3/2014 Viola Fischerová, Wiener Gruppe II...........


Kontext

Alena Dvořáková: Román macht frei? (Martin Amis: Zájmová zóna)
Marta Ljubková: Žeň žen 2013 (Mornštajnová, Kábrtová, Platzová, Šrámková, Boučková)
Aneta Hauznerová: Posuny a mizení (K otevřenosti a uzavřenosti Wernischova světa)
Donald Davie: T. S. Eliot: konec jedné éry (přeložil Martin Pokorný)
Jürgen Matschie: Krajiny Horní Lužice (fotokontext)

Rozhovor

„Ze své výminkářské lavičky potřebuju vědět, která bije“ (S literární historičkou Jaroslavou Janáčkovou o dětství v Havlíčkově Borové, o ideálech a iluzích, o Felixi Vodičkovi a Boženě Němcové, o četbě a čítankách) (připravila D. Iwashita)

Literatura

Jaroslava Janáčková: Na pastvě
Veronika Bendová: Dušičky
Pavla Jelínková: Buky, javory
Matěj Lipavský: Nitkový vodopád na nic nedopadá
Daniela Vodáčková: Někde na jihu
Harald Hartung: Zatímco začíná sněžit (přeložila Wanda Heinrichová)
Samuel Dudouit: Bylo to krátce po nástupu sezón (přeložil Petr Král)
Martina Hefterová: Ustát se (přeložil Pavel Novotný)
Nurmuhemmet Jasin: Divoký holub (přeložil Ondřej Klimeš)
Ondřej Klimeš: Ujgurský spisovatel a země duševní svobody

Téma | Viola Fischerová

Jan Šulc: Úvodem
Blanka Švandová: Vzpomínka na Violu
Olga Hostovská: Moje kamarádka Viola Fischerová
Rudolf Matys: Jalenka je dítě slunce
Mojmír Fischer: Setkání s Violou a jejími básněmi
Básně-faksimile z archivu Mojmíra Fischera
„Moje nejdražší kuřátko“ (Dopisy Violy Fischerové otci)
„Jako když pustíš do tmavých kulis reflektor“ (Dopisy Jana Zábrany Viole Fischerové)

Blok | Wiener Gruppe II

Vídeňská skupina a její autoři (editorial)
Šankr hopsa hejsa proč (Výběr ze šansonů) (přeložil Pavel Novotný)
Konrad Bayer, H. C. Artmann: Dvě básně (přeložil Pavel Novotný)
Friedrich Achleitner: Busty neboli konfekční figury (přeložil Pavel Novotný)
Konrad Bayer, Gerhard Rühm: Vražda (přeložil Pavel Novotný)
Friedrich Achleitner: Přípravy na popravu (přeložil Pavel Novotný)
Gerhard Rühm: Wiener Gruppe (přeložila Nikola Mizerová)

Pod čarou

Denis Molčanov: Letenka se slevou (Dopis z Pekingu)
Jonáš Hájek: Tady je Chlíbcovo (Bohdana Chlíbce Zimní dvůr)
Šárka Doležalová: Ianus podruhé (Věry Linhartové Ianus tří tváří)
Adéla Petruželková: Nový román Sylvie Richterové (Sylvie Richterové Každá věc ať dospěje na své místo)
Jiří Zizler: Bagately labyrintové a vrstevnaté (Bohumily Grögerové Můj labyrint, Staši Fleischmannové Vrstvami)
Martin Nodl: Glosy historické LIII (Jacoba Burckhardta Kultura renesance v Itálii, S minulostí zúčtujeme)
Michal Arnot: O falešných západních hranicích očima hlavního aktéra a svědka (Václavy Jandečkové Kámen)
Sylvie Richterová: Jak se dělají dějiny (Korespondence Václava Havla a Františka Janoucha 1978–2001)
Jonáš Hájek, Natálie Paterová: Dopis z Řecka
 

Internetovou verzi Souvislostí významně podpořila OSF Praha. Děkujeme.  Lacerta - typografie, sazba, web-design - tvář Souvislostí!