2/2023 Jurij Koch, William S. Heckscher...........


Esej o básni

Arthur Rimbaud: Dětství IV (Iluminace)
Benoit Meunier: Závratná propast prostoru a času (přeložil Jiří Pelán)

Kontext

Alena Dvořáková: Ježíš jako plavec (Nad Evangeliem nového světa Maryse Condéové)
Jana Kitzlerová: Vladimir Vladimirovič Majakovskij ve třech kapitolách
Przemysław Dakowicz: „Hlasy“ Jana Polkowského – nové vtělení polského romantismu (Listy vytržené ze zápisníku) (přeložila Lucie Szymanowská)
Anna Housková: „Závratný rozměr kultury“ (Za Josefem Forbelským)
Aleš Roleček: Bůh ze Sinaje

Rozhovor

„Už vím, že svět nezměním“ (S Jurijem Kochem o užitečnosti lužické srbštiny, psaní deníku z odbagrované vsi, práci pro okupační rozhlas Vltava, vymírání jazyků a předávání mateřštiny dětem) (připravil Lukáš Novosad)

Nova et vetera

Vladimír Mikeš: Prach hvězd snáší se na mne
Ivan Palacký: Nehet
Przemysław Dakowicz: Svět se zahaloval (přeložil Jaroslav Šubrt)
Miloš Doležal: V krátké ulici na malém městě (Po stopách židovské komunity v polském městě Lubliniec)
Dario Džamonja: „Pokud se ti ozvou, že jsem padl…“ (přeložil Jakub Novosad)
Jakub Novosad: Sarajevské homeopatikum (Nad povídkami Daria Džamonji)
Johannes van der Sluis: Dopis mé matce (přeložili Silvie Malinovská a Wim Barends)
Allegra Goodmanová: Retrospektiva (přeložila Hana Ulmanová)
Hana Ulmanová: Židovská Jane Austenová

Bagately Jiřího Zizlera

O králi českého braku Václavu Jelínkovi, hříšné exotice Archibalda Václava Nováka a korespondencích Ivana Diviše s Rio Preisnerem a Petrem Králem

Jurij Koch

Lukáš Novosad: Případ Hana
Jurij Koch: Židovka Hana (přeložil Radek Čermák)
Jurij Koch: Hana (přeložila Tereza Hromádková)
Jurij Koch: A zeptal se, zda bych s ním nechtěl do Čech (přeložil Kryštof Peršín)

Dramaturgický nářek Marty Ljubkové

Nad tématem

William S. Heckscher

Martin Bedřich: William S. Heckscher
„Historie se neřídí selským rozumem“ (Výběr z životopisného rozhovoru Richarda Candida Smithe s Williamem S. Heckscherem) (přeložil Martin Bedřich)
William S. Heckscher: Afrodita jako jeptiška (přeložil Martin Bedřich)
Pobavené jiskření v očích (Rozhovor o Williamu S. Heckscherovi s Lubomírem Konečným) (připravil Martin Bedřich)

Glosy historické Martina Nodla LXXXVII

O Příbězích dávného času Petra Charváta a Magnetické hoře Stephena Kotkina

Pod čarou

Alena Dvořáková: Les bez kořenů (Eleanory Cattonové Birnamský les)
Alena Dvořáková: O historické nutnosti porážek a vítězství (Salmana Rushdieho Victory City)
Luděk Lukuvka: Stezka není stezkou (Poznámky na okraj Snyderových Collected Poems)
Vratislav Färber: Retúr k Šulcovi a Renčovi
Blanka Kostřicová: Běsi pováleční (Miloše Doležala 1945: Léto běsů)
Zdeněk A. Eminger: Deníky čtyř let (Jana Patočky Filosofické deníky)
Jaromír Zemina: Vzpomínka na Jiřího Šetlíka (2. 4. 1929 – 28. 1. 2023)
 

Internetovou verzi Souvislostí významně podpořila OSF Praha. Děkujeme.  Lacerta - typografie, sazba, web-design - tvář Souvislostí!