3/2006 Otruba, Deset slovenských básníků...........


Kontext

Gaston Bachelard: Básnický okamžik a metafyzický okamžik (přeložil Josef Hrdlička)
Gaston Bachelard: Snový prostor (přeložil Josef Hrdlička)
Patrik Ouředník: Na okraj jednoho experimentu – osada Fraternitas v kontextu utopických komunit 19. století
Anne Hultschová: Vodka a literatura – pokus o gram(at)ologii (přeložil Jan Hon)
Sylva Fischerová: Odysseus aneb Hérós jako literární postava (Část první)
Jakub Synecký: Stěhovavá povaha Západu aneb Chvála spolií (Byzanto-Vergiliana II)
Miroslav Machotka: Fotografie (fotokontext)

Rozhovor

Dokonalý opozdilec (s Karlem Šiktancem o malých reálech, posvěcování slova, Kladně, Praze, Bezdězu a nábytkárně Národního divadla) (připravil Petr Boháč)

Literatura

Paul Celan: Vyraž ke Sprévě, zajdi k Havole (přeložil Miloš Tomasco)
Ingeborg Bachmannová: Místo pro náhody (Řeč k udělení Ceny Georga Büchnera) (přeložila Michaela Jacobsenová)
Zsolt Láng: Rok v Berlíně (přeložila Lucie Szymanowská)
Yang Lian: Storkwinkel 12, Berlín (přeložili Kateřina Kolářová a Petr Borkovec)
Petr Borkovec: Hák (Storkwinkel 12)
Torgny Lindgren: Dva svatí (přeložila Anežka Kuzmičová)
Anežka Kuzmičová: Lindgrenovi prokletí svatí aneb Jurodivé paradigma mimo domov
Leonid Cypkin: Deset minut čekání (přeložila Jana Kleňhová)
Ryszard Krynicki: Kámen, jinovatka (přeložil Václav Burian)
Viola Fischerová: Předkonec
Alena Málková-Vimrová: Z mandlu zněly hlasy

Téma | Mojmír Otruba

Jan Šulc: Setkání s Mojmírem Otrubou
Mojmír Otruba: Vyjádření k programu edice Slunovrat
Mojmír Otruba: Poznámky k sémantice Topolova dialogu
Mojmír Otruba: Životopis

Blok | Deset slovenských básníků

Ľubica Somolayová: Obrysy k vykrojenej dužine
„Ako čítať našu básnickú zbierku“ (Michal Habaj, Peter Šulej, Peter Macsovszky, Martin Solotruk, Peter Bilý, Erich Groch, Nóra Ružičková, Mária Ferenčuhová, Katarína Kucbelová, Jana Pácalová)

Pod čarou

Alena Dvořáková: Nad Milotovou knihou, sami a společně (Karla Miloty Noc zrcadel)
Josef Hrdlička: Dvojí expozice šílenství (Art brut, sbírka abcd)
Martin Pokorný: Klasicistní jednota a romantická rozpolcenost (Reného Welleka Koncepty literární vědy)
Jan Hon: Jak se u nás dělá literární věda – tentokrát o romantismu (Martina Procházky a Zdeňka Hrbaty Romantismus a romantismy, Břetislava Horyny Dějiny rané romantiky)
Alena Dvořáková: Borgesovo básnické krédo (Jorge Luise Borgese Ars poetica a This Craft of Verse)
Jiří Zizler: Rotreklovy Spisy počtvrté (Zdeňka Rotrekla Skryté tváře)
Kateřina Sýkorová: O básnících, múzách a diktatuře zla (Ivany Ryčlové Ruské dilema)
Marta Ljubková: Profil kritické osobnosti (Sergeje Machonina Šance divadla)
Martin Nodl: Glosy historické XXI (Selské baroko a problémy s pamětí, Sjezd historiků po sedmi letech a „Ústav paměti národa“)
Jan Linka: Obecně velmi špatné (Mirjam Bohatcové Obecné dobré podle Melantricha a Veleslavínů)
Ondřej Koupil: Dvě knihy poprvé – římská a starokřesťanská literatura (Jiřího Šubrta Římská literatura, Heinricha Krafta Slovník starokřesťanské literatury)
Filip Outrata: Otcové syrských kopců, zemnic a sloupů (Theodóréta z Kyrru Bohumilá historie mnichů syrských)
Ivan Pfaff: Válka básníků (k sedmdesátému výročí španělské občanské války)
Martin C. Putna: Zápisník XX: O současném marxismu v západní kultuře: aspekty, analýzy, alternativy, apokalypsy (Motocyklové deníky, Poslední císař, Rub a líc americké výjimečnosti, Buchananova Smrt Západu, Woodyho Allena Matchpoint)
 

Internetovou verzi Souvislostí významně podpořila OSF Praha. Děkujeme.  Lacerta - typografie, sazba, web-design - tvář Souvislostí!