Úplná bibliografie Souvislostí - podle autorů

Vážení čtenáři, pracovní verze bibliografie vám v této fázi umožňuje po zadání klávesové zkratky CTRL+F fulltextové vyhledávání všech výrazů obsažených v tabulce.
Data jsou řazena podle příjmení autora.

Legenda:


1 ročník
2 rok/číslo
3 pořadí
4 strana (od-do)
5 autor, příp. další autoři
6 editor, redaktor, překladatel
7 název článku
8 rubrika
9 u recenze: autor rec. knihy
10 u recenze: rec. titul
11 klíčová slov
- základní témata článku

P-R

6 95/2 24 211–217 Pachmanová Martina   Muchův opožděný historismus a Slovanská epopeje Pod čarou      
5 94/2 20 66–71 Pachmanová Martina Kulka Tomáš (red.) O posvátnosti , autenticitě, umění a kýči (Rozhovor s Martinou Pachmanovou) Umění, sakrálno a kýč      
5 94/2 20 156–158 Pachmanová Martina   č jako způsob myšlení Pod čarou Kulka Tomáš Umění a kýč recenze
2 91/2 6 4–5 Palivec Josef     Milníky     básně
2 91/2 6 82–88 Palivec Josef   Poezie stále budoucí Literatura      
3 92/4 12 61–64 Pammrová Anna     Literatura     poezie
4 93/1 15 95–97 Pánek František   Devět básní Literatura      
12 01/1 47 165–181 Pankovčín Václav   Bude to pekný pohreb Literatura     moderní slovenská literatura, ukázky z díla
8 97/2 32 117–122 Papoušková Antonie Papoušková Petra (ed.) Vidím Vás jak čtete (Tři dopisy z rodinné korespondence) Literatura      
9 98/1 35 338–340 Pascal Blaise Janiš Martin (př.) Z myšlenek Pod čarou      
8 97/2 32 131–142 Paskov Viktor Kříž Vladimír (př.) Balada o Georgu Henychovi Literatura     próza
1 90/4 4 69–71 Pasternak Boris Sokolová Františka (př.) Getsemanská zahrada Literatura     báseň
1 90/3 3 67–69 Patmore Coventry Preisner Rio (př.), Slavík Ivan (př.) Óda na tělo Literatura      
1 90/1 1 9–18 Patočka Jan   Duchovní člověk a intelektuál Orientace      
4 93/4–5 18 77–82 Patrik svatý Polák František (př.) Vyznání svatého Patrika Vertikála      
10 99/2 40 6–21 Pavlíček František Šrámek Petr (red.) Říkejte tu řeč“ (S Františkem Pavlíčkem o dramaturgii, zvláště rozhlasové) Slovo v prostoru     rozhlas, dramaturgie, režie
6 95/1 23 138–139 Pavlík Michal     Apokryf     poezie
4 93/2 16 95–101 Pawlak A., Polkowski J., Jastrun T., Świrszczyńska A. Šulcová Eva (př.) Žádné včera, žádné zítra, jenom dým (Polská lyrika vojenského stavu) Literatura      
12 01/1 47 25–27 Pawson John Valášek Martin (red.), Semínová Zuzana (př.) Tento projekt považuji za své životní poslání (Rozhovor s architektem Johnem Pawsonem Architektura v prostoru a čase     trapisté, Nový Dvůr, Sept-Fons, klášter
3 92/5 13 55–63 Payne Jan   Lotr po pravici, či po levici? Orientace      
4 93/1 15 109–111 Payne Petr   Z deníku vězeňského faráře Literatura      
2 91/1 5 110–116 Paz Octavio Mikeš Vladimír (př.) Inspirace Literatura      
9 98/1 35 213–217 Pečinka František   Říjnové barvy Malíři & básníci      
2 91/1 5 90–93 Péguy Charles Slavík Ivan (př.)   Literatura     poezie
8 97/3–4 33–34 227–251 Pekič Borislav Blechová Lenka (př.) Člověk, který pojídal smrt roku 1973 Literatura     Černá Hora, poválečná próza
11 00/1 43 139–140 Pelán Jiří     Anketa o překládání a překladatelích, čtení a čtenářích Bible     anketní odpověď
9 98/2 36 42–51 Pelán Jiří   Překlad konformní a adaptač Překlad a překladatel     Píseň o Rolandovi, Zeyer Julius,
3 92/6 14 108–109 Pelcl František Martin   Paměti Bylo- nebylo      
3 92/3 11 123–125 Pelikán Adolf Neradová Květoslava (ed.) Hoši! Dívky! Jde o vaše štěstí! Literatura      
7 96/4 30 282–283 Perout Evžen   K výtvarnému doprovodu čísla Pod čarou      
1 90/4 4 152–155 Peřich Leopold   Vzpomínka na pana biskupa Gojdiče Příloha      
6 95/2 24 148–153 Pešina Tomáš Jan z Čechorodu Krč Jakub (ed.) Prodromus Moraviographiae Literatura      
5 94/4 22 81–85 Petersen Julius Petrbok Václav Touha po Třetí říši v německé literatuře Osobnost čísla: Stefan George a jeho kruh      
3 92/6 14 66–68 Petit Jacques   Život a dílo Léona Bloy v datech Literatura      
1 90/2 2 108–110 Petr A.   Štěky nad rukopisy Kritiky, recenze, informace      
5 94/1 19 154–155 Petr Antonín           poezie
1 90/1 1 101 Petr Antonín   Štěky nad rukopisy Kritiky, recenze, informace      
5 94/4 22 122–123 Petr Pavel           poezie
8 97/3–4 33–34 457–458 Petrbok Václav   Báseň je osamělá… a je na cestě Pod čarou Kundera Ludvík Vůně soli recenze
8 97/3–4 33–34 465–467 Petrbok Václav   Německočeský landsmann a patriot Pod čarou Majer Jiří Kašpar Šternberk recenze
8 97/2 32 256–259 Petrbok Václav   Svět Paterův a svět náš Pod čarou Kubin Alfred Země snivců recenze
8 97/1 31 105–112 Petrbok Václav   Čelakovský a Krajinci, Korutanci a Ilyrové s hrabětem Auerspergem Od Prešerna k Debeljakovi     studie
8 97/1 31 237–239 Petrbok Václav   Česko-slovinské vade-me-cum Pod čarou Urbančič Boris Česko-slovinské kulturní styky recenze
7 96/4 30 271–272 Petrbok Václav   Poslední Böhme Pod čarou Urzidil Johannes Kde údolí končí recenze
7 96/2–3 29 225–234 Petrbok Václav   Josef Liboslav Ziegler a východočeský obrozenský Parnas Místa     studie
6 95/4 26 13–20 Petrbok Václav   Katolický Čech či český katolík? (Pokus o politický profil Jaroslava Durycha) V Čechách meziválečných      
6 95/3 25 72–80 Petrbok Václav   Král borovic a platonikův syn Rodiny     Richard Dehmel
6 95/1 23 103–111 Petrbok Václav   Apokryf v české literatuře 19. a 20. století aneb od Ahasvera slavjanofilství k Ježíšovu perestrojkovému krédu Apokryf      
6 95/1 23 147–149 Petrbok Václav   Písně a sonety Pod čarou Kolmačka Pavel Vlál za mnou směšný šos recenze
5 94/4 22 56–71 Petrbok Václav   George Osobnost čísla: Stefan George a jeho kruh     studie
5 94/4 22 124–128 Petrbok Václav   Neúplný přehled literatury o nacismu Pod čarou      
5 94/2 20 159–161 Petrbok Václav   Cesta k idyle Pod čarou Bochořák Klement Staronové básně recenze
5 94/2 20 163–164 Petrbok Václav   Sedm arkád Pod čarou     o časopisu Arkáda
4 93/4–5 18 232–233 Petrbok Václav   A ústí nevidět Pod čarou Kundera Ludvík Řečiště recenze
11 00/2 44 173–184 Petruželka Antonín   Střepy neboli Enšpíglopedie podle Durdíka Literatura     próza, ukázky
10 99/3–4 41–42 87–94 Petruželka Antonín   Nečitedlé tatrmany aneb Prolegomena k „narovnání“ „zákrut osobnosti“ básníka Ivana Blatného Nečitelnost     Blatný, poezie, vydávání jeho děl
10 99/1 39 256–258 Petruželka Antonín   Redigování básnických sbírek Bohdana Chlíbce aneb Vyskytnout se může ledaco Pod čarou Chlíbec Bohdan Básně; Zasněžený popel; Temná komora glosa
2 91/1 5 175–176 Petruželka Antonín   Neobvyklá publikace Kritiky, recenze, informace Fibich Ondřej Země Jana Křtitele  
3 92/3 11 114–115 Petříček Petr     Literatura     poezie
9 98/1 35 85–91 Petzet Heinrich Wiegand Bláhová Alena (př.) Rilkovy dopisy o Cézannovi Rilke, Cézanne, Rodin      
2 91/3 7 51–57 Pieper Josef Ozarčuk Ivan (př.) Kde začíná a kde končí středověk Orientace      
2 91/2 6 15–27 Pieper Josef Ozarčuk Ivan (př.) Sakralita a „desakralizace“ Orientace      
9 98/3–4 37–38 157–164 Pilinszky János Štroblová Jana, Hiršal Josef, Gál Evžen(př.) Básně Maďarsko      
9 98/3–4 37–38 165–170 Pilinszky János Navrátil Milan (př.) Z publicistiky Maďarsko      
9 98/3–4 37–38 171–180 Pilinszky János Navrátil Milan (př.) Z deníku lyrika Maďarsko      
2 91/4 8 89–99 Pilinszky Jánosz Navrátil Milan (př.) Oslava nejhlubšího bodu Literatura     antologie básní a próz
6 95/4 26 93–104 Pinto Atnónio Costa Nečas Daniel (př.) Literární aspirace portugalského fašismu V Evropě meziváleč      
4 93/3 17 7–8 Pištora Jiří   Paradox mýtu (bezručovská marginálie) Milníky      
8 97/1 31 260–268 Piťha Petr   Desetiletí duchovní obnovy národa před mileniem mučednické smrti sv. Vojtěcha (1988–1997) (Kající zamyšlení) Příloha – Desetiletí duchovní obnovy      
4 93/3 17 110–111 Pius X   Motu proprio Bylo nebylo      
10 99/1 39 239–241 Platzová Magdalena   Stará žena u řeky Literatura     poezie
9 98/1 35 281–283 Plieštik Jiří   Útržky z bezvěké Indie Malíři & básníci     poezie
6 95/1 23 33–48 Pokorný Jindřich   Tajemství grálu, Wofram z Eschenbachu Apokryf      
2 91/4 8 3 Pokorný Jindřich   Básníkovy otazníky Milníky     ad Rainer Maria Rilke
6 95/3 25 236–237 Pokorný Marek   O otázku (K výtvarnému doprovodu čísla) Pod čarou      
5 94/4 22 142–143 Pokorný Marek   Několik poznámek k tomu, proč právě Leopold Bauer Pod čarou      
11 00/1 43 140–141 Pokorný Petr     Anketa o překládání a překladatelích, čtení a čtenářích Bible     anketní odpověď
11 00/2 44 58–61 Poláček Martin Hlavatý Pavel (red.) V nástroji je vložena duchovní energie (rozhovor s varhanářem a restaurátorem Martinem Poláčkem) Duchovní hudba     restaurování, varhany
3 92/3 11 14–27 Poláková Jolana   Svoboda a vztah (K otázce smyslu duchovního života) Orientace      
3 92/3 11 86–97 Poplavskij Boris Putna Martin C. (př.) Modlím se tváří ke zdi (Výběr z deníků) Literatura      
2 91/3 7 236–239 Pospieszalski Antoni Mlejnek Josef (př.) Katolicismus Grahama Greena Kritiky, recenze, informace      
4 93/4–5 18 212–213 Postrelová Virginie Kučera Jaroslav (př.) Zelená cesta k nevolnictví Bylo nebylo      
3 92/1 9 116–117 Potěhník Alois   J. A. Komenskému co reformátoru školství věku XVII. Jáma pamětnice     báseň
9 98/1 35 71–84 Prater Donald A. Bláhová Alena (př.) Rilke u Rodina Rilke, Cézanne, Rodin      
8 97/1 31 231–234 Prelovšek Damjan Špirudová Jana Plečnik a sakrální architektura Pod čarou      
1 90/3 3 51–54 Prudentius Aurelius Clemens Putna Martin C. (red.) Hymnus na zpěv kohouta Literatura      
11 00/1 43 96–107 Prudký Martin   Žalm 30 (Překladové a výkladové poznámky) Anketa o překládání a překladatelích, čtení a čtenářích Bible      
1 90/1 1 102–110 Příhoda Petr   Totalita a osobnost Příloha      
11 00/3–4 45–46 65–77 Putna M. C.   Kulturní aktivity olomouckých dominikánů a jejich místo v dějinách české katolické literatury Pod strženým sloupem     Na hlubinu, S. M. Braito
11 00/1 43 68–72 Putna Martin C.   Příběh Dominka Pecky: O jednom typu propojení křesťanství, literatury a pedagogiky Školy      
10 99/2 40 148–157 Putna Martin C.   „A spojila se duše Jonatánova s duší Davidovou.“ (Řečtí křesťané o řeckém přátelství a pedagogice – Grégorios Thaumatúrgos a Órigenés) Literatura     rané křesťanství, „pedagogický erós“
10 99/1 39 6–21 Putna Martin C.   Křesťané na východě, křesťanský Východ – kapitola z kulturní geografie Křesťané a Orient     pravoslaví, nestoriánství, Koptové, Syřané,
9 98/3–4 37–38 301–310 Putna Martin C.   Malé dějiny Souvislostí Malé dějiny Souvislostí      
9 98/2 36 236–244 Putna Martin C.   Křesťanství, ale prosím řecky Pod čarou Kratochvíl Zdeněk Pramen poznání recenze
9 98/1 35 316–327 Putna Martin C.   Z pultů knihkupectví Oliva Pod čarou Stinissen Wilfrid [2]; Solovjov Vladimir [3]; Skalický Karel [4]; Kuschel Karl-Josef [5]; Učitelka prostoty – spiritualita svaté Terezie s Lisieux [1]; Noc je mým světlem [2]; Drama Platónova života [3]; Ekumenismus na druhém vatikánském koncilu [4]; Spor o Abrahama [5]; recenze
8 97/3–4 33–34 169–177 Putna Martin C.   Misionáři pouště, to jest Raymundus Lullus, Ernest Psichari, Charles de Foucauld, Antoine de Saint-Exupéry, Sestra Marie od Ukřižovaného a ti druzí čili románské výpravy do Afriky a jejich český ohlas Islám      
8 97/3–4 33–34 437–444 Putna Martin C.   Nové letní přemítání o starém tématu, totiž o (ne)smyslu církevního disentu, nové a jiné, nad knihami a postavami Eugena Drewermanna a Jacquesa Gaillota, nové a podvojné Pod čarou      
8 97/3–4 33–34 456–457 Putna Martin C.   Kdyby byl Durych junior býval mlčel Pod čarou Durych Václav Naděje katolictví na konci tisíciletí recenze
8 97/1 31 113–121 Putna Martin C.   Slovinské podněty v české katolické literatuře Od Prešerna k Debeljakovi     studie
7 96/4 30 274–277 Putna Martin C.   Tolik ztracených dětí v pražských kinech Pod čarou     esej
7 96/2–3 29 135–168 Putna Martin C.   Kolikero je jihočešství, koliker Písek Místa     studie, Chelčický, Krška, Žižka, Hus atd.
7 96/2–3 29 251–253 Putna Martin C.   Zápisník IX: Kritikova smrt? Pod čarou     Kniha Kraft, Bítov
7 96/1 28 87–101 Putna Martin C.   Svatá hora Athos ruskýma a českýma očima Řecko a my      
7 96/1 28 198 Putna Martin C.   Bez Jaroslava Kabíčka Osobnost čísla     nekrolog
7 96/1 28 209–214 Putna Martin C.   Zápisník VIII Pod čarou Chaun Igor [1]; Borkovec Petr [2] Deník aneb Smrt režiséra [1]; Mezi oknem, stole a postelí [2]  
6 95/4 26 159–163 Putna Martin C.   Zápisník VII. Pod čarou Stöhr Martin Josef [1]; Slavík Ivan [2] Teď noci [1]; Viděno jinak [2] F. D. Merth
6 95/4 26 173–174 Putna Martin C.   Fašistický sen Pod čarou      
6 95/3 25 228–233 Putna Martin C.   Zápisník VI. Pod čarou     Markýz de Sade, Miloš Doležal
6 95/2 24 202–206 Putna Martin C.   Zápisník V. Pod čarou     Knihy zaslané, Jak dále v boji našem
6 95/1 23 49–56 Putna Martin C.   Stichy duchovní aneb Dokumenty ruské lidové religiozity a Georgij Fedotov Apokryf      
6 95/1 23 143–147 Putna Martin C.   Zápisník IV. Pod čarou      
5 94/4 22 4–5 Putna Martin C.   Malý milník nad milníky Milníky      
5 94/4 22 129–130 Putna Martin C.   Estetická fascinace fašismu Pod čarou      
5 94/4 22 152–155 Putna Martin C.   Zápisník III. Pod čarou     Luděk Marks, časopis Anno Dominy, časopis Getsemany
5 94/3 21 134–139 Putna Martin C.   Zápisník II. Pod čarou     Eva Kantůrková: Památník, revue Proglas, Box, Kritický sborník, J. F. Typlt, Svobodná Evropa
5 94/2 20 133–140 Putna Martin C.   Léon Bloy – zařve lev? Literatura     druhá část studie
5 94/2 20 168–171 Putna Martin C.   Zápisník Pod čarou      
5 94/1 19 75–89 Putna Martin C.   Léon Bloy – zařve lev? Apokalypsa      
4 93/4–5 18 182–189 Putna Martin C.   Čí je Mácha Literatura II     studie
4 93/4–5 18 228–229 Putna Martin C.   Že není rytíře Pod čarou Petr Pavel Křest za hluboké noci recenze
4 93/4–5 18 229–230 Putna Martin C.   Ty! Kýči! Smutku! Překročení! Pod čarou Pastýř Jiří Smutek Sebesám recenze
4 93/2 16 5–6 Putna Martin C.   Samé staré známé věci Milníky     ad František Halas, Strhnout slovem lavinu, in: Souvislosti 2/93, s. 2–4
4 93/1 15 14–32 Putna Martin C.   Mnoho zemí v podzemí (Několik úvah o undergroundu a křesťanství) Orientace      
4 93/1 15 128–130 Putna Martin C.   Když je církev v Getsemanech Pod čarou     revue Getsemany
3 92/5 13 137–140 Putna Martin C.   Nejenrecenze nejen o exilu Kritiky, recenze, informace Kratochvil Antonín Das Böhmische Barok; Via dolorosa recenze
3 92/4 12 74–76 Putna Martin C.   Svatá ohnivá Literatura      
3 92/4 12 132–135 Putna Martin C.   Mezi námi sexisty a feministy Kritiky, recenze, informace      
3 92/3 11 98–101 Putna Martin C.   Mystik v rozpálené Paříži Literatura     k Borisi Poplavskému
3 92/3 11 130–132 Putna Martin C.   Poznámka psychoanalytická Kritiky, recenze, informace      
3 92/1 9 93–100 Putna Martin C.   Wolker – básník náboženský? Literatura a umění      
2 91/4 8 59–63 Putna Martin C.   Z marxisty teologem a z hlubiny na hostinu Orientace     ad Sergej N. Bulgakov
2 91/3 7 170–177 Putna Martin C.   Duchovní profil Alexandra Solženicyna Literatura      
2 91/3 7 245–247 Putna Martin C.   Unam sanctam catholicam Kritiky, recenze, informace      
2 91/2 6 5–6 Putna Martin C.   Udeří hodiny Palivcova? Milníky      
2 91/1 5 174–175 Putna Martin C.   Čas přehodnocování čili K čemu je utrpení Kritiky, recenze, informace     k dílu Františka Křeliny
2 91/1 5 177–179 Putna Martin C.   Za prvním ročníkem Iniciál Kritiky, recenze, informace      
2 91/1 5 179–180 Putna Martin C.   Štěky nad rukopisy Kritiky, recenze, informace      
1 90/4 4 139–141 Putna Martin C.   Volání z hlubin Kritiky, recenze, informace Ginsberg Allen Kvílení recenze
1 90/4 4 141–143 Putna Martin C.   Zastaralá řeč Kritiky, recenze, informace Lederer Josef Elegie recenze
1 90/4 4 143 Putna Martin C.   Lidská práva křesťansky Kritiky, recenze, informace Komárková Božena Původ a význam lidských práv recenze
1 90/4 4 144–145 Putna Martin C.   Jako plálo, vlálo, hřálo aneb Hajdy zpátky do šuplíku! Kritiky, recenze, informace Havlíček Jiří Zmrtvýchvstání TGM recenze
1 90/3 3 116 Putna Martin C.   Za otcem Josefem Zvěřinou Kritiky, recenze, informace     nekrolog
1 90/3 3 121–123 Putna Martin C.   Hitlahavut Kritiky, recenze, informace     Martin Buber
1 90/2 2 110–111 Putna Martin C.   Imaginární rozhovor Martina C. Putny s Křesťanskou akademií Praha Kritiky, recenze, informace      
1 90/2 2 115–123 Putna Martin C.   Mé svědectví o otci Antonínovi aneb Jak jsem se nestal světcem Příloha      
1 90/1 1 76–77 Putna Martin C.   Šest pokusů o přesah Literatura     k literárnímu večeru Překračování času
1 90/1 1 85–91 Putna Martin C.   O jednom současném ateismu (Zamyšlení nad texty J. Nohavici) Kritiky, recenze, informace      
1 90/1 1 91–94 Putna Martin C.   Kdo sedí na Luciferově trůně Kritiky, recenze, informace      
4 93/2 16 119–121 Putna Martin C., Borkovec Petr   Skrz Literatura     manifest
4 93/3 17 121–127 Putna Martin C., Krumphanzl Robert   V pravolevém roztržení Pod čarou      
12 01/2 48 146–148 Quinn Justin Límanová Tereza (př.) Umění ztrácet (Poezie Elizabeth Bishopové) Literatura      
10 99/3–4 41–42 67–79 Racine Jean-Bernard, Nibbrig H. Ch. L. Blažek Bohuslav (red.) Hovory o nečitelnosti Nečitelnost     rozhovor
2 91/4 8 64–72 Rahner Karl   Všední věci Vertikála      
9 98/1 35 59–70 Raineová Kathleen   Čára všemohoucího (O výtvarném díle Williama Blakea) Malíři & básníci      
11 00/2 44 202–207 Ranocchi Emiliano   Několik poznámek na okraj posledního vydání básnického díla Michny z Otradovic Literatura     Michna, Česká knižnice, edice,
1 90/2 2 97–98 Rathouská Jana     Literatura     poezie
6 95/2 24 82–99 Rehnicer Raymond Karpatský Dušan Kde se vzali muslimové v Bosně a Hercegovině? Slované      
6 95/4 26 153–154 Reichel Tomáš           poezie
7 96/2–3 29 185–193 Reinsberg Jiří   Sedmero kázání Místa      
2 91/3 7 6–9 Reinsberg Jiří   Kázání o svatém Václavu Orientace      
4 93/2 16 128–129 Rejchrt Miloš   A nepustí, potvora (K výtvarnému doprovodu čísla od Pavla Rejchrta) Pod čarou      
3 92/3 11 28–37 Rejchrt Miloš   Nesesmilníš Orientace      
3 92/1 9 8–9 Rejchrt Miloš   Evangelická duchovní píseň Milníky      
9 98/1 35 229–231 Rejchrt Pavel   Anketa: Proč malíř/spisovatel píše/maluje? Malíři & básníci     anketní odpověď
5 94/2 20 142–143 Rejchrt Pavel           básnická próza
3 92/5 13 93–99 Rejchrt Pavel   Apokryf o vzkříšení Lazarově Literatura      
3 92/1 9 82–92 Rejchrt Pavel     Literatura a umění     poezie
2 91/3 7 146–150 Rejchrt Pavel   Vratký přístav Literatura     próza
1 90/4 4 66–68 Rejchrt Pavel   Blízký Bůh Anketa      
1 90/2 2 91–93 Rejchrt Pavel     Literatura     poezie
1 90/1 1 61–66 Rejchrt Pavel   Noření Literatura     próza
10 99/3–4 41–42 229–235 Rejn Jevgenij Borkovec Petr (př.) Básně Literatura      
11 00/2 44 16–18 Rejšek Radek   Velebný otče, dejte mi ty housle nebo Duchovní hudba tady a teď Duchovní hudba     anketní odpověď
6 95/1 23 80–94 Remizov Alexej Miklušáková Jiřina (př.) Hvězda nadhvězdná Apokryf      
3 92/2 10 82–100 Remizov Alexej Dušková Ludmila (př.) Émaliol Literatura a umění      
1 90/3 3 128–135 Rémond René Dušková Jarmila (př.) Myšlenkový profil katolického integrismu ve Francii Kritiky, recenze, informace      
1 90/2 2 75–78 Renaudová Suzanne     Literatura     poezie
3 92/5 13 2–4 Renč Václav     Milníky     poezie
9 98/1 35 145–149 Reverdy Pierre Fričová Magdaléna (př.) Syntetická kritika Reverdy      
9 98/1 35 150–157 Reverdy Pierre Fričová Magdaléna (př.) Self defence Reverdy      
9 98/1 35 158–160 Reverdy Pierre Fričová Magdaléna (př.) Pokus o literární estetiku Reverdy      
9 98/1 35 161–164 Reverdy Pierre Fričová Magdaléna (př.) Kubismus, plastická poezie Reverdy      
5 94/1 19 2–4 Reynek Bohuslav   Kdy naposledy? Milníky      
2 91/1 5 67–74 Reynek Bohuslav   Kdyby vešel Literatura     korespondence Reynek – J. Florian, Reynek – J. Kolář
2 91/1 5 80–82 Reynek Bohuslav     Literatura     básně v próze
2 91/1 5 85–89 Reynek Bohuslav     Literatura     Poezie
1 90/2 2 69–75 Reynek Jiří   Moje matka Suzanne Renaudová (1889–1964) Literatura      
12 01/1 47 254–256 Richter Jaroslav   www. hra. cz Pod čarou Vaněk-Úvalský Bohuslav Zabrisky recenze
11 00/3–4 45–46 284–86 Richter Jaroslav   Dobrá a pěkná učebnice Pod čarou   Úvod do teorie literatury recenze
11 00/1 43 241–244 Richter Jaroslav   Ve službách Třetí říše Pod čarou Tejchman Miroslav Ve službách Třetí říše recenze
11 00/1 43 249–252 Richter Jaroslav   Nad jednou knihou z dovozu Pod čarou Valček Peter Osudy eseje recenze
10 99/3–4 41–42 287–290 Richter Jaroslav   Splacený Dluh Pod čarou Veltruský Jiří Drama jako básnické dílo recenze
10 99/3–4 41–42 301–304 Richter Jaroslav   Slovo do pranice Pod čarou Krupička Jiří Flagelantská civilizace recenze
10 99/2 40 188–191 Richter Jaroslav   Vzpomínky na peklo Pod čarou Luťanský Štěpán Pečorlag. Útěk do ráje (1939–1942) recenze
10 99/2 40 194–198 Richter Jaroslav   Mezi teoriemi a ideologiemi Pod čarou Zima Petr V. Literární estetika recenze
10 99/1 39 264–267 Richter Jaroslav   Okno do světa hispánské Ameriky Pod čarou Housková Anna Imaginace Hispánské Ameriky (Kulturní identita Hispánské Ameriky v esejích a románech) recenze
9 98/2 36 233–236 Richter Jaroslav   Poetika míst Pod čarou Hodrová Daniela a kol. Poetika míst. Kapitoly z literární tematologie recenze
9 98/1 35 311–314 Richter Jaroslav   Svědek i tvůrce Pod čarou Knap Josef Bez poslední kapitoly recenze
9 98/1 35 314–316 Richter Jaroslav   Esej, povídka, reportáž, zpověď a provokace? Pod čarou Novák Jan Komouši, grázlové, cikáni, fízlové a básníci recenze
12 01/2 48 178–182 Richtere Jaroslav   Čtenář, literatura, dějiny Pod čarou   Čtenář jako výzva. Výbor z prací kostnické školy recepční estetiky recenze
9 98/1 35 92–97 Rilke Rainer Maria Bláhová Alena (př.) Z dopisů Cézannovi Rilke, Cézanne, Rodin      
9 98/1 35 98–100 Rilke Rainer Maria Fikar Ladislav (př.), Pelán Jiří (př.) Modrá hortenzie, Dáma před zrcadlem, Mák spánku Rilke, Cézanne, Rodin     básně
2 91/4 8 2–3 Rilke Rainer Maria Pokorný Jindřich (př.) Ten, kdo se dívá Milníky     báseň
5 94/4 22 104–106 Rilke Reiner Maria Muchková Johanna Dva z ciziny Romantici     dva dopisy R. M. L.
5 94/3 21 36–47 Rohr Richard Zach Pavel (př.) Cesta hrdinů aneb mužská teologie Mystiky      
8 97/1 31 57–66 Roleček Aleš   Mrtvaški ples Mezi Zámuřím a Jadranem     tanec smrti, Hrastovlje
7 96/4 30 249–251 Roleček Aleš   Karafiátovi Broučci aneb Kalvín v Čechách Pod čarou Karafiát Jan Broučci  
7 96/2–3 29 39–43 Roleček Aleš   Cuius regio – eius religio – mariánská království Místo      
7 96/2–3 29 211–212 Roleček Aleš   Usušené dítě Místa      
6 95/3 25 240–241 Roleček Aleš   Mezi vepřínem a hřbitovem Pod čarou      
6 95/1 23 65–70 Roleček Aleš   Sborníček trhovokamenický Apokryf      
5 94/4 22 23–28 Rosenberg Alfred Spousta Jan (př.) Mýtus 20. století Germáni, nacisté      
3 92/3 11 2–3 Rotrekl Zdeněk     Milníky     2 básně
5 94/2 20 97–100 Rouault Georges Šavlíková Lucie (př.), Borkovec Petr (př.), J. B. (př.) Noli me tangere Literatura      
9 98/1 35 17–24 Royt Jan   Milostný obraz a legenda Malíři & básníci      
8 97/1 31 74–85 Rožanc Marjan Benhart František (př.) Esej o středověku aSlovincích, o začátku umění jako pravdy a o Francescu Petrarkovi a France Prešernovi Od Prešerna k Debeljakovi      
9 98/2 36 172–178 Ruffilli Paolo Mikeš Vladimír (př.) Temná komora Překlad a překladatel      
2 91/4 8 205–207 Ruml Pavel   Kalich versus kříž Kritiky, recenze, informace      
12 01/1 47 55–61 Ruskin John Fantys Petr (př.) Podstata gotiky Architektura v prostoru a čase     architektura, gotika, tradice
11 00/2 44 18–19 Rut Josef   Velebný otče, dejte mi ty housle nebo Duchovní hudba tady a teď Duchovní hudba     anketní odpověď
11 00/2 44 40–47 Rut Josef   Hledání řádu jako inspirace hudební tvorby Duchovní hudba      
11 00/2 44 26–35 Rut Přemysl   Pop-musica sacra Duchovní hudba     křesťanská píseň, kancionály, zpěvníky
11 00/2 44 138–153 Rut Přemysl   Sedmispáči (Dramatická legenda o dvou epochách) Popelec umělců     legenda, drama, apokryf
10 99/3–4 41–42 19–30 Rut Přemysl   Teologie šlágru Výprodej křesťanství      
10 99/2 40 31 Rut Přemysl   …jako když kuchař jí – anketa o autorském čtení Slovo v prostoru     anketní odpověď
10 99/2 40 89–105 Rut Přemysl   Dvojrole (Komitragédie) Literatura     rozhlasová hra
8 97/3–4 33–34 385–398 Rut Přemysl   Etiopská legenda Literatura     hra
7 96/4 30 61–68 Rut Přemysl   Proměňování vína ve vodu Dětství     parafráze Janova vyprávění
7 96/2–3 29 11–14 Rut Přemysl   Děj a dějiště Místo     esej
6 95/3 25 3–7 Rut Přemysl   Tři fabule Rodiny      
6 95/1 23 112–124 Rut Přemysl   Apokryfní pohádky Apokryf      
5 94/2 20 76–84 Rut Přemysl Putna Martin C. (red.) Žijeme v kýči? (Uvažování s Přemyslem Rutem) Umění, sakrálno a kýč      
1 90/3 3 106–108 Rut Přemysl     Literatura     poezie
6 95/1 23 VI–IX Růžička Jakub   Lepidoptera Soutěska – MIMOřádná a jednorázová příloha redigovaná J. F. Typltem      
2 91/2 6 60–62 Rybář Jan   Kdo je pro mne Ježíš Kristus? Anketa      
9 98/3–4 37–38 55–57 Rydlová Marie Dobiáš Dalibor (red.) O polské editologii včera a dnes Polsko