2/2006 Velká Malá Británie, Vyskočil...........


Kontext

Maurice Blanchot: Zpěv sirén – setkání s imaginárnem (přeložil Martin Pokorný)
Jacques Derrida: Svědek všech chvil – za Mauricem Blanchotem (přeložil Martin Pokorný)
Martin Pokorný: Za Blanchotem a Derridou
Josef Hrdlička: Komenského Labyrint a člověk v labyrintu
František Chlaň: Ern Malley – básník, který nebyl
Petr Boháč: Odrazy melancholikova pohledu (nad sbírkou Petra Halmaye Koncová světla)
Vladimír Šigut: Lidé ulice (fotokontext)

Rozhovor

„Kdo přijde později, ten má vždycky pravdu“ (s literárním historikem Jaroslavem Kolárem o starší české literatuře, Václavu Černém, celoživotním podvodnictví, latinském Dalimilovi a rabelaisovském Hrabalovi) (připravil Martin Valášek)

Literatura

William Faulkner: Komáři (Prolog) (přeložil Petr Onufer)
Bálint Balassi: Spasíš-li mě, vzejde dobro dvojité (přeložila Lucie Szymanowská)
Sándor Őze: Bdící jeřábi (Vzdělanost na uherském pomezí v 16. století) (přeložila Lucie Szymanowská)
Petr Mazanec: Bydleli a vraceli se, nehádali, nekřičeli
Jonáš Hájek: Diář s přesahy
Miloš Tomasco: Mamince
Václav Florian: Jak se premiérova kočka s kocourem klášterního zahradníka zasloužili o mé pěvecké vzdělávání

Téma | Velká Malá Británie

Daniel Samek: Britania maior, Britania minor
Gerald z Walesu: Popis Walesu (přeložil Petr Šourek)
Petr Šourek: Gerald z Walesu – Dvorní odborník na Irsko a Wales
Dnes Wales i život v něm dýchá již jen stěží... (Velšská středověká poezie) (přeložili Leoš a Vladimíra Šatavovi)
Daniel Samek: Ostýchavé souběžnosti (Česko-velšské pokusy o kulturní styky)
Dafydd Job: I gofgolofn y brenin Wenseslas (To King Vaclav’s Statue)
Leona Macháčková: Cornwall a jeho jazyk (Peripetie kornštiny na pozadí starší i novější historie)
Nicholas Boson: Několik slov o kornštině (přeložila Leona Macháčková)
Jdoucí na jahody (Kornická) (přeložil František Ladislav Čelakovský)
Závěť staré klisny (Zapomenuté překlady bretaňské poezie)
Daniel Samek: Tady se píše příliš vážně a krutě… (Česko-bretaňske literární kontakty ve 20. století)
Magdalena Buriánková: Čeští malíři v Bretani
E péléar éo ma Bro? – Kde domov můj?

Blok | Albert Vyskočil

Martin Bedřich: Umění a náboženství v díle Alberta Vyskočila
Albert Vyskočil: Pravda Rukopisů
Poroučím se vám v dokonalé úctě (Albert Vyskočil Josefu Florianovi)
Albertu Vyskočilovi k šedesátinám (Jaroslav Durych, Josef Vašica, Oldřich Králík, Ladislav Jehlička)

Pod čarou

Záviš Šuman: Fénix, orel, labuť a zakletá Filoméla (Jeana de Sponde O smrti)
Josef Hrdlička: Poezie bratra Stříbroně (Bolesława Leśmiana Rostla višeň na královském sadě)
Marta Dršatová: Máraiho krásné prózy
Veronika Forková: (Bez)bolestné prolnutí německého a polského živlu (Stefana Chwina Hanemann)
Marta Ljubková: Román ironický, elastický, odporující... (Jáchyma Topola Kloktat dehet)
Klára Lukavská: ...román podryvný (Jáchyma Topola Kloktat dehet)
František Kautman: Dopis o Janu Lopatkovi (nad knihou Lopatkových Posudků)
Martin Nodl: Glosy historické XX (Zelenková versus Togner aneb O krizi autorit, Útěk od slov, útěk od literatury, Petra Hlaváčka Čeští františkáni na přelomu středověku a novověku, Alfreda Thomase Čechy královny Anny)
Michal Arnot: Dvě století podle Křena (Jana Křena Dvě století střední Evropy)
Petr Hora: Podezřelý Mouřenín (Emanuela Moravce V úloze mouřenína)
Pavel Mareš: Eben v plnosti (Evy Vítové Petr Eben)
Martin C. Putna: Zápisník XIX: Konec Královy komparatistiky aneb Navrch metodologie, vespod ideologie
 

Internetovou verzi Souvislostí významně podpořila OSF Praha. Děkujeme.  Lacerta - typografie, sazba, web-design - tvář Souvislostí!