3/2007 Gombrowicz, Wencel...........


Kontext

Petr Boháč: Mateřství a vyprávění
Marta Ljubková: Ženy 2006
Roland Barthes: Rozkoš z textu (přeložila Olga Špilarová)
Josef Hrdlička: Na sklonku věku knihy (Několik poznámek k Manguelovým Dějinám čtení)
Štěpán Grygar: Bez názvu (Malá Strana) (fotokontext)

Rozhovor

„Umělecké dílo by nemělo být politizováno“ (s Karlem Zlínem o odvěkých věcech před pádem, emigraci, kulturním rasismu, Zlínu a Paříži) (připravil Jiří Pelán)

Literatura

Karel Zlín: Z letošních veršů
Ze svahů Parnasu (Leconte de Lisle, Théodore de Banville, José-Maria de Heredia, Sully Prudhomme, François Coppée) (přeložil Jiří Pelán)
Jonáš Hájek: Nové básně
Ladislav Puršl: Průhledy
Jakub Hojer: Kdybych promluvil
Ladislav Zedník: Odstrojování
Marek Šindelka: Chyba
Pavel Torch: Příliš dlouhá šála

Téma | Witold Gombrowicz

Jiří Zatloukal: Poznámky ke Gombrowiczovi
Witold Gombrowicz: Risum teneatis (přeložil Jiří Zatloukal)
Jiří Zatloukal: Witold Gombrowicz, Jerzy Giedroyc a pařížská Kultura
Tomáš Jirsa: O šmírování, zasahování a rozkoši

Blok | Wojciech Wencel

Wojciech Wencel: Píseň písní (přeložili Jaroslav Šubrt a Lucie Szymanowská)
„Moje svatá země se mi stala balastem a přítěží“ (s Wojciechem Wencelem o Matarni, prodlévání v katedrále a Rumcajsovi) (připravili Jaroslav Šubrt a Miloš Doležal)
Miloš Doležal: Zpívat, aby se neumřelo (Reportážní záznam jedné potulky po Českomoravské vrchovině)
Wojciech Wencel: Můj Milosz (Uzrálé protiklady) (přeložil Josef Mlejnek)

Pod čarou

Justin Quinn: Šest měsíců v Pensylvánii (Z rozličných e-mailů)
Václav Vaněk: Veverka hledá byt a útěchu. Zn.: Zoufale (Aleše Hamana Trvání v proměně)
Klára Kudlová: Pavla Kolmačky román? (Pavla Kolmačky Stopy za obzor)
Záviš Šuman: Triumphus amoris (Alberta Cohena Milá Páně)
Daniel Samek: Putování za svatým Grálem
Ondřej Koupil: Hieronymovi o Augustinovi a taky trochu o Alarichovi (epistula II) (Aurelia Augustina O Boží obci)
Martin Nodl: Glosy historické XXV (Dějiny čtení, Stalinowska Słowacja)
Michal Jurman: Velikost veličin dnešního sluchu (Michala Rataje Elektroakustická hudba a vybrané koncepty radioartu)
Martin C. Putna: Zápisník XXIV (Nerecenze: Proroctví a apokalypsy, Brněnské metro, Kardinál František Tomášek v zápase s komunistickým režimem, Ba©chanalistica, Víra a výraz)
 

Internetovou verzi Souvislostí významně podpořila OSF Praha. Děkujeme.  Lacerta - typografie, sazba, web-design - tvář Souvislostí!