gaži, Martin

Za slovem samoty (Richard Weiner)

roč. 6, č. 3 (1995), s. 217–220


Gaži, Martin

Ženy. Ženy! Ženy?

recenze na: Milena Lenderová, K hříchu i modlitbě

roč. 10, č. 3–4 (1999), s. 295–297


Geisslová, Irma

Finále

roč. 8, č. 2 (1997), s. 84


Gemrothová, Adéla

Blatný v Komedii

recenze na: Kabaret Ivan Blatný, Divadlo Komedie

roč. 18, č. 2 (2007), s. 253–256


Gemrothová, Adéla

Filozofický deník Ladislav Klímy – je to možné?

recenze na: Ladislav Klíma, Mea

roč. 17, č. 1 (2006), s. 253–257


Gemrothová, Adéla

Potřeba autenticity

recenze na: Barbora A. Hřebíčková, Můj Hostýn je prázdný; Jiří Pehe, Tři tváře anděla; Tomáš Zmeškal, Milostný dopis klínovým písmem

roč. 20, č. 2 (2009), s. 254–258


Gemrothová, Adéla

Zrcátko paměti

recenze na: Jáchym Topol, Cesta do Bugulmy, Divadlo na Zábradlí

roč. 18, č. 4 (2007), s. 189–192


Gensteinová, Edita

Bez soucitu vedu nitky

roč. 18, č. 4 (2007), s. 80–84


George, Stefan

Mé plavé dítě, v tvých očích stupně zřím…

přeložili Pavel Eisner, Gl., Vladimír Holeček, Ivan Slavík, Petr Borkovec 

roč. 5, č. 4 (1994), s. 51–55


George, Stefan – Hofmannsthal, Hugo von

Ten, kdo jde jinudy

přeložil Václav Petrbok

roč. 5, č. 4 (1994), s. 72–78


Gerald z Walesu

Popis Walesu

přeložil Petr Šourek

roč. 17, č. 2 (2006), s. 141–146


Gerlóczy, Márton

Čekárna

přeložil Robert Svoboda

roč. 25, č. 1 (2014), s. 200–210


Germainová, Sylvie

Kniha nocí: Noc krve

přeložila Věra Dvořáková

roč. 3, č. 5 (1992), s. 100–111


Gilbert, Jack

Odmítání nebe

přeložil Marek Suchánek

roč. 26, č. 4 (2015), s. 72–77


Gillis, Alan A.

Doma a venku

roč. 22, č. 1 (2011), s. 114–122


Gilliusová, Zinaida – Kessler, Harry – Halévy, Daniel – Ariès, Philippe – Sperber, Manès – Aeschlimann, Richard

„Šel cestami velbloudů…“ (Józef Czapski ve vzpomínkách přátel)

přeložil Jaroslav Šubrt

roč. 19, č. 2 (2008), s. 198–205


Gilson, Étienne

Spravedlnost a rozmanitost

přeložil Martin Pokorný

roč. 21, č. 4 (2010), s. 204–211


Ginsberg, Allen

Kvílení (úryvek) 

přeložil Jan Zábrana

roč. 29, č. 3–4 (2018), s. 3–4


Ginzkey, Franz Karl

Chvála ticha

přeložil Ivan Slavík

roč. 3, č. 2 (1992), s. 75


Giraudoux, Jean

Sodoma a Gomora – Rodiny

přeložila Lucie Šavlíková

roč. 6, č. 3 (1995), s. 37–47


Glanc, Tomáš

Čelit entropii

roč. 24, č. 3 (2013), s. 114–117


Glanc, Tomáš

Dopis z Brém a o Brémách

roč. 21, č. 3 (2010), s. 262–269


Glanc, Tomáš

Dopis z Moskvy

roč. 18, č. 1 (2007), s. 268–272


Glanc, Tomáš

„Řím, člověk, papír“ (Římské elegie Josifa Brodského v českém překladu)

roč. 16, č. 1 (2005), s. 39–48


Glanc, Tomáš

Samizdat jako médium

roč. 24, č. 3 (2013), s. 183–193


Glanc, Tomáš

Školení v myšlení

rozhovor připravili Martin Valášek a Petr Borkovec

roč. 16, č. 2 (2005), s. 40–54


Glanc, Tomáš

Vážená paní Arnautová…

reakce na: Maita Arnautová, Ještě k překladu Římských elegií, Souvislosti 3/2005

roč. 16, č. 3 (2005), s. 300–301


Glenmor

Právo na válku

přeložil Vít Pokorný

roč. 25, č. 2 (2014), s. 210–211


Glücková, Louise

Je strašlivé zůstat naživu

obsahuje: Svátek všech svatých – Utonulé děti – Jabloně – Nářek – Marathon – Divoký kosatec – Jarní sníh 

přeložila Veronika Revická

roč. 12, č. 3–4 (2001), s. 223–230


Goebbels, Joseph

Richard Wagner a kulturní cítění naší epochy

přeložil Martin C. Putna

roč. 5, č. 4 (1994), s. 18–21


Goethe, Johann Wolfgang

Dornburg, září 1828

přeložil Martin Pokorný

roč. 30, č. 4 (2019), s. 3–4


Goethe, Johann Wolfgang 

Skica k portrétu Winckelmanna

přeložil Martin C. Putna

roč. 13, č. 1 (2002), s. 76–82


Gogola ml., Jan – Hníková, Erika – Janeček, Vít – Mareček, Martin – Růžičková, Alice

Dimenze dokumentárnosti

poznámka: rozhovor o dokumentárním filmu

roč. 15, č. 1 (2004), s. 166–175


Gombrowicz, Witold

Risum teneatis…

přeložil Jiří Zatloukal

roč. 18, č. 3 (2007), s. 105–116


Goorma, Jacques

Z básní a poct

přeložil Petr Král

roč. 29, č. 1 (2018), s. 92–102


Gorbovskij, Gleb

Metrem – Jitro na vsi

přeložil Petr Borkovec

roč. 8, č. 3–4 (1997), s. 323


Gordon, Zbyněk Ludvík

Takový den

roč. 3, č. 5 (1992), s. 119


Grabec, Jan

Odplouvá se

roč. 22, č. 4 (2011), s. 113–116


Grabec, Jan

Odvahy se dostává

roč. 24, č. 4 (2013), s. 95–97


Grall, Xavier

Sólo

přeložil Mikuláš Bryan

roč. 25, č. 2 (2014), s. 216–223


Grall, Xavier

Vysněný bard

přeložil Vít Pokorný

roč. 24, č. 2 (2013), s. 219–221


Grauová, Šárka

Potřeba podělit se o příběhy

roč. 30, č. 3 (2019), s. 169–174


Grdina, Igor

Dub se třese, hora se třese, věrnost Slovinců se nepohne. Císař František Josef ve slovinské literatuře

přeložila Karolína Pantoflíčková; upravil Martin Valášek

roč. 8, č. 1 (1997), s. 123–132


Greacen, Robert

Otec a syn

přeložil Štěpán Nosek

roč. 12, č. 3–4 (2001), s. 62–63


Grebeníčková, Růžena

Jak se rodil koncept světové literatury

zapsal Bohuslav Blažek

roč. 8, č. 3–4 (1997), s. 73–76


Green, Julien

Co zbývá z dne (Deník 1966–1972)

přeložil Josef Hradec

roč. 2, č. 3 (1991), s. 178–205


Greengrassová, Jessie

Zpráva o úhynu velké alky slovy očitého svědka

přeložil Martin Pokorný

roč. 30, č. 1 (2019), s. 132–135


Greenlawová, Lavinia

Interiér s prodlužkou

přeložil Štěpán Nosek

roč. 24, č. 4 (2013), s. 11–14


Gregorová, Bára

Čas sester

roč. 24, č. 4 (2013), s. 102–109


Gregorová, Bára

Dopis z Krakova

roč. 21, č. 1 (2010), s. 226–228


Griffiths, Bede

Mýtus o církvi

přeložil Robert Krumphanzl

roč. 4, č. 4–5 (1993), s. 31–37


Grimmich, Šimon

K literárním vztahům Francie a Německa

recenze na: Jiří Pistorius, Doba a slovesnost

roč. 19, č. 4 (2008), s. 256–258


Grimmich, Šimon

Mezi počátkem a koncem

recenze na: Frank Kermode, Smysl konců

roč. 19, č. 2 (2008), s. 236–238


Groarkeová, Vona

Čtyři plné strany

přeložila Daniela Theinová

roč. 30, č. 2 (2019), s. 109–123


Groarkeová, Vona

Nevyřčené – Drama

přeložila Daniela Furthnerová

roč. 16, č. 2 (2005), s. 93–95


Groarkeová, Vona

Počasí jak hrom

obsahuje: Jalovcová – Náledí – Dům s anotacemi – Sen o větru – Návrat – Čekající volání – Bezděčně – Duchové – Počasí jak hrom – Svítáníčko – Milostné písně – Žolíky – Molo – Jeden půlrok – Purismus – Mořská vodní tříšť

přeložila Daniela Theinová-Furthnerová

roč. 20, č. 2 (2009), s. 110–123


Groarkeová, Vona

Trojí verze filmu (King Kong a moje matka)

přeložila Veronika Revická

roč. 20, č. 2 (2009), s. 95–109


Groarkeová, Vona

Závětrné místo

přeložila Daniela Theinová

roč. 30, č. 2 (2019), s. 99–105


Groarkeová, Vona

Způsob světla

přeložila Daniela Furthnerová

obsahuje: Duchové – Archeologie – Místní přízvuk – Gauč

roč. 18, č. 1 (2007), s. 103–107


Groch, Erik Jakub

Baba Jaga – Baba Jaga sa postavila na nohy – Odkaz Baby Jagy – Písanie – Stačnosť

roč. 17, č. 3 (2006), s. 215–218


Groch, Erik Jakub

To

obsahuje: Písanie – Vlčie maky – Mária z poľa – Breza – V autobuse – Deťom – Teplo – Pokoj – Nápev – Zima – Abstraktá – To – Domov – Druhá naivita – Bolesť – Bytie 

roč. 11, č. 1 (2000), s. 208–216


Gross, František

Někteří malíři, některá místa

roč. 9, č. 1 (1998), s. 219–223


Grossman, David

Psaní jako jediná cesta z exilu

rozhovor připravil Manuel Carcassonn

přeložil Denis Molčanov

roč. 22, č. 4 (2011), s. 57–64


Grossman, David

Žena na útěku před zprávou

přeložily Lenka Bukovská a Mariana Fisher

roč. 22, č. 4 (2011), s. 66–71


Gruberová-Goepfertová, Gertruda

Můj smutek krtek (Básně z pozůstalosti)

roč. 27, č. 3 (2016), s. 118–126


Gruberová-Goepfertová, Gertruda

Perem a štětcem (vzpomínkové fragmenty)

roč. 27, č. 3 (2016), s. 127–134


Gruberová-Goepfertová, Gertruda 

„Vzpomínám na Vás a na tasovské lesy, kudy jste mě vodil“ (Listy GGG Jakubu Demlovi a Marii Rose Junové)

roč. 27, č. 3 (2016), s. 135–138


Grünbein, Durs

Můj babylonský mozek

přeložila Wanda Heinrichová

roč. 20, č. 3 (2009), s. 4–11


Grünbein, Durs

Posmrtný Berlín a jiné básně

přeložila Wanda Heinrichová

roč. 18, č. 2 (2007), s. 109–118


Grundmannová, Heidi

Geometrie mlčení

přeložil Martin Pokorný

roč. 20, č. 1 (2009), s. 153–158


Gruntorád, Jiří

Zprávy o Libri prohibiti

roč. 2, č. 2 (1991), s. 174–176


Gruša, Jiří

Ať žije svoboda!

roč. 23, č. 3 (2012), s. 178–193


Gruša, Jiří

Evropská kultura v čase globalizace

přeložila Nikola Mizerová

roč. 26, č. 4 (2015), s. 4–10


Gruša, Jiří

O kultuře resentimentů

přeložil Mojmír Jeřábek

roč. 23, č. 3 (2012), s. 170–173


Gruša, Jiří

Prodloužení Západu

přeložil Mojmír Jeřábek

roč. 23, č. 3 (2012), s. 174–177


Gruša, Jiří

Umění stárnout

roč. 23, č. 3 (2012), s. 139–145


Gruša, Jiří

Z Rýmovaček pro Janinku

roč. 23, č. 3 (2012), s. 130–138


Grybauskas, Almis

Jediná podoba svobody

přeložil Jaroslav Kabíček

roč. 2, č. 4 (1991), s. 117–118


Grygar, Jiří

Věda a víra – jednota, nebo boj protikladů?

roč. 1, č. 1 (1990), s. 28–31


Gryphius, Andreas

Ráno – Poledne – Večer – Půlnoc – Na počátek roku 1650 – Lidská bída – Vanitas mundi – Na Kristovo narození

přeložila Františka Sokolová

roč. 2, č. 2 (1991), s. 76–81


Guardini, Romano

Esej o svatém Františku z Assisi

revize samizdatového překladu: Anna Vondráková 

roč. 1, č. 3 (1990), s. 13–17


Guardini, Romano

Odpouštění

roč. 3, č. 3 (1992), s. 53–59


Guardini, Romano

Pravdivost

přeložil Otokar Veselý

roč. 2, č. 4 (1991), s. 73–77


Guardini, Romano

„Zjevování“ jako forma života

přeložil Štěpán Špinka

roč. 2, č. 1 (1991), s. 26–30


Guidacci, Magherita

Dvojí zamyšlení

přeložil Vladimír Mikeš

roč. 2, č. 2 (1991), s. 110


Guitton, Jean

Ježíš Kristus v etapách lidského života

přeložil Josef Čábela

roč. 1, č. 4 (1990), s. 50–53


Guitton, Jean

Kardinál Newman, jeden z Otců budoucí církve

přeložil Josef Čábela

roč. 2, č. 1 (1991), s. 12–17


Gumiljov, Nikolaj Stěpanovič

Les a jiné básně

přeložil Jaroslav Kabíček

roč. 17, č. 4 (2006), s. 108–115


Gumiljov, Nikolaj Stěpanovič

Očarovaný Viking

obsahuje: Jezero Čad – Proroci – Vzpomínka – Úděs – Básníkovi – Portrét muže – Brána ráje – Konstantinopol – Otrávený – Déšť – Dělník – Kanzona prvá – Kanzona druhá – Očarovaný viking…

přeložil Jaroslav Kabíček

roč. 6, č. 2 (1995), s. 155–168


Gumiljov, Nikolaj Stěpanovič

Starý konkvistador

přeložil Jaroslav Kabíček

roč. 8, č. 2 (1997), s. 85


Gwilou, Mikael

Češi, polibte mě… (filozofický román na lehce zlomyslné notě)

přeložil Denis Molčanov

roč. 25, č. 4 (2014), s. 131–140


Gyrðir, Elíasson

Kniha od řeky Sandá

přeložila Helena Kadečková

roč. 24, č. 3 (2013), s. 81–86


Habaj, Michal + Peter Šulej, Peter Macsovszky, Martin Solotruk, Peter Bilý, Erich Groch, Nóra Ružičková, Mária Ferenčuhová, Katarína Kucbelová, Jana Pácalová

Ako čítať našu básnickú zbierku

obsahuje: Vodné hladiny, hladiny piesočné – 7 modeliek – (Trakl Track) – V zámockom parku

roč. 17, č. 3 (2006), s. 197–202


Haberzettlová, Erna

Hasnoucí záře

přeložil Jan Mareš

roč. 16, č. 2 (2005), s. 144


Hadleyová, Tessa

Náhradník

přeložila Daniela Theinová

roč. 26, č. 3 (2015), s. 170–178


Hadleyová, Tessa

Střelba do vlastních

přeložila Daniela Theinová

roč. 23, č. 3 (2012), s. 263–269


Hadleyová, Tessa

Zlé sny

přeložila Daniela Theinová

roč. 30, č. 1 (2019), s. 102–108


Hagelüken, Andreas

Akustické (mediální) umění: ars acustica a myšlenka původního umění pro rozhlas – průzkum historických rámcových podmínek v Německu

přeložil Jan Hon

roč. 20, č. 1 (2009), s. 159–178


Hájek, Jonáš

Ad revidendum

recenze na: Osamělí běžci

roč. 28, č. 3 (2017), s. 298–300


Hájek, Jonáš

Ale antibiotikum amikacin je jen jedno (Editorial)

roč. 28, č. 4 (2017), s. 98–100


Hájek, Jonáš

Antarktida je špatně (Causerie)

předmět: Jiří Rulf

roč. 25, č. 1 (2014), s. 246–248


Hájek, Jonáš

Básník v novinách

recenze na: Dílo Jaroslava Seiferta, svazek 13: Publicistika 1933–38, Dubia, Společná prohlášení

roč. 27, č. 1 (2016), s. 225–227


Hájek, Jonáš

Celý bez sebe: nad sbírkou Vteřinové smrti

předmět: Antonín Brousek

roč. 23, č. 2 (2012), s. 152–154


Hájek, Jonáš

Co zbylo z Holuba

recenze na: Miroslav Holub, Spisy IV: Paralipomena

roč. 30, č. 2 (2019), s. 163–165


Hájek, Jonáš

Diář s přesahy

obsahuje: Plavba – Příběh jezírka – Skládka – Rovnou – Večer – Koleje – Jasné dny

roč. 17, č. 2 (2006), s. 124–127


Hájek, Jonáš

Dopis z Lotyšska

roč. 20, č. 1 (2009), s. 202–203


Hájek, Jonáš

Dopis z Řecka

roč. 25, č. 3 (2014), s. 241–242


Hájek, Jonáš

Editorial

roč. 27, č. 2 (2016), s. 122


Hájek, Jonáš

Holub a Herbert

roč. 28, č. 4 (2017), s. 134–138


Hájek, Jonáš

Chci ti ukázat třezalku

roč. 30, č. 2 (2019), s. 61–68


Hájek, Jonáš

Kdepak motat se v kruhu

roč. 27, č. 1 (2016), s. 120–121


Hájek, Jonáš

Krakovské básně

roč. 23, č. 1 (2012), s. 80–88


Hájek, Jonáš

Místo medailonu i ediční poznámky

předmět: Filip Sklenář

roč. 25, č. 4 (2014), s. 148–150


Hájek, Jonáš

„Nejsem výrobce soch“

recenze na: Básně a místa: eseje o poezii

roč. 28, č. 3 (2017), s. 290–292


Hájek, Jonáš

Neposlušný Ganymed

roč. 24, č. 2 (2013), s. 252–254


Hájek, Jonáš

Nová důležitost rozlišovaného světa

recenze na: Petr Hruška, Auta vjíždějí do lodí

roč. 19, č. 1 (2008), s. 221–222


Hájek, Jonáš

Nové básně

roč. 18, č. 3 (2007), s. 66–68


Hájek, Jonáš

Poslední světový básník?

recenze na: Tomas Venclova, Čas rozpůlil se…

roč. 25, č. 4 (2014), s. 225–226


Hájek, Jonáš

Počtení o Šiktancovi

recenze na: Petr Hruška, Někde tady

roč. 21, č. 4 (2010), s. 289–292


Hájek, Jonáš

Příliš velké sousto

předmět: Friedrich Hölderlin

recenze na: Antonín Brousek, Překlady

roč. 27, č. 2 (2016), s. 213–216


Hájek, Jonáš

Rozvírací kazajka (Metrická poezie dnes) 

roč. 27, č. 3 (2016), s. 88


Hájek, Jonáš

Schránka (k obrazu Macieje Bienasze Skrzynka, 1977)

roč. 22, č. 3 (2011), s. 40–46


Hájek, Jonáš

Sumec a jiné verše

obsahuje: Příchod – Sediment – Stopa – Sumec

roč. 20, č. 3 (2009), s. 76–79


Hájek, Jonáš

Tady je Chlíbcovo

recenze na: Bohdan Chlíbec, Zimní dvůr

roč. 25, č. 3 (2014), s. 220–222


Hájek, Jonáš

Ti, kdo charakterizují Tadeusze Dąbrowského…

roč. 22, č. 1 (2011), s. 68–69


Hájek, Jonáš

V krytu

roč. 19, č. 3 (2008), s. 66–68


Hájek, Jonáš

Váhy a míry

recenze na: Miloslav Kabeláč, Symfonie Komplet

roč. 27, č. 4 (2016), s. 183–185


Hak, Pavel

Sniper

přeložil Denis Molčanov

roč. 23, č. 2 (2012), s. 216–221


Hak, Pavel

Trans

přeložil Denis Molčanov

roč. 23, č. 2 (2012), s. 222–226


Hak, Pavel

Vomito Negro

přeložil Denis Molčanov

roč. 23, č. 2 (2012), s. 209–215


Hak, Pavel

„Vyslovit svět“

rozhovor připravil Denis Molčanov

roč. 23, č. 2 (2012), s. 39–44


Halas, František 

Strhnout slovem lavinu 

roč. 4, č. 2 (1993), s. 2–4


Halas, František X.

Dopisy dvou básníků (recenze-svědectví)

recenze na: Vzájemná korespondence Františka Halase a Jana Zahradníčka

roč. 14, č. 4 (2003), s. 319–322


Hálek, Vítězslav a Neruda, Jan

Epistuly na úvod

roč. 9, č. 3–4 (1998), s. 5–6


Halmay, Petr

Koncová světla

roč. 13, č. 3–4 (2002), s. 253–260


Halmay, Petr

Oslnivě bílé

roč. 15, č. 3 (2004), s. 108–110


Halmay, Petr

Střední věk

roč. 17, č. 4 (2006), s. 132–134


Halmay, Petr

Štěpána Noska Na svobodě

recenze na: Štěpán Nosek, Na svobodě

roč. 22, č. 4 (2011), s. 254–256


Halmay, Petr

Věci se nepřestávají dít

roč. 17, č. 1 (2006), s. 90–91


Halík, Tomáš

S Tomášem Halíkem nad jeho dopisem rodině a přátelům Jiřího Němce

rozhovor připravil Bohuslav Blažek

roč. 12, č. 3–4 (2001), s. 143–146


Halík, Tomáš – Rut, Přemysl

Popelec umělců

připravil Jiří Zajíc

roč. 11, č. 2 (2000), s. 135–137


Hampl, František

Básník z nejskromnějších 

roč. 30, č. 4 (2019), s. 172–175


Hamvas, Béla

Kapka zatracení

přeložil Ondřej Szölös

roč. 1, č. 4 (1990), s. 54–61


Hamvas, Béla

Pýthia

přeložil Ondřej Szölös

roč. 3, č. 4 (1992), s. 87–94


Hanke, Jiří

Lidé starého Kladna

roč. 21, č. 1 (2010), s. 71–79


Hardwicková, Elizabeth

Večery doma

přeložil Martin Pokorný

roč. 26, č. 3 (2015), s. 131–138


Häring, Bernhard

Kolem humanae vitae

zapsal Gianni Licheri

přeložil Jan Spousta

roč. 4, č. 4–5 (1993), s. 243–252


Harrach, Arnošt Vojtěch

„Kromě ústřic měli jsme též čerstvého jesetera“: Konec sporu o Univerzitu

přeložila Helena Mahlerová

roč. 13, č. 3–4 (2002), s. 71–72


Hartman, Tomáš

Emmerichová a Brentano

roč. 12, č. 3–4 (2001), s. 147–160


Hartmetz-Sagerová, Olga

Modlitba u stolu

přeložil Jan Mareš

roč. 16, č. 2 (2005), s. 146


Hartung, Harald

Zatímco začíná sněžit

přeložila Wanda Heinrichová

roč. 25, č. 3 (2014), s. 109–112


Hartwig, Julia

Vidění

přeložil Petr Borkovec

roč. 16, č. 3 (2005), s. 46


Hataljak, Jan

Grzegorz

roč. 10, č. 1 (1999), s. 220


Hataljak, Jan

Končící září, dny… – Podzim – Pozoruj, složitě vzplála…

roč. 4, č. 4–5 (1993), s. 207–209


Hauber, Jiří

Causa Libri prohibiti

roč. 1, č. 1 (1990), s. 97–100


Hauber, Jiří

Dva návraty

roč. 1, č. 3 (1990), s. 121


Hauber, Jiří

Kilián Ignác Dientzenhofer a umělci jeho okruhu

roč. 1, č. 1 (1990), s. 95–97


[Hauber, Jiří]

Mlčení Otokara Březiny

poznámka: podepsáno -h-

roč. 1, č. 1 (1990), s. 95


Hauber, Jiří

Zpěvy návratu (Dramatické pásmo)

roč. 1, č. 3 (1990), s. 120–121


Haugová, Mila

Plant Room

roč. 23, č. 2 (2012), s. 78–80


Haugová, Mila

Z Atlasu piesku

roč. 12, č. 1 (2001), s. 182–188


Hauková, Jiřina

Smrt je ta část nepoznaného – V té zimě prosincové… – Advent Obrazové básně 

roč. 2, č. 4 (1991), s. 182–189


Hauznerová, Aneta

Bouškova prudká řeč 

recenze na: Kamil Bouška, Hemisféry

roč. 27, č. 2 (2016), s. 205–207


Hauznerová, Aneta

O mizení

recenze na: Ivan Wernisch, S brokovnicí pod kabátem

roč. 25, č. 4 (2014), s. 222–224


Hauznerová, Aneta

Obrazy zamžených rytin

recenze na: Matěj Lipavský, Nika

roč. 28, č. 1 (2017), s. 215–217


Hauznerová, Aneta

Posuny a mizení (k otevřenosti a uzavřenosti Wernischova světa)

roč. 25, č. 3 (2014), s. 25–35


Hauznerová, Aneta

Průřezy plošinami, na nichž nestojíš aneb Překlápění světa do světových stran, nadzemí a podzemí

recenze na: Ivan Wernisch, Chodit po provaze je snadné

roč. 23, č. 1 (2012), s. 185–187


Hauznerová, Aneta

Škrábanice

recenze na: Jaromír Typlt, Škrábanice zvukový záznam

roč. 25, č. 2 (2014), s. 255–257


Hauznerová, Aneta

Tajný život Milana Děžinského

recenze na: Milan Děžinský, Tajný život

roč. 24, č. 3 (2013), s. 230–232


Hauznerová, Aneta

Trojí básnický prostor

recenze na: Pavel Kolmačka, Moře; Zbyněk Hejda, Sny; Ivan Wernisch, Nikam

roč. 22, č. 2 (2011), s. 250–253


Hauznerová, Aneta

Úplná výplň

recenze na: Jakub Řehák, Past na Brigitu

roč. 24, č. 4 (2013), s. 228–231


Hauznerová, Aneta

Vlídné promluvy o mrazivém a důležitém

recenze na: Milan Děžinský, Obcházení ostrova

roč. 29, č. 1 (2018), s. 206–208


Hauznerová, Aneta

Vytesat křehkost

recenze na: Kristina Láníková, Pomlčka v těle

roč. 27, č. 1 (2016), s. 222–225


Havel, Petr

Jak milí s milou jeli za Halasem – Tři cesty do Kunštátu – František Halas

roč. 10, č. 3–4 (1999), s. 149–151


Havel, Petr

Náhlé světlo

obsahuje: V dětství… – Jezera blízká i ta vzdálená… – Málem nás zabilo… – Licentia poetica – V noci jsem vystoupil… – Horror vacui 

roč. 10, č. 3–4 (1999), s. 237–241


Havel, Petr

V dětství jsme… – Jezera blízká… – Málem nás zabilo… – Licentia poetica – V noci jsem… – Horror vacui

roč. 10, č. 3–4 (1999), s. 237–241


Havel, Václav

„Pro někoho horizont, pro jiného symbol bludných cest“

rozhovor připravil Martin C. Putna

roč. 18, č. 2 (2007), s. 68–80


Havlíček, Zbyněk

Dům stojí pevně, okna vzdorují

roč. 16, č. 1 (2005), s. 119–120


Havlíček, Zbyněk

„Můj život je výsledkem konfliktů“ (Z deníků)

připravil Stanislav Dvorský

roč. 21, č. 3 (2010), s. 123–133


Havlíček, Zbyněk

„Nevěřím tomu že jsem byl“ (Básně z pozůstalosti)

připravil Stanislav Dvorský

obsahuje: (Automatismus!) – (Automatismus!) – Jděte do prdele všichni, všichni, všichni!

roč. 21, č. 3 (2010), s. 114–122


Havrda, Matyáš

Exteriorita zjevení v Jungově Aionu

recenze na: Carl Gustav Jung, Aion

roč. 15, č. 4 (2004), s. 252–255


Havrda, Matyáš

K metafoře oka

roč. 12, č. 2 (2001), s. 20–21


Havrda, Matyáš

Nad novým překladem Órigena

recenze na: M. C. Putna, Órigenés; J. Sitár, O Písni písní

roč. 12, č. 1 (2001), s. 198–206


Havrda, Matyáš

Od nicoty k nicotě barvami světa (Dějinné drama a úloha člověka v basileidovské theologii)

roč. 10, č. 3–4 (1999), s. 167–177


Havrda, Matyáš

Poznámky k překladatelské strategii

předmět: Aischylos, Oresteia

roč. 15, č. 2 (2004), s. 201–204


Hazlitt, William

List literární ohavě

přeložil Robert Krumphanzl

roč. 5, č. 2 (1994), s. 129–131


Heaney, Seamus

Kde náhoda se chytla do přesnosti

přeložil Daniel Soukup

roč. 17, č. 4 (2006), s. 100–107


Heaney, Seamus

Na cestě

přeložil Zdeněk Hron

roč. 2, č. 3 (1991), s. 150–153


Heaney, Seamus

„Přídavná jména nemají s podstatnými žádnou důležitou souvislost“

přeložil Marek Antonín

roč. 17, č. 4 (2006), s. 85–98


Heaney, Seamus

„Ztracený, nešťastný a doma“

rozhovor připravil Seamus Deane

přeložila Mariana Housková

roč. 17, č. 4 (2006), s. 77–84


Heczková, Libuše

Topografické drobnosti pro Miluši Zadražilovou

roč. 24, č. 3 (2013), s. 100–102


Hefterová, Martina

Ustát se

přeložil Pavel Novotný

roč. 25, č. 3 (2014), s. 123–125


Heine, Heinrich

Ta černá paní mne sevřela

přeložil Otokar Fischer

roč. 8, č. 2 (1997), s. 81


Heinrichová, Wanda

Blíží se, vzdaluje houpací kůň

roč. 28, č. 4 (2017), s. 79–82


Heinrichová, Wanda

Všechna ta slova

roč. 25, č. 1 (2014), s. 103–107


Hejda, Zbyněk

„Jestlipak Bůh mi věčnost nastaví“

rozhovor připravil Petr Šrámek

roč. 18, č. 1 (2007), s. 64–82


Hejda, Zbyněk

Od rána

roč. 7, č. 2–3 (1996), s. 65


Hejda, Zbyněk 

Z archeologie – V Horní vsi – A jednou v noci… – Zas bylo to v noci… – Cestou od Počátek… – Teď v létě navečer – Van večera je mírný 

roč. 2, č. 3 (1991), s. 215–219


Hejduk, Tomáš

Lehké našlapování nekonečnem

recenze na: Michal Ajvaz, Padesát pět měst

roč. 18, č. 1 (2007), s. 283–286


Hejdánek, Ladislav

Bonhoefferův program nenáboženské interpretace

roč. 3, č. 1 (1992), s. 128–131


Hejdánek, Ladislav

Dnešní krize křesťanství a možné východisko

roč. 10, č. 3–4 (1999), s. 9–10


Hejdánek, Ladislav

Ježíš jako výzva

roč. 1, č. 4 (1990), s. 62–66


Hejná, Markéta

Na jaře – Padalos – Jednou v březnu – Vánoční –

roč. 2, č. 4 (1991), s. 192–194


Helan, Pavel

Rok 2440 podle Louise Sebastiena Merciera

roč. 15, č. 2 (2004), s. 179–184


Hélias, Pierre Jakez

„Bretonština je moje zem“

přeložil Mikuláš Bryan

roč. 25, č. 2 (2014), s. 168–175


Hélias, Pierre Jakez

Jak to vidím já

přeložil Vít Pokorný

roč. 24, č. 2 (2013), s. 214–218


Hélias, Pierre Jakez

Penhorský pardon

přeložil Vít Pokorný

roč. 24, č. 2 (2013), s. 208–213


Heller, Jan

Černá mše jako drama v próze

recenze na: George Tabori, Autodafé

roč. 16, č. 4 (2005), s. 263–265


Heller, Jan

Eseje kronikáře měšťanské epochy

recenze na: Thomas Mann, Konec měšťanské epochy

roč. 20, č. 2 (2009), s. 259–261


Heller, Jan

Jak dnes psát a vyprávět dějiny

recenze na: Jan Horský, Dějepisectví mezi vědou a vyprávěním: úvahy o povaze, postupech a mezích historické vědy

roč. 21, č. 1 (2010), s. 258–261


Heller, Jan

Mikrokosmos melancholie a paradoxu

recenze na: Orhan Pamuk, Istanbul

roč. 18, č. 1 (2007), s. 277–280


Heller, Jan

Muž na vrcholu života

recenze na: Gustav Herling-Grudziński, Benátský portrét a jiné prózy

roč. 15, č. 3 (2004), s. 222–225


Heller, Jan

Máraiho evropská odysea

recenze na: Sándor Márai, Zpověď

roč. 15, č. 2 (2004), s. 228–231


Heller, Jan

Naslouchání hlasům slov

recenze na: Elias Canetti, Hlasy Marrákeše

roč. 17, č. 1 (2006), s. 269–272


Heller, Jan

O hloubce poznání a šířce zodpovědnosti

recenze na: Hermann Broch, Román – mýtus – kýč

roč. 21, č. 4 (2010), s. 297–300


Heller, Jan

Odstíny polské šedi

recenze na: Andrzej Stasiuk, Jak jsem se stal spisovatelem

roč. 16, č. 2 (2005), s. 224–227


Heller, Jan

Optimistická apologie tváří v tvář zániku

recenze na: Frank Kermode, Smysl konců

roč. 19, č. 2 (2008), s. 233–236


Heller, Jan

Tkáň umírajícího kraje

recenze na: Martin Fibiger, Aussiger

roč. 16, č. 3 (2005), s. 262–264


Hemmerechtsová, Kristien

Teta

přeložila Šárka Pirožková

roč. 7, č. 4 (1996), s. 164–173


Herder, Johann Gottfried

Slovanští národové

přeložil Václav Petrbok

roč. 6, č. 2 (1995), s. 47–49


Herrmann, Ignát

Mnohé (radosti) již se proměnily v dým… (Z dopisů Ignáta Herrmanna JUDr. F. Tejrovskému)

připravil Vratislav Färber

roč. 8, č. 2 (1997), s. 102–108


Heřman, Jakub Černín

Deník z cesty po Itálii

přeložila Eva Krátká

roč. 13, č. 3–4 (2002), s. 113–123


Heřmánková, Johana

Básně, prózy, dopisy

recenze na: Jana Krejcarová-Černá, Tohle je skutečnost

roč. 28, č. 3 (2017), s. 295–298


Heřmánková, Johana

Paměť a sebeurčení

recenze na: Elena Ferrante, Geniální přítelkyně

roč. 28, č. 1 (2017), s. 217–220


Hesová, Petra

Herloš!

recenze na: Zuzana Urválková, Dvojlomná zrcadlení: dílo Karla Herloše-Herloßsohna v českém literárním kontextu

roč. 21, č. 1 (2010), s. 254–258


Hesse, Hermann

Klingsor se opíjí v podzimním lese – Sen – Nemoc – Ježíš a chudí – Podzim

přeložil Jaromír Zelenka

roč. 4, č. 4–5 (1993), s. 151–154


Hesse, Hermann

Skica

přeložil Jaromír Zelenka

roč. 8, č. 2 (1997), s. 84–85


Hewitt, John Harold

Otcova smrt

přeložil Štěpán Nosek

roč. 12, č. 3–4 (2001), s. 61–62


Heyduk, Adolf

O dobršské zvonici

roč. 7, č. 2–3 (1996), s. 115–117


***

Hibernia latina

přeložila Dana Svobodová

roč. 4, č. 4–5 (1993), s. 106–112


Hilbert, Ernest

Druhy kamufláže (Tři současní američtí básníci)

přeložila Daniela Theinová a Daniel Soukup

vybral a okomentoval Justin Quinn

obsahuje: Pánský klub s panoramatem města v Queens – Ernest Hilbert – V nacpaném kupé za soumraku, zasažen sebelítostí – Ernest Hilbert – Tymián – A. E. Stallingsová – Druhy kamufláže – Reginald Shepherd – Ty proto

roč. 21, č. 1 (2010), s. 125–132


Hille, Peter

Hlas lesa

přeložil Ivan Slavík

roč. 3, č. 2 (1992), s. 73


Hille, Peter

Rodiny

přeložili Eduard Petiška a Václav Petrbok

roč. 6, č. 3 (1995), s. 81–82


Hilský, Martin

Jazyk a divadelní akce

roč. 9, č. 2 (1998), s. 82–94


Hilský, Martin

O nepřeložitelnosti aneb Rytmus jako prvek významotvorný

roč. 9, č. 2 (1998), s. 16–23


Hilský, Martin

Shakespeare na recept a recept na Shakespeara

reakce na: Alena Dvořáková, I špatným jen lepší, Souvislosti 2/2011

roč. 22, č. 4 (2011), s. 258–261


Hladký, Ladislav

Slovinci a Jugoslávie

roč. 8, č. 1 (1997), s. 7–21


Hladký, Vojtěch

MCP jako postmoderní fenomén

recenze na: Martin C. Putna, My poslední křesťané

roč. 12, č. 2 (2001), s. 182–190


Hladký, Vojtěch

Špidlíkova spiritualita křesťanského východu v češtině

roč. 12, č. 3–4 (2001), s. 285–291


Hladký, Vojtěch

Vítkův Empedoklés

roč. 13, č. 3–4 (2002), s. 194–202


Hlaváček, Jakub

Macrobiova Saturnalia a „poslední pohané“

roč. 13, č. 1 (2002), s. 29–32


Hlaváček, Josef

Sozanského vidění

roč. 20, č. 2 (2009), s. 191–195


Hlaváček, Karel

Žalm X

roč. 5, č. 2 (1994), s. 2


Hlaváček, Luboš

Ježíšova kalokagathiá

roč. 2, č. 1 (1991), s. 57–59


Hlaváčková, Miroslava

Bod posunu Štěpána Grygara

roč. 18, č. 3 (2007), s. 29–38


Hlavinka, Jan

Se psem 

obsahuje: Se psem – Topoly na poli – Dvanáctkrát – Most – Jakub – Tma – Nábřeží

roč. 10, č. 1 (1999), s. 228–232


Hložek, Ondřej

Zatlučeno v dni

roč. 23, č. 3 (2012), s. 97–98


Hněvkovský, Jaroslav

Malířovy listy z Indie

roč. 9, č. 1 (1998), s. 195–207


Hodrová, Daniela

Kniha jako rámec literárního díla

roč. 9, č. 1 (1998), s. 38–48


Hoffmannová, Sandra

Na buch&bühne je to vždycky „nějak dobrý“

připravila Kateřina Kolářová

roč. 17, č. 1 (2006), s. 63–66


Hoffmannová, Sandra

vyplavat se z blondýna

přeložila Kateřina Kolářová

roč. 17, č. 1 (2006), s. 57–62


Hoffmeister, Adolf

Osobnost James Joyce

roč. 13, č. 2 (2002), s. 86–98


Hojda, Ondřej

Básníkova cesta čaje

recenze na: Ludvík Kundera, Piju čaj

roč. 15, č. 1 (2004), s. 197–199


Hojda, Ondřej

Cesty k branám

recenze na: Wumen Huikai. Brána bez dveří; Oldřich Král, Mistr Sun o válečném umění

roč. 19, č. 2 (2008), s. 238–241


Hojda, Ondřej

Čajové knihy

recenze na: Lu Jü, Kniha o čaji; Soňa, Zdeňek a Michal Thomovi, Cesta čaje

roč. 14, č. 1–2 (2003), s. 375–378


Hojda, Ondřej

Člověk a příroda

recenze na: Karel Stibral, Proč je příroda krásná?

roč. 16, č. 4 (2005), s. 279–281


Hojda, Ondřej

Jaké to je, když se kolabuje?

recenze na: Petr Pokorný, Něco překrásného se končí

roč. 20, č. 1 (2009), s. 224–226


Hojda, Ondřej

Kostry a hlubiny kamenů

recenze na: Roger Caillois, Kameny a další texty

roč. 20, č. 2 (2009), s. 269–271


Hojda, Ondřej

Od želvích krunýřů k Unicodu

recenze na: Lukáš Zádrapa, Čínské písmo

roč. 21, č. 1 (2010), s. 249–251


Hojda, Ondřej

Sádlova stabilitas loci

recenze na: Jiří Sádlo, Prázdná zem

roč. 18, č. 4 (2007), s. 192–195


Hojer, Jakub

Kdybych promluvil

roč. 18, č. 3 (2007), s. 72–73


Holan, Vladimír

Listy přítele (Dopisy Vladimíra Holana Stanislavu Zedníčkovi)

připravil Jiří Zizler

roč. 11, č. 2 (2000), s. 107–123


Holan, Vladimír

„Napadlo mne: Anděl v nevěstinci“ (Čtenář Bible Vladimír Holan)

připravila Alena Petruželková

roč. 11, č. 2 (2000), s. 81–105


Holan, Vladimír

Naší dcerce Kateřině

obsahuje: Co jsem to kdysi… – Katě – 3. III. 1951 – Kačence na uvítanou – Naší dcerce Kateřině

roč. 11, č. 2 (2000), s. 131–134


Holan, Vladimír

Stále – Ale 

roč. 1, č. 4 (1990), s. 3


Hölderlin, Friedrich

Endymion

přeložil Antonín Brousek

roč. 23, č. 2 (2012), s. 121–134


Hölderlin, Friedrich

Patmos – Jediný

přeložil Vladimír Mikeš

roč. 3, č. 3 (1992), s. 73–81


Hölderlin, Friedrich

S odkrytou hlavou

přeložil Ivan Chvatík

roč. 27, č. 2 (2016), s. 123–133


Holub, Miroslav

Stručné úvahy

roč. 28, č. 4 (2017), s. 101–107


Holub, Petr

Křížová cesta

roč. 3, č. 2 (1992), s. 100–114


Holub, Petr

Poznámky k filosofii Rudolfa Steinera

roč. 3, č. 6 (1992), s. 110–114


Holý, Jiří

Dvakrát o poúnorové podzemní literatuře

recenze na: Gertraude Zand, Totální realismus a trapná poezie; Egon Bondy, Prvních deset let

roč. 14, č. 4 (2003), s. 310–314


Hon, Jan

Dopis z Mnichova

roč. 20, č. 2 (2009), s. 242–244


Hon, Jan

Jak se u nás dělá literární věda – tentokrát o romantismu

recenze na: Zdeněk Hrbata, Romantismus a romantismy; Břetislav Horyna, Dějiny rané romantiky

roč. 17, č. 3 (2006), s. 244–248


Hon, Jan

Odsun i Vertreibung

recenze na: Getraude Zand, Transfer v kontextu české literaury

roč. 16, č. 1 (2005), s. 229–233


Hon, Jan

Pootevřený svět německé literatury z Čech a Moravy

recenze na: Pavel Kosatík, Menší knížka o německých spisovatelích z Čech a Moravy

roč. 13, č. 2 (2002), s. 262–264


Hon, Jan

Pynsentův kabinet kuriozit

recenze na: Robert B. Pynsent, Ďáblové, ženy a národ

roč. 21, č. 3 (2010), s. 278–282


Hon, Jan

Wo man schaut, es tun sich Widersprüche auf

recenze na: Andrea Hohmeyer, Böhmischen Volkes Weisen

roč. 15, č. 3 (2004), s. 233–238


Honzík, Jiří

„Chtěl bych být šlechtic z Turgeněvových povídek“

rozhovor připravila Daniela Iwashita

roč. 19, č. 3 (2008), s. 48–64


Hopkins, Gerard Manley

Topoly v Binsey pokácené v roce 1879 – Hvězdná noc – Ó nechte – Jsi ovšem v právu… – Že příroda je herakleitovský oheň a o útěše – Úvahy G. M. Hopkinse o poezii

přeložil Zdeněk Hron

roč. 1, č. 3 (1990), s. 70–75


Hora, Josef

Jako by tu byl

roč. 2, č. 2 (1991), s. 2


Hora, Petr

Podezřelý Mouřenín

recenze na: Emanuel Moravec, V úloze mouřenína

roč. 17, č. 2 (2006), s. 293–295


Horyna, Mojmír

Krajina a svět (Úvaha o ontologii obrazů Jiřího Mědílka)

roč. 11, č. 1 (2000), s. 193–196


Horyna, Mojmír

Sakrální architektura

roč. 5, č. 2 (1994), s. 6–20


Horynová, Michaela

Příjem materiálu

roč. 28, č. 4 (2017), s. 88–91


Horák, Lukáš

Velryba

roč. 28, č. 2 (2017), s. 114–117


Horáková, Dita

Přicházeli do Japonska

roč. 10, č. 1 (1999), s. 115–118


Hostovská, Olga

Moje kamarádka Viola Fischerová

roč. 25, č. 3 (2014), s. 149–154


Houdek, Jakub

Hlava Medúzy

roč. 15, č. 4 (2004), s. 113–114


Houdek, Jakub Lev

Myš a vyhnanství

roč. 27, č. 2 (2016), s. 76–82


Houdek, Jakub Lev

Za Jiřím Kuběnou

roč. 28, č. 3 (2017), s. 319–321


Houellebecq, Michel

Přežít

přeložil Marek Petrů

roč. 28, č. 1 (2017), s. 106–107


Houfová, Jarmila

Na lavici obžalovaných výtržníci

roč. 4, č. 1 (1993), s. 118–119


Housková, Anna

„Vždycky se mi líbilo číst hezké knihy“

roč. 29, č. 3–4 (2018), s. 199–204


Hoza, Pavel

Abrahám

roč. 18, č. 1 (2007), s. 108–109


Hoza, Pavel

Kámen a voda

roč. 8, č. 2 (1997), s. 143–150


Hoza, Pavel

Mesiáš

roč. 19, č. 1 (2008), s. 68–72


Hoza, Pavel

Pamětník ráje

roč. 23, č. 3 (2012), s. 82–87


Hoza, Pavel

Vzdálenosti, Portrét, Bludiště

roč. 15, č. 2 (2004), s. 115–116


Hoznauer, Miloš

Malá vzpomínka na velkého člověka

předmět: Felix Vodička

roč. 28, č. 4 (2017), s. 163


Hrabáková, Jaroslava

Býti učitelem 

předmět: Felix Vodička

roč. 28, č. 4 (2017), s. 164–167


Hrachovinová, Marta

„Kromě práce uměl Vladimír i ,žít‘“

připravil Jan Šulc

roč. 24, č. 2 (2013), s. 147–154


Hradec, Josef

Komunikace: pět let samizdatového časopisu

roč. 1, č. 1 (1990), s. 81–84


Hradec, Josef

Komunikace: pět let samizdatového časopisu (2)

roč. 1, č. 2 (1990), s. 105–108


Hradec, Josef

Krásné je zodpovídat se jen svému transcendentnu aneb Kritika ano, ale zdravá a funkční!

roč. 2, č. 4 (1991), s. 207–209


Hradec, Josef

Slova muže Rogera Garaudyho

roč. 2, č. 4 (1991), s. 33–44


Hradec, Josef

Ticho a samota – Betlém v ohnivém keři

roč. 2, č. 1 (1991), s. 78–79


Hradecký, Daniel

Protokol

roč. 27, č. 3 (2016), s. 79–87


Hraše, Jiří

Co vše patří do literatury aneb Debutantka Květa Legátová

reakce na: Petr A. Bílek, Událost, či text?, Souvislosti 1/2002

roč. 13, č. 2 (2002), s. 310–312


Hraše, Jiří

„Na první pohled to možná vypadá, že nejjednodušší je dělat experiment“

rozhovor připravil Michal Jurman

roč. 20, č. 1 (2009), s. 141–147


Hraše, Jiří

Škandál Radiojournalu a F. X. Šalda

roč. 13, č. 3–4 (2002), s. 218–229


Hrdlička, Jaroslav

Nový kontext jednoty křesťanů (Z duchovního deníku nekatolického teologa)

roč. 1, č. 3 (1990), s. 18–19


Hrdlička, Jaroslav

Ozvěna hlídky – Cesta – Déšť křiku

roč. 3, č. 1 (1992), s. 114–115


Hrdlička, Josef

Básník na svobodě

roč. 24, č. 2 (2013), s. 110–113


Hrdlička, Josef

Druhý čas Máje

roč. 14, č. 4 (2003), s. 162–187


Hrdlička, Josef

Dvojí expozice šílenství

roč. 17, č. 3 (2006), s. 238–240


Hrdlička, Josef

Hlas, kterému odpovídám, hlas, kterým hovořím

recenze na: Věra Linhartová, Masožravé portréty / Portraits carnivores

roč. 27, č. 1 (2016), s. 220–222


Hrdlička, Josef

Hora a proměny

roč. 20, č. 3 (2009), s. 36–44


Hrdlička, Josef

Chůze v šedé

roč. 13, č. 2 (2002), s. 231–237


Hrdlička, Josef

Ivan Diviš a odchod z Čech

roč. 30, č. 4 (2019), s. 21–29


Hrdlička, Josef

Karel Hynek Mácha a jeho duch

roč. 14, č. 3 (2003), s. 242–296


Hrdlička, Josef

Ke Kritickému sborníku

recenze na: Kritický sborník 1981–1989: výbor ze samizdatových ročníků

roč. 21, č. 2 (2010), s. 212–214


Hrdlička, Josef

Komenského Labyrint a člověk v labyrintu

roč. 17, č. 2 (2006), s. 19–40


Hrdlička, Josef

Kontradikce Ladislava Klímy

roč. 17, č. 4 (2006), s. 27–36


Hrdlička, Josef

Krajina a prázdno

předmět: Jiří Mědílek

roč. 18, č. 1 (2007), s. 286–288


Hrdlička, Josef

Milované věci

roč. 26, č. 3 (2015), s. 15–23


Hrdlička, Josef

Myšlenky v noci

roč. 19, č. 4 (2008), s. 23–29


Hrdlička, Josef

Na plátně cizí paměti

recenze na: Milada Součková, Sešity Josefíny Rykrové

roč. 21, č. 3 (2010), s. 269–271


Hrdlička, Josef

Na sklonku věku knihy

předmět: Manguel, Dějiny čtení

roč. 18, č. 3 (2007), s. 23–28


Hrdlička, Josef

„Nevhodná mezera mezi slovy“

roč. 26, č. 2 (2015), s. 70–72


Hrdlička, Josef

O znacích, zrcadlech a kritice

recenze na: Umberto Eco, O zrcadlech a jiné eseje

roč. 14, č. 3 (2003), s. 376–381


Hrdlička, Josef

Osikové listy

roč. 16, č. 4 (2005), s. 113–114


Hrdlička, Josef

Osudy duše (Poznámky ke Šlejharovi)

roč. 10, č. 2 (1999), s. 107–129


Hrdlička, Josef

Poezie bratra Stříbroně

recenze na: Bolesław Leśmian, Rostla višeň na královském sadě

roč. 17, č. 2 (2006), s. 267–270


Hrdlička, Josef

Poznámka k filmu Kuře melancholik

recenze na: Jaroslav Brabec, Kuře melancholik (film)

roč. 10, č. 3–4 (1999), s. 304–306


Hrdlička, Josef

Poznámka k Vojvodíkovu Březinovi

recenze na: Josef Vojvodík, Od estetismu k eschatonu

roč. 16, č. 4 (2005), s. 240–245


Hrdlička, Josef

Poznámka o příčné epice

recenze na: Peter Handke, Za temné noci jsem vyšel ze svého tichého domu

roč. 11, č. 2 (2000), s. 231–233


Hrdlička, Josef

Příroda a znaky

roč. 15, č. 2 (2004), s. 104–108


Hrdlička, Josef

Richard Weiner

roč. 11, č. 3–4 (2000), s. 121–141


Hrdlička, Josef

Román a esoterika

recenze na: D. Ž. Bor, Bdělost, toť vše!; Gustav Meyrink, Cesta k nadsmyslnu

roč. 14, č. 4 (2003), s. 332–337


Hrdlička, Josef

Růžena Grebeníčková, čtenářka Máchy

předmět: K. H. Mácha

roč. 23, č. 1 (2012), s. 29–34


Hrdlička, Josef

Slovem do obrazu

roč. 25, č. 1 (2014), s. 90–102


Hrdlička, Josef

Tři povídky

roč. 11, č. 1 (2000), s. 198–207


Hrdlička, Josef

Ve sklepě

recenze na: U nás ve sklepě

roč. 25, č. 2 (2014), s. 242–245


Hrdlička, Josef

Ve smutku vysokých cest

recenze na: Daniela Hodrová, Spatřené hlavy

roč. 19, č. 2 (2008), s. 228–230


Hrdlička, Josef

Veškerá poezie Zbyňka Havlíčka

roč. 28, č. 3 (2017), s. 292–295


Hrdlička, Josef

Vrhnout se do obrazu ve tvaru ženy

roč. 21, č. 3 (2010), s. 194–201


Hrdlička, Josef

Vydávání Richarda Weinera

roč. 8, č. 2 (1997), s. 220–232


Hrdlička, Josef

Výstup na Pic Saint-Loup

roč. 20, č. 3 (2009), s. 45–48


Hrdlička, Josef

Zlatý kolovrat 

roč. 30, č. 4 (2019), s. 63–66


Hrdlička, Josef

Život a smrt ve tvaru prázdna

recenze na: Roger Gilbert-Lecomte, Život, láska, smrt, prázdno a vítr

roč. 18, č. 2 (2007), s. 242–244


***

„Hrob nemlčí pevněji nežli Vy“ (Dopisy Jiřího Karáska, Arnošta Procházky, Jiřiny Böhmové a Antonína Trýba)

předmět: dopisy Kamilu Fialovi

roč. 18, č. 4 (2007), s. 163–170


Hron, Zdeněk

České vánoce – Vy bludné trosky… 

roč. 1, č. 4 (1990), s. 127


Hrubín, František

Torso mariánského sloupu

roč. 3, č. 2 (1992), s. 4–6


Hrubín, František

Továrna na slunci

roč. 3, č. 2 (1992), s. 63


Hrubý, Jiří

Vážená Aleno Dvořáková…

reakce na: Souvislosti 3/2008

roč. 20, č. 1 (2009), s. 234–239


Hruška, Petr

Až bolí oči

roč. 24, č. 1 (2013), s. 86–89


Hruška, Petr

Dopis z Lipska

roč. 28, č. 2 (2017), s. 268–270


Hruška, Petr

„Fascinuje mě podivná vystrčenost zátylku do světa“ 

rozhovor připravili studenti pražské FF UK

roč. 18, č. 2 (2007), s. 91–94


Hruška, Petr

„Komunikace je nebezpečná věc“

rozhovor připravila Daniela Iwashita

roč. 24, č. 1 (2013), s. 65–84


Hruška, Petr

Nové básně

roč. 18, č. 2 (2007), s. 95–97


Hruška, Petr

Ocitání

roč. 27, č. 2 (2016), s. 98–102


Hruška, Petr

Působení (a řádění) Ivana Wernische v Literárních novinách devadesátých let

roč. 28, č. 3 (2017), s. 16–33


Hruška, Petr

Ryzce – V kuchyni – Moje matka

roč. 16, č. 2 (2005), s. 102–103


Hruška, Petr

Za to všechno mohla také kniha

roč. 30, č. 2 (2019), s. 149–153


Hříbek, Martin

Strom užitečný, citlivý a uctívaný

roč. 16, č. 4 (2005), s. 144–147


Hříbek, Tomáš

Gombrichovské obrazy a iluze

recenze na: František Mikš, Gombrich: Tajemství obrazu a jazyk umění

roč. 19, č. 4 (2008), s. 262–267


Hubáček, Milan

Zapadlý vlastenec 1991

roč. 19, č. 1 (2008), s. 178–179


Hübner, Miloš

Spor o smysl českých dějin

roč. 3, č. 6 (1992), s. 26–36


Hudec, Tomáš

Dráhy, nesené suchým větrem

roč. 14, č. 1–2 (2003), s. 309–311


Hudec, Tomáš

Slunce na půl okna… – Dým na holé skelné skále… – Neboť můj bratr je tráva… – Trámoví, napnuté… – …prázdnota noci… – ještě ne podzimkem… – Přeskakuješ vzdálenosti… – Zvětřil tě vítr…

roč. 7, č. 2–3 (1996), s. 169–172


Hulicius, Eduard

Vážené Souvislosti… 

reakce na: Martin C. Putna, Zápisník XX, Souvislosti 3/2006

roč. 18, č. 1 (2007), s. 306–308


Hůlová, Petra

Dvě v jedné

recenze na: Jiří Veselský, Nezaručené pověsti; Diana Nguyen Tuyet-Lan, Čiary života

roč. 7, č. 4 (1996), s. 272–274


Hultschová, Anne

Vodka a literatura – pokus o gram(at)ologii

přeložil Jan Hon

roč. 17, č. 3 (2006), s. 17–26


Huňáček, Václav

Juraj Křižanič

roč. 6, č. 2 (1995), s. 40–45


Huňáček, Václav

Naše svatá královna Fritigil

roč. 5, č. 4 (1994), s. 137–138


Huňáček, Václav

Sarkandr – Masarýk!

roč. 6, č. 2 (1995), s. 227


Hus, Mistr Jan

Kázání Mistra Jana Husa, které zamýšlel přednést na kostnickém koncilu

přeložili F. M. Dobiáš a A. Molnár

roč. 1, č. 4 (1990), s. 32–36


Hus, Mistr Jan

O pravé moci

roč. 3, č. 6 (1992), s. 51–52


Huvar, Michal

„Nevěděl jsem, do čeho se pouštím“

rozhovor

předmět: Jiří Gruša, Spisy

roč. 28, č. 4 (2017), s. 149–151


Hybler, Martin

Lokální válka

předmět: Jan Patočka

roč. 8, č. 3–4 (1997), s. 55–66


Hyman, Stanley Edgar

Pokusy o integraci

přeložil Petr Onufer

roč. 19, č. 1 (2008), s. 4–15


Chagall, Marc

V mé duši – Za ten druhý jas – Nyní – Za mraky

přeložil F. K.

roč. 1, č. 1 (1990), s. 39–41


Chagallová, Bella

Hořící světla

přeložila Lenka Mertová

roč. 2, č. 1 (1991), s. 124–134


Chalupa, František

Thramys

roč. 7, č. 1 (1996), s. 112–113


Chalupecký, Jindřich

Dílo a oběť

roč. 3, č. 1 (1992), s. 73–81


Charitonov, Jevgenij

Jeden takový, druhý makový

přeložila Alena Machoninová

roč. 20, č. 3 (2009), s. 117–120


Charitonov, Mark 

„Tak obsáhle o mně ještě nikdo nepsal“ (Miluše Zadražilová ve svědectví deníku)

přeložila Alena Machoninová

roč. 24, č. 3 (2013), s. 119–135


Charitonov, Jevgenij

Trouba

přeložila Alena Machoninová

roč. 18, č. 2 (2007), s. 122–138


Charvát, Radovan

Hans Henny Jahnn – Vášnivé zavržení konvenčnosti až k hranicím možného

roč. 28, č. 3 (2017), s. 156–163


Charvát, Radovan

Modlitby kacíře (dílo Josefa Winklera)

roč. 23, č. 4 (2012), s. 174–184


Charvát, Radovan

Robert Walser

roč. 26, č. 4 (2015), s. 92–99


Charvát, Radovan

Walserovy Mikrogramy

roč. 24, č. 3 (2013), s. 69–73


Charvát, Radovan

Život a psaní Josefa Winklera

(obsahuje bibliografii díla Josefa Winklera)

roč. 23, č. 4 (2012), s. 168–173


Charvátová, Anežka

Výčet zásadních knih

roč. 30, č. 1 (2019), s. 157–162


Chevillard, Éric

Mistr subverze

přeložil Matěj Petrů

recenze na: Patrik Ouředník, Ad acta

roč. 23, č. 1 (2012), s. 143–144


Chlaň, František

Ern Malley: básník, který nebyl

roč. 17, č. 2 (2006), s. 41–51


Chlaň, František

Poutníkovy cesty

recenze na: Tomáš Halík, Co je bez chvění, není pevné

roč. 14, č. 1–2 (2003), s. 362–364


Chlíbec, Bohdan

Malý apokryf

roč. 6, č. 1 (1995), s. 135–136


Chlíbec, Bohdan

Nepřekonatelné blízkosti

obsahuje: Vše má svůj čas… – Hnisavá angína prochází… – Klášterní anály – Oči té staré ženy… – Refektář – Miserere – Co chcete od člověka…

roč. 8, č. 2 (1997), s. 240–243


Chlíbec, Bohdan

Služebníci neužiteční

roč. 1, č. 1 (1990), s. 94


Chlíbec, Bohdan

„Zvoní ve tmě…“

roč. 4, č. 2 (1993), s. 124


Chlup, Radek

Mystické výklady alfabéty

roč. 15, č. 3 (2004), s. 118–125


Chlup, Radek

Oko jako aktivní orgán v raně řeckém myšlení

roč. 12, č. 2 (2001), s. 15–19


Chlupáčová, Kamila

K motivu oka v díle Vladimira Nabokova

roč. 12, č. 2 (2001), s. 65–68


Chodasevič, Vladislav

O básních Sofije Parnok

přeložili Miluše Zadražilová a Luděk Kubišta

roč. 15, č. 2 (2004), s. 68–69


Chodasevič, Vladislav

Pohřeb – Rozmrholeným zimním dnem…

přeložil Petr Borkovec

roč. 8, č. 3–4 (1997), s. 319


Chodasevič, Vladislav

S. J. Parnok

přeložila Miluše Zadražilová

roč. 15, č. 2 (2004), s. 81–82


Chodasevič, Vladislav

V starostech každého dne… – V ulici tmí se…

přeložil Petr Borkovec

roč. 5, č. 3 (1994), s. 114


Chocholoušek, Jiří

K Havlíčkově poezii přelomu čtyřicátých a padesátých let

předmět: Zbyněk Havlíček

roč. 21, č. 3 (2010), s. 211–218


Cholin, Igor

Život v baráku

přeložil Tomáš Vůjtek

roč. 20, č. 3 (2009), s. 112–116


Chopinová, Kate

Bouře

přeložila Hana Ulmanová

roč. 30, č. 3 (2019), s. 95–98


Chudoba, Bohdan

Do třetí války

roč. 16, č. 3 (2005), s. 246–254


Chudoba, Bohdan

Křesťanství a konec starověku

roč. 16, č. 3 (2005), s. 238–241


Chudoba, Bohdan

Křesťanství v rozkládajícím se světě

roč. 16, č. 3 (2005), s. 242–245


Chybová, Barbora

K poezii Antonína Brouska

roč. 23, č. 2 (2012), s. 147–151


Chytilová, Lenka – Karlach, Hanuš – Petříček, Miroslav – Pokorný, Jindřich

Rozprava o Raineru Mariovi Rilkem

roč. 3, č. 3 (1992), s. 60–72


***

I sing of a maiden / Já o panně zpívám

přeložili Jan Jakub a Jan Čermákovi

roč. 30, č. 1 (2019), s. 3


Idier, Nicolas

O té, která přitahovala látky vznětlivé: Na počest zesnulé Sylvie Gentilové

přeložil Denis Molčanov

roč. 28, č. 2 (2017), s. 261–265


Idrís Šáh

Tajemství dervišů

přeložil Pavel Zach

roč. 8, č. 3–4 (1997), s. 147–157


Ihan, Alojz

Generace a její skrytá metafora

přeložil František Benhart

roč. 8, č. 1 (1997), s. 208–210


Ihan, Alojz

Notre-Dame a jiné básně

obsahuje: Chlapec na stromě – O licenci – Útok – Lednička – O létání – Geny – Notre-Dame

přeložila Martina Šaradínová

roč. 8, č. 1 (1997), s. 211–215


Ihringová, Katarína

Slovenský variant avantgardného nadrealizmu

recenze na: Milan Hamada, Nadrealizmus – Avantgarda 38

roč. 19, č. 4 (2008), s. 267–271


***

In memoriam Kamila Fialy (Antonín Matěj Píša, Jindřich Chalupecký, Jarmil Krecar, Albert Pražák, Jaroslav Prošek – nekrology)

roč. 18, č. 4 (2007), s. 171–178


Ishiguro, Kazuo

Neutěšenci

přeložila Alena Dvořáková

roč. 30, č. 3 (2019), s. 70–75


Ivanov, Georgij

Rozpad atomu

přeložila Miluše Zadražilová

roč. 4, č. 1 (1993), s. 65–82


Iwashita, Daniela

Co by dělali dneska? aneb Důstojný figury z přítomna

recenze na: Tomáš Weiss, Postkomunismus: záškrt; Vít Janota, Jen třídit odpad nestačí; Halldór Laxness, Křesťanství pod ledovcem; Francis Jammes, Klekání; Jaromír Zelenka, Básně

roč. 23, č. 3 (2012), s. 4–15


Iwashita, Daniela

Dopis z Prahy – Kakegawy

roč. 24, č. 1 (2013), s. 244–252


Iwashita, Daniela

Dopis z Prahy-Lurd

roč. 20, č. 4 (2009), s. 182–187


Iwashita, Daniela

Lekce Parsifal

recenze na: Jindřich Pokorný, Parsifal: osudy jedné demokratické odbojové skupiny v letech 1938–1945 s poválečným dovětkem

roč. 21, č. 1 (2010), s. 251–254


Iwashita, Daniela

Smrt jako tvůrce syžetu

recenze na: Jan Balabán, Zeptej se táty; Jan Balabán, Povídky

roč. 21, č. 4 (2010), s. 285–289


Iwashita, Daniela

Suum cuique

předmět: Jakub Deml; Vladimír Binar

roč. 27, č. 1 (2016), s. 20–24


Izdná, Petra

Monstrózní metabolismy Amélie Nothombové

roč. 25, č. 1 (2014), s. 30–37


Jacobsenová, Josephine

Zastavení pana Coxe

přeložil Martin Pokorný

roč. 23, č. 3 (2012), s. 247–254


Jacobsenová, Michaela

Úvodem 

[téma: Ingeborg Bachmannová]

roč. 27, č. 4 (2016), s. 108–109


Jagielsko, Wojciech

Rwanda – dát hříšníkům čas

přeložil Jan Linka

roč. 6, č. 4 (1995), s. 128–139


Jahnn, Hans Henny

Noc z olova

přeložil Radovan Charvát

roč. 28, č. 3 (2017), s. 209–217


Jahnn, Hans Henny

Perrudja

přeložil Radovan Charvát

roč. 28, č. 3 (2017), s. 175–186


Jahnn, Hans Henny

Řeka bez břehů (Zápisy Gustava Aniase Horna po dovršení 49. roku života)

přeložil Radovan Charvát

roč. 28, č. 3 (2017), s. 202–208


Jahnn, Hans Henny

Z Norského deníku 1915–1916

přeložil Radovan Charvát

roč. 28, č. 3 (2017), s. 194–201


Jahnn, Hans Henny

Ztroskotání lodi a ještě něco víc

přeložil Radovan Charvát

roč. 28, č. 3 (2017), s. 218–225


Jakimiv, Iva

Město z bílých písků

roč. 28, č. 3 (2017), s. 139–142


Jakobsdóttir, Svava

Vyprávění pro děti

přeložila Helena Kadečková

roč. 6, č. 3 (1995), s. 62–67


Jakobson, Roman

Co je poezie?

roč. 1, č. 2 (1990), s. 55–63


Jakobson, Roman

O cestách k české poezii gotické

roč. 2, č. 3 (1991), s. 110–113


Jaksch, Friedrich

Čeledín – Nad mísou brambor – Otec mluví – Předkové

přeložil Jan Mareš

roč. 16, č. 2 (2005), s. 134–135


Jaluška, Matouš

Hra v zahradě: odemykání Románu o Růži klíčem Eugena Finka

roč. 23, č. 2 (2012), s. 4–13


Jamek, Václav

Dva hosté u večeře

roč. 15, č. 1 (2004), s. 4–10


Jamek, Václav

Muž, který se nikdy nesmál

roč. 14, č. 1–2 (2003), s. 190–203


Jamek, Václav

Pohled do nejstarší části vesmíru neboli První knížky

roč. 29, č. 3–4 (2018), s. 189–198


James, Henry

Autor Beltraffia

přeložil Jaroslav Hronek

roč. 30, č. 3 (2019), s. 121–125


James, Henry

Baudelaire: zlo a ošklivost

přeložil Martin Pokorný

roč. 30, č. 3 (2019), s. 142–144


James, Henry

Goethův Vilém Meister

přeložil Martin Pokorný

roč. 30, č. 3 (2019), s. 129–132


James, Henry

Oltář mrtvých

přeložil Jaroslav Hronek

roč. 30, č. 3 (2019), s. 145–153


James, Henry

Román a smítko ve větru

přeložil Martin Pokorný

roč. 30, č. 3 (2019), s. 116–120


James, Henry

Školák

přeložil Jaroslav Hronek

roč. 30, č. 3 (2019), s. 133–141


Jampílek, Břetislav

J. K. Šlejharovy názory (Přátelská vzpomínka)

roč. 29, č. 2 (2018), s. 139–142


Jan Teolog

Janova kniha o zesnutí Mariině: Pojednání sv. Jana Teologa o zesnutí svaté Bohorodičky

roč. 6, č. 1 (1995), s. 16–23


Jan od Kříže

Mocný duchovní řev

přeložil J. Ovečka

roč. 4, č. 1 (1993), s. 63


Janáček, Pavel

Blok vzpomínek na Felixe Vodičku doplňujeme přílohou…

roč. 28, č. 4 (2017), s. 196–198


Janáček, Pavel

Román pod nadvládou písně

roč. 29, č. 3–4 (2018), s. 63–71


Janáčková, Jaroslava

Jeden Havlíčkův epigram ve světle datace a názvu

roč. 27, č. 1 (2016), s. 54–59


Janáčková, Jaroslava

Na novém: hrstka z mých vzpomínek 

předmět: Felix Vodička

roč. 28, č. 4 (2017), s. 168–172


Janáčková, Jaroslava

Na pastvě

roč. 25, č. 3 (2014), s. 88–90


Janáčková, Jaroslava

„Ze své výminkářské lavičky potřebuju vědět, která bije“

rozhovor připravila Daniela Iwashita

roč. 25, č. 3 (2014), s. 58–86


Janáčková, Jaroslava – Červenková, Jana

Hrst vzpomínek za Felixem Vodičkou (Editorial)

roč. 28, č. 4 (2017), s. 158–160


Janák, Jiří

Stromy hojnosti, vzkříšení a věčnosti

roč. 16, č. 4 (2005), s. 140–143


Janáková, Iva

Grafická příloha

předmět: Hana Storchová; Markéta Králová

roč. 3, č. 4 (1992), s. 136


Janáková, Iva

František Bílek

roč. 3, č. 6 (1992), s. 122–127


Janatka, Jiří

Kuks – Forsythia suspensa neboli zlatý déšť – Hlava ve městě nohy na venkově – Oslíku otřes se – Míšenci a ryzci 

roč. 2, č. 1 (1991), s. 161–163


Jančar, Drago

Egyptské hrnce masa

roč. 6, č. 2 (1995), s. 100–118


Jančar, Drago

Neděle v Oberheimu

přeložil František Benhart

roč. 8, č. 1 (1997), s. 201–203


Jančar, Drago

Volání a kapky

přeložil František Benhart

roč. 8, č. 1 (1997), s. 23–26


Janda, Robert

Plavý… – Tři ne za jedno ano… – Světlo chýším…

roč. 1, č. 3 (1990), s. 112


Janda, Robert

Slovo o (kruhu) – Šelest skarabea… – Práh a vchod… – V lunné zdviži hluk… – Pročež cíl… – Bože… 

roč. 3, č. 5 (1992), s. 116–117


Jandourek, Jan

Aby nikdo nemusel trpět nouzí

roč. 4, č. 3 (1993), s. 61–65


Jandourek, Jan

Autorita a posvátné Petera Browna

recenze na: Peter Brown, Autorita a posvátné

roč. 11, č. 1 (2000), s. 227–228


Jandourek, Jan

Co lze u nás číst o Apokalypse

roč. 5, č. 1 (1994), s. 157–161


Jandourek, Jan

Církev a blouznivci

roč. 3, č. 6 (1992), s. 118–119


Jandourek, Jan

Desetiletí, které trvalo dva roky

roč. 8, č. 1 (1997), s. 272–278


Jandourek, Jan

Dopis Otci Petrovi D. z Moravy o pokoře, poslušnosti, světcích a jiných typech klacku

roč. 5, č. 3 (1994), s. 165–174


Jandourek, Jan

Dost bylo intelektuálů!

roč. 6, č. 2 (1995), s. 224–227


Jandourek, Jan

Durkheimova sociologie

recenze na: Émile Durkheim, Sociologie a filosofie

roč. 9, č. 3–4 (1998), s. 285–287


Jandourek, Jan

Dva sborníky z CDK

recenze na: Koncil a česká společnost; České církevní dějiny ve druhé polovině 20. století

roč. 12, č. 1 (2001), s. 234–238 240


Jandourek, Jan

Dvakrát Komárek

recenze na: Martin Komárek, Smrťáci; Martin Komárek, Rytíři kříže

roč. 13, č. 3–4 (2002), s. 291–293


Jandourek, Jan

Dvě z Vyšehradu

recenze na: Walbert Bühlmann, Jan XXIII.; Bernhard Häring, Moje zkušenost s církví v Africe

roč. 8, č. 3–4 (1997), s. 445–447


Jandourek, Jan

Frommova Anatomie lidské destruktivity

recenze na: Erich Fromm, Anatomie lidské destruktivity

roč. 8, č. 3–4 (1997), s. 444–445


Jandourek, Jan

Ignaciánský pohled na věci nejen poslední

roč. 3, č. 5 (1992), s. 36–54


Jandourek, Jan

Jak rostla legenda o uzdravování aneb Svatý František Xaverský a jeho zázraky

roč. 10, č. 1 (1999), s. 99–103


Jandourek, Jan

Jan na tom byl svět v roce 1998?

recenze na: Stav světa – zpráva o cestě k trvale udržitelné společnosti

roč. 10, č. 1 (1999), s. 276–278


Jandourek, Jan

Jednoho večera v půli léta

roč. 7, č. 2–3 (1996), s. 261–263


Jandourek, Jan

Joseph Heller: Nemalujte si to

recenze na: Joseph Heller, Nemalujte si to

roč. 11, č. 1 (2000), s. 252–255


Jandourek, Jan

Konzervativní papež reformy

předmět: Pius X.

roč. 4, č. 3 (1993), s. 112–113


Jandourek, Jan

Küng-teolog

recenze na: Hans Küng, Být křesťanem

roč. 12, č. 1 (2001), s. 230–232


Jandourek, Jan

Křesťanství a náboženství Číny

recenze na: Julia Ching, Křesťanství a náboženství Číny

roč. 10, č. 3–4 (1999), s. 255–256


Jandourek, Jan

Křivé zrcadlo na konci světa

předmět: Izrael; Svatá země

roč. 9, č. 1 (1998), s. 300–303


Jandourek, Jan

Litoměřice. Ústav

roč. 7, č. 2–3 (1996), s. 195–209


Jandourek, Jan

Mezní situace lidské i nelidské

recenze na: Pierre Assoulin, Zákaznice; Tzvetan Todorov, V mezní situaci

roč. 11, č. 3–4 (2000), s. 256–261


Jandourek, Jan

Několik nahodilých poznámek o účasti české církve v nudném dobrodružství demokracie

roč. 6, č. 4 (1995), s. 140–146


Jandourek, Jan

O blouznivcích našich hor, Břetislavu Kafkovi a velkém černém psu

roč. 6, č. 1 (1995), s. 157–163


Jandourek, Jan

O letadlech, nemocnici, domově důchodců, stáří a smrti

roč. 8, č. 2 (1997), s. 53–56


Jandourek, Jan

O nesmrtelnosti zvířat

recenze na: Eugen Drewermann, O nesmrtelnosti zvířat

roč. 10, č. 1 (1999), s. 268–270


Jandourek, Jan

„Obyčejný člověk“ (Každodennost totality v díle Josefa Škvoreckého)

roč. 11, č. 2 (2000), s. 185–201


Jandourek, Jan

Pět knih

recenze na: Hans Küng, Křesťanství a hinduismus; Georg Simmel, Peníze v moderní kultuře a jiné eseje; Ray Bradbury, Zen a umění psát; Carl Gustav Jung, Sto dopisů; James Hillman, Duše a sebevražda

roč. 9, č. 1 (1998), s. 327–334


Jandourek, Jan

Pláč katolicity

roč. 2, č. 4 (1991), s. 203–204


Jandourek, Jan

Poznámky na okraj knihy Koinotes

recenze na: Petr Fiala, Koinotes

roč. 10, č. 2 (1999), s. 176–181


Jandourek, Jan

Poznámky o šesti knihách

recenze na: Karl R. Popper, Budoucnost je otevřená; Konrad Lorenz, Vnitřní revoluce; Peter L. Berger, Vzdálená sláva; Arnold van Gennep, Přechodové rituály; Christopher Dawson, Bohové revoluce; John Fowles, Věž z ebenu

roč. 8, č. 2 (1997), s. 246–252


Jandourek, Jan

Průvodce bezradného katolíka po vlastním osudu

roč. 10, č. 3–4 (1999), s. 12–18


Jandourek, Jan

Případ Drewermann

roč. 4, č. 2 (1993), s. 26–33


Jandourek, Jan

Religiozita v zemích bývalého mocnářství

roč. 9, č. 3–4 (1998), s. 151–155


Jandourek, Jan

Smutná kniha o české zemi

recenze na: Jan Křesadlo, Dům. Mravoučná bajka

roč. 9, č. 3–4 (1998), s. 292–293


Jandourek, Jan

Svobodní zednáři

recenze na: Svobodní zednáři

roč. 4, č. 4–5 (1993), s. 233–234


Jandourek, Jan

Škvoreckého Nevysvětlitelný příběh

recenze na: Josef Škvorecký, Nevysvětlitelný příběh aneb Vyprávění Questa Firma Sicula

roč. 9, č. 3–4 (1998), s. 289–290


Jandourek, Jan

Teologie jako román

recenze na: Ger Theissen, Galilejský

roč. 9, č. 2 (1998), s. 244–246


Jandourek, Jan

Tři knihy

recenze na: Kamila Míková, Useknutá ruka; Eugen Drewermann, Co je důležité, je očím neviditelné; Harold S. Kushner, Když se zlé věci stávají dobrým lidem

roč. 7, č. 4 (1996), s. 259–262


Jandourek, Jan

Urbanův (novo)gotický román

recenze na: Miloš Urban, Sedmikostelí

roč. 10, č. 3–4 (1999), s. 278–279


Jandourek, Jan

Ústav

roč. 7, č. 2–3 (1996), s. 195–209


Jandourek, Jan

Úvaha o něčem trochu jiném

roč. 8, č. 3–4 (1997), s. 472–474


Jandourek, Jan

Úvod do psychologie náboženství

recenze na: Nils G. Holm, Úvod do psychologie náboženství

roč. 9, č. 2 (1998), s. 246–247


Jandourek, Jan

Výpisky čtenáře utopií (Muži, ženy a sex v nejlepších možných světech)

roč. 15, č. 2 (2004), s. 165–178


Jandourek, Jan

Výpisky čtenáře utopií

roč. 15, č. 2 (2004), s. 165–178


Jandourek, Jan

Vysoká hra

recenze na: Vysoká hra (Le Grand Jeu)

roč. 5, č. 3 (1994), s. 153–154


Jandourek, Jan

Známá tvář Thomase Mertona

recenze na: Thomas Merton, Monastický pokoj

roč. 10, č. 2 (1999), s. 181–182


Jandourek, Jan

Život v černém románu

recenze na: Rubem Fonseca, Černý román a jiné povídky

roč. 12, č. 2 (2001), s. 205–206


Janésová, Clara

Sedmá elegie

přeložila Alžběta Strachotová

roč. 25, č. 4 (2014), s. 211–214


Janésová, Clara

Vnikám do tvé noci jako tato vůně zimy

přeložila Alžběta Strachotová

roč. 25, č. 4 (2014), s. 205–210


Jang Lien

Básně

přeložila Olga Lomová

roč. 21, č. 3 (2010), s. 248–254


Jang Lien

„Máme spoustu otců“

rozhovor připravila Olga Lomová

roč. 21, č. 3 (2010), s. 234–247


Jang Lien

Několik poučení z Frankfurtského knižního veletrhu 2009 aneb Být aktivně „Jiný“ v jednáních s Čínou

přeložil Denis Molčanov

roč. 21, č. 3 (2010), s. 255–260


Janion, Maria

Rozejít se s Polskem?

přeložila Lucie Kněžourková

roč. 21, č. 1 (2010), s. 165–176


Janiš, Josef

K tichu – Někdo živý… – Týž čas – A brebis tondue, dieu mesure le vent

roč. 8, č. 3–4 (1997), s. 428–430


Janiš, Josef

Týž čas

roč. 8, č. 3–4 (1997), s. 428–430


Janiš, Viktor

Tři tuny zábavy a poučení

roč. 30, č. 3 (2019), s. 175–181


Jankovič, Milan

„Učenec s lidskou tváří“

předmět: Felix Vodička

roč. 28, č. 4 (2017), s. 173–177


Janota, Vít

Askiburgion čili K jednomu výročí Petra Rákose

roč. 26, č. 1 (2015), s. 182–184


Janota, Vít

Býti básníkem

roč. 23, č. 3 (2012), s. 88–96


Jarc, Miran

Psanec

přeložil František Benhart

roč. 8, č. 1 (1997), s. 134


Jarniewicz, Jerzy

V rádiu od rána pouštějí Cohena

přeložil Petr Borkovec

obsahuje: Dvě a tři nuly – Za zdí

roč. 18, č. 1 (2007), s. 101–102


Jarry, Alfred

Neobratná láska

přeložil Patrik Ouředník

roč. 30, č. 2 (2019), s. 82–89


Jasin, Nurmuhemmet

Divoký holub

roč. 25, č. 3 (2014), s. 126–135


Javůrek, Josef

Nelítostně čistý 

předmět: J. Kostohryz

roč. 2, č. 1 (1991), s. 3–4


***

Jdoucí na jahody (Kornická)

přeložil František Ladislav Čelakovský

roč. 17, č. 2 (2006), s. 193


Jehlička, Ladislav

Osud až příliš zapomenutých

připravil Martin Valášek

roč. 6, č. 4 (1995), s. 46–54


Jelinek, Elfriede

Vyměření rozsudku

přeložila Jitka Jílková

roč. 16, č. 1 (2005), s. 4–10


Jelínková, Eva

Kdo otevře Zámek

recenze na: Franz Kafka, Zámek, přel. Jana Zoubková

roč. 27, č. 2 (2016), s. 17–30


Jelínková, Eva

Kniha velice výjimečná i velice průměrná

recenze na: Elena Ferrante, Geniální přítelkyně

roč. 30, č. 4 (2019), s. 193–197


Jelínková, Pavlína

Buky, javory: Doma

roč. 25, č. 3 (2014), s. 99–103


Jen Lien-kche

Čtyři knihy

přeložila Zuzana Li

roč. 24, č. 1 (2013), s. 197–204


Jen Lien-kche

Nebesa a život mě naučily vnímat temnotu

přeložila Zuzana Li

roč. 27, č. 1 (2016), s. 14–19


Jen Lien-kche

„Netoužíte-li měnit realitu, doufáte, že realita nezmění vás“

rozhovor připravil Petr Šrámek 

přeložila Zuzana Li

roč. 25, č. 2 (2014), s. 50–62


Jen Lien-kche

Rozpukovská kronika

přeložila Zuzana Li

roč. 26, č. 2 (2015), s. 147–154


Jeništa, Alexandr

„Vidět bych to nechtěla, ale jmenuje se to hezky“

předmět: Miluše Zadražilová

roč. 24, č. 3 (2013), s. 110–111


***

Jenom obočí (Z poezie australských aboridžinců)

přeložil Jan Štolba

roč. 28, č. 1 (2017), s. 70–76


Jesih, Milan

Nedělní den se zavěsil a visí…

přeložil František Benhart

roč. 8, č. 1 (1997), s. 139


Jetelová, Ludmila

„Může býti jednou velikým“ (Z deníků)

roč. 30, č. 4 (2019), s. 149–155


Jeřábek, Angelus František

Z minoritské kuchařky

připravila Zuzanna Janyšková

roč. 14, č. 3 (2003), s. 162–166


Jin Ping Mei aneb Slivoň ve zlaté váze

přeložil Oldřich Král

roč. 26, č. 2 (2015), s. 119–140


Jindra, Miroslav

Traduttore – traditore? Aneb aby překladatel nebyl zrádce

roč. 9, č. 2 (1998), s. 24–29


Jirous, Ivan Martin

Jsi v prázdnotě to – Bože – ty?

roč. 4, č. 1 (1993), s. 11–12


Jirous, Ivan Martin

Nedbaje co si myslí Řím – Nebe polité inkoustem… – Jdou volit… – Dokončený je komín… – Neplavil jsem se… – Na chvíli jednorožec… – Tak nevím… – Rorate coeli desuper… 

roč. 4, č. 1 (1993), s. 90–93


Jirousová, Juliana

Ahoj můj miláčku

připravila Daniela Iwashita

roč. 22, č. 3 (2011), s. 84–101


Jirousová, Juliana

Život pod posvátným kopcem

rozhovor připravila Daniela Iwashita

roč. 22, č. 3 (2011), s. 58–82


Jirousová, Věra

Blíž a nedotýkej se mě

roč. 15, č. 4 (2004), s. 108–112


Jirousová, Věra

chci být v lese… – Pohled přes rameno – V lese – Zpátky do lesa – Jeden den – 

roč. 7, č. 1 (1996), s. 158–161


Jirousová, Věra

Modrý les a modré vody…

roč. 7, č. 2–3 (1996), s. 73


Jirousová, Věra

Partitury ptačího zpěvu

předmět: Olga Karlíková

roč. 6, č. 2 (1995), s. 206–208


Jiroušková, Lenka

Božská komedie před Dantem

recenze na: Aron Gurevič, Nebe, peklo, svět

roč. 7, č. 4 (1996), s. 262–266


Jiroušková, Lenka

Latinitas Bohemica – sine qua non?

recenze na: Josef Tříška, Latinitas Bohemica

roč. 7, č. 2–3 (1996), s. 258–261


Jiroušková, Lenka

Oidipus na stolci Petrově

roč. 6, č. 3 (1995), s. 58–60


Jiránek, Miloš

Flâner mezi obrazem a slovem

připravil Petr Šrámek

roč. 9, č. 1 (1998), s. 187–194


Jiránek, Miloš

Kus autobiografie – Roztroušeno mezi kresbami

roč. 5, č. 2 (1994), s. 121–128


Jirsa, Tomáš

O šmírování, zasahování a rozkoši

předmět: Witold Gombrowicz

roč. 18, č. 3 (2007), s. 124–132


Jirsáková, Kamila

Protiklady v nás

roč. 12, č. 3–4 (2001), s. 294–296


Jirsáková, Kamila

Zapomenutý hlas

recenze na: Carol Gilliganová, Jiným hlasem

roč. 12, č. 2 (2001), s. 172–175


Jiřička, Lukáš

Milníky hörspielu

roč. 26, č. 4 (2015), s. 11–17


Jiřička, Lukáš

„Nejdřív jako pieta, podruhé jako masomlejnek“

rozhovor připravil Jaromír Typlt

roč. 29, č. 2 (2018), s. 95–107


Jiřička, Lukáš

Nepodrobené studio (Hörspiel v experimentálním studiu Polského rádia)

roč. 29, č. 1 (2018), s. 32–44


Jiřička, Lukáš

Velmi osobní manifest čili stručná proklamace

roč. 20, č. 1 (2009), s. 191–194


Jiřičná, Eva

Co nesetřel čas (Symbolika chrámová)

roč. 5, č. 2 (1994), s. 22–28


***

Jizvy na něžných místech (Antologie irských básnířek: Kerry Hardieová, Biddy Jenkinsonová, Eavan Bolandová, Mary OʼMalleyová, Medbh McGuckianová, Moya Cannonová, Nuala Ní Dhomhnaillová, Eiléan Ní Chuilleanáinová)

přeložila Daniela Furthnerová

roč. 14, č. 1–2 (2003), s. 268–286


Job, Dafydd

I gofgolofn y brenin Wenseslas

roč. 17, č. 2 (2006), s. 173–175


Jonas, Hans

Pojem Boha po Osvětimi

přeložila Lenka Karfíková

roč. 5, č. 1 (1994), s. 112–121


Jouhandeau, Marcel

Tvůrce a sny

přeložila Věra Dvořáková

roč. 4, č. 2 (1993), s. 67–75


Jü Chua

Nemám své jméno

přeložila Zuzana Li

roč. 24, č. 1 (2013), s. 205–214


Juhászová, Erzsébet

Temešmár, nicht wahr?

přeložila Marta Pató

roč. 20, č. 1 (2009), s. 85–93


Juliana z Norwiche

Zjevení božské lásky

přeložila Michaela Freiová

roč. 1, č. 2 (1990), s. 44–46


Juliš, Emil

Milý pane Sozanský (Dopisy Emila Juliše)

roč. 20, č. 2 (2009), s. 167–189


Juliš, Emil

Zóna

obsahuje: Odchod – Bude, jak nebylo – Vidění – Samomluva

roč. 20, č. 2 (2009), s. 158–162


Juliš, Emil

Bude, jako by nebylo – Krajina na pomezí – Podzimní – Větrný večer – O podkožním – Milý bratře – Fantastická noc – Zrození básně – Nedaleko daleka – 

roč. 2, č. 4 (1991), s. 100–109


Julišová, Vilemína

Vzpomínky a verše

úvod Jan Šulc

roč. 23, č. 4 (2012), s. 54–69


Jung, Carl Gustav

Básník

přeložil Rudolf Starý

roč. 4, č. 2 (1993), s. 34–38


Jungmannová, Lenka

Příběh poezie

recenze na: Milada Součková, Případ poezie

roč. 11, č. 1 (2000), s. 172–177


Jungmannová, Lenka

Tanec na cizí veselce Hanny Krallové

recenze na: Hana Krallová, Tanec na cizí veselce

roč. 9, č. 3–4 (1998), s. 89–99


Jurman, Michal

Velikost veličin dnešního sluchu

recenze na: Michal Rataj, Elektroakustická hudba a vybrané koncepty radioartu

roč. 18, č. 3 (2007), s. 195–199


Just, Vladimír

O jedné „fešácké“ recenzi

reakce na: Marta Ljubková, Jarmark otázek a debatění, Souvislosti 4/2012

roč. 24, č. 2 (2013), s. 256–258


Justl, Vladimír – Vohryzek, Josef – Špirit, Michael – Holý, Jiří

Světlem oděný Alexandr Stich (Lektorské posudky Seifertovy Světlem oděné) 

roč. 14, č. 1–2 (2003), s. 57–61


Justl, Vladimír

Vždy lze najít cesty, jak hájit své názory (Vzpomínání)

roč. 26, č. 1 (2015), s. 155–161


Jůza, Michal

Smutek dívek… – Každý rok znovu… – Bože jak toužím přemoci… – Zhasnul jsem… – Údolí s tratí… – Maminka říkala…

roč. 6, č. 2 (1995), s. 181–183


Jůza, Michal – Jůzová, Eva – Neubauer, Zdeněk

Štít

roč. 6, č. 1 (1995), s. 164–167


Kabát, Marcel

První a poslední setkání s Janem Kameníkem

roč. 2, č. 3 (1991), s. 139–142


Kabele, Jiří

Tma světlo nepohltí čili O agentech a lustracích

roč. 3, č. 3 (1992), s. 126–130


Kabeš, Petr

Po šlehy žíní ožily…

roč. 2, č. 1 (1991), s. 148–153


Kabíček, Jaroslav

Jadranské sonety

roč. 7, č. 1 (1996), s. 175–187


Kabíček, Jaroslav

Smrt v létě

roč. 7, č. 1 (1996), s. 191–193


Kabíček, Jaroslav

Z neotištěných překladů

roč. 7, č. 1 (1996), s. 163–170


Kabíček, Jaroslav

Z neotištěných překladů II

roč. 7, č. 1 (1996), s. 189–190


Kadečková, Helena

„Velké ryby jsou až u dna“

rozhovor připravila Daniela Iwashita

roč. 23, č. 3 (2012), s. 58–80


Kadlec, Svatopluk

Strom zakrslý

roč. 2, č. 4 (1991), s. 202–202


Kainar, Josef – Nezval, Vítězslav – Blatný, Ivan

The police will take me back to my job

roč. 13, č. 2 (2002), s. 166–176


Kalinowski, Jerzy

Bůh proti Bohu?

přeložil Josef Hradec

roč. 2, č. 1 (1991), s. 34–43


Kalista, Zdeněk

Časopis pro duchové dějiny (Úvodní slovo)

roč. 16, č. 1 (2005), s. 121–124


Kalista, Zdeněk

Dada v počátcích generace

roč. 16, č. 1 (2005), s. 112–114


Kalista, Zdeněk

Karel Teige a historie

roč. 16, č. 1 (2005), s. 115–118


Kalista, Zdeněk

Takřka před branou věčnosti (Zdeněk Kalista –22. 7. 1900 – 17. 6. 1982– Františku Danielu Merthovi)

připravil Vratislav Färber

roč. 6, č. 3 (1995), s. 113–121


Kalista, Zdeněk

Vědecký testament

roč. 16, č. 1 (2005), s. 157–165


Kalista, Zdeněk

Vězeň kamení

roč. 16, č. 1 (2005), s. 135–145


Kameník, Jan

Proto – Na okraj 

roč. 5, č. 3 (1994), s. 2–3


Kameník, Jan

Ukázka z díla, korespondence, překlady

roč. 2, č. 3 (1991), s. 124–139


Kamieńska, Anna

Znovu – Zajíc – Jak dokázat – Srovnávání – Městečko – Až – Není věcí velkých – Rozluka – Oni tři – Pecka – Přišel – Kultura – Šance – Chvíle smíření

přeložil František X. Halas

roč. 1, č. 4 (1990), s. 74–78


Kandinskij, Vasilij

O duchovnu v umění

s poznámkou: překlad ze samizdatu, překladatel neuveden

roč. 5, č. 2 (1994), s. 30–41


Kandinskij, Vasilij

Umělecké dílo a umělec

přeložila Anita Pelánová

roč. 9, č. 1 (1998), s. 123–125


Kandinskij, Vasilij

Vidět

přeložil Ludvík Kundera

roč. 9, č. 1 (1998), s. 121


Kangler, Anna

Ranní modlitba

přeložil Jan Mareš

roč. 16, č. 2 (2005), s. 145


Kantor, Vladimir

Co znamená být spisovatelem

přeložila Alena Morávková

roč. 26, č. 2 (2015), s. 4–10


Kantor, Vladimir

Smrt penzisty

přeložila Alena Morávková

roč. 21, č. 4 (2010), s. 106–126


Karásek ze Lvovic, Jiří

Kalný západ

roč. 9, č. 1 (1998), s. 217


Karásek ze Lvovic, Jiří

Za básníkem Janem Opolským

roč. 30, č. 4 (2019), s. 159–161


Karásek, Svatopluk 

Ďábel boxuje s člověkem – Lanovka – Póba z Jirchář

roč. 4, č. 1 (1993), s. 86–89


Karásek, Svatopluk

Je lepší na skále život svůj mít

roč. 3, č. 1 (1992), s. 6


Karásek, Svatopluk

Knocking

roč. 3, č. 5 (1992), s. 75–77


Karfík, Filip

Platónský pojem smrti podle dialogu Faidón

roč. 2, č. 1 (1991), s. 43–51


Karinthy, Frigyes

Barabáš

přeložila Ana Okrouhlá

roč. 4, č. 3 (1993), s. 83–84


Karinthy, Frigyes

Nikomu to říci nesmím

přeložil Robert Svoboda

roč. 25, č. 1 (2014), s. 120–126


Karlický, Michal

Šťastní rybáři – Od kamene táhne… – Pod listem…

roč. 1, č. 3 (1990), s. 109–110


Karpatský, Dušan

„Doba je zatracené slovo“

rozhovor připravil Petr Onufer

roč. 19, č. 2 (2008), s. 64–74


Karpatský, Dušan

Jeden ze sto čtyřiceti aneb Epistolář (dopisy Jaroslava Seiferta)

roč. 22, č. 2 (2011), s. 157–167


Karpiński, Wojciech

Plamen: Czapského portrét

přeložil Jaroslav Šubrt

roč. 19, č. 2 (2008), s. 136–145


Kasper, Walter

O Boží skrytosti

přeložila Lenka Karfíková

roč. 2, č. 1 (1991), s. 30–34


Kasper, Walter

Rozhovor s biskupem Walterem Kasperem v Křesťanské akademii Praha

rozhovor připravili Štěpán Špinka, Lenka Karfíková a Filip Karfík

roč. 2, č. 3 (1991), s. 232–236


Kassák, Lajos

Henri Matisse – Pablo Picasso – Franz Marc – Paul Klee – Giorgio de Chirico

přeložil Milan Navrátil

roč. 9, č. 1 (1998), s. 167–173


Kassák, Lajos

Pozdravení mistrům

přeložil Milan Navrátil

roč. 9, č. 1 (1998), s. 167–173


Kašpar, Václav

Šlejharova červená země

roč. 29, č. 2 (2018), s. 165–168


Kautman, František

Dopis o Janu Lopatkovi

roč. 17, č. 2 (2006), s. 284–285


Kaván, František

Dlužná věnování: Františku Pečinkovi

roč. 9, č. 1 (1998), s. 217


Kawasumiová, Darja

Křesťanské misie v Japonsku a čanoju

roč. 10, č. 1 (1999), s. 91–98


Kazantzakis, Nikos

Odyssea

přeložil Miloš Tomasco

roč. 7, č. 1 (1996), s. 121–127


Kearney, Richard

Básníci na stadionech aneb Kde se bere irská poezie

rozhovor připravil Marek Toman

přeložil Marek Toman

roč. 10, č. 2 (1999), s. 85–88


Kearney, Richard

Hra s vodou

přeložil Marek Toman

roč. 6, č. 4 (1995), s. 147–152


Kearney, Richard

Samův pád

přeložil Marek Toman

roč. 8, č. 3–4 (1997), s. 313–316


Keats, John

Óda na podzim – Poslední sonet

přeložil Vladimír Mikeš

roč. 4, č. 4–5 (1993), s. 148–149


Kejř, Jiří

Historie není nikdy uzavřená

rozhovor připravil Matěj Kotalík

roč. 13, č. 2 (2002), s. 178–190


Keller, Jan

Apokalypsa podle ekologů

roč. 5, č. 1 (1994), s. 134–138


Keller, Jan

Křesťanství a spor ekologie s ekonomikou

roč. 4, č. 4–5 (1993), s. 57–61


Keller, Jan

Římský klub a globální problémy

roč. 8, č. 3–4 (1997), s. 77–82


Kelly, Richard John

Zasláno do redakce Národních listů

roč. 19, č. 3 (2008), s. 148–150


Kemener, Yann-Fañch

„Bretonci na svou kulturu dnes nejsou zrovna hrdí, ale díkybohu se už za sebe nestydí“

rozhovor připravil Vít Pokorný

roč. 24, č. 2 (2013), s. 173–178


Kenner, Hugh

Uzel a vortex

přeložil Martin Pokorný

roč. 15, č. 3 (2005), s. 108–123


Kenner, Hugh

Večeře s Eliotem

přeložil Martin Pokorný

roč. 27, č. 1 (2016), s. 208–209


Kepák, Jiří

Zákaz rozšiřování Světové literatury 3/1970

[fotoreprodukce rozhodnutí Českého úřadu pro tisk a informace]

roč. 14, č. 1–2 (2003), s. 121–122


Kermode, Frank

Umění, estétství, smrt

přeložil Martin Pokorný

roč. 30, č. 3 (2019), s. 126–128


Kerner, Julius

Der Wanderer in der Sägemühle (Čtyři překlady jedné básně)

přeložili Ivan Slavík, Pavel Řezníček, Jaromír Zelenka a Jan Spousta

roč. 5, č. 4 (1994), s. 87–91


Kertész, Ákos

Patová situace

přeložila Anna Okrouhlá

roč. 7, č. 4 (1996), s. 185–190


Kertész, Imre

Člověk bez osudu

přeložila Kateřina Pošová

roč. 9, č. 3–4 (1998), s. 193–206


Kertész, Imre

„Můj humor leze přímo z popraviště“

rozhovor připravila Clara Royerová

přeložil Denis Molčanov

roč. 25, č. 1 (2014), s. 50–57


Kette, Dragotin

Já nemám už palmy

přeložil František Benhart

roč. 8, č. 1 (1997), s. 195


Kielar, Marzanna Bogumiła

Kostra z větru

přeložil Bogdan Trojak

roč. 14, č. 3 (2003), s. 351–357


Kihlman, Christer

Modrá matka

přeložil Jan Dlask

roč. 27, č. 4 (2016), s. 153–159


Kindlerová, Rita

Uspěchané a popisné Dějiny Ukrajiny

recenze na: Jan Rychlík – Bohdan Zilynský – Paul R. Magocsi, Dějiny Ukrajiny

roč. 27, č. 3 (2016), s. 222–229


Kinsella, Thomas

Pelyněk

přeložil Martin Pokorný

roč. 16, č. 3 (2005), s. 76–81


Kinsella, Thomas

Smrtelná postel

přeložil Štěpán Nosek

roč. 12, č. 3–4 (2001), s. 60–61


Kiss, Csaba György

Z maďarských ohlasů pražského jara (Maďarští spisovatelé o roce 68 v Československu) 

přeložili Eszter Honti a Jiří Zeman

roč. 29, č. 3–4 (2018), s. 168–173


Kitzler, Petr

Evangelium podle Jidáše

recenze na: Jidášovo evangelium

roč. 18, č. 1 (2007), s. 291–294


Klára z Assisi

Listy sestře Anežce

přeložil Jan Kapistrán Vyskočil

roč. 3, č. 4 (1992), s. 54–60


Klejnocki, Jarosław

Deset důvodů, proč někteří polští básníci nenávidí Adama Zagajewského

přeložil Michael Alexa

roč. 27, č. 1 (2016), s. 156–163


Kliemsová, Alfrun

Smrtolenka, rakvářův datel a pavouk v blázinci

předmět: Jiří Gruša

přeložil Dalibor Dobiáš

roč. 23, č. 3 (2012), s. 204–220


Kliment, Alexandr

„Do psa se nekopá“

rozhovor připravili Vladěna Ptáčková a Radek Hochmal

roč. 28, č. 1 (2017), s. 157–163


Klimeš, Ondřej

Mezi revolučním romantismem a dekadentní miniaturou (Zbyněk Havlíček a stylové nároky roku 1951)

roč. 21, č. 3 (2010), s. 219–227


Klimeš, Ondřej

Skrytý pláč (anachronie lásky a dystopie skříněk v době pozdní secese)

roč. 22, č. 1 (2011), s. 20–31


Klimeš, Ondřej

Ujgurský spisovatel a země duševní svobody

roč. 25, č. 3 (2014), s. 136–140


Klímová, Helena

Feminismus a naše středoevropská zkušenost

roč. 3, č. 4 (1992), s. 27–38


Kling, Thomas

Čalamádový smalltalk 91

rozhovor připravil Marcel Beyer

přeložili Tereza Semotamová a Jonáš Hájek

roč. 25, č. 4 (2014), s. 70–80


Klusák, Pavel

Arvo Pärt: Stačí jeden tón

roč. 5, č. 2 (1994), s. 174–175


Klusák, Pavel

Skupina Bůh a DJ Ježíš

roč. 10, č. 3–4 (1999), s. 254–255


Klusák, Pavel

Tři písně

roč. 10, č. 3–4 (1999), s. 33–37


Klusák, Pavel

Z hřbetů vždycky něco září (dopis z Berlína)

roč. 22, č. 2 (2011), s. 240–242


Klusák, Vít

Teplý zimní den a jiné texty

obsahuje: Julius Fučík – Velká žhavá koule – Teplý zimní den – Kov – Kámen – Prachy – Žíti – Lékař dýchá, kýchá… – Bylo!

roč. 7, č. 4 (1996), s. 107–118


Kłoczowski, Piotr – Rodziński, Stanisław – Sochoń, Jan – Zieliński, Jan

Svědek Evropy aneb Mluvit pravdu a nepředvádět se

předmět: Józef Czapski

rozhovor připravili Miloš Doležal a Jaroslav Šubrt

roč. 19, č. 2 (2008), s. 146–158


Kmecl, Matjaž

O slovinském sebezabíjení

přeložil František Benhart

roč. 8, č. 1 (1997), s. 27–33


Kmita, Rimantas

Poezie pro ně bývá příliš složitá

přeložila Věra Kociánová

roč. 26, č. 2 (2015), s. 103–110


Kocbek, Edvard

Buď anebo (Deníkové zápisy z válečných let) 

přeložil František Benhart

roč. 6, č. 4 (1995), s. 105–112


Kocbek, Edvard

Dvě pozdní básně (Přízrak – Přijď, hluboký spánku)

přeložil František Benhart

roč. 6, č. 4 (1995), s. 113–114


Kocian, Quido Roman

Josef Kocourek v letech svého rašení

roč. 19, č. 1 (2008), s. 172–175


Kocijančič, Gorazd

Koho vlastně Maria porodila?

překlad Jana Špirudová

roč. 10, č. 3–4 (1999), s. 243–253


Kocourek, Josef

Kalendář, v němž se obracejí listy

roč. 19, č. 1 (2008), s. 182–188


Koehler, Krzysztof

Příchod. Východ. Vchod

přeložil Jiří Červenka

obsahuje: Prologus – Fukuyamaʼs song – Godʼs playgrounds (A historical outline for the beginners) – Docta theologia – Mše ve čtyři

roč. 21, č. 1 (2010), s. 96–101


Koehler, Krzysztof

„Strkat prsty do drátů“

rozhovor připravili Miloš Doležal a Jaroslav Šubrt

roč. 21, č. 1 (2010), s. 85–94


Koehler, Krzysztof

V rytmu ranních chvál na ruské mrtvole

přeložil Jiří Červenka

roč. 21, č. 1 (2010), s. 183–191


Kofránková, Hana

Překladatelé u Bubeníčků

rozhovor připravil Martin Valášek

roč. 9, č. 2 (1998), s. 179–180


Kofroň, Petr

Haltrava – turistický průvodce filozofií

roč. 14, č. 3 (2003), s. 238–240


Kohn, Salomon

Jak Židé přišli do Čech

přeložil Martin C. Putna

roč. 18, č. 2 (2007), s. 202–207


Kohák, Erazim

O víře v Boha

roč. 2, č. 2 (1991), s. 62–66


Kokoschka, Oskar

Praha

přeložila Hana Homoláčová

roč. 9, č. 1 (1998), s. 109–119


Kolmačka, Pavel

„Bál jsem se, stařena umírala…“

roč. 4, č. 2 (1993), s. 123


Kolmačka, Pavel

Dětské příběhy

roč. 11, č. 2 (2000), s. 154–172


Kolmačka, Pavel

Koncem zimy si vyjeli na rybník…

roč. 7, č. 2–3 (1996), s. 64


Kolmačka, Pavel

Míjí se chvíle… – Když nebe mlčí… – Hospodine… 

roč. 3, č. 1 (1992), s. 111–113


Kolmačka, Pavel

Rezavý autobus pomalu sjíždí s kopců… – Jako by se opřel o rozpálená kamna… – Mraky tak jemný, strašný drak… – Maličký Tobiáš se směje…

roč. 7, č. 4 (1996), s. 224–225


Kolmačka, Pavel

K večeru bouře… – Koncem léta… 

roč. 5, č. 4 (1994), s. 120–121


Kolmačka, Pavel

„V textu se snažím být pozorný“

rozhovor připravil Antonín Petruželka

roč. 19, č. 1 (2008), s. 54–66


Kolmanová, Simona

K Budínu Gézy Ottlika

roč. 25, č. 1 (2014), s. 146–147


Kolmanová, Simona

Vojna a vojna – literární fikce a-nebo multimediální realita? (Maďarský fenomén László Krasznahorkai)

roč. 25, č. 1 (2014), s. 166–174


Kołakowski, Leszek

Politika a ďábel

přeložil Jiří Červenka

roč. 2, č. 4 (1991), s. 11–23


Kolár, Jaroslav

„Kdo přijde později, ten má vždycky pravdu“

rozhovor připravil Martin Valášek

roč. 17, č. 2 (2006), s. 72–88


Kolár, Jaroslav

Stará česká literatura a Jan Lehár

roč. 16, č. 1 (2005), s. 254–256


Kolár, Robert

Máchovy „kosmické“ verše

roč. 14, č. 4 (2003), s. 210–215


Kolářová, Kateřina

Anglický katolický román

roč. 13, č. 1 (2002), s. 189–202


Kolářová-Mazancová, Kateřina

Čulíkův Greene podruhé

recenze na: Jan Čulík, Graham Greene

roč. 13, č. 2 (2002), s. 264–271


Kolářová, Kateřina

Hledání lesbického hlasu

roč. 14, č. 4 (2003), s. 95–104


Kolářová, Kateřina

Válečný příběh lesbické lásky

recenze na: Erica Fischer, Aimée & Jaguár

roč. 14, č. 4 (2003), s. 356–360


Kolíbal, Stanislav

Stanislav Kolíbal o sobě

roč. 6, č. 1 (1995), s. 141–142


Kolšek, Peter

Na univerzitních luzích

přeložil František Benhart

roč. 8, č. 1 (1997), s. 139–140


Komárek, Jan

Několik drobností k Dopisům Františka Halase

roč. 14, č. 1–2 (2003), s. 328–331


Komárek, Martin

Legenda o stvoření světa

roč. 5, č. 3 (1994), s. 93–100


Komárek, Stanislav

Petra – Večeře u Ženevského jezera – Přenocování v namčche bazaru 

roč. 3, č. 3 (1992), s. 112–113


Komenský, Jan Amos

O křesťanské naději

přeložil Jiří Hejlek

roč. 3, č. 1 (1992), s. 10–16


Komenský, Jan Amos

Plésání duše věřící v Kristu a přesladkém jeho jménu Ježíš

roč. 3, č. 1 (1992), s. 2–4


Komoróczy, Miklós

Rovásírás – sikulské runové písmo

roč. 15, č. 3 (2004), s. 177–183


Kondrysová, Eva

Byla to nejhezčí léta mého života

rozhovor připravili Zuzana Semínová a Martin Valášek

roč. 14, č. 1–2 (2003), s. 97–104


Konečný, Lubomír

Aby Warburg a Čechy

roč. 19, č. 4 (2008), s. 203–206


Konečný, Lubomír

„Před uměleckými díly mám pocit melancholie“

rozhovor připravil Martin Bedřich

roč. 19, č. 4 (2008), s. 56–64


Koniáš, Antonín

Neděle jedenmecítmá po Svatém Duchu

roč. 29, č. 2 (2018), s. 78–83


Konstantin z Erzengy

Vidění – Slunce spravedlnosti

přeložil Josef Tkadlec 

roč. 2, č. 3 (1991), s. 98–100


Konzal, Jan

Lidé na okraji

roč. 4, č. 1 (1993), s. 59–62


Konzal, Václav

Ještě jednou o církvi a lustracích

roč. 3, č. 4 (1992), s. 137–138


Kopáč, Radim

K „věru jiným představám“ Štěpána Noska

reakce na: Štěpán Nosek, Kritik u maturity, Souvislosti 1/2002

roč. 13, č. 2 (2002), s. 308–309


Kosáková, Hana

„Proboha, teď mi zmizela ikonka kurzivy“

předmět: Miluše Zadražilová

roč. 24, č. 3 (2013), s. 112–113


Kosatík, Pavel – Bělunková, Libuše

Dvě ortenovská laudatia

roč. 18, č. 4 (2007), s. 22–23


Kosek, Pavel – Slavický, Tomáš – Škarpová, Marie

Ad Jesličkové rozjímání

reakce na: Jan Linka, Jesličkové rozjímání, Souvislosti 2/2015

roč. 26, č. 3 (2015), s. 228–231


Koschelová, Christine

Umírání Ingeborg Bachmannové (Deníkové záznamy, září–říjen 1973)

přeložila Michaela Jacobsenová

roč. 27, č. 4 (2016), s. 110–120


Koschelová, Christine

„Věřím tomu, co píše“

rozhovor

přeložila Michaela Jacobsenová

roč. 27, č. 4 (2016), s. 121–126


Kosík, Štěpán

Dušinky a keltský Samain

roč. 4, č. 4–5 (1993), s. 137–139


Kosík, Štěpán

Očistec svatého Patrika

roč. 5, č. 3 (1994), s. 101–105


Kosík, Štěpán

Uloupení býka z Cúalnge (Táin bó Cúailnge)

roč. 4, č. 4–5 (1993), s. 104–105


Kosmač, Ciril

Housenka

přeložil František Benhart

roč. 8, č. 1 (1997), s. 167–176


Kosmas

Natrhal otýpku kopřivy

přeložil Karel Hrdina

roč. 2, č. 3 (1991), s. 225–229


Kosovel, Srečko

Kras

obsahuje: Naše oči – Ves v krasu – Černé zdi – Kons. 5 – Kons – Imprese – Podzimní krajina

přeložil Petr Borkovec

roč. 8, č. 1 (1997), s. 155–158


Kosovel, Srečko

Na venkovském nádraží

přeložil František Benhart

roč. 8, č. 1 (1997), s. 196


Kostiuk, Pavel

Enigma Jana Opolského 

roč. 30, č. 4 (2019), s. 98–102


Kostohryz, Josef

Chladný výtrysk stesku – Bylo to krásné 

roč. 2, č. 1 (1991), s. 121–123


Kostohryz, Josef

Na shledanou

roč. 2, č. 1 (1991), s. 117–121


Kostohryz, Josef

Předzpěv k žalobě

roč. 1, č. 1 (1990), s. 6–7


Kostohryz, Josef

Studně samoty

obsahuje: Jižní Čechy – Bouře – Studně samoty – Písmo očí nebe mlhy

roč. 20, č. 2 (2009), s. 130–153


Kostohryz, Josef

Uplynulé nesnění nevím a sám – Zašlý obraz

roč. 2, č. 1 (1991), s. 2–3


Kostohryz, Josef

Ze vzpomínek

roč. 20, č. 2 (2009), s. 134–136


Kostřicová, Blanka

Deníky Ahasverovy

recenze na: Matěj Hořava, Pálenka

roč. 26, č. 2 (2015), s. 182–184


Kostřicová, Blanka

Dvě zprávy mladé generace

recenze na: Vratislav Maňák, Šaty z igelitu; Marek Šindelka, Zůstaňte s námi

roč. 23, č. 1 (2012), s. 183–185


Kostřicová, Blanka

Evangelista Jaroslav

recenze na: Pavel Hošek, Evangelium podle Jaroslava Foglara 

roč. 30, č. 1 (2019), s. 185–188


Kostřicová, Blanka

„Jadis“ všudypřítomné a nadčasové

recenze na: Ve znamení „jadis“: Vzájemná korespondence Jana Zahradníčka a Františka Hrubína z let 1937–1950

roč. 30, č. 2 (2019), s. 170–171


Kostřicová, Blanka

Kniha o životě a smrti

recenze na: Romana Křenková, Peřiny a chléb

roč. 27, č. 3 (2016), s. 213–215


Kostřicová, Blanka

Konec, či začátek?

recenze na: Ladislav Vrchovský, Z podzemí ke slunci

roč. 28, č. 3 (2017), s. 300–302


Kostřicová, Blanka

Kroutvor o Hrabalovi

recenze na: Josef Kroutvor, Setkávání s Hrabalem

roč. 25, č. 4 (2014), s. 229–230


Kostřicová, Blanka

Kroutvorovo mingei 

recenze na: Josef Kroutvor, Chvály, pocty i rozpaky

roč. 27, č. 1 (2016), s. 227–229


Kostřicová, Blanka

Napůl Ábel, napůl Kain

recenze na: Bohumil Hrabal, Povídky, črty a hovory

roč. 27, č. 2 (2016), s. 207–209


Kostřicová, Blanka

Obrazy a příběhy

recenze na: Martin Vopěnka, Nebarevné vzpomínky

roč. 24, č. 4 (2013), s. 227–228


Kostřicová, Blanka

Od vstupu ke konci

recenze na: Tereza Límanová, Domeček

roč. 25, č. 2 (2014), s. 245–247


Kostřicová, Blanka

Pro současné poutníky a poutnice

recenze na: Jaroslav Erik Frič, Psáno na vodu palbou kulometnou

roč. 24, č. 2 (2013), s. 233–235


Kostřicová, Blanka

Prorocký deník

recenze na: Jan Gebauer ml., Deník dekadentního intelektuála

roč. 28, č. 1 (2017), s. 224–225


Kostřicová, Blanka

Přetržený film, Čaj

roč. 29, č. 3–4 (2018), s. 128–132


Kostřicová, Blanka

Střed a okraje Jana Balabána

recenze na: Jan Balabán, Publicistika a hry

roč. 24, č. 1 (2013), s. 260–262


Kostřicová, Blanka

Z Třebovského zápisníku

roč. 25, č. 1 (2014), s. 75–80


Kostřicová, Blanka

Zapouzdřené sklo

recenze na: Jana Šrámková, Zázemí

roč. 24, č. 3 (2013), s. 219–220


Kostřicová, Blanka

Zbytečná dvojka

recenze na: Anna Bolavá, Ke dnu

roč. 29, č. 2 (2018), s. 240–242


Kostřicová, Blanka

Ztracené ráje Jana Balabána

roč. 22, č. 1 (2011), s. 13–19


Kořená, Markéta

Editorial (Karel Pecka)

roč. 28, č. 1 (2017), s. 111


Kořená, Markéta

Stalo se v padesátých letech (a nikdy jindy)

roč. 21, č. 3 (2010), s. 4–15


Kořená, Markéta

Triumf hmoty

předmět: Vladimír Holan

roč. 22, č. 2 (2011), s. 28–37


Kořená, Markéta

V srdci poznání?

recenze na: Tato fakulta bude rudá!

roč. 21, č. 1 (2010), s. 240–246


Košťál, Karel

Dublinský konzulát ve třicátých letech

roč. 19, č. 3 (2008), s. 165–168


Kotalík, Matěj

O katolickém samizdatu

recenze na: Marta Edith Holečková, Cesty českého katolického samizdatu 80. let

roč. 20, č. 3 (2009), s. 247–249


Kotalík, Matěj

Strážci odkazu a hledači cest

recenze na: Michal Kopeček, Hledání ztraceného smyslu revoluce: zrod a počátky marxistického revizionismu ve střední Evropě 1953–1960

roč. 21, č. 2 (2010), s. 219–224


Kotalík, Matěj

Z Čech až na konec světa: geneze národního hnutí napříč kontinenty

recenze na: Benedict Anderson, Představy společenství

roč. 20, č. 1 (2009), s. 221–224


Kotrlá, Iva

Odchyt andělů

roč. 3, č. 4 (1992), s. 120–122


Kotrlá, Štěpánka

Průzračnost – Na zahradě 

roč. 3, č. 4 (1992), s. 126–127


Kott, Alan

Noc deštěm zcáraná

roč. 13, č. 2 (2002), s. 241–243


Kott, Alan

Psychiatrické báchorky

recenze na: Jaroslav Vacek, Velké psychiatrické případy

roč. 13, č. 1 (2002), s. 281–284


Kott, Alan

Přelet nad psychiatrií

recenze na: Jan Křesadlo, Průvodce inteligentního laika džunglí současné psychologie a psychiatrie

roč. 13, č. 2 (2002), s. 303–305


Kott, Alan

Sen ne!

recenze na: Medard Boss, Včera v noci se mi zdálo

roč. 14, č. 1–2 (2003), s. 372–375


Koupil, Ondřej

Ad loca sancta

recenze na: Itinerarium Egeriae. Putování Egeriino

roč. 11, č. 3–4 (2000), s. 250–252


Koupil, Ondřej

Česká, ale latinská

recenze na: Jana Nechutová, Latinská literatura českého středověku do roku 1400

roč. 12, č. 1 (2001), s. 217–223


Koupil, Ondřej

Dva rozhovory, dvojí žalmy, dvě buchty a Světlem oděná

recenze na: Ernst Robert Curtius, Evropská literatura a latinský středověk; Alexandr Stich, Seifertova Světlem oděná; Tomáš Halík, Ptal jsem se cest; Jan Konzal, Zpověď tajného biskupa; Viktor Fischl, Kniha žalmů; Jeruzalémská bible; Martin C. Putna, Česká katolická literatura 1848–1918

roč. 10, č. 1 (1999), s. 221–227


Koupil, Ondřej

Dvě knihy podruhé: Jeruzalémská bible a tzv. Bognerův překlad

recenze na: Jeruzalémská bible; Pentateuch: český katolický překlad

roč. 17, č. 4 (2006), s. 291–295


Koupil, Ondřej

Dvě knihy poprvé: římská a starokřesťanská literatura

recenze na: Jiří Šubrt, Římská literatura; Heinrich Kraft, Slovník starokřesťanské literatury

roč. 17, č. 3 (2006), s. 269–277


Koupil, Ondřej

Film Kristovy pašije

roč. 15, č. 3 (2004), s. 245–248


Koupil, Ondřej

Hieronymovi o edici listů (epistula I)

recenze na: Jeroným, Výbor z dopisů

roč. 18, č. 2 (2007), s. 244–249


Koupil, Ondřej

Hieronymovi o Augustinovi a taky trochu o Alarichovi (epistula II)

recenze na: Aurelius Augustinus. O Boží obci

roč. 18, č. 3 (2007), s. 189–192


Koupil, Ondřej

„Jako když se hodí kamínek“

rozhovor připravil Martin Valášek

roč. 30, č. 4 (2019), s. 77–78


Koupil, Ondřej

Kapitoly z dějin bádání o češtině

recenze na: Kapitoly z dějin české jazykovědné bohemistiky

roč. 19, č. 3 (2008), s. 244–247


Koupil, Ondřej

Kdo je kdo mezi českými lingvisty

recenze na: Jiří Černý, Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky

roč. 20, č. 4 (2009), s. 199–201


Koupil, Ondřej

Květen (Rekompozice Máchova Máje)

roč. 30, č. 4 (2019), s. 72–76


Koupil, Ondřej

„Mluvnice češtiny byly významným literárním žánrem“

rozhovor připravil Martin Valášek

roč. 26, č. 4 (2015), s. 36–46


Koupil, Ondřej

Movarsko-slezské monastikon

recenze na: Dušan Foltýn, Encyklopedie moravských a slezských klášterů

roč. 16, č. 2 (2005), s. 238–240


Koupil, Ondřej

Návraty

recenze na: Jaroslav Kolár, Návraty bez konce

roč. 10, č. 3–4 (1999), s. 270–272


Koupil, Ondřej

Podzim středověku – jaro medievistiky

recenze na: Johan Huizinga, Podzim středověku

roč. 11, č. 2 (2000), s. 246–249


Koupil, Ondřej

Poznámka k překladu Augustinových Vyznání

roč. 27, č. 1 (2016), s. 240–244


Koupil, Ondřej

Profesor Černý a editor Pilný

recenze na: Václav Černý, Soustavný přehled obecných dějin literatury naší vzdělanosti

roč. 10, č. 3–4 (1999), s. 267–269


Koupil, Ondřej

Prozaický chrám ze 14. století

recenze na: Život Krista Pána

roč. 19, č. 1 (2008), s. 215–219


Koupil, Ondřej

Přednášky profesora Černého po velké přestávce

recenze na: Václav Černý, Soustavný přehled obecných dějin literatury naší vzdělanosti 3.

roč. 16, č. 4 (2005), s. 245–249


Koupil, Ondřej

Řehole Benediktova (Živé – dílo – minulosti)

roč. 9, č. 2 (1998), s. 68–81


Koupil, Ondřej

Silná kniha

recenze na: František Václav Mareš, Cyrilometodějská tradice

roč. 11, č. 3–4 (2000), s. 275–280


Koupil, Ondřej

Tři příspěvky k dějinám benediktinů

recenze na: Petr Sommer, Svatý Prokop; Martin Mádl, Detracta larva juris naturae; Jáchym Dalimil Zítko, Stručné dějiny Emauzského opatství v Praze a soupis uměleckohistorické literatury v knihovně opatství

roč. 18, č. 4 (2007), s. 199–202


Kouřil, František

Neviditelné slunce

roč. 24, č. 1 (2013), s. 90–94


Kouřil, František

Tři básně z let 1963–1965

roč. 24, č. 1 (2013), s. 104–105


Kovanda, Jaroslav

Vážený pane Nosku… 

reakce na: Štěpán Nosek, Kritik u maturity, Souvislosti 1/2002

roč. 13, č. 2 (2002), s. 309–310


Kovář, Michal

„Toho stromu poslušen buď“

roč. 16, č. 4 (2005), s. 148–154


Kovařík, David

Postoloprty – šedesát let poté

roč. 16, č. 3 (2005), s. 100–113


Kovtun, Volodymyr

Ode mne

přeložili Rita Kindlerová a Jakub Lev Houdek

roč. 30, č. 1 (2019), s. 67–72


Kozár, Aleš

Kapiláry, jehličky, ještěrky

obsahuje: Tří králů – Veduty na sklenici

roč. 20, č. 4 (2009), s. 92–94


Koževniková, Květa

Potěšení mého života

roč. 3, č. 4 (1992), s. 123–125


Koževniková, Květa

Šprtka – Žalobnice

roč. 3, č. 4 (1992), s. 116–119


Kraetsch, Mirko

Proslov k básníkům a překladatelům na Dnech české poezie v Berlíně

roč. 28, č. 2 (2017), s. 265–267


Krakar, Lojze

Váza snů

přeložil František Benhart

roč. 8, č. 1 (1997), s. 185–186


Král, Oldřich

Hledání čínského románu

rozhovor připravila Zuzana Li

roč. 26, č. 2 (2015), s. 54–68


Král, Petr

Básník a událost (k Líčení událostí Josého Carlose Becerry)

roč. 26, č. 3 (2015), s. 24–32


Král, Petr

Certifikát pro Ivana Blatného

roč. 24, č. 2 (2013), s. 99–109


Král, Petr

Dvě básně (a otázky konsistence)

roč. 27, č. 3 (2016), s. 9–15


Král, Petr

Jako by

roč. 23, č. 2 (2012), s. 67–72


Král, Petr

Láska k Benátkám (Výňatky z rukopisu)

roč. 25, č. 1 (2014), s. 60–66


Král, Petr

O Hynkovi

roč. 19, č. 2 (2008), s. 15–22


Král, Petr

O pěší metafysice 

roč. 30, č. 2 (2019), s. 12–24


Král, Petr

Obrazárna

roč. 23, č. 4 (2012), s. 70–79


Král, Petr

Paříž

roč. 18, č. 2 (2007), s. 98–108


Král, Petr

Postscriptum

předmět: Zbyněk Havlíček

roč. 21, č. 3 (2010), s. 228–232


Král, Petr

Poznámky ke Zbyňkovi

předmět: Zbyněk Havlíček

roč. 21, č. 3 (2010), s. 134–167


Král, Petr

Umění cestovat

roč. 25, č. 4 (2014), s. 98–106


Král, Petr

V rozviklaném bytelném

roč. 24, č. 2 (2013), s. 123–127


Král, Petr

Význam Přízraku třetí války

roč. 22, č. 4 (2011), s. 29–33


Král, Petr

Zatáčky a

roč. 21, č. 1 (2010), s. 109–120


Králík, Oldřich

„Drahý Felixi…“ (Z dopisů Oldřicha Králíka Felixi Vodičkovi a jeho rodině)

roč. 28, č. 4 (2017), s. 203–208


Krallová, Hanna

Pouhý žert

přeložila Pavla Foglová

roč. 7, č. 4 (1996), s. 175–180


Krallová, Hanna

Ptaní se Hanny Krallové po světě

přeložil Josef Mlejnek

roč. 9, č. 3–4 (1998), s. 101–117


Krallová, Hanna

Strom

přeložila Pavla Foglová

roč. 9, č. 3–4 (1998), s. 79–87


Kranjc, Igor

Praha je za rohem, na konci naší ulice

přeložila Jana Špirudová

roč. 8, č. 1 (1997), s. 67–71


Krasnická, Irena

Bruno Schulz a kritici

recenze na: Bruno Schulz, Skořicové krámy; Bruno Schulz, Sanatorium Na věčnosti

roč. 10, č. 3–4 (1999), s. 282–284


Krasnická, Irena

Pivizace Polska – Cesta do střední Evropy

roč. 9, č. 3–4 (1998), s. 267–270


Krásová, Eva

25 dní

roč. 27, č. 1 (2016), s. 88–101


Krátká, Eva

Maximální „minimum“ Vladimíra Burdy

recenze na: Vladimír Burda, Lyrické minimum

roč. 16, č. 4 (2005), s. 255–258


Kratochvíl, Zdeněk

Budou spaseni všichni?

rozhovor připravil Martin C. Putna

roč. 5, č. 1 (1994), s. 17–24


Kratochvíl, Zdeněk

Drama o probuzení

předmět: Sofokles; Král Oidipús

roč. 10, č. 3–4 (1999), s. 157–166


Kratochvíl, Zdeněk

Jako zřítelnice oka

roč. 12, č. 2 (2001), s. 9–12


Kratochvíl, Zdeněk

Řecké mýty a křesťanská zvěst

roč. 7, č. 1 (1996), s. 35–44


Kraus, Jiří

Jazyk – nástroj i bariéra mezinárodního dorozumění

roč. 8, č. 3–4 (1997), s. 67–71


Kraus, Karl

Důvod

přeložila Michaela Jacobsenová

roč. 8, č. 2 (1997), s. 86


Krč, Jakub

Čtení není žádná věda

roč. 29, č. 2 (2018), s. 234–236


Krč, Jakub

Dopis z Kuby

roč. 19, č. 1 (2008), s. 190–192


Krč, Jakub

DTP glosa: Zmetek jako pocta Univerzitě Karlově

recenze na: Pocta 650. výročí založení Univerzity Karlovy

roč. 9, č. 3–4 (1998), s. 299–300


Krč, Jakub

DTP glosy II.

roč. 10, č. 2 (1999), s. 206–208


Krč, Jakub

DTP glosy III. – Ediční řada Thesaurus

roč. 10, č. 3–4 (1999), s. 306–308


Krč Jakub

DTP glosy IV.

roč. 11, č. 2 (2000), s. 257–259


Krč Jakub

DTP glosy V. – Počítačová typografie moderně a srozumitelně

recenze na: J. Blažek – P. Kočička, Praktická typografie

roč. 11, č. 3–4 (2000), s. 303–305


Krč, Jakub

DTP glosy VI. 

recenze na: Stradomír Hromnišský, Písně pro prasnici

roč. 13, č. 2 (2002), s. 305–306


Krč, Jakub

Jazyk grafického designu

recenze na: Richard Poulin, Jazyk grafického designu

roč. 23, č. 4 (2012), s. 228–229


Krč, Jakub

Kam ďábel nemůže, tam babu pošle (Baba svodnice v exemplech Šimona Lomnického z Budče)

roč. 8, č. 2 (1997), s. 91–98


Krč, Jakub

Manifest neviditelnosti

recenze na: Martin Pecina, Knihy a typografie

roč. 22, č. 4 (2011), s. 252–254


Krč, Jakub

Od Gutenberga ke Gutenbergům

roč. 29, č. 1 (2018), s. 194–196


Krč, Jakub

Písmenka od A do Z (od alegorie po zatracení)

roč. 29, č. 3–4 (2018), s. 220–222


Krč, Jakub

Řemeslo má zlaté dno

recenze na: Michal Viewegh, Účastníci zájezdu

roč. 7, č. 1 (1996), s. 215–216


Krč, Jakub

Samé nové tváře

roč. 13, č. 1 (2002), s. 228–232


Krč, Jakub

Svět, který nebyl

recenze na: Jan Lopatka, Radiojournal v ko(s)mickém věku

roč. 5, č. 3 (1994), s. 151–152


Krč, Jakub

Tuplované plesání

recenze na: Malý svět jest člověk aneb Výbor z české barokní prózy

roč. 6, č. 4 (1995), s. 175–176


Krč, Jakub

Vzdálené hlasy

recenze na: Eduard Petrů, Vzdálené hlasy – studie o starší české literatuře

roč. 8, č. 2 (1997), s. 253–254


Krchovský, J. H.

Tak to je ta celá krása – Závratná chůze… – Obtočen rourou od kamen – Choulím se do pláště podzimem opojen

roč. 4, č. 1 (1993), s. 100–102


Kreidl, Margret

Která žluť je ženského rodu?

přeložil Milan Tvrdík

roč. 14, č. 1–2 (2003), s. 166–179


Krejčí, František

J. Opolský, Svět smutných

roč. 30, č. 4 (2019), s. 156–157


Krejčí, Hubert

České divadlo 2012

roč. 23, č. 3 (2012), s. 293–295


Krejčí, Hubert

Palackého truchlivý konec: vlastenecké leporelo pro loutky

roč. 23, č. 3 (2012), s. 119–124


Krejčí, Hubert

Žižkův duch (pantomimická opera)

roč. 23, č. 4 (2012), s. 122–124


Kriegerová, Helen Annette

Tristesse provinciale

přeložil Pavel Novotný

roč. 16, č. 3 (2005), s. 203–207


Kriwet, Ferdinand

Poslechové texty

přeložil Pavel Novotný

roč. 24, č. 4 (2013), s. 195–198


Kriwet, Ferdinand

„Střihněte to natvrdo!“

rozhovor připravil Pavel Novotný

roč. 24, č. 4 (2013), s. 189–194


Kropáček, Luboš

Islám očima křesťanské teologie

roč. 8, č. 3–4 (1997), s. 115–126


Krouhal, Josef

Mytologové mezi námi

recenze na: Jitka Vlčková, Encyklopedie mytologie germánských a severských národů

roč. 11, č. 2 (2000), s. 237–241


Kroutvor, Josef

Nešťastný a prokletý básník Kocourek

roč. 19, č. 1 (2008), s. 180–181


Krša, František Fanyn

Betlémský blues

roč. 2, č. 2 (1991), s. 168–169


Krumphanzl, Robert

Jednou nohou v undergroundu

roč. 4, č. 1 (1993), s. 106–108


Krumphanzl, Robert

O člověku všitém do knihy

recenze na: Jiří Pastýř, Smutek Sebesám

roč. 5, č. 1 (1994), s. 166–169


Krumphanzl, Robert

Šóá aneb Tak to bylo

roč. 3, č. 3 (1992), s. 133–135


Krumphanzl, Robert

Určiti hranici mezi nadzemím a podzemím

roč. 4, č. 1 (1993), s. 9–10


Krumphanzl, Robert

Vážně omezit listinu práv a svobod?

roč. 3, č. 6 (1992), s. 120–121


Krumphanzl, Robert

Zábrana braná ztečí

recenze na: Doteky naděje – Sborník poezie a prózy tělesně postižených

roč. 4, č. 3 (1993), s. 130–131


Krynicki, Ryszard

Kámen, jinovatka

přeložil Václav Burian

roč. 17, č. 3 (2006), s. 125–136


Krystyník, Ondřej

Nové obavy

roč. 28, č. 4 (2017), s. 92–96


Krystyník, Ondřej

Pelichat přestaň

roč. 27, č. 1 (2016), s. 102–106


Křepelka, Karel

Boží pole?

roč. 2, č. 2 (1991), s. 177


Křepelka, Karel

Kým je mi Ježíš Kristus

roč. 2, č. 1 (1991), s. 59


Křepelka, Karel

Neděle Laetare – Červenec – Oskar Kokoschka portrétuje Ezru Pounda – Ubývání tmy – Je to jen krůček… – Návrat ztraceného syna – Útěk z Jasné Poljany

roč. 1, č. 4 (1990), s. 131–135


Křepelka, Karel

Periferie V

roč. 7, č. 2–3 (1996), s. 70


Křepelka, Karel

Poznajíce jeden každý ránu svou a bolest svou

předmět: Vladimír Holan; J. V. Sládek

roč. 1, č. 4 (1990), s. 4


Křepelka, Karel

Prostor prázdnoty

roč. 3, č. 2 (1992), s. 2–4


Křepelka, Karel

Smutek země – Hakeldama – Periferie III

roč. 4, č. 4–5 (1993), s. 206–207


Křížková, Marie Rút

Problém emigrace v životě a díle Jiřího Ortena

roč. 1, č. 3 (1990), s. 3–4


***

Které bozi milují

(Dragotin Kette, Josip Murn, Srečko Kosovel, France Balantič, Vladimir Memon, Marko Pavček, Boštjan Seliškar, Tatjana Soldová)

přeložil František Benhart

roč. 8, č. 1 (1997), s. 194–199


Kuběna, Jiří

Ježíš Pod Zákonem

roč. 4, č. 3 (1993), s. 98–104


Kuběnský, Petr

Závratě, pocty, recepty

recenze na: Ladislav Novák, Životopisná črta

roč. 28, č. 2 (2017), s. 223–238


Kubínová, Marie

Jak vzpomínám na pana profesora

předmět: Felix Vodička

roč. 28, č. 4 (2017), s. 177


Kubran, Rudolf

Ohýbání slov – Prvního září – Pozdrav milencům – Hej smrti, ty to víš 

roč. 2, č. 2 (1991), s. 164–167


Kucbelová, Katarína

Hladina preniká do hladiny… – Skúšanie… – Pokračovať až kým sa stratí… – Tesne nad hladinou… – Podstatná v celku… – Hľadáme v druhom lepšieho…

roč. 17, č. 3 (2006), s. 228–230


Kučera, Jan Pavel

Nic neviditelné elektrárny

předmět: Jiří Rulf

roč. 25, č. 1 (2014), s. 230–237


Kučera, Jan Pavel

Smutný stepní vlk Hermann Hesse

roč. 4, č. 4–5 (1993), s. 155–157


Kučera, Karel

Praxiteles a Phryna

roč. 7, č. 1 (1996), s. 109–112


Kučera, Pavel

Čím tišší slova… – Báseň je…

roč. 1, č. 2 (1990), s. 100


Kučerová, Ivona

Básníci zelení a vraní

recenze na: Zdeněk Kožmín – Jiří Trávníček, Na tvrdém loži z psího vína

roč. 9, č. 2 (1998), s. 249–251


Kučerová, Ivona

Jistým bodem počínaje není již návratu

předmět: Karel Poláček

roč. 9, č. 2 (1998), s. 251–252


Kudlová, Klára

Pavla Kolmačky román?

recenze na: Pavel Kolmačka, Stopy za obzor

roč. 18, č. 3 (2007), s. 179–183


Kudyba, Wojciech

Deset let polské poezie

přeložil Jiří Červenka

roč. 21, č. 1 (2010), s. 194–200


Kudyba, Wojciech

Tekuté sklo: Básníci z okruhu časopisu Topos

přeložil Jiří Červenka

roč. 24, č. 4 (2013), s. 69–78


Kukla, Otakar Aleš

Čím je mi Ježíš Kristus

roč. 3, č. 1 (1992), s. 56–59


Kukla, Otakar Aleš

Letnice a letnice

roč. 1, č. 2 (1990), s. 123–128


Kukla, Otakar Aleš

Skok do tmy

roč. 3, č. 5 (1992), s. 27–35


Kulka, Tomáš

O posvátnosti, autenticitě, umění a kýči

rozhovor připravila Martina Pachmanová

roč. 5, č. 2 (1994), s. 66–71


Kumermann, David

Downtown LA

roč. 22, č. 3 (2011), s. 47–55


Kundera, Ludvík

Okolo Vysočiny

roč. 7, č. 2–3 (1996), s. 66


Kundera, Ludvík

Proměny hmoty – Stádo – Černý déšť – Nortia 

roč. 4, č. 2 (1993), s. 113–115


Kunertová, Anna M.

Cesta do ráje?

předmět: Josef Mžyk

roč. 2, č. 2 (1991), s. 183


Kupareo, Rajmund

Na vánoce – Jitřní žalm – Večerní žalm – Noční žalm

přeložil Otto František Babler

roč. 1, č. 4 (1990), s. 71–74


Kurek, Marcin

Jižní světlo potřebuji k životu

rozhovor připravili Jaroslav Šubrt a Miloš Doležal

roč. 24, č. 3 (2013), s. 36–46


Kurek, Marcin

Oleandr (úryvky)

přeložil Jaroslav Šubrt

roč. 24, č. 3 (2013), s. 48–58


***

Kurpiovská legenda o vzniku člověka

poznámka: lidové vyprávění

přeložil Jan Linka

roč. 9, č. 3–4 (1998), s. 261–262


Kurzová, Helena

K recenzi na český překlad Jidášova Evangelia… 

reakce na: Petr Kitzler, Evangelium podle Jidáše, Souvislosti 1/2007

roč. 18, č. 4 (2007), s. 219–220


Küng, Hans

Ježíš a Muhammad z pohledu muslimů a křesťanů. Křesťanský pohled

přeložil Jan Spousta

roč. 8, č. 3–4 (1997), s. 133–138


Kuzmičová, Anežka

Lindgrenovi prokletí svatí aneb Jurodivé paradigma mimo domov

roč. 17, č. 3 (2006), s. 109–117


Kuzmin, Michail

Kanopské popěvky

přeložil Petr Borkovec

roč. 7, č. 1 (1996), s. 56–60


Kvapil Jan

Sudetský Nepomuk

recenze na: Josef Holub, Červený Nepomuk

roč. 9, č. 3–4 (1998), s. 291


Kvapil, Jan

Tak jeho péro aneb Vzpomínky (na) Jana Krause

roč. 11, č. 2 (2000), s. 208–224


Kvíz, Rudolf

Rozhovor Jiřího Haubera s recitátorem Rudolfem Kvízem

roč. 1, č. 1 (1990), s. 77–78


Kyndrová, Libuše a Kyndrová, Dana

„Bez důvěry fotit nemůžete“

rozhovor připravil Matěj Kotalík

roč. 20, č. 2 (2009), s. 57–80


Lafont, Robert

Regionalistická revoluce

přeložil Vít Pokorný

roč. 25, č. 2 (2014), s. 200–201


Lambersy, Werner

Coimbra

přeložil Denis Molčanov

roč. 22, č. 1 (2011), s. 134–138


Lanczkor, Gábor

Čtyři

přeložil Jonáš Hájek

roč. 25, č. 1 (2014), s. 211–214


Láng, Zsolt

Rok v Berlíně

přeložila Lucie Szymanowská

roč. 17, č. 3 (2006), s. 91–102


Langa, Liāna

Deník antén

přeložili Petr Štoll a Petr Borkovec

obsahuje: Esemesky pro ruce a kameny

roč. 20, č. 3 (2009), s. 88–91


Langerová, Marie

Ke knize Sylvie Richterové Místo domova

roč. 16, č. 2 (2005), s. 220–224


Langerová, Marie

Pár poznámek k Holanovským nápovědám

recenze na: Jiří Opelík, Holanovské nápovědy

roč. 15, č. 4 (2004), s. 228–232


Láníková, Kristina

Okolo křehkých věcí se dělají opatrná kolečka

roč. 23, č. 1 (2012), s. 87–89


Lantová, Ludmila

„Květ už jistě neuviděl“

předmět: Felix Vodička

roč. 28, č. 4 (2017), s. 178–179


Larkin, Philip

Pan Bleaney

roč. 30, č. 3 (2019), s. 3–4


Lasker-Schülerová, Else

Můj jediný bratře

přeložila Alena Bláhová

roč. 9, č. 1 (1998), s. 4–5


Lasker-Schülerová, Else

Můj milý modrý jezdče…: Z dopisů Else Lasker-Schülerové Franzi Marcovi

přeložila Alena Bláhová

roč. 9, č. 1 (1998), s. 101–107


Lášek, Jan Blahoslav

Rozhovor s J. B. Láškem o otci Alexandru Meňovi, o jeho životě a smrti a o nedávné minulosti a budoucnosti ruského pravoslaví

rozhovor připravila Miluše Zadražilová

roč. 13, č. 1 (2002), s. 148–159


Laštovička, Michal

Bruni

roč. 10, č. 1 (1999), s. 170–173


Lázár, Ervin, 1936–2006

Pohádky

přeložila Kateřina Anna Šrubařová

obsahuje: Pohádka pro Julinku – Jak byl zajíc tlumočníkem – O princích s usmolenýma rukama – Jak Čendík stavěl osmipatrák

roč. 25, č. 1 (2014), s. 148–158


Lawrence, D. H.

Loď smrti

přeložil Martin Pokorný

roč. 14, č. 1–2 (2003), s. 297–302


Le Fort, Gertruda von

Dcera Jiftáchova

přeložila Michaela Freiová

roč. 3, č. 4 (1992), s. 94–102


Le Lay, Francois

Bilzig a rektorovy hrušky

přeložila Lenka Mundevová

roč. 24, č. 2 (2013), s. 184–190


Lenková, Elisabeth

Snová forma – rozumová forma

přeložil Petr Babka

roč. 10, č. 3–4 (1999), s. 119–121


Leone Ebreo

První dialog o lásce

přeložil Jiří Pelán

roč. 17, č. 4 (2006), s. 216–226


Leonťjev, Konstantin

Byzantinismus a slovanstvo

přeložil Ladislav Zadražil

roč. 6, č. 2 (1995), s. 50–67 69


Lesfargues, Bernard

„Má sladká a drsná vlast“ (Výbor z básnické tvorby)

přeložil Vít Pokorný

roč. 25, č. 2 (2014), s. 203–209


Lešek, Petr

Alexandrijská knihovna

roč. 19, č. 1 (2008), s. 140–142


Lešek, Petr

„Konkurentům knihoven postupně došly síly“

rozhovor připravil Petr Šrámek

roč. 19, č. 1 (2008), s. 115–124


Lešek, Petr

Rezkovo rostlé město

recenze na: Petr Rezek, Architektonika a protoarchitektura

roč. 21, č. 3 (2010), s. 294–297


Lewis, Tim

Svatý řád

přeložil Petr Onufer

roč. 12, č. 1 (2001), s. 28–30


Leyerle, John

Rosa-rota: růžice v kolesovém okně a Dantův Ráj

přeložil Martin Pokorný

roč. 21, č. 4 (2010), s. 227–236


Leys, Simon

Anatomie jedné posttotalitní diktatury (Liu Xiaboovy eseje o současné Číně)

přeložil Bohuslav Smil

roč. 25, č. 2 (2014), s. 23–32


Li Er

Soudruh Nula

přeložil Denis Molčanov

roč. 26, č. 2 (2015), s. 155–162


Li, Zuzana

Bei Ling – z básníka profesionálním exulantem

roč. 22, č. 3 (2011), s. 172–174


Li, Zuzana 

Čínské bistro Zuzany Li: O průjezdných a neprůjezdných komunikacích, Hodinách z olova, náměstí, Nebi nad Lhasou a zrzavém kocourovi 

roč. 30, č. 1 (2019), s. 145–150


Li, Zuzana

Čínské bistro Zuzany Li: O Opičáku Sunovi, zbojnících a kráskách, modré a černé barvě a čistém prádle

roč. 30, č. 2 (2019), s. 124–129


Li, Zuzana

Čínské bistro Zuzany Li: O smíchu, kovových obrech, chystaném dokumentu a Západní metropoli

roč. 30, č. 3 (2019), s. 159–163


Li, Zuzana

Čínské bistro Zuzany Li: O Poslu z Dálného východu, slavné disputaci, tajných strategiích a hlemýždím tempu

roč. 30, č. 4 (2019), s. 177–182


Li, Zuzana

Píšící černovlásky a hranice tabu

roč. 28, č. 3 (2017), s. 228–234


Li, Zuzana

Šišky a pagody (Hledání poetiky současné čínské básně)

obsahuje: Óda na šišku – Dokonalost – Ptačí sútra – Život básně – mlčenlivá – Zvíře – Jiné já – Slabý – Ryba

roč. 20, č. 4 (2009), s. 130–138


Li, Zuzana

Xin aneb Kde nežijí draci

roč. 24, č. 1 (2013), s. 151–162


Li, Zuzana

Xin aneb kde nežijí draci

roč. 24, č. 1 (2013), s. 151–162


Liang Chung

Nad městysem Wu pluje zářící mrak

přeložila Zuzana Li

roč. 28, č. 3 (2017), s. 271–283


Liang Chung

Obecná škola

přeložila Zuzana Li

roč. 28, č. 3 (2017), s. 262–270


Libertin, Jan Ignác

O věcech k jídlu přináležejících

roč. 14, č. 3 (2003), s. 158–161


Lichtenbergová, Žaneta

Prořezávání

roč. 22, č. 1 (2011), s. 107–108


Lichá, Alica

Ak – Už – Takmer

roč. 26, č. 3 (2015), s. 101–107


Limonov, Eduard

Jen zátylky jen zátylky jen zátylky

přeložila Radka Bzonková

roč. 16, č. 4 (2005), s. 73–77


Limonov, Eduard

Kniha mrtvých

přeložila Radka Bzonková

roč. 16, č. 4 (2005), s. 61–72


Lindgren, Torgny

Dva svatí

přeložila Anežka Kuzmičová

roč. 17, č. 3 (2006), s. 106–108


Linhart, Patrik

Hraniční světla

roč. 29, č. 3–4 (2018), s. 124–127


Linhart, Patrik

Malý pátek

roč. 16, č. 3 (2005), s. 208–214


Linhartová, Věra

Dōgen neboli přítomnost ve světě

přeložila Jitka Hamzová

roč. 19, č. 1 (2008), s. 28–34


Linhartová, Věra

Dōgen, Shōbōgenzō Uji

přeložila Jitka Hamzová

roč. 19, č. 1 (2008), s. 23–27


Linhartová, Věra

Lebka a jeskyně (Šímovy Podzemní řeky)

přeložila Drahoslava Janderová

předmět: Josef Šíma

roč. 10, č. 3–4 (1999), s. 123–143


Linhartová, Věra

Lebka a jeskyně (Šímovy podzemní řeky)

roč. 10, č. 3–4 (1999), s. 123–143


Linhartová, Věra

Odmámení (Kamenná zahrada v Rjóanži)

přeložil Petr Král

roč. 10, č. 2 (1999), s. 77–79


Linhartová, Věra

Poušť lásky s krystalickým pohledem

přeložila Jitka Hamzová

roč. 19, č. 4 (2008), s. 30–34


Linhartová, Věra

První kroky, první zacházky

přeložila Jitka Hamzová

roč. 19, č. 4 (2008), s. 35–42


Linhartová, Věra

Překladatel

roč. 10, č. 1 (1999), s. 125–135


Linhartová, Věra

Přesýpací hodina

roč. 10, č. 1 (1999), s. 137–144


Linhartová, Věra

Smích bez zaujetí (Zápisky z cesty)

přeložil Petr Král

roč. 10, č. 2 (1999), s. 80–84


Linhartová, Věra

Vodopád v Nači

přeložil Petr Král

roč. 10, č. 2 (1999), s. 76


Linhartová, Věra

Úvod k obrazům Josefa Šímy

roč. 10, č. 1 (1999), s. 145–169


Linka, Jan

Cílkových pokusů díl druhý aneb Pokus o Cílka

recenze na: Václav Cílek, Makom

roč. 16, č. 1 (2005), s. 234–237


Linka, Jan

Dictum acerbum

recenze na: Edita Štěříková, Exulantská útočiště v Lužici a Sasku

roč. 16, č. 3 (2005), s. 276–280


Linka, Jan

Dopis z Dolního Slezska

roč. 19, č. 4 (2008), s. 246–248


Linka, Jan

Durych a pilník

roč. 11, č. 3–4 (2000), s. 280–281


Linka, Jan

Dvě dílka patrona brtníků

recenze na: Bernard z Clairvaux, O stupních pokory a pýchy; Bernard z Clairvaux, Chvály panenské matky

roč. 11, č. 3–4 (2000), s. 255–256


Linka, Jan

Dvě otázky

recenze na: Odilo Štampach, Nástin ekumenické teologie

roč. 7, č. 1 (1996), s. 219–220


Linka, Jan

Glatz, Klodzko, Kladsko

roč. 7, č. 2–3 (1996), s. 247–250


Linka, Jan

Homo quid?

recenze na: Václav Soukup, Dějiny antropologie

roč. 17, č. 1 (2006), s. 279–281


Linka, Jan

I Cesta může být cíl

recenze na: Oldřich Janota, Kytaru s palmou

roč. 27, č. 2 (2016), s. 209–213


Linka, Jan

Jesličkové rozjímání

recenze na: Fridrich Bridelius, Jesličky staré nové písničky

roč. 26, č. 2 (2015), s. 187–193


Linka, Jan

K raněnovověkým meditacím a modlitbám

recenze na: Jan Malura, Meditace a modlitba v literatuře raného novověku

roč. 27, č. 1 (2016), s. 229–233


Linka, Jan

Léčba Fryem

recenze na: Northrop Frye, Velký kód (Bible a literatura)

roč. 11, č. 1 (2000), s. 231–233


Linka, Jan

Lidovky

recenze na: Jaroslav Kolár (ed.), Tři knížky lidového čtení

roč. 12, č. 1 (2001), s. 211–214


Linka, Jan

Mezi Skyllou a Charybdou

recenze na: Jiří Löw, Krajinný ráz

roč. 16, č. 4 (2005), s. 275–278


Linka, Jan

Naslouchání rozpravám (cento)

recenze na: Petr Vopěnka, Úhelný kámen evropské vzdělanosti a moci

roč. 13, č. 2 (2002), s. 275–278


Linka, Jan

Nebývá žel častým zvykem…

reakce na: Kosek, Pavel – Slavický, Tomáš – Škarpová, Marie, Ad Jesličkové rozjímání, Souvislosti 3/2015

roč. 26, č. 3 (2015), s. 231


Linka, Jan

Nepospíchající kolemjdoucí

předmět: Jerzy Stempowski

roč. 17, č. 4 (2006), s. 240–243


Linka, Jan

Noví svatí Východu

recenze na: Henryk Fros, Święci doby współczesnej

roč. 10, č. 1 (1999), s. 250–251


Linka, Jan

Novodobé zříceniny

recenze na: Bibliotheca Strahoviensis 1996

roč. 8, č. 3–4 (1997), s. 470–471


Linka, Jan

O bozích a ubohých

roč. 15, č. 4 (2004), s. 101–103


Linka, Jan

Obecně velmi špatné

recenze na: Mirjam Bohatcová, Obecné dobré podle Melantricha a Veleslavínů

roč. 17, č. 3 (2006), s. 266–269


Linka, Jan

Pár slov o Sekalovi

recenze na: Je třeba zabít Sekala (film)

roč. 9, č. 3–4 (1998), s. 297–299


Linka, Jan

Pod maskou autenticity

recenze na: Michał Głowiński, Černé sezony

roč. 13, č. 3–4 (2002), s. 294–296


Linka, Jan

Poláci a Češi – Descripta gentium

roč. 9, č. 3–4 (1998), s. 7–12


Linka, Jan

Rejdiště zeměměřivých kabalistů

recenze na: Anton Markoš, Staré pověti (po)zemské aneb Malá historie planety a života

roč. 18, č. 4 (2007), s. 203–205


Linka, Jan

Sic transit gloria

recenze na: Sláva barokní Čechie (výstava)

roč. 12, č. 2 (2001), s. 202–205


Linka, Jan

Svatý Ivan, ivanité, ivanitka

roč. 6, č. 3 (1995), s. 150–154


Linka, Jan

Tisíce srdcí v jednom velikém životě

recenze na: Martin von Cochem, Veliký život Pána a Spasitele našeho Krista Ježíše a jeho nejsvětější a nejmilejší matky Marie Panny

roč. 19, č. 1 (2008), s. 209–215


Linka, Jan

Tři z Krystalu OP

recenze na: sv. Bonaventura, Putování mysli do Boha; sv. Kateřina Sienská, Dialog; Girolamo Savonarola, Útěchy mého putování

roč. 10, č. 3–4 (1999), s. 256–259


Linka, Jan

Vypletá zahrádka

recenze na: Zahrada, ale nevypletá

roč. 25, č. 1 (2014), s. 259–263


Linka, Jan

Vytrhni mne od nepřátel mých, Bože můj

recenze na: Edita Štěříková, Pozvání do Slezska

roč. 13, č. 1 (2002), s. 277–280


Linková, Marta

Miłoszův Pejsek

recenze na: Czeslaw Miłosz, Pejsek u cesty

roč. 12, č. 1 (2001), s. 252–254


Liou Čen-jün

Manžela jsem nezabila

přeložila Zuzana Li

roč. 26, č. 2 (2015), s. 141–146


Lipár, Ondřej

Nikdy nedorůst

roč. 28, č. 3 (2017), s. 134–138


Lipavský, Matěj

Nika

Roč 23, č. 2 (2012), s. 73–77


Lipavský, Matěj

Nitkový vodopád na nic nedopadá

roč. 25, č. 3 (2014), s. 104–106


Lipska, Ewa

Kapky do očí

přeložil Michael Alexa

roč. 28, č. 4 (2017), s. 73–78


Lipska, Ewa

Matematický vzorec života

rozhovor připravil Michael Alexa

roč. 28, č. 4 (2017), s. 69–72


Lipski, Jan Józef

Zasadí se někdo o dekanonizaci svaté Mazaniny?

přeložil Josef Hradec

roč. 1, č. 3 (1990), s. 26–34


Lipušová, Cvetka

Existencialia

přeložil František Benhart

roč. 8, č. 1 (1997), s. 224–227


Lishaugen, Roar

„Ta pravá, ta naše literatura“ (Jiří Karásek ze Lvovic jako zakladatel české homosexuální literatury)

roč. 14, č. 4 (2003), s. 56–69


Liška, Eugen

Pozdě k ránu

roč. 3, č. 5 (1992), s. 78–79


Liška, Eugen

Z povídek a dopisů

připravil Jan Šulc

roč. 30, č. 3 (2019), s. 49–56


Lišková, Anna

„Toto dílo nemůžeme nevydat“ 

rozhovor připravil Jan Šulc

předmět: Eugen Liška

roč. 30, č. 3 (2019), s. 39–46


***

Litanie k irským světicím

přeložil Štěpán Kosík

roč. 4, č. 4–5 (1993), s. 86–87


Ljubková, Marta

Autor dvou světů

recenze na: Edgar Dutka, Staženi z kůže se tmy vycházíme; Edgar Dutka, Záliv Osamění a zapomenuté australské povídky

roč. 18, č. 4 (2007), s. 184–186


Ljubková, Marta

Baroko a baroko

recenze na: Jiří Hájíček, Selský baroko; Miloš Urban, Santiniho jazyk

roč. 17, č. 1 (2006), s. 261–263


Ljubková, Marta

Cesta za textem

recenze na: Sylva Fischerová, Evropa je jako židle Thonet, Amerika je pravý úhel; Lubomír Martínek, Muškátový oříšek

roč. 24, č. 1 (2013), s. 252–254


Ljubková, Marta

Cestou románu

recenze na: Petr Hrbáč, Kosti, maso, tekutiny

roč. 16, č. 3 (2005), s. 256–259


Ljubková, Marta

David Drábek ke čtení

roč. 22, č. 4 (2011), s. 16–20


Ljubková, Marta

Dějiny zrady

recenze na: Anna Zonová, Lorenz, zrady

roč. 25, č. 4 (2014), s. 219–222


Ljubková, Marta

Divadlo a ženy zůstávají otázkou

recenze na: Blanka Jedličková, Ženy na rozcestí

roč. 27, č. 3 (2016), s. 215–218


Ljubková, Marta

Dopis ze Soulu

roč. 22, č. 4 (2011), s. 226–229


Ljubková, Marta

Dramaturgické varieté Marty Ljubkové: Profese vklíněná, vpáčená [1]

roč. 30, č. 1 (2019), s. 151–154


Ljubková, Marta

Dramaturgické varieté Marty Ljubkové: Mnoho podmínek pro nic [2]

roč. 30, č. 2 (2019), s. 130–134


Ljubková, Marta

Dramaturgické varieté Marty Ljubkové: Co do Národního nepatří [3]

roč. 30, č. 3 (2019), s. 164–166


Ljubková, Marta

Dramaturgické varieté Marty Ljubkové: Přijelo divadlo [4]

roč. 30, č. 4 (2019), s. 183–186


Ljubková, Marta

Dvakrát z Revolveru

recenze na: Jaroslav Formánek, Cesta; Miroslav Drábek, Náhradní služba

roč. 19, č. 3 (2008), s. 234–237


Ljubková, Marta

Esej o tíživém osudu nadaného umělce

recenze na: Martin Ryšavý, Vrač

roč. 22, č. 2 (2011), s. 242–244


Ljubková, Marta

Hrdinové na hliněných nohách

recenze na: Miloš Urban, Praga Piccola; Jakuba Katalpa, Němci; Ondřej Štindl, Mondschein; Petra Hůlová, Čechy, země zaslíbená

roč. 23, č. 4 (2012), s. 11–16


Ljubková, Marta

Chladná hrůza

recenze na: Bianca Bellová, Mona

roč. 30, č. 3 (2019), s. 206–207


Ljubková, Marta

Chladná krása Libuše Moníkové

recenze na: Libuše Moníková, Fasáda; Libuše Moníková, Pavana za mrtvou infantku

roč. 17, č. 4 (2006), s. 278–281


Ljubková, Marta

Jarmark otázek a debatění

recenze na: České drama dnes

roč. 23, č. 4 (2012), s. 218–221


Ljubková, Marta

Kde žijí citliví lidé

recenze na: Jáchym Topol, Citlivý člověk

roč. 28, č. 2 (2017), s. 240–243


Ljubková, Marta

Kolportál české literatury

roč. 17, č. 1 (2006), s. 242–247


Ljubková, Marta

Litera za prózu 2016

recenze na: Anna Bolavá, Do tmy; Pavel Bušta, Sigmundovy můry; Daniela Hodrová, Točité věty; Iva Pekárková, Pečená zebra; Daniel Petr, Straka na šibenici; David Zábranský, Martin Juhás čili Československo

roč. 27, č. 3 (2016), s. 4–8


Ljubková, Marta

Máme k dispozici spíš materiál

recenze na: Radka Denemarková, Smrt nebudeš se báti aneb Příběh Petra Lébla

roč. 20, č. 1 (2009), s. 204–206


Ljubková, Marta

Mezi dramatem a divadlem

recenze na: Karel Kraus, Divadlo ve službách dramatu

roč. 15, č. 2 (2004), s. 233–236


Ljubková, Marta

Na druhý pokus

recenze na: Tomáš Zmeškal, Životopis černobílého jehněte; Markéta Pilátová, Má nejmilejší kniha; Petra Soukupová, Zmizet; Stanislav Beran, Hliněné dny

roč. 21, č. 1 (2010), s. 23–28


Ljubková, Marta

Na hranici solidnosti

recenze na: Jiří Hájíček, Dešťová hůl; Emil Hakl, Umina verze

roč. 28, č. 1 (2017), s. 200–202


Ljubková, Marta

Nabídka, nebo poptávka?

recenze na: Jiří Hájíček, Fotbalové deníky; Stanislav Beran, Až umřeš, nikdo už ti nebude chtít sahat na prsa; Bogdan Trojak, Brněnské metro

roč. 19, č. 1 (2008), s. 195–198


Ljubková, Marta

Nekonečný Rudiš

recenze na: Jaroslav Rudiš, Konec punku v Helsinkách

roč. 22, č. 1 (2011), s. 249–251


Ljubková, Marta

Nevzrušivý osud

recenze na: Jiří Hájíček, Rybí krev

roč. 23, č. 3 (2012), s. 278–281


Ljubková, Marta

Nový Matoušek

recenze na: Ivan Matoušek, Oslava

roč. 21, č. 2 (2010), s. 203–205


Ljubková, Marta

O zručnosti a ambicích

recenze na: Petra Hůlová, Strážci občanského dobra; Emil Hakl, Pravidla směšného chování

roč. 21, č. 3 (2010), s. 271–274


Ljubková, Marta

Od červené knihovny k oslavě vyprávění

recenze na: Kateřina Tučková, Žítkovské bohyně

Roč 23, č. 2 (2012), s. 235–238


Ljubková, Marta

Otec, otec etc.

recenze na: Marek Nekula, Otec

roč. 20, č. 4 (2009), s. 193–195


Ljubková, Marta

Petra Hůlová hledá téma

recenze na: Petra Hůlová, Macocha

roč. 25, č. 2 (2014), s. 240–242


Ljubková, Marta

Pod tíhou příběhu

roč. 16, č. 4 (2005), s. 16–21


Ljubková, Marta

Porno a design

recenze na: David Zábranský, Za Alpami

roč. 28, č. 4 (2017), s. 217–220


Ljubková, Marta

Profil kritické osobnosti

recenze na: Sergej Machonin, Šance divadla

roč. 17, č. 3 (2006), s. 259–261


Ljubková, Marta

Přebytky slov

recenze na: Radka Denemarková, Kobold

roč. 22, č. 3 (2011), s. 194–197


Ljubková, Marta

Rodinný kolotoč

recenze na: Petra Soukupová, Pod sněhem

roč. 27, č. 1 (2016), s. 218–220


Ljubková, Marta

Román ironický, elastický, odporující…

recenze na: Jáchym Topol, Kloktat dehet

roč. 17, č. 2 (2006), s. 278–280


Ljubková, Marta

Rozpohybování cest

recenze na: Petra Hůlová, Stanice Tajga

roč. 19, č. 2 (2008), s. 230–233


Ljubková, Marta

Stále stejné povídky

recenze na: Jan Balabán, Jsme tady

roč. 18, č. 1 (2007), s. 272–274


Ljubková, Marta

Státní cena in spe

roč. 16, č. 1 (2005), s. 33–38


Ljubková, Marta

Svěže, ambiciózně a nadějně

recenze na: Anna Cima, Probudím se na Šibuji

roč. 30, č. 2 (2019), s. 161–163


Ljubková, Marta

Šest próz hledá Litera

recenze na: Marek Šindelka, Únava materiálu; Bianca Bellová, Jezero

roč. 29, č. 1 (2018), s. 198–200


Ljubková, Marta

Východ vs. západ (Cestománie české prózy)

roč. 20, č. 1 (2009), s. 10–15


Ljubková, Marta

Za nové drama

recenze na: K. H. Hilar, O divadle

roč. 15, č. 1 (2004), s. 208–212


Ljubková, Marta

Zředěná tragédie

recenze na: Jáchym Topol, Chladnou zemí

roč. 20, č. 2 (2009), s. 251–254


Ljubková, Marta

Ženy 2004

roč. 15, č. 4 (2004), s. 42–46


Ljubková, Marta

Ženy 2006

roč. 18, č. 3 (2007), s. 11–15


Ljubková, Marta

Žeň žen 2013

recenze na: Tereza Boučková, Šíleně smutné povídky; Lidmila Kábrtová, Koho vypijou lišky; Alena Mornštajnová, Slepá mapa; Magdaléna Platzová, Anarchista; Jana Šrámková, Zázemí

roč. 25, č. 3 (2014), s. 20–24


Llull, Ramón

Kniha o příteli a miláčku

přeložil Sigismund Bouška

roč. 14, č. 4 (2003), s. 43–55


Lobkowicz, Mikuláš

Křesťanství, kultura, inkulturace

roč. 2, č. 1 (1991), s. 17–25


Lobkowicz, Mikuláš

Vězeň Boží

přeložila Michaela Freiová

roč. 1, č. 4 (1990), s. 108–111


Loerke, Oskar

Podzimní legenda

přeložil Ivan Slavík

roč. 3, č. 2 (1992), s. 76


Lomová, Olga

Bráním se

předmět: Viola Fischerová

roč. 18, č. 2 (2007), s. 258–259


Lomová, Olga

Bráním se

předmět: Viola Fischerová

roč. 18, č. 2 (2007), s. 258–259


Lomová, Olga

Narozen na cestě – Kuo Lu-šeng

roč. 24, č. 3 (2013), s. 209–212


Lomová, Olga

Nepochopení pro tradici – moderní čínská poezie

roč. 24, č. 1 (2013), s. 22–29


Lomová, Olga

Přimalovat oči drakovi

roč. 12, č. 2 (2001), s. 53–54


Loníček, Ignác

Deník 1914–1918

připravil Vladimír Erker

roč. 8, č. 2 (1997), s. 111–115


Lönnebo, Martin

Legenda o ďáblovi na biskupské faře

přeložila Dagmar Chvojková

roč. 1, č. 4 (1990), s. 119–126


Lovelock, James

Bůh a Gaia

přeložil Anton Markoš

roč. 4, č. 4–5 (1993), s. 16–25


Lozano, José Jiménez

Rouaultovy Vánoce

přeložila Lucie Neumannová

roč. 2, č. 4 (1991), s. 83–86


Lozano, José Jiménez

Tunika

přeložil Josef Forbelský

roč. 1, č. 4 (1990), s. 100–101


Lukavská, Klára

…román podryvný

recenze na: Jáchym Topol, Kloktat dehet

roč. 17, č. 2 (2006), s. 281–284


Lukavský, Erik

Moderní frankofonní poezie severní Afriky

roč. 8, č. 3–4 (1997), s. 195–199


Lukeš, Zdeněk

Proměny jednoho města: Jaroslav Bárta a Lomnice nad Popelkou

roč. 19, č. 2 (2008), s. 60–62


Lukuvka, Luděk

Básně horečky a polospánku,

recenze na: Jakub Řehák, Dny plné usínání

roč. 28, č. 2 (2017), s. 249–251


Lukuvka, Luděk

Když slova zní v rytmu kolejí

recenze na: Pavel Novotný, Tramvestie

roč. 28, č. 2 (2017), s. 248–249


Lukuvka, Luděk

Krajiny Karla Doška

roč. 23, č. 4 (2012), s. 42


Lukuvka, Luděk

Za Hanou Fouskovou (1947–2015)

roč. 26, č. 3 (2015), s. 58–60


Luňáčková, Alžběta

Jak daleko si budu

roč. 29, č. 1 (2018), s. 82–86


Lunga, Radek

De Waldtova Dobrš

roč. 7, č. 2–3 (1996), s. 105–113


Lunga, Radek

Jak umírají památky

roč. 8, č. 3–4 (1997), s. 471–472


Lunga, Radek

Jan T. V. Berghauer (1684–1760)

recenze na: Valentin Urfus, Jan Tomáš Vojtěch Berghauer

roč. 8, č. 3–4 (1997), s. 451–452


Lunga, Radek

Země dobrá, to jest Země česká

recenze na: Země dobrá, to jest Země česká

roč. 9, č. 3–4 (1998), s. 277–280


Lustiger, Jean-Marie

Stále nová tvář Ježíše Krista a postmodernismus

přeložila Milada Hanáková

roč. 3, č. 2 (1992), s. 27–34


Mac Aodha, Aifric

Syrinx v zajetí

přeložila Daniela Theinová

roč. 22, č. 4 (2011), s. 86–92


Maccisse, Camilo

Velká témata teologie osvobození

přeložil Pavel Hroch

roč. 4, č. 3 (1993), s. 50–54


Macek, Petr

O kýči, kontinuitě a kostelnících

roč. 5, č. 2 (1994), s. 72–75


Macela, Jiří (ed.)

Co tím chtěl motýl říci?

předmět: výroky studentů

roč. 7, č. 4 (1996), s. 103–106


Macl, Ondřej

Bezduchý smysl pro skutečnost

recenze na: Émile Zola, Tereza Raquinová

roč. 26, č. 1 (2015), s. 198–202


Macl, Ondřej

Miluju svou babičku víc než mladé dívky

roč. 28, č. 3 (2017), s. 146–154


Macl, Ondřej

Odejdu, až tě probudím

předmět: Filip Sklenář

roč. 25, č. 4 (2014), s. 187–191


Macrobius

Saturnalia

přeložil Jakub Hlaváček

roč. 13, č. 1 (2002), s. 33–42


Macsovszky, Peter

Ekonómia pohybu – Meno a pohyb – Steril Sulcidal

roč. 17, č. 3 (2006), s. 206–207, 208


Macurová, Alena – Janáčková, Jaroslava

Havlíčkova prohraná láska v Jahodově románu (Korespondence Karla Havlíčka a Fany Weidenhoffrové jako prototext?)

roč. 27, č. 4 (2016), s. 31–48


Maděra, Petr

Portréty dna vany po mé koupeli

obsahuje: Básně I–XII

roč. 21, č. 3 (2010), s. 88–92


Maděra, Petr

Prasklé jablko na podzim…

roč. 7, č. 2–3 (1996), s. 69


Mádr, Oto

Církev pro tuto dobu

roč. 3, č. 3 (1992), s. 10–13


Magid, Sergej

Lev Gumiljov, předposlední Eurazijec

přeložil Kryštof Rödling

roč. 6, č. 2 (1995), s. 70–80


Magid, Sergej

Můj tatík

přeložila Julie Honyšová

roč. 8, č. 3–4 (1997), s. 333–340


Mach, P.

dopis redakci

reakce na: Jan Jandourek, Dopis Otci Petrovi D. z Moravy o pokoře, poslušnosti, světcích a jiných typech klacku, Souvislosti 3/1994

roč. 5, č. 4 (1994), s. 160–162


Mácha, Karel Hynek

Celou zem v svou náruč jmouti toužím

roč. 4, č. 4–5 (1993), s. 5–8


Macháček, Jiří

Když náhle jsme ustali kvílet

roč. 29, č. 2 (2018), s. 69–72


Macháčková, Leona

Cornwall a jeho jazyk

roč. 17, č. 2 (2006), s. 176–189


Machar, Josef Svatopluk

„Lidstvo klopýtlo o dřevo kříže“ (Machar a křesťanství)

připravil Bohuslav Blažek

roč. 11, č. 3–4 (2000), s. 235–246


Machej, Zbigniew

V temném podchodu

obsahuje: Těšín, střední Evropa – Svědkové – Pryskyřníky a květy pampelišek… – Květou brambory… – Rybí jídelna – Listopadová neděle – Opět se smazávají rozdíly… – V temném podchodu… – Poslední čevencové úterý 

přeložil Jiří Červenka

roč. 9, č. 3–4 (1998), s. 119–123


Machonin, Jan

Majolika lysergová

roč. 13, č. 3–4 (2002), s. 275–278


Machonin, Jan

V nepřímé úměře proti hmotě

předmět: Miluše Zadražilová

roč. 24, č. 3 (2013), s. 104–105


Machoninová, Alena

Emigrace do literatury

předmět: Michail Šiškin

roč. 22, č. 4 (2011), s. 141–152


Machoninová, Alena

„Hrozně se mi líbí koně, co zběhnou z dráhy“

předmět: Miluše Zadražilová

roč. 24, č. 3 (2013), s. 88–95


Machoninová, Alena

Leninka

roč. 19, č. 1 (2008), s. 156–159


Machoninová, Alena

Podoby a nepodoby ruského minimalismu

roč. 17, č. 1 (2006), s. 140–143


Machoninová, Alena

Srpnový dopis o Miluši Zadražilové

roč. 23, č. 4 (2012), s. 204–208


Machoninová, Alena

V trhavém rytmu vlaku

recenze na: Leonid Cypkin, Léto v Baden-Badenu

roč. 26, č. 4 (2015), s. 182–186


Machoninová, Tereza

Básně

obsahuje: V srpnu u psacího stroje – Podzim – Sníh pod oknem…

roč. 11, č. 1 (2000), s. 219–220


Machoninová, Tereza

Krátká hra o Petrušce

roč. 8, č. 3–4 (1997), s. 399–427


Machovec, Martin

List o Hattonovi Egona Bondyho

roč. 6, č. 4 (1995), s. 165–173


Machovec, Milan

Jmenujeme se, jak nám říká svět

roč. 7, č. 4 (1996), s. 277–282


Machová, Mariana

Pronikavé pohledy do života věcí

předmět: Marianne Mooreová

roč. 18, č. 4 (2007), s. 104–108


Machová, Mariana

V šerosvitu starých slov

recenze na: Béowulf

roč. 15, č. 1 (2004), s. 178–183


Machová, Mariana

Zaujatý pozorovatel Elizabeth Bishopová

roč. 15, č. 2 (2004), s. 83–90


Maidl, Václav

„Goethe byl nejenom dobrým a velkým člověkem, ale kulturou“

recenze na: Johannes Urzidil, Goethe v Čechách

roč. 21, č. 2 (2010), s. 214–217


Maidl, Václav

Návraty Josefa Mühlbergera domů

recenze na: Josef Mühlberger, Kde jsem byl doma

roč. 22, č. 1 (2011), s. 244–247


Maidl, Václav

Proč čtu rád Petera Demetze

recenze na: Peter Demetz, Dějiště: Čechy

roč. 20, č. 1 (2009), s. 206–209


Maidl, Václav

S Josefem Kroutvorem po Šumavě a Novohradských horách

recenze na: Josef Kroutvor, Lesní eseje

roč. 30, č. 2 (2019), s. 165–169


Maidl, Václav

Sudety ve mně

roč. 16, č. 2 (2005), s. 184–192


Maidl, Václav

Umbra vitae

recenze na: Georg Heym, Umbra vitae

roč. 10, č. 2 (1999), s. 182–188


Maidl, Václav

Urzidil o Kafkovi

recenze na: Johannes Urzidil, To byl Kafka

roč. 22, č. 2 (2011), s. 257–259


Maidl, Václav

Vídeň českýma očima

recenze na: Christa Rothmeier, Die entzauberte Idylle

roč. 16, č. 1 (2005), s. 226–229


Maidl, Václav

Zaniklý, a přece existující svět

recenze na: Když se mnou nejsi ty: 111 německých básní z Prahy

roč. 20, č. 4 (2009), s. 195–199


Maidl, Václav

Život v kanceláři (Zápisky z četby)

roč. 23, č. 4 (2012), s. 230–234


Majia, Jidi

Slova házím do plamenů

přeložili Zuzana Li a Jaromír Typlt

roč. 26, č. 4 (2015), s. 83–90


***

Makaronské písně

(Alois Tichý, Josef Šváb Malostranský, Karel Hašler, Ruda Jurist, Jiří Suchý a Jiří Šlitr) 

připravil Přemysl Rut

roč. 9, č. 2 (1998), s. 197–208


Makin, Peter

Proměny a čas (Poznámky ke cantos I–XXX)

předmět: Ezra Pound

přeložil Martin Pokorný

roč. 15, č. 3 (2004), s. 125–141


Maliarik, Ján

Celo-zemský universalný štát

roč. 8, č. 3–4 (1997), s. 101–113


Malich, Karel

„Ve zralém oranžovém obilí děláš bíločernou krajinu“

rozhovor připravil Miloslav Topinka

roč. 9, č. 1 (1998), s. 245–256


Malich, Karel

Ze skicáků

připravil Miloslav Topinka

roč. 9, č. 1 (1998), s. 257–267


Maliszewski, Karol

Podezřelý vítr

obsahuje: Údolí – Stance – Teplý prosinec – Mokrý březen – Jsme – Příval – Na říčním ostrově… 

přeložil Jiří Červenka

roč. 12, č. 3–4 (2001), s. 238–243


Málková-Vimrová, Alena

Z mandlu zněly hlasy

roč. 17, č. 3 (2006), s. 144–146


Mally, Leo Hans

Blažené šumavské dětství – Domov – Legenda – Lesní báje

přeložil Jan Mareš

roč. 16, č. 2 (2005), s. 136–138


Malovcová, Helena 

Moja zem – Na týchto miestach 

roč. 1, č. 3 (1990), s. 108–109


Malura, Jan

Dojetí před obrazem? (Esej o básni)

roč. 28, č. 4 (2017), s. 11–16


Malý, Rudolf I.

Rudolf I. Malý a časopis „Tak“ aneb Od Edvarda Beneše k Benito Mussoliniovi

obsahuje: Tak! – Marxistický imperialismus

připravil Václav Petrbok

roč. 6, č. 4 (1995), s. 39–45


Malý, Václav

Ježíš otevřel budoucnost

roč. 1, č. 1 (1990), s. 18–21


Malypetrová, Jana

Básně

roč. 27, č. 3 (2016), s. 104–106


Manaranche, André

Jak mohl být Ježíš zkoušen a jaké mohlo být jeho pokušení?

přeložil Josef Hradec

roč. 1, č. 2 (1990), s. 40–43


Manaranche, André

Která nevíra je právě ta naše?

přeložil Josef Hradec

roč. 2, č. 2 (1991), s. 28–40


Mandelštam, Osip

Bouře a francouzské slečny – Chaos judaistický – Stařenin pták 

přeložila Ludmila Dušková

roč. 2, č. 4 (1991), s. 133–139


Mandl, Antonín

Srdce věci

roč. 1, č. 4 (1990), s. 7–16


Mann, Thomas

Umění románu: přednáška pro princetonské studenty

přeložil Jan Hon

roč. 19, č. 3 (2008), s. 4–12


Manni, Giovanni Battista

Trápení zraku neb vidění

přeložil Matěj Václav Šteyer

roč. 12, č. 2 (2001), s. 73–75


Mano, Petr

Maxime delectabilis

připravil Antonín Petruželka

roč. 25, č. 4 (2014), s. 122–130


Manrique, Jorge

Sloky na otcovu smrt

přeložil Miloslav Uličný

roč. 2, č. 2 (1991), s. 67–68


Marcel, Gabriel

Přítomnost a nesmrtelnost

přeložila Petruška Bendlová

roč. 3, č. 5 (1992), s. 18–26


Marečková, Tereza

Divadlo se štítem literatury

roč. 27, č. 2 (2016), s. 222–226


Marek, Jan Damascen

Co se nyní zatajuje, to den soudný vyjevuje

připravili Jakub Krč, Jan Linka a Martin Valášek

roč. 5, č. 1 (1994), s. 55–62


Marek, Vlastimil

Hra v kostele je pro mne posvátná záležitost

rozhovor připravil Pavel Hlavatý

roč. 11, č. 2 (2000), s. 48–57


Mareš, Antonín

Momentky

roč. 19, č. 1 (2008), s. 93–100


Mareš, František Václav

Dílo Josefa Vašici

roč. 6, č. 2 (1995), s. 128–137


Mareš, Pavel

Apokryfy: výzva k prohloubenému čtení bible

roč. 12, č. 3–4 (2001), s. 281–285


Mareš, Pavel

Benediktova řehole

roč. 9, č. 3–4 (1998), s. 276–277


Mareš, Pavel

Bible chudých jinak a nově

recenze na: Bible. Slovo na cestu

roč. 22, č. 3 (2011), s. 210–214


Mareš, Pavel

Bouše s tužkou v ruce

recenze na: Zdeněk Bonaventura Bouše, Epilegomena

roč. 11, č. 3–4 (2000), s. 252–255


Mareš, Pavel

Co tomu řekne čtoucí? (In margine Durychových Služebníků neužitečných)

recenze na: Jaroslav Durych, Služebníci neužiteční

roč. 8, č. 1 (1997), s. 242–245


Mareš, Pavel

Časopis: Communio (1999–1–4)

roč. 11, č. 2 (2000), s. 254–257


Mareš, Pavel

Časopis: Perspektivy (1998–1–12)

roč. 10, č. 2 (1999), s. 202–206


Mareš, Pavel

Český biblický překlad zas o něco bohatší

recenze na: Poezie Starého zákona

roč. 14, č. 1–2 (2003), s. 364–367


Mareš, Pavel

Eben v plnosti

recenze na: Eva Vítová, Petr Eben

roč. 17, č. 2 (2006), s. 295–297


Mareš, Pavel

Historik bez retro přístupu

recenze na: Tomáš Petráček, Církev, tradice a reforma

roč. 27, č. 3 (2016), s. 229–230


Mareš, Pavel

Ikona, tvář Neviditelného

recenze na: Egon Sendler, Ikona – obraz Neviditelného

roč. 23, č. 2 (2012), s. 251–254


Mareš, Pavel

K portrétu Anastáze Opaska, arciopata břevnovského

recenze na: Monika Elšíková, Dobré dílo Anastáze Opaska

roč. 10, č. 3–4 (1999), s. 259–261


Mareš, Pavel

„Kdo chce pracovat, má možností dost“

recenze na: Promiňte tu čmáraninu: Korespondence L. Radimského a K. Vrány

roč. 28, č. 1 (2017), s. 230–233


Mareš, Pavel

Kralická bible v celku

recenze na: Bible kralická šestidílná

roč. 26, č. 4 (2015), s. 193–195


Mareš, Pavel

Liturgie a Bonaventura Bouše

recenze na: Bonaventura Bouše, Malá katolická liturgika

roč. 16, č. 3 (2005), s. 282–284


Mareš, Pavel

Muzeum křesťanského umění pro školu a dům

recenze na: Ars sacra

roč. 23, č. 1 (2012), s. 197–199


Mareš, Pavel

O biblické exegezi souhrnně z Říma

recenze na: Papežská biblická komise, Výklad bible v církvi

roč. 11, č. 1 (2000), s. 228–231


Mareš, Pavel

Pentateuch nově, odvážně, balvanovitě

recenze na: Pět knih Mojžíšových, přel. Karol Sidon

roč. 24, č. 3 (2013), s. 248–252


Mareš, Pavel

Prohloubené poznání východního křesťanství

recenze na: Edward G. Farrugia, Encyklopedický slovník křesťanského Východu

roč. 22, č. 2 (2011), s. 264–266


Mareš, Pavel

Radost z více Biblí

roč. 20, č. 3 (2009), s. 242–247


Mareš, Pavel

Redaktor hájí svého autora

reakce na: Martin Nodl, Glosy historické LVI, Souvislosti 2/2015

roč. 26, č. 3 (2015), s. 226–228


Mareš, Pavel

Slavná minulost a současné spory

recenze na: Česká bible v dějinách evropské kultury

roč. 9, č. 2 (1998), s. 227–232


Mareš, Pavel

Starý i nový slovník latinských spisovatelů

recenze na: Slovník latinských spisovatelů

roč. 15, č. 4 (2004), s. 255–258


Mareš, Pavel

Starý prorok vs. mladý autor

recenze na: Jan Jandourek, V jámě lvové

roč. 8, č. 3–4 (1997), s. 460–462


Mareš, Pavel

Svatý Augustin překládaný i vyložený

recenze na: Karel Svoboda, Estetika svatého Augustina a její zdroje; Augustinus Aurelius, O milosti a svobodném rozhodování, Odpověď Simplicianovi

roč. 12, č. 1 (2001), s. 224–230


Mareš, Pavel

Za církev sloužící a chudou

recenze na: Y. M. J. Congar, Za církev sloužící a chudou

roč. 7, č. 2–3 (1996), s. 257–258


Mareš, Pavel

Žebřík do nebe

recenze na: Ióannés Klimakos, Nebeský žebřík

roč. 27, č. 2 (2016), s. 229–231


Marinetti, Filippo Tommaso – Masnata, Pino

Rádia

přeložil Martin Pokorný

roč. 20, č. 1 (2009), s. 107–110


Maritain, Jacques

Georges Rouault

přeložila Milada Heranová

roč. 5, č. 2 (1994), s. 106–108


Maritain, Jacques

Humanismus svatého Tomáše Akvinského

přeložil Josef Hradec

roč. 2, č. 3 (1991), s. 58–71


Maritain, Jacques

Snášenlivost a pravda

přeložil Karel Šprunk

roč. 2, č. 1 (1991), s. 8–11


Maritainová, Raisa

Poezie, mystika a magie

přeložil Karel Šprunk

roč. 1, č. 4 (1990), s. 79–89


Marti, Kurt

Kým je pro mne Ježíš Kristus?

přeložili Jarmila a Zdeněk Svobodovi

roč. 2, č. 3 (1991), s. 95–96


Martin, Jean-Clet

Nomádologie

předmět: Gilles Deleuze

přeložil Martin Pokorný

roč. 22, č. 3 (2011), s. 164–170


Martínek, Vojtěch – Erban, Karel – Součková, Marta – Patočka, J. – Hostinská, Zdenka – Ederer, Antonín

Ze vzpomínek na Josefa K. Šlejhara

roč. 29, č. 2 (2018), s. 169–179


Martinů, Bohuslav – Kazantzakis, Nikos

Řecké pašije. Výběr z korespondence z let 1954–1957

přeložila Růžena Dostálová

roč. 7, č. 1 (1996), s. 132–137


Márton, László

Kam prchá vypravěč?

přeložila Lucie Szymanowská

roč. 9, č. 3–4 (1998), s. 207–211


Márton, László

Paswietí

přeložila Lucie Szymanowská

roč. 9, č. 3–4 (1998), s. 212–220


Márton, László

Rub textu aneb Faust coby překladatel

přeložila Lucie Szymanowská

roč. 9, č. 2 (1998), s. 7–12


Marvan, Lukáš

Jako bych za něco stál

obsahuje: Když jsem ve středu… – Sníh padá… – Ulice plná lidí… – Sněží… – Je to zvláštní… – Skáčou do řeči – Sníha vypadal… 

roč. 12, č. 2 (2001), s. 155–157


Masaryk, Jan

„Veto proti obsazení Dublina“

roč. 19, č. 3 (2008), s. 169–170


Matěj z Janova

Kouř z otevřené jámy

připravila Květoslava Neradová

roč. 2, č. 3 (1991), s. 89–94


Matějíček, Tomáš Hibi

Comicsofia moderna aneb Bublinozpytný surf po vlnách domácího komiksu 1988–2002

roč. 14, č. 3 (2003), s. 325–342


Matějka, Ondřej

„Byla to od nás trochu drzost“

rozhovor připravil Martin Valášek

roč. 16, č. 3 (2005), s. 32–44


Matějková-Fantysová, Jana

Medievalista české současnosti versus Člověk českého středověku

recenze na: Člověk českého středověku

roč. 15, č. 1 (2004), s. 185–189


Mathauser, Zdeněk

Když se na mne dívá obraz

rozhovor připravil Jiří Cieslar

roč. 11, č. 3–4 (2000), s. 179–188


Mathauserová, Světla

Překlad a jinakost

roč. 9, č. 2 (1998), s. 63–67


Matka Marie

Básně – Hledala jsem… – Jsem mrtvá?… – Ve znamení zániku

přeložil Martin C. Putna

roč. 3, č. 4 (1992), s. 65–71


Matoušek, Ivan

„Největší opus je můj deník“

rozhovor připravil Petr Šrámek

roč. 30, č. 4 (2019), s. 33–42


Matoušek, Ivan

Podzim na Malé Straně

roč. 13, č. 2 (2002), s. 139–144


Matoušek, Vlastislav

Sansara

roč. 6, č. 1 (1995), příloha, s. III–V 


Matys, Rudolf

Jalenka je dítě slunce

předmět: Viola Fischerová

roč. 25, č. 3 (2014), s. 155–160


Matys, Rudolf

„Jejich slovo bude učiněno větrem“

rozhovor připravil Miloš Doležal

roč. 20, č. 1 (2009), s. 33–46


Maťa, Petr

Boemia desolata: Z deníku toskánské výpravy do Čech roku 1628

roč. 13, č. 3–4 (2002), s. 23–27


Maťa, Petr

Čechy a Morava roku 1666 v cestovním deníku toskánského šlechtice Franceska Riccardiho

roč. 13, č. 3–4 (2002), s. 73–81


Maťa, Petr

Principessa boema: Vyslanec Marco Martelli o Anně Marii Františce Toskánské a jejím českém zázemí

roč. 13, č. 3–4 (2002), s. 93–98


Maťa, Petr

Římské oslavy začátku jubilejního léta 1600 ve zprávě českého svědka

roč. 13, č. 1 (2002), s. 64–69


Maťa, Petr

Římský exorcismus a vyšehradská pověst

roč. 13, č. 1 (2002), s. 70–75


Mauer, Lubo 

„V současnosti nevykazuje žádné psychiatrické symptomy“: rozhovor Lubo Mauera s lékařem Ivana Blatného v St Clementʼs Hospital

přeložil Martin Pokorný

roč. 24, č. 2 (2013), s. 92–95


***

Maurky z Jaénu

přeložil Lumír Čivrný

roč. 8, č. 3–4 (1997), s. 5


Maximos z Tyru

O erótice

přeložil Filip Horáček

roč. 14, č. 4 (2003), s. 11–17


Mayer, Hans

Poslední setkání a Norský deník

přeložil Radovan Charvát

roč. 28, č. 3 (2017), s. 187–193


Mazanec, Petr

Bydleli a vraceli se, nehádali, nekřičeli

obsahuje: O zvířatech – Vzpomínka

roč. 17, č. 2 (2006), s. 119–123


Mazanec, Petr

Líto mi bylo

roč. 24, č. 2 (2013), s. 143–145


Mazáčová, Stanislava

„Naše zážitky se už pomalu stávají legendou“

předmět: Felix Vodička

roč. 28, č. 4 (2017), s. 180–183


Mbuyiseni Mtshali, Oswald

Bílá košile, kravata a sako

přeložil Jan Škrob

roč. 28, č. 2 (2017), s. 190–193


McCue, Jim – Ricks, Christopher

Růst Pustiny

předmět: T. S. Eliot

přeložil Martin Pokorný

roč. 27, č. 1 (2016), s. 186–188


McGahern, John

Obraz

přeložila Alena Dvořáková

roč. 26, č. 4 (2015), s. 165–166


McGahern, John

Obraz (Revidovaná verze z roku 1991)

přeložila Alena Dvořáková

roč. 26, č. 4 (2015), s. 167–168


McGahern, John

Ovíněný dech

přeložila Alena Dvořáková

roč. 26, č. 4 (2015), s. 151–158


McGahern, John

Pět náčrtů (Z pozůstalosti)

přeložila Alena Dvořáková

roč. 26, č. 4 (2015), s. 159–160


McGinn, Bernard

Joachim da Fiore

přeložil Petr Putna

roč. 5, č. 1 (1994), s. 28–37


McGuinness, Patrick

Kanály na Marsu

přeložila Eva Klimentová

roč. 19, č. 3 (2008), s. 87–94


McNally, Terrence

Corpus Christi

přeložil Martin C. Putna

roč. 22, č. 3 (2011), s. 102–107


Med, Jan

Z deníku seminaristy

roč. 3, č. 6 (1992), s. 86–94


Med, Jaroslav

Epos o neotřesitelné naději

recenze na: Charles Péguy, Eva

roč. 15, č. 2 (2004), s. 226–228


Med, Jaroslav

František Daniel Merth (Skica k portrétu)

roč. 6, č. 3 (1995), s. 89–99


Med, Jaroslav

„Sršatec“ Ladislav Jehlička

recenze na: Ladislav Jehlička, Křik Koruny svatováclavské

roč. 22, č. 2 (2011), s. 254–257


Mědílek, Jiří

Hrany dvou polí

obsahuje: V noci… – Tiché, bezohledné jaro… – Přešel jsi práh… – Hrany dvou polí…

roč. 9, č. 1 (1998), s. 279–280


Mědílek, Jiří

Paprsek zlomený… – Zde je okno… – Odkud – Kopretiny vadnou ve váze… – Den už je nablízku… – Podle žhavých kolejí… – Mezi kočkou a kyticí…

roč. 7, č. 1 (1996), s. 152–155


Mědílek, Jiří

Pije tě strach…

roč. 7, č. 2–3 (1996), s. 69


Mědílek, Jiří

V únoru stačí mít cokoli

roč. 20, č. 1 (2009), s. 68–72


Melichar, Dominik

Byl jednou jeden dům

recenze na: Jiří Šimáček, Charakter

roč. 23, č. 4 (2012), s. 216–218


Melichar, Dominik

Být tak někým jiným

recenze na: Bianca Bellová, Mrtvý muž

roč. 22, č. 4 (2011), s. 237–239


Melichar, Dominik

Jak vypnout společnost

recenze na: Emil Hakl, Skutečná událost

roč. 24, č. 1 (2013), s. 258–260


Melichar, Dominik

Kafkova proměna v panenku

recenze na: Jürg Amann, Dopisy od panenky

roč. 22, č. 2 (2011), s. 259–261


Melichar, Dominik

Manifest fyzického básnictví

recenze na: Petr Váša, Fyzické básnictví

roč. 23, č. 1 (2012), s. 195–197


Memon, Vladimir

Mne přihází elektřina…

přeložil František Benhart

roč. 8, č. 1 (1997), s. 197–198


Menclová, Věra

Vzpomínka na Felixe Vodičku

roč. 28, č. 4 (2017), s. 184–187


Mendelová, Edita M.

Malachiášovo proroctví aneb O konci světa

recenze na: Malachiáš. Proroctví o budoucích římských papežích

roč. 5, č. 1 (1994), s. 38–42


Mendelová, Edita

Noční návštěva Edity Steinové

roč. 3, č. 4 (1992), s. 22–26


Meň, Alexandr Vladimirovič

Otec Alexandr Meň odpovídá na dotazy laické veřejnosti: Vstupní kapitola z dialogu mezi postsovětskou společností a pravoslavnou církví

přeložila Katka Volná

roč. 13, č. 1 (2002), s. 160–166


Mercereau, Alexandre

Úvodní slovo k výstavě Moderní umění

předmět: Josef Čapek

roč. 24, č. 4 (2013), s. 162–165


Merth, František Daniel

Jako když u tebe zastaví vážka

roč. 26, č. 3 (2015), s. 66–70


Merth, František Daniel

Jedenáct rozličných dopisů

předmět: dopisy V. Färberovi, R. Szpukovi, J. Sukovi

roč. 6, č. 3 (1995), s. 122–134


Merth, František Daniel

Malé fontány

připravil Antonín Petruželka

roč. 6, č. 3 (1995), s. 106–112


Merth, František Daniel

O hlubině a poezii

rozhovor připravil Martin C. Putna

roč. 1, č. 2 (1990), s. 79–83


Merth, František Daniel

Sdělení – Tařice – Brokát 

roč. 2, č. 4 (1991), s. 87–88


Merth, František Daniel

Rekviem – Hodinka z jeseně 

roč. 6, č. 3 (1995), s. 87–88


Merth, František Daniel

Vězení – Selský dům – Vesnický pohřeb – Oblaka – Promoce 

roč. 1, č. 2 (1990), s. 83–86


Mertl, Věroslav

F. D. M. – šifra ryzosti

předmět: F. D. Merth

roč. 6, č. 3 (1995), s. 136–142


Merton, Thomas

Chléb na poušti; O mnišství

přeložil Aleš Kolodrubec

roč. 3, č. 1 (1992), s. 44–55


Metz, Johann Baptist

Kultura a komunikace v církvi

přeložil Břetislav Horyna

roč. 4, č. 3 (1993), s. 31–39


Meyer, B.

Napomenutí z onoho světa

předmět: výňatek ze samizdatové knihy Arcibiskup Lefébvre o koncilu a jeho následcích

připravil Martin C. Putna

roč. 3, č. 5 (1992), s. 121–132


Meyer, Clemens

„Neslýchané“

předmět: Hans Henny Jahnn

přeložil Radovan Charvát

roč. 28, č. 3 (2017), s. 226


Mickiewicz, Adam

Ach, kanuly mi slzy

přeložila Hana Jechová

roč. 8, č. 2 (1997), s. 82


Micko, Heinrich

Sedlákovo nářadí – Co je v selčině truhle – Naše milá paní (šumavská madona) – Zemřelá dívka mluví

přeložil Jan Mareš

roč. 16, č. 2 (2005), s. 139–141


Mička, Martin

Mít tak jedno tělo pro sebe – Samoty

roč. 6, č. 3 (1995), s. 221–224


Miesenböck, Julia

„Dívám se tak napůl“ (Zápisky)

roč. 30, č. 3 (2019), s. 65–69


Michalová, Alžběta

Elegie

obsahuje: Básně 1–11

roč. 21, č. 3 (2010), s. 93–98


Michalski, Cezary

Instituce

přeložila Szymanowská Lucie

roč. 9, č. 3–4 (1998), s. 39–43


Michaud, Philippe-Alain

Pueblo v Hamburku (Cesta Abyho Warburga do Nového Mexika, 1895–1896)

přeložil Martin Bedřich

roč. 19, č. 4 (2008), s. 176–202


Michna z Otradovic, Adam Václav

Vánoční rosička – Svatodušní holubička

roč. 3, č. 6 (1992), s. 2–3


Míka, Tomáš

Hodil jsem si z toho tkaničku

reakce na: Martin Valášek, Poutníkova cesta Johna Bunyana, Souvislosti 4/1996

roč. 8, č. 2 (1997), s. 259–260


Míka, Tomáš

Jsem možná výtečný, zrak mám však churav

reakce na: Martin Pokorný, Jsem možná churav, zrak mám však výtečný, Souvislosti 4/2003

roč. 15, č. 1 (2004), s. 220–223


Míka, Tomáš

Měj se na pozoru

obsahuje: Měj se na pozoru – Kdy se vrátíš – Sen o cizí zemi 

roč. 12, č. 1 (2001), s. 192–197


Míka, Tomáš

Namísto úvodu…

předmět: Štěpán Zavřel

roč. 20, č. 3 (2009), s. 122–124


Míková, Kamila

…a spol.

roč. 2, č. 2 (1991), s. 144–151


Míková, Kamila

Honza, Tom a Pavel

roč. 7, č. 4 (1996), s. 119–123


Míková, Kamila

Linka č. 2

roč. 3, č. 6 (1992), s. 120


Míková, Kamila

Nový kulturní a literární klub

roč. 2, č. 1 (1991), s. 176–177


Míková, Kamila

Roztříštěný příběh

recenze na: Vít Kremlička, Lodní deník

roč. 3, č. 3 (1992), s. 133


Míková, Kamila

S časem v zádech

roč. 4, č. 3 (1993), s. 105–106


Míková, Kamila

Záznamy

roč. 6, č. 3 (1995), s. 225–227


Mikeš, Vladimír

Čtveročas

roč. 24, č. 1 (2013), s. 108–116


Mikeš, Vladimír

Dvě poemy

roč. 24, č. 4 (2013), s. 85–94


Mikeš, Vladimír

Hölderlin v nádheře světa

roč. 3, č. 3 (1992), s. 82–85


Mikeš, Vladimír

„Jako bych už nebyl“

rozhovor připravil Jonáš Hájek

roč. 27, č. 3 (2016), s. 38–45


Mikeš, Vladimír

Plovárna Léthé

roč. 2, č. 2 (1991), s. 100–108


Mikeš, Vladimír

Škodlivý prostor

roč. 22, č. 4 (2011), s. 122–130


Mikeš, Vladimír

Teď ve své plnosti leží den podzimu

roč. 27, č. 2 (2016), s. 158–160


Mikeš, Vladimír

Vidím už život z druhé strany 

roč. 29, č. 3–4 (2018), s. 96–105


Mikeš, Vladimír

Ze starých i nových

roč. 25, č. 4 (2014), s. 107–113


Miklík, Josef Konstantin

Klíč k dobré literatuře

připravil Jakub Krč

roč. 6, č. 4 (1995), s. 55–62


Mikšíček, Petr

Sudetská pouť aneb Waldgang

roč. 16, č. 2 (2005), s. 108–117


Milev, Geo

Expresionistický kalendářík na rok 1921

přeložili Ludvík Kundera a Osvald Zukal

roč. 6, č. 2 (1995), s. 170–175


Miller, Henry

Kosmologické oko

přeložil Ondřej Skovajsa

roč. 20, č. 4 (2009), s. 11–15


Miller, Henry

Oko Paříže

přeložil Ondřej Skovajsa

roč. 20, č. 4 (2009), s. 4–10


Milotová, Marta

Strýček z vily (vzpomínky na Jakuba Demla)

roč. 22, č. 2 (2011), s. 94–106


Milotová, Marta

„To je jedlý, ale my to nesbíráme“

rozhovor připravily Daniela Iwashita a Klára Moldová

roč. 22, č. 2 (2011), s. 80–92


Miłosz, Czesław

Dostojevskij a Sartre

přeložil Josef Hradec

roč. 1, č. 4 (1990), s. 16–24


Miłosz, Czesław

Konfesní stát?

přeložil Josef Hradec

roč. 3, č. 1 (1992), s. 137–143


Miłosz, Czesław

Návrat

přeložil Jiří Červenka

roč. 2, č. 3 (1991), s. 153–154


Miłosz, Czesław

Povídka o obráceném

přeložil Jan Linka

roč. 9, č. 3–4 (1998), s. 65–70


Miłosz, Czesław

Víra – Naděje – Láska

přeložil Jiří Červenka

roč. 1, č. 1 (1990), s. 44–45


Miłosz, Czesław

Ars poetica? – Ne více – Strakovost – Co znamená – V mé rodné zemi – Cesta – Branka – Jídelna – Veranda – Schody – Strach – Modlitba svatevečerní 

přeložil Jiří Červenka

roč. 1, č. 4 (1990), s. 89–96


Minkowski, Eugène

„Rozsvěcím lampu“

přeložil Josef Hrdlička

roč. 21, č. 4 (2010), s. 4–8


Minkowski, Eugène

Svět za námi (Před a za)

přeložil Josef Hrdlička

roč. 21, č. 4 (2010), s. 9–14


Miskotte, K. H.

Edda a Tóra

přeložil J. A. Dus

roč. 5, č. 4 (1994), s. 39–42


Mitchell, Joseph

Nahoře ve starém hotelu

přeložila Tereza Límanová

roč. 21, č. 4 (2010), s. 26–42


Mitič, Srboljub

Stařec o bábě

přeložil O. F. Babler

roč. 8, č. 2 (1997), s. 88


Mitáček, Zdeněk

Bojko – Nová povídka 

roč. 4, č. 3 (1993), s. 107–109


Mitášová, Monika

Architektura současných knihoven – dílo ve stavu zrodu

roč. 19, č. 1 (2008), s. 125–139


Mitášová, Monika

Zahrada

roč. 19, č. 3 (2008), s. 31–37


Mizerová, Nikola

„Až zbytečně dlouhá oklika“

recenze na: Božena Správcová, Východ

roč. 23, č. 3 (2012), s. 281–283


Mizerová, Nikola

Kličkování za hvězdou

recenze na: Konrad Paul Liessmann, Univerzum věcí

roč. 23, č. 3 (2012), s. 286–289


Mizerová, Nikola

Komedie rovná se tragédie plus čas

recenze na: Nicolas Mahler, Večírek s Kantem

roč. 28, č. 1 (2017), s. 220–222


Mizerová, Nikola

Labilní rovnováha Titaniku

recenze na: Hans Magnus Enzensberger, Zánik Titaniku

roč. 26, č. 3 (2015), s. 221–224


Mizerová, Nikola

Mrazivá cesta do Berlína

recenze na: Roland Schimmelpfennig, Jednoho jasného, mrazivého rána v lednu na začátku 21. století

roč. 30, č. 3 (2019), s. 203–206


Mizerová, Nikola

Na minovém poli

recenze na: Hans Magnus Enzensberger, Eseje

roč. 22, č. 3 (2011), s. 200–201


Mizerová, Nikola

Nejlepší z možných světů

recenze na: Arno Schmidt, Leviatan

roč. 23, č. 1 (2012), s. 190–193


Mizerová, Nikola

Poezie a nová média

roč. 28, č. 4 (2017), s. 238–240


Mizerová, Nikola

Postavme si otázku překladu

recenze na: Thomas Mann, O sobě

roč. 25, č. 1 (2014), s. 263–264


Mizerová, Nikola

Silná neurastenie za spolupůsobení srdce

recenze na: Florian Illies, 1913

roč. 26, č. 1 (2015), s. 196–198


Mizerová, Nikola

Staří mistři Nicolase Mahlera

recenze na: Nicolas Mahler, Staří mistři

roč. 24, č. 3 (2013), s. 233–234


Mizerová, Nikola

Vstupuj devíti branami: roztroušené postřehy k textu Michal přes noc Jaromíra Typlta

roč. 23, č. 2 (2012), s. 14–19


Mizerová, Nikola

Zelené švestky

recenze na: Herta Müller, Rozhoupaný dech

roč. 23, č. 2 (2012), s. 231–235


Mlejnek, Josef

Ještě za tmy

roč. 7, č. 2–3 (1996), s. 222


Mlejnek, Josef

Kánon

roč. 10, č. 1 (1999), s. 89


Mlejnek, Josef

Mea culpa – Kéž nebe hodí –

roč. 10, č. 1 (1999), s. 21


Mlejnek, Josef

Planeta – Cvičení – Rozpočitadlo (Smíchov) – Jak obzor obzorem… – Nevím-li kde konec má mít… – Zcestymluv (anamnéza) – Nechráněný přejezd – Deník – Cestyvěz – Odpočitadlo – Já byl jsem tebou… – Zůstaň mi na čele dlaní… – Klíč – Srpen – Nebesy sedmerými vzlíná… – Mea culpa (haiku) – Kéž nebe hodí… – Elegie 2 – Kánon (haiku) – Nevolnost – Zcestymluv (1994) – Co je mezi tebou a nebem? – Ptali jsme se… – Co unést… – Ještě za tmy – Jakási krajina se ve mně roztříštila…

roč. 7, č. 2–3 (1996), s. 213–223


Mlejnek, Josef

Setkání s dílem Stanisława Vincenze

roč. 2, č. 3 (1991), s. 239–240


Mlejnek, Josef

Test – Autoportrét – Vzdalování – Slepecké písmo – Opožděná pocta – Trvání – Nezbytí – Test 

roč. 2, č. 2 (1991), s. 152–155


Mlejnek, Josef

Vnitřní pohraničí

roč. 16, č. 2 (2005), s. 182–183


Mo Yan

Kluci ze železa

přeložil Denis Molčanov

roč. 22, č. 1 (2011), s. 188–196


Mo Yan

Vzducholoď

přeložil Denis Molčanov

roč. 22, č. 1 (2011), s. 173–187


Mo Yan

Země alkoholu

přeložil Denis Molčanov

roč. 22, č. 1 (2011), s. 158–172


Mokrejš, Antonín

Eros jako téma Platónova myšlení

roč. 17, č. 4 (2006), s. 146–158


Moltmann-Wendelová, Elisabeth

Marta – zapomenutá středověká tradice

přeložil Jan Spousta

roč. 6, č. 1 (1995), s. 27–32


Molčanov, Denis

A to ticho uvnitř slov aneb Proč ještě hovořit o národech, sounáležitosti a v neposlední řadě o češství? (Na okraj Gwilouova Češi, polibtě mě…)

roč. 25, č. 4 (2014), s. 141–145


Molčanov, Denis

Dopis odtamtud

roč. 22, č. 1 (2011), s. 230–231


Molčanov, Denis

Houellebecq romantik, reakcionář? 

recenze na: Michel Houellebecq, Soumission

roč. 26, č. 1 (2015), s. 15–24


Molčanov, Denis

Jak daleko k Babylonu

předmět: Janet Frameová

roč. 23, č. 4 (2012), s. 126–141


Molčanov, Denis

Letenka se slevou (dopis z Pekingu)

roč. 25, č. 3 (2014), s. 218–220


Molčanov, Denis

Mo Yan: Nevýslovně

roč. 22, č. 1 (2011), s. 139–157


Molčanov, Denis

O obci a lidech (Fernand Pouillon a vášeň stavitele)

roč. 26, č. 3 (2015), s. 190–195


Molčanov, Denis

Po potopě aneb Kam po Hoře duše?

roč. 23, č. 3 (2012), s. 16–31


Molčanov, Denis

Pozváni a vyvoleni

předmět: Albert Camus

roč. 22, č. 4 (2011), s. 78–85


Molčanov, Denis

Prosté čarování Christiana Bobina

roč. 23, č. 1 (2012), s. 95–97


Mon, Franz

Rozhlasovou hru je třeba udělat

předmět: Ferdinand Kriwet

přeložila Nikola Mizerová

roč. 24, č. 4 (2013), s. 199–210


Montague, John

Klec

přeložil Štěpán Nosek

roč. 12, č. 3–4 (2001), s. 58–60


Montale, Eugenio

Je poezie ještě možná?

přeložil Jiří Pelán

roč. 20, č. 1 (2009), s. 4–9


Montenot, Jean

Ad acta, ad arbitum

předmět: Patrik Ouředník

přeložila Olga Špilarová

roč. 23, č. 1 (2012), s. 147–158


Montenot, Jean

Ouředníkova paradoxní dystopie: osvobozující raut nekorektnosti

přeložila Olga Špilarová

roč. 29, č. 1 (2018), s. 70–71


Moore, Maurice

Čeština a irština – Boj za jazyk

přeložil Matouš Kurz

roč. 19, č. 3 (2008), s. 151–153


Mooreová, Lorrie

Evidované ztráty

přeložila Daniela Theinová

roč. 23, č. 3 (2012), s. 255–262


Mooreová, Marianne

Dva dopisy

přeložila Mariana Housková

roč. 18, č. 4 (2007), s. 125–130


Mooreová, Marianne

Hrob

přeložil Štěpán Nosek

roč. 16, č. 1 (2005), s. 62–63


Mooreová, Marianne

Chobotnice a jiné básně

přeložila Mariana Housková

roč. 18, č. 4 (2007), s. 109–118


Mooreová, Marianne

Umění poezie

rozhovor připravil Donald Hall

přeložila Mariana Housková

roč. 18, č. 4 (2007), s. 119–124


Moose, L. George

Estetika politiky

přeložil Petr Putna

roč. 5, č. 4 (1994), s. 7–17


Morejon, Pedro

Epistula na úvod

roč. 10, č. 1 (1999), s. 5


Morgenstern, Christian

Z aforismů

přeložil Martin Pokorný

roč. 22, č. 4 (2011), s. 100–106


Morrissey, Sinéad

A odpusť nám naše viny – Století toto, minulé a příští – Na cestě odsud tam

přeložil Štěpán Nosek

roč. 16, č. 2 (2005), s. 95–97


Morvay, Petr

József Erdélyi. Básník a jeho inspirace, antisemitismus a národní socialismus, Blut und Boden v Maďarských podmínkách (Pokus o zařazení do ideového kontextu doby)

roč. 6, č. 4 (1995), s. 82–92


Morvayová, Marta

Dohořívající monarchické svíce

recenze na: Sándor Márai, Svíce dohořívají

roč. 14, č. 3 (2003), s. 366–369


Morávková, Alena – Král, Oldřich – Pechar, Jiří

O teorii a kritice literárního překladu

předmět: přepis rozhlasového rozhovoru

roč. 9, č. 2 (1998), s. 34–41


Moucha, Josef

Klasicita

roč. 23, č. 2 (2012), s. 34–35


Moucha, Josef

Světlo východu

roč. 24, č. 1 (2013), s. 62


Moucha, Josef

Zážehy

roč. 20, č. 4 (2009), s. 74–76


Mourková, Jarmila

Bylo by Boha, nebýt andělského pádu?

předmět: Richard Weiner

roč. 2, č. 1 (1991), s. 6–7


Mourková, Jarmila

Nehmotná mince

předmět: Josef Hora

roč. 2, č. 2 (1991), s. 2–3


Moyšová, Stanislava

Spisovateľ v spomienkach

recenze na: Alain Robbe-Grillet, V zrkadle spomienok

roč. 14, č. 3 (2003), s. 369–371


Moyšová, Stanislava

Vykračujúca zo sna

recenze na: Wilhelm Jensen, Gradiva; Sigmund Freud, Blud a sny

roč. 14, č. 3 (2003), s. 373–376


Moyšová, Stanislava a Fulka, Josef

Vzrušující čtení

recenze na: Leopold von Sacher-Masoch, Venuša v kožuchu; Gilles Deleuze, Masoch a masochizmus

roč. 13, č. 3–4 (2002), s. 310–316


Mrázková, Iva

Dopisy Sidonie Nádherné nadlesnímu Jaroslavu Žákovi a jeho rodině

roč. 22, č. 4 (2011), s. 185–187


Mrázková, Iva

Konec jedné iluze

předmět: Sidonie Nádherná

roč. 22, č. 4 (2011), s. 191–224


Mrázková, Iva

Milada, sestra Bolesti

recenze na: Básník Ticho, Růže pro Miladu

roč. 20, č. 3 (2009), s. 237–239


Mrázková, Iva

Nevolná identita Sidonie Nádherné

roč. 19, č. 4 (2008), s. 115–118


Mrštík, Vilém

Epistula na úvod

roč. 10, č. 2 (1999), s. 5


Mudra, František

„Buďte zdráv a pište hodně proti kněžím“ (Dopisy P. Františka Mudry Karlu Havlíčkovi z let 1845–1847)

roč. 27, č. 1 (2016), s. 60–87


Mühlberger, Josef

Z Dějin německé literatury v Čechách 1900–1939

přeložila Veronika Dudková

roč. 16, č. 3 (2005), s. 133–141


Muir, Edwin

Básně

přeložil Matouš Turek

roč. 24, č. 1 (2013), s. 236–242


Muir, Edwin

Praha

přeložila Johana Petra Poncarová

roč. 24, č. 1 (2013), s. 225–235


Muktupāvela, Laima

Žampionový zákon

přeložila Lenka Matoušková

roč. 22, č. 1 (2011), s. 208–212


Mulač, Jiří

„Moc se mi nechtělo s kůží na buben“: traklovská korespondence Jiřího Mulače

roč. 24, č. 2 (2013), s. 120–122


Muldoon, Paul

Plán B

přeložil Martin Světlík

roč. 29, č. 1 (2018), s. 3–5


Mumford, Lewis

Smrt monumentu

přeložila Zuzana Semínová

roč. 12, č. 1 (2001), s. 62–65


Murn, Josip

V parku

přeložil František Benhart

roč. 8, č. 1 (1997), s. 195–196


Murrer, Ewald

Básně

roč. 3, č. 2 (1992), s. 115–116


Mus, David

Proslovení lásky

přeložil Martin Pokorný

roč. 25, č. 1 (2014), s. 4–16


Muschg, Walter

Co mi vyprávěl Hans Henny Jahnn

přeložil Radovan Charvát

roč. 28, č. 3 (2017), s. 164–174


Mussolini, Benito

Jan Hus, hlasatel pravdy

přeložil Pavel Helan

roč. 13, č. 3–4 (2002), s. 125–134


Mušek, Karel

Z návštěvy Angličanů

roč. 19, č. 3 (2008), s. 143–147


Mutschler, Martin

Poetický svět Jaromíra Typlta

roč. 29, č. 2 (2018), s. 246–247


Myšková, Ivana

Dějiny nesmělého zdomácňování (Zápisky z Krakova)

roč. 26, č. 3 (2015), s. 108–119


Nabokov, Vladimir

Podzimní listy – I v nejnicotnějším hroším těle…

přeložil Petr Borkovec

roč. 8, č. 3–4 (1997), s. 320–321


***

„Náhoda je cigareta, která probouzí hlad“ (Z básní dadaistů) 

(Francis Picabia; Georges Ribemont-Dessaignes; Jean Arp)

přeložil Petr Král

roč. 29, č. 3–4 (2018), s. 133–144


Nádas, Péter

„Člověk vytváří těsnou, dá se říct tělesnou vazbu“

rozhovor připravila Marta Pató

roč. 21, č. 2 (2010), s. 63–71


Nádas, Péter

Kertészovo dílo a jeho téma

přeložila Marta Morvayová

roč. 13, č. 3–4 (2002), s. 316–319


Nádas, Péter

Opatrné vymezení místa děje aneb projdeme-li se pozorně okolo jedné plané hrušně

přeložil Jiří Zeman

roč. 21, č. 2 (2010), s. 4–23


Nádherná, Sidonie

Konec jedné iluze (Dopisy Sidonie Nádherné nadlesnímu Jaroslavu Žákovi a jeho rodině)

připravili Iva Mrázková a Jaroslav Žák

roč. 22, č. 4 (2011), s. 191–224


Nádherná, Sidonie

„Můj milovaný park by byl v nejlepších rukách“ (Dopisy Sidonie Nádherné zahradníku Janu Mrázkovi)

připravily Iva Mrázková a Jitka Jannesová

roč. 19, č. 4 (2008), s. 119–130


Nagy, Gáspar

Srpen. Ve stopách Ludvíka Jahna (Portrét mladého muže) 

přeložil Jiří Novák

roč. 29, č. 3–4 (2018), s. 176–183


Nebeský, Ladislav

Z plošných binárních básní

roč. 21, č. 4 (2010), s. 90–96


Nebeský, Ladislav

Zpřesňování

roč. 15, č. 4 (2004), s. 115–121


***

Nechte mě věřit v ctnosti slov – muslimští básníci severní Afriky

(Malek Haddad, Salah Garmadi, Abdellatif Laabi, Jean Sénac, Joyce Mansourová, Tarah Ben Jelloun, Jean Amrouche, Ryvel)

přeložil Erik Lukavský, 

roč. 8, č. 3–4 (1997), s. 201–214


Němcová, Božena

Rozmilá sestro moje!

předmět: dopis Žofii Rottové

roč. 10, č. 3–4 (1999), s. 5


Němcová, Dana

Rozhovor s Danou Němcovou

rozhovor připravili Květoslava Neradová, Martin C. Putna a Robert Krumphanzl

roč. 3, č. 4 (1992), s. 139–144


Němec, Jiří

Fenomenologická metoda

roč. 12, č. 3–4 (2001), s. 120–121


***

Německá středověká lyrika

obsahuje: Anonym, Mariánská píseň – Spervogel, V lese každá trnka – Spervogel, Polomrtev – Wolfram von Eschenbach, Modlitba – Konrád von Würburg, Ocet a víno – Anonym, Kříž – Anonym, Milý Ježíši… – Johannes Taufer, Loď

přeložil Ivan Wernisch

roč. 1, č. 3 (1990), s. 54–58


Nemesová-Nagyová, Ágnes

Vidiny a vylidniny

obsahuje: Bouře – Achnaton v nebi – Mezi – Modřín – Polokoule 

přeložila Lucie Szymanovská

roč. 12, č. 2 (2001), s. 123–129


Neradová, Květoslava

Ediční čin: česká středověká lyrika

roč. 2, č. 3 (1991), s. 241–242


Neradová, Květoslava

Jan Zahradníček (1905–1960)

roč. 1, č. 2 (1990), s. 3–5


Neradová, Květoslava

Nevykoupený dluh

předmět: Nina Svobodová

roč. 3, č. 4 (1992), s. 3–4


Neradová, Květoslava

Otokar Březina (1868–1929)

roč. 1, č. 1 (1990), s. 5–6


Neradová, Květoslava

Pyčte všickni hoře mého

roč. 2, č. 3 (1991), s. 5


Neradová, Květoslava

Scriptor trápený slovy

předmět: Zdeněk Rotrekl

roč. 3, č. 3 (1992), s. 4–5


Neradová, Květoslava

V zemi pak vše jest opak

roč. 3, č. 6 (1992), s. 6–7


Neruda, Jan

Podzimní

roč. 8, č. 2 (1997), s. 83


Nervo, Amado

Starý nápěv

přeložil Ivan Slavík

roč. 2, č. 2 (1991), s. 91


Neubauer, Zdeněk a Svobodová, Marie

Co je to tvořivé ženství

roč. 6, č. 3 (1995), s. 8–17


Neubauer, Zdeněk

Holo, eko, trans – předpony nového věku

roč. 4, č. 4–5 (1993), s. 39–49


Neubauer, Zdeněk

Kalich versus kříž (Nezávislé úvahy o sybmolice novověkého schizmatu)

roč. 1, č. 4 (1990), s. 36–41


Neubauer, Zdeněk

Nebe a země, věda a mýtus

roč. 5, č. 3 (1994), s. 48–57


Neubauer, Zdeněk

Noční rozhovor s Nikodémem (O duchovním rozměru skutečnosti a transpersonální psychologii)

roč. 4, č. 2 (1993), s. 39–47


Neubauer, Zdeněk

Vyprávění o svatém Grálu

roč. 2, č. 3 (1991), s. 34–51


Neubauer, Zdeněk

Vážená paní profesorko…

reakce na: Jarmila Vacková, Fenomén Bosch na konci tisíciletí, Souvislosti 3–4/1997

roč. 8, č. 3–4 (1997), s. 31–45


Neufeld, Karl Heinz

Charismatická obnova

přeložil Martin C. Putna

roč. 1, č. 2 (1990), s. 114–115


Neupert, Karl E.

Geo-kosmos. Budoucí obraz světa

přeložil Václav Petrbok

roč. 8, č. 3–4 (1997), s. 89–91


Neuwirth, Vladimír

Několik slov o Bossuetovi a jeho výkladu apokalypsy

roč. 5, č. 1 (1994), s. 46–53


Neuwirth, Vladimír

Stojím u dveří a tluču

roč. 5, č. 1 (1994), s. 107–111


Neuwirth, Vladimír

Tajemství otřásání

roč. 2, č. 2 (1991), s. 55–59


Neveršilová, Olga

Zmítání – Mluvnice – Prý jako sochy – Čtenářce – Močál je žena – Stíny se roztékají… – Ep. Petr I. 1,23

roč. 2, č. 4 (1991), s. 190–192


Nevímová, Petra

Barokní kostel – chrám boží, nebo sbírka uměleckých předmětů?

roč. 12, č. 1 (2001), s. 6–15


Newman, John Henry

Co znamená „katolický“

překladatel neuveden

roč. 2, č. 1 (1991), s. 54–56


Nešetřil, Jaroslav

Strom jako matematická struktura – i v umění

roč. 16, č. 4 (2005), s. 183–192


Nitsch, Daniel Ignatius

„Není tu ráj, ale mumraj“

roč. 16, č. 3 (2005), s. 66–75


Nodl, Martin

Bajky, legendy a podpohádky

roč. 23, č. 4 (2012), s. 92–96


Nodl, Martin

Dva čeští králové pod lékařským drobnohledem

recenze na: Milada Říhová, Dvorní lékař posledních Lucemburků – Albík z Uničova roč. 11, č. 1 (2000), s. 233–238


Nodl, Martin

Dva pohledy na české dějiny v období protektorátu: kolaborace a fašismus

Martin Nodl

recenze na: Tomáš Pasák, Český fašismus 1922–1945 a kolaborace 1939–1945; Detlef Brandes, Češi pod německým protektorátem

roč. 10, č. 3–4 (1999), s. 297–301


Nodl, Martin

Dětství v předmoderní době

recenze na: Philippe Ariès, Lʼenfant et la vie familiale sous lʼAncien régime

roč. 7, č. 4 (1996), s. 6 / 7–29


Nodl, Martin

Edvard Beneš a národní dějiny

recenze na: Igor Lukeš, Československo mezi Stalinem a Hitlerem; Zbyněk Zeman, Edvard Beneš (Politický životopis) 

roč. 11, č. 2 (2000), s. 249–254


Nodl, Martin

Glosy historické I.

recenze na: Georges Duby, Vznešené paní z 12. století; Peter Englund, Nepokojná léta; Petr Čornej, Velké dějiny zemí koruny české V. 1402–1437; Karel Kazbunda, Stolice dějin na české univerzitě v Praze 1914–1918

roč. 11, č. 3–4 (2000), s. 268–273


Nodl, Martin

Glosy historické II.

recenze na: České církevní dějiny ve druhé polovině 20. století; Přemyslovský stát kolem roku 1000

roč. 12, č. 1 (2001), s. 239–244


Nodl, Martin

Glosy historické III.

recenze na: Ulrich Im Hof, Evropa a osvícenství; Krzystof Pomian, Evropa a její národy; Barbara W. Tuchmanová, Srpnové výstřely

roč. 12, č. 2 (2001), s. 166–172


Nodl, Martin

Glosy historické IV.

recenze na: Deborah E. Lipstadtová, Popírání holocaustu. Sílící útok na pravdu a paměť; Antonín Klimek, Velké dějiny zemí Koruny české XIII.; Gary B. Cohen, Němci v Praze 1861–1914

roč. 12, č. 3–4 (2001), s. 259–264


Nodl, Martin

Glosy historické V.

recenze na: Milena Bravermanová – Michal Lutovský, Hroby, hrobky a pohřebiště českých knížat a králů; Bernhard Dietriech Haage, Středověká alchymie; Jiří Knapík, Kdo spoutal naši kulturu

roč. 13, č. 1 (2002), s. 263–268


Nodl, Martin

Glosy historické VI. 

recenze na: J. Hanzal, Josef Pekař; Z. Dragoun, J. Škabrada a M. Tryml, Románské domy v Praze; V. Bůžek, J. Hrdlička, P. Král a Z. Vybíral, Věk urozených; A. Míšková, Německá (Karlova) univerzita od Mnichova k 9. květnu 1945

roč. 13, č. 2 (2002), s. 291–298


Nodl, Martin

Glosy historické VII.

recenze na: Antonín Klimek, Velké dějiny zemí Koruny české XIV.; Jan Hus na přelomu tisíciletí; František Kavka, Ohlédnutí za padesáti lety ve službě českému dějepisectví

roč. 13, č. 3–4 (2002), s. 299–304


Nodl, Martin

Historické glosy VIII.

recenze na: Jacques Le Goff – Jean-Claude Schmitt, Encyklopedie středověku; Bohumil Jiroušek, Antonín Rezek

roč. 14, č. 1–2 (2003), s. 341–346


Nodl, Martin

Glosy historické IX.

recenze na: Zdeněk Kalista, Valdštejn. Historie odcizení a snu; Richard van Dülmen, Historická antropologie

roč. 14, č. 3 (2003), s. 388–393


Nodl, Martin

Glosy historické X

recenze na: Norman Davies, Polsko; Eduard Maur, 12. 5. 1743, Marie Terezie, korunovace na smířenou

roč. 14, č. 4 (2003), s. 349–353


Nodl, Martin

Glosy historické XI

recenze na: Georges Duby, Dějiny Francie od počátků po současnost; Andrzej Grajewski, Jidášův komplex

roč. 15, č. 1 (2004), s. 189–193


Nodl, Martin

Glosy historické XII

recenze na: Vratislav Vaníček, Vratislav II.; Petr Charvát, Boleslav II.; Božena Kopičková, Eliška Přemyslovna; Niall Ferguson, Nešťastná válka

roč. 15, č. 2 (2004), s. 236–240


Nodl, Martin

Glosy historické XIII

recenze na: Jan Gebhart, Druhá republika 1938–1939; Milena Bartlová, Průvodce studiem dějin středověkého výtvarného umění

roč. 15, č. 3 (2004), s. 238–242


Nodl, Martin

Glosy historické XIV

recenze na: Erwin Goffman, Stigma; Alexandra Navrátilová, Narození a smrt v české lidové kultuře

roč. 15, č. 4 (2004), s. 245–249


Nodl, Martin

Glosy historické XV

recenze na: Christopher Charle, Intelektuálové v Evropě 19. století; Court Chapels of the High and Late Middle Ages and their Artistic Decoration

roč. 16, č. 1 (2005), s. 237–241


Nodl, Martin

Glosy historické XVI

recenze na: Hagen Keller, Otoni; Jean-Claude Schmitt, Svět středověkých gest

roč. 16, č. 2 (2005), s. 230–234


Nodl, Martin

Glosy historické XVII

recenze na: Jan Keller, Dějiny klasické sociologie; Stephen Greenblatt, Podivuhodná vlastnictví

roč. 16, č. 3 (2005), s. 267–269


Nodl, Martin

Glosy historické XVIII

recenze na: Alain Soubigou, Tomáš Garrigue Masaryk; Jiří Štaif, Obezřetná elita

roč. 16, č. 4 (2005), s. 265–268


Nodl, Martin

Glosy historické XIX

recenze na: Gordon W. Allport, O povaze předsudků; Pavel Floss, Cesty evropského myšlení, díl 1: Architekti křesťanského středověkého vědění

roč. 17, č. 1 (2006), s. 276–279


Nodl, Martin

Glosy historické XX

recenze na: Petr Hlaváček, Čeští františkáni na přelomu středověku a novověku; Alfred Thomas, Čechy královny Anny

roč. 17, č. 2 (2006), s. 286–291


Nodl, Martin

Glosy historické XXI

roč. 17, č. 3 (2006), s. 261–266


Nodl, Martin

Glosy historické XXII

recenze na: Norman Davis – Robert Moorhouse, Mikrokosmos. Portrét jednoho středoevropského města; Solomon Volkov, Svědectví. Paměti Dmitrije Šostakoviče

roč. 17, č. 4 (2006), s. 296–298


Nodl, Martin

Glosy historické XXIII

recenze na: Miloš Havelka, Spor o smysl českých dějin 2; Anežka Merhautová, Pavel Spunar, Kodex vyšehradský. Korunovační evangelistář prvního českého krále

roč. 18, č. 1 (2007), s. 288–291


Nodl, Martin

Glosy historické XXIV

recenze na: Norbert Ohler, Katedrála; Christoph Markschies, Mezi dvěma světy; Kniha svornosti; Giovanni Pico della Mirandola, O důstojnosti člověka

roč. 18, č. 2 (2007), s. 249–253


Nodl, Martin

Glosy historické XXV

recenze na: Alberto Manguel, Dějiny čtení; Grzegorz Gąsior, Stalinowska Słowacja

roč. 18, č. 3 (2007), s. 192–195


Nodl, Martin

Glosy historické XXVI 

recenze na: Martina Lustigová, Karel Kramář; František Šmahel, Die Prager Universität im Mittelalter

roč. 18, č. 4 (2007), s. 195–199


Nodl, Martin

Glosy historické XXVII

recenze na: Petr Placák, Fízl; Tomáš Durdík, Hrady přechodného typu

roč. 19, č. 1 (2008), s. 203–206


Nodl, Martin

Glosy historické XXVIII

recenze na: Pavel Žídek, Kniha dvacatera umění mistra Pavla Žídka; Petr Čornej, Velké dějiny zemí Koruny české. Svazek VI., 1437–1526; Jan Gebhart, Velké dějiny zemí Koruny české. Svazek XV.a-b, 1938–1945

roč. 19, č. 2 (2008), s. 244–248


Nodl, Martin

Glosy historické XXIX

recenze na: Zdeňka Hledíková, Arnošt z Pardubic; Jean Flori, Rytíři a rytířství ve středověku

roč. 19, č. 3 (2008), s. 240–244


Nodl, Martin

Glosy historické XXX

recenze na: Günter Grass, Při loupání cibule; Historici na brněnské univerzitě. Devět portrétů

roč. 19, č. 4 (2008), s. 259–260


Nodl, Martin

Glosy historické XXXI

recenze na: Jonathan Bolton, Nový historismus; Zdeněk Vašíček – Françoise Mayerová, Minulost a současnost, paměť a dějiny

roč. 20, č. 1 (2009), s. 218–220


Nodl, Martin

Glosy historické XXXII

recenze na: Jiří Pokorný, Odkaz Josefa Hlávky; Matouš z Krakova, Brigitské traktáty

roč. 20, č. 2 (2009), s. 264–267


Nodl, Martin

Glosy historické XXXIII

recenze na: Ivan Klíma, Moje šílené století; Tomáš z Cantimpré, Mořská monstra

roč. 20, č. 3 (2009), s. 239–242


Nodl, Martin

Glosy historické XXXIV

recenze na: František Černý, Normalizace na pražské filozofické fakultě (1968–1989): vzpomínky; Stanislava Vodičková, Uzavírám vás do svého srdce: životopis Josefa kardinála Berana

roč. 20, č. 4 (2009), s. 201–205


Nodl, Martin

Glosy historické XXXV

recenze na: Jiří Pechar, Život na hraně; Kateřina Bláhová, České dějepisectví v dialogu s Evropou (1890–1914)

roč. 21, č. 1 (2010), s. 246–249


Nodl, Martin

Glosy historické XXXVI

recenze na: Tato fakulta bude rudá!; Jan Slavík, Válečný deník historika

roč. 21, č. 2 (2010), s. 224–228


Nodl, Martin

Glosy historické XXXVII

recenze na: Pavel Spunar, Vlny vzpomínek: rodina – studia – akademie

roč. 21, č. 3 (2010), s. 300–301


Nodl, Martin

Glosy historické XXXVIII

recenze na: Jiří Lach, Josef Borovička: osudy českého historika ve 20. století; Antonín Kalous, Matyáš Korvín (1443–1490)

roč. 21, č. 4 (2010), s. 300–303


Nodl, Martin

Glosy historické XXXIX

recenze na: Peter Burke, Co je kulturní historie

roč. 22, č. 1 (2011), s. 240–244


Nodl, Martin

Glosy historické XL

recenze na: Miloš Havelka, Ideje, dějiny, společnost; Jiří Urban, Venkov pod kolektivizační knutou

roč. 22, č. 2 (2011), s. 261–264


Nodl, Martin

Glosy historické XLI

recenze na: Deborah E. Lipstadtová, Historie před soudem; Jaroslav Med, Literární život ve stínu Mnichova (1938–1939)

roč. 22, č. 3 (2011), s. 206–210


Nodl, Martin

Glosy historické XLII

recenze na: Jiří Just, Kněžská korespondence Jednoty bratrské z českých diecézí z let 1610–1618; Arlette Jouanna, Bartolomějská noc

roč. 22, č. 4 (2011), s. 245–248


Nodl, Martin

Glosy historické XLIII

recenze na: Rozděleni minulostí; Tomáš Akvinský, Tři dopisy Tomáše Akvinského

roč. 23, č. 1 (2012), s. 199–204


Nodl, Martin

Glosy historické XLIV

recenze na: Jiří Kejř, Žil jsem ve středověku

roč. 23, č. 2 (2012), s. 249–251


Nodl, Martin

Glosy historické XLV

recenze na: Roger Chartier, Na okraji útesu; Jiří Hájíček, Rybí krev

roč. 23, č. 3 (2012), s. 289–291


Nodl, Martin

Glosy historické XLVI

recenze na: Jakub Jareš, Náměstí Krasnoarmějců 2; Eva Janečková, Proces s protektorátní vládou

roč. 23, č. 4 (2012), s. 224–228


Nodl, Martin

Glosy historické XLVII

recenze na: Hillel J. Kieval, Formování českého židovstva; Jiří Křesťan, Zdeněk Nejedlý

roč. 24, č. 1 (2013), s. 272–275


Nodl, Martin

Glosy historické XLVIII

recenze na: Lubomír Emil Havlík, Kronika o Velké Moravě; Vladimír Vavřínek, Cyril a Metoděj

roč. 24, č. 2 (2013), s. 246–248


Nodl, Martin

Glosy historické XLIX

recenze na: Jacques Le Goff (vyd.), Muži a ženy středověku; Timothy Snyder, Krvavé země

roč. 24, č. 3 (2013), s. 243–246


Nodl, Martin

Glosy historické L

recenze na: Daniela Dvořáková, Čierna kráľovná Barbora Celjská (1392–1451); Zdeňka Hledíková, Počátky avignonského papežství a české země

roč. 24, č. 4 (2013), s. 234–237


Nodl, Martin

Glosy historické LI

recenze na: Olga Fejtová, Já pevně věřím a vyznávám; Vítězslav Sommer, Angažované dějepisectví

roč. 25, č. 1 (2014), s. 265–268


Nodl, Martin

Glosy historické LII

recenze na: Martin Franc – Jiří Knapík. Volný čas v českých zemích 1957–1967

roč. 25, č. 2 (2014), s. 257–259


Nodl, Martin

Glosy historické LIII

recenze na: Jacob Christoph Burckhardt, Kultura renesance v Itálii; Jakub Jareš, S minulostí zúčtujeme

roč. 25, č. 3 (2014), s. 233–236


Nodl, Martin

Glosy historické LIV

recenze na: Jakub Jiří Jukl, Adamité; Petr Luňák, Hrdinové

roč. 25, č. 4 (2014), s. 233–235


Nodl, Martin

Glosy historické LV

recenze na: Alain Besançon, Svoboda a pravda; Karel Černý, Mor 1480–1730

roč. 26, č. 1 (2015), s. 202–206


Nodl, Martin

Glosy historické LVI

recenze na: Ctirad Václav Pospíšil, Husovská dilemata; Pavel Soukup, Jan Hus

roč. 26, č. 2 (2015), s. 193–196


Nodl, Martin

Glosy historické LVII

recenze na: Karol Modzelewski, Zaženem dějin klisny!; Antonio Forcellino, Michelangelo

roč. 26, č. 3 (2015), s. 224–226


Nodl, Martin

Glosy historické LVIII

recenze na: Josef Petráň, Filozofové dělají revoluci; Jaroslava Hoffmannová, Václav Novotný

roč. 26, č. 4 (2015), s. 188–193


Nodl, Martin

Glosy historické LIX

recenze na: Dušan Coufal, Polemika o kalich; Jan Zelenka, Beneficium et feudum

roč. 27, č. 1 (2016), s. 235–240


Nodl, Martin

Glosy historické LX

recenze na: Jan Randák, V záři rudého kalicha; Ota Halama, Svatý Jan Hus

roč. 27, č. 2 (2016), s. 226–229


Nodl, Martin

Glosy historické LXI

recenze na: David Papajík, Ladislav Pohrobek; Matěj Spurný, Most do budoucnosti

roč. 27, č. 3 (2016), s. 218–222


Nodl, Martin

Glosy historické LXII

recenze na: Jak se píšou dějiny; Petr Roubal, Československé spartakiády

roč. 27, č. 4 (2016), s. 185–189


Nodl, Martin

Glosy historické LXIII

recenze na: Jiří Suk, Veřejné záchodky ze zlata; Tony Judt, Penzion vzpomínek

roč. 28, č. 1 (2017), s. 226–230


Nodl, Martin

Glosy historické LXIV

recenze na: Jiří Fajt, Dlouhý stín císaře Karla IV.; Michal Přibán, Všechno je jenom dvakrát

roč. 28, č. 2 (2017), s. 251–255


Nodl, Martin

Glosy historické LXV

recenze na: Silvester Lavrík, Nedeľné šachy s Tisom; James Krapfl, Revoluce s lidskou tváří

roč. 28, č. 3 (2017), s. 302–306


Nodl, Martin

Glosy historické LXVI

recenze na: Ines Koeltzsch, Praha rozdělená i sdílená; Pavol Rankov, Na druhej strane

roč. 28, č. 4 (2017), s. 234–238


Nodl, Martin

Glosy historické LXVII

recenze na: Xavier Hélary, Courtrai 11. července 1302; Michael Burleigh, Pozemské mocnosti

roč. 29, č. 1 (2018), s. 188–193


Nodl, Martin

Glosy historické LXVIII: O každodenním stalinismu, Žofii Bavorské a Volyni 1943

recenze na: Sheila Fitzpatricková, Každodenní stalinismus; Wojciech Smarzowski, Volyň

roč. 29, č. 2 (2018), s. 185–190


Nodl, Martin

Glosy historické LXIX: Macháčkův Husák vs. Fílův Kriegel, bourání gollovského mýtu a Jiný TGM Pavla Kosatíka

recenze na: Ivan Fíla, Muž, který stál v cestě; Michal Macháček, Gustáv Husák; Roman Pazderský, Gollův styl; Pavel Kosatík, Jiný TGM

roč. 29, č. 3–4 (2018), s. 213–219


Nodl, Martin

Glosy historické Martina Nodla LXX: Místa paměti Slovenského štátu; normalizace, dějiny a rozpomínání se na to, co možná nikdy nebylo

roč. 30, č. 1 (2019), s. 171–174


Nodl, Martin

Glosy historické LXXI: Judtovo Zapomenuté 20. století, Jurčakovo Bylo to na věčné časy, dokud to neskončilo

roč. 30, č. 2 (2019), s. 154–159


Nodl, Martin

Glosy historické LXXII: Medievistika a kulturalismus, Rozhovory s Janem Klápště o středověku i našem světě

roč. 30, č. 3 (2019), s. 189–193


Nodl, Martin

Glosy historické LXXIII: O oborových historiích, dějinách české etnografie a Luňákových Učencích

recenze na: Petr Luňák. Učenci. Akademická groteska

roč. 30, č. 4 (2019), s. 187–171


Nodl, Martin

Konec jedné Palackého fikce

recenze na: Božena Kopičková a Anežka Vidmanová, Listy na Husovu obranu z let 1410–1412

roč. 10, č. 3–4 (1999), s. 261–264


Nodl, Martin

Narození a smrt v české lidové kultuře

recenze na: Navrátilová, Alexandra. Narození a smrt v české lidové kultuře

roč. 15, č. 4 (2004), s. 247–249


Nodl, Martin

Nechme knihy tak, jak jsou

reakce na: Jiří Trávníček, Číst versus psát aneb Zpráva o čtenářské socializaci Martina Nodla, Souvislosti 4/2007

roč. 18, č. 4 (2007), s. 217–218


Nodl, Martin

Nešťastná válka

recenze na: Ferguson, Niall. Nešťastná válka

roč. 15, č. 2 (2004), s. 238–240


Nodl, Martin

Němci v Praze 1861–1914

roč. 12, č. 3–4 (2001), s. 263–264


Nodl, Martin

Nový Mars Moravicus

roč. 12, č. 1 (2001), s. 240–243


Nodl, Martin

Nový pohled na Husovo učení o eucharistii

recenze na: Stanislav Sousedík, Učení o eucharistii v díle M. Jana Husa

roč. 10, č. 1 (1999), s. 270–274


Nodl, Martin

Polské království v pozdním středověku

roč. 9, č. 3–4 (1998), s. 13–22


Nodl, Martin

Přemyslovský stát kolem roku 1000

roč. 12, č. 1 (2001), s. 243–244


Nodl, Martin

Renesance jako změna kódu?

recenze na: Nikolaj Savický, Renesance jako změna kódu

roč. 9, č. 3–4 (1998), s. 281–285


Nodl, Martin

Sebereflexe renesančních umělců

recenze na: Peter Burke, Italská renesance

roč. 8, č. 3–4 (1997), s. 447–450


Nodl, Martin

Stáří v pozdním středověku

roč. 8, č. 2 (1997), s. 6 / 7–28


Nodl, Martin

Syntéza dějin historiografie v českých zemích 19. století

recenze na: Jiří Štaif, Historici, dějiny a společnost. Historiografie v českých zemích od Palackého a jeho předchůdců po Gollovu školu 1790–1900

roč. 9, č. 1 (1998), s. 303–308


Nodl, Martin

Tolerance a intolerance

recenze na: Bernard Plongeron, Zrození republikánského křesťanství; Georg Denzler, Dějiny celibátu

roč. 11, č. 2 (2000), s. 241–245


Nodl, Martin

Z podpohádek

roč. 30, č. 1 (2019), s. 49–51


Nodl, Martin

Zdeněk Kalista

roč. 14, č. 3 (2003), s. 388–389


Nodl, Martin

Znovu k učení o eucharistii v díle M. Jana Husa

reakce na: Stanislav Sousedík, Učení o eucharistii v díle M. Jana Husa, Souvislosti 2/1999

roč. 10, č. 2 (1999), s. 213–216


Nodl, Martin

„Myslel jsem si, že mi v Argu řeknou, že jsem se zbláznil“

rozhovor připravil Martin Valášek

roč. 30, č. 1 (2019), s. 34–46


Nosek, Štěpán

A já jsem její ženich

recenze na: Pavel Petr, Trojlodí Jakuba

roč. 7, č. 1 (1996), s. 220–221


Nosek, Štěpán

Adorno

roč. 16, č. 3 (2005), s. 82–84


Nosek, Štěpán

Básnířčiny nedělní hrůzy

recenze na: Alenka Jensterle-Doležalová, Přeludy

roč. 8, č. 1 (1997), s. 239–240


Nosek, Štěpán

Couvání do času

recenze na: Karel Švestka, Couvání do času

roč. 8, č. 2 (1997), s. 254–256


Nosek, Štěpán

Červený Kostelec

roč. 7, č. 2–3 (1996), s. 235–236


Nosek, Štěpán

Irské zprávy o střední Evropě

roč. 14, č. 1–2 (2003), s. 250–255


Nosek, Štěpán

Je tu úzko

předmět: Jiří Rulf

roč. 25, č. 1 (2014), s. 240–243


Nosek, Štěpán

Jugendstil podle Čichoně

roč. 6, č. 4 (1995), s. 177–178


Nosek, Štěpán

Já nejsem Nikdo, světem uzamknutý

recenze na: Jiří Červenka, Paměť okamžiku

roč. 8, č. 1 (1997), s. 246–247


Nosek, Štěpán

Kritik u maturity

roč. 13, č. 1 (2002), s. 220–223


Nosek, Štěpán

Linoryty z vojny

předmět: Jiří Samek

roč. 13, č. 3–4 (2002), s. 319, 320–321


Nosek, Štěpán

Na dálku nelze říct

roč. 14, č. 4 (2003), s. 285–288


Nosek, Štěpán

Nové básně

obsahuje: Soumrak západu – Soumrak východu – Báseň pro Salon Práva – Repríza –

roč. 20, č. 2 (2009), s. 124–127


Nosek, Štěpán

Příběh venkovského překladatele

předmět: Jaroslav Skalický

roč. 7, č. 2–3 (1996), s. 237–241


Nosek, Štěpán

Rád bych se toulal jako Bašó

recenze na: Tadeáš Biron, Neviditelné slunce

roč. 10, č. 1 (1999), s. 254–255


Nosek, Štěpán

Sednice k očím svinuje se… – Podivný, podivný je nářek… – Sinavá pára, žířivý steh cesty…

roč. 7, č. 2–3 (1996), s. 235–236


Nosek, Štěpán

Sentiment

roč. 17, č. 4 (2006), s. 127–131


Nosek, Štěpán

Teď, tohle světlo (K obrazu Johna Singera Sargenta Carnation, Lily, Lily, Rose)

roč. 27, č. 1 (2016), s. 25–32


Nosek, Štěpán

V okně bílé s bílým

obsahuje: Říjnový soumrak… – Zima, tak jako na předměstí… – Nad rozloženými novinami… – Hlubotisk – Nikdy neuvidíš… – Svinsky sněží…

roč. 10, č. 2 (1999), s. 159–161


Nosek, Štěpán

Vzpomínka na barvu (Vilhelm Hammershøi, Interiér, Strandgade 30, 1908)

roč. 22, č. 1 (2011), s. 32–38


Nosková, Věra

Víme svý

roč. 17, č. 1 (2006), s. 67–73


Notarp, Ulrike

„Případ Kundera“ v českých médiích v roce 2008

roč. 20, č. 4 (2009), s. 142–157


***

Nová píseň o 26 japanských mučednících

roč. 10, č. 1 (1999), s. 119–123


Novák, František

Gerrrr!

roč. 16, č. 3 (2005), s. 58–65


Novák, Jan

Na polní cestě

roč. 10, č. 1 (1999), s. 44


Novák, Jan

Překlady

roč. 10, č. 1 (1999), s. 103


Novák, Jan

Zapomněl jsi

roč. 10, č. 1 (1999), s. 227


Novák, Ladislav

Malé napomenutí

roč. 10, č. 1 (1999), s. 72


Novák, Ladislav

Podzim na Vysočině – Jaro 1981

roč. 10, č. 1 (1999), s. 85


Novák, Ladislav

„Stále stejná nesmyslná hra“ (z nepublikovaných básní)

roč. 28, č. 2 (2017), s. 216–222


Novak, Michael

Politická etika a duch kapitalismu

přeložil Eduard Geissler

roč. 3, č. 3 (1992), s. 46–52


Novaková-Popovová, Irena

Slovinský sonet: pohled skrze metaforu

přeložila Milada K. Nedvědová

roč. 8, č. 1 (1997), s. 143–150


Novosad, Lukáš

Dějiny žertem

recenze na: Petr Placák, Humoresky

roč. 26, č. 4 (2015), s. 179–182


Novotný, Jaroslav – Krištof, Václav – Florian, Gabriel – Reynek, Jiří – Lazecký, František – Voříšek, Rudolf – Vorel, Vojtěch

Bylo slyšet jen cigaretu (Vzpomínky a nekrology)

předmět: Jan Franz

roč. 17, č. 1 (2006), s. 195–205


Novotný, Pavel

Artmannova explozivní báseň

roč. 27, č. 4 (2016), s. 4–9


Novotný, Pavel

Drážďanský deník (říjen–listopad 2012) 

roč. 30, č. 3 (2019), s. 24–34


Novotný, Pavel

Drž

roč. 27, č. 2 (2016), s. 103–107


Novotný, Pavel

Dvě zapomenuté hry (k německé rozhlasové tvorbě Bohumily Grögerové a Josefa Hiršala)

roč. 25, č. 4 (2014), s. 30–43


Novotný, Pavel

Faust Bohumily Grögerové a Josefa Hiršala

roč. 28, č. 1 (2017), s. 23–34


Novotný, Pavel

„Chci být sajrajt!“ (K problematice špíny a čistoty v díle Heinricha Bölla)

roč. 29, č. 1 (2018), s. 121–128


Novotný, Pavel

K modernitě rané německé romantiky

roč. 22, č. 3 (2011), s. 4–16


Novotný, Pavel

K radiofonické tvorbě Ferdinanda Kriweta

roč. 24, č. 4 (2013), s. 178–188


Novotný, Pavel

„Lezte dovnitř!“ (K fonické poezii Ladislava Nováka)

roč. 28, č. 2 (2017), s. 196–208


Novotný, Pavel

Okraje nicoty (K Hölderlinově básni Polovice života)

roč. 27, č. 2 (2016), s. 149–157


Novotný, Pavel

Poezie za hranicemi jazyka

roč. 23, č. 2 (2012), s. 156–162


Novotný, Pavel

Pokrokáři s jedem pod jazykem (k dílu H. M. Enzensbergera)

roč. 30, č. 2 (2019), s. 25–30


Novotný, Pavel

Semestr experimentální tvorby (K české auditivní poezii konce šedesátých let)

roč. 26, č. 2 (2015), s. 31–42


Novotný, Pavel

„třírozměrné. břichaté. vymrštěné do prostoru“ (Několik poznámek k Rühmovu textu „žáby“)

roč. 30, č. 1 (2019), s. 83–85


Novotný, Pavel

Zápisky z garsonky

roč. 29, č. 3–4 (2018), s. 113–119


***

O podivuhodném Božím řízení a o původu svatého papeže Řehoře

přeložila Lenka Jiroušková

roč. 6, č. 3 (1995), s. 48–57


Ó Tuama, Seán

Kropenatý pták

obsahuje: Windows ‛94 – Procházka – Kam půjdeme – Gaeltachtský Rousseau – Milostná hra – Básník své ženě – Setkávání s mrtvými 

přeložila Daniela Furthnerová

roč. 12, č. 3–4 (2001), s. 65–69


***

Oblak nevědění

přeložila Edita Mendelová

roč. 5, č. 3 (1994), s. 63–75


***

Obrazy z dějin českého katolického kýče

[K. D. Lutinov – Xaver Dvořík – Jakub Deml – Jaroslav Durych – Jan Zahradníček – František Lazecký – František Kašpar – Klement Bachořák – Josef Jelen – Jan Skácel – Anastáz Opasek – Ivan Slavík – Jiří Kuběna – Iva Kotrlá – Karel Dachovský – Petr Borkovec – Martin C. Putna]

připravili Přemysl Rut, Martin C. Putna, Petr Borkovec 

roč. 5, č. 2 (1994), s. 85–96


O’Brien, Flann

Gaelština a prasata

přeložil Jan Čáp

roč. 4, č. 4–5 (1993), s. 116–123


O’Brien, Flann

Řeči pro pláč

přeložil Jan Čáp

roč. 8, č. 3–4 (1997), s. 291–300


O’Callaghan, Conor

Čas usadit se

obsahuje: Seatown – Dvojverší na zeleném sukně – Pohlednice 

přeložil Tomáš Fürstenzeller

roč. 12, č. 3–4 (2001), s. 73–76


O’Callaghan, Conor

Molo

přeložil Štěpán Nosek

roč. 16, č. 2 (2005), s. 87–91


O’Callaghan, Conor

Živý přenos

přeložil Tomáš Fürstenzeller

roč. 30, č. 4 (2019), s. 45–54


O’Collins Gerard

Papežova teologie

přeložil Václav Frei

roč. 3, č. 5 (1992), s. 140–142


Odarčenko, Jurij

Básně

obsahuje: Čajová růže – Ke břehu vlna vyvrhla… – Jak zlato písek plá… – V ulici žebrák… Copak? Zas švorc… – Ďáble, ďáble… – Obrázky zcela dokonalé… – Servírujte samovar… Jen pro vás růže… – Maličký vlček… – Kam ses, Sťoško, poděla… – Jak báječná slova… – Praskovju… – Se svíčkou k ráji… – Hřebínek vlna unáší… – S párem herek… – Hvězdy jsou stvořeny… 

přeložil Petr Borkovec

roč. 11, č. 3–4 (2000), s. 168–178


Odarčenko, Jurij

Dvě povídky

přeložila Kateřina Sýkorová

roč. 16, č. 2 (2005), s. 58–69


Odarčenko, Jurij

Kapradí

přeložila Kateřina Sýkorová

roč. 21, č. 2 (2010), s. 116–134


Odarčenko, Jurij

Maličký vlček – hraček král!

přeložil Petr Borkovec

roč. 16, č. 2 (2005), s. 70–72


Odarčenko, Jurij

Na nebi, v něžné modři… – V lékárně prodává se vata… – Jen pro vás růže s barvou po čaji…

přeložil Petr Borkovec

roč. 8, č. 3–4 (1997), s. 320–321


O’Driscoll, Dennis

Dvě recenze

přeložil Jan Zikmund

roč. 28, č. 4 (2017), s. 127–133


O’Grady, Timothy E.

Uměl jsem číst z oblohy

přeložila Ivana Bozděchová

roč. 12, č. 3–4 (2001), s. 51–55


Okri, Ben

Hedvábí z odpadků

přeložil Jan Škrob

roč. 28, č. 2 (2017), s. 183–189


Oláh, Vlado

Placka – Matko moje… – Romové, děti pláčou – Bůh je veliký malíř

přeložil Jan K. Červenka

roč. 7, č. 4 (1996), s. 157–160


Olič, Jiří

Cesty a cesta Jakuba Demla

roč. 2, č. 2 (1991), s. 115–123


Olič, Jiří

Zapomenutá tma

předmět: Jakub Deml

roč. 2, č. 4 (1991), s. 242–244


Oliverios, Roberto

Teologie osvobození: její zrod, růst a konsolidace

přeložil Pavel Hroch

roč. 4, č. 3 (1993), s. 40–49


Oliverová, Mary

Básně

přeložil Kamil Bouška

roč. 22, č. 3 (2011), s. 134–139


Olšovský, Miroslav

Básně podle abecedy

roč. 22, č. 3 (2011), s. 128–133


Olšovský, Miroslav

Líčení

roč. 19, č. 3 (2008), s. 72–81


Olšovský, Miroslav

Malé špinavé eseje

roč. 30, č. 1 (2019), s. 52–57


Olšovský, Miroslav

Miluše mimo provoz

roč. 24, č. 3 (2013), s. 103


Olšovský, Miroslav

Miluše mimo provoz

roč. 24, č. 3 (2013), s. 103


Olšovský, Miroslav

Pole

obsahuje: písmeny znamenám… – Náhodně určené místo… – zjevuje se jen to… – zmítání… – byla viděna těla… – tma znamená… – netečnost… – Studenou tramvají… – z tohoto místa… – ještě ne konec… – 

roč. 10, č. 1 (1999), s. 233–238


Olšovský, Miroslav

Psaní mi za rukou běhá jako pes

roč. 26, č. 2 (2015), s. 79–87


Olšovský, Miroslav

Svět ve stavu zrodu

předmět: Igor Cholin

roč. 20, č. 3 (2009), s. 107–111


Olšovský, Miroslav

Tam, uvnitř

roč. 14, č. 4 (2003), s. 295–301


***

On s lodním žokem, ona s batohem (Ruské šprýmy, hrůzy, absurdity, parodie)

(Solovjov, Chodasevič, Nabokov, Odarčenko, Gorbovskij, Aljochin)

přeložil Petr Borkovec

roč. 8, č. 3–4 (1997), s. 317–324


Onufer, Petr

Čtenářský život bych si už bez nich nedokázal představit

roč. 30, č. 1 (2019), s. 163–170


Onufer, Petr

„Držet si obtížnou balanc“: poezie Richarda Wilbura

roč. 15, č. 3 (2004), s. 57–60


Onufer, Petr

Kdo je Leslie Fiedler?

roč. 14, č. 1–2 (2003), s. 243–249


Onufer, Petr

Onufrius – úporně jiné psaní Jaromíra Zeminy

roč. 13, č. 1 (2002), s. 260, 261–262


Onufer, Petr

Střet zájmů

recenze na: Peter Ackroyd, Blake

roč. 12, č. 3–4 (2001), s. 190–197


Opasek, Anastáz

Svědectví skutkem i slovem

rozhovor připravil Josef Hradec

roč. 1, č. 4 (1990), s. 155–160


Opelík, Jiří

Jeden z nenahraditelných

předmět: Felix Vodička

roč. 28, č. 4 (2017), s. 188–191


Opolský, Jan

Hlubina bezpečnosti (Z nepublikovaných básní)

roč. 30, č. 4 (2019), s. 88–97


Opolský, Jan

Medium

roč. 30, č. 4 (2019), s. 143–148


Opolský, Jan

Staroch 

roč. 30, č. 4 (2019), s. 111–114


Opolský, Jan

Z úst media

roč. 30, č. 4 (2019), s. 142


O’Reilly, Caitríona

Šest – Znamení ryb – Spánek a pavouci

přeložil Štěpán Nosek

roč. 16, č. 2 (2005), s. 97–101


Ornest, Jiří

Bernhard říkal, že nenávidí herce

rozhovor připravil Tomáš Dimter

roč. 13, č. 3–4 (2002), s. 180–181


Orten, Jiří

Nenarozený

roč. 1, č. 3 (1990), s. 2


***

Otevřený dopis – kauza Lexikon české literatury

roč. 20, č. 4 (2009), s. 229–230


Otruba, Mojmír

Poznámky k sémantice Topolova dialogu

roč. 17, č. 3 (2006), s. 169–185


Otruba, Mojmír

Vyjádření k programu edice Slunovrat

roč. 17, č. 3 (2006), s. 151–168


Otruba, Mojmír

Životopis

roč. 17, č. 3 (2006), s. 186–188


Ottlik, Géza

Budín

přeložil Jiří Zeman

roč. 25, č. 1 (2014), s. 139–145


Otto, Rudolf

Posvátno

přeložil Jan Spousta

roč. 5, č. 3 (1994), s. 25–35


Oujezdský, Jaroslav – Soumar, Libor – Eret, Alexandr – Ševčík, Ivan

Z tvorby valdických vězňů

roč. 4, č. 1 (1993), s. 111–116


Ouředník, Patrik

Antialkoran (Dvě ukázky z připravované knihy esejů)

roč. 28, č. 3 (2017), s. 4–15


Ouředník, Patrik

Dnes a pozítří (rozhovory pěti přeživších)

roč. 22, č. 1 (2011), s. 87–98


Ouředník, Patrik

Dějiny Francie † Naší drahé zesnulé (Didaktický mikroromán o dvanácti kapitolách)

roč. 27, č. 1 (2016), s. 4–13


Ouředník, Patrik

Fragmenty z jiné Evropy

rozhovor připravil Giorgio Vasta

přeložil Ivo Slušný

roč. 29, č. 1 (2018), s. 72–74


Ouředník, Patrik

Chaos a písmena: Tóra a židovská kabala

roč. 18, č. 1 (2007), s. 33–43


Ouředník, Patrik

Intelektuál a jeho role ve společnosti

[Úvodní slovo k vystoupení Alaina Finkielkrauta na Světu knihy 11. května 2019] 

roč. 30, č. 1 (2019), s. 182–185


Ouředník, Patrik

Jak pochopit svět: spirituální logika Ramóna Llulla

roč. 21, č. 1 (2010), s. 38–47


Ouředník, Patrik

Jak se Pantagruel seznámil s Panurgem, jehož pak miloval po celý život (O třech imaginárních jazycích Françoise Rabelaise)

roč. 13, č. 2 (2002), s. 107–117


Ouředník, Patrik

Jazyk v Genesis aneb Geneze jazykem v hebrejské tradici

roč. 16, č. 1 (2005), s. 11–18


Ouředník, Patrik

Konec světa se prý nekonal (úvodní kapitoly z nového románu)

přeložila Olga Špilarová

roč. 29, č. 1 (2018), s. 65–69


Ouředník, Patrik (ed.)

Lingua restituta

předmět: korespondence Josefa Jungmanna

roč. 14, č. 1–2 (2003), s. 312–314


Ouředník, Patrik

Na okraj jednoho experimentu: osada Fraternitas v kontextu utopických komunit 19. století

roč. 17, č. 3 (2006), s. 12–16


Ouředník, Patrik

Pryč s pornografií

roč. 25, č. 2 (2014), s. 139–145


Ouředník, Patrik

Příhodná chvíle, 1855

roč. 16, č. 3 (2005), s. 47–54


Ouředník, Patrik

Rafel mai amech izabi almi

roč. 12, č. 3–4 (2001), s. 198–205


Ouředník, Patrik

Svět, jaký bude

roč. 21, č. 2 (2010), s. 24–34


Ouředník, Patrik

Utopus to byl, nikoli ostrov, kdo učinil mě ostrovem

roč. 15, č. 2 (2004), s. 118–145


Ouředník, Patrik

Velké chvály se dostalo kohoutům aneb všeobecné dějiny lidstva podle Vrain-Lucase

roč. 20, č. 2 (2009), s. 22–29


Ouředník, Patrik

Vláda nového myšlení: jazykový mesianismus v 19. století

roč. 12, č. 1 (2001), s. 124–130


Ouředník, Patrik

Výstražné příběhy

roč. 24, č. 3 (2013), s. 65–68


Ouředník, Patrik

Zlé jest v karty hráti a trumfy neznati (Nad švejkovskými úvahami Aleše Knappa v Hostu)

roč. 29, č. 3–4 (2018), s. 18–22


Ouředník, Patrik

„Literatura je voláním ven“

rozhovor připravil Matěj Petrů

roč. 23, č. 1 (2012), s. 46–60


Outrata, Filip

Otcové syrských kopců, zemnic a sloupů

recenze na: Theodórétos z Kyru, Historia religiosa

roč. 17, č. 3 (2006), s. 277–279


Outrata, Filip

Rekordmani pouště

recenze na: Palladius, Poučné příběhy pro komořího Lausa; Jeroným, Legendy o poustevnících

roč. 15, č. 1 (2004), s. 183–185


Outrata, Filip

Spiritualita jurského západu

recenze na: Život jurských otců

roč. 16, č. 1 (2005), s. 244–246


Ozarčuk, Ivan

Dobro stvoření

přeložil Mojmír Klánský

roč. 3, č. 1 (1992), s. 135


Ozarčuk, Ivan

Změna paradigmat a alfanumerická společnost

roč. 3, č. 1 (1992), s. 134–135


Őze, Sándor

Bdící jeřábi

přeložila Lucie Szymanowská

roč. 17, č. 2 (2006), s. 108–118


P. O. P.

Sokol

přeložil Matouš Kurz

roč. 19, č. 3 (2008), s. 163–164


Pácalová, Jana

Sebectvo – Povrchná milá

roč. 17, č. 3 (2006), s. 231–232


Pachmanová, Martina

Kýč jako způsob myšlení

recenze na: Tomáš Kulka, Umění a kýč

roč. 5, č. 2 (1994), s. 156–158


Pachmanová, Martina

Muchův opožděný historismus a Slovanská epopej

roč. 6, č. 2 (1995), s. 211–217


Palivec, Josef

Jas na laguně snu – Temno je ourodné… (Pečetní prsten)

roč. 2, č. 2 (1991), s. 4–5


Palivec, Josef

Poezie stále budoucí

roč. 2, č. 2 (1991), s. 82–88


Palivec, Josef

„Milý a velmi vážený Mistře…“

roč. 30, č. 4 (2019), s. 158


Pammrová, Anna

Ženám – V hodině… – Útočí přísný vichr… – Když roztál… – Do božské tvorby… – Na cestách… – K Věčnosti Cesta míří… – Volá mne hlas… – Svátečně vzácný úkaz… – Včasně vyhledejme… – Kráso dne… 

roč. 3, č. 4 (1992), s. 61–64


Panas, Władysław

Ženský mesiáš aneb o Jaru Bruna Schulze

přeložila Magdaléna Fottová

roč. 27, č. 3 (2016), s. 16–25


Pánek, František

Devět básní 

roč. 4, č. 1 (1993), s. 95–97


Pankovčín, Václav

Bude to pekný pohreb

roč. 12, č. 1 (2001), s. 165–181


Papoušková, Antonie

Vidím Vás jak čtete (Tři dopisy z rodinné korespondence)

připravila Petra Papoušková

roč. 8, č. 2 (1997), s. 117–122


Parks, Tim

Trenitalia

přeložil Viktor Janiš

roč. 21, č. 1 (2010), s. 4–22


Parnok, Sofia

Šedá růže

přeložil Luděk Kubišta

roč. 15, č. 2 (2004), s. 70–80


Pascal, Blaise

Z myšlenek

přeložil Martin Janiš

roč. 9, č. 1 (1998), s. 338–340


Paskov, Viktor

Balada o Georgu Henychovi

přeložil Vladimír Kříž

roč. 8, č. 2 (1997), s. 131–142


Pasternak, Boris

Getsemanská zahrada

přeložila Františka Sokolová

roč. 1, č. 4 (1990), s. 69–71


Patier, Dominique

Přišel svatý Prokop z ruské kolonie u Cařihradu?

přeložila Zuzana Bedřichová

roč. 18, č. 2 (2007), s. 178–191


Patmore, Coventry

Óda na tělo

přeložili Rio Preisner a Ivan Slavík

roč. 1, č. 3 (1990), s. 67–69


Pató, Attila

Dopis z Baru v Černé Hoře

roč. 28, č. 3 (2017), s. 316–319


Pató, Attila

Svět, co se sdílí sám se sebou (Dvě moderní maďarské prózy z venkovského prostředí)

roč. 27, č. 2 (2016), s. 172–175


Pató, Marta

„Byl to jeden z největších obratů mého života“ (Editorial)

roč. 29, č. 3–4 (2018), s. 164–167


Pató, Marta

Ještě na okraj k Esterházyho Nebeské harmonii (místo ediční poznámky)

roč. 24, č. 4 (2013), s. 231–234


Pató, Marta

Maďarská kultura má logocentrickou povahu…

roč. 25, č. 1 (2014), s. 116–119


Patočka, Jan

Duchovní člověk a intelektuál

roč. 1, č. 1 (1990), s. 9–18


***

Patriarcha, lid a komisaři (Dokumenty z Ruska v roce 1918)

přeložila Jiřina Miklušáková

roč. 2, č. 1 (1991), s. 184–192


Patrik, svatý

Vyznání svatého Patricka

přeložil František Polák

roč. 4, č. 4–5 (1993), s. 77–82


Paulová, Markéta

Tabu v baltofinských jazycích

roč. 13, č. 2 (2002), s. 11–18


Pavese, Cesare

Mýtus, symbol a to třetí

přeložil Martin Pokorný

roč. 15, č. 4 (2004), s. 80–84


Pavese, Cesare

…Přes jilmy a palach…

přeložil Jiří Pelán

roč. 15, č. 4 (2004), s. 78–79


Pavese, Cesare

Řemeslo života

přeložila Kateřina Vinšová

roč. 15, č. 4 (2004), s. 62–77


Pavlok, Bohumil

Přešel jsem moře – Pramen života

roč. 4, č. 4–5 (1993), s. 204–205


Pavlíček, František

„Říkejte tu řeč“

rozhovor připravil Petr Šrámek

roč. 10, č. 2 (1999), s. 6–21


Pavlík, Michal

Kameny a oblaka. Hořké ořechy světla

roč. 6, č. 1 (1995), s. 138–139


Pavček, Marko

Každou básní je mě míň

přeložil František Benhart

roč. 8, č. 1 (1997), s. 198


Pavček, Tone

Na dobytčím trhu

přeložil František Benhart

roč. 8, č. 1 (1997), s. 135


Pawlak, Antoni – Polkowski, Jan – Jastrun, Tomasz – Świrszczyńska, Anna

Žádné včera, žádné zítra, jenom dým (Polská lyrika vojenského stavu)

přeložila Eva Šulcová

roč. 4, č. 2 (1993), s. 95–101


Pawson, John

Architektura pravdy (Opatství Le Thoronet)

předmět: Fernand Pouillon

přeložil Denis Molčanov

roč. 26, č. 3 (2015), s. 210–212


Pawson, John

Tento projekt považuji za své životní poslání

rozhovor připravil Martin Valášek

přeložila Zuzana Semínová

roč. 12, č. 1 (2001), s. 25–27


Payne, Jan

Lotr po pravici, či po levici?

roč. 3, č. 5 (1992), s. 55–63


Payne, Petr Pazdera

Všichni, kteří mi byli dáni

roč. 27, č. 1 (2016), s. 112–119


Payne, Petr

Z deníku vězeňského faráře

roč. 4, č. 1 (1993), s. 109–111


Paz, Octavio

Inspirace

přeložil Vladimír Mikeš

roč. 2, č. 1 (1991), s. 110–116


Paz, Octavio

„Vysněné a přečtené město“ (Z dopisů Octavia Paze Vladimíru Mikešovi)

přeložil Petr Zavadil

roč. 27, č. 3 (2016), s. 48–51


Peake, Charles

Telemachos

předmět: James Joyce

přeložil Martin Pokorný

roč. 23, č. 1 (2012), s. 10–13


Pecka, Karel

Blamovaná civilizace 

roč. 28, č. 1 (2017), s. 164–170


Pecka, Karel

Lágrové texty a motáky  

roč. 28, č. 1 (2017), s. 125–143


Pecka, Karel

Rekonstrukce 

roč. 28, č. 1 (2017), s. 154–156


Pečinka, František

Měsíčné světlo – Spleen – Hyper-pleinair – Májový plein-air – Říjnové barvy – Šedivý den

roč. 9, č. 1 (1998), s. 213–216


Pečinka, František

Říjnové barvy

roč. 9, č. 1 (1998), s. 213–217


Péguy, Charles

Závěr z básně představování kraje Beauce naší paní – Modlitba prosebná 

přeložil Ivan Slavík

roč. 2, č. 1 (1991), s. 90–93


Pejčochová, Michaela

Svoboda jako příliš těžké břemeno bytí (Gao Xingjianova Bible osamělého člověka)

roč. 21, č. 2 (2010), s. 179–187


Pek, Olga

Dopis z P.-B.

roč. 28, č. 1 (2017), s. 236–238


Pekárková, Ivona

Choroba

roč. 24, č. 4 (2013), s. 79–84


Pekič, Borislav

Člověk, který pojídal smrt roku 1793

přeložila Lenka Blechová

roč. 8, č. 3–4 (1997), s. 227–251


Pelcl, František Martin

Paměti

roč. 3, č. 6 (1992), s. 108–109


Pelán, Jiří

Auctor unius libri?

předmět: Erich Auerbach

roč. 27, č. 3 (2016), s. 168–169


Pelán, Jiří

Dvojí podoba kurtoazní lásky

roč. 17, č. 4 (2006), s. 168–173


Pelán, Jiří

Dvě doktrinální básně italského stilnovismu

obsahuje: Guido Guinizzelli: V šlechetném srdci láska vždy se skryla – Guido Cavalcanti: Paní mě žádá, proto mluvím s pílí

roč. 20, č. 1 (2009), s. 59–64


Pelán, Jiří

Dvě výzvy italské bohemistiky

recenze na: Annalisa Cosentino, Realismo scientifico e letteratura; Alessandro Catalano, Sole rosso su Praga

roč. 16, č. 3 (2005), s. 22–30


Pelán, Jiří

Giuseppe Ungaretti, Ostrov

roč. 27, č. 2 (2016), s. 4–10


Pelán, Jiří

K italské renesanční poezii 15. a 16. století

roč. 29, č. 1 (2018), s. 159–161


Pelán, Jiří

Kapitoly z emblematiky

recenze na: Lubomír Konečný, Mezi textem a obrazem

roč. 14, č. 1–2 (2003), s. 337–341


Pelán, Jiří

„Nejvíc jsem toho přečetl z české literatury“

rozhovor připravili Petr Šrámek a Martin Valášek

roč. 15, č. 1 (2004), s. 44–62


Pelán, Jiří

Pekelný žalář

recenze na: Giovanni Battista Manni, Věčný pekelný žalář

roč. 14, č. 1–2 (2003), s. 316–319


Pelán, Jiří

Překlad konformní a adaptační

předmět: Píseň o Rolandovi, Julius Zeyer

roč. 9, č. 2 (1998), s. 42–51


Pelán, Jiří

Ungarettiovské a jiné inspirace Bohumila Hrabala

roč. 13, č. 1 (2002), s. 168–177


Pelán, Jiří

Z pokladnice světové literatury

roč. 29, č. 3–4 (2018), s. 205–212


Pelán, Jiří – Pokorný, Martin

Úvodem

roč. 21, č. 4 (2010), s. 129–130


Pelán, Jiří – Samek, Daniel

Nedotýkati se, prosím!

roč. 17, č. 4 (2006), s. 144–145


Pelánová, Božena

Českokrumlovské vzpomínky

roč. 16, č. 2 (2005), s. 150–168


Pelikán, Adolf

Hoši! Dívky! Jde o vaše štěstí!

připravila Květoslava Neradová

roč. 3, č. 3 (1992), s. 123–125


Pellegriniová, Florence

Flaubert a Ouředník aneb Dějiny jako fraška

přeložila Eva Pelánová

roč. 23, č. 1 (2012), s. 119–138


Peňáz, Petr

Dopis redakci

reakce na: Souvislosti 2/1994

roč. 5, č. 3 (1994), s. 157–158


Perout, Evžen

K výtvarnému doprovodu čísla

roč. 7, č. 4 (1996), s. 282–283


Peřich, Leopold

Vzpomínka na pana biskupa Gojdiče

roč. 1, č. 4 (1990), s. 152–155


Pešina, Tomáš Jan z Čechorodu

Prodromus Moraviographiae

připravil Jakub Krč

roč. 6, č. 2 (1995), s. 148–153


Petersen, Julius

Touha po Třetí říši v německé literatuře

předmět: Stefan George

přeložil Václav Petrbok

roč. 5, č. 4 (1994), s. 81–85


Petit, Jacques

Život a dílo Léona Bloy v datech

roč. 3, č. 6 (1992), s. 66–68


Petit, Joan-Maria

Kataři

přeložil Josef Prokop

roč. 25, č. 2 (2014), s. 202


Petr, Antonín

chytám se slova… – buď hodně sám… – list šustí píseň… – to slovo stále hledám… – krok sun krok…

roč. 5, č. 1 (1994), s. 154–155


Petr, Pavel

K večeru – Směna

roč. 5, č. 4 (1994), s. 122–123


Petrarca, Francesco

Triumf smrti

přeložil Emanuel Frynta

roč. 13, č. 3–4 (2002), s. 157–164


Petrbok, Václav

A ústí nevidět

recenze na: Ludvík Kundera, Řečiště

roč. 4, č. 4–5 (1993), s. 232–233


Petrbok, Václav

Apokryf v české literatuře 19. a 20. století aneb od Ahasvera slavjanofilství k Ježíšovu perestrojkovému krédu

roč. 6, č. 1 (1995), s. 103–111


Petrbok, Václav

Báseň je osamělá… a je na cestě

recenze na: Ludvík Kundera, Vůně soli

roč. 8, č. 3–4 (1997), s. 457–458


Petrbok, Václav

Cesta k idyle

recenze na: Klement Bochořák, Staronové básně

roč. 5, č. 2 (1994), s. 159–161


Petrbok, Václav

Čelakovský a Krajinci, Korutanci a Ilyrové s hrabětem Auerspergem

roč. 8, č. 1 (1997), s. 105–112


Petrbok, Václav

Česko-slovinské vade-me-cum

recenze na: Boris Urbančič, Česko-slovinské kulturní styky

roč. 8, č. 1 (1997), s. 237–239


Petrbok, Václav

George

předmět: Stefan George

roč. 5, č. 4 (1994), s. 56–71


Petrbok, Václav

Josef Liboslav Ziegler a východočeský obrozenský Parnas

roč. 7, č. 2–3 (1996), s. 225–234


Petrbok, Václav

Katolický Čech či český katolík? (Pokus o politický profil Jaroslava Durycha)

roč. 6, č. 4 (1995), s. 13–20


Petrbok, Václav

Král borovic a platonikův syn

předmět: Richard Dehmel

roč. 6, č. 3 (1995), s. 72–80


Petrbok, Václav

Neúplný přehled literatury o nacismu

roč. 5, č. 4 (1994), s. 124–128


Petrbok, Václav

Německočeský landsmann a patriot

recenze na: Jiří Majer, Kašpar Šternberk

roč. 8, č. 3–4 (1997), s. 465–467


Petrbok, Václav

Poslední Böhme

recenze na: Johannes Urzidil, Kde údolí končí

roč. 7, č. 4 (1996), s. 271–272


Petrbok, Václav

Písně a sonety

recenze na: Jaromír Zelenka, Přepadání; Pavel Kolmačka, Vlál za mnou směšný šos

roč. 6, č. 1 (1995), s. 147–149


Petrbok, Václav

Sedm arkád

předmět: časopis Arkáda

roč. 5, č. 2 (1994), s. 163–164


Petrbok, Václav

Svět Paterův a svět náš

recenze na: Alfred Kubin, Země snivců

roč. 8, č. 2 (1997), s. 256–259


Petronius

Petroniův Satirikon s. r. o.

přeložil Petr Šourek, graficky upravila Eva Holá

roč. 14, č. 3 (2003), s. 52–58


Petruželka, Antonín

Básně. Sborník Pavla Kolmačky, Miroslava Salavy, Ewalda Murrera a Bohdana Chlíbce

roč. 1, č. 2 (1990), s. 104–105


Petruželka, Antonín

Básník Mlok a poetika dokumentu

předmět: Ivan Blatný

roč. 13, č. 2 (2002), s. 158–165


Petruželka, Antonín

„Čtenářská edice“ básní z pozůstalosti Ivana Blatného

recenze na: Ivan Blatný, Fragmenty a jiné verše z pozůstalosti

roč. 14, č. 4 (2003), s. 322–326


Petruželka, Antonín

Katolický učenec se vrací na stromy

reakce na: Martin C. Putna, Zápisník X, Souvislosti 1/2004

roč. 15, č. 2 (2004), s. 256–258


Petruželka, Antonín

Mlok byl vždy tiché a velice uzavřené povahy, se silným sklonem k bohémskému způsobu života

předmět: Ivan Blatný

roč. 13, č. 2 (2002), s. 146–157


Petruželka, Antonín

Nečitedlné tatrmany aneb Prolegomena k „narovnávání“ „zákrut osobnosti“ básníka Ivana Blatného

roč. 10, č. 3–4 (1999), s. 87–94


Petruželka, Antonín

Neobvyklá publikace

recenze na: Ondřej Fibich, Země Jana Křtitele

roč. 2, č. 1 (1991), s. 175–176


Petruželka, Antonín

Němčina, Němci a němota v poetice Ivana Blatného

roč. 16, č. 3 (2005), s. 147–158


Petruželka, Antonín

Redigování básnických sbírek Bohdana Chlíbce aneb Vyskytnout se může ledaco

roč. 10, č. 1 (1999), s. 256–258


Petruželka, Antonín

Střepy neboli Enšpíglopedie podle Durdíka

roč. 11, č. 2 (2000), s. 173–184


Petruželka, Antonín

Sudety – jak je to daleko?

roč. 16, č. 2 (2005), s. 106–107


Petruželka, Antonín

Štěky nad rukopisy

poznámka: podepsáno Antonín Petr

roč. 1, č. 1 (1990), s. 101


Petruželka, Antonín

Štěky nad rukopisy

poznámka: podepsáno Antonín Petr

roč. 1, č. 2 (1990), s. 108–110


Petruželková, Adéla

A to je žánr řekl bys

roč. 21, č. 1 (2010), s. 143–147


Petruželková, Adéla

Bilance pouze „pracovně“

recenze na: Miroslav Červenka, Záznamník

roč. 21, č. 3 (2010), s. 274–278


Petruželková, Adéla

Být dobrým učitelem… 

recenze na: Jitka Lorenzová, Kontexty vzdělávání v postmoderní situaci

roč. 28, č. 3 (2017), s. 309–311


Petruželková, Adéla

„Býva sa tu dobre, ale žiť sa tu nedá“

recenze na: Andrej Bán, Slon na Zemplíne

roč. 29, č. 3–4 (2018), s. 224–226


Petruželková, Adéla

Co jsme všichni vespolek žili

recenze na: Jan Vladislav, Otevřený deník 1977–1981

roč. 24, č. 1 (2013), s. 254–258


Petruželková, Adéla

Historie kukátkem

recenze na: Jiří Padevět, Střepy času, krajin, konspirací / Nalezený deník

roč. 26, č. 4 (2015), s. 174–177


Petruželková, Adéla

Hledání marnotratného otce

recenze na: Tomáš Zmeškal, Sokrates na rovníku

roč. 24, č. 4 (2013), s. 224–227


Petruželková, Adéla

Houby, zuby, hřebíky

recenze na: Günter Grass, O konečnosti

roč. 29, č. 2 (2018), s. 242–243


Petruželková, Adéla

Hra s prvky bojovky

recenze na: Gabriela Romanová, Příběh edice Expedice

roč. 25, č. 2 (2014), s. 252–254


Petruželková, Adéla

Jak se kalila filosofie

recenze na: Filosofie v podzemí – filosofie v zázemí

roč. 24, č. 3 (2013), s. 238–243


Petruželková, Adéla

Kde Chaim Cigan je v druhé půli se svou tetralogií

recenze na: Chaim Cigan, Kde lišky dávají dobrou noc III, IV

roč. 29, č. 1 (2018), s. 203–206


Petruželková, Adéla

Kreace na téma „skutečnost“

recenze na: Ondřej Štindl, K hranici

roč. 28, č. 1 (2017), s. 210–213


Petruželková, Adéla

Krotce, naivně, doslovně

recenze na: Marek Toman, Veliká novina o hrozném mordu Šimona Abelese

roč. 26, č. 1 (2015), s. 194–196


Petruželková, Adéla

Literární art brut?

recenze na: Martin Bořkovec, Vědomost

roč. 26, č. 2 (2015), s. 184–187


Petruželková, Adéla

Možná verze toho, co jsme žili

recenze na: Alena Zemančíková, Příběh v řeči nepřímé

roč. 27, č. 4 (2016), s. 172–174


Petruželková, Adéla

Nejlepší z možných světů

recenze na: Chaim Cigan, Kde lišky dávají dobrou noc I–II

roč. 26, č. 2 (2015), s. 179–182


Petruželková, Adéla

Nesetkání s Brouskem

recenze na: Lucie Antošíková, Básník a kritik Antonín Brousek

roč. 29, č. 1 (2018), s. 210–212


Petruželková, Adéla

Nové prózy Magdalény Platzové a Alice Horáčkové

recenze na: Magdaléna Platzová, Druhá strana ticha; Alice Horáčková, Neotevřené dopisy

roč. 30, č. 1 (2019), s. 178–180


Petruželková, Adéla

Nový román Sylvie Richterové

recenze na: Sylvie Richterová, Každá věc ať dospěje na své místo

roč. 25, č. 3 (2014), s. 225–230


Petruželková, Adéla

O lidech a obrazech

recenze na: Marek Vajchr, Jména příběhu

roč. 28, č. 1 (2017), s. 202–205


Petruželková, Adéla

O národu z různých stran

recenze na: Kultura a totalita

roč. 25, č. 2 (2014), s. 259–263


Petruželková, Adéla

Odborníci a soudruzi

recenze na: Lenka Krátká, Jana Wohlmuth Markupová a Miroslav Vaňek, (K)lidová věda?

roč. 29, č. 3–4 (2018), s. 233–235


Petruželková, Adéla

„Pán Bůh to s náma myslí opravdu nějak vážně“

recenze na: Ahoj můj miláčku – Ivana Martina Jirouse a Juliany Jirousové vzájemná korespondence z let 1977–1989

roč. 27, č. 2 (2016), s. 201–205


Petruželková, Adéla

Pro otrlé i natvrdlé

recenze na: Aleš Palán, Ratajský les

roč. 27, č. 3 (2016), s. 210–213


Petruželková, Adéla

Prostor v kruhu

recenze na: Sebastian Petrpan, Hostie dne

roč. 23, č. 2 (2012), s. 242–244


Petruželková, Adéla

Přátelství, které vítězně přežilo i spolupráci

recenze na: Antonín Přidal a Jan Zábrana, Když klec je pořád na spadnutí

roč. 29, č. 2 (2018), s. 238–240


Petruželková, Adéla

Quinnův irský román 

recenze na: Justin Quinn, Mezi vilami

roč. 27, č. 2 (2016), s. 216–220


Petruželková, Adéla

Spiritus agens Jirous

recenze na: Marek Švehla, Magor a jeho doba

roč. 28, č. 4 (2017), s. 214–217


Petruželková, Adéla

Svět je plný barev

recenze na: Ivanka Lefeuvre, Migrace 1982

roč. 25, č. 1 (2014), s. 255–259


Petruželková, Adéla

„Ta nekonečná nuda byla výtvorem čehosi velkého, neurčitého a zároveň nadčasového“

recenze na: Andrzej Stasiuk, Východ

roč. 28, č. 4 (2017), s. 224–228


Petruželková, Adéla

U nás v Garáži (a douška o F. T.)

recenze na: Ivo Pospíšil – Vladimír Jurásek, Příliš pozdě zemřít mladý, Takovej barevnej vocas letící komety

roč. 26, č. 3 (2015), s. 217–221


Petruželková, Adéla

„Váš starý Patočka“

recenze na: Jan Patočka, Korespondence s komeniology

roč. 24, č. 1 (2013), s. 278–282


Petruželková, Adéla

Věci zajímavé i naprostý balast

recenze na: Anna Blažíčková, Teď něco ze života

roč. 24, č. 2 (2013), s. 230–233


Petruželková, Adéla

Za vším hledej Fausta

recenze na: Vladimír Just, Faust jako stav zadlužení

roč. 25, č. 4 (2014), s. 227–229


Petruželková, Adéla

Zpráva z divočiny

recenze na: Henry David Thoreau, Mainské lesy

roč. 23, č. 4 (2012), s. 221–224


Petzet, Heinrich Wiegand

Rilkovy dopisy o Cézanovi

přeložila Alena Bláhová

roč. 9, č. 1 (1998), s. 85–91


Petříček, Petr

Zamčeni slepotou – Jen třináct řádků – Tápání 

roč. 3, č. 3 (1992), s. 114–115


Pfaff, Ivan

Válka básníků

předmět: španělská válka

roč. 17, č. 3 (2006), s. 279–284


Pham Thanh Hung

Vážený páne Bohumil Hrabal!

roč. 9, č. 2 (1998), s. 5


Pieper, Josef

Kde začíná a kde končí středověk

přeložil Ivan Ozarčuk

roč. 2, č. 3 (1991), s. 51–57


Pieper, Josef

Sakralita a „desakralizace“

přeložil Ivan Ozarčuk

roč. 2, č. 2 (1991), s. 15–27


Piglia, Ricardo

Teze o povídce

přeložil Martin Pokorný

roč. 26, č. 3 (2015), s. 184–187


Pilátová, Markéta

Ztracena v Bílé Řece

obsahuje: Rytmy modrého tanga a ďábel

roč. 21, č. 3 (2010), s. 27–32


Pilinszky, János

Básně

obsahuje: Parafráze – Třetího dne – Myslím – Zatracení – Frankfurt – Apokryf – 

přeložili Jana Štroblová, Josef Hiršal a Evžen Gál

roč. 9, č. 3–4 (1998), s. 157–164


Pilinszky, János

Oslava nejhlubšího bodu

přeložil Milan Navrátil

roč. 2, č. 4 (1991), s. 89–99


Pilinszky, János

Z deníku lyrika

přeložil Milan Navrátil

roč. 9, č. 3–4 (1998), s. 171–180


Pilinszky, János

Z publicistiky

přeložil Milan Navrátil

roč. 9, č. 3–4 (1998), s. 165–170


Pinto, António Costa

Literární aspirace portugalského fašismu

přeložil Daniel Nečas

roč. 6, č. 4 (1995), s. 93–104


***

Písně o smrti

roč. 3, č. 5 (1992), s. 70–77


Pišna, Jan

Zeyerův Plojhar

recenze na: Julius Zeyer, Jan Maria Plojhar

roč. 14, č. 3 (2003), s. 363–366


Pištora, Jiří

Paradox mýtu (bezručovská marginálie)

roč. 4, č. 3 (1993), s. 7–8


Pitínský, Jan Antonín

Má zkrátka krásné srdce

rozhovor připravil Tomáš Dimter

roč. 13, č. 3–4 (2002), s. 177–179


Piťha, Petr

Desetiletí duchovní obnovy národa před mileniem mučednické smrti sv. Vojtěcha (1988–1997) (Kající zamyšlení)

roč. 8, č. 1 (1997), s. 260–268


Pius X.

Motu proprio

roč. 4, č. 3 (1993), s. 110–111


***

Pláč Panny Marie

roč. 2, č. 3 (1991), s. 2–4


Plamperová, Dagmar

Pobřeží osamělých

roč. 27, č. 4 (2016), s. 99–101


Platzová, Magdaléna

Stará žena u řeky 

obsahuje: Stará žena u řeky – Doma – Egon Schiele: Žena v žlutých punčochách – Milenci

roč. 10, č. 1 (1999), s. 239–241


Platzová, Magdaléna

Tři texty

roč. 28, č. 1 (2017), s. 97–100


Plieštik, Jiří

Útržky z bezvěké Indie

roč. 9, č. 1 (1998), s. 281–283


***

Podivuhodnosti města Říma [Mirabilia urbis Romae]

přeložil Martin C. Putna

roč. 13, č. 1 (2002), s. 51–59


Podsiadło, Jacek

„Zbyteček slov si broukám pod vousy“

přeložil Michael Alexa

roč. 28, č. 2 (2017), s. 80–86


Poch, Martin

Až bude po všem, pažitko

roč. 26, č. 1 (2015), s. 105–111


Poch, Martin

Benzina

roč. 27, č. 4 (2016), s. 92–93


Poch, Martin

BVP (Vzácný parazit báseň v próze)

roč. 27, č. 3 (2016), s. 91


Poch, Martin

BVP: (vzácný parazit báseň v próze)

roč. 27, č. 4 (2016), s. 91


Poch, Martin

Za Petrem Kabešem (Fragmenty, úlomky, sedimenty)

roč. 26, č. 2 (2015), s. 111–114


Pokorný, Jindřich

Básníkovy otazníky

předmět: Rainer Maria Rilke

roč. 2, č. 4 (1991), s. 3


Pokorný, Jindřich

Tajemství grálu, Wolfram z Eschenbachu a jeho prolog k Parzivalovi

roč. 6, č. 1 (1995), s. 33–48


Pokorný, Marek

Několik poznámek k tomu, proč právě Leopold Bauer

roč. 5, č. 4 (1994), s. 142–143


Pokorný, Marek

O otázku (K výtvarnému doprovodu čísla)

roč. 6, č. 3 (1995), s. 236–237


Pokorný, Martin

Auerbachova Mimesis: okraje a centra

roč. 27, č. 3 (2016), s. 170–174


Pokorný, Martin

Dantovské odezvy

recenze na: Dante Alighieri, Božská komedie, přeložil Vladimír Mikeš

roč. 21, č. 2 (2010), s. 210–212


Pokorný, Martin

Editorial

předmět: T. S. Eliot

roč. 27, č. 1 (2016), s. 184–185


Pokorný, Martin

Evropa a duch

recenze na: Jindřich Chalupecký, Evropa a umění

roč. 17, č. 4 (2006), s. 281–283


Pokorný, Martin

Il dantismo americano

roč. 16, č. 3 (2005), s. 9–14


Pokorný, Martin

„Itʼs not thar elementary, dear Watson“

recenze na: Miroslav Petříček, Majestát zákona

roč. 12, č. 3–4 (2001), s. 183–189


Pokorný, Martin

Jak překládat Písmo?

recenze na: Nová bible kralická

roč. 18, č. 2 (2007), s. 45–54


Pokorný, Martin

„Jsem možná churav, zrak mám však výtečný“

recenze na: Samuel Beckett, Tso

roč. 14, č. 4 (2003), s. 326–331


Pokorný, Martin

K pojmu lyriky

recenze na: Miroslav Červenka, Fikční světy lyriky

roč. 20, č. 3 (2009), s. 230–237


Pokorný, Martin

Klasicistní jednota a romantická rozpolcenost

recenze na: René Wellek, Koncepty literární vědy

roč. 17, č. 3 (2006), s. 241–244


Pokorný, Martin

Kritika na výminku

předmět: Martin Hybler

roč. 13, č. 1 (2002), s. 203–219


Pokorný, Martin

Lasciate ogni speranza, voi chʼentrate

recenze na: Daniela Hodrová, Citlivé město

roč. 18, č. 2 (2007), s. 240–242


Pokorný, Martin

Mi vedi? Ma bada! (Epifanie)

roč. 20, č. 3 (2009), s. 49–52


Pokorný, Martin

Nad Původem německé truchlohry

předmět: Walter Benjamin

roč. 27, č. 4 (2016), s. 10–17


Pokorný, Martin

Nad úvahami Přemysla Blažíčka

recenze na: Přemysl Blažíček, Kritika a interpretace

roč. 15, č. 4 (2004), s. 224–228


Pokorný, Martin

Němé zpěvy (Nad českým překladem Poundových Cantos)

roč. 14, č. 4 (2003), s. 228–236


Pokorný, Martin

Od cítěného smyslu k činu interpretace

recenze na: Emil Staiger, Poetika, interpretace, styl

roč. 19, č. 3 (2008), s. 227–232


Pokorný, Martin

Odysseus, 1922–2012

předmět: James Joyce

roč. 23, č. 1 (2012), s. 14–15


Pokorný, Martin

Prameny mluvy

roč. 19, č. 2 (2008), s. 4–14


Pokorný, Martin

Pět frivolních próz

roč. 18, č. 4 (2007), s. 100–102


Pokorný, Martin

Pětapadesát postav hledá autora

recenze na: Apollónios Rhodský, Argonautika

roč. 24, č. 2 (2013), s. 240–246


Pokorný, Martin

Předpokládám, že laskavý čtenář…

reakce na: Tomáš Míka, Jsem možná výtečný, zrak mám však churav, Souvislosti 1/2004

roč. 15, č. 1 (2004), s. 224–225


Pokorný, Martin

Překladem stati O stylu…

předmět: Susan Sontag

roč. 15, č. 3 (2004), s. 20–23


Pokorný, Martin

Slovo a literatura

roč. 16, č. 2 (2005), s. 4–10


Pokorný, Martin

Slovo, dotek, nasvícení

recenze na: Miloslav Žilina, Texty o literatuře

roč. 17, č. 1 (2006), s. 247–250


Pokorný, Martin

Smích a patos – dvojí ohlédnutí

recenze na: Ivan Dubský, Per viam; Milan Nápravník, Příznaky pouště

roč. 15, č. 3 (2004), s. 230–233


Pokorný, Martin

Svazování v paměti (K literárněvědnému dílu Růženy Grebeníčkové)

roč. 28, č. 1 (2017), s. 14–22


Pokorný, Martin

Švejk – otázka techniky

předmět: Jaroslav Hašek

roč. 25, č. 4 (2014), s. 4–17


Pokorný, Martin

Teologické črty – Božské a tvář světa [1]

roč. 29, č. 1 (2018), s. 154–156


Pokorný, Martin

Teologické črty – Božské v činnosti [2]

roč. 29, č. 2 (2018), s. 182–184


Pokorný, Martin

Teologické črty – Chuť, řeč a dobro [3]

roč. 29, č. 3–4 (2018), s. 184–186


Pokorný, Martin

Traditur: glosa k Tisíci plošinám

roč. 22, č. 3 (2011), s. 162–163


Pokorný, Martin

Třetí místo

recenze na: Jiří Starý – Josef Hrdlička (vyd.), Spánek a sny

roč. 20, č. 1 (2009), s. 216–218


Pokorný, Martin

Umění a smysly: Kantova nauka o estetických idejích

roč. 17, č. 4 (2006), s. 4–15


Pokorný, Martin

„Uprostřed cesty“: několik dantovských pobídek

roč. 21, č. 4 (2010), s. 171–176


Pokorný, Martin

Úvodem

předmět: Erich Auerbach

roč. 27, č. 3 (2016), s. 166–167


Pokorný, Martin

Ve zhoustlé atmosféře

recenze na: Jiří Gruša, Prózy I

roč. 26, č. 2 (2015), s. 172–174


Pokorný, Martin

Vypravěč v Kněžně de Clèves a skeptická epoché

roč. 18, č. 1 (2007), s. 257–262


Pokorný, Martin

Za Blanchotem a Derridou

roč. 17, č. 2 (2006), s. 17–18


Pokorný, Martin

„Zatím…“: vrstevnatost času v Kněžně de Clèves

roč. 18, č. 1 (2007), s. 251–256


Pokorný, Martin

Zóny zřetelnosti

roč. 23, č. 3 (2012), s. 222–224


Pokorný, Martin

Zrak, tíže a náhoda: glosa k paní de Lafayette a Robertu Musilovi

roč. 18, č. 1 (2007), s. 263–266


Pokorný, Martin – Hronek, Jaroslav

Novely Henryho Jamese (Editorial)

roč. 30, č. 3 (2019), s. 109


Pokorný, Martin – Theinová, Daniela

Dlouhý dech krátkých próz (Editorial)

roč. 30, č. 1 (2019), s. 98–99


Pokorný, Martin – Theinová, Daniela

Mistrovství krátkých próz

roč. 26, č. 3 (2015), s. 122


Pokorný, Vít

Bretaň: jakou budoucnost má tradice? (Editorial)

roč. 24, č. 2 (2013), s. 157


Pokorný, Vít

Dopis ze Salamanky

roč. 24, č. 4 (2013), s. 212–218


Pokorný, Vít

Pierre-Jakez Hélias a hledání ztracené Bretaně

roč. 25, č. 2 (2014), s. 165–167


Pokorný, Vít

Renan, Unamuno a lekce svobody

roč. 24, č. 3 (2013), s. 13–22


Pokorný, Vít

Unamunovská syntéza

recenze na: Marti Štúr, Tragika u Unamuna: tragika ako konštitutívny prvok Unamunovho postoja k jazyku, kultúre a životu

roč. 25, č. 4 (2014), s. 230–232


Pokorný, Vít

Xavier Grall, beatnik z Pont-Aven

roč. 25, č. 2 (2014), s. 212–215


Poláček, Martin

V nástroji je vložena duchovní energie

rozhovor připravil Pavel Hlavatý

roč. 11, č. 2 (2000), s. 58–61


Polách, Roman

Blízcí lidé

roč. 27, č. 3 (2016), s. 69–71


Poláková, Jolana

Svoboda a vztah (K otázce smyslu duchovního života)

roč. 3, č. 3 (1992), s. 14–27


***

Politický proces (Trestní oznámení, Žaloba, Hlavní líčení, Rozsudek)

předmět: Zdeněk Kalista

roč. 16, č. 1 (2005), s. 125–130


Poliziano, Angelo

Orfeus

přeložili Václav Černý a Emanuel Frynta

roč. 13, č. 3–4 (2002), s. 154–155


Polkowski, Jan

Cantus

přeložil Jaroslav Šubrt

roč. 22, č. 4 (2011), s. 93–99


Pollet, Sylvester

Sedím, sedím, vyřezávám vycházkové hole na prodej

přeložil Petr Mikeš

obsahuje: Po osmé ráno – Pro Emily Dickinsonovou ke stému výročí její smrti – Nemám nic k proclení – Edova bajka – Červen – Nedělní sen o smrti – Strach – Báseň – Milostná báseň – Sedím – 26–3–1980, pro moji dceru Noelle – Autoportrét se sněhem – Báseň pro sv. Františka – První vůle a závěť Sylvestera Polleta

roč. 21, č. 2 (2010), s. 89–97


Pololáníková, Hana

Prach věcí

roč. 28, č. 2 (2017), s. 103–107


Poncarová, Johana Petra

Byronova sodovka, Scottovi psi a hledání klíče k literárnímu ráji

recenze na: Marie Michlová, Smrt Múz

roč. 23, č. 3 (2012), s. 283–286


Poncarová, Johana Petra

Čím dál více Shakespearů

roč. 22, č. 3 (2011), s. 214–218


Poncarová, Johana Petra

Podivná jména skotských kopců

roč. 22, č. 4 (2011), s. 34–44


Poncarová, Johana Petra

Povstalci, psanci, podobenství

recenze na: Pádraic Ó Conaire, Biskupova duše

roč. 24, č. 3 (2013), s. 234–238


Poncarová, Johana Petra

„Symbolický obraz nesmírné změny“ (dvě setkání Edwina Muira s Prahou)

roč. 24, č. 1 (2013), s. 217–224


Poplavskij, Boris Julianovič

Černý a bílý

přeložil Jaroslav Kabíček

roč. 7, č. 1 (1996), s. 167


Poplavskij, Boris Julianovič

Modlím se tváří ke zdi (Výběr z deníků)

přeložil Martin C. Putna

roč. 3, č. 3 (1992), s. 86–97


Popp, Steffen

Básně

přeložil Ondřej Buddeus

roč. 22, č. 3 (2011), s. 110–113


Popp, Steffen

Stopa vesnického příběhu

přeložil Radovan Charvát

roč. 22, č. 3 (2011), s. 114–121


Popp, Wolfgang

Epos o Gilgamešovi jako první text o lásce muže k muži

přeložil Petr Lorenc

roč. 14, č. 4 (2003), s. 9–10


Pospieszalski, Antoni

Katolicismus Grahama Greena

přeložil Josef Mlejnek

roč. 2, č. 3 (1991), s. 236–239


Postrelová, Virginie

Zelená cesta k nevolnictví

přeložil Jaroslav Kučera

roč. 4, č. 4–5 (1993), s. 212–213


Potěhník, Alois

J. A. Komenskému co reformátoru školství věku XVII.

roč. 3, č. 1 (1992), s. 116–117


Pouillon, Fernand

Divoké kameny

přeložil Denis Molčanov

roč. 26, č. 3 (2015), s. 196–209


Pouillon, Fernand

„Ve všem, co jsem postavil, se dá procházet“

rozhovor připravila [Hélène Royová]

přeložil Denis Molčanov

roč. 26, č. 3 (2015), s. 44–56


Poulet, Georges

Paní de Lafayette

přeložil Jiří Pelán

roč. 18, č. 1 (2007), s. 244–250


Pound, Ezra

Masky

přeložil Martin Pokorný

roč. 15, č. 1 (2004), s. 101–105


***

Povídačky hanácké babičky

připravil Jakub Krč

roč. 7, č. 4 (1996), s. 191–195


***

Prachy sobě vyrazíme (Tři písně v gaunerské hantýrce)

připravil Daniel Samek

roč. 13, č. 2 (2002), s. 118–121


Prater, Donald A.

Rilke u Rodina

přeložila Alena Bláhová

roč. 9, č. 1 (1998), s. 71–84


Preisner, Pavel

Roztančená filigránská štamprlata

roč. 30, č. 2 (2019), s. 69–71


Prelovšek, Damjan

Plečnik a sakrální architektura

přeložila Jana Špirudová

roč. 8, č. 1 (1997), s. 231–234


Prešeren, France

Memento mori

přeložil Josef Hiršal

roč. 8, č. 1 (1997), s. 133


Prigov, Dmitrij Aleksandrovič

Srovnání podle podoby, shody a rozdílnosti

přeložil Alexandr Jeništa

roč. 22, č. 2 (2011), s. 147–156


Prinz, Martin

Přes Alpy (z Terstu do Monaka – pěšky mizející krajinou)

přeložila Zuzana Augustová

roč. 22, č. 1 (2011), s. 99–106


Prinz, Martin

Skvělý pár

přeložila Zuzana Augustová

roč. 21, č. 2 (2010), s. 98–105


Priorato, Galeazzo Gualdo

Historie Albrechta z Valdštejna, vévody frýdlantského

přeložila Helena Mahlerová

roč. 13, č. 3–4 (2002), s. 83–91


Procházka, Tomáš

Malá Paříž

roč. 30, č. 4 (2019), s. 55–62


Prokopec, Peter

Stretnutie so snežným vlkom

roč. 27, č. 1 (2016), s. 144–146


Prudentius, Aurelius Clemens

Hymnus k zakončení půstu

přeložil Martin C. Putna

roč. 23, č. 3 (2012), s. 115–118


Prudentius, Aurelius Clemens

Hymnus na zpěv kohouta

přeložil Martin C. Putna

roč. 1, č. 3 (1990), s. 51–54


Prudký, Martin

Žalm 30 (Překladové a výkladové poznámky)

roč. 11, č. 1 (2000), s. 96–107


***

Průvodce kauzou pražská Katolická teologická fakulta

připravili Jiří Zajíc a Martin Valášek

roč. 11, č. 1 (2000), s. 6–25


***

Příběh o Trystanovi

přeložil Hynek Janoušek

připravil Daniel Samek

roč. 17, č. 4 (2006), s. 197–201


***

Příběh o Þorsteinu Bœjarmagnovi

přeložil David Šimeček

roč. 20, č. 4 (2009), s. 114–125


Příhoda, Petr

Totalita a osobnost

roč. 1, č. 1 (1990), s. 102–110


Ptáčková, Vladěna

K vydávání poezie Karla Pecky 

roč. 28, č. 1 (2017), s. 121–124


Pulicar, Jaroslav

Každý den

roč. 23, č. 1 (2012), s. 35–44


Puršl, Ladislav

Cesta k poezii Miloše Doležala

roč. 18, č. 4 (2007), s. 95–99


Puršl, Ladislav

Průhledy

roč. 18, č. 3 (2007), s. 69–71


Putna, Martin C.

„A spojila se duše Jonatánova s duší Davidovou.“ (Řečtí křesťané o řeckém přátelství a pedagogice – Grégorios Thaumatúrgos a Órigenés)

roč. 10, č. 2 (1999), s. 148–157


Putna, Martin C.

„A ze zvíkovské cesty – přinesli jste si pohlednice?“ (Dopisy Karla VI. Schwarzenberga Libuši Halasové)

roč. 18, č. 1 (2007), s. 135–156


Putna, Martin C.

Bez Jaroslava Kabíčka

roč. 7, č. 1 (1996), s. 198


Putna, Martin C.

Básník Josef Kostohryz…

roč. 20, č. 2 (2009), s. 128–129


Putna, Martin C.

Corpus Christi – homosexuální pašijová hra z Texasu

roč. 22, č. 3 (2011), s. 108–109


Putna, Martin C.

Corpus Christi

roč. 22, č. 3 (2011), s. 108–109


Putna, Martin C.

Čas přehodnocování čili K čemu je utrpení

předmět: František Křelina

roč. 2, č. 1 (1991), s. 174–175


Putna, Martin C.

Český mýtus, to jest: Kánon českých příběhů

roč. 18, č. 2 (2007), s. 142–168


Putna, Martin C.

Čí je Mácha?

roč. 4, č. 4–5 (1993), s. 182–189


Putna, Martin C.

Duchovní profil Alexandra Solženicyna

roč. 2, č. 3 (1991), s. 170–177


Putna, Martin C.

Editorial

roč. 14, č. 4 (2003), s. 7–8


Putna, Martin C.

Estetická fascinace fašismu

roč. 5, č. 4 (1994), s. 129–130


Putna, Martin C.

Fašistický sen

roč. 6, č. 4 (1995), s. 173–174


Putna, Martin C.

Grand Tour jako téma evropské literatury, Řím jako téma Grand Tour

roč. 13, č. 1 (2002), s. 83–113


Putna, Martin C.

Hitlahavut

předmět: Martin Buber

roč. 1, č. 3 (1990), s. 121–123


Putna, Martin C.

Homosexualita jako reklama na literaturu aneb Fenomén Georgiev

roč. 21, č. 3 (2010), s. 16–26


Putna, Martin C.

Imaginární rozhovor Martina C. Putny s Křesťanskou akademií Praha

roč. 1, č. 2 (1990), s. 110–111


Putna, Martin C.

Jako plálo, vlálo, hřálo aneb Hajdy zpátky do šuplíku!

recenze na: Jiří Havlíček, Zmrtvýchvstání TGM

roč. 1, č. 4 (1990), s. 144–145


Putna, Martin C.

Ještě z šedé zóny: Vladimír Binar

roč. 27, č. 2 (2016), s. 31–35


Putna, Martin C.

Kauza Kundera (ne)ztracena aneb O jedné neuskutečněné konferenci

roč. 20, č. 4 (2009), s. 140–141


Putna, Martin C.

Kdo sedí na Luciferově trůně

roč. 1, č. 1 (1990), s. 91–94


Putna, Martin C.

Kdyby byl Durych junior býval mlčel

recenze na: Václav Durych, Naděje katolictví na konci tisíciletí

roč. 8, č. 3–4 (1997), s. 456–457


Putna, Martin C.

Když je církev v Getsemanech

roč. 4, č. 1 (1993), s. 128–130


Putna, Martin C.

Kolikero je jihočešství, koliker Písek

roč. 7, č. 2–3 (1996), s. 135–168


Putna, Martin C.

Kulturní aktivity olomouckých dominikánů a jejich místo v dějinách české katolické literatury

roč. 11, č. 3–4 (2000), s. 65–77


Putna, Martin C.

Křesťanství a homosexualita v USA (Část první: Pokusy o integraci na církevním a společenském poli)

roč. 20, č. 4 (2009), s. 46–61


Putna, Martin C.

Křesťanství a homosexualita v USA (Část druhá: Pokusy o integraci na poli biblistiky, církevní historie, spirituality a sakramentální teologie)

roč. 21, č. 1 (2010), s. 48–70


Putna, Martin C.

Křesťanství, ale prosím řecky

recenze na: Zdeněk Kratochvíl, Pramen poznání

roč. 9, č. 2 (1998), s. 236–244


Putna, Martin C.

Křesťané na východě, křesťanský Východ – kapitola z kulturní geografie

roč. 10, č. 1 (1999), s. 6–21


Putna, Martin C.

Léon Bloy – zařve lev?

roč. 5, č. 1 (1994), s. 75–89


Putna, Martin C.

Léon Bloy – zařve lev? (2)

roč. 5, č. 2 (1994), s. 133–140


Putna, Martin C.

Lidská práva křesťansky

recenze na: Božena Komárková, Původ a význam lidských práv

roč. 1, č. 4 (1990), s. 143


Putna, Martin C.

Malé dějiny Souvislostí

roč. 9, č. 3–4 (1998), s. 301–310


Putna, Martin C.

Malý milník nad milníky

roč. 5, č. 4 (1994), s. 4–5


Putna, Martin C.

Manýričnost a baroknost v postmoderní senzibilitě

roč. 12, č. 3–4 (2001), s. 171–178


Putna, Martin C.

Mé svědectví o otci Antonínovi aneb Jak jsem se nestal světcem

roč. 1, č. 2 (1990), s. 115–123


Putna, Martin C.

Mezi námi sexisty a feministy

roč. 3, č. 4 (1992), s. 132–135


Putna, Martin C.

Misionáři pouště, to jest Raymundus Lullus, Ernest Psichari, Charles de Foucauld, Antoine de Saint-Exupéry, Sestra Marie od Ukřižovaného a ti druzí čili románské výpravy do Afriky a jejich český ohlas

roč. 8, č. 3–4 (1997), s. 169–177


Putna, Martin C.

Mnoho zemí v podzemí (Několik úvah o undergroundu a křesťanství)

roč. 4, č. 1 (1993), s. 14–32


Putna, Martin C.

Mystik v rozpálené Paříži

předmět: Boris Poplavskij

roč. 3, č. 3 (1992), s. 98–101


Putna, Martin C.

Návrat na Brideshead: tema con variazioni

recenze na: Evelyn Waugh, Návrat na Brideshead

roč. 22, č. 4 (2011), s. 248–252


Putna, Martin C.

Nejenrecenze nejen o exilu

recenze na: Antonín Kratochvil, Das Böhmische Barok; Antonín Kratochvil, Via dolorosa

roč. 3, č. 5 (1992), s. 137–140


Putna, Martin C.

Nové letní přemítání o starém tématu, totiž o (ne)smyslu církevního disentu, nové a jiné, nad knihami a postavami Eugena Drewermanna a Jacquesa Gaillota, nové a podvojné

roč. 8, č. 3–4 (1997), s. 437–444


Putna, Martin C.

O jednom současném ateismu (Zamyšlení nad texty J. Nohavici)

roč. 1, č. 1 (1990), s. 85–91


Putna, Martin C.

Písek. Kolikero je jihočešství, koliker Písek

roč. 7, č. 2–3 (1996), s. 134–168


Putna, Martin C.

Platónovo Symposion: před textem, za textem

roč. 14, č. 3 (2003), s. 29–44


Putna, Martin C.

Poznámka psychoanalytická

roč. 3, č. 3 (1992), s. 130–132


Putna, Martin C.

Proč Řím?

roč. 13, č. 1 (2002), s. 8–9


Putna, Martin C.

Předběžný náčrt díla Karla VI. Schwarzenberga na základě jeho pozůstalosti

roč. 15, č. 4 (2004), s. 124–141


Putna, Martin C.

Příběh Dominka Pecky: O jednom typu propojení křesťanství, literatury a pedagogiky

Školy

roč. 11, č. 1 (2000), s. 68–72


Putna, Martin C.

Ruralismus a regionalismus pro exil

roč. 18, č. 2 (2007), s. 33–44


Putna, Martin C.

Samé staré známé věci

reakce na: František Halas, Strhnout slovem lavinu, Souvislosti 2/1993 

roč. 4, č. 2 (1993), s. 5–6


Putna, Martin C.

Slovinské podněty v české katolické kultuře

roč. 8, č. 1 (1997), s. 113–121


Putna, Martin C.

Stichy duchovní aneb Dokumenty ruské lidové religiozity a Georgij Fedotov

obsahuje: Stich o golubinné knize (s. 57–61) a Putování Svaté Panny (s. 49–56)

přeložil Martin C. Putna

roč. 6, č. 1 (1995), s. 57–64


Putna, Martin C.

„Summy“ a polemiky v rukopisném díle Bohdana Chudoby

roč. 16, č. 3 (2005), s. 216–237


Putna, Martin C.

Svatá hora Athos ruskýma a českýma očima

roč. 7, č. 1 (1996), s. 87–101


Putna, Martin C.

Svatá ohnivá

roč. 3, č. 4 (1992), s. 74–76


Putna, Martin C.

Šedá zóna katolické literatury a Vladimír Justl

roč. 26, č. 1 (2015), s. 141–154


Putna, Martin C.

Šest pokusů o přesah

roč. 1, č. 1 (1990), s. 76–77


Putna, Martin C.

Štěky nad rukopisy

roč. 2, č. 1 (1991), s. 179–180


Putna, Martin C.

Švábská pouť

roč. 27, č. 2 (2016), s. 161–170


Putna, Martin C.

„Téma prastaré, ale potřebné“ (Editorial)

roč. 18, č. 2 (2007), s. 140–141


Putna, Martin C.

Tolik ztracených dětí v pražských kinech

recenze na: Gregg Araki, Zkurvená generace (film); David Ondříček Šeptej (film); Danny Boyle, Trainspotting (film); Larry Clarc, Kids (film); Petr Václav, Marian (film)

roč. 7, č. 4 (1996), s. 274–277


Putna, Martin C.

Ty! Kýči! Smutku! Překročení!

recenze na: Pastýř, Jiří. Smutek Sebesám

roč. 4, č. 4–5 (1993), s. 229–231


Putna, Martin C.

Udeří hodina Palivcova?

roč. 2, č. 2 (1991), s. 5–6


Putna, Martin C.

Unam sanctam catholicam

roč. 2, č. 3 (1991), s. 245–247


Putna, Martin C.

Underground jako duchovní postoj

roč. 28, č. 2 (2017), s. 7–22


Putna, Martin C.

Veselá věda aneb Alternativy uvnitř alternativy (Kritický nástin soudobé vědecké rozpravy o homosexualitě)

roč. 14, č. 4 (2003), s. 120–159


Putna, Martin C.

Volání z hlubin

recenze na: Allen Ginsberg, Kvílení

roč. 1, č. 4 (1990), s. 139–141


Putna, Martin C.

Vřelé díky Antonínu Petruželkovi!

reakce na: Antonín Petruželka, Katolický učenec se vrací na stromy, Souvislosti 2/2004

roč. 15, č. 2 (2004), s. 259


Putna, Martin C.

Všechno, co se bojíte vědět o české katolické literatuře

roč. 13, č. 2 (2002), s. 192–200


Putna, Martin C.

Wolker – básník náboženský?

roč. 3, č. 1 (1992), s. 93–100


Putna, Martin C.

Z marxisty teologem a z hlubiny na hostinu

předmět: Sergej N. Bulgakov

roč. 2, č. 4 (1991), s. 59–63


Putna, Martin C.

Z pultů knihkupectví Oliva

recenze na: Wilfrid Stinissen, Učitelka prostoty – spiritualita svaté Terezie z Lisieux; Vladimir Solovjov, Noc je mým světlem; Karel Skalický, Drama Platónova života; Karl-Josef Kuschel, Spor o Abrahama

roč. 9, č. 1 (1998), s. 316–327


Putna, Martin C.

Za otcem Josefem Zvěřinou

roč. 1, č. 3 (1990), s. 116


Putna, Martin C.

Za prvním ročníkem Iniciál

roč. 2, č. 1 (1991), s. 177–179


Putna, Martin C.

Zastaralá řeč

recenze na: Josef Lederer, Elegie

roč. 1, č. 4 (1990), s. 141–143


Putna, Martin C.

Zápisník

roč. 5, č. 2 (1994), s. 168–171


Putna, Martin C.

Zápisník II.

roč. 5, č. 3 (1994), s. 134–139


Putna, Martin C.

Zápisník III.

roč. 5, č. 4 (1994), s. 152–155


Putna, Martin C.

Zápisník IV.

roč. 6, č. 1 (1995), s. 143–147


Putna, Martin C.

Zápisník V.

roč. 6, č. 2 (1995), s. 202–206


Putna, Martin C.

Zápisník VI.

roč. 6, č. 3 (1995), s. 228–233


Putna, Martin C.

Zápisník VII.

roč. 6, č. 4 (1995), s. 159–163


Putna, Martin C.

Zápisník VIII. 

roč. 7, č. 1 (1996), s. 209–214


Putna, Martin C.

Zápisník IX: Kritikova smrt?

roč. 7, č. 2–3 (1996), s. 251–253


Putna, Martin C.

Zápisník X

recenze na: Novozákonní apokryfy II.; O čem Konfucius nehovořil; Veselý kalendář na celý rok; Dílo Bedřicha Fučíka VI.; Box 1/2003

roč. 15, č. 1 (2004), s. 212–218


Putna, Martin C.

Zápisník XI

recenze na: Böhmerwald (2003); Rudolf Grulich, Sudetoněmečtí katolíci jako oběti nacismu; Emil Valasek, Der Kampf gegen die Priester im Sudetenland 1938 bis 1945; Vladimír Musil (ed.), Johannes Urzidil: Život s českými malíři

roč. 15, č. 2 (2004), s. 248–254


Putna, Martin C.

Zápisník XII.

roč. 15, č. 3 (2004), s. 248–255


Putna, Martin C.

Zápisník XIII., jandourkovský

roč. 15, č. 4 (2004), s. 259–268


Putna, Martin C.

Zápisník XIV, řezenský, s mediální bytostí Jelinek na konci

roč. 16, č. 1 (2005), s. 246–254


Putna, Martin C.

Zápisník XV čili Hořké glosy mediální

roč. 16, č. 2 (2005), s. 242–252


Putna, Martin C.

Zápisník XVI čili Nerecenze schwarzenberské a-nebo krajinné

roč. 16, č. 3 (2005), s. 284–291


Putna, Martin C.

Zápisník XVII, londýnský

roč. 16, č. 4 (2005), s. 281–290


Putna, Martin C.

Zápisník XVIII, skandinávský

roč. 17, č. 1 (2006), s. 281–292


Putna, Martin C. 

Zápisník XIX: Konec Královy komparatistiky aneb Navrch metodologie, vespod ideologie

roč. 17, č. 2 (2006), s. 279–303


Putna, Martin C.

Zápisník XX: O současném marxismu v západní kultuře…

[V obsahu pod názvem: Zápisník XX: O současném marxismu v západní kultuře: aspekty, analýzy, alternativy, apokalypsy]

roč. 17, č. 3 (2006), s. 285–291


Putna, Martin C.

Zápisník XXI, o Slovanském Německu

roč. 17, č. 4 (2006), s. 302–306


Putna, Martin C.

Zápisník XXII, moskevský aneb Chvála ruských žen

roč. 18, č. 1 (2007), s. 295–304


Putna, Martin C.

Zápisník XXIII, římský, velikonoční, papežský

roč. 18, č. 2 (2007), s. 260–262


Putna, Martin C.

Zápisník XXIV (Nerecenze: Proroctví a apokalypsy, Brněnské metro, Kardinál František Tomášek v zápase s komunistickým režimem, Ba©chanalistica, Víra a výraz)

roč. 18, č. 3 (2007), s. 199–204


Putna, Martin C.

Zápisník XXV, bostonský

roč. 18, č. 4 (2007), s. 208–211


Putna, Martin C.

Zápisník XXVI: Malá bostonská předchuť České katolické literatury

roč. 19, č. 1 (2008), s. 222–227


Putna, Martin C.

Zápisník XXVII, z festivalu křesťanské literatury

roč. 19, č. 2 (2008), s. 254–261


Putna, Martin C.

Zápisník XXVIII: Kde země je opravdu kulatá aneb San Francisco

roč. 19, č. 3 (2008), s. 250–258


Putna, Martin C.

Zápisník XXIX: Tam, co není Řím aneb Latium

roč. 19, č. 4 (2008), s. 271–280


Putna, Martin C.

Zápisník XXX: třikrát z americké bohemistiky

roč. 20, č. 1 (2009), s. 227–232


Putna, Martin C.

Zápisník XXXI: Kladivo na Kaplického aneb Břetislav Štorm

roč. 20, č. 2 (2009), s. 271–278


Putna, Martin C.

Zápisník XXXII: Václav Benda aneb „Václav Havel catholicus“

roč. 20, č. 3 (2009), s. 250–256


Putna, Martin C.

Zápisník XXXIII: Veselý hřbitov

roč. 20, č. 4 (2009), s. 208–214


Putna, Martin C.

Zápisník XXXIV: Přerušení Zápisníku

roč. 21, č. 1 (2010), s. 261–262


Putna, Martin C.

Že není rytíře

recenze na: Pavel Petr, Křest za hluboké noci; Pavel Petr, Déšť ve vězení řeky

roč. 4, č. 4–5 (1993), s. 228–229


Putna, Martin C.

Žena-oheň

předmět: Miluše Zadražilová

roč. 24, č. 3 (2013), s. 118


Putna, Martin C. – Borkovec, Petr

Skrz

roč. 4, č. 2 (1993), s. 119–121


Putna, Martin C. – Brentano, Clemens – Kraus, Arnošt V.

Clemens Brentano a Založení Prahy

roč. 18, č. 2 (2007), s. 192–201


Putna, Martin C. – Krumphanzl, Robert

V pravolevém roztržení

roč. 4, č. 3 (1993), s. 121–127


Putna, Martin C. – Moltmann-Wendelová, Elisabeth

Apokryf o zesnutí Bohorodičky a dogma o nanebevzetí Panny Marie

roč. 6, č. 1 (1995), s. 24–26


***

Putování za Svatým Grálem

přeložil Jiří Pelán 

roč. 14, č. 3 (2003), s. 141–157


Quatrová, Jamie

O čem mluví přátelé

přeložil Martin Pokorný

roč. 26, č. 3 (2015), s. 179–183


Quignard, Pascal

Ve skrytosti všeho

rozhovor připravil Vincent Landel

přeložil Denis Molčanov

roč. 24, č. 4 (2013), s. 30–43


Quignard, Pascal

Vyhození ze sedla

přeložil Denis Molčanov

roč. 24, č. 4 (2013), s. 46–59


Quinn, Justin

Dvakrát se Seamusem Heaneym

roč. 17, č. 4 (2006), s. 75–76


Quinn, Justin

Estetika zla

přeložila Lucie Simmerová

roč. 19, č. 3 (2008), s. 106–111


Quinn, Justin

Irský rozkvět

přeložil Štěpán Nosek

roč. 16, č. 2 (2005), s. 78–86


Quinn, Justin

Jan Zábrana, Léto 1944 (Esej o básni)

přeložil Martin Pokorný

roč. 28, č. 2 (2017), s. 4–6


Quinn, Justin

Kabinet (O jednom domě na Malé Straně)

přeložila Tereza Límanová

roč. 20, č. 4 (2009), s. 16–39


Quinn, Justin

Na kávě s Ferlinghettim

přeložil Martin Pokorný

roč. 28, č. 1 (2017), s. 35–38


Quinn, Justin

Sběrači hub Paula Muldoona

roč. 15, č. 3 (2004), s. 35–40


Quinn, Justin

Sinéad 1968

přeložila Tereza Límanová

roč. 25, č. 2 (2014), s. 88–96


Quinn, Justin

Stopař Thoma Gunna

přeložil Petr Onufer

roč. 15, č. 1 (2004), s. 11–14


Quinn, Justin

Strážný anděl Jorie Grahamové

přeložili Mariana Housková a Pavel Eisner

roč. 15, č. 2 (2004), s. 43–48


Quinn, Justin

Šest měsíců v Pensylvánii (Z rozličných e-mailů)

roč. 18, č. 3 (2007), s. 168–173


Quinn, Justin

The Months / Měsíce

přeložili Tomáš Fürstenzeller, Daniel Soukup, Mariana Housková, Petr Onufer a Štěpán Nosek

roč. 20, č. 2 (2009), s. 82–94


Quinn, Justin

Trup ve vývrtce

obsahuje: Vavřín – Hlavy nám klesnou… – Potkáte je na odpoledních recepcích… – Sledujte oblohu… – Chvíle vždy má míň síly… – Když časně probouzím se… – 

přeložil Zdeněk Hron

roč. 14, č. 1–2 (2003), s. 287–296


Quinn, Justin

Umění ztrácet (Poezie Elizabeth Bishopové)

přeložila Tereza Límanová

roč. 12, č. 2 (2001), s. 146–148


Quinn, Justin

Už od vydání Jestřábů a holubic…

recenze na: Alan Gillis, Here Comes the Night

roč. 22, č. 1 (2011), s. 123–125


Quinn, Justin

Vlny a stromy

přeložil Tomáš Fürstenzeller

roč. 16, č. 4 (2005), s. 118–123


Quinn, Justin

Zacelování trhlin

rozhovor připravil Štěpán Nosek

roč. 16, č. 1 (2005), s. 50–60


Quinn, Justin

Zahrada svět

přeložil Štěpán Nosek

roč. 12, č. 3–4 (2001), s. 231–237


Racine, Jean-Bernard – Hart Nibbrig, Christiaan L.

Hovory o nečitelnosti

přeložil Bohuslav Blažek

roč. 10, č. 3–4 (1999), s. 67–79


Racková, Simona

Ve tvých zaprášených sešitech

roč. 24, č. 1 (2013), s. 137–139


Racková, Simona

Ve vrstvách

roč. 24, č. 1 (2013), s. 137–139


Rahner, Karl

Všední věci

roč. 2, č. 4 (1991), s. 64–72


***

„Rachot a dunění“

reakce na: Souvislosti 1/1993

autoři dopisů redakci: Jan Sokol, Jiří Vackář, Josef Šindar, Jan Rybář, Vladimír Feldmann, Jan Ševčík, Jaroslav Hrdlička, Martin Jára, Jan Polivka a odpověď šéfredaktora Václava Konzala

roč. 4, č. 3 (1993), str. 132–143


Raineová, Kathleen

Čára Všemohoucího (O výtvarném díle Williama Blakea)

přeložil Petr Onufer

roč. 9, č. 1 (1998), s. 59–70


Rákos, Petr

Empír hadr

roč. 26, č. 1 (2015), s. 164–170


Rákos, Petr

V roce 1919 se narodil Jiří Orten…

roč. 26, č. 1 (2015), s. 171–173


Rákos, Petr

„Sedím u mašiny a dráždím to do ní“

roč. 26, č. 1 (2015), s. 174–177


Rákos st., Petr

„Pokud se to dá udělat maďarsky, musí se to tedy udělat“

přeložila Marta Pató

roč. 26, č. 1 (2015), s. 178–181


Rakovszky, Zsuzsa

Stín hada

přeložila Marta Pató

roč. 18, č. 1 (2007), s. 84–92


Rampley, Matthew

Mimesis a alegorie (Aby Warburg a Walter Benjamin)

přeložil Ondřej Zátka

roč. 19, č. 4 (2008), s. 155–174


Ranocchi, Emiliano

Několik poznámek na okraj posledního vydání básnického díla Michny z Otradovic

roč. 11, č. 2 (2000), s. 202–207


Rataj, Michal

„Mou snahou je vyjádřit gesto zvukem“

rozhovor připravil Petr Šrámek

roč. 20, č. 1 (2009), s. 179–190


Rataj, Michal

Progrese v české hudební historiografii?

roč. 12, č. 3–4 (2001), s. 296–302


Rathouská, Jana

Zahřívání ohně – Buďme maličcí

roč. 1, č. 2 (1990), s. 97–98


Rauvolf, Josef

Ginsbergovo Kvílení známé i neznámé

roč. 29, č. 3–4 (2018), s. 5–13


Rauvolf, Josef

Jak rozumíme beatnikům?

recenze na: Antonín Zita, How We Understand the Beats

roč. 29, č. 3–4 (2018), s. 230–233


***

Redakční rada Lexikonu české literatury oznamuje…

Podepsáni: Vladimír Forst, Irena Kraitlová, Luboš Merhaut, Jiří Opelík, Jitka Pelikánová, Václav Petrbok, Petr Šisler, Eva Taxová, Daniel Vojtěch

roč. 20, č. 4 (2009), s. 229–230


***

Regionalismus v diskusi

(František Fajfr, Jan Herben, Vilém Mathesius, Arne Novák, Emanuel Rádl, Alexander Berndorf, J. L. Fischer, Bedřich Slavík)

sestavil Jakub Krč

roč. 7, č. 2–3 (1996), s. 15–21


Rehnicer, Raymond

Kde se vzali muslimové v Bosně a Hercegovině?

přeložil Dušan Karpatský

roč. 6, č. 2 (1995), s. 82–98


Reichel, Tomáš

Až sleze sníh… – Jen nadechnutí… – Koruny topolů… 

roč. 6, č. 4 (1995), s. 153–154


Reinsberg, Jiří

Kázání o svatém Václavu

roč. 2, č. 3 (1991), s. 6–9


Reinsberg, Jiří

Týnský chrám. Sedmero kázání

roč. 7, č. 2–3 (1996), s. 185–193


Rejchrt, Miloš

A nepustí, potvora (K výtvarnému doprovodu čísla od Pavla Rejchrta)

roč. 4, č. 2 (1993), s. 128–129


Rejchrt, Miloš

Evangelická duchovní píseň

roč. 3, č. 1 (1992), s. 8–9


Rejchrt, Miloš

Nesesmilníš

roč. 3, č. 3 (1992), s. 28–37


Rejchrt, Pavel

Apokryf o vzkříšení Lazarově

roč. 3, č. 5 (1992), s. 93–99


Rejchrt, Pavel

Blízký Bůh

anketa

roč. 1, č. 4 (1990), s. 66–68


Rejchrt, Pavel

Noření

roč. 1, č. 1 (1990), s. 61–66


Rejchrt, Pavel

Poslední věci

roč. 4, č. 2 (1993), s. 121


Rejchrt, Pavel

Slézáme verše… – jdu před tvůj soud… – Vzepři se ortelu… – Řeč nebyla… – Tak jste mě sem přivezli umřít“… – Blízko pravdy… – Ta panna s liliemi… – V jejich dni posledním… – Má vlast – Zahraj mi… ó ještě plavba… – V zdravém těle… 

roč. 3, č. 1 (1992), s. 82–92


Rejchrt, Pavel

Tereziánská pevnost… – Souží mne jedna věc… – V zahradě spatřil jsem matku… – Kam šla ta fádní zprahlina… 

roč. 5, č. 2 (1994), s. 142–143


Rejchrt, Pavel

Ty dobře znáš… – Hrozím se tě… – po všechny dny… – 

roč. 1, č. 2 (1990), s. 91–93


Rejchrt, Pavel

Vratký přístav

roč. 2, č. 3 (1991), s. 146–150


Rejmánek, Marcel

Větření ve větru

roč. 18, č. 4 (2007), s. 85–87


Rejn, Jevgenij

Básně

obsahuje: Okno v přízemí… – Pod severním nebem… – Jezero Pyhäjärv – Kluziště Spartak – Na malém městě… – Jsou plná smutku ústa… – Pantograf 0.40 – Mája – Rosnička stromová – Obchod se zvířaty – Ve městě Cambridgi…

přeložil Petr Borkovec

roč. 10, č. 3–4 (1999), s. 229–235


Rejn, Jevgenij

Delta

přeložil Petr Borkovec

roč. 16, č. 1 (2005), s. 64–68


Rejn, Jevgenij

Tři vzpomínky na zšeřelé prostory

přeložila Libuše Bělunková

roč. 16, č. 1 (2005), s. 69–76


Remizov, Alexej

Émaliol

přeložila Ludmila Dušková

roč. 3, č. 2 (1992), s. 82–100


Remizov, Alexej

Hvězda nadhvězdná

přeložila Jiřina Miklušáková

roč. 6, č. 1 (1995), s. 80–94


Rémond, René

Myšlenkový profil katolického integrismu ve Francii

přeložila Jarmila Dušková

roč. 1, č. 3 (1990), s. 128–135


Renan, Ernest

Budoucnost vědy. Myšlenky z roku 1848

přeložil Vít Pokorný

roč. 24, č. 3 (2013), s. 4–6


Renaudová, Suzanne

Jizba je milá… – Listopad – Zvon umírajících – Zimní soumrak 

roč. 1, č. 2 (1990), s. 75–78


Renč, Václav

Sen – Slyš smutnou píseň – Od konce

roč. 3, č. 5 (1992), s. 2–4


Renč, Václav

Pochod Národní Obnovy

roč. 6, č. 4 (1995), s. 2


Repka, Peter

List z Levoče

roč. 27, č. 3 (2016), s. 231–233


Repka, Peter

Že-lez-ni-ce IV.

roč. 27, č. 1 (2016), s. 122–134


Resl, Michal

„Dýchejte zhluboka!“

rozhovor připravil Pavel Novotný

předmět: Ladislav Novák

roč. 28, č. 2 (2017), s. 209–215


Reverdy, Pierre

Kubismus, plastická poezie

přeložila Magdaléna Fričová

poznámku na s. 163–164 napsal Petr Borkovec

roč. 9, č. 1 (1998), s. 161–164


Reverdy, Pierre

Pokus o literární estetiku

přeložila Magdaléna Fričová

roč. 9, č. 1 (1998), s. 158–160


Reverdy, Pierre

Self defence

přeložila Magdaléna Fričová

roč. 9, č. 1 (1998), s. 150–157


Reverdy, Pierre

Syntetická kritika

přeložila Magdaléna Fričová

roč. 9, č. 1 (1998), s. 145–149


Reynek, Bohuslav

Kdy naposledy?

obsahuje: Vzpomínka na samotu – K dies irae – Kříž – Opuštění

roč. 5, č. 1 (1994), s. 2–4


Reynek, Bohuslav

Kdyby vešel

předmět: J. Florian; J. Kolář

roč. 2, č. 1 (1991), s. 67–74


Reynek, Bohuslav

Mana – Pošetilé panny – Zimní večer – Mrtvá kočka – Husa v mlze – Můrka v noci 

roč. 2, č. 1 (1991), s. 85–89


Reynek, Bohuslav

Musíme všichni někam na poušť (Bohuslav Reynek Janu Franzovi)

roč. 17, č. 1 (2006), s. 209–217


Reynek, Bohuslav

Sen o smrti – Plynutí – Kohout a den – Zánik – Trojí sen 

roč. 2, č. 1 (1991), s. 80–82


Reynek, Bohuslav

Z překladů Bohuslava Reynka: Hans Carossa – Cécile Sauvage

roč. 2, č. 1 (1991), s. 75–78


Reynek, Jiří

Moje matka Suzanne Renaudová (1889–1964)

roč. 1, č. 2 (1990), s. 69–75


Rezek, Petr

Poděkování při udělení Stoppardovy ceny

roč. 21, č. 3 (2010), s. 37


Riedlbauch, Jan

Báseň

předmět: Jiří Rulf

roč. 25, č. 1 (2014), s. 227


Riedlbauch, Jan

Básně

obsahuje: Prudké léto na blatech – Obraz potrhaný nastupující nocí – Venkovská letní pijatika 

roč. 11, č. 1 (2000), s. 217–218


Richter, Jaroslav

Čtenář, literatura, dějiny

recenze na: Čtenář jako výzva. Výbor z prací kostnické školy recepční estetiky

roč. 12, č. 2 (2001), s. 178–182


Richter, Jaroslav

Diagnostika myšlení

roč. 12, č. 3–4 (2001), s. 257–259


Richter, Jaroslav

Dobrá a pěkná učebnice

recenze na: Úvod do teorie literatury

roč. 11, č. 3–4 (2000), s. 284–286


Richter, Jaroslav

Dvacáté století v kostce

recenze na: Patrik Ouředník, Europeana

roč. 13, č. 1 (2002), s. 240–243


Richter, Jaroslav

Esej, povídka, reportáž, zpověď a provokace?

recenze na: Jan Novák, Komouši, grázlové, cikáni, fízlové a básníci

roč. 9, č. 1 (1998), s. 314–316


Richter, Jaroslav

Idyla na Dunaji

recenze na: Claudio Magris, Habsburský mýtus v moderní rakouské literatuře

roč. 14, č. 1–2 (2003), s. 334–337


Richter, Jaroslav

Liebe zu Böhmen

recenze na: Willy Lorenz, Dialog s českou zemí

roč. 14, č. 3 (2003), s. 391–393


Richter, Jaroslav

Mezi teoriemi a ideologiemi

recenze na: Petr V. Zima, Literární estetika

roč. 10, č. 2 (1999), s. 194–198


Richter, Jaroslav

Nad jednou knihou z dovozu

recenze na: Peter Valček, Osudy eseje

roč. 11, č. 1 (2000), s. 249–252


Richter, Jaroslav

Nepříjemné dědictví

recenze na: František Červinka, Česká literatura a okupace

roč. 15, č. 1 (2004), s. 195–197


Richter, Jaroslav

Okno do světa hispánské Ameriky

recenze na: Anna Housková, Imaginace Hispánské Ameriky

roč. 10, č. 1 (1999), s. 264–267


Richter, Jaroslav

Poetika míst

recenze na: Daniela Hodrová a kol., Poetika míst

roč. 9, č. 2 (1998), s. 233–236


Richter, Jaroslav

Slovo do pranice

recenze na: Jiří Krupička, Flagelantská civilizace

roč. 10, č. 3–4 (1999), s. 301–304


Richter, Jaroslav

Služebník smyslu

recenze na: Vladimír Svatoň, Z druhého břehu

roč. 14, č. 4 (2003), s. 344–346


Richter, Jaroslav

Splacený dluh

recenze na: Jiří Veltruský, Drama jako básnické dílo

roč. 10, č. 3–4 (1999), s. 287–290


Richter, Jaroslav

Svědek i tvůrce

recenze na: Josef Knap, Bez poslední kapitoly

roč. 9, č. 1 (1998), s. 311–314


Richter, Jaroslav

Ve službách Třetí říše

recenze na: Miroslav Tejchman, Ve službách Třetí říše

roč. 11, č. 1 (2000), s. 241–244


Richter, Jaroslav

Vzpomínky na peklo

recenze na: Štěpán Luťanský, Pečorlag

roč. 10, č. 2 (1999), s. 188–191


Richter, Jaroslav

www.hra.cz

recenze na: Bohuslav Vaněk-Úvalský, Zabrisky

roč. 12, č. 1 (2001), s. 254–256


Richterová, Sylvie

Etika a estetika samizdatu v období „normalizace“

roč. 24, č. 3 (2013), s. 160–182


Richterová, Sylvie

Jak se dělají dějiny

recenze na: Václav Havel, Korespondence 1978–2001

roč. 25, č. 3 (2014), s. 238–241


Richterová, Sylvie

Slyšet obrazy vidět slovo

roč. 26, č. 4 (2015), s. 52–56


Rilke, Rainer Maria

Dáma před zrcadlem – Mák spánku

přeložil Ladislav Fikar

roč. 9, č. 1 (1998), s. 99–100


Rilke, Rainer Maria

Dva z ciziny

přeložila Johanna Muchková

roč. 5, č. 4 (1994), s. 104–106


Rilke, Rainer Maria

„Je až k nespatření cosi“ 

přeložil Vít Pokorný

roč. 29, č. 3–4 (2018), s. 145–148


Rilke, Rainer Maria

Loutky

přeložil Martin Pokorný

roč. 18, č. 4 (2007), s. 24–28


Rilke, Rainer Maria

Modrá hortenzie

přeložil Jiří Pelán

roč. 9, č. 1 (1998), s. 98


Rilke, Rainer Maria

Orfeus. Eurydika. Hermes

přeložil Jiří Gruša

roč. 23, č. 3 (2012), s. 147–149


Rilke, Rainer Maria

Ten, kdo se dívá

přeložil Jindřich Pokorný

roč. 2, č. 4 (1991), s. 2–3


Rilke, Rainer Maria

Z dopisů Cézannovi

přeložila Alena Bláhová

roč. 9, č. 1 (1998), s. 92–97


Ripellino, Angelo Maria

Mým přátelům vlastencům, které uvěznili

přeložila Alice Flemrová

roč. 19, č. 2 (2008), s. 116–120


Ripellino, Angelo Maria

Poslední slova svobody

přeložila Alice Flemrová

roč. 19, č. 2 (2008), s. 110–115


Ripellino, Angelo Maria

Pražské pochybnosti

přeložila Alice Flemrová

roč. 19, č. 2 (2008), s. 106–109


Ripellino, Angelo Maria

Soudruhu Longo, pomoz nám

přeložila Alice Flemrová

roč. 19, č. 2 (2008), s. 121–128


Robin, Armand

„Až se tráva roztančí“ (Výbor z básnického díla)

přeložili Vít Pokorný a Martin Pokorný

roč. 25, č. 2 (2014), s. 155–164


Robisonová, Mary

Otec, dědeček

přeložil Martin Pokorný

roč. 26, č. 3 (2015), s. 149–155


Rohr, Richard

Cesta hrdinů aneb mužská teologie

přeložil Pavel Zach

roč. 5, č. 3 (1994), s. 36–47


Roleček, Aleš

Cuius regio – eius religio – mariánská království

roč. 7, č. 2–3 (1996), s. 39–43


Roleček, Aleš

Dopis z Říma

roč. 18, č. 2 (2007), s. 232–236


Roleček, Aleš 

Jak sladká věc je perspektiva

předmět: Jana Štěpánová

roč. 23, č. 4 (2012), s. 239–240


Roleček, Aleš

K Babičce Boženy Němcové

roč. 29, č. 1 (2018), s. 214–216


Roleček, Aleš

Karafiátovi Broučci aneb Kalvín v Čechách

recenze na: Jan Karafiát, Broučci

roč. 7, č. 4 (1996), s. 249–251


Roleček, Aleš

Krev na talíři

roč. 19, č. 4 (2008), s. 111–114


Roleček, Aleš

Mezi vepřínem a hřbitovem

roč. 6, č. 3 (1995), s. 240–241


Roleček, Aleš

Mrtvaški ples. Slovinský Danse macabre v kontextu evropského myšlení

roč. 8, č. 1 (1997), s. 57–66


Roleček, Aleš

Mír (K postavě Míru na Lorenzettiho Alegorii dobré vlády)

roč. 30, č. 2 (2019), s. 31–32


Roleček, Aleš

Nebe nad Haarlemem (K obrazu Jacoba van Ruisdaela Pohled na Haarlem)

roč. 29, č. 3–4 (2018), s. 72–73


Roleček, Aleš

Nejlepší úděl (K obrazu Fra Angelica Zvěstování)

roč. 29, č. 2 (2018), s. 44–45


Roleček, Aleš

Nejposvátnější místo celého světa

roč. 13, č. 1 (2002), s. 61–63


Roleček, Aleš

Usušené dítě

obsahuje: Neplatná zpověď – Usušené dítě

roč. 7, č. 2–3 (1996), s. 211–212


Roleček, Aleš

Pieta v trávě (K obrazu Konrada Witze Pieta) 

roč. 30, č. 1 (2019), s. 30–31


Roleček, Aleš

Romantikův výstup na horu Karmel (K obrazu Caspara Davida Friedricha Poutník nad mořem mlh)

roč. 29, č. 1 (2018), s. 45–46


Roleček, Aleš

Sborníček trhovokamenický

roč. 6, č. 1 (1995), s. 65–70


Roleček, Aleš

Šifra mistra Milleta (K obrazu Jeana-Françoise Milleta Klekání)

roč. 30, č. 3 (2019), s. 35–36


Roleček, Aleš

Usnutí v modré (K ikoně Goluboe uspenie)

roč. 30, č. 4 (2019), s. 30–32


Roleček, Aleš

Usušené dítě

roč. 7, č. 2–3 (1996), s. 211–212


Roosevelt, Theodore

Dante a Manhattan

přeložil Martin Pokorný

roč. 21, č. 4 (2010), s. 177–181


Rosenberg, Alfred

Mýtus 20. století

přeložil Jan Spousta

roč. 5, č. 4 (1994), s. 23–28


Rotrekl, Zdeněk

Úvodem – Z veršů, které unikly multisaurovi

roč. 3, č. 3 (1992), s. 2–3


Rouault, Georges

Drobné básně

přeložili Lucie Šavlíková a Petr Borkovec

roč. 5, č. 2 (1994), s. 99–100


Rouault, Georges

Noli me tangere

přeložil J. B. (přetištěno z revue Život)

roč. 5, č. 2 (1994), s. 97–98


Rouquette, Max

Poklad pohádek

přeložili Vít Pokorný a Josef Prokop

roč. 25, č. 2 (2014), s. 224–233


Rous, Martin

V síti

roč. 27, č. 2 (2016), s. 108–114


Royt, Jan

Milostný obraz a legenda

roč. 9, č. 1 (1998), s. 16–24


Rožanc, Marjan

Esej o středověku a Slovincích, o začátcích umění jako pravdy a o Francescu Petrarkovi a France Prešernovi

přeložil František Benhart

roč. 8, č. 1 (1997), s. 74–85


Rubilina, Radka [viz Bzonková, Radka]

Putování pustinou

roč. 28, č. 2 (2017), s. 96–102


Ruczaj, Maciej

Je Polsko sexy? aneb debaty o stavu „polské duše“

roč. 21, č. 1 (2010), s. 162–164


Rudčenková, Kateřina

Chůze po dunách

roč. 23, č. 1 (2012), s. 70–79


Rudčenková, Kateřina

Les

roč. 13, č. 3–4 (2002), s. 268–271


Rudčenková, Kateřina

V děravém člunku nežensky oděná

roč. 13, č. 2 (2002), s. 238–240


Rühm, Gerhard

12! číselná báseň

přeložila Nikola Mizerová

roč. 23, č. 2 (2012), s. 183–185


Rühm, Gerhard

„A kdo stvořil Boha?“

přeložila Nikola Mizerová

připravila Alexandra Planková

roč. 23, č. 2 (2012), s. 201–202


Rühm, Gerhard

Hudba jako jazyk a obrázkové písmo

přeložil Pavel Novotný

roč. 23, č. 2 (2012), s. 163–168


Rühm, Gerhard

Chodit

přeložila Nikola Mizerová

roč. 23, č. 2 (2012), s. 186–189


Rühm, Gerhard

Ideální tělo

přeložil Pavel Novotný

roč. 23, č. 2 (2012), s. 175–177


Rühm, Gerhard

Konstelace

přeložil Pavel Novotný

roč. 23, č. 2 (2012), s. 180


Rühm, Gerhard

Modlitba

přeložila Nikola Mizerová

roč. 23, č. 2 (2012), s. 181–182


Rühm, Gerhard

Přednáška: sympozium „pochyby o jazyce“

přeložila Nikola Mizerová

roč. 23, č. 2 (2012), s. 169–173


Rühm, Gerhard

Šankr hopsa hejsa proč (výběr ze šansonů)

přeložil Pavel Novotný

roč. 25, č. 3 (2014), s. 191–197


Rühm, Gerhard

Wiener Gruppe

přeložila Nikola Mizerová

roč. 25, č. 3 (2014), s. 207–216


Rühm, Gerhard

žáby

přeložil Pavel Novotný

roč. 30, č. 1 (2019), s. 73–82


Ruffilli, Paolo

Temná komora

přeložil Vladimír Mikeš

roč. 9, č. 2 (1998), s. 172–178


Rulf, Jiří

Arktické jaro – Antarktické jaro

roč. 25, č. 1 (2014), s. 244–245


Rulf, Jiří

Oheň

roč. 25, č. 1 (2014), s. 216–223


Ruml, Pavel

Kalich versus kříž

roč. 2, č. 4 (1991), s. 205–207


Rushdie, Salman

Trvanlivé knihy o proměnlivém světě

rozhovor 

přeložil Denis Molčanov

roč. 27, č. 4 (2016), s. 60–66


Ruskin, John

Podstata gotiky

přeložil Petr Fantys

roč. 12, č. 1 (2001), s. 55–61


Rut, Josef

Hledání řádu jako inspirace hudební tvorby

roč. 11, č. 2 (2000), s. 40–47


Rut, Přemysl

Apokryfní pohádky

roč. 6, č. 1 (1995), s. 112–124


Rut, Přemysl

Buchlovice 

roč. 1, č. 3 (1990), s. 106–108


Rut, Přemysl

Děj a dějiště

roč. 7, č. 2–3 (1996), s. 11–14


Rut, Přemysl

Dvojrole (komitragédie)

roč. 10, č. 2 (1999), s. 89–105


Rut, Přemysl

Etiopská legenda

roč. 8, č. 3–4 (1997), s. 385–398


Rut, Přemysl

O řepě – O dvou světech – O perníkové chaloupce

roč. 6, č. 1 (1995), s. 112–125


Rut, Přemysl

Pop-musica sacra

roč. 11, č. 2 (2000), s. 26–35


Rut, Přemysl

Proměňování vína ve vodu

roč. 7, č. 4 (1996), s. 61–68


Rut, Přemysl

Radikalismus Huberta Krejčího

roč. 12, č. 3–4 (2001), s. 302–304


Rut, Přemysl

Sedmispáči (Dramatická legenda o dvou epochách)

roč. 11, č. 2 (2000), s. 138–153


Rut, Přemysl

Stavba knihovny

roč. 19, č. 1 (2008), s. 163–166


Rut, Přemysl

Teologie šlágru

roč. 10, č. 3–4 (1999), s. 19–30


Rut, Přemysl

Tři fabule

roč. 6, č. 3 (1995), s. 3–7


Rut, Přemysl

Tři pohádky

roč. 12, č. 3–4 (2001), s. 112–117


Rut, Přemysl

Viníci bez viny

roč. 15, č. 2 (2004), s. 35–42


Rut, Přemysl

Žijeme v kýči? (Uvažování s Přemyslem Rutem)

připravil Martin C. Putna

roč. 5, č. 2 (1994), s. 76–84


Růžek, Pavel

Osada pusté reality

roč. 17, č. 4 (2006), s. 119–126


Růžička, Jakub

Lepidoptera

roč. 6, č. 1 (1995), s. VI-IX příl


Růžička, Jindřich

Dům na hranici

roč. 16, č. 3 (2005), s. 182–202


Růžička, Pavel

Konzulova zpráva z Dublinu

roč. 19, č. 3 (2008), s. 159–162


Ružičková, Nóra

Praktická žena

Roč 23, č. 2 (2012), s. 85–90


Ružičková, Nóra

Zjavíš sa – Ornament – Mravenčenie – Závažie

roč. 17, č. 3 (2006), s. 218–224


Rybář, Jan

Kdo je pro mne Ježíš Kristus?

roč. 2, č. 2 (1991), s. 60–62


Rydlová, Marie

O polské editologii včera a dnes

roč. 9, č. 3–4 (1998), s. 55–57


Rychterová, Pavlína

O svatých a nesvatých, ztracených v překladu

recenze na: Peter Dinzelbacher, Světice, nebo čarodějky?

roč. 15, č. 4 (2004), s. 249–252


Rylskyj, Maksym Tadejovič

Už začala vřít voda… – Jak Odysseus…

přeložil Jaroslav Kabíček

roč. 7, č. 1 (1996), s. 169–170


***

Řecká echa v Lumíru

(Karel Kučera, František Chalupa, Jaroslav Vrchlický, František X. Šalda)

připravili Martin Valášek a Jakub Krč 

roč. 7, č. 1 (1996), s. 109–119


Řehák, Jakub

Bujná vegetace Kocourkovy obraznosti

recenze na: Josef Kocourek, Srdce

roč. 20, č. 2 (2009), s. 262–264


Řehák, Jakub

Dějiny

obsahuje: Májová země – Nádraží S – Na tenise – Paví chvost – Sněženka školní tabule – Cirkus Lubjanka – Vyhynulá kniha – Dějiny

roč. 20, č. 3 (2009), s. 80–87


Řehák, Jakub

Diabolo aneb drolení uvnitř labyrintu

roč. 28, č. 3 (2017), s. 34–41


Řehák, Jakub

Můj pokoj bude se podobat zákonu světla

předmět: Zbyňek Havlíček

roč. 21, č. 3 (2010), s. 202–210


Řehák, Jakub

Nová sbírka Violy Fischerové…

recenze na: Viola Fischerová, Písečné dítě

roč. 19, č. 1 (2008), s. 219–221


Řehák, Jakub

O nádraží a noci (Paul Delvaux, Samota, 1955)

roč. 20, č. 2 (2009), s. 40–46


Řehák, Jakub

Svědek Dne (O dvou básnických knihách Petra Krále)

roč. 29, č. 2 (2018), s. 10–16


Řehák, Jakub

Světla mezi prkny

roč. 19, č. 1 (2008), s. 73–79


Řehák, Jakub

Zahrada řeči je otevřená

roč. 23, č. 2 (2012), s. 81–84


Řehák, Jakub

Život s Vyrážkou (dozvuk)

roč. 26, č. 1 (2015), s. 97–104


Řezáč, Jan

Sen o pražských bukinistech

roč. 15, č. 1 (2004), s. 86–88


Říha, Ivo

S městem za zády

roč. 13, č. 2 (2002), s. 211–217


Řoutil, Michal

Objevování svaté Rusi

roč. 16, č. 2 (2005), s. 32–38


Sabines, Jaime

Neužitečné

přeložil Ivan Slavík

roč. 2, č. 2 (1991), s. 98–100


Sablone, Benito

Monolog na odchodnou

přeložil Vladimír Mikeš

roč. 2, č. 2 (1991), s. 108–109


Sadowska, Barbara

Je sladké být dítětem Božím

přeložila Eva Šulcová

roč. 3, č. 4 (1992), s. 113–115


Sak, Robert

O Růži (Na českobudějovické nakladatelství vzpomíná jeho někdejší šéfredaktor)

roč. 7, č. 2–3 (1996), s. 118–131


Sak, Robert

Trochu o růži a hlavně o Františku Merthovi a strašínském útočičti

roč. 6, č. 3 (1995), s. 142–145


Salava, Miroslav

Tma

roč. 7, č. 2–3 (1996), s. 66


Salava, Miroslav

Vyplout z pout

roč. 27, č. 2 (2016), s. 89–94


Samek, Daniel

Britania maior, Britania minor

roč. 17, č. 2 (2006), s. 139–140


Samek, Daniel

Fifty years a-growing neboli Padesát let se roste: česko-irské kulturní styky v první polovině 20. století

roč. 19, č. 3 (2008), s. 124–141


Samek, Daniel

Hlídání dokonalého zajíká

roč. 13, č. 2 (2002), s. 8–9


Samek, Daniel

Hostina u zeleného stolu (Posvátné aspekty staroirského hodování)

roč. 14, č. 3 (2003), s. 102–125


Samek, Daniel

Jazyk stále jiný – staré Irsko

roč. 13, č. 2 (2002), s. 59–85


Samek, Daniel

Láska v nepřítomnosti

roč. 17, č. 4 (2006), s. 185–196


Samek, Daniel

Látka prochází žaludkem

roč. 14, č. 3 (2003), s. 7–8


Samek, Daniel

Ogam – staroirské rozhraní jazyka a písma

roč. 15, č. 3 (2004), s. 160–176


Samek, Daniel

Ostýchavé souběžnosti

roč. 17, č. 2 (2006), s. 163–172


Samek, Daniel

Praga Dublinensis et Dublinium Pragense

roč. 19, č. 3 (2008), s. 123


Samek, Daniel

Putování za svatým Grálem

recenze na: Putování za Svatým Grálem

roč. 18, č. 3 (2007), s. 186–189


Samek, Daniel

Staroirská čtyřverší

roč. 12, č. 3–4 (2001), s. 25–36


Samek, Daniel

Strom jako bytost, strom jako záštita světa

roč. 16, č. 4 (2005), s. 155–167


Samek, Daniel

Tady se žije příliš vážně a krutě…

roč. 17, č. 2 (2006), s. 203–213


Samek, Daniel

Tradiční gaelské básnictví

roč. 12, č. 3–4 (2001), s. 7–23


Samek, Daniel

Zlé oko v Irsku i jinde

roč. 12, č. 2 (2001), s. 43–50


Samek, Daniel

Žebrácký symbolický těsnopis

roč. 15, č. 3 (2004), s. 187–191


Sarkadi, Imre

Zedník Klement – Příběhy

přeložila Ana Okrouhlá

roč. 5, č. 3 (1994), s. 106–108


Sedláček, Lukáš

„Nemusíš zvedat zrak“ 

roč. 30, č. 4 (2019), s. 67–71


Seemann, Heintrich

Setkávání v babylonském lese

přeložil Dalibor Dobiáš

předmět: Jiří Gruša

roč. 23, č. 3 (2012), s. 194–203


Seferis, Jiorgos

Báje

obsahuje: Na zvěst – Probudil jsem se – Nepoznali jsme je – Notos – Kampak tíhnou naše duše – Láhev na moři – Hydra – Tři rudí holubi – Astynax – Mrzí mě – Vítr – My, kdo se vydali – Ještě chvíli – Zde končí díla moře

přeložil Miloš Tomasco

roč. 20, č. 4 (2009), s. 105–113


Seferis, Jorgos

Inkoustu ubylo, přibývá moře

obsahuje: Nálada jednoho dne – Stařec

přeložil Miloš Tomasco

roč. 18, č. 1 (2007), s. 93–99


Seferis, Jorgos

Kichli

přeložil Miloš Tomasco

roč. 7, č. 1 (1996), s. 138–146


Seisenbacher, Maria

„Vprostřed lesa vně stromoví“

přeložil Pavel Novotný

roč. 25, č. 2 (2014), s. 97–101


Sekotová, Jaromíra

Dopis redakci

roč. 3, č. 3 (1992), str. 136–137


Sekotová, Jaromíra

Mělčiny – Úlomky času – Noční vidiny 

roč. 2, č. 3 (1991), s. 220–221


Selepko, Ladislav

Zpěv

roč. 28, č. 3 (2017), s. 125–129


Seliškar, Boštjan

Sonet

přeložil František Benhart

roč. 8, č. 1 (1997), s. 199


Selucký, Oldřich

Projekt étosu světa (Nad poslední knihou Hanse Künga)

recenze na: Hans Küng, Projekt Weltethos

roč. 3, č. 5 (1992), s. 132–137


Semadeniová, Leta

Básně z kuchyně

obsahuje: Solitude – Dědeček krmí kavky – Óda pastýře na jeho kozu – Venkovský řezník – Dětství – Dům mého otce má zlaté dveře – Soused na lodi – Ostouzení – Báseň z kuchyně – Scény u Amazonky – Monolog pro sovu Anastázii – Psaní básní

přeložila Michaela Jacobsenová

roč. 21, č. 1 (2010), s. 133–142


Semín, Michal

A já zase vím o feminismu svoje

roč. 3, č. 4 (1992), s. 51–53


Semínová, Zuzana

Počátky časopisu Světová literatura a angloameričtí autoři

roč. 14, č. 1–2 (2003), s. 73–86


Serke, Jürgen

O šťastném bezdomovectví Jiřího Gruši na obou stranách hranice

přeložil Václav Gruša

roč. 23, č. 3 (2012), s. 159–169


Sezima, Karel

O Josefu K. Šlejharovi

roč. 29, č. 2 (2018), s. 143–153


Sezima, Karel

S Janem Opolským

roč. 30, č. 4 (2019), s. 162–170


Sgallová, Květa

Tvarohový moučník a vánoční (v)odvárka

předmět: Felix Vodička

roč. 28, č. 4 (2017), s. 192


Shahar, Shulamith

Vývojové fáze dětství

přeložil Martin Nodl

roč. 7, č. 4 (1996), s. 31 30–38


Shanfeldová, Yveta

Člun odráží od ledna

obsahuje: Sítnice pravého oka – Připomínka

roč. 21, č. 2 (2010), s. 84–88


Shanfeldová, Yveta

Dopis z Pennsylvánie

roč. 21, č. 2 (2010), s. 198–200


Shanfeldová, Yveta

Kéž by mi zas řezali tu nohu

roč. 19, č. 1 (2008), s. 80–83


Shanfeldová, Yveta

Mít tak v těle ticho

roč. 26, č. 2 (2015), s. 73–78


Shanfeldová, Yveta

Nahmatávání dna

roč. 22, č. 1 (2011), s. 109–111


Shanfeldová, Yveta

New Jersey

roč. 14, č. 1–2 (2003), s. 303–308


Shanfeldová, Yveta

Poslouchám lavinu ticha

roč. 25, č. 1 (2014), s. 108–112


Sharratt, Bernard

Umět číst mezi škrty

předmět: T. S. Eliot

přeložil Martin Pokorný

roč. 27, č. 1 (2016), s. 189–192


Shen, Congwen

Sedm divochů a poslední vítání jara

přeložil Dušan Andrš

roč. 24, č. 1 (2013), s. 185–196


Scheerbart, Paul

A chtěl jsem malovat

přeložila Wanda Heinrichová

roč. 26, č. 3 (2015), s. 82–87


Schejbal, Jan

Město Písek v Barcelonských příbězích

předmět: Carles Soldevila

roč. 19, č. 3 (2008), s. 82–86


Scheler, Max

K rehabilitaci ctnosti

roč. 3, č. 2 (1992), s. 55–62


Schilla, František

Kontrola odborníky? Kéž by!

reakce na: Marná překladu snaha, Souvislosti 1/2007

roč. 18, č. 2 (2007), s. 262–263


Schilla, František

Kontrola odborníky? Kéž by!

reakce na: Marná překladu snaha, Souvislosti 1/2007

roč. 18, č. 2 (2007), s. 262–263


Schillebeeckx, Edward

Etika účasti a oběti

přeložil Břetislav Horyna

roč. 3, č. 3 (1992), s. 38–45


Schimmelová, Annemarie

Obraz ženy v islámské mystice

přeložil Pavel Zach

roč. 8, č. 3–4 (1997), s. 139–146


Schindel, Robert

Lok za lokem pít šťovíkovité víno

přeložila Nikola Mizerová

obsahuje: Sám sobě cizí – Traktát o člověku z proužků (Pour Hölderlin IX) – Malý pokus: Varhany smrti – V temné noci – Milná píseň 18 (Čarovná noc) – V přírodě – Beztouha 11 – Jen z hovězího žiju (Nokturno)

roč. 21, č. 3 (2010), s. 64–70


Schindler, David L.

Smrt moderního rozumu a vzkříšení Božího slova v akademickém světě

přeložila Anna Grušová

roč. 3, č. 2 (1992), s. 35–45


Schindler, Franz

František Čeřovský, otec boje za dekriminalizaci homosexuálů v Československu

roč. 14, č. 4 (2003), s. 70–79


Schlichting, Hans Burkhard

Rozhlasová hra na křižovatce (Osobní pohled a obecné tendence)

přeložila Olga Bártová

roč. 20, č. 1 (2009), s. 111–114


Schmidt-Dengler, Wendelin

Jedenáct tezí k dílu Thomase Bernharda

přeložil Tomáš Dimter

roč. 13, č. 3–4 (2002), s. 167–171


Schmidt-Dengler, Wendelin

Patos nehybnosti

přeložil Tomáš Dimter

roč. 14, č. 1–2 (2003), s. 180–188


Schmied, Wieland

Věčnost v přítomnosti

přeložila Alena Bláhová

roč. 3, č. 2 (1992), s. 117–133


Schneedorfer, Ivan

Bleskurychlé básně

roč. 17, č. 4 (2006), s. 135–138


Schneedorfer, Ivan

Z nových básní

obsahuje: Soliloquy – Solitude 

roč. 29, č. 3–4 (2018), s. 106–112


Schneider, Robert

Bratr spánku

přeložil Evžen Turnovský

roč. 11, č. 2 (2000), s. 62–80


Schopenhauer, Arthur

O barvách (Z korespondence mezi Schopenhauerem a Goethem)

přeložil Martin Pokorný

roč. 25, č. 2 (2014), s. 16–22


Schreiegg, Anton

Váhavost

přeložil Jan Mareš

roč. 16, č. 2 (2005), s. 145


Schröer, Gregor

Úvahy o tvorbě Roberta Schindela

přeložila Nikola Mizerová

roč. 21, č. 3 (2010), s. 71–77


Schülerová, Else Lasker

Můj jediný bratře

přeložila Alena Bláhová

roč. 9, č. 1 (1998), s. 5


Schülerová, Else Lasker

Můj milý modrý jezdče (Z dopisů Else Lasker-Schülerové Franzi Marcovi)

přeložila Alena Bláhová

roč. 9, č. 1 (1998), s. 101–107


Schwabiková, Anna

3 x Babbit

předmět: Josef Škvorecký, Miloslav Houska, Jiří Hanuš

roč. 9, č. 2 (1998), s. 95–102


Schwarzenberg, Karel František

Cesta předoasijské říšské myšlenky

roč. 15, č. 4 (2004), s. 150–154


Schwarzenberg, Karel František

Dějiny domu schwarzenberského

roč. 15, č. 4 (2004), s. 169–178


Schwarzenberg, Karel František

Koruna česká

roč. 15, č. 4 (2004), s. 155–161


Schwarzenberg, Karel František

Pravicové postavy

roč. 15, č. 4 (2004), s. 142–149


Schwarzenberg, Karel VI. [podepsáno Jindřich Středa]

Na nápěv „Auld lang syne“

roč. 15, č. 4 (2004), s. 181–182


Schwarzenberg, Karel VI. [podepsáno K. S.]

Otázka izraelských výbojů

roč. 15, č. 4 (2004), s. 179–180


Schwarzenberg, Karel VI. [podepsáno Jindřich Středa]

Třikrát o českém státu a střední Evropě 

Zahrnuje stati: Boleslav II., nebo Wilson? – K dějinám střední Evropy – Památka svatého Štěpána

roč. 15, č. 4 (2004), s. 162–168


Silan, Janko

Óda na vežu

roč. 3, č. 6 (1992), s. 80–82


Simic, Charles

Proti všemu, co se na nás blíží

přeložila Yveta Shanfeldová

roč. 28, č. 2 (2017), s. 67–73


Singer, Michal

Texty první pomoci

obsahuje: V zimní skrýši – Nálepka na lahvi od Tonicu… – Emoce – Povinnost… – Držím se štětce jak šílenec – Rádio… Odpadlík – Hrozně špatný… – Neprodal jsem obraz! – Při usínání

roč. 9, č. 1 (1998), s. 285–290


Singleton, Charles S.

Poezie, teologie, alegorie

předmět: Dante

přeložil Martin Pokorný

roč. 21, č. 4 (2010), s. 195–203


Sirokai, Mátyás

„Naším vesmírným korábem je jazyk“

přeložil Robert Svoboda

roč. 30, č. 3 (2019), s. 78–84


Skalický, Karel

Křesťanství a evropská civilizace

roč. 2, č. 3 (1991), s. 9–33


Sklenář, Filip

Apokryfy

roč. 25, č. 4 (2014), s. 167–173


Sklenář, Filip

Básně

roč. 25, č. 4 (2014), s. 154–166


Sklenář, Filip

Slepá ulička vlastní tváře

roč. 25, č. 4 (2014), s. 151–153


Sklenář, Filip

„Ahoj, Jonáši, a dobrou noc“ (Dopisy Filipa Sklenáře Jonáši Hájkovi)

roč. 25, č. 4 (2014), s. 174–179


Skácel, Jan

Báseň

roč. 1, č. 2 (1990), s. 5


***

Skořápka světla (Tahitský mýtus o stvoření světa)

přeložil Vladimír Binar

roč. 26, č. 1 (2015), s. 93–96


Sládek, Josef Václav

Starý brachu! (Jaroslavu Vrchlickému)

roč. 8, č. 2 (1997), s. 83


Sládek, Josef Václav

Těžká slza z Boží řasy

roč. 4, č. 4–5 (1993), s. 167–173


Sládek, Josef Václav

V náručí boží – Z propasti noci

roč. 1, č. 4 (1990), s. 2


Sládek, Miloš

Adamův les

roč. 25, č. 4 (2014), s. 44–60


Sládek, Miloš

„Když jste štěkati, lid napomínati měli, neštěkali jste“

rozhovor připravil Martin Bedřich

roč. 15, č. 4 (2004), s. 48–58


Sládek, Miloš – Kopová, Anna

To krví mou pečetím aneb Koniášovo kázání na 21. neděli po Svatém Duchu

roč. 29, č. 2 (2018), s. 73–77


Slavík, Ivan

Dopis o překládání

roč. 9, č. 2 (1998), s. 30–33


Slavík, Ivan

František Daniel Merth a Strašín

roč. 6, č. 3 (1995), s. 145–146


Slavík, Ivan

Hory roků (Deník 5.–10. srpna 1971)

roč. 5, č. 4 (1994), s. 112–117


Slavík, Ivan

Imaginární interview (Ivan Slavík odpovídá na šestatřicet otázek M. Prousta)

roč. 1, č. 3 (1990), s. 101–106


Slavík, Ivan

Ladislav Dvořák

roč. 3, č. 3 (1992), s. 7–8


Slavík, Ivan

Můj regionalismus

roč. 7, č. 2–3 (1996), s. 60–63


Slavík, Ivan

Pastýř

roč. 1, č. 3 (1990), s. 98–101


Slavík, Ivan

Sám v domě pod lesem

roč. 5, č. 4 (1994), s. 118


Slavík, Ivan

Setkání s Claudelem

roč. 2, č. 1 (1991), s. 94–95


Slavík, Ivan

Sigismund Bouška (50 let od jeho smrti)

roč. 3, č. 6 (1992), s. 75–79


Slavík, Ivan

Stanovisko křesťanského humanismu

roč. 1, č. 3 (1990), s. 96–98


Slavík, Ivan

Staročeská lyrika

roč. 2, č. 3 (1991), s. 114–123


Slavík, Ivan

Vítr se prosmykuje… – Bez štítu…

roč. 1, č. 3 (1990), s. 5


Slíva, Vít

Osmnáct, osm…

roč. 28, č. 3 (2017), s. 112–116


Slomek, Jaromír

Od Cyrila a Metoděje po J. M. Tomeše

recenze na: Vladimír Forst (ed.). Lexikon české literatury I–IV

roč. 19, č. 4 (2008), s. 252–256


Slovák, Jan

Básně v próze

Trojice I. – Ten den pršelo… – Šel jsem po ulici… – Trojice II. – Hovořící oblak… – Abrahám vyskočil… 

roč. 4, č. 4–5 (1993), s. 201–202


Slovák, Jan

Krajina vyrůstá před očima… – V zatáčce před Popovem… – Poselství Eliášovo… – Tvar pole dávno nalomený… – Půlkruh světla… – Ikony

roč. 7, č. 1 (1996), s. 147–151


Slovák, Jan

Světlo zanechal nedotčené

roč. 29, č. 2 (2018), s. 63–65


Slovák, Jan

Tři cykly

obsahuje: Cirkulář z kláštera svaté Kateřiny – Podzim 1996 – Ruka drží tmoucí větévku… 

roč. 9, č. 1 (1998), s. 275–277


Slovák, Jan

Večer. Svítí lampa…

roč. 7, č. 2–3 (1996), s. 67–68


Słowik, Olga

Nemáme si co říct

roč. 30, č. 2 (2019), s. 57–60


Smil, Bohuslav

Až Čína procitne (Obavy a naděje jednoho katolického sinofila)

roč. 10, č. 1 (1999), s. 45–72


Smith, Michael

Návštěva ve vesnici – Spánek ve městě – Zápisy

přeložil Štěpán Nosek

roč. 8, č. 3–4 (1997), s. 305–307


Smith, Michael – Deane, Seamus

Kořeny a vývraty

přeložil Štěpán Nosek

roč. 8, č. 3–4 (1997), s. 305–311


Smola, Judith

Malá noční exekuce 

roč. 28, č. 1 (2017), s. 94–96


Snížek, Luboš

Tři, možná čtyři kroky Shermana Alexieho k opuštění rezervace

roč. 21, č. 2 (2010), s. 136–144


Snow, C. P.

Laskavý velekněz

roč. 30, č. 3 (2019), s. 110–111


Sobolewská Anna

Kabalista z Čarnohory (Židovská tematika v díle Stanisława Vincenze)

přeložil Josef Mlejnek

roč. 2, č. 4 (1991), s. 176–181


Soelleová, Dorothee

Fantazie a poslušnost

přeložil Jan Spousta

roč. 5, č. 4 (1994), s. 43–49


Sokol, Jan

Děravý vor E. Drewermanna

reakce na: E. Drewermann, Vor zanech na břehu, Souvislosti 2/1993 

roč. 4, č. 4–5 (1993), s. 237–238


Sokolov, Saša

Škola pro hlupáky

přeložil Jakub Šedivý

roč. 16, č. 1 (2005), s. 85–91


Sokolová, Františka

Puškin a Ťutčev děkabristům – k demokratické revoluci v Rusku

roč. 3, č. 2 (1992), s. 79–81


Sokolová, Věra

„Moje tělo je ona“ (Apriles 2003 a politika ženského/lesbického těla)

roč. 14, č. 4 (2003), s. 80–94


Soldová, Tatjana

Vincentovi

přeložil František Benhart

roč. 8, č. 1 (1997), s. 199


Solotruk, Martin

Tep – Ročné obdobia sú nevyspytateľné – Všímajme si iba zvláštne znamenia

roč. 17, č. 3 (2006), s. 208, 209–211, 212


Solženicyn, Alexandr

Rudé kolo

přeložil Martin C. Putna

roč. 2, č. 3 (1991), s. 155–170


Somolayová, Ľubica

Obrysy k vykrojenej dužine

roč. 17, č. 3 (2006), s. 190–196


Sonkin, François

Kapitoly o otcovské lásce

přeložila Vlasta Dufková

roč. 15, č. 4 (2004), s. 89–100


Sontagová, Susan

O stylu

přeložil Martin Pokorný

roč. 15, č. 3 (2004), s. 4–19


Sośnicki, Dariusz

Fólie ve větru

přeložil Jiří Červenka

roč. 22, č. 2 (2011), s. 142–146


Soukup, Daniel

„Čekali jsme, že budem žít v jiných životech?“ 

roč. 30, č. 2 (2019), s. 5–9


Soukup, Daniel

Silva rerum

roč. 17, č. 1 (2006), s. 92–93


Soukup, Daniel

Wallace Stevens a český překladatel

roč. 16, č. 4 (2005), s. 210–214


Soupault, Philippe

Westwego

přeložil Petr Král

roč. 24, č. 2 (2013), s. 128–135


Sousedík, Stanislav

Učení o eucharistii v díle M. Jana Husa

reakce na: Martin Nodl, Nový pohled na Husovo učení o eucharistii, Souvislosti 1/1999

roč. 10, č. 2 (1999), s. 209–213


Sovová, Jana

Básně a překlady

(obsahuje překlady básní od autorů: Giuseppe Conte, Cesare Viviani, Alda Merini)

roč. 28, č. 3 (2017), s. 117–124


Sovová, Jana

Dopis z Udine

roč. 28, č. 4 (2017), s. 240–243


Sovová-Dziewiecká, Ilona

Lidový apokryf a dějinná kataklysmata

roč. 6, č. 1 (1995), s. 95–102


Soyinka, Wole

Jako západoafrická sépie

přeložil Jan Škrob

roč. 28, č. 2 (2017), s. 179–182


Sozanský, Jiří

Starý Most

roč. 20, č. 2 (2009), s. 154–157


Sozanský, Jiří

Studentům AVU

roč. 20, č. 2 (2009), s. 204–206


Sozanský, Jiří

Vrať se do hrobu, Foltýne

roč. 20, č. 2 (2009), s. 201


Sozanský, Jiří

Vážený pane profesore (Dopis Jiřího Sozanského Jiřímu Kotalíkovi)

roč. 20, č. 2 (2009), s. 163–166


Sozanský, Jiří

„S Palachovým činem se normálně existovat nedá“

rozhovor připravil Petr Boháč

roč. 20, č. 2 (2009), s. 138–153


Spengler, Oswald

Apollinská a faustovská

přeložil Martin C. Putna

roč. 5, č. 4 (1994), s. 101–103


Spengler, Oswald

Soumrak Západu

přeložil Zdeněk Opava

roč. 5, č. 1 (1994), s. 91–102


Spěváček, Jan

Disticha

roč. 27, č. 4 (2016), s. 74–78


Spinola, Karel

Tři listy z Japonska

připravil Martin Valášek

roč. 10, č. 1 (1999), s. 107–114


Spitzer, Leo

Fraška v Pekle

předmět: Dante

přeložil Martin Pokorný

roč. 21, č. 4 (2010), s. 182–186


Spousta, Jan

Apokryfy: Přehledně o nepřehledném

roč. 6, č. 1 (1995), s. 3–10


Spousta, Jan

KEC: O čem hovoří?

roč. 3, č. 5 (1992), s. 143–144


Spousta, Jan

Na jednou iniciací: dobrodružství Lobsanga Rampy

recenze na: Lobsang Rampa, Třetí oko

roč. 5, č. 3 (1994), s. 147–150


Spousta, Jan

O voru a vzdoru

roč. 5, č. 1 (1994), s. 170–171


Spousta, Jan

Proti posvátné nudě: teologie příběhu

roč. 5, č. 3 (1994), s. 80–92


Spousta, Jan

Spamy a scamy

roč. 16, č. 2 (2005), s. 242–246


Spurný, Matěj

Naše otázka

roč. 16, č. 3 (2005), s. 86–99


Srbová, Jitka N.

A není na tom nic racionálního (Stručná úvaha o Miroslavu Holubovi)

roč. 28, č. 4 (2017), s. 152–156


Stančáková, Alžběta

Dopis z Bordeaux

roč. 27, č. 1 (2016), s. 244–247


Stančáková, Alžběta

Gramofon

roč. 27, č. 1 (2016), s. 135–143


Stančáková, Alžběta

Ménage à trois

recenze na: Chris Kraus, I Love Dick

roč. 29, č. 3–4 (2018), s. 226–229


Staněk, Vojtěch

Stará

roč. 23, č. 2 (2012), s. 98–106


Stapledon, Olaf

Poslední a první lidé

přeložila Zuzana Semínová

roč. 8, č. 3–4 (1997), s. 93–100


Starý, Jiří

Co se přihází na hostinách (K podobě společného stolování na starém Severu)

roč. 14, č. 3 (2003), s. 84–101


Starý, Jiří

Příběh, který poctivě začal…

roč. 17, č. 4 (2006), s. 202–209


Starý, Jiří

Příběh, který poctivě začal… (Tristan a Isolda na starém Severu)

roč. 17, č. 4 (2006), s. 202–209


Starý, Jiří

Runové písmo

roč. 15, č. 3 (2004), s. 138–154


Starý, Jiří

Stromy a lidé

roč. 16, č. 4 (2005), s. 168–182


Starý, Jiří

Umění opisu

roč. 13, č. 2 (2002), s. 19–57


Stasiuk, Andrzej

Zdi Hebronu

přeložil Jan Linka

roč. 9, č. 3–4 (1998), s. 129–134


Stašková Alice

O klasikovi, který ne a ne umřít

předmět: Ernst Jünger

roč. 5, č. 4 (1994), s. 107–111


Steele, Timothy

Prozódie pro básníky 21. století

přeložil Daniel Soukup

roč. 27, č. 3 (2016), s. 107–112


Steele, Timothy

Ten nejlepší prostředek k sebevyjádření

přeložil Tomáš Fürstenzeller

roč. 27, č. 3 (2016), s. 89–93


Stehlíková, Eva

Hisperica famina

roč. 4, č. 4–5 (1993), s. 114–115


Stehlíková, Eva

„Obdivovala jsem jeho knihovnu s plechovými regály“

předmět: Felix Vodička

roč. 28, č. 4 (2017), s. 193


Stehlíková, Eva

Proč bych měl tančit?

roč. 7, č. 1 (1996), s. 6–11


Steigleder, Klaus

Opus Dei (Pohled zevnitř) – Před zrcadlem za zrcadlem

přeložil Petr Babka

roč. 11, č. 1 (2000), s. 221–226


Stempowski, Jerzy

Ve středním Podněstří

přeložil Jan Linka

roč. 17, č. 4 (2006), s. 244–258


Stempowski, Jerzy

Zplnomocnění recenzenta

přeložil Jiří Zatloukal

roč. 17, č. 4 (2006), s. 259–270


Stevens, Wallace

Divoké kachny, lidé a dálky

přeložil Daniel Soukup

roč. 30, č. 2 (2019), s. 3


Stevens, Wallace

„Dnes ráno sníh“

přeložil Daniel Soukup

roč. 16, č. 4 (2005), s. 215–223


Stevens, Wallace

Esthètique du Mal

přeložila Barbora Matoušková

roč. 19, č. 3 (2008), s. 95–105


Stevens, Wallace

Imaginace jakožto hodnota

přeložil Daniel Soukup

roč. 16, č. 4 (2005), s. 224–236


Stevens, Wallace

„Když básník vykročí ze své jeskyně…“

přeložil Daniel Soukup

roč. 16, č. 4 (2005), s. 237–238


Stevens, Wallace

O vztazích mezi poezií a malířstvím

přeložil Petr Onufer

roč. 16, č. 2 (2005), s. 208–216


Stevens, Wallace

Podoba na konci jeskyně

přeložil Daniel Soukup

roč. 16, č. 4 (2005), s. 195–209


Stevens, Wallace

Třináct pohledů na kosa a jiné básně

přeložil Daniel Soukup

roč. 16, č. 2 (2005), s. 194–202


Stevens, Wallace

Z Adagií

přeložil Štěpán Nosek

roč. 16, č. 2 (2005), s. 217–218


Stevens, Wallace

Z deníku 1898–1906

přeložil Daniel Soukup

roč. 16, č. 2 (2005), s. 203–207


Stey, Dominik Antonín

Lilium convallium

připravil Jan 

roč. 6, č. 3 (1995), s. 155–157


Stich, Alexandr

Česko-slovinské „slavíčkovské sonáty“

předmět: Jakob Petelin-Gallus; Jan Kořínek

roč. 8, č. 1 (1997), s. 87–96


Stich, Alexandr

Dva máchovské fragmenty (Pomsta, Lebka)

roč. 13, č. 4 (2003), s. 202–209


Stich, Alexandr

Děkuji mnohokrát, že jste mě vyslechli

roč. 14, č. 1–2 (2003), s. 62–66


Stich, Alexandr

Havlíček a historická tradice

roč. 11, č. 3–4 (2000), s. 116–120


Stich, Alexandr

Kupido, incest, pomsta (Něco o Šimonovi Lomnickém z Budče)

roč. 12, č. 1 (2001), s. 111–123


Stich, Alexandr

Milý kolego Martine…

roč. 14, č. 1–2 (2003), s. 67–70


Stich, Alexandr

Rozhovor s Alexandrem Stichem o Slovanech a Slávě jich, o Slovinsku a Slovensku a slavistice především

rozhovor připravil Martin C. Putna

roč. 6, č. 2 (1995), s. 6–17


Stich, Alexandr

Tajemné slovinsko-české setkání

předmět: K. H. Mácha; France Prešeren

roč. 8, č. 1 (1997), s. 97–104


Stifter, Adalbert

Z korespondence

přeložil Václav Petrbok

roč. 8, č. 2 (1997), s. 99–101


Stöhr, Martin Josef

Spáč

roč. 7, č. 2–3 (1996), s. 71


Stöhr, Martin Josef

Teď noci

roč. 4, č. 4–5 (1993), s. 209–210


Ston, Mansuet

Kdo byl Mansuet Ston?

předmět: koláž textů a ohlasů

roč. 2, č. 1 (1991), s. 165–168


Ston, Mansvet

Hlaváčkův názor na utrpení

roč. 5, č. 2 (1994), s. 3–5


Stonier, J. M.

Leviathan

předmět: James Joyce

přeložil Martin Pokorný

roč. 23, č. 1 (2012), s. 7–9


Strachotová, Alžběta

Smazat hranice (české otisky v díle Clary Janésové)

roč. 25, č. 4 (2014), s. 194–204


Straka, Josef

Dopis z Berlína

roč. 21, č. 2 (2010), s. 200–203


Strand, Mark

Držet věci v celku

přeložil Pavel Bakič

roč. 26, č. 1 (2015), s. 125–133


Strand, Mark

Pomník

přeložil Pavel Bakič

roč. 28, č. 2 (2017), s. 118–137


Stritzko, Otto

Vladimíru Vokolkovi xedumdesátinám

roč. 5, č. 2 (1994), s. 112–113


Strnad, Matěj

Dopis z Amsterodamu

roč. 23, č. 3 (2012), s. 276–278


Strnad, Matěj

Dvakrát o vizuální antropologii

recenze na: Tomáš Petráň, Ecce homo; David Čeněk – Tereza Porybná, Vizuální antropologie

roč. 22, č. 3 (2011), s. 202–206


Strnad, Matěj

Helge

recenze na: Petr Bilík, Ladislav Helge – cesta za občanským filmem

roč. 23, č. 2 (2012), s. 247–249


Strnad, Matěj

Superkurátor

recenze na: Hans Ulrich Obrist, Stručná historie kurátorství

roč. 23, č. 3 (2012), s. 291–293


Strniša, Gregor

Kvetoucí meče

obsahuje: Pták – Lenořina píseň – Mramor – Orfeova píseň –

přeložil František Benhart

roč. 8, č. 1 (1997), s. 191–193


Stromšík, Jiří

Poznámky k novějším překladům Fausta

roč. 9, č. 2 (1998), s. 52–58


***

Studentská píseň proti kardinálu Harrachovi

roč. 13, č. 3–4 (2002), s. 47–51


Suchánek, Vladimír

„Kameny mají duši“

rozhovor verl Vít Pokorný

roč. 29, č. 3–4 (2018), s. 75–93


Suchý, Jiří

Blázen a dítě

roč. 7, č. 4 (1996), s. 5


Suchý, Josef

Setkání ve Strašíně

předmět: F. D. Merth

roč. 6, č. 3 (1995), s. 146–148


Suda, Kristián

Kontext vzpomínky, vzpomínka kontextu

předmět: Felix Vodička

roč. 28, č. 4 (2017), s. 194–195


Sudbrack, Joseph

Křesťan zítřka bude mystik

přeložil Zdeněk Opava

roč. 5, č. 3 (1994), s. 15–24


Susa, Zdeněk

Rozhovor se Zdeňkem Susou, synodním kurátorem Českobratrské církve evangelické

rozhovor připravil Jiří Zajíc

roč. 8, č. 1 (1997), s. 270–271


***

Svátost sbratření (Molitva na bratotvorenije – Euché eis adelfopoiésin)

roč. 13, č. 4 (2003), s. 18–19 

přeložil Martin C. Putna


Svatošová, Marie

Bude ze mě stařena, nebo stařenka?

roč. 8, č. 2 (1997), s. 49–52


***

Svatý Josef v Nazaretě

roč. 6, č. 3 (1995), s. 2


Světlík, Martin

Číst Muldoona

roč. 29, č. 1 (2018), s. 6–9


Svoboda, Karel Otokar

Mé styky se spisovatelem J. K. Šlejharem

roč. 29, č. 2 (2018), s. 160–164


Svoboda, Luboš

Open space office

roč. 21, č. 4 (2010), s. 87–89


Svoboda, Robert

Praha 1, Rytířská ulice (Vzpomínka)

roč. 30, č. 3 (2019), s. 85–86


Svobodová, Marie

Co je to za zvláštní čas, ve kterém žijeme? aneb Mariina poselství

roč. 5, č. 1 (1994), s. 125–129


Svobodová, Nina

Světelný mrak

roč. 3, č. 4 (1992), s. 2–3


Svobodová, Petra

Pohled do třinácté komnaty Bettelheimovým sklíčkem

recenze na: Bruno Bettelheim, Za tajemstvím pohádek

roč. 11, č. 3–4 (2000), s. 291–296


Svobodová, Petra

Troška štěstí na neděli odpoledne

roč. 12, č. 3–4 (2001), s. 107–111


Svobodová, Petra

V dálce se mihly labutě

recenze na: Vladimir Jakovlevič Propp, Morfologie pohádky a jiné studie

roč. 10, č. 3–4 (1999), s. 290–294


Svobodová, Petra

Z černého lesa na křišťálovou horu

roč. 12, č. 3–4 (2001), s. 85–98


Svozil, Břetislav

Kampak se asi všichni stěhujou

roč. 19, č. 1 (2008), s. 87–92


Svozil, Břetislav

Sibiř

roč. 15, č. 4 (2004), s. 104–107


Świetlicki, Marcin

Schizma

obsahuje: První změna – Univerzity – Řím – V červnu 1986 – Gulliverova země – Kalná voda – Způsob života – Bodnutí – 24. prosince – M – černé pondělí – M – v srpnu – Píseň zemřelého

přeložil Jiří Červenka

roč. 21, č. 1 (2010), s. 201–208


Swieżawski, Stefan

Křesťanství – filozofie – kontemplace (Rozhovor Karola Tarnowského a Henryka Wożniakowského s profesorem Stefanem Swieżawskim)

přeložil Josef Hradec

roč. 1, č. 2 (1990), s. 9–24


Swieżawski, Stefan

Otázka osvobození člověka v myšlení pozdního středověku

přeložil Josef Mlejnek

roč. 2, č. 3 (1991), s. 71–82


Sýkora, Michal

Ad Alena Dvořáková, Ztracená Austenová (Česká recepce Austenové v letech 1900–2012), Souvislosti 1/2013

[reakce]

roč. 24, č. 2 (2013), s. 259–261


Sýkora, Ondřej

Vymezování díry (Prostory Dvorského pseudoestetiky)

roč. 18, č. 2 (2007), s. 17–32


Sýkorová, Kateřina

„Ďáble, ďáble, kolikpak dáš za moji duši“

předmět: Jurij Odarčenko

roč. 16, č. 2 (2005), s. 73–77


Sýkorová, Kateřina

O básnících, múzách a diktatuře zla

recenze na: Ivana Ryčlová, Ruské dilema

roč. 17, č. 3 (2006), s. 256–258


Synecký, Jakub

Entwurff poesie historické

roč. 6, č. 1 (1995), s. XIV–XXVI přílohy


Synecký, Jakub

Ezra Pound. Fragment

roč. 15, č. 1 (2004), s. 147–154


Synecký, Jakub

Stěhovavá povaha Západu aneb Chvála spolií

roč. 17, č. 3 (2006), s. 44–48


Synecký, Jakub

Vergiliánská architektura a Byzancie

roč. 7, č. 1 (1996), s. 45–53


Synge, John Millington

Studna světců

přeložil Ondřej Pilný

roč. 12, č. 3–4 (2001), s. 37–43


Szabó, Borbála – Varró, Dániel

Lyříček a epička (Pohádková hra)

přeložil Robert Svoboda

roč. 25, č. 1 (2014), s. 184–193


Szökeová, Katalin

Sebereflexe ruské kultury (Kultura a subkultura v literatuře počátku dvacátého století)

předmět: Remizov; Rozanov; Bachtin

přeložili Marta a Petr Morvayovi

roč. 11, č. 3–4 (2000), s. 149–153


Szpuk Roman

XVII–XVIII 

roč. 3, č. 5 (1992), s. 113


Szpuk, Roman

Černý puntík

roč. 27, č. 4 (2016), s. 94–98


Szpuk, Roman

Luna, dóm a blesk (Z deníku lovce bouří)

roč. 23, č. 4 (2012), s. 85–91


Szpuk, Roman

Mraky myslí na hory

roč. 15, č. 2 (2004), s. 112–114


Szpuk, Roman

Zvláštní kód 78

roč. 25, č. 1 (2014), s. 67–74


Szymanowská, Lucie

Přivykání naději

předmět: Zsuzsa Takácsová

roč. 15, č. 3 (2004), s. 215–216


Szymanowská, Lucie

Sága, v níž hlavním hrdinou jsou dějiny (Nenaplněný čas Bronisława Wildsteina)

roč. 28, č. 4 (2017), s. 65–68


Szymanowská, Lucie

Sekvence němého anděla

předmět: Szilárd Borbély

roč. 16, č. 1 (2005), s. 182–185


Šagi, Zvonimir Bono

Charvátsko – stát katolický?

přeložil Dušan Karpatský

roč. 6, č. 4 (1995), s. 122–127


Šalamov, Varlam

Legenda o inženýru Kiprejevovi

přeložil Libor Dvořák

roč. 19, č. 3 (2008), s. 177–188


Šamková, Helena

Pamatuju si

přeložil Jan K. Červenka

roč. 7, č. 4 (1996), s. 151–154


Šarše, Vojtěch

Editorial (Téma: Négritude)

roč. 28, č. 2 (2017), s. 142–147


Ščepanovič, Branimir

Ten jiný čas

přeložila Lenka Blechová

roč. 8, č. 3–4 (1997), s. 253–269


Ščerbak, Jurij

Svět se neomezuje pouze na Ukrajinu

rozhovor

přeložila Rita Kindlerová

roč. 28, č. 3 (2017), s. 74–95


Šeng Kche-i

Kde se nekouří z komínů

přeložila Zuzana Li

roč. 28, č. 3 (2017), s. 240–261


Šestov, Lev

Apoteóza vykořeněnosti

přeložila Miluše Zadražilová

roč. 4, č. 4–5 (1993), s. 62–75


Ševeljov, Jurij

Moskva, Marosejka

přeložila Rita Kindlerová

roč. 26, č. 4 (2015), s. 18–24


Šiktanc, Karel

Dokonalý opozdilec

rozhovor připravil Petr Boháč

roč. 17, č. 3 (2006), s. 60–71


Šiktanc, Karel

Zkratka lesem náhle div ne zacházka

roč. 17, č. 1 (2006), s. 74–83


Šimeček, David

Příběh o Þorsteinu Bœjarmagnovi – výprava do Jiného světa

roč. 20, č. 4 (2009), s. 126–129


Šimek, Petr

Není pravda, že Bůh mlčí, když básníme

roč. 18, č. 2 (2007), s. 119–121


Šimová, Kateřina

K dějinám ruské meziválečné emigrace

recenze na: Lesley Chamberlainová, Parník filozofů

roč. 21, č. 4 (2010), s. 303–306


Šimová, Kateřina

Pandořina skříňka moderních polských dějin

recenze na: Štěpán Pellar, Hadí orli ve smrtelném obklíčení

roč. 22, č. 1 (2011), s. 247–249


Šindelka, Marek

Chyba

roč. 18, č. 3 (2007), s. 83–87


Šindelka, Marek

Jméno

roč. 21, č. 1 (2010), s. 148–151


Šindelka, Marek

V dlouhé době zimy

roč. 17, č. 4 (2006), s. 139–142


Širjajev, Boris

Věčné světlo ze Solovek

přeložila Jiřina Miklušáková

roč. 4, č. 3 (1993), s. 69–79


Šiškin, Michail

„Kniha je barikáda“

rozhovor připravila Linda Hartmannová

roč. 22, č. 4 (2011), s. 173–182


Šiškin, Michail

Listář

přeložila Linda Hartmannová

roč. 22, č. 4 (2011), s. 153–172


Škarpová, Marie

Česká barokní poezie mezi notovými linkami

recenze na: Ritornello, Čas jako hlas

roč. 16, č. 2 (2005), s. 240–242


Škrabánek, Petr

Slovanská slova v Plačkách nad Finneganem

roč. 13, č. 2 (2002), s. 99–105


Škrob, Jan

Čas rozhazovat kameny

roč. 27, č. 2 (2016), s. 115–119


Škrob, Jan

Nasadit silnej refrén (K refrénům v současné české poezii)

roč. 27, č. 2 (2016), s. 96–97


Škvorecký, Josef

Světovka

roč. 14, č. 1–2 (2003), s. 87–96


Šlajchrt, Viktor

Cesta na severozápad

roč. 16, č. 3 (2005), s. 174–181


Šlajchrt, Viktor

Dobrodružství zachráněné řeči 

recenze na: Čalo voďi – Sytá duše

roč. 19, č. 1 (2008), s. 35–40


Šlejhar, Josef K.

„Aspoň ta nejstrašnější tma mého života zašla a svítá“ (Dopis Josefa K. Šlejhara Josefu Svatopluku Macharovi)

roč. 29, č. 2 (2018), s. 154–159


Šlejhar, Josef Karel

Ze zápisníků

připravil Josef Hrdlička

roč. 10, č. 2 (1999), s. 131–147


Šlepikas, Alvydas

Jmenuji se Maryte

přeložila Věra Kociánová

roč. 30, č. 1 (2019), s. 58–66


[Šmejkal, Jaromír Václav]

E péléar éo ma Bro? – Kde domov můj?

roč. 17, č. 2 (2006), s. 226


Šmejkalová, Klára

Moje planoucí láska

roč. 26, č. 3 (2015), s. 96–100


Šolc, Bohuslav

Kým je pre mňa Ježiš Kristus

roč. 2, č. 4 (1991), s. 78–81


Šotolová, Johanka

Nad knihami Pavla Haka

roč. 23, č. 2 (2012), s. 204–208


Šourek, Petr

Gerald z Walesu – Dvorní odborník na Irsko a Wales

roč. 17, č. 2 (2006), s. 147–149


Šourek, Petr

Jak číst melancholické úvahy vytěsněného postmodernisty

recenze na: Tomáš Kulka, Umění a kýč

roč. 12, č. 2 (2001), s. 191–193


Šourek, Petr

Na hostině u Petronia & Comp.

roč. 13, č. 3 (2003), s. 45–51


Šourek, Petr

Osman Aga z Temešvaru a nová hranice mezi křížem a půlměsícem

roč. 13, č. 1 (2002), s. 248–251


Šourek, Petr

Ticho, čtu (si)!

roč. 15, č. 3 (2004), s. 126–137


Špaček, Viktor

Otázky do sebe

roč. 19, č. 3 (2008), s. 69–71


Špaček, Viktor

Zásuvka

roč. 29, č. 1 (2018), s. 103–108


Šprunk, Karel

Dokazovat Boží existenci

recenze na: Jiří Fuchs, Cesta k důkazu Boží existence

roč. 3, č. 1 (1992), s. 126–127


Šprunk, Karel

Průvodce světovými názory

recenze na: James W. Sire, Za novými světy

roč. 3, č. 2 (1992), s. 140–142


Šrámek, Fráňa

Starý muž myslí na zimu

roč. 8, č. 2 (1997), s. 87


Šrámek, Josef

V podmínkách pohraničí

roč. 16, č. 3 (2005), s. 159–173


Šrámek, Petr

Cesta do obrazu aneb Hejdův funebrál (řeč-esej o poezii Zbyňka Hejdy)

roč. 18, č. 1 (2007), s. 44–50


Šrámek, Petr

Kniha Sibyllina

recenze na: Jakub Synecký, Kniha Altdorferova

roč. 10, č. 1 (1999), s. 207–220


Šrámek, Petr

Laudatio na Jana Vladislava (Cena Toma Stopparda)

roč. 24, č. 2 (2013), s. 37–340


Šrámek, Petr

Laudatio na Patrika Ouředníka (Cena Toma Stopparda)

roč. 25, č. 2 (2014), s. 33–35


Šrámek, Petr

Laudatio na Petra Rezka (Cena Toma Stopparda)

roč. 21, č. 3 (2010), s. 33–36


Šrámek, Petr

Laudatio na Věru Linhartovou (Cena Toma Stopparda)

roč. 22, č. 2 (2011), s. 62–66


Šrámek, Petr

Nekrobiografický Halas

recenze na: Michal Bauer, Tíseň tmy

roč. 17, č. 4 (2006), s. 37–47


Šrámek, Petr

Několik poznámek (K edici textů Alberta Vyskočila)

recenze na: Albert Vyskočil, Kritikova cesta

roč. 10, č. 3–4 (1999), s. 204–211


Šrámek, Petr

Rozloučení s Františkem Černým

roč. 21, č. 3 (2010), s. 301–304


Šrámek, Petr

Sedmadvacet slovinských básníků

recenze na: Sedm slovinských básníků; Orfeus v dešti 

roč. 8, č. 1 (1997), s. 234–235


Šrámek, Petr

Vidění času Hilského Modernistů

recenze na: Martin Hilský, Modernisté

roč. 6, č. 2 (1995), s. 221–224


Šrámková, Barbora

Stránská skála

roč. 3, č. 4 (1992), s. 128


Šrámková, Jana

Při Martě

roč. 28, č. 2 (2017), s. 108–113


Šrámková, Jana

Zázemí

roč. 22, č. 2 (2011), s. 120–128


Štampach, Ivan O.

Apokalypsa podle současných sekt

roč. 5, č. 1 (1994), s. 130–133


Štampach, Ivan O.

Lexikon náboženských hnutí, sekt a duchovních společností

recenze na: F. R. Hrabal, Lexikon náboženských hnutí, sekt a duchovních společností

roč. 10, č. 1 (1999), s. 274–276


Štampach, Ivan O.

Matka Země, přátelský Vesmír a Nový věk

roč. 8, č. 3–4 (1997), s. 47–53


Štampach, Ivan O.

Mystika – mezi kánonem a apokryfem?

roč. 5, č. 3 (1994), s. 8–14


Štampach, Ivan O.

Nikdo nemá monopol na křesťanská témata

rozhovor připravil Jiří Zajíc

roč. 10, č. 3–4 (1999), s. 6–8


Štampach, Ivan O.

Postmoderna

roč. 3, č. 2 (1992), s. 7–16


Štampach, Ivan O.

Přehled současné literatury v češtině k tématu mystiky

roč. 5, č. 3 (1994), s. 124–133


Štampach, Ivan O.

Stanislav Grof – k osobě a přes ni

recenze na: Stanislav Grof, Dobrodružství sebeobjevování; Za hranice mozku

roč. 4, č. 2 (1993), s. 125–128


Šterbencová, Barbara

Mozaika lublaňských kaváren

přeložila Kateřina Kocevová

roč. 8, č. 1 (1997), s. 151–154


Šteyer, Matěj Václav

Na den svatých Crhy a Strachoty biskupův, patronův českých a moravských

roč. 7, č. 1 (1996), s. 5


Šťastná, Marie

Mezi prahem a prahem

roč. 19, č. 2 (2008), s. 91–93


Šťastná, Marie

Mosty a hroby

roč. 28, č. 4 (2017), s. 83–87


Štěpánek, Radek

Krajky Pagu

roč. 24, č. 2 (2013), s. 140–142


Štichauer, Pavel

Kritická recepce, nebo oslava klasika?

recenze na: Umberto Eco, Mysl a smysl

roč. 12, č. 1 (2001), s. 206–210


Štichauer, Pavel

(Za)žité metafory

recenze na: George Lakoff – Mark Johnson, Metafory, kterými žijeme

roč. 14, č. 3 (2003), s. 381–387


Štogr, Josef

Něco s tím musím

roč. 2, č. 2 (1991), s. 142–144


Štolba, Jan

Nezastavitelný den

roč. 18, č. 2 (2007), s. 82–90


Štolba, Jan

Pikola – Včela – Mohl jsem už tehdy… – Tma

roč. 3, č. 1 (1992), s. 101–110


Štolba, Jan

Z dopisu (k Zatáčkám Petra Krále)

roč. 21, č. 1 (2010), s. 121–124


Štolba, Jan

Midwood – Ve větru… – Montauk – Tiše padá… 

roč. 2, č. 2 (1991), s. 162–164


Štollová, Jitka

A tělo se stalo slovem: případ Richarda III.

roč. 24, č. 2 (2013), s. 31–36


Štollová, Jitka

Pokřivené stíny Richarda III.

předmět: William Shakespeare

roč. 23, č. 3 (2012), s. 32–43


Štorm, František

Co se dá ještě napsat o typografii?

roč. 10, č. 2 (1999), s. 49–53


Štroblová, Jana

Úzkost pro Marinu Cvetajevovou

roč. 3, č. 4 (1992), s. 111–112


Šubrt, Jaroslav

Rodové stopy Józefa Czapského v Čechách

roč. 19, č. 2 (2008), s. 159–162


Šulc, Jan

Setkání s Mojmírem Otrubou

roč. 17, č. 3 (2006), s. 148–150


Šulc, Jan

Slovo mezi slovy

recenze na: Jana Máchalová, Stín radosti

roč. 22, č. 2 (2011), s. 253–254


Šulc, Jan

Úvodem

předmět: Viola Fischerová

roč. 25, č. 3 (2014), s. 142–145


Šulc, Jan

Vzpomínka na Jaroslava Kabíčka

roč. 7, č. 1 (1996), s. 171–174


Šulcková, Martina

Dvě sestry Jáchyma Topola

roč. 10, č. 3–4 (1999), s. 212–220


Šulcková, Martina

Příručka prvního dotyku

recenze na: Slovník slovenských spisovatelů

roč. 12, č. 2 (2001), s. 199–202


Šulcková, Martina

Václav Pankovčín aneb Putování ze západu na východ a zpět

roč. 12, č. 1 (2001), s. 157–163


Šuman, Záviš

„Bez Tebe být je nebýt vůbec snad“ 

recenze na: Zbyňek Havlíček, Dopisy Evě – Eva Prusíková Dopisy Zbyňkovi

roč. 15, č. 2 (2004), s. 224–226


Šuman, Záviš

Démon teorie

recenze na: Antoine Compagnon, Démon teorie

roč. 21, č. 3 (2010), s. 297–300


Šuman, Záviš

Fénix, orel, labuť a zakletá Filoméla

recenze na: Jean de Sponde, O smrti

roč. 17, č. 2 (2006), s. 264–267


Šuman, Záviš

Igiturova katabáze

recenze na: Stéphane Mallarmé, Igitur čili Elbehnonovo šílenství

roč. 28, č. 4 (2017), s. 228–234


Šuman, Záviš

Paní de Lafayette ve světle galantní literatury

roč. 18, č. 1 (2007), s. 238–243


Šuman, Záviš

Skutečnost snu? Ding an sich nebo pro nás?

recenze na: Zbyněk Havlíček, Skutečnost snu

roč. 16, č. 4 (2005), s. 249–255


Šuman, Záviš

Triumphus amoris

recenze na: Albert Cohen, Milá Páně

roč. 18, č. 3 (2007), s. 183–186


[Šumavský, Josef Franta]

Kořalka (Příspěvek lexikografický)

roč. 13, č. 2 (2002), s. 125–126


Šuranská, Pavla

Pokoj změněný v zpověď

roč. 7, č. 4 (1996), s. 125–127


Šuvajevs, Igors

„Nejdůležitější je udržovat přátelství“

rozhovor připravili Pavel Štoll a Michal Škrabal

roč. 22, č. 1 (2011), s. 198–203


Švandová, Blanka

Vzpomínka na Violu

předmět: Viola Fischerová

roč. 25, č. 3 (2014), s. 146–148


Švarcová, Martina

Co oči nevidí (Oko v jazyce, kultuře a komunikaci)

roč. 12, č. 2 (2001), s. 23–36


Švarcová, Zdenka

Tvář – oči – zjev

roč. 12, č. 2 (2001), s. 55–59


Taišl, Jiří

Jacques Lacan – Luther psychoanalýzy?

roč. 4, č. 2 (1993), s. 48–55


***

Táin bó Cúailnge – Uloupení býka z Cúailnge: Mládí a smrt Cú Chulainova

přeložila Jiřina Miklušáková

roč. 4, č. 4–5 (1993), s. 88–103


***

Tak vřela bouře a vítr vál… (Rodiny, ale především samoty po skandinávsku)

(Starší Edda, Sigbjorn Obstfelder, Edvard Munch, Knut Hamsun, Edith Södergran, Pär Lagerkvist, Vilborg Dagbjartsdóttir, Arild Nyquist)

přeložili: O. F. Babler, Helena Kadečková, J. B. Michl, Gustav Pallas a Václav Petrbok

roč. 6, č. 3 (1995), s. 158–163


Takácsová, Zsuzsa

Báseň svlečena ze šatů

přeložila Lucie Szymanowská

roč. 15, č. 3 (2004), s. 203–205


Takácsová, Zsuzsa

Ryba a síť

přeložila Lucie Szymanowská

roč. 15, č. 3 (2004), s. 206–214


Takácsová, Zsuzsa

Strach, že odhalím „chlad vlastního srdce“

rozhovor připravila Lucie Szymanowská

roč. 15, č. 3 (2004), s. 42–52


Tanská, Nataša

Všechno to bude pěna na sfouknutí

roč. 22, č. 1 (2011), s. 112–113


Tate, Allen

Spisovatel v moderním světě

přeložila Klára Strnadová

roč. 19, č. 4 (2008), s. 4–11


Taufer, Veno

Sonet elektronického počítače

přeložil František Benhart

roč. 8, č. 1 (1997), s. 137–138


Tazbir, Janusz

Bez Shakespeara a Molièra

přeložil Martin Nodl

roč. 9, č. 3–4 (1998), s. 29– 37


Tejřov, Xaver

Dvě básně

roč. 8, č. 2 (1997), s. 109–110


***

Ten světskej život je dales (Pohádka a dvě písně ve světské hantýrce)

připravil Daniel Samek

roč. 13, č. 2 (2002), s. 122–124


Terapiano, Jurij

Básníkovo tajemství

přeložil Martin C. Putna

roč. 5, č. 3 (1994), s. 109–113


Terezie od Ježíše

„Žiji, aniž žiji sobě…“

přeložil Miloslav Uličný

roč. 2, č. 2 (1991), s. 69–70


Terzani, Tiziano

Ještě jedna jízda na kolotoči

přeložili Jakub a Michał Hankiewiczovi

roč. 26, č. 1 (2015), s. 55–62


Thein, Karel

K Moři Pavla Kolmačky

roč. 22, č. 1 (2011), s. 238–240


Theinová, Daniela

Čtyři rovné čáry Vony Groarkeové 

roč. 30, č. 2 (2019), s. 106–108


Thévenot, Xavier

Od idolu k ikoně

přeložila Lenka Novotná

roč. 4, č. 2 (1993), s. 8–14


Thill, Hans

Tu válku jsem si vybral sám

přeložila Wanda Heinrichová

roč. 28, č. 2 (2017), s. 74–79


Thompson, Francis

Království Boží

přeložil Ivan Slavík

roč. 1, č. 3 (1990), s. 69–70


Thompsonová, Ewa M. 

O povaze polských averzí

přeložila Kateřina Tichá

roč. 21, č. 1 (2010), s. 177–182


Tchung Su

Babiččina sezóna

přeložila Olga Lomová

roč. 8, č. 2 (1997), s. 123–129


Tichý, Tomáš

O té bezděčné pozornosti

roč. 26, č. 3 (2015), s. 76–81


Tikkanen, Henrik

Brändövägen 8 Brändö. Tel 35

přeložil Jan Dlask

roč. 27, č. 4 (2016), s. 145–152


Tille, Václav – Babler, Otto F. – Šmejkal, Jaromír Václav – Kožík, František

Závěť staré klisny (Zapomenuté překlady bretaňské poezie)

roč. 17, č. 2 (2006), s. 194–202


Tkaczyszyn-Dycki, Eugeniusz

Naslouchej minulosti větru

přeložil Jaroslav Šubrt

roč. 20, č. 3 (2009), s. 92–97


Tkaczyszyn-Dycki, Eugeniusz

Poezie jako místo na zemi

přeložil Jaroslav Šubrt

roč. 21, č. 1 (2010), s. 216–220


„To domov začal stoupat na Golgotu!“ (Z poezie šumavských Němců)

(Hilda Bergmannová, Friedrich Jaksch-Bodenreuth, Heinrich Micko, Leo Hans Mally, Erna Haberzettlová, Wilhelm Franke, Josef Dichtl, Hans Günter Adler, Anton Schreiegg, Götz Fehr, Anna Kanglerová, Olga Hartmetz-Sagerová)

připravil Martin Gaži; přeložil Jan Mareš

roč. 16, č. 2 (2005), s. 133–149


Tokarczuková, Olga

Pravěk a jiné časy

přeložil Jan Linka

roč. 9, č. 3–4 (1998), s. 125–128


Toman, Marek

Dotýkám se Halasova Kunštátu

recenze na: František Halas, Tři cesty do Kunštátu

roč. 10, č. 3–4 (1999), s. 152–154


Toman, Marek

Hořký a chladný pach oliv

roč. 16, č. 2 (2005), s. 104


Toman, Marek

Jedna kabina pro dva osudy

roč. 8, č. 3–4 (1997), s. 431–432


Toman, Marek – Indruch, Igor – Ondráček, Jan

Tři vzpomínky na F. S.

předmět: Filip Sklenář

roč. 25, č. 4 (2014), s. 180–186


Tomasco, Miloš

Mamince

roč. 17, č. 2 (2006), s. 128–129


Tomasco, Miloš

Písková panenka (Torzo) – Nic z toho… – soumračný vítr… – Monitor jícnu… 

roč. 6, č. 1 (1995), s. 133–135


Tomasco, Miloš

Sám tebou

obsahuje: A všude šalmaj světla… – Na holém stromě… – soumračný vítr… – poezie naděje… – Zde… – Ľespoir, cʼest a lʼest… – Nejhloub sám… 

roč. 11, č. 3–4 (2000), s. 228–232


Tomasco, Miloš

svíravou planžetou… – surový led skla… 

roč. 7, č. 4 (1996), s. 222–223


Tomeš, Jan M.

Cirkus na předměstí (K básním o Františku Tichém: Tomeš, Halas, Seifert, Nezval, Kolář, Holan, Hrubín, Sklenář)

roč. 22, č. 2 (2011), s. 226–233


Tomeš, Jan M.

Citový místopis Říma

roč. 22, č. 2 (2011), s. 234–236


Tomeš, Jan M.

Do nitra Říma po Caravaggiových stopách

roč. 22, č. 2 (2011), s. 237–238


Tomeš, Jan Marius

Henri Michaux, slovo a tvar

roč. 9, č. 1 (1998), s. 175–185


Tomeš, Jan M.

„Pohyb ryb v dutině vraku“ (Z pozdních rukopisů)

roč. 22, č. 2 (2011), s. 218–221


Tomeš, Jan Marius

Tvářnost Kunštátu (z pozdních rukopisů)

roč. 22, č. 2 (2011), s. 222–225


Tomášek, Jiří

Putujeme ke svým

roč. 25, č. 4 (2014), s. 92–97


Tomášek, Jiří

Skoro jen ptáci…

roč. 19, č. 2 (2008), s. 79–84


Tomšič, Marjan

Hlupáček

přeložil Jan Štemberk

roč. 8, č. 1 (1997), s. 205–207


Tonzig, Marina

Příběh „kejklíře“ Štěpána Zavřela

přeložila Alice Flemrová

roč. 20, č. 3 (2009), s. 125–142


Topinka, Miloslav

Já je někdo jiný

roč. 7, č. 1 (1996), s. 156–157


Topinka, Miloslav

Přibližné okruhy – záchytné body pro „povídání“ s Karlem Malichem

roč. 9, č. 1 (1998), s. 235–244


Topinka, Miloslav

Rozvírání prázdna

roč. 8, č. 2 (1997), s. 168–173


Topol, Josef

Smrt Erbenova

roč. 6, č. 2 (1995), s. 145–147


Torch, Pavel

Příliš dlouhá šála

roč. 18, č. 3 (2007), s. 88–90


Torch, Pavel

Revizor

roč. 19, č. 2 (2008), s. 94–96


Torkar, Igor

Příhody a nehody známých Slovinců v předválečné Lublani

přeložila Lucie Matolínová

roč. 8, č. 1 (1997), s. 177–183


Tóth, Tihamér

Čisté dospívání

přeložily Školské sestry OSF

roč. 7, č. 4 (1996), s. 227–235


Tóthová, Krisztina

Akvárium

přeložil Jiří Zeman

roč. 25, č. 1 (2014), s. 175–183


Tóthová, Krisztina

Bílý vlk

přeložil Jiří Zeman

roč. 19, č. 4 (2008), s. 229–234


Tóthová, Krisztina

Deštivé léto

přeložila Lucie Szymanowská

roč. 19, č. 4 (2008), s. 223–228


Tóthová, Krisztina

Holub

přeložil Jiří Zeman

roč. 19, č. 4 (2008), s. 235–238


Tóthová, Krisztina

Pod povrchem, pod melodií (Na návštěvě u Krisztiny Tóth)

rozhovor připravili Tibor Keresztury a Gabriella Györe

přeložil Jiří Zeman

roč. 19, č. 4 (2008), s. 208–222


***

„Touha je šíp a vítr“

obsahuje: Giovanni Pontano; Michele Marullo; Lorenzo de’ Medici; Angelo Poliziano; Giovanni Della Casa; Giovanni Guidiccioni; Galeazzo di Tarsia; Veronica Gambara; Vittoria Colonna; Gaspara Stampa; Michelangelo Buonarroti; Francesco Berni; Ludovico Ariosto

přeložil Jiří Pelán

roč. 29, č. 1 (2018), s. 162–187


Toucha, Václav

„Ráno řeklo sníh“ (K poezii Františka Daniela Mertha)

roč. 26, č. 3 (2015), s. 71–75


Toufar, Josef

Kázání k poslednímu dni roku 1949

roč. 3, č. 1 (1992), s. 33–36


Touré, Khalif

„Literatura je stále v pohybu“

rozhovor připravil Vojtěch Šarše

roč. 28, č. 2 (2017), s. 46–52


Trakl, Georg

Přimrzlý výkřik

přeložil Jiří Mulač

roč. 24, č. 2 (2013), s. 114–119


***

Traktát o Božím těle

připravila Markéta Selucká

roč. 2, č. 3 (1991), s. 103–109


Tresmontant, Claude

Dialektika pravdy

přeložil Josef Mlejnek

roč. 1, č. 1 (1990), s. 21–27


Tresmontant, Claude

Křesťanská tajemství

přeložil Josef Mlejnek

roč. 1, č. 4 (1990), s. 42–50


Tresmontant, Claude

Víra, naděje, agapé

přeložil Josef Mlejnek

roč. 3, č. 1 (1992), s. 25–33


Trinkiewitz, Karel

Jarda byl mým kolegou…

předmět: Jaroslav Kabíček

roč. 7, č. 1 (1996), s. 196–197


Trojak, Bogdan

Balada o nepeřeném šípu

roč. 15, č. 1 (2004), s. 92–95


Trojan, Jakub S.

Kázání k počátku českého státu

roč. 4, č. 1 (1993), s. 2–6


Trojan, Jakub S.

Křesťanský boom v Koreji

roč. 10, č. 1 (1999), s. 87–89


Troy, William

Oltář Henryho Jamese

přeložil Martin Pokorný

roč. 30, č. 3 (2019), s. 154–158


Trtík Zdeněk

Hus realista a apokalyptik

přeložil Jan Spousta

roč. 3, č. 6 (1992), s. 16–23


Trávníček, Jiří

Číst versus psát aneb Zpráva o čtenářské socializaci Martina Nodla

reakce na: Martin Nodl, Glosy historické XXV, Souvislosti 3/2007

roč. 18, č. 4 (2007), s. 216


Trávníček, Mojmír

Návrat Jana Čepa

roč. 3, č. 2 (1992), s. 64–67


***

Truchlení nad Finniganem [irská lidová píseň]

přeložila Hana Zahradníková

roč. 13, č. 2 (2002), s. 98–97


Třanovský, Jiří

Blížíť se již věčné léto…

roč. 3, č. 6 (1992), s. 4–5


Tuček, Ondřej

Nejvíc se bojím hrdličky

roč. 25, č. 2 (2014), s. 123–127


Tuček, Ondřej

Plány mužů

roč. 21, č. 3 (2010), s. 99–100


Tučková, Lucie

Stěžeje mlčení

recenze na: Suzanne Renaud, Les Gonds du silence

roč. 19, č. 2 (2008), s. 23–28


Tulka, Jaroslav

Slavnosti ohňů

roč. 4, č. 4–5 (1993), s. 131–136


Turek, Matouš

Exotikum jakožto vypravěčské afrodiziakum

recenze na: Literární biografie jako křižovatka žánrů

roč. 23, č. 1 (2012), s. 193–195


Turek, Matouš

Fantastičtí chlupatci

recenze na: František Šmahel, Diví lidé

roč. 24, č. 2 (2013), s. 248–251


Turek, Matouš

Jih proti Severu? (Dopis z Valonska)

roč. 23, č. 4 (2012), s. 208–213


Turek, Matouš

K překladům básní Williama Butlera Yeatse

roč. 23, č. 3 (2012), s. 109–114


Turek, Matouš

Kritik skrytý v překladateli

recenze na: Aloys Skoumal, Pěšinka pro podivíny

roč. 22, č. 4 (2011), s. 234–237


Turek, Matouš

O hornících a socialistech

recenze na: George Orwell, Cesta k Wigan Pier

roč. 22, č. 3 (2011), s. 197–199


Turek, Matouš

Od smrti k noetice

recenze na: Julian Barnes, Žádný důvod k obavám

roč. 21, č. 2 (2010), s. 217–219


Turek, Matouš

Pýcha a přetvářka

recenze na: M. J. Hyland, Co se stalo

roč. 23, č. 2 (2012), s. 244–247


Turek, Matouš

Smrt v Lincolnu

recenze na: William Maxwell, Tak zítra jako vždycky

roč. 24, č. 1 (2013), s. 269–272


Turkyně, Jan Katolista

Balada o hlavách – Moji milou zachvátilo hoře… – Všichni se maj krásně… – Psychologický test – Tření, tření… – Je večer…

roč. 4, č. 1 (1993), s. 103–104


Turnovský, Evžen

Kraj podzimu – Trnutí – Noe – Marná fuga

roč. 6, č. 2 (1995), s. 176–179


Turnovský, Evžen

Vídeň má blízké okolí

obsahuej: Navečer – Sinalé nebe – Skřele – Táta – Havran – Rovnice

roč. 11, č. 3–4 (2000), s. 222–227


Turnovský, Pavel

Zbyněk Havlíček, narozen 22. května půl hodiny po půlnoci v Jilemnici (Horoskop)

roč. 21, č. 3 (2010), s. 168–170


Typlt, Jaromír

A klid je zpět

roč. 19, č. 1 (2008), s. 112–114


Typlt, Jaromír

Audio (Záznamy a skici)

roč. 20, č. 1 (2009), s. 195–200


Typlt, Jaromír F.

Definitivní nápis si prostě nenapíšeš

rozhovor připravil Petr Šrámek

roč. 13, č. 3 (2003), s. 172–226


Typlt, Jaromír F.

Fotografie vší silou vyprošťovaná

recenze na: Karel Císař (vyd.), Co je to fotografie?

roč. 17, č. 1 (2006), s. 25–30


Typlt, Jaromír F.

Helena neotvírá

předmět: Helena Skalická

roč. 14, č. 3 (2003), s. 233–235


Typlt, Jaromír

Klamy na okamžik propustné

roč. 30, č. 3 (2019), s. 87–88


Typlt, Jaromír

Knihy osudů i zaklínadel

roč. 30, č. 2 (2019), s. 142–148


Typlt, Jaromír F.

Měřičkou nastražené

roč. 14, č. 3 (2003), s. 236–237


Typlt, Jaromír

Michal přes noc

roč. 23, č. 2 (2012), s. 22


Typlt, Jaromír

Mikrogramy Jana Opolského? (Poznámka k rukopisným sešitům)

roč. 30, č. 4 (2019), s. 125


Typlt, Jaromír

Než se rozhodne o tady a tam (ke knize Martina Čecha Tady a tam)

roč. 28, č. 4 (2017), s. 27–29


Typlt, Jaromír

Podpora v nesouhlasu (K narozeninám Jiřího Brabce)

roč. 30, č. 3 (2019), s. 20–23


Typlt, Jaromír

Příběhy čtenářů Josefa Kocourka

roč. 19, č. 1 (2008), s. 168–171


Typlt, Jaromír

Strhující síla povodně

roč. 30, č. 4 (2019), s. 120–123


Typlt, Jaromír

Vysunovací krása

předmět: Zbyněk Havlíček

roč. 21, č. 3 (2010), s. 181–193


Typlt, Jaromír

Zasláno z Nové Paky (o veřejné stížnosti občanů Nové Paky na „také spisovatele“ Josefa K. Šlejhara)

roč. 29, č. 2 (2018), s. 133–138


Typlt, Jaromír

Ze slují spiritie

roč. 30, č. 4 (2019), s. 136–141


Typlt, Jaromír

Zesměšnění, které si nehledá oběť

roč. 16, č. 3 (2005), s. 55–57


Typlt, Jaromír F.

Že ne zas až

roč. 14, č. 3 (2003), s. 169–171


Ťiang Fang-čou

Noční děsy čínských spisovatelů

přeložila Zuzana Li

roč. 28, č. 3 (2017), s. 284–288


U Tam’si, Tchicaya

Moře odchází já přicházím

přeložil Petr Vurm

roč. 28, č. 2 (2017), s. 169–178


Udovič, Jože

Na vlně stínu

obsahuje: Večerní zprávy – Loďka – Tehdy – Kamenné oko 

přeložil František Benhart

roč. 8, č. 1 (1997), s. 187–190


Uhde, Milan

Slovo oslyšených stěžovatelů

roč. 12, č. 3–4 (2001), s. 265–268


Uhlířová, Ivana

Volksstück

roč. 27, č. 4 (2016), s. 79–82


Ulmanová, Hana

Dichotomie Bouře (K povídce Kate Chopinové)

roč. 30, č. 3 (2019), s. 89–94


***

Umění číst

přeložil Oldřich Král

roč. 26, č. 2 (2015), s. 116–118


Umlauf, Václav

Křesťané a politika – manželství z rozumu?

roč. 2, č. 4 (1991), s. 4–10


Umlauf, Václav

Křesťané a sekularizace

roč. 2, č. 2 (1991), s. 7–15


Unamuno, Miguel de

Renan a politika

přeložil Vít Pokorný

roč. 24, č. 3 (2013), s. 7–9


Unamuno, Miguel de

Renanova víra

přeložil Vít Pokorný

roč. 24, č. 3 (2013), s. 10–12


Urbánková, Dagmar

Neříkej mi počasí

roč. 23, č. 4 (2012), s. 80–84


Utassy, József

Víry ubývá 

přeložil Robert Svoboda

roč. 29, č. 3–4 (2018), s. 174–175


Utlerová, Anja

„vyústit – odkmitnout“

přeložil Pavel Novotný

roč. 26, č. 3 (2015), s. 88–95


***

V hospodě U Kolosea pohané, křesťané…: Malá „česko-římská“ básnická antologie

(Jan M. Tomeš, Karel Zlín, Anastáz Opasek, Milada Součková, Josef Hora, František X. Halas, Ivan Jelínek, Josef Kostohryz) 

připravil Miloš Doležal

roč. 13, č. 1 (2002), s. 139–146


Vacková, Jarmila

Fenomén Bosch na konci tisíciletí

roč. 8, č. 3–4 (1997), s. 21–29


Vacková, Jarmila

Vážený pane profesore…

reakce na: Neubauer, Zdeněk. Vážená paní profesorko… Souvislosti č. 3–4/1997

roč. 9, č. 1 (1998), s. 341–343


Vaculíková, Juliana

Schodiště do nebe

roč. 24, č. 1 (2013), s. 125–129


Vajtauer, Emanuel

Utajený nový národ (Mýtus o slovanské sounáležitosti)

roč. 18, č. 2 (2007), s. 222–229


Václavová, Ljuba

Zpráva o životě dětí, které místo rodiny vychovává stát

roč. 7, č. 4 (1996), s. 246–249


Váchal, Josef

„Tak vypadá sláva básníkova“ 

roč. 29, č. 2 (2018), s. 181


Valášek, Martin (ed.)

Trapisté v Čechách

roč. 12, č. 1 (2001), s. 17–23


Valášek, Martin

A takový v tomhletom…

roč. 14, č. 1–2 (2003), s. 7–8


Valášek, Martin

Babiččina jiná tvář

recenze na: Divadlo Husa na provázku, Babička

roč. 9, č. 1 (1998), s. 334–336


Valášek, Martin

Česká literatura snadno a rychle

recenze na: Jaroslav Pech, Stručný přehled české a světové literatury pro středoškoláky

roč. 10, č. 2 (1999), s. 201–202


Valášek, Martin

Dopis z Lincolnu

roč. 18, č. 4 (2007), s. 180–184


Valášek, Martin

Děti, děti, kdo nás sní?

roč. 5, č. 3 (1994), s. 155–156


Valášek, Martin

Experti na udavačství z Revolver Revue

roč. 18, č. 4 (2007), s. 212–214


Valášek, Martin

K vydání Božanova Slavička rájského

recenze na: Josef Jan Božan, Slaviček rájský

roč. 10, č. 3–4 (1999), s. 264–267


Valášek, Martin

Klíč k Třešnákovi?

recenze na: Vlastimil Třešňák, Klíč je pod rohožkou

roč. 6, č. 3 (1995), s. 233–235


Valášek, Martin

Kniha na procházku

recenze na: Aleš Zach, Stopami pražských nakladatelských domů

roč. 7, č. 2–3 (1996), s. 253


Valášek, Martin

Koniáš redivivus

roč. 5, č. 4 (1994), s. 157–158


Valášek, Martin

Kořínek a Kutnohorští

recenze na: Jan Kořínek, Staré paměti kutnohorské

roč. 9, č. 2 (1998), s. 247–249


Valášek, Martin

Listování v Listech filologických

roč. 8, č. 3–4 (1997), s. 467–470


Valášek, Martin

Metamystifikace

recenze na: Josef Urban, Poslední tečka za Rukopisy

roč. 10, č. 1 (1999), s. 260–264


Valášek, Martin

Na okraj Durychových obrazů

recenze na: Jaroslav Durych, Obrazy

roč. 7, č. 1 (1996), s. 216–219


Valášek, Martin

Na okraj Fendrycha

recenze na: Martin Fendrych, Jako pták na drátě

roč. 9, č. 3–4 (1998), s. 287–289


Valášek, Martin

Poslední tři Vpředy

roč. 7, č. 4 (1996), s. 251–255


Valášek, Martin

Poutníkova cesta Johna Bunyana

recenze na: John Bunyan, Poutníkova cesta

roč. 7, č. 4 (1996), s. 266–271


Valášek, Martin

Slavný český Athosan (Mezi Slaviborem Breuerem a Sávou Chilandarcem)

roč. 7, č. 1 (1996), s. 102–108


Valášek, Martin

Smutky Aleše Debeljaka

recenze na: Aleš Debeljak, Soumrak idolů

roč. 8, č. 1 (1997), s. 235–237


Valášek, Martin

Stichovo v(h)lídné lingvoliterárno

recenze na: Alexandr Stich, Od Karla Havlíčka k Františku Halasovi

roč. 8, č. 1 (1997), s. 241–242


Valášek, Martin

Svět Foglarových stínadel

recenze na: Jaroslav Foglar, Záhada hlavolamu. Stínadla se bouří. Tajemství Velkého Vonta

roč. 7, č. 4 (1996), s. 69–85


Valášek, Martin

Trapisté v Čechách

roč. 12, č. 1 (2001), s. 17–23


Valášek, Martin

Učebnice literatury z Českého spisovatele

recenze na: Jan Lehár, Česká literatura. Díl 1.; Jiří Holý, Česká literatura. Díl 4.

roč. 8, č. 3–4 (1997), s. 452–455


Valášek, Martin

Za Bohuslavem Blažkem…

roč. 15, č. 4 (2004), s. 268–269


Valášek, Martin – Jandourek Jan

Svět Foglarových Stínadel

roč. 7, č. 4 (1996), s. 69–85


Valášek, Martin – Krč, Jakub

Kouzelná jízda za předky

recenze na: Jaroslav Durych, Kouzelný kočár

roč. 6, č. 2 (1995), s. 208–211


Vaněčková, Kateřina

Hledání toho místa

roč. 27, č. 3 (2016), s. 72–78


Vaněk, Jakub

„Dálku skrylo nebe v mracích“

roč. 30, č. 3 (2019), s. 57–64


Vaněk, Václav

Veverka hledá byt a útěchu. Zn.: Zoufale

recenze na: Aleš Haman, Trvání v proměně

roč. 18, č. 3 (2007), s. 173–179


Vanišová, Dagmar

Společnost pro duchovní hudbu

roč. 1, č. 3 (1990), s. 126–127


Vaňková, Irena

„Každým slovem mohu proměnit vše, čeho se dotknu…“ (Řeč a tělesnost nejen v textech Miloslava Topinky)

roč. 16, č. 1 (2005), s. 19–32


Vaňková, Irena

Osnovo, která mne vineš k sobě…

recenze na: Miloš Doležal, Čas dýmu

roč. 15, č. 4 (2004), s. 234–238


Vaňková, Irena

Trhlina: rozevření prázdna a –

recenze na: Miloslav Topinka, Trhlina

roč. 14, č. 4 (2003), s. 314–319


Vaňková, Irena

Vidět barvy

roč. 12, č. 1 (2001), s. 131–143


Varela, Blanca

Nevhodný čas

přeložil Petr Zavadil

roč. 16, č. 2 (2005), s. 56–57


Varga, Krzysztof

Bildungsroman

přeložil Jan Linka

roč. 9, č. 3–4 (1998), s. 135–138


Varró, Dániel

Ne, kdepak, ne

přeložil Robert Svoboda

roč. 25, č. 1 (2014), s. 194–199


Varšavskij, Vladimir

Zákruty ruské ideje

přeložil Ladislav Zadražil

roč. 6, č. 4 (1995), s. 67–81


Vasta, Giorgio

Patrik Ouředník: hlas z průrvy

přeložil Ivo Slušný

roč. 23, č. 1 (2012), s. 137–138


Vašica, Josef

Z náboženských dějin Ruska

roč. 6, č. 2 (1995), s. 119–126


Vašíček, Zdeněk

Posedlost úplností

roč. 8, č. 3–4 (1997), s. 9–19


Vašut, Tomáš

Dopis ze Segedína

roč. 27, č. 2 (2016), s. 231–235


*** 

„Ve svazích skřípou ložiska hroznů“ (Malá přehlídka hölderlinovských básní)

(Jiří Karásek ze Lvovic, Vladimír Mikeš, Jiří Kuběna, Antonín Brousek, Jaromír Zelenka, Rudolf Jurolek, Tomáš Tichý, István Vörös, Jonáš Hájek)

připravil Jonáš Hájek 

roč. 27, č. 2 (2016), s. 134–141


Velarde, Ramon López

Pokorně

přeložil Ivan Slavík

roč. 2, č. 2 (1991), s. 93–95


Venclova, Tomas

Tomas Venclova o sobě

přeložila Alena Vlčková

roč. 2, č. 4 (1991), s. 128–132


Venclova, Tomas

V hluboké noci… – Jedenáctá píseň – Báseň o přátelích – Uprostřed července… – Druhá báseň o lásce – Rozhovor v zimě 

přeložili Alena Vlčková a Jaroslav Kabíček

roč. 2, č. 4 (1991), s. 119–127


Venclova, Tomas

Zastav se, zastav

přeložili Alena Vlčková a Jaroslav Kabíček

roč. 25, č. 1 (2014), s. 113–114


Venclík, David

Druhý život Přemysla Otakara II. 

recenze na: Václava Kofránková, Zlatý král a chudý hrabě. Přemysl Otakar II. a Rudolf Habsburský v historické tradici

roč. 24, č. 3 (2013), s. 246–248


Vendlerová, Helen

Metafyzické proměny

přeložila Barbora Matoušková

roč. 19, č. 3 (2008), s. 112–120


Ventura, Václav

Východní křesťanství

roč. 10, č. 1 (1999), s. 22–25


Verner, František

dopis redakci

roč. 2, č. 4 (1991), str. 213


Vice, Brad

Přemet nakonec

přeložil Martin Pokorný

roč. 23, č. 3 (2012), s. 270–274


Vídeňská skupina a její autoři

připravili Pavel Novotný a Nikola Mizerová

roč. 25, č. 3 (2014), s. 188–190


Vierius, Matěj

Christoslaus aneb život Kristoslava knížete

připravil Alexandr Stich

roč. 3, č. 3 (1992), s. 101–107


Vícha, Jiří Jan

Chrpa polní – Návrat

roč. 4, č. 4–5 (1993), s. 203–204


Viková, Lada

Obraz současné romské rodiny z pohledu dětí

roč. 7, č. 4 (1996), s. 128–138


Vilímek, Jan

Kuželky a hodiny

roč. 25, č. 1 (2014), s. 238–239


Vincenc, Stanisław

Unikát

přeložil Josef Mlejnek

roč. 2, č. 4 (1991), s. 166–175


Vinkler, Jonatan

Slovník balkánských spisovatelů aneb jak psát slovníky (se zvláštním zřetelem ke slovinské literatuře)

recenze na: Slovník balkánských spisovatelů

roč. 12, č. 2 (2001), s. 193–199


Vinovskaja, Marija

Podzemní klášter

roč. 1, č. 1 (1990), s. 46–51


Vinš, Luboš

Texty

obsahuje: sotva horkem… – oheň sám… – to pod jezem… – válec vody… – milostpaní… 

roč. 11, č. 3–4 (2000), s. 233–234


Vinš, Petr Jan

Spíše evergreen než novinka

recenze na: Kurt Rudolph, Gnóze

roč. 21, č. 4 (2010), s. 306–308


Vítek, Lukáš

Generace mamánků

roč. 27, č. 4 (2016), s. 102–105


Vítek, Tomáš

Básník jako výraz vzestupu a pádu řeči

roč. 15, č. 1 (2004), s. 29–41


Vítek, Tomáš

Cesta panny a cesta kurvy: ke kořenům antické xenofobie

roč. 21, č. 4 (2010), s. 15–25


Vítek, Tomáš

Dionýsos

roč. 7, č. 1 (1996), s. 12–34


Vítek, Tomáš

Intelektuál a plebej

roč. 8, č. 2 (1997), s. 151–167


Vítek, Tomáš

Případ Otto Weininger

roč. 6, č. 3 (1995), s. 194–199


Vítek, Tomáš

Řecká magie

roč. 10, č. 1 (1999), s. 185–206


Vítek, Tomáš

Sedmička a kořeny její posvátnosti

roč. 20, č. 3 (2009), s. 12–22


Vitouš, Alan

Šest otázek pro Alana Vitouše

rozhovor připravil Bohuslav Blažek

roč. 11, č. 2 (2000), s. 227


Vladislav, Jan

Příběhy

roč. 20, č. 1 (2009), s. 51–58


Vladislav, Jan

Věty IV

roč. 7, č. 4 (1996), s. 207–213


Vlček, Jaroslav

3651

recenze na: Josef Petr Ondok, Muklovský Vatikán

roč. 16, č. 4 (2005), s. 268–271


Vlček, Jaroslav

Ta neodvratnost pádu…

recenze na: Radovan Zejda, Byl básníkem!

roč. 16, č. 1 (2005), s. 223, 224–225


Vlček, Jaroslav

Vy jste sůl země

recenze na: Jiří Hanuš, Malý slovník osobností českého katolicismu 20. století s antologií textů

roč. 16, č. 3 (2005), s. 280–281


Vlk, Miloslav Kardinál

Karel Havlíček Borovský

roč. 11, č. 3–4 (2000), s. 107–115


Voda, David

Dopis dítěte nad všedním dnem

roč. 21, č. 1 (2010), s. 229–235


Voda, David

Na obvyklém místě

roč. 20, č. 1 (2009), s. 65–67


Voda, David

Svetlo snehu (si)

roč. 19, č. 1 (2008), s. 84–86


Voda, David

Xenie

roč. 29, č. 2 (2018), s. 66–68


Voda, David

Úlitby Rodovi

obsahuje: Meran (návod ke skrytí) – Děje – Na Hané – Vlasatice – Úlitby Rodovi – Fanty – Nepsat – Immaculata – Tesař z XX. věku – Ke Krakovu – Ostatní – Svěcení jara – Ptačí klekání – Na Hané II – Legenda o Marii – Stará věcnost – Květomluva – Na Hané III

roč. 21, č. 3 (2010), s. 78–80


Vodička, Felix

K „Návrhu na vydávání klasické české literatury v edici určené mládeži“ v nakladatelství Mladá fronta

roč. 28, č. 4 (2017), s. 209–212


Vodička, Felix

Posudek na Kunderovo Umění románu

roč. 28, č. 4 (2017), s. 199–202


Vodušek, Božo

Sebevrah a vrány

přeložil František Benhart

roč. 8, č. 1 (1997), s. 134–135


Vodáčková, Daniela

Někde na jihu

roč. 25, č. 3 (2014), s. 107–108


Vodáčková, Daniela

Obraz barbíny své doby

roč. 27, č. 4 (2016), s. 68–73


Vogelweide, Walther von der

V zimě 1227–28

přeložil Antonín Hartl

roč. 8, č. 2 (1997), s. 80


Vohlídalová, Věra

„Knihovna by měla být místem bez bariér“

rozhovor připravil Petr Šrámek

roč. 19, č. 1 (2008), s. 108–111


Vojvodík, Josef

„Po oudu lámán oud“ (Dvě představy fraktalizace těla: Mácha a Erben) 

roč. 13, č. 4 (2003), s. 188–201


Vokolek, Vladimír

Atlantis

roč. 3, č. 5 (1992), s. 80–84


Vokolek, Vladimír

Dialog vůle s rozumem

roč. 30, č. 1 (2019), s. 12–23


Vokolek, Vladimír

Ke Křiku Koruny české

roč. 11, č. 3–4 (2000), s. 78–87


Vokolek, Vladimír

W

roč. 3, č. 5 (1992), s. 8


Vokolek, Vladimír

Z rukopisných sešitů

roč. 1, č. 1 (1990), s. 52–61


Vokolek, Václav

Cesta ku věčné zkáze

roč. 5, č. 1 (1994), s. 148–150


Vokolek, Václav

Krach na burze ducha (Malé zamyšlení nad duchovním uměním posledních dvou století)

roč. 5, č. 2 (1994), s. 42–50


Vokolek, Václav

Mezi smyslem a ne-smyslem

roč. 6, č. 1 (1995), s. 142–143


Vokolek, Václav

Obrana samoty je obranou básníka

roč. 5, č. 1 (1994), s. 5–7


Vokolek, Václav

Otevřít – obrátit se – rozdělit se – proměnit se (Popis jednoho výletu)

roč. 4, č. 4–5 (1993), s. 221–227


Vokolek, Václav

Triptych

roč. 4, č. 2 (1993), s. 102–112


Vokolek, Václav

Z obrazu do obrazu (Kapitola z turistického průvodce romantismem)

roč. 5, č. 4 (1994), s. 92–99


Volf, Zdeněk

Mezi verše ředkvičky

roč. 18, č. 1 (2007), s. 115–123


Volf, Zdeněk

Vítání jara ve stájích – Idyla na minerální vody 

roč. 2, č. 4 (1991), s. 195–196


Vold, Jan Erik

Osm básní

přeložil Ondřej Buddeus

roč. 23, č. 1 (2012), s. 90–94


Vondrovic, Tomáš

Osika – Šikmý dům – Bezlistá větev – Ne, ve mně netkví…

roč. 5, č. 2 (1994), s. 144–146


Vopěnka, Martin

Balada o sestupu

roč. 2, č. 4 (1991), s. 110–117


Vopěnka, Martin

Debutant kontra editor? (Martin Vopěnka: Kameny z hor)

předmět: I. Zítková; J. Lopatka

roč. 1, č. 2 (1990), s. 88–91


Vopěnka, Martin

Etuda 5

roč. 1, č. 2 (1990), s. 87–88


Vörös, István

Heidegger, poštovní úředník

přeložil Tomáš Vašut

roč. 28, č. 1 (2017), s. 77–82


Votava, Jiří

Přežil jsem, tedy jsem

recenze na: Imre Kertézs, Kaddiš za nenarozené dítě

roč. 9, č. 3–4 (1998), s. 270–273


Vrabec, Martin

Jsme všichni melancholici?

předmět: Jan Balabán

roč. 19, č. 2 (2008), s. 242–244


Vrchlický, Jaroslav

Sapfó – Chios – Po symposionu

roč. 7, č. 1 (1996), s. 114–115, 117–118


Vrhel, František

K motivu Golema v díle Jorge Luise Borgese

roč. 13, č. 3–4 (2002), s. 230–234


Vránek, Vilém

Emilu Julišovi nablízku

rozhovor připravil Jan Šulc

roč. 28, č. 1 (2017), s. 171–193


Vránek, Vilém

Z druhé strany tajemství (z rukopisných básní)

roč. 28, č. 1 (2017), s. 194–198


Vrla, Leopold

Staroříšské studium a Josef Vašica

roč. 6, č. 2 (1995), s. 133–144


***

Všichni píší velké básně, jenom my se Sevou… (Osm ruských minimalistů)

(Nikolaj Glazkov, Jan Satunovskij, Vsevolod Někrasov, Leonid Vinogradov, Oleg Grigorjev, Alexandr Makarov-Krotkov, Ivan Achmetěv, German Lukomnikov) 

přeložili Alena Machoninová, Radka Bzonková a Jan Machonin 

roč. 17, č. 1 (2006), s. 144–182


Vukovič, Miodrag

Motýlku malý!

přeložila Lenka Blechová

roč. 8, č. 3–4 (1997), s. 271–276


Vybíral, Jindřich

Bauerův stesk

roč. 5, č. 4 (1994), s. 140–141


Vyskoč, Lubor

Báseň o otci

roč. 26, č. 4 (2015), s. 68–71


Vyskočil, Albert

Poroučím se vám v dokonalé úctě (Albert Vyskočil Josefu Florianovi)

roč. 17, č. 2 (2006), s. 250–258


Vyskočil, Albert

Pravda Rukopisů

roč. 17, č. 2 (2006), s. 243–249


Vyskočil, Ivan

„Přiznávám, že já jsem se radši smál“

rozhovor připravili Jaromír Typlt a Martin Vlček

roč. 21, č. 3 (2010), s. 171–179


Vyskočil, Albert

Stigmata aneb o známkách pravosti uměleckého díla

roč. 4, č. 4–5 (1993), s. 159–166


***

Vytepat z prázdna hvězdu štít

předmět: Jan Franz

obsahuje: Jan Zahradníček, Vír – Václav Renč, Před zimou – František Lazecký, Lásky kruté a mocné

roč. 17, č. 1 (2006), s. 189–193


Wagner, Jan

Variace na dešťovou nádrž

přeložil Jonáš Hájek

roč. 27, č. 3 (2016), s. 94–98


Wágner, Martin

Sibiř

roč. 24, č. 1 (2013), s. 53–61


Wallace, David Foster

Povaha naší radosti

přeložil Denis Molčanov

roč. 28, č. 1 (2017), s. 39–42


Waller, Filip

Smůla na prstech… – Zůstaň… 

roč. 6, č. 4 (1995), s. 157


Walser, Robert

Krátké prózy

přeložil Radovan Charvát

roč. 26, č. 4 (2015), s. 100–113


Walser, Robert

Loupežník

přeložil Radovan Charvát

roč. 26, č. 4 (2015), s. 114–117


Walser, Robert

Mikrogramy

přeložil Radoslav Charvát

roč. 24, č. 3 (2013), s. 74–80


Walser, Robert

Mikrogramy psané tužkou

přeložil Radovan Charvát

roč. 26, č. 4 (2015), s. 118–122


Walser, Robert

„V naději, že jste veselá, Vás zdravím srdečně a takříkajíc samozřejmě s úctou“ (Z Walserovy korespondence se sestrou Lisou, Christianem Morgensternem, Maxem Brodem, Hermannem Hessem ad.)

přeložil Radovan Charvát

roč. 26, č. 4 (2015), s. 123–146


Wang Siao-po

O jednom zarputilém praseti, které si šlo svou cestou

přeložila Zuzana Li

roč. 28, č. 2 (2017), s. 27–29


Warburg, Aby

Výměna umělecké kultury mezi Severem a Jihem v 15. století

přeložil Lubomír Konečný

roč. 19, č. 4 (2008), s. 150–154


Ware, Kallistos

Ježíšova modlitba v díle sv. Řehoře Sinajského

přeložil Jiří Štefanovič

roč. 4, č. 2 (1993), s. 56–66


Waterhouse, Peter

Vyšel jsem si

roč. 16, č. 4 (2005), s. 58–60


Watzlik, Hans

Stilzel, skřítek ze Šumavy

přeložil Josef Rauvolf

roč. 7, č. 2–3 (1996), s. 91–101


Websterová, Inna

Vzpomínka na Matku Marii

přeložil Martin C. Putna

roč. 3, č. 4 (1992), s. 72–73


Weiner, Richard

Neznámé básně z roku 1911

obsahuje: V potyčce se sluncem – Zlý loutkář – Zvon – Potom – V ústrety – Návštěva – Let – Rudolstadt – Přistání v nepohodě – Tolik lásky… – Od světa k světu… – Někdy… 

připravil Martin Gaži

roč. 6, č. 3 (1995), s. 200–216


Weiner, Richard

Procházka po Petříně

roč. 11, č. 3–4 (2000), s. 145–148


Weiner, Richard

Tři fejetony

obsahuje: Z mojí čtvrti – Vzpomínka – Několik slov o literární situaci Francie

roč. 24, č. 4 (2013), s. 166–176


Weiner, Richard

Výprava do Šárky

roč. 11, č. 3–4 (2000), s. 142–144


Waldt, Ondřej František de

Kázání za mrtvé

roč. 1, č. 3 (1990), s. 59–65


Weiner, Richard

„Odkud? – Z ledovců…“ 

roč. 2, č. 1 (1991), s. 5


Weininger, Otto

Pohlaví a charakter

přeložil Tomáš Vítek

roč. 6, č. 3 (1995), s. 165–193


Weiss, Tomáš

A jindy zase… (Deset obrázků z katolického knihkupectví)

roč. 5, č. 4 (1994), s. 144–145


Wej Wej

George s knihou

přeložila Zuzana Li

roč. 28, č. 3 (2017), s. 235–239


Wels, Šimon

U Bernátů

připravili Antonín Petruželka a Zbyněk Hejda

roč. 2, č. 1 (1991), s. 136–147


Wencel, Wojciech

„Moje svatá země se mi stala balastem a přítěží“

rozhovor připravili Jaroslav Šubrt a Miloš Doležal

roč. 18, č. 3 (2007), s. 149–153


Wencel, Wojciech

Můj Milosz (Uzrálé protiklady)

přeložil Josef Mlejnek

roč. 18, č. 3 (2007), s. 160–166


Wencel, Wojciech

Píseň písní

přeložili Jaroslav Šubrt a Lucie Szymanowská

roč. 18, č. 3 (2007), s. 134–148


Werfel, Franz

Kristus a Izrael

přeložila Michaela Freiová

roč. 1, č. 3 (1990), s. 19–26


Werfel, Franz

Přímluvci války – Madona s vránami

přeložila Hana Žantovská

roč. 5, č. 4 (1994), s. 2–3


Wernisch, Ivan

Děkovná řeč při převzetí Ceny Franze Kafky za rok 2018

roč. 29, č. 3–4 (2018), s. 16–17


Wernisch, Ivan

„Ó nešťastný pupkozřec!“

rozhovor připravila Wanda Heinrichová

roč. 30, č. 2 (2019), s. 33–45


Wernisch, Ivan

Prospal jsem celý den

roč. 30, č. 2 (2019), s. 48–56


Wernisch, Ivan

V poledním žáru

roč. 10, č. 1 (1999), s. 206


Wernisch, Ivan

Z řeky se kouří

roč. 10, č. 1 (1999), s. 72


Wheatley, David

Nechej to město nerušeně dřímat

obsahuje: Beseda s básníkem – Památce Jamese Clarence Mangana 

přeložil Tomáš Fürstenzeller 

roč. 12, č. 3–4 (2001), s. 70–72 


Whitman, Walt

Pochodeň

roč. 29, č. 2 (2018), s. 3


Wiesel, Elie

Jak jsem se minul povoláním

přeložil Josef Hradec

roč. 1, č. 3 (1990), s. 90–94


Wiesel, Elie

Přátelům křesťanům

roč. 1, č. 1 (1990), s. 31–33


Wilbur, Richard

Nemrtví a jiné básně

přeložil Petr Onufer

roč. 15, č. 3 (2004), s. 61–67


Wilcox, Claire

Ad acta, Ouředníkova matová partie 

přeložila Olga Špilarová 

roč. 23, č. 1 (2012), s. 145–146 


Wildstein, Bronisław

Nenaplněný čas

přeložila Lucie Szymanowská

roč. 28, č. 4 (2017), s. 54–64


Williamsová, Joy

Bílá

přeložil Martin Pokorný

roč. 30, č. 1 (2019), s. 124–131


Williamsová, Joy

Malá zima

přeložil Martin Pokorný

roč. 26, č. 3 (2015), s. 156–169


Winkler, Josef

„Vezmu si list papíru a hledám obrazy“ (koláž skutečných i fiktivních rozhovorů a literárních obrazů)

přeložil Radovan Charvát

roč. 23, č. 4 (2012), s. 185–202


Winterson, Jeanette

Celý život jsem čekala na 21. století

rozhovor připravila Kateřina Kolářová

roč. 13, č. 4 (2003), s. 105–108


Wojtyla, Karol

Nic kromě chvění

přeložila Eva Šulcová

roč. 4, č. 3 (1993), s. 95–97


Wolker, Jiří

Noční déšť

roč. 4, č. 3 (1993), s. 9


Woolsey, John M.

Odysseus – osvobozující rozsudek

přeložil Martin Pokorný

roč. 23, č. 1 (2012), s. 4–6


Wunder, Heide

Vdovy

přeložil Martin Nodl

roč. 8, č. 2 (1997), s. 29–36


Wust, Peter

Růst člověka a rozvoj lidství

roč. 1, č. 3 (1990), s. 35–37


Yang Lian

Storkwinkel 12, Berlín

přeložili Kateřina Kolářová a Petr Borkovec

roč. 17, č. 3 (2006), s. 103


Ye Xiaoyen

Učíme se straničtině

přeložil Bohuslav Smil

roč. 10, č. 1 (1999), s. 73–82


Yeats, William Butler

Elegie

přeložil Matouš Turek

roč. 23, č. 3 (2012), s. 103–108


Yeats, William Butler

Keltský živel v literatuře

přeložil Jaroslav Skalický

roč. 4, č. 4–5 (1993), s. 140–147


Yeats, William Butler

Z překladů Jaroslava Skalického (Návštěvy – Fergus a druid)

roč. 7, č. 2–3 (1996), s. 243–245


Young, David

Krajina s mizejícím básníkem

přeložila Yveta Shanfeldová

roč. 28, č. 4 (2017), s. 123–126


Yousef, Saadi

O čtení Země

přeložila Zuzana Mayerová

roč. 22, č. 1 (2011), s. 129–133


Yousef, Saadi

Vize

přeložila Zuzana Mayerová

roč. 22, č. 1 (2011), s. 126–128


***

Z antologie italské poezie

obsahuje: Eugenio Montale, Elio Filippo Accrocca, Attilio Bertolucci

přeložil a komentoval Zdeněk Kalista

roč. 16, č. 1 (2005), s. 148–156


***

Z tvorby francouzských symbolistů

obsahuje: Stéphane Mallarmé, Paul Verlaine, Jean-Arthur Rimbaud, Saint-Pol-Roux, Ephraïm Mikhaël, Francis Jammes, Léon-Paul Fargue 

přeložil Petr Král

roč. 28, č. 2 (2017), s. 54–66


Zábrana, Jan

Básníci, věštci… atd. 

roč. 4, č. 2 (1993), s. 7


Zábrana, Jan

„Jako když pustíš do tmavých kulis reflektor“ (Dopisy Jana Zábrany Viole Fischerové)

roč. 25, č. 3 (2014), s. 182–186


Zábrana, Jan

V posledních letech jsme nesáhli vedle

roč. 14, č. 1–2 (2003), s. 113–120


Zadražilová, Miluše

Byli tu s námi!

roč. 24, č. 3 (2013), s. 155–156


Zadražilová, Miluše

Mark Charitonov

roč. 24, č. 3 (2013), s. 136–142


Zadražilová, Miluše

Nejsem vhodný materiál na normalizaci (Rozhovor s rusistkou Miluší Zadražilovou)

rozhovor připravil Jan Machonin

roč. 11, č. 3–4 (2000), s. 154–160


Zadražilová, Miluše

Osudy ruské kultury v sovětském Rusku

roč. 24, č. 3 (2013), s. 143–154


Zadražilová, Miluše

Ruské básnické vize Říma

recenze na: Josif Brodskij, Mramor

roč. 8, č. 3–4 (1997), s. 325–332


Zadražilová, Miluše

Ruské variace na apokalyptické téma v údobí přelomu století a ruských revolucí

roč. 5, č. 1 (1994), s. 63–74


Zadražilová, Miluše

Růže a hyacinty Jurije Odarčenka

roč. 11, č. 3–4 (2000), s. 161–167


Zadražilová, Miluše

Spřízněni volbou

roč. 15, č. 2 (2004), s. 64–67


Zagajewski, Adam

Hedvábné

přeložil Michael Alexa

roč. 21, č. 4 (2010), s. 82–86


Zagajewski, Adam

Mučedníci a komedianti aneb Co dělala poezie ve dvacátém století

přeložil Michael Alexa

roč. 27, č. 1 (2016), s. 169–174


Zagajewski, Adam

Ohňová země

obsahuje: Proměna – Daleko od domova – Skleník – To je Sicílie – Holandští malíři – Vermeerovo děvčátko – Degas: kloboučnická dílna – Antologie – Domov – Jste moji mlčící sourozenci – Čínská báseň

přeložil Dalibor Dobiáš

roč. 9, č. 2 (1998), s. 164–171


Zagajewski, Adam

Ohrada, kaštany, svlačec, Bůh

obsahuje: Vrány, havrani – Nad mořem – Tři hlasy – Historie samoty – Čtenářův dopis – Plátno –

přeložil Petr Borkovec

roč. 7, č. 4 (1996), s. 203–206


Zagajewski, Adam

Patnáct variant jedné básně

rozhovor připravila Magdalena Rybáková

přeložil Michael Alexa

roč. 27, č. 1 (2016), s. 150–155


Zagajewski, Adam

Pokus se opěvovat zmrzačený svět

přeložil Michael Alexa

roč. 27, č. 1 (2016), s. 164–168


Zagajewski, Adam

Popsat to, co je malé, lze alespoň zkusit

přeložil Michael Alexa

roč. 27, č. 1 (2016), s. 175–180


Zagajewski, Adam

Psát polsky

přeložil Jiří Zatloukal

roč. 16, č. 3 (2005), s. 4–8


Zagajewski, Adam

V cizí kráse

přeložil Dalibor Dobiáš

roč. 9, č. 3–4 (1998), s. 75–78


Zagajewski, Adam

Vrány, havrani – Nad mořem – Tři hlasy – Historie samoty – Čtenářův dopis – Plátno

přeložil Petr Borkovec

roč. 7, č. 4 (1996), s. 203–206


Zahradníček, Jan

Je tě strašně potřeba (Jan Zahradníček Janu Franzovi)

roč. 17, č. 1 (2006), s. 230–240


Zahradníček, Jan

Oslice Balaamova

roč. 1, č. 4 (1990), s. 102–107


Zahradníček, Jan

Theatrum mundi et Dei

roč. 1, č. 2 (1990), s. 2–3


Zach, Pavel

Dominace a partnerství

roč. 6, č. 3 (1995), s. 19–25


Zach, Pavel

Dětství je drama

recenze na: Alice Millerová, Dětství je drama

roč. 7, č. 4 (1996), s. 256–258


Zamojski, Ryszard

Dopis z Caorle

přeložil Jan Dřínek

roč. 23, č. 1 (2012), s. 178–183


Zapletal, Lubomír

Kremačních pecí dým

roč. 23, č. 4 (2012), s. 100–114


Zárybnický, Zdeněk

Poznámka k edici Versus

roč. 15, č. 2 (2004), s. 231–232


Zatloukal, Jiří

Poznámky ke Gombrowiczovi

roč. 18, č. 3 (2007), s. 92–104


Zatloukal, Jiří

Witold Gombrowicz, Jerzy Giedroyc a pařížská Kultura

roč. 18, č. 3 (2007), s. 117–123


Zavadil, Petr

Babyloniaca z ďáblovy továrny

roč. 20, č. 2 (2009), s. 208–210


Zavadil, Petr

Od Kasídy k Lorcovi – muslimské Španělsko literární

roč. 8, č. 3–4 (1997), s. 179–194


Zavřel, Štěpán

Jak vzniká knížka (Tvorba ilustrované knihy pro děti)

přeložila Veronika Matiášková

roč. 20, č. 3 (2009), s. 149–152


Zavřel, Štěpán

„Než se stromy pokácí, musí se nové zasadit“

rozhovor připravil Tomáš Míka

roč. 20, č. 3 (2009), s. 143–148


Zavřel, Štěpán

Útěk do Itálie (Z rukopisných deníků)

roč. 20, č. 4 (2009), s. 216–228


Zbořil, Jonáš

Ve tvých zaprášených sešitech

roč. 24, č. 1 (2013), s. 133–136


Zbytkovský, Štěpán

O německé literatuře tradičně, nově, česky

recenze na: Ehrhard Bahr, Dějiny německé literatury

roč. 17, č. 4 (2006), s. 287–290


***

Ze starého arménského rukopisu benátských mekhitaristů

roč. 2, č. 3 (1991), s. 97–98


***

Ze současné moravské poezie

(Jiří Kuběna, Jaroslav Erik Frič, Rostislav Valušek, Zdeněk Gába, Petr Mikeš, Pavel Petr, Jan Dadák)

roč. 3, č. 6 (1992), s. 95–107


***

Ze svahů Parnasu

(Leconte de Lisle, Théodore de Banville, José-Maria de Heredia, Sully Prudhomme, François Coppée)

přeložil Jiří Pelán

roč. 18, č. 3 (2007), s. 60–65


Zedník, Ladislav

Odstrojování

roč. 18, č. 3 (2007), s. 74–82


Zedník, Ladislav

Podvržené město

roč. 27, č. 3 (2016), s. 99–100


Zedníček, Stanislav

Sám ve své noci (Básně a lyrické texty)

roč. 12, č. 1 (2001), s. 67–96


Zedníček, Stanislav

Svět tajemství nezná tíži – je ve vznášení

rozhovor připravil Miloš Doležal

roč. 12, č. 1 (2001), s. 101–107


Zedníček, Stanislav

Vždycky jsem si přál…

roč. 12, č. 1 (2001), s. 97


Zedníček, Stanislav

Žalm

roč. 12, č. 1 (2001), s. 5


Zelenka, Jaromír

Citáty (B)reptáty Kunštáty

předmět: František Halas

roč. 10, č. 3–4 (1999), s. 144–151


Zelenka, Jaromír

Do laudes ještě dvě hodiny

roč. 4, č. 2 (1993), s. 122


Zelenka, Jaromír

Popovičky – Concord, Massachusetts – Malý Útrapov

roč. 8, č. 2 (1997), s. 233–235


Zelenka, Jaromír

Pozdržte, andělé, mé tělo

roč. 5, č. 1 (1994), s. 122–124


Zelenka, Jaromír

Z e-mailu (2. 10. 2013)

předmět: Jiří Rulf

roč. 25, č. 1 (2014), s. 228–229


Zelenka, Jaromír

Zůstaň se mnou, pane, neb chce večer býti

předmět: K. H. Mácha

roč. 4, č. 4–5 (1993), s. 9–10


Zelenka, Jaromír

Uprostřed dubna… – Ke konci srpna… – V září…

roč. 2, č. 1 (1991), s. 157–158


Zerov, Mykola

O i triakonta – Elegie 

přeložil Jaroslav Kabíček

roč. 7, č. 1 (1996), s. 168–169


Zeyer, Julius

Julius Zeyer J. V. Sládkovi

roč. 4, č. 4–5 (1993), s. 174–181


Zeyer, Julius

Země

roč. 4, č. 4–5 (1993), s. 11–12


Zhang, Ailing

Touha, opatrnost

předmět: Xin

přeložila Zuzana Li

roč. 24, č. 1 (2013), s. 163–184


Zier, O. P.

Č. p. 26

přeložil Ivan Binar

roč. 7, č. 4 (1996), s. 181–184


Zikmundová, Veronika

Nestoriánské křesťanství v Číně a Mongolsku

roč. 10, č. 1 (1999), s. 26–44


Zívr, Ladislav

Z deníku

předmět: Josef Kocourek

roč. 19, č. 1 (2008), s. 176


Zizler, Jiří

A kámen v jícnu bude slovo tvé (K životu a dílu F. D. Mertha)

roč. 6, č. 3 (1995), s. 100–105


Zizler, Jiří

Bagately o Proglasu, Horákových hvězdičkách a Steigerwaldově Kunderovi [1]

recenze na: dvouměsíčník Proglas; Ondřej Horák v Lidových novinách; Karel Steigerwald v MF Dnes 

roč. 18, č. 4 (2007), s. 186–189


Zizler, Jiří

Bagately o knižních rozhovorech, samuraji Vajchrovi, Mojmíru Trávníčkovi a básnických dvojčatech Violy Fischerové [2]

recenze na: Jaroslav Med, Texty mého života; Karel Šiktanc, Řeč neřeč; Jan Florian – Gabriel Florian, Být dlužen za duši; Marek Vajchr, Vyložené knihy; Mojmír Trávníček, Eseje, portréty, vyznání; Viola Fischerová, Předkonec; Viola Fischerová, Písečné dítě

roč. 19, č. 1 (2008), s. 198–202


Zizler, Jiří

Bagately deníkové o ostrém antikomunistovi, komunistickém insiderovi a smutných Čechách [3]

recenze na: Čestmír Jeřábek, V zajetí stalinismu; Stanislav Budín, Jak to vlastně bylo; Roselyne Chenu, Žít svobodně je umění

roč. 19, č. 2 (2008), s. 221–225


Zizler, Jiří

Bagately deníkové o jedné straně příběhu, skličujícím čtení, sebepotkávání a tlaku těla [4]

recenze na: Tereza Boučková, Rok kohouta; Umlčené hlasy; A ptáš se, knížko má…; Pavel Petr, Z Javoriny

roč. 19, č. 3 (2008), s. 237–240


Zizler, Jiří

Bagately o limitech české poezie, Wallaci Stevensovi, Máraiho Denících a nedožité pětaosmdesátce Ivana Diviše [5]

recenze na: Wallace Stevens, Učenec jediné svíce; Sándora Márai, Deníky I a II

roč. 19, č. 4 (2008), s. 249–252


Zizler, Jiří

Bagately o Šindelkově Chybě, Šiktancově Vážné známosti, Berlínském sešitě Petra Borkovce a vegetování kulturních časopisů [6]

recenze na: Marek Šindelka, Chyba; Karel Šiktanc, Vážná známost; Petr Borkovec, Berlínský sešit

roč. 20, č. 1 (2009), s. 211–216


Zizler, Jiří

Bagately o propadu Miloše Urbana, banalitě Josefa Formánka, dobré próze Tomáše Zmeškala a Čapkově pragmatismu [7]

recenze na: Miloš Urban, Lord Mord; Josef Formánek, Mluviti pravdu; Tomáš Zmeškal: Milostný dopis klínovým písmem

roč. 20, č. 2 (2009), s. 247–251


Zizler, Jiří

Bagately o Durychově a Zahradníčkově korespondenci, monografii Aloyse Skoumala, husákovském vábení a Olze Hepnarové [8]

recenze na: Dagmar Blümlová, Aloys Skoumal: Ironik v české pasti

roč. 20, č. 4 (2009), s. 187–193


Zizler, Jiří

Bagately o Souvislostech labyrintu Michala Bauera, Činu a slovu Vladimíra Binara a Rozpravách s básníky devadesátých let [9]

recenze na: Michal Bauer, Souvislosti labyrintu; Vladimír Binar, Slovo a čin; Petr Šrámek, Pod cizím nebem bloudili jsme spolu

roč. 21, č. 1 (2010), s. 235–240


Zizler, Jiří

Bagately o Demlových dopisech Josefu Ševčíkovi, daseinsanalytických sbornících a užitečnosti aury Václava Hraběte [10]

recenze na: Carissime, kde se touláte? Dopisy Jakuba Demla příteli Josefu Ševčíkovi do Babic

roč. 21, č. 2 (2010), s. 205–210


Zizler, Jiří

Bagately o básnických knihách Vladimíra Binara a Jiřího Černohlávka, dilematech literární kritiky a třech snech [11]

recenze na: Vladimír Binar, Hlava žáru; Jiří Černohlávek, Básně

roč. 21, č. 3 (2010), s. 283–289


Zizler, Jiří

Bagately o Panství ideologie a moci literatury Jiřího Brabce, Thoreauově Chůzi a osmdesátinách Jiřího Opelíka [12]

recenze na: Jiří Brabec, Panství ideologie a moc literatury

roč. 21, č. 4 (2010), s. 293–297


Zizler, Jiří

Bagately o české postavantgardě, Balaštíkově Postgeneraci a soumraku knihy [13]

recenze na: Symboly obludností: mýty, jazyk a tabu české postavantgardy 40.–60. let; Miroslav Balaštík, Postgenerace

roč. 22, č. 1 (2011), s. 232–235


Zizler, Jiří

Bagately o loňských nejlepších českých básních, Kolmačkově Moři, výboru ze Sešitů, knižním veletrhu a Dagmar Černé z Hustopečí u Brna [14]

recenze na: Nejlepší české básně 2010; Pavel Kolmačka, Moře; Petr Kabeš (ed.), Sešity : výběr z 33½ čísel časopisu

roč. 22, č. 2 (2011), s. 245–250


Zizler, Jiří

Bagately o Josefu Kocourkovi, Karlu Flossovi a Pavlu Nedvědovi [15]

recenze na: Josef Kocourek, Marto Marto Marto Marto; Bůh vždycky zastřese stavbou. Rozhovor Sylvy Fischerové s Karlem Flossem; Pavel Nedvěd, Můj obyčejný život

roč. 22, č. 3 (2011), s. 191–194


Zizler, Jiří

Bagately o Vyhnancích Františky Jirousové, Vrači Martina Ryšavého, utajeném Richardu Popelovi a orientační volbě mrtvých básníků [16]

recenze na: Františka Jirousová, Vyhnanci; Martin Ryšavý, Vrač; Richard Popel, Paradýzo ztracené & znovunalezené

roč. 22, č. 4 (2011), s. 230–234


Zizler, Jiří

Bagately o interpretacích Přemysla Blažíčka a Catherine Ébert-Zeminové [17]

recenze na: Přemysl Blažíček, Knihy o poezii; Catherine Ébert-Zeminová, Textasis

roč. 23, č. 1 (2012), s. 187–190


Zizler, Jiří

Bagately o Rozhovorech s Josifem Brodským a publicistice Josepha Rotha [18]

recenze na: Solomon Moisejevič Volkov, Rozhovory s Josifem Brodským; Joseph Roth, Filiálka pekla na zemi

roč. 23, č. 2 (2012), s. 238–242


Zizler, Jiří

Bagately o světu bez knih, Střepech Zuzany Brabcové a Eugènu Minkowském [19]

recenze na: Zuzana Brabcová, Stropy; Eugène Minkowski, Vstříc kosmologii

roč. 23, č. 4 (2012), s. 213–216


Zizler, Jiří

Bagately o pamětech Josefa Forbelského a „druhém čtení“ Milana Uhdeho [20]

recenze na: Josef Forbelský, Svět se mnou, svět beze mě; Milan Uhde, Objevy pozdního čtenáře

roč. 24, č. 1 (2013), s. 262–266


Zizler, Jiří

Bagately o světě kongresů, Dušanu Palovi a bídě expertů [21]

recenze na: Lubomír Doležel, Život s literaturou; Dušan Pala, Stromy a kamení

roč. 24, č. 2 (2013), s. 235–240


Zizler, Jiří

Bagately o Republice a varlatech Vratislava Effenbergera a Unionu – Ideálním státu Jana Čumlivského [22]

recenze na: Vratislav Effenberger, Republiku a varlata; Jan Čumlivski, Union – Ideální stát

roč. 24, č. 3 (2013), s. 221–225


Zizler, Jiří

Bagately o pamětech moralisty a rozkoši z Demla [23]

recenze na: Milan Uhde, Rozpomínky: co na sebe vím; Jakub Deml, Číslo jednací: láska; Jakub Deml, Prvotiny; Jakub Deml, Pozdrav Tasova

roč. 24, č. 4 (2013), s. 218–224


Zizler, Jiří

Bagately o Dunách, výročích a čtyři sny jako bonus [24]

recenze na: Kateřina Rudčenková, Chůze po dunách

roč. 25, č. 1 (2014), s. 250–255


Zizler, Jiří

Bagately o Knihách a jejich lidech, Názorech tak řečeného Dalimila a korespondenci D. Ž. Bora a Jiřího Veselského [25]

recenze na: Knihy a jejich lidé; A. J. Liehm, Názory tak řečeného Dalimila; D. Ž. Bor, Držme se

roč. 25, č. 2 (2014), s. 247–251


Zizler, Jiří

Bagately labyrintové a vrstevnaté [26]

recenze na: Bohumila Grögerová, Můj labyrint; Staša Fleischmannová, Vrstvami

roč. 25, č. 3 (2014), s. 230–233


Zizler, Jiří

Bagately o Flashkách Evy Zábranové a Umění jako terapii [27]

recenze na: Eva Zábranová, Flashky; Alain De Botton, Umění jako terapie

roč. 25, č. 4 (2014), s. 216–219


Zizler, Jiří

Bagately o Kameníkově mystice, romanopiscově literatuře a barvoslepém soudci [28]

recenze na: Jan Kameník, Básně; Jiří Kratochvil, Bleší trh; Bohumil Doležal, Události

roč. 26, č. 1 (2015), s. 186–193


Zizler, Jiří

Bagately o esejistice Jiřího Gruši, monumentálním díle Františka Kautmana, 

knize-rozhovoru Šárky Grauové s Marií Rút Křížkovou, sjezdu Asociace spisovatelů a Jedné větě Petra Hrušky [29]

recenze na: Jiří Gruša, Eseje a studie o literatuře a kultuře I.; František Kautman, O českou národní identitu; Marie Rút Křížková, Slyšet a odpovídat; Petr Hruška, Jedna věta

roč. 26, č. 2 (2015), s. 164–172


Zizler, Jiří

Bagately o pamětech Boženy Neumannové, papírcích Karla Bartoška a Sartrových Sešitech z podivné války [30]

recenze na: Božena Neumannová, Byla jsem ženou slavného muže; Karel Bartošek, Z papírků; Jean-Paul Sartre, Sešity z podivné války

roč. 26, č. 3 (2015), s. 214–217


Zizler, Jiří

Bagately o Demlově svědectví o Josefu Florianovi, pamětech Roberta Saka a Vypalování stařiny Igora Fice [31]

recenze na: Jakub Deml, Sedm let jsem u vás sloužil; Robert Sak, Čekej na mne; Igor Fic, Vypalování stařiny

roč. 26, č. 4 (2015), s. 170–174


Zizler, Jiří

Bagately o kritice Terezie Pokorné, Durychově Bloudění, Cieslarově deníku a Camusovi v Praze [32]

recenze na: Terezie Pokorná, Kritické chvíle; Jaroslav Durych, Bloudění; Jiří Cieslar, Matouš; Albert Camus, Eseje

roč. 27, č. 1 (2016), s. 212–218


Zizler, Jiří

Bagately o Literárním pondělí Václava Černého a dvou básnických monumentech [33]

recenze na: Václav Černý, Literární pondělí: Texty z Lidových novin 1936–1938; Emil Juliš, Básně; Vladimír Mikeš, Poemy; Vladimír Mikeš, Pozdní sběr

roč. 27, č. 2 (2016), s. 198–201


Zizler, Jiří

Bagately o Romanu Szpukovi, Patriku Linhartovi a Jaromíru Zelenkovi [34]

recenze na: Roman Szpuk, A zavaž si tkaničky; Patrik Linhart, Horrory roků; Jaromír Zelenka, Překlady

roč. 27, č. 3 (2016), s. 204–208


Zizler, Jiří

Bagately o nových knihách Aloyse Skoumala, Rio Preisnera, Michala Přibáně a nobelistovi Dylanovi [35]

recenze na: Spiritus iratus Aloys Skoumal; Rio Preisner, Trialogy o toleranci, skutečné skutečnosti a Evropě; Michal Přibáň, Všechno je jenom dvakrát

roč. 27, č. 4 (2016), s. 167–172


Zizler, Jiří

Bagately o vzpomínkách Z. K. Slabého, esejích Grahama Greena a ultimátní antologii Roberta Jandy [36]

recenze na: Z. K. Slabý, Potkávání setkávání: listování v osudech; Graham Greene, Paradox křesťanství; Robert Janda (vyd.), Ultimátní básník u bran absolutna

roč. 28, č. 1 (2017), s. 206–210


Zizler, Jiří

Bagately – poetická hlídka, šaldovské výročí a malý vděčný nekrolog [37]

recenze na: Alice Hekrdlová, Verše Ofreovi; Toláš Fürstenzeller, Objektiv; Robert Janda, Za vyplazený jazyk; Jiří Gold, Liber sine nomine

roč. 28, č. 2 (2017), s. 243–248


Zizler, Jiří

Bagately o lopatkovském sborníku, poetická hlídka a několik slov o české próze [38]

recenze na: Jan Lopatka 1940–1993; Ondřej Hanus, Volné verše; Petr Borkovec, Rozvláčná vyjádření radosti; Bianca Bellová, Jezero

roč. 28, č. 4 (2017), s. 220–224


Zizler, Jiří

Bagately o Valéryho Sešitech, Černých rybách okolností, Nejlepších českých básních 2017, Začátku eposu Michala Jareše, Ano ne Josefa Hrubého, prózách Kamily Míkové a Dagmar Urbánkové, Morituri Jaroslava Formánka, Šaldových kritických projevech 14 a odkazu Jaroslava Meda [39] 

recenze na: Paul Valéry, Sešity; Vladimír Janovic, Černé ryby okolností; Sylva Fischerová a Jan Šulc (ed.), Nejlepší české básně 2017; Michal Jareš, Začátek eposu; Josef Hrubý, Ano Ne; Kamila Míková, Vosy, mravenci a mouchy; Dagmar Urbánková, Dům; Jaroslav Formánek, Morituri; F. X. Šalda, Kritické projevy 14

roč. 29, č. 1 (2018), s. 109–118


Zizler, Jiří

Bagately o Cestách do utopie, Neučesaných vzpomínkách Vladimíra Bystrova, summě Mirka Kováříka, sbírkách Pavla Němce a Terezy Šustkové a fantaskní sýsovské vizi, jež se naplnila) [40]

recenze na: Kateřina Šímová, Daniela Kolenovská a Milan Drápala, Cesty do utopie; Vladimír Bystrov, Neučesané vzpomínky; Mirek Kovářík, Život… a poezie?; Pavel Němec, Záměstí; Tereza Šustková, Skrýše

roč. 29, č. 2 (2018), s. 84–91


Zizler, Jiří

Bagately o nových sbírkách Zdeňka Volfa, Víta Slívy, Adama Borziče, Knize týdne Jana Čepa a šílenství v divočině Aleše Palána) [41] 

recenze na: Zdeněk Volf, Žasl jsem od pily; Vít Slíva, Ultima Thúlé, nejzazší zem; Adam Borzič, Západo-východní zrcadla; Jan Čep, Kniha týdne; Aleš Palán, Raději zešílet v divočině

roč. 29, č. 3–4 (2018), s. 153–161


Zizler, Jiří

Bagately o nových sbírkách Petra T. Kůse, Petra Hrušky a Pavla Kolmačky, Szpukově knize Klika byla vysoko, Hrdinech v básních a Kalistových Tvářích ve stínu [42]

recenze na: Petr T. Kůs, Mělké jámy; Petr Hruška, Nikde není řečeno; Pavel Kolmačka, Život lidí, zvířat, rostlin, včel; Roman Szpuk, Klika byla vysoko; Josef Hrdlička – Matouš Jaluška – Martin Pšenička (ed.), Hrdinové v básních; Zdeněk Kalista, Tváře ve stínu

roč. 30, č. 1 (2019), s. 86–95


Zizler, Jiří

Bagately o Yeatsových Vizích, Kaprálově Elegii naruby, Sv. Outdooru Marie Iljašenko, Zahradě Marty Veselé Jirousové, sborníku Nástup východu?, čtení nahlas Jiřího Ortena a nezacelitelné mezeře po Petru Holmanovi [43]

recenze na: W. B. Yeats, Vize; Zeno Kaprál, Elegie naruby; Marie Iljašenko, Sv. Outdoor; Marta Veselá Jirousová, Zahrada; Nástup východu?

roč. 30, č. 2 (2019), s. 90–96


Zizler, Jiří

Bagately o zahradníčkovské dvojknize z IPSL, dvou básnických souborech merthovských, polistopadových literárních iluzích a zvěčnělém Oldřichu Čálkovi [44]

recenze na: Jan Wiendl – Josef Vojvodík (ed.), Čtení o básníkovi z let 1930–1960, Poezie a skutečnost existence; František Daniel Merth, Jdou krásné básně kolem mne, Kahan; nekrolog Oldřicha Čálka

roč. 30, č. 3 (2019), s. 99–105


Zizler, Jiří

Bagately novoroční o Zdi Marlen Haushofer, Ryšavého Zlatém vidění, Holanově korespondenci, Kroutvorově Poletování jednoho ptáčka a petříčkovské metafyzice Petra Borkovce [45]

recenze na: Marlen Haushofer, Zeď; Martin Ryšavý, Zlaté vidění; Josef Kroutvor, Poletování jednoho ptáčka; Martin Dvořák (ed.), Umlkám do čekání: Korespondence Vladimíra Holana; Petr Borkovec, Sellier & Bellot

roč. 30, č. 4 (2019), s. 79–85


Zizler, Jiří

Básník nepřetržitého světa

předmět: Vladimír Vokolek

roč. 13, č. 3–4 (2002), s. 210–217


Zizler, Jiří

Divišovy přívraty a odvraty

roč. 22, č. 4 (2011), s. 4–15


Zizler, Jiří

Franzova summa

recenze na: Jan Franz, Eseje, kritiky, dopisy

roč. 18, č. 1 (2007), s. 281–283


Zizler, Jiří

Jistoty a nejistoty výborů

recenze na: Ryby katedrál; Pegasovo poučení

roč. 13, č. 3 (2003), s. 360–363


Zizler, Jiří

Laudatio na Sylvii Richterovou

roč. 27, č. 2 (2016), s. 220–222


Zizler, Jiří

Letmá zpráva o mladé literatuře

roč. 18, č. 4 (2007), s. 15–21


Zizler, Jiří

Osobnost, doba, řád

recenze na: Jan Wiendl, Vizionáři a vyznavači

roč. 18, č. 4 (2007), s. 205–208


Zizler, Jiří

Paměti filozofa

recenze na: Josef Ludvík Fischer, Listy o druhých a o sobě

roč. 17, č. 1 (2006), s. 250–253


Zizler, Jiří

Pan František Dryje mě hbitě chytil za nohu

reakce na: František Dryje, Pozor, varlata!, Souvislosti 4/2013

roč. 24, č. 4 (2013), s. 244–245


Zizler, Jiří

Petrkovský trialog

recenze na: Aleš Palán, Kdo chodí tmami

roč. 16, č. 3 (2005), s. 264–266


Zizler, Jiří

Rotreklovy Spisy počtvrté

recenze na: Zdeněk Rotrekl, Skryté tváře

roč. 17, č. 3 (2006), s. 254–256


Zizler, Jiří

Slova o sedmi nohách

roč. 13, č. 2 (2002), s. 218–222


Zizler, Jiří

„Statečnost srdce, pohledu, vkusu“

recenze na: Bedřich Fučík, Dílo

roč. 19, č. 1 (2008), s. 16–22


Zizler, Jiří

Ubohé ovečky slov

předmět: Stanislav Zedníček

roč. 12, č. 1 (2001), s. 98–100


Zizler, Jiří

Ve stopách příběhu

recenze na: Pavel Kolmačka, Stopy za obzor

roč. 17, č. 4 (2006), s. 274–277


Zizler, Jiří

Vidět svou vlastní tvář, jak se vynořuje z času

recenze na: Witold Gombrowicz, Deník I.

roč. 5, č. 2 (1994), s. 165–167


***

Zkouším si myslet jaro zpět (Osmnáct básní o stáří)

[starokorejský anonym (přel. Oldřich Vyhlídal), Bašó (přel. Miroslav Novák a Jan Vladislav), Walther von der Vogelweide (přel. Antonín Hartl), Joseph von Eichendorff (přel. Ivan Slavík), Heinrich Heine (přel. Otokar Fischer), Adam Mickiewicz (přel. Hana Jechová), Jan Neruda, Josef Václav Sládek, Jaroslav Vrchlický, Irma Geisslová, Nikolaj Gumiljov (přel. Jaroslav Kabíček), Hermann Hesse (přel. Jaromír Zelenka), Karl Kraus (přel. Michaela Jacobsenová), Gottfried Benn (přel. Ludvík Kundera), Fráňa Šrámek, Srboljub Mitić (Oto F. Babler), Giuseppe Ungaretti (přel. Jiří Pelán)]

roč. 8, č. 2 (1997), s. 79–89


Zlín, Karel

Neuchopitelné, nepoznatelné, nepostižitelné…

obsahuje: Soliloque, Dereliction, Neviditelné, Neuchopitelné, Nepoznatelné, Nepochopitelné, Nepostižitelné, Viselec, Viselec úd zved, La Vampire, Filosofie hysterie, Guillotine et clavecin

roč. 9, č. 1 (1998), s. 269–274


Zlín, Karel

„Umělecké dílo by nemělo být politizováno“

rozhovor připravil Jiří Pelán

roč. 18, č. 3 (2007), s. 40–52


Zlín, Karel

Z letošních veršů

roč. 18, č. 3 (2007), s. 54–59


Zorzut, Vladimir

Z dopisu Miloslavu Jirdovi

předmět: Josef Kocourek

roč. 19, č. 1 (2008), s. 176–177


Zvěřina, Josef

Kdo je Kristus? (anketa)

roč. 1, č. 3 (1990), s. 42–45


Zvěřina, Josef

Laicismus nebo laicizace?

roč. 1, č. 2 (1990), s. 6–8


Zvettler, Jan

Stále ještě

roč. 22, č. 4 (2011), s. 117–121


Zvirgzdiņš, Juris

Agnisův deníček

přeložil Michal Škrabal

roč. 22, č. 1 (2011), s. 204–207


Zvonař, J. L. – Picek, V. J.

Vlastenecké hory (Čechy krásné, Čechy mé…)

předmět: notový záznam

roč. 7, č. 2–3 (1996), s. 4–5


***

Život svaté Dympny

přeložil Jakub Deml

roč. 1, č. 3 (1990), s. 46–50


Žolude, Inga

Křídové princezny

přeložil Michal Škrabal

roč. 22, č. 1 (2011), s. 213–220


Žák, David Jan

Mezi anděly je zatoulaný žlutý mrak

roč. 15, č. 1 (2004), s. 96–98


Žák, Jaroslav

Jaká vlastně byla Sidonie Nádherná

roč. 22, č. 4 (2011), s. 188–190


Žáčková, Magdalena

Čtení z italských dantistů

recenze na: Martin Pokorný (ed.), Čtení o Dantovi Alighierim

roč. 29, č. 2 (2018), s. 243–246


Žáčková, Magdalena

Vaucluse – Avignon – Mont Ventoux

recenze na: Jiří Špička, Petrarca v Provence

roč. 26, č. 4 (2015), s. 186–188