2/2008 Agosto 1968, Czapski...........


Kontext

Martin Pokorný: Prameny mluvy
Petr Král: O Hynkovi
Lucie Tučková: Stěžeje mlčení (K souboru básní Suzanne Renaud Les Gonds du silence)
Alena Dvořáková: Dublinské mýty (Féach gach treo – Rozhlédni se na obě strany)
Jaroslav Bárta: Lomnice nad Popelkou (fotokontext)
Zdeněk Lukeš: Proměny jednoho města (Jaroslav Bárta a Lomnice nad Popelkou)

Rozhovor

„Doba je zatracené slovo“ (s Dušanem Karpatským o literatuře dnes, časopisech šedesátých let, Zlaté knize českého básnictví, Korábu korálovém a překladatelské první lize) (připravil Petr Onufer)

Literatura

Josif Brodskij: Benátské strofy (přeložila Maita Arnautová)
Jiří Tomášek: Skoro jen ptáci…
Vlasta Dufková: Dva Ferdové
Marie Šťastná: Mezi prahem a prahem
Pavel Torch: Revizor
Miloš Doležal: Zuby mořského psa

Téma | Agosto 1968

Alessandro Catalano: Angelo Maria Ripellino a Pražské jaro
Angelo Maria Ripellino: Pražské pochybnosti (přeložila Alice Flemrová)
Poslední slova svobody (rozprava A. M. Ripellina s Milanem Jungmannem, Ludvíkem Veselým, Antonínem J. Liehmem, Sergejem Machoninem, Vladimírem Karfíkem a Milanem Kunderou v předvečer 21. srpna 1968) (přeložila Alice Flemrová)
Angelo Maria Ripellino: Mým přátelům vlastencům, které uvěznili (přeložila Alice Flemrová)
Soudruhu Longo, pomoz nám (A. M. Ripellino hovoří s Ludvíkem Veselým, Vladem Kašparem, Jiřím Krejčíkem a Janem Grossmanem o srpnových událostech) (přeložila Alice Flemrová)
Umberto Eco: Viděl jsem je tancovat kolem tanků (přeložila Alice Flemrová)

Blok | Józef Czapski

Wojciech Karpiński: Plamen (Czapského portrét) (přeložil Jaroslav Šubrt)
Svědek Evropy aneb Mluvit pravdu a nepředvádět se (o Józefu Czapském s Piotrem Kłoczowským, Stanisławem Rodzińským, Janem Sochońem a Janem Zielińským) (připravili Miloš Doležal a Jaroslav Šubrt)
Jaroslav Šubrt: Rodové stopy Józefa Czapského v Čechách
Maria Czapska: „Šťastné dítě, ještě nic nechápeš!“ (Ze sestřiných vzpomínek) (přeložil Jaroslav Šubrt)
„Měl na mě rozhodující vliv“ (s Andrzejem Wajdou o katyňských událostech a nelidské zemi) (připravili Miloš Doležal a Jaroslav Šubrt)
Józef Czapski: Starobělské vzpomínky (přeložil Josef Mlejnek)
Józef Czapski: Krvavé volání Varšavy (Otevřený dopis J. Maritainovi a F. Mauriacovi) (přeložil Jaroslav Šubrt)
Józef Czapski: Derviš (Chaim Soutine) (přeložil Jaroslav Šubrt)
„Šel cestami velbloudů…“ (Józef Czapski ve vzpomínkách přátel) (přeložil Jaroslav Šubrt)
Józef Czapski: „Post mortem… konečně jsem našel ten správný titul“ (Záznamy z deníků) (přeložil Jaroslav Šubrt)

Pod čarou

Alessandro Catalano: Dopis z Padovy
Jiří Zizler: Bagately deníkové o ostrém antikomunistovi, komunistickém insiderovi a smutných Čechách (Čestmíra Jeřábka V zajetí stalinismu, Stanislava Budína Jak to vlastně bylo, Roselyne Chenu Žít svobodně je umění)
Petr Boháč: Jen prázdná dlaň (Jaromíra Typlta Stisk)
Josef Hrdlička: Ve smutku vysokých cest (Daniely Hodrové Spatřené hlavy)
Marta Ljubková: Rozpohybování cest (Petry Hůlové Stanice Tajga)
Jan M. Heller: Optimistická apologie tváří v tvář zániku (Franka Kermoda Smysl konců)
Šimon Grimmich: Mezi počátkem a koncem (Franka Kermoda Smysl konců)
Ondřej Hojda: Cesty k branám (Brána bez dveří – Wumenguan, Mistr Sun o válečném umění a Jiřího Koláře Mistr Sun o básnickém umění)
Martin Vrabec: Jsme všichni melancholici? (Úvodní slovo k autorskému čtení Jana Balabána v Café a knihkupectví Fra)
Martin Nodl: Glosy historické XXVIII (Velké dějiny zemí Koruny české VI a XV, Kniha dvacatera umění mistra Pavla Žídka)
Jana Fantysová-Matějková: Nejedlého meluzínské dobrodružství (Martina Nejedlého Středověký mýtus o Meluzíně a rodová pověst Lucemburků)
Martin C. Putna: Zápisník XXVII, z festivalu křesťanské literatury
 

Internetovou verzi Souvislostí významně podpořila OSF Praha. Děkujeme.  Lacerta - typografie, sazba, web-design - tvář Souvislostí!