1/2005 Kalista, Borbély, Jelineková...........


Kontext

Elfriede Jelineková: Vyměření rozsudku (děkovná řeč u příležitosti udělení Ceny Franze Kafky za rok 2004)
Patrik Ouředník: Jazyk v Genesis aneb Geneze jazykem v hebrejské tradici
Irena Vaňková: „Každým slovem mohu proměnit vše, čeho se dotknu…“ (Řeč a tělesnost nejen v textech Miloslava Topinky)
Marta Ljubková: Státní cena in spe (o knihách Pavla Brycze)
Tomáš Glanc: „Řím, člověk, papír“ (Elegie Josifa Brodského v českém překladu)

Rozhovor

Zacelování trhlin (s irským básníkem Justinem Quinnem o stesku po moři, českém literárním apartheidu, elegantní vulgaritě a vlastenci Ginsbergovi) (připravil Štěpán Nosek)

Literatura

Marianne Mooreová: Hrob (přeložil Štěpán Nosek)
Jevgenij Rejn: Delta (přeložil Petr Borkovec)
Jevgenij Rejn: Tři vzpomínky na zšeřelé prostory (přeložila Libuše Bělunková)
Libuše Bělunková: Buďte větroplaši! (Škola pro hlupáky Saši Sokolova)
Saša Sokolov: Škola pro hlupáky (přeložil Jakub Šedivý)
Radka Bzonková: Nymfeo
Petr Borkovec: Před sněhem

Téma | Zdeněk Kalista

Alessandro Catalano: Zdeněk Kalista aneb Nekonečný boj proti obrovské přesile
Zdeněk Kalista: Dada v počátcích generace
Zdeněk Kalista: Karel Teige a historie
Zbyněk Havlíček: Dům stojí pevně, okna vzdorují (Dva dopisy Zdeňku Kalistovi)
Zdeněk Kalista: Časopis pro duchové dějiny (Úvodní slovo)
Politický proces (Trestní oznámení, Žaloba, Hlavní líčení, Rozsudek)
Zdeněk Kalista: Vězeň kamení (Poezie z 50. let) (připravila Renata Ferklová)
Z antologie italské poezie (Montale, Accrocca, Bertolucci) (přeložil Zdeněk Kalista)
Zdeněk Kalista: Vědecký testament
Alessandro Catalano: Zdeněk Kalista a svobodní zednáři (Neznámá epizoda ze života známého historika)

Blok | Szilárd Borbély

Chtěl jsem jim ze slov postavit pomník (se Szilárdem Borbélyem o odcizeném životě, spolčování maďarských literátů, chasidismu a ars moriendi) (připravil Róbert Kiss Szemán, přeložila Lucie Szymanowská)
Lucie Szymanowská: Sekvence němého anděla (nad novou sbírkou Szilárda Borbélye)
Szilárd Borbély: Pompa funebris (vybrala a přeložila Lucie Szymanowská)
Szilárd Borbély: Dokud Jezule v srdcích spí (Jesličkové mysterium) (přeložila Lucie Szymanowská)
Szilárd Borbély: Úvahy o Kaddiši (přeložila Lucie Szymanowská)
Szilárd Borbély: Jedna cesta, devět stezek (o knize Jiřího Langera Devět bran) (přeložila Lucie Szymanowská)

Pod čarou

Petr Boháč: Být blízko a básnit (Šestý svazek Díla Karla Šiktance)
Martin Bedřich: „Horlivost ta snědla tě“ (Čistý plamen lásky. Výbor z písní pobělohorských exulantů ze Slezska)
Jaroslav Vlček: Ta neodvratnost pádu… (Radovana Zejdy Jan Zahradníček)
Václav Maidl: Vídeň českýma očima (Christy Rothmeierové Die entzauberte Idylle)
Jan Hon: Odsun i Vertreibung (Transfer/vyhnání/odsun v kontextu české literatury)
Jan Linka: Cílkových pokusů díl druhý aneb Pokus o Cílka (Václava Cílka Makom)
Martin Nodl: Glosy historické XV (Christophera Charleho Intelektuálové v Evropě 19. století, Dvorské kaple vrcholného a pozdního středověku)
Jan Dobeš: Od světovlády k troskám – aktivní hráč i pasivní objekt (Eberhada Jäckela Německé století)
Filip Outrata: Spiritualita jurského západu (Život jurských otců)
Martin C. Putna: Zápisník XIV, řezenský, s mediální bytostí Jelinek na konci
Jaroslav Kolár: Stará česká literatura a Jan Lehár
 

Internetovou verzi Souvislostí významně podpořila OSF Praha. Děkujeme.  Lacerta - typografie, sazba, web-design - tvář Souvislostí!