BLOK | ERICH AUERBACH • Souvislosti 3/2016


Martin Pokorný / Úvodem


Martin Pokorný

Úvodem

Erich Auerbach se narodil 9. listopadu 1892 ve středostavovské berlínské rodině. Absolvoval francouzské gymnázium a následně právnickou fakultu, obhájil dizertaci k reformě trestního práva. Do války nastoupil jako dobrovolník, v dubnu 1918 byl těžce raněn. Po válce vystudoval románskou filologii, roku 1921 obhájil dizertaci k italské a německé raně renesanční novele. Téhož roku poprvé publikoval na literární téma - krátký článek k dantovskému výročí. Šest let pak pracoval jako knihovník, roku 1929 se habilitoval v Marburku u Leo Spitzera spisem Dante: básník pozemského světa a nastoupil tamtéž jako Spitzerův akademický nástupce. Jako válečný veterán se na univerzitě udržel i po nástupu nacistů, až do září 1935. Opět na Spitzerovu přímluvu poté našel útočiště na Istanbulské univerzitě, ale ještě v létě 1937 s manželkou a synem strávil v Německu pět týdnů dovolené; Clemens Auerbach vzpomíná, že stejnou myšlenku zvažovalo a zčásti i uskutečnilo vícero otcových "neárijských" kolegů. Během istanbulského pobytu vznikla studie Figura a následně i kniha Mimesis, datovaná do rozmezí květen 1942 - duben 1945. V roce 1947 se Auerbach přestěhoval do USA a roku 1950 byl povolán na Yale University. Bezprostředně po válce podle všeho toužil po návratu na některou německou univerzitu, nabídka z Marburku však přišla až v roce 1953 a Auerbach ji odmítl. Zemřel 13. října 1957.

Auerbachova Mimesis: zobrazení skutečnosti v západoevropských literaturách (Mimesis: Dargestellte Wirklichkeit in der abendländischen Literatur) vyšla ve švýcarském nakladatelství A. Francke před sedmdesáti lety.


>Na obsah
>Pošlete nám svůj komentář k tomuto článku
>Přímý odkaz na článek: http://www.souvislosti.cz/clanek.php?id=1989