3/2016 Gruberová-Goepfertová, Auerbach...........


Kontext

Marta Ljubková: Litera za prózu 2016 (Anny Bolavé Do tmy, Pavla Bušty Sigmundovy můry, Daniely Hodrové Točité věty, Ivy Pekárkové Pečená zebra, Daniela Petra Straka na šibenici, Davida Zábranského Martin Juhás čili Československo)
Petr Král: Dvě básně (a otázky konsistence)
Władysław Panas: Ženský mesiáš aneb o Jaru Bruna Schulze (přeložila Magdaléna Fottová)
Václav Kopecký: Zkamenělina (fotokontext)

Rozhovor

„Jako bych už nebyl“ (S Vladimírem Mikešem o Poemách, rozkvetlých jestřábnících a potřebě něčeho se držet) (připravil Jonáš Hájek)

Literatura

„Vysněné a přečtené město“ (Z dopisů Octavia Paze Vladimíru Mikešovi) (přeložil Petr Zavadil)
Yves Bonnefoy (24. 6. 1923 – 1. 7. 2016): Jediná růže (přeložil Petr Král)
Hugo Ball: Útěky z doby (Z deníků 1916) (přeložila Nikola Mizerová)
Vlasta Bakalová: Z pozůstalosti
Roman Polách: Blízcí lidé
Kateřina Vaněčková: Hledání toho místa
Daniel Hradecký: Protokol
Jonáš Hájek: Rozvírací kazajka (Metrická poezie dnes)
Timothy Steele: Ten nejlepší prostředek k sebevyjádření (přeložil Tomáš Fürstenzeller)
Jan Wagner: Variace na dešťovou nádrž (přeložil Jonáš Hájek)
Ladislav Zedník: Podvržené město
Pavel Bušta: Milostné básně
Jana Malypetrová: Básně
Timothy Steele: Prozódie pro básníky 21. století (přeložil Daniel Soukup)

Téma | Gertruda Gruberová-Goepfertová

Miloš Doležal: GGG
Gertruda Gruberová-Goepfertová: Můj smutek krtek (Básně z pozůstalosti)
Gertruda Gruberová-Goepfertová: Perem a štětcem (vzpomínkové fragmenty)
„Vzpomínám na Vás a na tasovské lesy, kudy jste mě vodil“ (Listy GGG Jakubu Demlovi a Marii Rose Junové)
Setkávání s GGG (Vzpomínky a ohlédnutí) (Jiří Šindler, Pavel Švanda, Stanislav Kolíbal, Jiří Blažek, Alena Málková-Vimrová, Jiří Dunděra, Markéta Hejná, Jan Šícha, František Rafaja, Eliška Vlasáková, František Xaver Halaš, Jana Uhdeová, Vladimír Herák, Vl

Blok | Erich Auerbach

Martin Pokorný: Úvodem
Jiří Pelán: Auctor unius libri?
Martin Pokorný: Auerbachova Mimesis: okraje a centra
Erich Auerbach: Figura (přeložil Martin Pokorný)

Pod čarou

Jiří Zizler: Bagately o Romanu Szpukovi, Patriku Linhartovi a Jaromíru Zelenkovi
Alena Dvořáková: Jak anglický román natahuje ruku časem (Ladislava Nagye In memoriam. Dějiny a paměť v současné britské próze)
Adéla Petruželková: Pro otrlé i natvrdlé (Aleše Palána Ratajský les)
Blanka Kostřicová: Kniha o životě a smrti (Romany Křenkové Peřiny a chléb)
Marta Ljubková: Divadlo a ženy zůstávají otázkou (Blanky Jedličkové Ženy na rozcestí)
Martin Nodl: Glosy historické LXI (Davida Papajíka Ladislav Pohrobek, Matěje Spurného Most do budoucnosti)
Rita Kindlerová: Uspěchané a popisné Dějiny Ukrajiny (Jana Rychlíka, Bohdana Zilynského, Paula R. Magocsiho Dějiny Ukrajiny)
Pavel Mareš: Historik bez retro přístupu (Tomáše Petráčka Církev, tradice a reforma: odkaz Druhého vatikánského koncilu)
Peter Repka: List z Levoče
 

Internetovou verzi Souvislostí významně podpořila OSF Praha. Děkujeme.  Lacerta - typografie, sazba, web-design - tvář Souvislostí!