3/2015 Pouillon, Short fiction...........


Kontext

Alena Dvořáková: Nesnesitelná dětinskost bytí (nad Stehlíkem Donny Tarttové)
Josef Hrdlička: Milované věci
Petr Král: Básník a událost (k Líčení událostí Josého Carlose Becerry)
Andere Seite Studio: Heliofytografie (Portréty rostlin) (fotokontext)

Rozhovor

„Ve všem, co jsem postavil, se dá procházet“ (S architektem Fernandem Pouillonem o budování měst, duševním pohodlí, nábřeží Seiny a chůzi) (přeložil Denis Molčanov)

Literatura

Luděk Lukuvka: Za Hanou Fouskovou (1947–2015)
Hana Fousková: „Když mě požíráte zaživa“ (Z rukopisných básní)
František Daniel Merth: Jako když u tebe zastaví vážka
Václav Toucha: „Ráno řeklo sníh“ (K poezii Františka Daniela Mertha)
Tomáš Tichý: O té bezděčné pozornosti
Paul Scheerbart: A chtěl jsem malovat (přeložila Wanda Heinrichová)
Anja Utlerová: „vyústit – odkmitnout“ (přeložil Pavel Novotný)
Klára Šmejkalová: Moje planoucí láska
Alica Lichá: Ak – Už – Takmer
Ivana Myšková: Dějiny nesmělého zdomácňování (Zápisky z Krakova)

Téma | Short fiction: osm autorek

Martin Pokorný, Daniela Theinová: Mistrovství krátkých próz (editorial)
Maeve Brennanová: Nevěsta (přeložila Daniela Theinová)
Mavis Gallantová: Willi (přeložil Martin Pokorný)
Elizabeth Hardwicková: Večery doma (přeložil Martin Pokorný)
Rivka Galchenová: Ztracená (přeložila Daniela Theinová)
Mary Robisonová: Otec, dědeček (přeložil Martin Pokorný)
Joy Williamsová: Malá zima (přeložil Martin Pokorný)
Tessa Hadleyová: Náhradník (přeložila Daniela Theinová)
Jamie Quatrová: O čem mluví přátelé (přeložil Martin Pokorný)
Ricardo Piglia: Teze o povídce (přeložil Martin Pokorný)

Blok | Fernand Pouillon

Denis Molčanov: O obci a lidech (Fernand Pouillon a vášeň stavitele)
Fernand Pouillon: Divoké kameny (přeložil Denis Molčanov)
John Pawson: Architektura pravdy (Opatství Le Thoronet) (přeložil Denis Molčanov)

Pod čarou

Jiří Zizler: Bagately o pamětech Boženy Neumannové, papírcích Karla Bartoška a Sartrových Sešitech z podivné války
Adéla Petruželková: U nás v Garáži (a douška o F. T.) (Iva Pospíšila a Vladimíra Juráska Příliš pozdě zemřít mladý, Takovej barevnej vocas letící komety)
Nikola Mizerová: Labilní rovnováha Titaniku (Hanse Magnuse Enzensbergera Zánik Titaniku)
Martin Nodl: Glosy historické LVII (Karola Modzelewského Zaženem dějin klisny!, Antonia Forcellina Michelangelo)
Pavel Mareš: Redaktor hájí svého autora (ad Martin Nodl, Glosy historické LVI, Souvislosti 2/2015)
Pavel Kosek, Tomáš Slavický a Marie Škarpová: Ad Jesličkové rozjímání (ad Jan Linka, Jesličkové rozjímání, Souvislosti 2/2015)
Jan Linka: Nebývá žel častým zvykem... (ad P. Kosek, T. Slavický, M. Škarpová)
 

Internetovou verzi Souvislostí významně podpořila OSF Praha. Děkujeme.  Lacerta - typografie, sazba, web-design - tvář Souvislostí!