2/2011 Aichingerová, Tomeš...........


Kontext

Alena Dvořáková: I špatným jen lepší (nad knihou Martina Hilského Shakespeare a jeviště svět)
Markéta Kořená: Triumf hmoty (o současném holanovském bádání)
Michal Ajvaz: Giorgio de Chirico – Piazza d’Italia
Radka Denemarková: „Neboť toto nám zbývá: lopotit se pomocí špatné řeči, kterou tu máme k dispozici“ (Poznámky k Ingeborg B.)
Petr Šrámek: Laudatio na Věru Linhartovou (Cena Toma Stopparda za rok 2010)
Jana Štěpánová: Věrni zůstaneme/Rodinná mapa (fotokontext)

Rozhovor

„To je jedlý, ale my to nesbíráme“ (Rozhovor s Martou Milotovou o posledním roce a půl života jejího prastrýce Jakuba Demla, o jeho zvycích, dopisech, vlastním dětství i osudech tasovských žampionů a bedel) (připravily Daniela Iwashita a Klára

Literatura

Marta Milotová: Strýček z vily (Vzpomínky na Jakuba Demla)
Petr Borkovec: Ruka
Milan Coufal: Tajemná míza
Jana Šrámková: Zázemí
Básník Ticho: Obchodník s nocí, narcis a netopýr
Dariusz Sośnicki: Fólie ve větru (přeložil Jiří Červenka)
Dmitrij Prigov: Srovnání podle podoby, shody a rozdílnosti (přeložil Alexandr Jeništa)
Dušan Karpatský: Jeden ze sto čtyřiceti aneb Epistolář (Dopisy Jaroslava Seiferta)
Günter Eich: Básně ze čtyřicátých let (přeložil Jonáš Hájek)

Téma | Ilse Aichingerová

Ilse Aichingerová: Jako vysoký šrapnel se do výšky vyhoupla večernice (přeložila Nikola Mizerová)
Ilse Aichingerová: Spěte v houpací síti (Občanská neposlušnost) (přeložila Nikola Mizerová)
„Jednoduše se nezúčastnit“ (Z rozhovoru Julie Kospachové s Ilse Aichingerovou) (přeložila Michaela Jacobsenová)
Ilse Aichingerová: Slovo z mlčení (O nejmilejších autorech) (přeložila Michaela Jacobsenová)
Ilse Aichingerová: Deník mizení (přeložila Nikola Mizerová)
Günter Eich: Pro Ilse (přeložil Jonáš Hájek)

Blok | Jan M. Tomeš

Miloš Doležal: Ticho torza v bílé tóze (Poznámka k pěti básním, dvěma překladům a vzpomínkovým textům z pozůstalosti)
Jan M. Tomeš: „Pohyb ryb v dutině vraku“ (Z pozdních rukopisů)
Jan M. Tomeš: Tvářnost Kunštátu (Z pozdních rukopisů)
Jan M. Tomeš: Cirkus na předměstí (K básním o Františku Tichém: Tomeš, Halas, Seifert, Nezval, Kolář, Holan, Hrubín, Sklenář)
Jan M. Tomeš: Citový místopis Říma
Jan M. Tomeš: Do nitra Říma po Caravaggiových stopách

Pod čarou

Pavel Klusák: Z hřbetů vždycky něco září (Dopis z Berlína)
Marta Ljubková: Esej o tíživém osudu nadaného umělce (Martina Ryšavého Vrač)
Jiří Zizler: Bagately o loňských nejlepších českých básních, Kolmačkově Moři, výboru ze Sešitů, knižním veletrhu a Dagmar Černé z Hustopečí u Brna
Aneta Hauznerová: Trojí básnický prostor (Pavla Kolmačky Moře, Zbyňka Hejdy Sny…, Ivana Wernische Nikam)
Jan Šulc: Slovo mezi slovy (Jany Máchalové Stín radosti)
Jaroslav Med: „Sršatec“ Ladislav Jehlička (Ladislava Jehličky Křik Koruny svatováclavské)
Václav Maidl: Urzidil o Kafkovi (Johannese Urzidila To byl Kafka)
Dominik Melichar: Kafkova proměna v panenku (Jürga Amanna Dopisy od panenky)
Martin Nodl: Glosy historické XL (Miloše Havelky Ideje – dějiny – společnost, Jiřího Urbana Venkov pod kolektivizační knutou)
Pavel Mareš: Prohloubené poznání východního křesťanství (Edwarda G. Farrugii Encyklopedický slovník křesťanského Východu)
 

Internetovou verzi Souvislostí významně podpořila OSF Praha. Děkujeme.  Lacerta - typografie, sazba, web-design - tvář Souvislostí!