.
.

ŠÉFREDAKTOR
Martin Valášek

REDAKCE
Petr Borkovec |
Petr Šrámek

REDAKČNÍ KRUH
Bohuslav Blažek
Miloš Doležal
Bohdan Chlíbec
Václav Konzal
Jakub Krč
Jan Jandourek
Jan Linka
Zdeněk Neubauer
Štěpán Nosek
Václav Petrbok
Antonín Petruželka
Martin C. Putna
Přemysl Rut
Jan Spousta
Jiří Zajíc

OBÁLKA A GRAFICKÁ ÚPRAVA
Jiří Mědílek a Jakub Krč (tištěná verze)
Lacerta (internetová verze)

SAZBA Lacerta

SKEN a OSVIT Marvil

TISK Grantis, s. r. o.

DISTRIBUCE Kosmas

Revue vychází od r. 1990, na internetu od r. 1997.

Souvislosti vycházejí s finanční podporou Ministerstva kultury ČR,
Nadace Český literární fond, Open Society Fund
a Jakuba Krče.


Vydává Sdružení pro Souvislostí
Pod Strojírnami 10, Praha 9

.
.

Zpět na úvodní stránku Vzkaz redakci