1 (51) / 2002 Řím, Otec Alexandr Meň


Řím

 

Martin C. Putna: Proč Řím?

Hans Urs von Balthasar: Vergilius – Sláva světa, sláva poslání (přeložil Pavel Polák)

Jakub Hlaváček: Macrobiova Saturnália a „poslední pohané“

Macrobius: Saturnalia (přeložil Jakub Hlaváček)

Arator: Epos o skutcích apoštolských (přeložil Jakub Sitár, komentoval Martin C. Putna)

Podivuhodnosti města Říma (přeložil Martin C. Putna)

Aleš Roleček: Nejposvátnější místo celého světa

Petr Maťa: Římské oslavy začátku jubilejního léta 1600 ve zprávě českého svědka

Petr Maťa: Římský exorcismus a vyšehradská pověst

Johann Wolfgang Goethe: Skica k portrétu Winckelmanna (přeložil Martin C. Putna)

Giuseppe Gioacchino Belli: Římské sonety (přeložil Jiří Pelán)

Martin C. Putna: Grand Tour jako téma evropské literatury, Řím jako téma Grand Tour

Křesťanská akademie Řím (Pokus o portrét jednoho exilového vydavatelství) (připravil Miloš Doležal)

V hospodě u Kolosea pohané, křesťané… (Malá „česko-římská“ básnická antologie) (připravil Miloš Doležal)

Otec Alexandr Meň

 

Rozhovor s J. B. Láškem o otci Alexandru Meňovi, o jeho životě a smrti a o nedávné minulosti a budoucnosti ruského pravoslaví (připravila Miluše Zadražilová)
Otec Alexandr Meň odpovídá na dotazy laické veřejnosti (Vstupní kapitola z dialogu mezi postsovětskou společností a pravoslavnou církví) (přeložila Katka Volná)

Literatura

 
Jiří Pelán: Ungarettiovské a jiné inspirace Bohumila Hrabala
Alessandro Catalano: Výchova románu v Čechách (Problémy a tendence české prózy devadesátých let) (přeložila Alice Flemrová)
Kateřina Kolářová: Anglický katolický román
Martin Pokorný: Kritika na výminku (o textech Martina Hyblera pro Kritickou Přílohu Revolver Revue)
Štěpán Nosek: Kritik u maturity (nad jedním textem Radima Kopáče)
Petr A. Bílek: Událost, či text? (o knize Květy Legátové Želary)
Jakub Krč: Samé nové tváře (Nejen o typografii a kulturních časopisech)
Viola Fischerová: Matečná samota

Pod čarou

[ celá rubrika v pdf ]

Jaroslav Richter: Dvacáté století v kostce (Patrika Ouředníka Europeana)
Martin Bedřich: Průvodce poutním místem i životem (Matěje Tannera Hora Olivetská)
Petr Šourek: Osman Aga z Temešvaru a nová hranice mezi křížem a půlměsícem
Petr Fantys: Klasika pro hledače absolutna (Julia Cortázara Nebe, peklo, ráj)
Josef Fulka, Pavel Štichauer: Pelánovy „Modré květy“ evropské literatury (Jiřího Pelána Kapitoly z francouzské a italské literatury)
Petr Onufer: Onufrius – úporně jiné psaní Jaromíra Zeminy
Martin Nodl: Historické glosy V. (Mileny Bravermanové a Michala Lutovského Hroby, hrobky a pohřebiště českých králů; Bernharda Dietriecha Haageho Středověká alchymie; Jiřího Knapíka Kdo spoutal naši kulturu)
Jan Dobeš: Richard Wagner a Adolf Hitler: přímý duchovní následník, nebo jen vzdálený příbuzný? (Jana P. Kučery …je hodně Hitlera ve Wagnerovi)
Jana Fantysová-Matějková: Ať tě on rytířem učiní… (Wojciecha Iwańczaka Po stopách rytířských příběhů)
Jan Linka: Vytrhni mne od nepřátel mých, Bože můj (Edity Štěříkové Pozvání do Slezska)
Alan Kott: Psychiatrické báchorky (Jaroslava Vacka Velké psychiatrické případy)
 

Internetovou verzi Souvislostí významně podpořila OSF Praha. Děkujeme.  Lacerta - typografie, sazba, web-design - tvář Souvislostí!