3/2008 Praha – Dublin, Próza ruských lágrů...........


Kontext

Thomas Mann: Umění románu (Přednáška pro princetonské studenty) (přeložil Jan Hon)
Theodor W. Adorno: Vypravěč v současném románu (přeložil Martin Pokorný)
Alena Dvořáková: „A jeli dál“: cesty a hranice Cormaca McCarthyho
Monika Mitášová: Zahrada (Pařížské zápisky)
Andere Seite Studio: Teroidy (fotokontext)

Rozhovor

„Chtěl bych být šlechtic z Turgeněvových povídek“ (s Jiřím Honzíkem o sudetském dětství, ilegální činnosti, Bohumilu Mathesiovi, ruské literatuře a slepé uličce komunismu) (připravila Daniela Iwashita)

Literatura

Jonáš Hájek: V krytu
Viktor Špaček: Otázky do sebe
Miroslav Olšovský: Líčení
Jan Schejbal: Město Písek v Barcelonských příbězích
Patrick McGuinness: Kanály na Marsu (přeložila Eva Klimentová)
Wallace Stevens: Esthètique du Mal (přeložila Barbora Matoušková)
Justin Quinn: Estetika zla (přeložila Lucie Simmerová)
Helen Vendlerová: Metafyzické proměny (přeložila Barbora Matoušková)

Téma | Praha – Dublin

Daniel Samek: Praga Dublinensis et Dublinium Pragense (editorial)
Daniel Samek: Fifty years a-growing neboli Padesát let se roste (Česko-irské kulturní styky v první polovině 20. století)
Karel Mušek: Z návštěvy Angličanů
Richard John Kelly: Zasláno do redakce Národních listů
Maurice Moore: Čeština a irština – Boj za jazyk (přeložil Matouš Kurz)
„Pro mne Synge je pravou pochoutkou“ (Z dopisů Josefa Floriana Jaroslavu Skalickému)
Pavel Růžička: Konzulova zpráva z Dublinu
P. O. P.: Sokol (přeložil Matouš Kurz)
Karel Košťál: Dublinský konzulát ve třicátých letech
„Veto proti obsazení Dublina“ (Dopis Jana Masaryka ministru pošt Františku Hálovi)

Blok | Próza ruských lágrů

Radka Bzonková: Jen jeden osud
Varlam Šalamov: Legenda o inženýru Kiprejevovi (přeložil Libor Dvořák)
Nina Gagen-Tornová: Memoria (přeložila Radka Bzonková)
Ariadna Efronová: Jeptiška (přeložila Radka Bzonková)
„Žít v zítřku, v navždy“ (Z dopisů Ariadny Efronové Borisi Pasternakovi a Adě Federolf-Škodinové) (přeložila Veronika Mistrová)

Pod čarou

Jitka Bednářová: Dopis z Bohemky
Martin Bedřich: Dopis z Londýna
Martin Pokorný: Od cítěného smyslu k činu interpretace (Emila Staigera Poetika, interpretace, styl)
Petr Boháč: Svět ghetta (nad několika básněmi v revue Weles)
Marta Ljubková: Dva z Revolveru (Jaroslava Formánka Cesta a Miroslava Drábka Náhradní služba)
Jiří Zizler: Bagately deníkové o jedné straně příběhu, skličujícím čtení, sebepotkávání a tlaku těla (Terezy Boučkové Rok kohouta; Umlčené hlasy; A ptáš se, knížko má…; Pavla Petra Z Javoriny)
Martin Nodl: Glosy historické XXIX (Zdeňky Hledíkové Arnošt z Pardubic, Jeana Floriho Rytíři a rytířství ve středověku)
Ondřej Koupil: Kapitoly z dějin bádání o češtině (Kapitoly z dějin české jazykovědné bohemistiky)
Martin Bedřich: Konec dějin umění? (Jamese Elkinse Proč lidé pláčou před obrazy)
Martin C. Putna: Zápisník XXVIII: Kde země je opravdu kulatá aneb San Francisco
 

Internetovou verzi Souvislostí významně podpořila OSF Praha. Děkujeme.  Lacerta - typografie, sazba, web-design - tvář Souvislostí!