Úplná bibliografie Souvislostí - podle autorů

Vážení čtenáři, pracovní verze bibliografie vám v této fázi umožňuje po zadání klávesové zkratky CTRL+F fulltextové vyhledávání všech výrazů obsažených v tabulce.
Data jsou řazena podle příjmení autora.

Legenda:


1 ročník
2 rok/číslo
3 pořadí
4 strana (od-do)
5 autor, příp. další autoři
6 editor, redaktor, překladatel
7 název článku
8 rubrika
9 u recenze: autor rec. knihy
10 u recenze: rec. titul
11 klíčová slov
- základní témata článku

S-Š

2 91/2 6 108–109 Sablone Benito Mikeš Vladimír (př.) Monolog na odchodnou Literatura     báseň
3 92/4 12 113–115 Sadowska Barbara Šulcová Eva Je sladké být dítětem Božím Literatura     poezie
7 96/2–3 29 118–131 Sak Robert   O Růži Místa     nakladatelství Růže, České Budějovice
6 95/3 25 142–145 Sak Robert   Trochu o růži a hlavně o Františku Merthovi a strašínském útočičti Osobnost čísla: František Daniel Merth     Až přijde chvíle, to bude setkání! (Pět vzpomínek na F. D. Mertha
12 01/2 48 43–50 Samek Daniel   Zlé oko v Irsku i jinde Oko      
5 94/3 21 106–108 Sarkadi Imre Okrouhlá Ana Zedník Klement Příběhy      
7 96/1 28 138–146 Seferis Jiorgos Tomasco Miloš (př.) Kichli Řecko a my     poezie
2 91/3 7 215–219 Sekotová Jaromíra     Literatura     poezie
3 92/5 13 132–137 Selucký Oldřich   Projekt étosu světa (Nad poslední knihou Hanse Künga) Kritiky, recenze, informace Küng Hans Projekt Weltethos recenze
3 92/4 12 51–53 Semín Michal   A já zase vím o feminismu svoje Orientace      
7 96/4 30 31–38 Shahar Shulamith Nodl Martin (př.) Vývojové fáze dětství Dětství      
3 92/2 10 55–62 Scheler Max   K rehabilitaci ctnosti Vertikála      
3 92/3 11 38–45 Schillebeeckx Edward Horyna Břetislav (př.) Etika účasti a oběti Orientace      
8 97/3–4 33–34 139–146 Schimmelová Annemarie Zach Pavel (př.) Obraz ženy v islámské mystice Islám      
3 92/2 10 35–45 Schindler David L. Grušová Anna (př.) Smrt moderního rozumu a vzkříšení Božího slova v akademickém světě Orientace      
3 92/2 10 117–133 Schmied Wieland Bláhová Alena Věčnost v přítomnosti Literatura a umění      
11 00/2 44 62–80 Schneider robert Turnovský Evžen (př.) Bratr spánku Duchovní hudba     Rakouská próza
9 98/1 35 5 Schülerová Else Lasker Bláhová Alena (př.) Můj jediný bratře Epistula na úvod     dopis Franzi Marcovi
9 98/1 35 101–107 Schülerová Else Lasker Bláhová Alena (př.) Můj milý modrý jezdče (Z dopisů Else Lasker-Schülerové Franzi Marcovi) Malíři & básníci      
9 98/2 36 95–102 Schwabiková Anna   3 x Babbit Překlad a překladatel     Škvorecký Josef, Houska Miloslav, Hanuš Jiří
3 92/6 14 80–82 Silan Janko   Óda na vežu Literatura      
9 98/1 35 228–229 Singer Michal   Anketa: Proč malíř/spisovatel píše/maluje? Malíři & básníci     anketní odpověď
9 98/1 35 285–290 Singer Michal   Texty první pomoci Malíři & básníci     poezie
1 90/2 2 5 Skácel Jan   Báseň Milníky      
2 91/3 7 9–33 Skalický Karel   Křesťanství a evropská civilizace Orientace      
4 93/4–5 18 167–173 Sládek Josef Václav   Těžká slza z Boží řasy Literatura II     poezie
1 90/4 4 2 Sládek Josef Václav     Milníky     poezie
11 00/2 44 19–20 Slavický Milan   Velebný otče, dejte mi ty housle nebo Duchovní hudba tady a teď Duchovní hudba     anketní odpověď
11 00/1 43 141–143 Slavík Ivan     Anketa o překládání a překladatelích, čtení a čtenářích Bible     anketní odpověď
10 99/2 40 29–31 Slavík Ivan   …jako když kuchař jí – anketa o autorském čtení Slovo v prostoru     anketní odpověď
9 98/2 36 30–33 Slavík Ivan   Dopis o překládání Překlad a překladatel      
7 96/2–3 29 60–63 Slavík Ivan   Můj regionalismus Místo      
6 95/3 25 145–146 Slavík Ivan   František Daniel Merth a Strašín Osobnost čísla: František Daniel Merth     Až přijde chvíle, to bude setkání! (Pět vzpomínek na F. D. Mertha
5 94/4 22 112–117 Slavík Ivan   Hory roků (Deník 5.–10. srpna 1971)        
5 94/4 22 118 Slavík Ivan           poezie
3 92/6 14 75–79 Slavík Ivan   Sigismund Bouška (50 let od jeho smrti) Literatura      
3 92/3 11 7–8 Slavík Ivan   Ladislav Dvořák Milníky     poezie Ladislava Dvořáka
2 91/3 7 114–123 Slavík Ivan   Staročeská lyrika Literatura      
2 91/1 5 94–95 Slavík Ivan   Setkání s Claudelem Literatura      
1 90/3 3 5 Slavík Ivan     Milníky     poezie
1 90/3 3 96–98 Slavík Ivan   Stanovisko křesťanského humanismu Literatura      
1 90/3 3 98–101 Slavík Ivan   Pastýř Literatura     báseň
1 90/3 3 101–106 Slavík Ivan   Imaginární interview (Ivan Slavík odpovídá na šestatřicet otázek M. Prousta) Literatura      
9 98/1 35 225 Slovák Jan   Anketa: Proč malíř/spisovatel píše/maluje? Malíři & básníci     anketní odpověď
9 98/1 35 275–277 Slovák Jan   Tři cykly Malíři & básníci     poezie
7 96/1 28 147–151 Slovák Jan     Literatura     poezie
4 93/4–5 18 201–202 Slovák Jan   Básně v próze Literatura II      
10 99/1 39 45–72 Smil Bohuslav   Čína procitne (Obavy a naděje jednoho katolického sinofila) Křesťané a Orient     křesťanství v Číně, Čína a katolická církev
8 97/3–4 33–34 305–311 Smith Michael, Seamus Deane Nosek Štěpán Kořeny a vývraty Literatura     Irsko, poezie
2 91/4 8 176–181 Sobolewská Anna Mlejne Josef (př.) Kabalista z Čarnohory (Židovská tematika v díle Stanisława Vincenze) Literatura      
5 94/4 22 43–49 Soelleová Dorothee Spousta Jan Fantazie a poslušnost Germáni, nacisté      
4 93/4–5 18 237–238 Sokol Jan   Dřevěný vor E. Frewermanna Pod čarou     ad E. Drewermann, Vor zanech na břehu, in: Souvislosti 2/93, s. 15–25
3 92/2 10 79–81 Sokolová Františka   Puškin a Ťutčev děkabristům – k demokratické revoluci v Rusku Literatura a umění      
2 91/3 7 155–170 Solženicyn Alexandr Putna Martin C. (př.) Rudé kolo Literatura      
10 99/2 40 209–213 Sousedík Stanislav   Učení o eucharistii v díle M. Jana Husa Pod čarou     polemika s recenzí M. Nodla (srov. 99/1, s. 270–274)
6 95/1 23 95–102 Sovová-Dziewiecká Ilona   Lidový apokryf a dějinná kataklysmata Apokryf      
5 94/4 22 101–103 Spengler Oswald Putna Martin C. Apollinská a faustovská Romantici      
5 94/1 19 91–102 Spengler Oswald Opava Zdeněk (př.) Soumrak Západu Apokalypsa      
10 99/1 39 107–114 Spinola Karel Valášek Martin (ed.) Tři listy z Japonska Křesťané a Orient     jezuitské misie, korespondence
5 94/1 19 170–171 Spousta Jan   O voru a vzdoru Pod čarou      
6 95/1 23 3–10 Spousta Jan   Apokryfy: Přehledně o nepřehledném Apokryf      
5 94/3 21 80–92 Spousta Jan   Proti posvátné nudě: teologie příběhu Příběhy      
5 94/3 21 147–150 Spousta Jan   Na jednou iniciací: dobrodružství Lobsanga Rampy Pod čarou Rampa Lobsang Třetí oko recenze
3 92/5 13 143–144 Spousta Jan   KEC: O čem hovoří? Kritiky, recenze, informace      
8 97/3–4 33–34 93–100 Stapledon Olaf Semínová Zuzana (př.) Poslední a první lidé Světy      
9 98/3–4 37–38 129–134 Stasiuk Andrzej Linka Jan (př.) Zdi Hebronu Polsko     próza
5 94/4 22 107–111 Stašková Alice   O klasikovi, který ne a ne umřít Romantici     Ernst Jünger
11 00/1 43 143 Stehlíková Eva     Anketa o překládání a překladatelích, čtení a čtenářích Bible     anketní odpověď
7 96/1 28 6–11 Stehlíková Eva   Proč bych měl tančit? Řecko jak jest     Sofokles, Oidipus
4 93/4–5 18 114–115 Stehlíková Eva   Hisperica famina Literatura I      
11 00/1 43 221–226 Steigleder Klaus Babka Petr (př.) Opus Dei (Pohled zevnitř) Před zrcadlem za zrcadlem      
6 95/3 25 155–157 Stey Dominik Antonín Linka Jan (ed.) Lilium convallium Samoty      
8 97/2 32 99–101 Stifter Adalbert Petrbok Václav (ed.) Z korespondence Literatura      
12 01/1 47 111–123 Stich Alexandr   Kupido, incest, pomsta (Něco o Šimonovi Lomnickém z Budče) Literatura     Lomnický, incest, protobaroko
11 00/3–4 45–46 116–120 Stich Alexandr   Havlíček a historická tradice Dvakrát Havlíček     Karel Havlíček, Sabina, Žižka, tradice
11 00/1 43 143–145 Stich Alexandr     Anketa o překládání a překladatelích, čtení a čtenářích Bible     anketní odpověď
8 97/1 31 87–96 Stich Alexandr   Česko-slovinské „slavíčkovské sonáty“ Od Prešerna k Debeljakovi     Jakob Petelin-Gallus, Jan Kořínek
8 97/1 31 97–104 Stich Alexandr   Tajemné slovinsko-české setkání Od Prešerna k Debeljakovi     Mácha a Prešeren
6 95/2 24 6–17 Stich Alexandr Putna Martin (red.) Rozhovor s Alexandrem Stichem o Slovanech a Slávě jich, o Slovinsku a Slovensku a slavistice především Slované      
2 91/1 5 165–168 Ston Mansuet   Kdo byl Mansuet Ston? Jáma pamětnice     koláž textů a ohlasů
5 94/2 20 3–5 Ston Mansvet   Hlaváčkův názor na utrpení Milníky      
5 94/2 20 112–113 Stritzko Otto   Vladimíru Vokolkovi xedumdesátinám Literatura      
8 97/1 31 191–193 Strniša Gregor Benhart František (př.) Kvetoucí meče Od Prešerna k Debeljakovi     poezie
9 98/2 36 52–58 Stromšík Jiří   Poznámky k novějším překladům Fausta Překlad a překladatel      
5 94/3 21 15–24 Sudbrack Joseph Opava Zdeněk (př.) Křesťan zítřka bude mystik Mystiky      
7 96/4 30 5 Suchý Jiří   Blázen a dítě Píseň na úvod      
6 95/3 25 146–148 Suchý Josef   Setkání ve Strašíně Osobnost čísla: František Daniel Merth     Až přijde chvíle, to bude setkání! (Pět vzpomínek na F. D. Mertha
8 97/1 31 270–271 Susa Zdeněk Zajíc Jiří (red.) Rozhovor se Zdeňkem Susou synodním kurátorem Českobratrské církve evangelické Příloha – Desetiletí duchovní obnovy     anketní odpověď
2 91/2 6 69–70 Svatá Terezie Ježíšova Uličný Miloslav (př.)   Literatura      
8 97/2 32 49–52 Svatošová Marie   Bude ze mě stařena, nebo stařenka? Stáří     hospic, Červený Kostelec
5 94/1 19 125–129 Svobodová Marie   Co je to za zvláštní čas, ve kterém žijeme? aneb Mariina poselství Apokalypsa      
3 92/4 12 2–3 Svobodová Nina   Světelný mrak Milníky     próza
11 00/3–4 45–46 291–296 Svobodová Petra   Pohled do třinácté komnaty Bettelheimovým sklíčkem Pod čarou Bettelheim Bruno Za tajemstvím pohádek recenze
10 99/3–4 41–42 290–294 Svobodová Petra   V dálce se mihly labutě Pod čarou Propp Vladimir Jakovlevič Morfologie pohádky recenze
2 91/3 7 71–82 Swieżawski Stefan Mlejnek Josef (př.) Otázka osvobození člověka v myšlení pozdního středověku Orientace      
1 90/2 2 9–24 Swieżawski Stefan Hradec Josef (př.) Křesťanství – filozofie – kontemplace (Rozhovor Karola Tarnowského a Henryka Wożniakowského s profesorem Stefanem Swieżawskim) Orientace      
7 96/1 28 45–53 Synecký Jakub   Vergiliánská architektura a Byzancie Řecko jak jest      
6 95/1 23 XIV–XXVI Synecký Jakub   Entwurff poesie historické Soutěska – MIMOřádná a jednorázová příloha redigovaná J. F. Typltem      
11 00/3–4 45–46 149–153 Szökeová Katalin Morvayovi Marta a Petr (př.) Sebereflexe ruské kultury (Kultura a subkultura v literatuře počátku dvacátého století) Literatura     Remizov, Rozanov, Bachtin
3 92/5 13 113 Szpuk Roman     Literatura     poezie
6 95/4 26 122–127 Šagi Zvonimir Bono Karpatský Dušan (př.) Charvátsko – stát katolický? A dnes?     rozhovor se Z. B. Šagim
8 97/3–4 33–34 147–157 Šáh Ídris Zach Pavel (př.) Tajemství dervišů Islám      
7 96/4 30 151–154 Šamková Helena Červenka Jan K. (př.) Pamatuju si Dětství     autobiografické vyprávění
8 97/3–4 33–34 253–269 Ščepanovič Branimir Blechová Lenka (př.) Ten jiný čas Literatura     Černá Hora, poválečná próza
10 99/2 40 61–63 Šedivý Lubomír   Anketa o stavu české typografie, sazby a písmotvorby Písmo     anketní odpověď
4 93/4–5 18 62–75 Šestov Lev Zadražilová Miluše (př.) Apoteóza vykořeněnosti Horizontála      
4 93/3 17 69–79 Širjajev Boris Miklušáková Jiřina (př.) Věčné světlo ze Solovek Literatura      
10 99/2 40 131–147 Šlejhar Josef Karel Hrdlička Josef (ed.) Ze zápisníků Literatura     Šlejhar, rukopisy, fragmenty
11 00/1 43 146 Šlosar Dušan     Anketa o překládání a překladatelích, čtení a čtenářích Bible     anketní odpověď
11 00/2 44 21–22 Šmíd František   Velebný otče, dejte mi ty housle nebo Duchovní hudba tady a teď Duchovní hudba     anketní odpověď
2 91/4 8 78–81 Šolc Bohuslav   Kým je pre mňa Ježiš Kristus Anketa      
12 01/2 48 191–193 Šourek Petr   Jak číst melancholické úvahy vytěsněného postmodernisty Pod čarou Kulka Tomáš Umění a kýč recenze
3 92/2 10 140–142 Šprunk Karel   Průvodce světovými názory (James W. Sire – Za novými světy) Kritiky, recenze, informace      
3 92/1 9 126–127 Šprunk Karel   Dokazovat Boží existenci Kritiky, recenze, informace Fuchs Jiří Cesta k důkazu Boží existence recenze
10 99/3–4 41–42 204–211 Šrámek Petr   Několik poznámek (K edici textů Alberta Vyskočila) Literatura Vyskočil Albert Kritikova cesta Vetus Via, Vyskočil, publicistika, kritika edice
10 99/1 39 207–220 Šrámek Petr   Kniha Sibyllina Literatura Synecký Jakub Kniha Altdorferova  
8 97/1 31 234–235 Šrámek Petr   Sedmadvacet slovinských básníků Pod čarou   Sedm slovinských básníků [1]; Orfeus v dešti [2] recenze
6 95/2 24 221–224 Šrámek Petr   Vidění času Hilského Modernistů Pod čarou Hilský Martin Modernisté  
3 92/4 12 128 Šrámková Barbora   Stránská skála Literatura     báseň
10 99/2 40 28 Šrut Pavel   …jako když kuchař jí – anketa o autorském čtení Slovo v prostoru     anketní odpověď
11 00/1 43 146–147 Štampach Ivan O.     Anketa o překládání a překladatelích, čtení a čtenářích Bible     anketní odpověď
10 99/3–4 41–42 6–8 Štampach Ivan O. Zajíc Jiří (red.) Nikdo nemá monopol na křesťanská témata (S Ivanem O. Štampachem o „výprodeji křesťanství) Výprodej křesťanství      
10 99/1 39 274–276 Štampach Ivan O.   Lexikon náboženských hnutí, sekt a duchovních společností Pod čarou Hrabal F. R. Lexikon náboženských hnutí, sekt a duchovních společností recenze
5 94/3 21 8–14 Štampach Odilo   Mystika – mezi kánonem a apokryfem? Mystiky      
3 92/2 10 7–16 Štampach Odilo   Postmoderna Orientace      
8 97/3–4 33–34 47–53 Štampach Odilo I.   Matka Země, přátelský Vesmír a Nový věk Světy      
5 94/3 21 124–133 Štampach Odilo I.   Přehled současné literatury v češtině k tématu mystiky        
5 94/1 19 130–133 Štampach Odilo I.   Apokalypsa podle současných sekt Apokalypsa      
4 93/2 16 125–128 Štampach Odilo I.   Stanislav Grof – k osobě a přes ni Pod čarou Grof Stanislav [1]; Grof Stanislav [2] Dobrodružství sebeobjevování [1]; Za hranice mozku [2]  
8 97/1 31 151–154 Šterbencová Barbara Kocevová Kateřina (př.) Mozaika lublaňských kaváren Od Prešerna k Debeljakovi      
7 96/1 28 5 Šteyer Matěj Václav   Na den svatých Crhy a Strachoty biskupův, patronův českých a moravských Píseň na úvod      
12 01/1 47 206–210 Štichauer Pavel   Kritická recepce, nebo oslava klasika? Pod čarou Eco Umberto Mysl a Smysl recenze, U.Eco, vydávání jeho děl v Česku
2 91/2 6 142–144 Štogr Josef   Něco s tím musím Literatura     próza
3 92/1 9 101–110 Štolba Jan   Pikola Literatura a umění     próza
2 91/2 6 162–164 Štolba Jan     Literatura     poezie
10 99/2 40 49–53 Štorm František   Co se dá ještě napsat o typografii? Písmo     typografie
10 99/2 40 64–65 Štorm František   Anketa o stavu české typografie, sazby a písmotvorby Písmo     anketní odpověď
3 92/4 12 111–112 Štroblová Jana   Úzkost pro Marinu Cvetajevovou Literatura     báseň
7 96/1 28 171–174 Šulc Jan   Vzpomínka na Jaroslava Kabíčka Osobnost čísla      
12 01/1 47 157–163 Šulcková Martina   Václav Pankovčín aneb Putování ze západu na východ a zpět Literatura     Pankovčín, moderní slovenská literatura
12 01/2 48 199–202 Šulcková Martina   Příručka prvního dotyku Pod čarou   Slovník slovenských spisovatelů recenze
10 99/3–4 41–42 212–220 Šulcková Martina   Dvě sestry Jáchyma Topola Literatura Topol Jáchym Sestra analýza, kritika úprav
7 96/4 30 125–127 Šuranská Pavla   Pokoj změněný v zpověď Dětství     poezie
12 01/2 48 23–36 Švarcová Martina   Co oči nevidí (Oko v jazyce, kultuře a komunikaci) Oko      
12 01/2 48 55–59 Švarcová Zdenka   Tvář – oči – zjev Oko     oko v japonské poezii