1/2020 James Salter, Vratislav J. Slezák...........


Esej o básni

Josef Čapek: Až na dně života
Jan Wiendl: Až na dně života… (Črta k repertoáru básnického skicáře Josefa Čapka)

Kontext

Jakub Řehák: Trojjediný Reverdy aneb O jedinečnosti, skutečnosti a osamění
Jaromír Typlt: Opsáno obloukem (K nedožitým stým narozeninám Ludvíka Kundery)
Aleš Roleček: Francie před revolucí (K obrazu Jeana Siméona Chardina Sklenice meruněk)

Rozhovory, vzpomínky, vyznání

„Napětí mezi duchem a tělem je základním motivem Hesseho díla“ (S Vratislavem Jiljím Slezákem o překládání Hermanna Hesseho, souborném vydání jeho díla a upoutání a odpoutání jeho obrázků) (připravil Miloš Doležal)
Herman Hesse: Zamyšlení (přeložil Vratislav Jiljí Slezák)
Za Vratislavem Jiljím Slezákem (Božena Koseková, Tomáš Dimter, Michaela Jacobsenová, Věra Koubová, Václav Jamek, Daniela Fischerová, Hana Kofránková, Blanka Kostřicová, Mireia Ryšková, Tomáš Petráček, Pavel Mareš, Jan Šulc, Miloš Doležal)

Nova et vetera

Sylva Fischerová: Wittgenstein
Miloš Doležal: Korona Roma
Pierre Reverdy: „Hlavy před pohaslým zrcadlem“ (přeložil Petr Král)
Gerhard Rühm: Hra příborů (přeložil Pavel Novotný)
Benoit Meunier: Monodie (přeložili Petr Sedlecký a Josef Hrdlička)
Kevin Barry: Čoudící petrolejka (přeložila Alena Dvořáková)
Alena Dvořáková: Proč nedují trumpety (Nad povídkou Kevina Barryho)

Bagately Jiřího Zizlera

O Meditacích Jana Čepa, Mr(a)zí Michala Janaty, Prokleté slasti Milana Nápravníka, Vynálezcích nových omylů Petra Krále, wernischovské monografii Petra Hrušky, nedožité stovce Ivana Slavíka a zvěčnělém Mirku Kováříkovi

James Salter

Denis Molčanov: Hlavně nalézt hlas (Editorial)
John Banville: Úvod k sebraným povídkám Jamese Saltera (přeložil Denis Molčanov)
James Salter: Am Strande von Tanger (přeložil Denis Molčanov)
Richard Ford: K Rokům světla Jamese Saltera (přeložil Denis Molčanov)
James Salter: Roky světla (přeložil Denis Molčanov)
James Salter: Pouze hra a kratochvíle (přeložil Denis Molčanov)
James Salter: Všechno. Nic víc (přeložil Denis Molčanov)

Čínské bistro Zuzany Li

O Motýlovi a nudlích, městě nakaženém špatností, vypuštěných pasážích a důležitosti dobře vydrhnutých dveří

Knižní pól

Michal Ajvaz: Zjevení
Sylva Fischerová: Pak snad máme nějakou naději
Lubomír Martínek: Spřízněni zvídavostí

Glosy historické Martina Nodla LXXIV

Martin Nodl: O vzájemné korespondenci Jaroslava Bidla a Milady Paulové, korespondenci Josefa Kalouska s českými historiky a Očistě československého pohraničí

Pod čarou

Jan Šulc: Čtyřicet let s Mirkem Kováříkem
Marta Ljubková: Možnosti a nemožnosti románu (Jana Němce Možnosti milostného románu)
Marek Feigl: Znamení, tajemství, univerzum (Petra Kofroně Signum)
Vratislav Färber: Retúr k Rybákové a Mědílkovi (Hortensie Hustolesové Třetím tahem tma a Jiřího Mědílka Dvanáct básní)
Alena Dvořáková: Nejtemnější kouty země (Edny O’Brienové Girl)
Nikola Mizerová: Synkretický Tyll (Daniela Kehlmanna Tyll)
Alena Dvořáková: Kramerová versus Kramer po čtyřiceti letech (Taffy Brodesser-Aknerové Fleishman Is in Trouble)
Zdeněk A. Eminger: Problém nefungujícího Boha člověka (Thomase Fringse Bůh nefunguje, a proto v něho věřím)
Blanka Kostřicová: Dnešní konzervativci (Petra Fialy a Františka Mikše Konzervatismus dnes)
Jakub Krč: Od laika laikům (Simona Garfielda Ten můj font)
 

Internetovou verzi Souvislostí významně podpořila OSF Praha. Děkujeme.  Lacerta - typografie, sazba, web-design - tvář Souvislostí!