3 (57) / 2003 Hostina, Typlt, K. H. Mácha I.


Hostina

 

Daniel Samek: Látka prochází žaludkem
Pehr Fjellström: Krátké vyprávění o lovu na medvěda u Laponců (přeložil a komentoval Jan Dlask)
Dalibor Antalík: Stolování ve starověké Mezopotámii
Martin C. Putna: Platonovo Symposion – před textem, za textem
[pdf] Petr Šourek: Na hostině u Petronia & Comp.
[pdf] Petroniův Satirikon s. r. o. (přeložil Petr Šourek)
Jan Čermák: Topos hostiny (Poznámky k morfologii (anglické) hrdinské epiky a rytířského románu)
[pdf] Béowulf (Tři ukázky s hodovní tematikou) (přeložil a komentoval Jan Čermák)
Grafika Jana Měřičky
Anglosaské hádanky (Roh a medovina) (přeložili Miloš Komanec a Daniel Soukup)
Jiří Starý: Co se přihází na hostinách (K podobě společného stolování na starém Severu)
Daniel Samek: Hostina u zeleného stolu (Posvátné aspekty staroirského hodování)
Jacek Banaszkiewicz: Třikrát o hostině (přeložila Zuzanna Janyšková)
Pavel Filipi: Poslední večeře – eucharistie
Putování za Svatým Grálem (přeložil a komentoval Jiří Pelán)
Jan Ignác Libertin: O věcech k jídlu přináležejících
Angelus František Jeřábek: Z minoritské kuchařky

Typlt

 
Jaromír Typlt: Že ne zas až
[ukázka] Definitivní nápis si prostě nenapíšeš (s Jaromírem Typltem Petr Šrámek)
J. F. Typlt
Hana Fousková: Průjezd (úryvek z románu Schizofrenička)
Jaromír F. Typlt: Helena neotvírá (o Heleně Skalické)
Jaromír F. Typlt: Měřičkou nastražené (o Janu Měřičkovi)
Petr Kofroň: Haltrava – turistický průvodce filozofií

K. H. Mácha I.

 
Josef Hrdlička: Karel Hynek Mácha a jeho duch

Literatura

 

Jitka Bednářová: Frankofilie Josefa Floriana (první florianovská studie)
Josef Fulka: Věc a pohled (Poznámka k Robbe-Grilletovi)
Tomáš Hibi Matějíček: Comicsofia moderna aneb Bublinozpytný surf po vlnách domácího komiksu 1988–2002
Sylva Fischerová: Konečně za slova
Marzanna Bogumiła Kielarová: Kostra z větru (přeložil Bogdan Trojak)

Pod čarou

 
Jiří Zizler: Jistoty a nejistoty výborů
Jan Pišna: Zeyerův Plojhar (Julia Zeyera Jan Maria Plojhar)
Marta Morvayová: Dohořívající monarchické svíce (Sándora Máraiho Svíce dohořívají)
Stanislava Moyšová: Spisovateľ v spomienkách (Alaina Robbe-Grilleta V zrkadle spomienok)
Zuzana Fialová: Pane šéééditeli, pane šéééditeli (Louise Ferdinanda Célina Klaun’s band I, II)
Stanislava Moyšová: Vykračujúca zo sna (Wilhelma Jensena Gradiva, Sigmunda Freuda Blud a sny)
Josef Hrdlička: O znacích, zrcadlech a kritice (Umberta Eca O zrcadlech a jiné eseje)
Pavel Štichauer: (Za)žité metafory (Georga Lakoffa a Marka Johnsona Metafory, kterými žijeme)
Martin Nodl: Glosy historické IX.
Jaroslav Richter: Liebe zu Böhmen (Willyho Lorenze Dialog s českou zemí)
Bohuslav Blažek: Kniha jako návod k jednání I. (Riane Eislerové Síla partnerství)
 

Internetovou verzi Souvislostí významně podpořila OSF Praha. Děkujeme.  Lacerta - typografie, sazba, web-design - tvář Souvislostí!