BLOK | BEI LING • Souvislosti 3/2011


Zuzana Li / Bei Ling – z básníka profesionálním exulantem


Zuzana Li

Bei Ling: z básníka profesionálním exulantem

Kvůli existenci autokrativního vládnoucího režimu v Čínské lidové republice je pro čínského literáta téměř nemožné oprostit se úplně od politické angažovanosti. Na straně vládnoucí garnitury se sice dnes již nesetkáme s direktivní prvoplánovou propagandou politických názorů nebo ideologie, jak tomu bylo do osmdesátých let 20. století, kdy veškerá literatura sloužila politickým cílům. Přesto je každá slavnější osobnost, a spisovatelé zvlášť, postavena před nutnost rozhodnout se, do jaké míry bude spolupracovat nebo se alespoň přizpůsobí požadavkům vládnoucí strany nejít proti ní, a tedy proti lidu a proti vlasti. Každý se v jistém okamžiku musí rozhodnout, jestli půjde "s námi, nebo proti nám". A občas ani nehrají roli jen vůle a velké ideály či morální hodnoty, ale také náhoda, nedorozumění nebo s politikou nesouvisející osobní pohnutky, které člověku přisoudí nějakou nálepku a postaví jej na tu či onu stranu barikády.

Bei Ling byl básníkem, dnes je z něj v podstatě profesionální disident. Z Číny odjel ještě před pověstným rokem 1989. Žil dlouho v USA, pak se krátce také vracel a pobýval v Číně, dnes žije na Tchaj-wanu a jezdí po světě. Všude ostře vystupuje proti čínské vládě a režimu. Velký poprask způsobil na frankfurtském knižním veletrhu v roce 2009, který byl věnován Číně a kde čínská delegace pohrozila okamžitým a úplným odchodem, pokud se Bei Ling bude účastnit. Kdykoliv se stane něco velkého, významnějšího mezi čínskými exulanty a disidenty, Bei Ling nebývá daleko. Když se loni stal laureátem Nobelovy ceny míru Liu Xiaobo, Bei Ling napsal jeho biografii, která vyšla hned v roce 2011 v německém překladu. Když čínská policie zadržela světoznámého umělce Ai Weiweie, Bei Ling obeslal světové osobnosti a sepsal otevřený dopis za jeho propuštění. Na Tchaj-wanu pak uspořádal happening, opět na podporu požadavku na Ai Weiweiovo osvobození. Když jel v červnu tohoto roku Mario Vargas Llosa na oficiální návštěvu Číny, Bei Ling psal opět otevřený dopis s apelem na Llosovo vystoupení v Číně.

Celý současný Bei Lingův život se téměř každý den točí kolem toho, jak nejlépe, nejhlasitěji a nejefektivněji poukazovat na zločiny čínského režimu. Je nesmlouvavý a radikální, odsuzuje dokonce i ty kolegy exulanty, kteří se pomalu začínají vracet do Číny, protože podle Bei Linga začali spolupracovat a kolaborovali. Bei Dao, jedno z nejznámějších jmen čínského exilu, básník a esejista, začal vydávat svá díla v Číně i přes zásahy cenzury. To je podle Bei Linga špatně.

Politické přesvědčení Bei Linga pohltilo natolik, že už poezii nepíše, připravuje k vydání ale své vlastní paměti a čínskou verzi životopisu Liu Xiaoboa. Bei Ling se stal do té míry zarytým odpůrcem čínského režimu, že jej to vlastně uživí, sice skromně, ale přece. Dnes je tedy v pravém slova smyslu profesionálním exulantem a disidentem.

Zuzana Li (1975), překladatelka z čínštiny, vystudovala čínskou filologii a anglistiku na FF UP v Olomouci, moderní čínskou literaturu studovala na Pekingské univerzitě, dnes překládá a externě vyučuje na Ústavu Dálného východu FF UK.


>Na obsah
>Pošlete nám svůj komentář k tomuto článku
>Přímý odkaz na článek: http://www.souvislosti.cz/clanek.php?id=1224