Úplná bibliografie Souvislostí - podle autorů

Vážení čtenáři, pracovní verze bibliografie vám v této fázi umožňuje po zadání klávesové zkratky CTRL+F fulltextové vyhledávání všech výrazů obsažených v tabulce.
Data jsou řazena podle příjmení autora.

Legenda:


1 ročník
2 rok/číslo
3 pořadí
4 strana (od-do)
5 autor, příp. další autoři
6 editor, redaktor, překladatel
7 název článku
8 rubrika
9 u recenze: autor rec. knihy
10 u recenze: rec. titul
11 klíčová slov
- základní témata článku

L-M

10 99/1 39 170–173 Laštovička Michal   Bruni Literatura     N. A. Bruni, medailon
3 92/4 12 94–102 Le Fort Gertruda von Freiová Michaela (př.) Dcera Jiftáchova Literatura      
10 99/3–4 41–42 119–121 Lenková Elisabeth Babka Petr (př.) Snová forma / rozumová forma Nečitelnost      
6 95/2 24 50–69 Leonťjev Konstantin Zadražil Ladislav (př.) Byzantismus a Slovanstvo Slované      
12 01/1 47 28–30 Lewis Tim Onufer Petr (př.) Svatý řád Architektura v prostoru a čase     trapisté, John Pawson, Nový Dvůr, Sept-Fons
10 99/3–4 41–42 123–143 Linhartová Věra Janderová Drahoslava (př.) Lebka a jeskyně (Šímovy Podzemní řeky) Věra Linhartová III.     Josef Šíma, pozdní tvorba
10 99/2 40 76 Linhartová Věra   Vodopád v Nači Věra Linhartová II.     próza
10 99/2 40 77–79 Linhartová Věra   Odmámení (Kamenná zahrada v Rjóanži) Věra Linhartová II.     próza
10 99/2 40 80–84 Linhartová Věra   Smích bez zaujetí (Zápisky z cesty) Věra Linhartová II.     próza
10 99/1 39 125–135 Linhartová Věra   Překladatel Věra Linhartová     rozhlasová hra
10 99/1 39 137–144 Linhartová Věra   Přesýpací hodina Věra Linhartová     rozhlasová hra
10 99/1 39 145–169 Linhartová Věra   Úvod k obrazům Josefa Šímy Věra Linhartová     studie
12 01/1 47 211–214 Linka Jan   Lidovky Pod čarou   Tři knížky lidového čtení: Meluzína, Magelona, Jenovéfa recenze, Česká knižnice, J. Kolár, A. Stich
12 01/2 48 202–205 Linka Jan   Sic transit gloria Pod čarou     k výstavě Sláva barokní Čechie
11 00/3–4 45–46 255–256 Linka Jan   Dvě dílka patrona brtníků Pod čarou Bernard z Clairvaux Svatý O stupních pokory a pýchy; Chvály panenské matky recenze
11 00/3–4 45–46 280–281 Linka Jan   Durych a pilník Pod čarou   Durych Jaroslav. Život, ohlasy, soupis díla a literatury o něm recenze
11 00/1 43 231–233 Linka Jan   čba Fryem Pod čarou Frye Northrop Velký kód (Bible a literatura) recenze
10 99/3–4 41–42 256–259 Linka Jan   Tři z Krystalu OP Pod čarou Bonaventura sv. [1]; Kateřina Sienská sv. [2]; Savonarola Girolamo [3] Putování mysli do Boha [1]; Dialog [2]; Útěchy mého putování [3] recenze
10 99/1 39 250–251 Linka Jan   Noví svatí Východu Pod čarou Fros Henryk Święci doby współczesnej recenze
9 98/3–4 37–38 7–12 Linka Jan   Poláci a Češi – Descripta gentium Polsko      
9 98/3–4 37–38 297–299 Linka Jan   Pár slov o Sekalovi Pod čarou     recenze filmu Je třeba zabít Sekala
8 97/3–4 33–34 470–471 Linka Jan   Novodobé zříceniny Pod čarou   Bibliotheca Strahoviensis 1996 recenze
7 96/2–3 29 247–250 Linka Jan   Glatz, Kłodzko, Kladsko Místa     studie
7 96/1 28 219–220 Linka Jan   Dvě otázky Pod čarou Štampach Ivan O. Nástin ekumenické teologie recenze
6 95/3 25 150–154 Linka Jan   Svatý Ivan, ivanité, ivanitka Samoty      
12 01/1 47 252–254 Linková Marta   Mołoszův Pejsek Pod čarou Miłosz Czeslaw Pejsek u cesty recenze
1 90/3 3 26–34 Lipski Jan Józef Hradec Josef (př.) Zasadí se někdo o dekanonizaci svaté Mazaniny? Orientace      
8 97/1 31 224–227 Lipušová Cvetka Benhart František (př.) Existencialia Od Prešerna k Debeljakovi     poezie
3 92/5 13 78–79 Liška Eugen   Pozdě k ránu Literatura      
1 90/4 4 108–111 Lobkovicz Mikuláš Freiová Michaela (př.) Vězeň Boží Literatura     předmluva ke knize Jan Zahradníček:Der Häftling Gottes
2 91/1 5 17–25 Lobkowicz Mikuláš   Křesťanství, kultura, inkulturace Orientace      
3 92/2 10 76 Loerke Oskar Slavík Ivan (př.) Podzimní legenda Literatura a umění     báseň
12 01/2 48 53–54 Lomová Olga   Přimalova oči drakovi Oko     oči v čínské poezii
8 97/2 32 111–115 Loníček Ignác Erker Vladimír (ed.) Deník 1914–1918 Literatura      
1 90/4 4 119–126 Lönnebo Martin Chvojková Dagmar (př.) Legenda o ďáblovi na biskupské faře Literatura     próza
4 93/4–5 18 17–25 Lovelock James Markoš Anton (př.) Bůh a Gaia Orientace – Terra mater      
2 91/4 8 83–86 Lozano José Jiménez Neumannová Lucie (př.) Rouaultovy Vánoce Literatura      
1 90/4 4 100–101 Lozano José Jiménez Forbelský Josef (př.) Tunika Literatura      
8 97/3–4 33–34 195–199 Lukavský Erik   Moderní frankofonní poezie severní Afriky Islám     studie
9 98/3–4 37–38 277–280 Lunga Radek   Země dobrá, to jest Země česká Pod čarou   Země dobrá, to jest Země česká recenze
8 97/3–4 33–34 451–452 Lunga Radek   Jan T. V. Berghauer (1684–1760) Pod čarou Urfus Valentin JanTomáš Vojtěch Berghauer (1684–1760). Děkan královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě recenze
8 97/3–4 33–34 471–472 Lunga Radek   Jak umírají památky Pod čarou      
7 96/2–3 29 105–113 Lunga Radek   De Waldtova Dobrš Místa      
3 92/2 10 27–34 Lustiger Jean-Marie Hanáková Milada (př.) Stále nová tvář Ježíše Krista a postmodernismus Orientace      
4 93/3 17 50–54 Maccisse Camilo Hroch Pavel (př.) Velká témata teologie osvobození Orientace      
5 94/2 20 72–75 Macek Petr   O kýči, kontinuitě a kostelnících Umění, sakrálno a kýč      
8 97/1 31 269 Mádr Oto   Anketa: Co podle Vašeho názoru dalo Desetiletí církvi a co národu? Příloha – Desetiletí duchovní obnovy     anketní odpověď
3 92/3 11 10–13 Mádr Oto   Církev pro tuto dobu Orientace      
8 97/3–4 33–34 333–340 Magid Sergej Honyšová Julie (př.) Můj tatík Literatura     próza
6 95/2 24 70–80 Magid Sergej Rödling Kryštof Lev Gumiljov, Předposlední Eurazijec Slované      
4 93/4–5 18 5–8 Mácha Karel Hynek     Milníky     poezie
11 00/3–4 45–46 235–246 Machar Josef Svatopluk Blažek Bohuslav (ed.) „Lidstvo klopýtlo o dřevo kříže“ (Machar a křesťanství) Před zrcadlem za zrcadlem     J. S. Machar, křesťanství, víra
9 98/3–4 37–38 119–123 Machej Zbigniew Červenka Jiří (př.) V temném podchodu Polsko     poezie
11 00/1 43 219–220 Machoninová Tereza   Básně Literatura     poezie
8 97/3–4 33–34 399–427 Machoninová Tereza   Krátká hra o Petrušce Literatura      
6 95/4 26 165–173 Machove Martin   List o Hattonovi Egona Bondyho Pod čarou      
7 96/4 30 277–282 Machovec Milan   Jmenujeme se, jak nám říká svět Pod čarou     esej, Češi, český, Česko
10 99/2 40 182–188 Maidl Václav   Umbra vitae Pod čarou Heym Georg Umbra vitae recenze
8 97/3–4 33–34 101–113 Maliarik Ján   Celo-zemský universálný štát Světy      
9 98/1 35 245–256 Malich Karel Topinka Miloslav (red.) „Ve zralém oranžovém obilí děláš bíločernou krajinu“ (Rozhovor Miloslava Topinky s Karlem Malichem) Malich      
9 98/1 35 257–267 Malich Karel   Ze skicáků Malich      
8 97/1 31 270 Malý Václav   Anketa: Co podle Vašeho názoru dalo Desetiletí církvi a co národu? Příloha – Desetiletí duchovní obnovy     anketní odpověď
1 90/1 1 18–21 Malý Václav   Ježíš otevřel budoucnost Orientace      
1 90/2 2 40–43 Manaranche André Hradec Josef (př.) Jak mohl být Ježíš zkoušen a jaké mohlo být jeho pokušení? Orientace      
2 91/2 6 28–40 Manarche André Hradec Josef (př.) Která nevíra je právě ta naše? Orientace      
2 91/4 8 133–139 Mandelštam Osip Dušková Ludmila (př.) Bouře a francouzské slečny Literatura      
1 90/4 4 7–16 Mandl Antonín   Srdce věci Orientace      
12 01/2 48 73–75 Manni Giovanni Battista Šteyer Matěj Václav (př.) Trápení zraku neb vidění Oko      
2 91/2 6 67–68 Manrique Jorge Uličný Miloslav (př.) Sloky na otcovu smrt Literatura      
3 92/5 13 18–26 Marcel Gabriel Bendlová Peluška (př.) Přítomnost a nesmrtelnost Orientace      
5 94/1 19 55–62 Marek Damascen Krč Jakub (ed.), Linka Jan (ed.), Valášek Martin (ed.) Co se nyní zatajuje, to den soudný vyjevuje Apokalypsa      
11 00/2 44 48–57 Marek Vlastimil Hlavatý Pavel (red.) Hra v kostele je pro mne posvátná záležitost (Rozhovor s hudbeníkem a publicistou Vlastimilem Markem) Duchovní hudba     etnická hudba, akustika, tibetské mísy, duchovní hudba
6 95/2 24 128–137 Mareš František Václav   Dílo Josefa Vašici Osobnost čísla: Josef Vašica      
12 01/1 47 224–230 Mareš Pavel   Svatý Augustin překládaný a vyložený Pod čarou Svoboda Karel [1]; Augustinus Aurelius. Říman, člověk, světec [2]; Augustin Svatý [3] Estetika svatého Augustina a její zdroje [1]; O milosti a svobodném rozhodování, Odpověď Simplicianovi [3] recenze
11 00/3–4 45–46 252–255 Mareš Pavel   Bouše s tužkou v ruce Pod čarou Bouše Zdeněk Bonaventura Epilegomena recenze
11 00/2 44 254–257 Mareš Pavel   Časopis: Communio (1999/1–4) Pod čarou     recenze
11 00/1 43 228–231 Mareš Pavel   O biblické exegezi souhrnně z Říma Pod čarou Papežská biblická komise Výklad bible v církvi recenze
10 99/3–4 41–42 259–261 Mareš Pavel   K portrétu Anastáze Opaska, arciopata břevnovského Pod čarou Elšíková Monika Dobré dílo Anastáze Opaska recenze
10 99/2 40 202–206 Mareš Pavel   Časopis: Perspektivy (1998/1–12) Pod čarou     recenze
9 98/3–4 37–38 276–277 Mareš Pavel   Benediktova řehole Pod čarou   Regula Benedicti. Řehole Benediktova recenze
9 98/2 36 227–232 Mareš Pavel   Slavná minulosti a současné spory Pod čarou   Česká bible v dějinách evropské kultury recenze
8 97/3–4 33–34 460–462 Mareš Pavel   Starý prorok vs. mladý autor Pod čarou Jandourek Jan V jámě lvové recenze
8 97/1 31 242–245 Mareš Pavel   Co tomu řekne čtoucí? (In margine Durychových Služebníků neužitečných) Pod čarou Durych Jaroslav Služebníci neužiteč recenze
7 96/2–3 29 257–258 Mareš Pavel   Za církev sloužící a chudou Pod čarou Congar Y. M. J. Za církev sloužící a chudou recenze
5 94/2 20 106–108 Maritain Jacques Heranová Milada (př.) Georges Rouault Literatura      
2 91/3 7 58–71 Maritain Jacques Hradec Josef (př.) Humanismus svatého Tomáše Akvinského Orientace      
2 91/1 5 8–11 Maritain Jacques Šprunk Karel (př.) Snášenlivost a pravda Orientace      
1 90/4 4 79–89 Maritainová Raisa Šprunk Karel (př.) Poezie, mystika a magie Literatura      
2 91/3 7 95–96 Marti Kurt Svobodovi Jarmila Zdeněk Kým je pro mne Ježíš Kristus? Anketa      
7 96/1 28 132–137 Martinů Bohuslav, Kazantzakis Nikos Dostálová Růžena (př.) Řecké pašije (Výběr z korespondence z let 1954–1957) Řecko a my      
9 98/3–4 37–38 207–211 Márton László Szymanowská Lucie (př.) Kam prchá vypravěč? Maďarsko     esej
9 98/3–4 37–38 212–220 Márton László Szymanowská Lucie (př.) Paswietí Maďarsko     próza
9 98/2 36 7–12 Márton László Szymanowská Lucie (př.) Rub textu aneb Faust coby překladatel Překlad a překladatel      
12 01/2 48 155–157 Marvan Lukáš   Jako bych za něco stál Literatura     poezie
2 91/3 7 89–94 Matěj z Janova Neradová Květoslava (red.) Kouř z otevřené jámy Vertikála      
11 00/3–4 45–46 179–188 Mathauser Zdeněk Cieslar Jiří (red.) Když se na mne dívá obraz (Rozhovor s filosofem a slavistou Zdeňkem Mathauserem) Literatura     fenomeologie, Husserl, J. B. Kozák
9 98/2 36 63–67 Mathauserová Světla   Překlad a jinakost Překlad a překladatel      
3 92/4 12 65–71 Matka Marie Putna Martin C. (př.)   Literatura     poezie a próza
9 98/1 35 227 Matoušek Ivan   Anketa: Proč malíř/spisovatel píše/maluje? Malíři & básníci     anketní odpověď
6 95/1 23 III–V Matoušek Vlastislav   Sansara Soutěska – MIMOřádná a jednorázová příloha redigovaná J. F. Typltem      
5 94/1 19 28–37 McGinn Bernard Putna Petr (př.) Joachim da Fiore Apokalypsa      
3 92/6 14 86–94 Med Jan   Z deníku seminaristy Literatura      
6 95/3 25 89–99 Med Jaroslav   František Daniel Merth (Skica k portrétu) Osobnost čísla: František Daniel Merth      
9 98/1 35 227 Mědílek Jiří   Anketa: Proč malíř/spisovatel píše/maluje? Malíři & básníci     anketní odpověď
9 98/1 35 279–280 Mědílek Jiří   Hrany dvou polí Malíři & básníci     poezie
7 96/1 28 152–155 Mědílek Jiří     Literatura     poezie
3 92/4 12 22–26 Mendelová Edita   Noční návštěva Edity Steinové Orientace      
5 94/1 19 38–42 Mendelová Edita M.   Malachiášovo proroctví aneb O konci světa Apokalypsa      
6 95/3 25 87–88 Merth František Daniel     Osobnost čísla: František Daniel Merth     poezie
6 95/3 25 106–112 Merth František Daniel Petruželka Antonín (red.) Malé fontány Osobnost čísla: František Daniel Merth     fragmenty, záznamy
6 95/3 25 122–134 Merth František Daniel   Jedenáct rozličných dopisů Osobnost čísla: František Daniel Merth     dopisy FDM V. Färberovi, R. Szpukovi, J. Sukovi
2 91/4 8 87–88 Merth František Daniel     Literatura     poezie
1 90/2 2 79–86 Merth František Daniel Putna Martin C. (red.) O hlubině a poezii (Rozhovor s Františkem Danielem Merthem) Literatura     rozhovor a antologie poezie
11 00/1 43 137–138 Mertl Věroslav     Anketa o překládání a překladatelích, čtení a čtenářích Bible     anketní odpověď
6 95/3 25 136–142 Mertl Věroslav   F. D. M. – šifra ryzosti Osobnost čísla: František Daniel Merth     Až přijde chvíle, to bude setkání! (Pět vzpomínek na F. D. Mertha
3 92/1 9 44–55 Merton Thomas Kolodrubec Aleš (př.) Chléb na poušti; O mnišství Vertikála      
4 93/3 17 31–39 Metz Johann Baptist Horyna Břetislav (př.) Kultura a komunikace v církvi Orientace      
6 95/3 25 221–224 Mička Martin   Mít tak jedno tělo pro sebe Samoty      
9 98/3–4 37–38 39–43 Michalski Cezary Szymanowská Lucie Instituce Polsko     křesťanství, neokonzervatismus
3 92/6 14 2–3 Michna z Otradovic Adam Václav   Vánoční rosička, Svatodušní holubička Milníky      
12 01/1 47 192–197 Míka Tomáš   Měj se na pozoru Literatura     současná česká poezie
8 97/2 32 259–260 Míka Tomáš   Hodil jsem si z toho tkaničku Pod čarou     ad Martin Valášek, Poutníkova cesta Johna Bunyana, 96/4, s. 266–271
10 99/2 40 28 Mikeš Petr   …jako když kuchař jí – anketa o autorském čtení Slovo v prostoru     anketní odpověď
3 92/3 11 82–85 Mikeš Vladimír   Hölderlin v nádheře světa Literatura      
2 91/2 6 100–108 Mikeš Vladimír   Plovárna Léthé Literatura      
6 95/4 26 55–62 Miklík Josef Konstantin Krč Jakub (ed.) Klíč k dobré literatuře V Čechách meziválečných      
7 96/4 30 119–123 Míková Kamila   Honza, Tom a Pavel Dětství     juvenilie
6 95/3 25 225–227 Míková Kamila   Záznamy Samoty      
4 93/3 17 105–106 Míková Kamila   S časem v zádech Literatura     próza
3 92/6 14 120 Míková Kamila   Linka č. 2 Kritiky, recenze, informace      
3 92/3 11 133 Míková Kamila   Roztříštěný příběh Kritiky, recenze, informace Kremlička Vít Lodní deník recenze
2 91/2 6 144–151 Míková Kamila   … a spol. Literatura     próza
2 91/1 5 176–177 Míková Kamila   Nový kulturní a literární klub Kritiky, recenze, informace     PANT klub
6 95/2 24 170–175 Milev Geo Kundera Ludvík (př.), Zukal Osvald (př.) Expresionistický kalendářík na rok 1921 Literatura     próza
9 98/3–4 37–38 65–70 Miłosz Czesław Linka Jan (př.) Povídka o obráceném Polsko      
3 92/1 9 137–143 Miłosz Czesław Hradec Josef (př.) Konfesní stát? Kritiky, recenze, informace      
2 91/3 7 153–154 Miłosz Czesław Červenka Jiří (př.) Návrat Literatura     báseň
1 90/4 4 16–24 Miłosz Czesław Hradec Josef (př.) Dostojevskij a Sartre Orientace      
1 90/4 4 89–96 Miłosz Czesław Červenka Jiří (př.)   Literatura     poezie
1 90/1 1 44–45 Miłosz Czesław Červen Jiří (př.)   Literatura     poezie
5 94/4 22 39–42 Miskotte K. H. Dus J. A. (př.) Edda a Tóra Germáni, nacisté      
4 93/3 17 107–109 Mitáček Zdeněk     Literatura     próza
2 91/3 7 239–240 Mlejnek Josef   Setkání s dílem Stanisława Vincenze Kritiky, recenze, informace      
2 91/2 6 152–155 Mlejnek Josef     Literatura     poezie
6 95/1 23 27–32 Moltmann-Wendelová Elisabeht   Marta – zapomenutá středověká tradice Apokryf      
5 94/4 22 7–17 Moose L. George Putna Petr (př.) Estetika politiky Germáni, nacisté      
9 98/2 36 34–41 Morávková Alena, Král Oldřich, Pechar Jiří   O teorii a kritice literárního překladu Překlad a překladatel     přepis rozhlasového rozhovoru
10 99/1 39 5 Morejon Pedro     Epistula na úvod     dopis jezuitského misionáře z Japonska
6 95/4 26 82–92 Morvay Petr   József Erdélyi. Básník a jeho inspirace, antisemitismus a národní socialismus, Blut und Boden v Maďarských podmínkách (Pokus o zařazení do ideového kontextu doby) V Evropě meziváleč      
2 91/2 6 2–3 Mourková Jarmila   Nehmotná mince Milníky     poezie Josefa Hory
2 91/1 5 6–7 Mourková Jarmila   Bylo by Boha, nebýt andělského pádu? Milníky     medailon R. Weinera
10 99/2 40 5 Mrštík Vilém     Epistula na úvod      
12 01/1 47 62–65 Mumford Lewis Semínová Zuzana (př.) Smrt monumentu Architektura v prostoru a čase     architektura, monument, tradice
3 92/2 10 115–116 Murrer Ewald     Literatura a umění     poezie
10 99/2 40 63 Mysliveček Boris   Anketa o stavu české typografie, sazby a písmotvorby Písmo     anketní odpověď