Úplná bibliografie Souvislostí - podle autorů

Vážení čtenáři, pracovní verze bibliografie vám v této fázi umožňuje po zadání klávesové zkratky CTRL+F fulltextové vyhledávání všech výrazů obsažených v tabulce.
Data jsou řazena podle příjmení autora.

Legenda:


1 ročník
2 rok/číslo
3 pořadí
4 strana (od-do)
5 autor, příp. další autoři
6 editor, redaktor, překladatel
7 název článku
8 rubrika
9 u recenze: autor rec. knihy
10 u recenze: rec. titul
11 klíčová slov
- základní témata článku

W-Z

6 95/4 26 157 Waller Filip           poezie
4 93/2 16 56–66 Ware Kallistos Štefanovič Jiří (př.) Ježíšova modlitba v díle sv. Řehoře Sinajského Vertikála      
7 96/2–3 29 91–101 Watzlik Hans Rauvolf Josef (př.) Stilzel, skřítek ze Šumavy Místa     šumavské pověsti
3 92/4 12 72–73 Websterová Inna Putna Martin C. (př.) Vzpomínka na Matku Marii Literatura      
11 00/3–4 45–46 142–144 Weiner Richard   Výprava do Šárky Literatura     Weiner, fejeton
11 00/3–4 45–46 145–148 Weiner Richard   Procházka po Petříně Literatura     Weiner, fejeton
6 95/3 25 200–216 Weiner Richard Gaži Martin (ed.) Neznámé básně z roku 1911 Samoty      
2 91/1 5 5 Weiner Richard     Milníky     báseň
6 95/3 25 165–193 Weininger Richard Vítek Tomáš (př.) Pohlaví a charakter Samoty      
5 94/4 22 144–145 Weiss Tomáš   A jindy zase… (Deset obrázků z katolického knihkupectví) Pod čarou      
2 91/1 5 136–147 Wels Šomon Petruželka Antonín (ed.); Hejda Zbyněk (ed.) U Bernátů Literatura      
5 94/4 22 2–3 Werfel Franz Žantovská Hana (př.) Přímluvci války, Madona s vránami Milníky      
1 90/3 3 19–26 Werfel Franz Freiová Michaela (př.) Kristus a Izrael Orientace      
1 90/3 3 90–94 Wiesel Elie Hradec Josef (př.) Jak jsem se minul povoláním Literatura      
1 90/1 1 31–33 Wiesel Elie   Přátelům křesťanům Orientace      
4 93/3 17 95–97 Wojtyla Karol Šulcová Eva (př.) Nic kromě chvění Literatura     poezie
4 93/3 17 9 Wolker Jiří   Noční déšť Milníky     báseň
8 97/2 32 29–36 Wuder Heide Nodl Martin (př.) Vdovy Stáří      
1 90/3 3 35–37 Wust Peter   Růst člověka a rozvoj lidství Vertikála      
10 99/1 39 73–82 Xiaoyen Ye Smil Bohuslav (ed.) Učíme se straničtině (První a poslední hodina kursu pro samouky) Křesťané a Orient     Čína a katolická církev
7 96/2–3 29 243–245 Yeats William Butler Skalický Jaroslav (př.) Z překladů Jaroslava Skalického Místa      
4 93/4–5 18 140–147 Yeats William Butler Skalický Jaroslav Keltský živel v literatuře Mezi – Keltský živel      
4 93/2 16 7 Zábrana Jan   Básníci, věštci… atd. Milníky     báseň
11 00/3–4 45–46 154–160 Zadražilová Miluše Machonin Jan (red.) Nejsem vhodný materiál na normalizaci (Rozhovor s rusistkou Miluší Zadražilovou) Literatura     rusistika, překládání, filozofická fakulta, normalizace
11 00/3–4 45–46 161–167 Zadražilová Miluše   Růže a hyacinty Jurije Odarčenka Literatura     Odarčenko, poezie
8 97/3–4 33–34 325–332 Zadražilová Miluše   Ruské básnické vize Říma (Na okraj českého překladu dramatu Iosifa Brodského Mramor) Literatura     Josif Brodskij, drama Mramor
5 94/1 19 63–74 Zadražilová Miluše   Ruské variace na apokalyptické téma Apokalypsa      
9 98/3–4 37–38 75–78 Zagajewski Adam Dobiáš Dalibor (př.) V cizí kráse Polsko     poezie
9 98/2 36 164–171 Zagajewski Adam Dobiáš Dalibor (př.) Ohňová země Překlad a překladatel      
7 96/4 30 203–206 Zagajewski Adam Borkovec Petr (př.) Ohrada, kaštany, svlačec, Bůh Dětství     poezie
1 90/4 4 102–107 Zahradníček Jan   Oslice Balaamova Literatura      
1 90/2 2 2–3 Zahradníček Jan   Theatrum mundi et Dei Milníky     báseň
7 96/4 30 256–258 Zach Pavel   Dětství je drama Pod čarou Millerová Alice Dětství je drama recenze
6 95/3 25 19–25 Zach Pavel   Dominace a partnerství Rodiny      
8 97/3–4 33–34 179–194 Zavadil Petr   Od Kasídy k Lorcovi – muslimské Španělsko literární Islám     studie
12 01/1 47 5 Zedníček Stanislav   Žalm Žalm na úvod      
12 01/1 47 67–96 Zedníček Stanislav   Sám ve své noci (Básně a lyrické texty) Stanislav Zedníček     česká literatura 2. pol. 20. stol.
12 01/1 47 97 Zedníček Stanislav   Vždycky jsem si přál… Stanislav Zedníček     básník a poezie
12 01/1 47 101–107 Zedníček Stanislav Doležal Miloš (red.) Svět tajemství nezná tíži – je ve vznášeni (rozhovor s básníkem Stanislavem Zedníčkem) Stanislav Zedníček     Zedníček, dětství, mládí, jinošství
10 99/3–4 41–42 144–151 Zelenka Jaromír   Citáty (B)reptáty Kunštáty Tři cesty do Kunštátu     František Halas
10 99/2 40 27 Zelenka Jaromír   …jako když kuchař jí – anketa o autorském čtení Slovo v prostoru     anketní odpověď
8 97/2 32 233–235 Zelenka Jaromír   Objetiny Literatura     poezie
5 94/1 19 122–124 Zelenka Jaromír   Pozdržte, andělé, mé tělo Apokalypsa     poezie
4 93/4–5 18 9–10 Zelenka Jaromír   Zůstaň se mnou, pane, neb chce večer býti Milníky     k poezii K. H. Máchy
2 91/1 5 157–158 Zelenka Jaromír     Literatura     poezie
4 93/4–5 18 11–12 Zeyer Julius   Země Milníky     báseň
4 93/4–5 18 174–181 Zeyer Julius   Julius Zeyer J. V. Sládkovi Literatura II     korespondence
7 96/4 30 181–184 Zier O. P. Binar Ivan (př.) Č. p. 26 Dětství     próza
10 99/1 39 26–44 Zikmundová Veronika   Nestoriánské křesťanství v Číně a Mongolsku Křesťané a Orient      
12 01/1 47 98–100 Zizler Jiří   Ubohé ovečky slov Stanislav Zedníček     poezie, Stanislav Zedníček
6 95/3 25 100–105 Zizler Jiří   A kámen v jícnu bude slovo tvé (K životu a dílu F. D. Mertha) Osobnost čísla: František Daniel Merth      
5 94/2 20 165–167 Zizler Jiří   Vidět svou vlastní tvář, jak se vynořuje z času Pod čarou Gombrowicz Witold Deník I. recenze
9 98/1 35 269–274 Zlín Karel   Neuchopitelné, nepoznatelné, nepostižitelné Malíři & básníci     poezie
1 90/3 3 42–45 Zvěřina Josef   Kdo je Kristu? Anketa      
1 90/2 2 6–8 Zvěřina Josef   Laicismus nebo laicizace? Orientace      
7 96/2–3 29 5 Zvonař J. L., Picek V. J.   Vlastenecké hory Píseň na úvod