TéMA | SHORT FICTION: OSM AUTOREK • Souvislosti 3/2015


Martin Pokorný, Daniela Theinová / Mistrovství krátkých próz (editorial)


Mistrovství krátkých próz

(Editorial)

Názvem i obsahem navazujeme na blok "Short fiction: pět autorek" z čísla 3/2012 a přejímáme z něho nejvýraznější kritérium výběru: přinášíme ukázky z díla spisovatelek, od kterých zatím (bez ohledu na žánr) v češtině nevyšla žádná kniha. Toto zdánlivé omezení jsme přijali právě proto, že žádným skutečným omezením není, spíše kontrastem poukazuje na meze, jimž podléhá ediční výběr českých nakladatelství.

Hlavním cílem je představit mistrovství krátkých próz. Krátkou úvahu na toto téma obsahuje předchozí blok; jako její připomínku zopakujme tezi o žánru: "U modernistické formy se tedy vlastně nejedná o ,krátký příběh' (short story) ani historku, o povídku ani vyprávění v běžném slova smyslu. Angličtina tu nabízí termín short fiction: jde o literaturu stručnosti, o zhuštěnou prózu, jež volí méně nápadný rytmus, diskrétnější postoj k symbolice a distancovanější emoce - a jen tím se liší od poezie, nikoli větší ,uvolněností' ve skládání slov. V češtině nám asi vhodné označení schází (jako nám ostatně nejspíš schází i sám žánr)."

Připravili Martin Pokorný a Daniela Theinová.

Martin Pokorný (1973) nejnověji přeložil Nesmrtelnou túru do Compostely J.-Ch. Rufina (Pros...tor 2015), Galveston N. Pizzolatta (Knižní klub 2015) a I slunce vychází E. Hemingwaye (Odeon 2015).

Daniela Theinová (1970) překládá z angličtiny a irštiny, např. romány Vyhnanství Pádraica Ó Conaira, Ztrácení Marilynne Robinsonové, BrooklynMistrovo tajemství Colma Tóibína, Život za životem Kate Atkinsonové, dramata Johna Millingtona Synga a básně Vony Groarkové, Nualy Ní Dhomhnaillové, Medbh McGuckianové, Aifric Mac Aodhaové, Máirtína Ó Direáina.


>Na obsah
>Pošlete nám svůj komentář k tomuto článku
>Přímý odkaz na článek: http://www.souvislosti.cz/clanek.php?id=1813