1/2018 Fučíková, Ouředník, Böll...........


Esej o básni

Paul Muldoon: Plán B (přeložil Martin Světlík)
Martin Světlík: Číst Muldoona

Kontext

Alena Dvořáková: Neútěšná hudba slov Kazua Ishigura
Kamil Činátl: Jak číst v obecném zájmu?
Lukáš Jiřička: Nepodrobené studio (Hörspiel v experimentálním studiu Polského rádia)
Aleš Roleček: Romantikův výstup na horu Karmel (K obrazu Caspara Davida Friedricha Poutník nad mořem mlh)

Rozhovor

„Žádné téma není dost velké“ (S Renátou Fučíkovou o radosti z vyprávění, Historii Evropy, největších dramaticích, škrábané kresbě a didaktické ilustraci)

Nova et vetera

Patrik Ouředník: Konec světa se prý nekonal (úvodní kapitoly z nového románu) (přeložila Olga Špilarová)
Jean Montenot: Ouředníkova paradoxní dystopie: osvobozující raut nekorektnosti (přeložila Olga Špilarová)
Fragmenty z jiné Evropy (Rozhovor Giorgia Vasty s Patrikem Ouředníkem pro literární přílohu deníku Repubblica u příležitosti čtvrtého italského vydání European)
Petr Fabian: Máš jí napsat dopis
Alžběta Luňáčková: Jak daleko si budu
Rafael Alberti: Námořník na souši (přeložil Vít Pokorný)
Jacques Goorma: Z básní a poct (přeložil Petr Král)
Viktor Špaček: Zásuvka

Bagately Jiřího Zizlera

O Valéryho Sešitech, Černých rybách okolností, Nejlepších českých básních 2017, Začátku eposu Michala Jareše, Ano Ne Josefa Hrubého, prózách Kamily Míkové a Dagmar Urbánkové, Morituri Jaroslava Formánka, Šaldových Kritických projevech 14 a odkazu Jaroslav

Heinrich Böll

Pavel Novotný: „Chci být sajrajt!“ (K problematice špíny a čistoty v díle Heinricha Bölla)
Heinrich Böll: Dopis mladému nekatolíkovi (přeložila Nikola Mizerová)
Heinrich Böll: Nové problémy paní Saubermannové (přeložili Nikola Mizerová a Pavel Novotný)
„Všechno, co přichází z druhé nebo třetí ruky, je mi podezřelé“ (Rozhovor Heinze Ludwiga Arnolda s Heinrichem Böllem o církvi, politice, morálce a umění)

Teologické črty Martina Pokorného

Božské a tvář světa

Italská renesanční poezie

Jiří Pelán: K italské renesanční poezii 15. a 16. století
„Touha je šíp a vítr“ (Giovanni Pontano, Michele Marullo, Lorenzo de’ Medici, Angelo Poliziano, Giovanni Della Casa, Giovanni Guidiccioni, Galeazzo di Tarsia, Veronica Gambara, Vittoria Colonna, Gaspara Stampa, Michelangelo Buonarroti ad

Glosy historické Martina Nodla (LXVII)

O únoru 1948 a ztrátě historické paměti, Courtrai 11. července 1302 a Pozemských mocnostech

Typoglosy Jakuba Krče

Od Gutenberga ke Gutenbergům

Pod čarou

Marta Ljubková: Šest próz hledá Litera
Martin Bedřich: K odchodu Jaroslava Meda
Adéla Petruželková: Kde Chaim Cigan je v druhé půli se svou tetralogií (Chaima Cigana Kde lišky dávají dobrou noc III, IV)
Aneta Hauznerová: Vlídné promluvy o mrazivém a důležitém (Milana Děžinského Obcházení ostrova)
Zdeněk A. Eminger: Nač básníci v nuzný ten čas? (Martina Heideggera Nač básníci?)
Adéla Petruželková: Nesetkání s Brouskem (Lucie Antošíkové monografie Básník a kritik Antonín Brousek)
Zdeněk A. Eminger: „Stojí tady a nemůže jinak“ (Tomáše Petráčka Západ a jeho víra – 9,5 teze k dopadům Lutherovy reformace)
Aleš Roleček: K Babičce Boženy Němcové
Co právě překládají (Zuzana Li, Tomáš Dimter, Šárka Grauová, Radovan Charvát)
 

Internetovou verzi Souvislostí významně podpořila OSF Praha. Děkujeme.  Lacerta - typografie, sazba, web-design - tvář Souvislostí!