Úplná bibliografie Souvislostí - podle ročníků

Vážení čtenáři, pracovní verze bibliografie vám v této fázi umožňuje po zadání klávesové zkratky CTRL+F fulltextové vyhledávání všech výrazů obsažených v tabulce.
Texty jsou řazeny podle ročníků a čísel.

Legenda:


1 ročník
2 rok/číslo
3 pořadí
4 strana (od-do)
5 autor, příp. další autoři
6 editor, redaktor, překladatel
7 název článku
8 rubrika
9 u recenze: autor rec. knihy
10 u recenze: rec. titul
11 klíčová slov
- základní témata článku

1992

3

92/6

14

2–3

Michna z Otradovic Adam Václav

 

Vánoční rosička, Svatodušní holubička

Milníky

 

 

 

3

92/6

14

4–5

Třanovský Jiří

 

Blížíť se již věčné léto…

Milníky

 

 

 

3

92/6

14

6–7

Neradová Květoslava

 

V zemi pak vše jest opak

Milníky

 

 

 

3

92/6

14

8–16

Halík Tomáš, Kohák Erazim, Kolář Petr, Trojan Jakub S., Zajíc Jiří

 

Rozprava o Mistru Janu Husovi

Orientace

 

 

 

3

92/6

14

16–23

Trtík Zdeněk

Spousta Jan (př.)

Hus realista a apokalyptik

Orientace

 

 

 

3

92/6

14

24–26

Bouše Zdeněk Bonaventura

 

Věřím v církev obecnou

Orientace

 

 

 

3

92/6

14

26–36

Hübner Miloš

 

Spor o smysl českých dějin

Orientace

 

 

 

3

92/6

14

36–50

Černý Václav

 

Co zbývá z TGM

Orientace

 

 

 

3

92/6

14

51–52

Hus Mistr Jan

 

O pravé moci

Vertikála

 

 

 

3

92/6

14

53–57

Čapek Jan Blahoslav

 

O českém monotématismu

Literatura

 

 

 

3

92/6

14

57–66

Bloy Léon, Florian Josef

 

Korespondence

Literatura

 

 

 

3

92/6

14

66–68

Petit Jacques

 

Život a dílo Léona Bloy v datech

Literatura

 

 

 

3

92/6

14

68–74

Bouška Sigismund

 

 

Literatura

 

 

poezie

3

92/6

14

75–79

Slavík Ivan

 

Sigismund Bouška (50 let od jeho smrti)

Literatura

 

 

 

3

92/6

14

80–82

Silan Janko

 

Óda na vežu

Literatura

 

 

 

3

92/6

14

83–85

Binar Vladimír

 

Playback

Literatura

 

 

próza

3

92/6

14

86–94

Med Jan

 

Z deníku seminaristy

Literatura

 

 

 

3

92/6

14

95–107

Kuběna J., Frič J. E., Valušek R., Gába Zd., Mikeš P., Petr P., Dadák J.

 

Ze současné moravské poezie

Literatura

 

 

antologie

3

92/6

14

108–109

Pelcl František Martin

 

Paměti

Bylo- nebylo

 

 

 

3

92/6

14

110–114

Holub Petr

 

Poznámky k filosofii Rudolfa Steinera

Kritiky, recenze, informace

 

 

 

3

92/6

14

114–117

Altrichter Michal

 

Jsou jména filosofů obnošená?

Kritiky, recenze, informace

 

 

 

3

92/6

14

118–119

Jandourek Jan

 

Církev a blouznivci

Kritiky, recenze, informace

 

 

 

3

92/6

14

120

Míková Kamila

 

Linka č. 2

Kritiky, recenze, informace

 

 

 

3

92/6

14

120–121

Krumphanzl Robert

 

Vážně omezit listinu práv a svobod?

Kritiky, recenze, informace

 

 

 

3

92/6

14

122–127

Janáková Ivana

 

František Bílek

Kritiky, recenze, informace

 

 

 

3

92/6

14

127–129

Borkovec Petr

 

O třech knihách

Kritiky, recenze, informace

Valušek Rostislav [1]; Vokolek Václav [2]; Chlíbec Bohdan [3]

Ztotožňování [1]; Nápisy [2]; Zasněžený popel [3]

 

3

92/5

13

2–4

Renč Václav

 

 

Milníky

 

 

poezie

3

92/5

13

5–7

Borkovec Petr

 

Zakoušet píseň

Milníky

 

 

Václav Renč – poezie

3

92/5

13

8

Vokolek Vladimír

 

W

Milníky

 

 

báseň

3

92/5

13

10–17

Boros Ladislaus

Spousta Jan (př.)

Mysterium mortis (Hypotéza rozhodnutí)

Orientace

 

 

 

3

92/5

13

18–26

Marcel Gabriel

Bendlová Peluška (př.)

Přítomnost a nesmrtelnost

Orientace

 

 

 

3

92/5

13

27–35

Kukla Otakar Aleš

 

Skok do tmy

Orientace

 

 

 

3

92/5

13

36–54

Jandourek Jan

 

Ignaciánský pohled na věci nejen poslední

Orientace

 

 

 

3

92/5

13

55–63

Payne Jan

 

Lotr po pravici, či po levici?

Orientace

 

 

 

3

92/5

13

64–65

Ambrož Milánský

Vodička V. (př.)

O dobru smrti

Vertikála

 

 

 

3

92/5

13

66–68

 

 

Dies irae

Literatura

 

 

 

3

92/5

13

70–75

 

 

Písně o smrti

Literatura

 

 

 

3

92/5

13

75–77

Karásek Svatopluk

 

Knocking

Literatura

 

 

píseň

3

92/5

13

78–79

Liška Eugen

 

Pozdě k ránu

Literatura

 

 

 

3

92/5

13

80–84

Vokolek Vladimír

 

Atlantis

Literatura

 

 

poezie

3

92/5

13

85–91

Fučík Bedřich

 

Exilové království samoty

Literatura

 

 

 

3

92/5

13

93–99

Rejchrt Pavel

 

Apokryf o vzkříšení Lazarově

Literatura

 

 

 

3

92/5

13

100–111

Germainová Sylvie

Dvořáková Věra (př.)

Kniha nocí: Noc krve

Literatura

 

 

 

3

92/5

13

113

Szpuk Roman

 

 

Literatura

 

 

poezie

3

92/5

13

114–115

Antošová Svatava

 

 

Literatura

 

 

poezie

3

92/5

13

116–117

Janda Robert

 

 

Literatura

 

 

poezie

3

92/5

13

119

Gordon Zbyněk Ludvík

 

 

Literatura

 

 

poezie

3

92/5

13

121–132

 

Putna Martin C. (ed.)

Napomenutí z onoho světa

Bylo-nebylo

 

 

 

3

92/5

13

132–137

Selucký Oldřich

 

Projekt étosu světa (Nad poslední knihou Hanse Künga)

Kritiky, recenze, informace

Küng Hans

Projekt Weltethos

recenze

3

92/5

13

137–140

Putna Martin C.

 

Nejenrecenze nejen o exilu

Kritiky, recenze, informace

Kratochvil Antonín

Das Böhmische Barok; Via dolorosa

recenze

3

92/5

13

140–142

O´Collins Gerard

Frei V. (př.)

Papežova teologie

Kritiky, recenze, informace

 

 

 

3

92/5

13

143–144

Spousta Jan

 

KEC: O čem hovoří?

Kritiky, recenze, informace

 

 

 

3

92/4

12

2–3

Svobodová Nina

 

Světelný mrak

Milníky

 

 

próza

3

92/4

12

3–4

Neradová Květoslava

 

Nevykoupený dluh

Milníky

 

 

k Nině Svobodové

3

92/4

12

5–21

Formánková Eva

 

Simone Weilová o potřebě svatosti v moderní době

Orientace

 

 

 

3

92/4

12

22–26

Mendelová Edita

 

Noční návštěva Edity Steinové

Orientace

 

 

 

3

92/4

12

27–38

Klímová Helena

 

Feminismus a naše středoevropská zkušenost

Orientace

 

 

 

3

92/4

12

39–50

Ahlová Ruth

Freiová Michaela (př.)

Ano, jsme feministické teoložky

Orientace

 

 

 

3

92/4

12

51–53

Semín Michal

 

A já zase vím o feminismu svoje

Orientace

 

 

 

3

92/4

12

54–60

Klára z Assisi

Vyskočil Jan Kapistrán (př.)

Listy sestře Anežce

Vertikála

 

 

 

3

92/4

12

61–64

Pammrová Anna

 

 

Literatura

 

 

poezie

3

92/4

12

65–71

Matka Marie

Putna Martin C. (př.)

 

Literatura

 

 

poezie a próza

3

92/4

12

72–73

Websterová Inna

Putna Martin C. (př.)

Vzpomínka na Matku Marii

Literatura

 

 

 

3

92/4

12

74–76

Putna Martin C.

 

Svatá ohnivá

Literatura

 

 

 

3

92/4

12

76–86

Bloy Léon

Tichý O. A. (př.)

Dopisy snoubence

Literatura

 

 

 

3

92/4

12

87–94

Hamvas Béla

Szölös Ondřej (př.)

Pýthia

Literatura

 

 

 

3

92/4

12

94–102

Le Fort Gertruda von

Freiová Michaela (př.)

Dcera Jiftáchova

Literatura

 

 

 

3

92/4

12

103–110

Cvetajevová Marina

Štroblová Jana (př.)

Verše Čechám

Literatura

 

 

poezie

3

92/4

12

111–112

Štroblová Jana

 

Úzkost pro Marinu Cvetajevovou

Literatura

 

 

báseň

3

92/4

12

113–115

Sadowska Barbara

Šulcová Eva

Je sladké být dítětem Božím

Literatura

 

 

poezie

3

92/4

12

116–119

Koževniková Květa

 

Šprtka; Žalobnice

Literatura

 

 

prózy

3

92/4

12

120–122

Kotrlá Iva

 

Odchyt andělů

Literatura

 

 

próza

3

92/4

12

123–125

Koževniková Květa

 

Potěšení mého života

Literatura

 

 

poezie

3

92/4

12

126–127

Kotrlá Štěpánka

 

 

Literatura

 

 

poezie

3

92/4

12

128

Šrámková Barbora

 

Stránská skála

Literatura

 

 

báseň

3

92/4

12

129–131

 

Krátký Radovan (př.)

Abeceda o ženách

Bylo-nebylo

 

 

 

3

92/4

12

132–135

Putna Martin C.

 

Mezi námi sexisty a feministy

Kritiky, recenze, informace

 

 

 

3

92/4

12

136

Janáková Iva

 

Grafická příloha

Kritiky, recenze, informace

 

 

k výtvarnému doprovodu čísla – Hana Storchová, Markéta Králová

3

92/4

12

137–138

Konzal Václav

 

Ještě jednou o církvi a lustracích

Kritiky, recenze, informace

 

 

 

3

92/4

12

139–144

Němcová Dana

Neradová Květoslava (red.), Putna Martin C. (red.), Krumphanzl Robert (red.)

Rozhovor s Danou Němcovou

Kritiky, recenze, informace

 

 

 

3

92/3

11

2–3

Rotrekl Zdeněk

 

 

Milníky

 

 

2 básně

3

92/3

11

4–5

Neradová Květoslava

 

Scriptor trápený slovy

Milníky

 

 

poezie Zdeňka Rotrekla

3

92/3

11

6–7

Dvořák Ladislav

 

 

Milníky

 

 

poezie

3

92/3

11

7–8

Slavík Ivan

 

Ladislav Dvořák

Milníky

 

 

poezie Ladislava Dvořáka

3

92/3

11

10–13

Mádr Oto

 

Církev pro tuto dobu

Orientace

 

 

 

3

92/3

11

14–27

Poláková Jolana

 

Svoboda a vztah (K otázce smyslu duchovního života)

Orientace

 

 

 

3

92/3

11

28–37

Rejchrt Miloš

 

Nesesmilníš

Orientace

 

 

 

3

92/3

11

38–45

Schillebeeckx Edward

Horyna Břetislav (př.)

Etika účasti a oběti

Orientace

 

 

 

3

92/3

11

46–52

Novak Michael

Geissler Eduard (př.)

Politická etika a duch kapitalismu

Orientace

 

 

 

3

92/3

11

53–59

Guardini Romano

 

Odpouštění

Vertikála

 

 

 

3

92/3

11

60–72

Chytilová Lenka, Karlach Hanuš, Petříček Miroslav, Pokorný Jindřich

 

Rozprava o Raineru Mariovi Rilkem

Literatura

 

 

 

3

92/3

11

73–81

Hölderlin Friedrich

Mikeš Vladimír (př.)

Patmos; Jediný

Literatura

 

 

2 básně

3

92/3

11

82–85

Mikeš Vladimír

 

Hölderlin v nádheře světa

Literatura

 

 

 

3

92/3

11

86–97

Poplavskij Boris

Putna Martin C. (př.)

Modlím se tváří ke zdi (Výběr z deníků)

Literatura

 

 

 

3

92/3

11

98–101

Putna Martin C.

 

Mystik v rozpálené Paříži

Literatura

 

 

k Borisi Poplavskému

3

92/3

11

101–107

Vierius Matěj

Sládek Miloš (ed.)

Christoslaus aneb Život Kristoslava knížete

Literatura

 

 

 

3

92/3

11

108–109

Andrenik Ivan

 

 

Literatura

 

 

poezie

3

92/3

11

110–111

Borkovec Petr

 

 

Literatura

 

 

poezie

3

92/3

11

112–113

Komárek Stanislav

 

 

Literatura

 

 

poezie

3

92/3

11

114–115

Petříček Petr

 

 

Literatura

 

 

poezie

3

92/3

11

116–122

Bartlová Milena

 

Existuje křesťanské umění?

Literatura

 

 

 

3

92/3

11

123–125

Pelikán Adolf

Neradová Květoslava (ed.)

Hoši! Dívky! Jde o vaše štěstí!

Literatura

 

 

 

3

92/3

11

126–130

Kabele Jiří

 

Tma světlo nepohltí čili O agentech a lustracích

Kritiky, recenze, informace

 

 

 

3

92/3

11

130–132

Putna Martin C.

 

Poznámka psychoanalytická

Kritiky, recenze, informace

 

 

 

3

92/3

11

133

Míková Kamila

 

Roztříštěný příběh

Kritiky, recenze, informace

Kremlička Vít

Lodní deník

recenze

3

92/3

11

133–135

Krumphanzl Robert

 

Šóá aneb Tak to bylo

Kritiky, recenze, informace

 

 

film Šóá

3

92/3

11

138–144

Blažek Bohuslav

 

Média jako monolog nebo dialog

Příloha

 

 

 

3

92/2

10

2–4

Křepelka Karel

 

Prostor prázdnoty

Milníky

 

 

próza

3

92/2

10

4–6

Hrubín František

 

Torso mariánského sloupu

Milníky

 

 

báseň

3

92/2

10

7–16

Štampach Odilo

 

Postmoderna

Orientace

 

 

 

3

92/2

10

16–26

Floss Pavel

 

Postmoderna inspiruje komeniologii?

Orientace

 

 

 

3

92/2

10

27–34

Lustiger Jean-Marie

Hanáková Milada (př.)

Stále nová tvář Ježíše Krista a postmodernismus

Orientace

 

 

 

3

92/2

10

35–45

Schindler David L.

Grušová Anna (př.)

Smrt moderního rozumu a vzkříšení Božího slova v akademickém světě

Orientace

 

 

 

3

92/2

10

45–54

Dorosz Krzystof, Zięmba Maciej

Hradec Josef (př.)

K tomu, abychom mohl být liberály, je třeba, abychom byli konzervativní

Orientace

 

 

rozhovor

3

92/2

10

55–62

Scheler Max

 

K rehabilitaci ctnosti

Vertikála

 

 

 

3

92/2

10

63

Hrubín František

 

Továrna na slunci

Jáma pamětnice

 

 

báseň

3

92/2

10

64–67

Trávníček Mojmír

 

Návrat Jana Čepa

Literatura a umění

 

 

 

3

92/2

10

68–72

Čep Jan

 

Tady a tam

Literatura a umění

 

 

esej

3

92/2

10

73

Hille Peter

Slavík Ivan (př.)

Hlas lesa

Literatura a umění

 

 

báseň

3

92/2

10

74

Binding Rudolf Georg

Slavík Ivan (př.)

Rozhovor stromů

Literatura a umění

 

 

báseň

3

92/2

10

75

Ginzkey Franz Karl

Slavík Ivan (př.)

Chvála ticha

Literatura a umění

 

 

báseň

3

92/2

10

76

Loerke Oskar

Slavík Ivan (př.)

Podzimní legenda

Literatura a umění

 

 

báseň

3

92/2

10

77

Britting Georg

Slavík Ivan (př.)

Zimní lampa

Literatura a umění

 

 

báseň

3

92/2

10

78

Bergengruen Werner

Slavík Ivan (př.)

Špatný dům

Literatura a umění

 

 

báseň

3

92/2

10

79–81

Sokolová Františka

 

Puškin a Ťutčev děkabristům – k demokratické revoluci v Rusku

Literatura a umění

 

 

 

3

92/2

10

82–100

Remizov Alexej

Dušková Ludmila (př.)

Émaliol

Literatura a umění

 

 

 

3

92/2

10

100–114

Holub Petr

 

Křížová cesta

Literatura a umění

 

 

 

3

92/2

10

115–116

Murrer Ewald

 

 

Literatura a umění

 

 

poezie

3

92/2

10

117–133

Schmied Wieland

Bláhová Alena

Věčnost v přítomnosti

Literatura a umění

 

 

 

3

92/2

10

134–135

Daniel Ladislav

 

Ribera a souvislosti

Kritiky, recenze, informace

 

 

 

3

92/2

10

135–137

Cejp Tomáš

 

U Kamenného zvonu

Kritiky, recenze, informace

 

 

výstava Bohuslava Reynka

3

92/2

10

137–140

Bendlová Peluška

 

Lidský fenomém Teilharda de Chardin

Kritiky, recenze, informace

 

 

 

3

92/2

10

140–142

Šprunk Karel

 

Průvodce světovými názory (James W. Sire – Za novými světy)

Kritiky, recenze, informace

 

 

 

3

92/1

9

2–4

Komenský Jan Amos

 

Plésání duše věřící v Kristu a přesladkém jeho jménu Ježíš

Milníky

 

 

 

3

92/1

9

5

Čapek Jan Blahoslav

 

 

Milníky

 

 

báseň

3

92/1

9

6

Karásek Svatopluk

 

Je lepší na skále život svůj mít

Milníky

 

 

báseň

3

92/1

9

8–9

Rejchrt Miloš

 

Evangelická duchovní píseň

Milníky

 

 

 

3

92/1

9

10–16

Komenský Jan Amos

Hejlek Jiří (př.)

O křesťanské naději

Orientace

 

 

 

3

92/1

9

17–25

Blekastadová Milada

 

Jan Amos Komenský – básník a umělec

Orientace

 

 

 

3

92/1

9

25–33

Tresmontant Claude

Mlejnek Josef (př.)

Víra, naděje, agapé

Orientace

 

 

 

3

92/1

9

33–36

Toufar Josef

 

Kázání k poslednímu dni roku 1949

Orientace

 

 

 

3

92/1

9

36–43

Dawson Christopher

Kratochvíl Miroslav (př.)

Problém budoucnosti: totální sekularizace, nebo návrat ke křesťanské kultuře

Orientace

 

 

 

3

92/1

9

44–55

Merton Thomas

Kolodrubec Aleš (př.)

Chléb na poušti; O mnišství

Vertikála

 

 

 

3

92/1

9

56–59

Kukla Otakar Aleš

 

Čím je mi Ježíš Kristus

Anketa

 

 

 

3

92/1

9

60–73

Florian Josef

 

O knihách, o lidech, o umění

Literatura a umění

 

 

 

3

92/1

9

73–81

Chalupecký Jindřich

 

Dílo a oběť

Literatura a umění

 

 

 

3

92/1

9

82–92

Rejchrt Pavel

 

 

Literatura a umění

 

 

poezie

3

92/1

9

93–100

Putna Martin C.

 

Wolker – básník náboženský?

Literatura a umění

 

 

 

3

92/1

9

101–110

Štolba Jan

 

Pikola

Literatura a umění

 

 

próza

3

92/1

9

111–113

Kolmačka Pavel

 

 

Literatura a umění

 

 

poezie

3

92/1

9

114–115

Hrdlička Jaroslav

 

 

Literatura a umění

 

 

poezie

3

92/1

9

116–117

Potěhník Alois

 

J. A. Komenskému co reformátoru školství věku XVII.

Jáma pamětnice

 

 

báseň

3

92/1

9

119–120

Daniel Ladislav

 

Beyus + souvislosti

Kritiky, recenze, informace

 

 

výstava Joseph Beyus: Kresby, objekty, grafika

3

92/1

9

121–126

Formánková Eva

 

Jak si Václav Bělohradský představuje filozofii a křesťanství

Kritiky, recenze, informace

 

 

 

3

92/1

9

126–127

Šprunk Karel

 

Dokazovat Boží existenci

Kritiky, recenze, informace

Fuchs Jiří

Cesta k důkazu Boží existence

recenze

3

92/1

9

128–131

Hejdánek Ladislav

 

Boengoefferův program nenáboženské interpretace

Kritiky, recenze, informace

 

 

 

3

92/1

9

132–134

Formánková Eva

 

Vzpomínka a otázka

Kritiky, recenze, informace

 

 

Sv. Jan od Kříže

3

92/1

9

134–135

Ozarčuk Ivan

 

Změna paradigmat a alfanumerická společnost

Kritiky, recenze, informace

 

 

 

3

92/1

9

135

Ozarčuk Ivan

 

Dobro stvoření

Kritiky, recenze, informace

Klánský Mojmír

Vyhnanství

 

3

92/1

9

137–143

Miłosz Czesław

Hradec Josef (př.)

Konfesní stát?

Kritiky, recenze, informace