POD čAROU • Souvislosti 4/2004


Za Bohuslavem Blažkem…


Za Bohuslavem Blažkem...

Těsně předtím, než bylo poslední letošní číslo Souvislostí odesláno do tiskárny, jsme se dozvěděli smutnou zprávu, že v sobotu 20. listopadu 2004 zemřel náš redakční kolega a přítel Bohuslav Blažek. O jeho mnohaleté a soustavné práci pro časopis svědčí přehled článků, které v Souvislostech publikoval. Odchodem Bohuslava Blažka redakce ztrácí neúnavného inspirátora, empatického kritika a obětavého spolupracovníka.

Média jako monolog nebo dialog. 1992, č. 3,

s. 138- 144.

Problém problémů. 1993, č. 2, s. 136- 144.

Gaia: osudy jedné hypotézy. 1993, č. 4- 5,

s. 26- 30.

Vesnice (Aktuálnost venkovského způsobu života). 1993, č. 4- 5, s. 215- 220.

Apokalypsa podle futurologů. 1994, č. 1,

s. 139- 146.

Ježíš v našich médiích. 1994, č. 2, s. 150- 155.

New age newspeak? 1994, č. 3, s. 58- 62.

Demytologizace, remytologizace, nebo... ? 1994, č. 4, s. 131- 136.

Apokryfnost jako úděl slova. 1995, č. 1,

s. 11- 15.

Duchovní dimenze současného venkova. 1995, č. 2, s. 231- 235.

Několik argumentů pro regionalismus. 1996, č. 2- 3, s. 7- 9.

Libčevesko Kryštofa Blažka. 1996, č. 2- 3,

s. 254- 255.

Zdroje soudobého konceptu dětství. 1996,

č. 4, s. 39- 50.

Výchovné pověry. 1996, č. 4, s. 51- 59.

O společenství a dospělosti. 1996, č. 4,

s. 239- 246.

Malé město v rukách velkého architekta. 1997, č. 1, s. 228- 231.

60.- 90. léta: spor o podobu a smysl stáří. 1997, č. 2, s. 37- 48.

Tento blok. 1997, č. 3- 4, s. 7.

Růžena Grebeníčková: Jak se rodil koncept světové literatury. 1997, č. 3- 4, s. 73- 76. [rozhovor s R. G.]

Svět po mezích růstu - modely světa od mýtu k vědě. 1997, č. 3- 4, s. 83- 88.

Klamné závěry. 1997, č. 3- 4, s. 341- 373.

Zobecněná teologie osvobození: kosmická dimenze. 1999, č. 1, s. 242- 249.

Čas a prostor strukturovaný písmem. 1999,

č. 2, s. 43- 48.

Z lůna Moona. 1999, č. 2, s. 171- 175.

Princip nečitelnosti. 1999, č. 3- 4, s. 39- 65.

Hovory o nečitelnosti. 1999, č. 3- 4, s. 67- 79. [rozhovor s J.-B. Racinem a Ch. L. H. Nibbrigem]

Čas horečnatých snů. 1999, č. 3- 4, s. 95- 117.

Škola jako zrada dospělých na dětech. 2000,

č. 1, s. 73- 81.

Hudebno vs. duchovno. 2000, č. 2, s. 36- 39.

Kdy začne být Holan k nečtení? 2000, č. 2,

s. 125- 129.

Život s Macharem. 2000, č. 3- 4, s. 88- 99.

Čítanková republika. 2000, č. 3- 4, s. 100- 106.

Má-li se architektura polidštit, musíme ji vnímat. 2001, č. 1, s. 31- 43.

Participace v památkové péči (Sociálněekologický pohled). 2001, č. 1,

s. 44- 51.

Symboly moci: ústup ze slávy. 2001, č. 1,

s. 52- 54.

Ježíš z Disneylandu. 2001, č. 1, s. 232- 234. [recenze knihy D. Lyona Jesus in Disneyland, Cambridge 2000]

Čechy viděné cizinci: Čechy konečně viděné. 2001, č. 1, s. 256- 257.

S Tomášem Halíkem nad jeho dopisem Rodině a přátelům Jiřího Němce. 2001, č. 3- 4,

s. 143- 146. [rozhovor s T. H.]

Mohou být dnes knihy významným vědeckým počinem? 2002, č. 2, s. 201- 210.

Kniha jako návod k jednání I. 2003, č. 3,

s. 393- 398.

Kniha jako návod k jednání II. 2003, č. 4,

s. 360- 365.

Ne-čas a ne-bytí? (Festival dokumentárních filmů jako obraz současnosti). 2004, č. 1,

s. 156- 165.

Dimenze dokumentárnosti. 2004, č. 1,

s. 166- 175. [kulatý stůl s J. Gogolou ml.,

E. Hníkovou, V. Janečkem, M. Marečkem,

A. Růžičkovou]

"Blízkost smrti mě vedla k úvahám o životě, který mi snad zbývá. Domov se odtud nejevil jen jako azyl, kam lze utéci před největšími tvrdostmi života, ale jako ostrov, který nabízí možnost pravdivého společného promýšlení života. A také procítění. Když jsem ležel pod rentgenovou gilotinou, city jsem měl jako vypnuty. Postoj naprosto oddané pokory mě činil statečným - nebo otupělým - až k bezcitnosti. Hned druhý den jsem o těchto drsných zážitcích dokázal vyprávět s humorným nadhledem. Nezvládnutelně naměkko jsem ale byl, když jsem naopak chtěl sdělit něco velmi příznivého, počínaje tím, jak mě ona modrooká sestra v sanitce celou dobu držela za ruku a pohledem do očí kontrolovala, zda ještě žiju."

(Bohuslav Blažek, Klamné závěry. Souvislosti 1997, č. 3- 4., s. 350)

MV


>Na obsah
>Pošlete nám svůj komentář k tomuto článku
>Přímý odkaz na článek: http://www.souvislosti.cz/clanek.php?id=237