.

1 (28) / 1996  Řecko  (celé číslo ke stažení v PDF)Píseň na úvod

Na den SS. Crhy a Strachoty Biskupův, Patronův Českých a Moravských
.

Řecko tak jak jest

Tento text si můžete přečíst nebo stáhnout ve formátu PDF; k jeho prohlížení potřebujete program Acrobat Reader - je zdarma ke stažení, viz odkaz v levém panelu. Eva Stehlíková: Proč bych měl tančit? • Tomáš Vítek: Dionýsos • Zdeněk Kratochvíl: Řecké mýty a křesťanská zvěst • Jakub Synecký: Vergiliánská architektura a Byzancie • Michail Kuzmin: Kanopské popěvky (přeložil Petr Borkovec)
.

Řecko a my 

Tento text si můžete přečíst nebo stáhnout ve formátu PDF; k jeho prohlížení potřebujete program Acrobat Reader - je zdarma ke stažení, viz odkaz v levém panelu. Růžena Dostálová: Řecko a my v dějinách • Rozhovor s Alenou Frolíkovou o českém (ne)porozumění Řecku • Martin C. Putna: Svatá Hora Athos ruskýma a českýma očima • Martin Valášek: Slavný český Athosan (Mezi Slaviborem Breuerem • a Sávou Chilandarcem) • Řecká echa v Lumíru (připravili Jakub Krč a Martin Valášek) • Nikos Kazantzakis: Odyssea (přeložil Miloš Tomasco) • Růžena Dostálová: Nikos Kazantzakis a Bohuslav Martinů • Bohuslav Martinů – Nikos Kazantzakis: Řecké pašije. Výběr z korespondence (přeložila Růžena Dostálová) • Jiorgos Seferis: Kichli (přeložil Miloš Tomasco) • Básně Jana Slováka, Jiřího Mědílka, Miloslava Topinky a Věry Jirousové
.

Jaroslav Kabíček

Tento text si můžete přečíst nebo stáhnout ve formátu PDF; k jeho prohlížení potřebujete program Acrobat Reader - je zdarma ke stažení, viz odkaz v levém panelu. Z neotištěných překladů I: Gavrila Děržavin, Boris Poplavskij, Maksym Rylskyj, Mykola Zerov • Jan Šulc: Vzpomínka na Jaroslava Kabíčka • Jaroslav Kabíček: Jadranské sonety • Z neotištěných překladů II: Charles Cros • Jaroslav Kabíček: Smrt v létě • Bez J. K.: Václav Daněk, Karel Trinkiewitz, Václav Falada, Martin C. Putna, Petr Borkovec • Bibliografie překladatelského díla J. K.

Pod čarou

Tento text si můžete přečíst nebo stáhnout ve formátu PDF; k jeho prohlížení potřebujete program Acrobat Reader - je zdarma ke stažení, viz odkaz v levém panelu. Smír či svár: K 400. výročí brestské unie (Hanna Dylagowa) – Zápisník VIII: Už zase o osobě a textu, Chaun Všechnosám, Mezi Kandinským, krajinou a Borkovcem (MCP) – Řemeslo má zlaté dno (Jakub Krč) – Na okraj Durychových Obrazů (Martin Valášek) – Dvě otázky (Jan Linka) – A já jsem její ženich (Štěpán Nosek) – Svity nad cestami (Miloš Doležal)
.

.

text v HTML Tento text si můžete přečíst nebo stáhnout ve formátu PDF; k jeho prohlížení potřebujete program Acrobat Reader - je zdarma ke stažení, viz odkaz v levém panelu. text v PDF text pouze v tištěné verzi

.

Internetovou verzi Souvislostí významně podpořila OSF Praha. Děkujeme.  Lacerta - typografie, sazba, web-design - tvář Souvislostí!

.