Úplná bibliografie Souvislostí - podle autorů

Vážení čtenáři, pracovní verze bibliografie vám v této fázi umožňuje po zadání klávesové zkratky CTRL+F fulltextové vyhledávání všech výrazů obsažených v tabulce.
Data jsou řazena podle příjmení autora.

Legenda:


1 ročník
2 rok/číslo
3 pořadí
4 strana (od-do)
5 autor, příp. další autoři
6 editor, redaktor, překladatel
7 název článku
8 rubrika
9 u recenze: autor rec. knihy
10 u recenze: rec. titul
11 klíčová slov
- základní témata článku

N-O

4 93/1 15 121–126 Nakonečný Milan, Vokolek Václav, Ježek Tomáš, Kotrlá Iva   Bylo morálně náročnější žít ve vyhraněné situaci totality, nebo je to pro vás těžší v  oučasné době? Anketa      
11 00/1 43 138–139 Nechutová Jana     Anketa o překládání a překladatelích, čtení a čtenářích Bible     anketní odpověď
10 99/3–4 41–42 5 Němcová Božena   Rozmilá sestro moje! Epistula na úvod     dopis Žofii Rottové
3 92/4 12 139–144 Němcová Dana Neradová Květoslava (red.), Putna Martin C. (red.), Krumphanzl Robert (red.) Rozhovor s Danou Němcovou Kritiky, recenze, informace      
12 01/2 48 123–129 Nemesová-Nagyová Agnes Szymanowská Lucie (př.) Vidiny a vylidniny Literatura     poezie
3 92/6 14 6–7 Neradová Květoslava   V zemi pak vše jest opak Milníky      
3 92/4 12 3–4 Neradová Květoslava   Nevykoupený dluh Milníky     k Nině Svobodové
3 92/3 11 4–5 Neradová Květoslava   Scriptor trápený slovy Milníky     poezie Zdeňka Rotrekla
2 91/3 7 5 Neradová Květoslava   Pyčte všickni hoře mého Milníky      
2 91/3 7 241–242 Neradová Květoslava   Ediččin: česká středověká lyrika Kritiky, recenze, informace      
1 90/2 2 3–5 Neradová Květoslava   Jan Zahradníček (1905–1960) Milníky     medailon
1 90/1 1 5–6 Neradová Květoslava   Otokar Březina (1868–1929) Milníky     medailon
8 97/3–4 33–34 31–45 Neubauer Zdeněk   Vážená paní profesorko… Světy     Ad Jarmila Vacková, Fenomén Bosch na konci tisíciletí, 97/3–4, s. 21–29
5 94/3 21 48–57 Neubauer Zdeněk   Nebe a země, věda a mýtus Mystiky      
4 93/4–5 18 39–49 Neubauer Zdeněk   Holo, eko, trans – předpony nového věku Horizontála      
4 93/2 16 39–47 Neubauer Zdeněk   Noční rozhovor s Nikodémem (O duchovním rozměru skutečnosti a transpersonální psychologii) Orientace      
2 91/3 7 34–51 Neubauer Zdeněk   Vyprávění o svatém Grálu Orientace      
1 90/4 4 36–41 Neubauer Zdeněk   Kalich versus kříž (Nezávislé úvahy o sybmolice novověkého schizmatu) Orientace      
6 95/3 25 8–17 Neubauer Zdeněk, Sovobodová Marie   Co je to tvořivé ženství Rodiny      
1 90/2 2 114–115 Neufeld Karl Heinz Putna Martni C. (př.) Charismatická obnova Příloha     slovníkové heslo
8 97/3–4 33–34 89–91 Neupert Karl E. Petrbok Václav (př.) Geo-kosmos. Budoucí obraz světa od mýtu k vědě Světy      
5 94/1 19 107–111 Neuwirth Vladimír   Stojím u dveří a tluču Apokalypsa      
2 91/2 6 55–59 Neuwirth Vladimír   Tajemství otřásání Vertikála     próza
2 91/4 8 190–192 Neveršilová Olga     Literatura     poezie
12 01/1 47 6–15 Nevímová Petra   Barokní kostel – chrám Boží, nebo sbírka uměleckých přdmětů Architektura v prostoru a čase     baroko, sakrální architektura
2 91/1 5 54–56 Newmann John Henry   Co znamená „katolický“ Vertikála      
12 01/1 47 239–244 Nodl Martin   Glosy historické II. Pod čarou   České církevní dějiny ve druhé polovině 20. století [1]; Přemyslovský stát kolem roku 1000 [2] recenze
12 01/2 48 166–172 Nodl Martin   Glosy historické III. Pod čarou Im Hof Ulrich [1]; Pomian Krzystof [2]; Tuchmanová Barbara W. [3] Evropa a osvícenství [1]; Evropa a její národy [2]; Srpnové výstřely [3] recenze
11 00/3–4 45–46 268–273 Nodl Martin   Glosy historické I. Pod čarou Duby Georges [1]; Englund Peter [2]; Čornej Petr [3]; Kazbunda Karel[4] Vznešené paní z 12. století III. [1]; Nepokojná léta. Historie třicetileté války [2]; Velké dějiny zemí koruny české V. 1402–1437 [3]; Stolice dějin na české univerzitě v Praze 1914–1918 IV. recenze
11 00/2 44 241–245 Nodl Martin   Tolerance a intolerance Pod čarou Plongeron Bernard [1]; Denzler Georg [2] Zrození republikánského křesťanství [1]; Dějiny celibátu [2] recenze
11 00/2 44 249–254 Nodl Martin   Edvard Beneš a národní dějiny Pod čarou Lukeš Igor [1]; Zeman Zbyněk [2] Československo mezi Stalinem a Hitlerem [1]; Edvard Beneš. Politický životopis [2] recenze
11 00/1 43 233–238 Nodl Martin   Dva čeští králové pod lékařským drobnohledem Pod čarou Říhová Milada Dvorní lékař posledních Lucemburků – Albík z Uničova (…) recenze
10 99/3–4 41–42 261–264 Nodl Martin   Konec jedné Palackého ficke Pod čarou Kopičková Božena, Vidmanová Anežka Listy na Husovu obranu z let 1410–1412 recenze
10 99/3–4 41–42 297–301 Nodl Martin   Dva pohledy na české dějiny v období protektorátu: kolaborace a fašismus Pod čarou Pasák Tomáš [1]; Brandes Detlef [2] Český fašismus 1922–1945 a kolaborace 1939–1945 [1]; Češi pod německým protektorátem. Okupační politika, kolaborace a odboj 1939–1945 recenze
10 99/2 40 213–216 Nodl Martin   Znovu k učení o eucharistii v díle M. Jana Husa Pod čarou     odpověď na Sousedíkovu polemiku (srov. 99/2, s. 209–213)
10 99/1 39 270–274 Nodl Martin   Nový pohled na Husovo učení o eucharistii Pod čarou Sousedík Stanislav Učení o eucharistii v díle M. Jana Husa recenze
9 98/3–4 37–38 13–22 Nodl Martin   Polské království v pozdním středověku Polsko      
9 98/3–4 37–38 281–285 Nodl Martin   Renesance jako změna kódu? Pod čarou Savický Nikolaj Renesance jako změna kódu recenze
9 98/1 35 303–308 Nodl Martin   Syntéza dějin historiografie v českých zemích 19. století Pod čarou Štaif Jiří Historici, dějiny a společnost. Historiografie v českých zemích od Palackého a jeho předchůdců po Gollovu školu 1790–1900 recenze
8 97/3–4 33–34 447–450 Nodl Martin   Sebereflexe renesančních umělců Pod čarou Burke Peter Italská renesance. Kultura a společnost v Itálii recenze
8 97/2 32 7–28 Nodl Martin   Stáří v pozdním středověku Stáří      
7 96/4 30 7–29 Nodl Martin   Dětství v předmoderní době Dětství      
10 99/2 40 159–161 Nosek Štěpán   V okně bílé s bílým Literatura     poezie
10 99/1 39 254–255 Nosek Štěpán   Rád bych se toulal jako Bašó Pod čarou Biron Tadeáš Neviditelné slunce recenze
8 97/2 32 254–256 Nosek Štěpán   Couvání do času Pod čarou Švestka Karel Couvání do času recenze
8 97/1 31 239–240 Nosek Štěpán   Básnířčiny nedělní hrůzy Pod čarou Jensterle-Doležalová Alenka Přeludy recenze
8 97/1 31 246–247 Nosek Štěpán   Já jsem nikdo, světem uzamknutý Pod čarou Červenka Jiří Paměť okamžiku recenze
7 96/2–3 29 237–241 Nosek Štěpán   Příběh venkovského překladatele Místa     Jaroslav Skalický, Náchod
7 96/1 28 220–221 Nosek Štěpán   A já jsem její ženich Pod čarou Petr Pavel Trojlodí Jakuba recenze
6 95/4 26 177–178 Nosek Štěpán   Jugendstil podle Čichoně Pod čarou      
9 98/1 35 225–226 Novák Ladislav   Anketa: Proč malíř/spisovatel píše/maluje? Malíři & básníci     anketní odpověď
3 92/3 11 46–52 Novak Michael Geissler Eduard (př.) Politická etika a duch kapitalismu Orientace      
10 99/2 40 67–68 Novák Robert V.   Anketa o stavu české typografie, sazby a písmotvorby Písmo     anketní odpověď
8 97/1 31 143–150 Novaková-Popovová Irena Nedvědová Milada K. (př.) Slovinský sonet_ Pohled skrze metaforu Od Prešerna k Debeljakovi     studie
8 97/3–4 33–34 291–300 O´Brien Flann Čáp Jan (př.) Řeči pro pláč Literatura     Irsko, próza
3 92/5 13 140–142 O´Collins Gerard Frei V. (př.) Papežova teologie Kritiky, recenze, informace      
4 93/4–5 18 116–123 O’Brien Flann Čáp Jan Gaelština a prasata Literatura I      
11 00/3–4 45–46 168–178 Odarčenko Jurij Borkovec Petr (př.) Básně Literatura      
7 96/4 30 157–160 Oláh Vlado Červenka Jan K. (př.) Básně Dětství      
2 91/2 6 115–123 Olič Jiří   Cesty a cesta Jakuba Demla Literatura      
4 93/3 17 40–49 Oliverios Roberto Hroch Pavel (př.) Teologie osvobození: její zrod, růst a konsolidace Orientace      
10 99/1 39 233–238 Olšovský Miroslav   Pole Literatura     poezie
1 90/4 4 155–160 Opasek Anastáz Hradec Josef (red.) Svědectví skutkem i slovem (Rozhovor s opatem Anastázem Opaskem) Příloha      
8 97/1 31 269–270 Opatrný Aleš   Anketa: Co podle Vašeho názoru dalo Desetiletí církvi a co národu? Příloha – Desetiletí duchovní obnovy     anketní odpověď
1 90/3 3 2 Orten Jiří   Nenarozený Milníky     báseň
5 94/3 21 25–35 Otto Rudolf Spousta Jan (př.) Posvátno Mystiky      
12 01/1 47 124–130 Ouředník Patrik   Vláda nového myšlení: jazykový mesianismus v 19. století Literatura     lingvistika, obrození
3 92/1 9 134–135 Ozarčuk Ivan   Změna paradigmat a alfanumerická společnost Kritiky, recenze, informace      
3 92/1 9 135 Ozarčuk Ivan   Dobro stvoření Kritiky, recenze, informace Klánský Mojmír Vyhnanství